Procesul tehnologic de fabricare a iaurtului

Originar din Asia Mică și Peninsula Balcanică, iaurtul se bucură de cea mai mare apreciere din partea consumatorilor, fiind produsul lactat acid ce se fabrică în țara noastră, precum și în multe alte țări din întreaga lume, sub diferite denumiri și forme de prezentare. Deși era cunoscut din timpuri străvechi, valoarea deosebită dietetică a acestui produs a fost pusă în evidență abia la începutul sec. de către savantul biolog Metchni!ov. Din punct de vedere al componenței microbiologice, iaurtul este un produs rezultat ca urmare a fermentației lactice produsă de două bacterii conținute în culturile folosite, respectiv "actobacillus bulgaricus și #treptococcus thermophilus. "a început, iaurtul se obținea numai din lapte de oaie, dar în prezent acesta se fabrică cel mai mult din lapte de vacă, în mai multe tipuri ce se deosebesc prin conținutul de grăsime și substanță uscată. în ultimii ani producția realizata pe plan mondial a crescut foarte mult ca urmare a perfecționării tehnologiei de fabricație, a îmbunătățirii condițiilor de ambalare și a diversificării formelor de prezentare, precum și a fabricării unor noi sortimente $cu diferite ingrediente și arome%. &oate acestea fac produsul mai atractiv, satisfăc'nd diferitele preferințe ale consumatorilor. Procesul tehnologic pentru realizarea produsului iaurt cuprinde următoarele faze ( ). *ecepția calitativă și cantitativă a laptelui +. ,urățirea-filtrarea laptelui .. /ormalizarea 0 pasteurizarea 0răcirea laptelui 1. 2nocularea laptelui 3. Ambalarea $pentru iaurt clasic, cu coagul ferm% 4. &ermostatarea iaurtului 5. Omogenizare coagului 6. Prerăcirea iaurtului 7. Ambalarea iaurtului $pentru iaurtul cu coagul fluid% )8. *ăcirea 0depozitarea iaurtului )). "ivrarea iaurtului

iaurt gras. normalizarea conținutului de grăsime al laptelui se face după cum urmează( . curățirea laptelui. grăsime< . p'nă la atingerea temperaturii de 63. secția este dotată cu un schimbător de căldură prin care laptele depozitat în vana de preparare este recirculat cu a=utorul pompei montată în flu: . din lapte cu 4. @tiliz'nd culturi de bacterii lactice concentrate provenite de la firme specializate. în continuare.iaurt slab. ?ana este prevăzută cu manta prin care circula agentul de racire.bulgaricus. 2nocularea are loc la o temperatură de 1+ 0 13>.6.73>. Pentru pasteurizarea laptelui.iaurt foarte gras. funcție de tipul de cultură utilizat și se realizează în vana de preparare iaurt... aceasta are în componență două tipuri de bacterii lactice( #treptococcus thermophilus și "actobacillus delbruec!ii ssp. după care.1. grăsime. prin adaosul direct al culturii de bacterii lactice în lapte. 3. răcirea și depozitarea laptelui "aptele de vacă destinat fabricării iaurtului este mai înt'i recepționat. 2ndiferent de caracteristicile culturii de bacterii lactice utilizate. Men ținerea laptelui la temperature de pasteurizare timp de +8-. de la categoria *eal strong .. conform schemei tehnologice.). filtrat și curățit de impuritățile conținute. este supus prelucrării. Recepția calitativă și cantitativă a laptelui. la Multi mild sau *eal Auic!. pot fi realizate caracteristici diferite ale produsului. Normalizarea – pasteurizarea –răcirea laptelui 9n funcție de tipul produsului fabricat.. . Pentru personalizarea produsului se pot utiliza mai multe tipuri de culturi de bacterii lactice concentrate.8 minute se realizează în vana de preparare iaurt în care are loc și răcirea laptelui la temperatura de 1+ 0 13>. special.8. nocularea laptelui 2nocularea laptelui pentru fermentare în vederea realizării iaurtului se face cu o cultură concentrată de bacterii lactice specifice. grăsime< . din lapte smîntînit cu ma:im 8. 2. utilizat la fabricarea iaurtului. din lapte cu +.. pentru inocularea culturii de bacterii lactice specifice.

!... de unde se dozează în ambala=e.. Prin această operație se obține o fracționare a globulelor de grăsime și repartizarea mai uniformă a acestora în masa produsului. .3-.58.. prin determinarea acidității titrabile. 9n cazul fabricării iaurtului cu coagul fluid $iaurt de băut%.3 ore.13>. #e observă o reducere a stabilității acesteia și adsorbția la suprafața .. (mogenizare coagului Omogenizarea materiei prime la fabricarea iaurtului are ca scop stabilizarea emulsiei de grăsime. +8o. la temperatura de minim +3>. după care coagulul format este omogenizat cu a=utorul agitatorului montat pe capacul vanei și prerăcit la o temperatură de cca. Ambala=ele cu lapte inoculat cu bacterii lactice sunt introduse apoi în camera termostat. care trebuie să fie cuprinsă între 68.43-1. iaurtul fluidizat este preluat de pompa care alimentează dozatorul mașinii de ambalat pentru ambalarea produsului în pahare. cu menținere la această temperatură timp de +.Pentru iaurtul probiotic se adaugă în plus o cultură mi:tă de bifidobacterii. și se adaugă sub agitare continuă în laptele din vană. Momentul final al fermentării este stabilit at't organoleptic c't și analitic. Omogenizarea acționează nu numai asupra fazei grase a amestecului. fermentarea laptelui are loc în vana de preparare iaurt timp de +. După aceasta operaPie.3-.3 ore.. "mbalarea #pentru iaurt clasic. unde are loc fermentarea laptelui. laptele inoculat este preluat de o pompă și diri=at în mașina de ambalare.. cu coagul ferm$ Din aceasta vană. '. &ermostatarea iaurtului 9n funcție de cultura de bacterii lactice utilizate. Dupa coagularea laptelui și obtinerea pC-ului optim are loc prerăcirea si răcirea finală a iaurtului din ambala=e. într-o cameră frigorifică. dar și a celei proteice.ultură concentrată de bacterii lactice se dizolvă în lapte pasteurizat. toate acestea îmbunătățind structura sm'nt'nii. 9n produsul omogenizat se obține dispersarea mai mare a grăsimii. &ermostatarea asigură condițiile optime de dezvoltare a microflorei specifice și fermentarea laptelui. temperatura de fermentare $termostatare% a laptelui la fabricarea iaurtului este de 1+. "actobacillus acidophilus șiBsau "actobacillus casei. dacă se dorește obținerea unui iaurt cu coagul ferm $iaurt clasic%.78>& sau prin determinarea pC-ului. care trebuie să fie cuprins între 1. %. crește forța de atracție dintre globule..

. are loc in camera frigorifică a secției. sub agitare continuă.rește viscozitatea amestecului. prerăcirea produsului preambalat p'nă la temperatura de )6. 9n această fază coagulul devine mai compact. ).membranei globulelor de grăsime nou formate.+8>. Prerăcirea pre'nt'mpină si acidifierea în continuare a produsului. Paharele cu iaurt se așază în navete de material plastic și se introduc în camera de răcire pentru răcirea finală. . din momentul ieșirii din camera frigorifică și p'nă în momentul a=ungerii în rețeaua de distribuție. prin introducerea apei reci în mantaua vanei. Răcirea –depozitarea iaurtului *ăcirea propriu-zisă la temperatura de +. +. 9n cazul fabricării iaurtului cu coagul ferm $iaurt clasic%.. și deci. cu a=utorul mi=loacelor de transport auto dotate cu aggregate frigorifice și termoizolate. Dupa prerăcire iaurtul este diri=at la dozatorul mașinii de ambalare în pahare. aroma se accentuează și gustul devine mai plăcut.. "mbalarea iaurtului Dozarea iaurtului în ambala=e se va realiza cu a=utorul unei mașini automate de ambalare produse lactate v'scoase. la pahare. se va realiza într-o cameră de prerăcire și va dura cca. Prerăcirea iaurtului "a fabricarea iaurtului cu coagul fluid $iaurt de băut%.. Aceasta are drept scop formarea coagulului ferm și prevenirea separării zerului. *.. ...8 minute..6>. 2aurtul este păstrat în acest spațiu p'nă în momentul livrării. -ivrarea iaurtului &ransportul iaurtului. și a produsului finit. va trebui asigurat la o temperature de ma:im 6>. prerăcirea se realizează în vana de preparare iaurt. 1.

2*D.8 min *E. .D/&*2F@GA"A -apte sm1nt1nit /O*MA"2HA*DA $8.B +.6.2*D )6-+8I.m1nt1nă #DPA*A*DA ..A/&2&A&2?E .bulgaricus% -"P&/ N&/0R"- *D.3 ore OMOGD/2HA*D .83.F2"&*A*D .@"A*D 1+-13I.3-.B+8-.2*D 42-45˚C 2/O.chema tehnologică de fabricare a iaurtului cu coagul fluid/ ferm 42-&2R 7/ 8"4&/R -"4& 4/ $#treptococcus thermophilus și "actobacillus delbruec!ii ssp.DPȚ2A .A"2&A&2?E Ș2 . &D*MO#&A&A*D 1+-13I.@*EȚ2*D. grăsime% "AP&D /O*MA"2HA& PA#&D@*2HA*D 63-73I.OAG@"@2 P*D*E. AMBA"A*D "2R&3 4R/56 7/ "2R& *E.DDPOH2&A*D +-6I.. "2?*A*D +-6I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful