Sunteți pe pagina 1din 5

Mandat european de arestare. Motive de refuz a executrii Dosar Nr. 22 (02.03.

2007)

Simpla mprejurare ca infractiunile sunt savrsite pe teritoriul Romniei nu da nastere automat unui refuz al executarii mandatului european de arestare, deoarece asa cum legea prevede autoritatea judiciara romna poate refuza executarea. La data de 5 februarie 2 ! prin intermediul "rigazii de #ombatere a #riminalitatii $rganizate #raiova din cadrul %inisterului &dministratiei si 'nternelor au fost naintate instantei mandatele europene de arestare emise de #urtea de &pel din L(on )ranta * +ribunalul de %are 'nstanta L(on, pe numele cetatenilor romni '. S. si ,. &. %andatele europene de arestare au fost emise avnd la baza mandate de arestare emise n lipsa de autoritatile franceze, pe numele celor doi, tot la data de 5 februarie 2 !. -n mandatele europeane de arestare se mentioneaza ca '.S. este nvinuit de comiterea a noua infractiuni iar ,.&. de comiterea tot a noua infractiuni a caror ncadrari juridice sunt urmatoarele. / tainuire n banda organizata de carduri de plata falsificate0 / fabricarea, ac1izitionarea, detinerea, oferirea sau cedarea de ec1ipamente, instrumente, programe informatice n vederea comiterii de infractiuni de falsificare de carduri de plata sau carduri de retragere de numerar0 / falsificare de carduri de plata0 / escroc1erii savrsite n banda organizata0 / tainuire n banda organizata de bunuri obtinute din fapte de escroc1erii savrsite n banda organizata0 asociere de raufacatori n vederea comiterii de infractiuni. -n fapt autoritatile judiciare franceze au aratat n esenta urmatoarele. La data de 2 iunie 2 3, trei cetateni romni, respectiv S. '., 4. 5. si 4. R., au fost arestati la L(on, asupra lor gasindu/se 36 de carduri falsificate si o importanta suma de bani. #ardurile au fost clonate dupa carduri italiene reale.

-n urma investigatiilor autoritatile franceze au ajuns la concluzia ca cei trei au beneficiat de ajutorul unor complici n cadrul unei retele din delicventa organizata la nivel italian, n Romania, 'talia si cu deosebire n )ranta, de catre numitul '. S., cunoscut si sub alte identitati. S/a mai aratat ca, verificarile telefonice au evidentiat faptul ca 4. 5. era n legatura cu ,. &., cunoscut ca facnd parte din cercul familial al lui '.S. si banuit de a participa la fabricarea a numeroase carduri bancare. ,erc1izitiile efectuate n Romania au condus la confiscarea a mai multor materiale destinate fabricarii cardurilor contrafacute. -n ceea ce priveste utilizarea fondurilor banesti obtinute n mod fraudulos, s/a identificat printre altele cumpararea la %arsilia a unui autove1icul marca ,eugeot, care a fost exportat ulterior n Romania. -n fine, s/a mentionat ca faptele au fost savrsite n perioada 7 mai 2 2 !. 3 * 22 ianuarie

#urtea de &pel #raiova, efectund verificarea prealabila impusa de disp. art. 667 din Legea 2 282 9, a dispus prin nc1eierea din 5 februarie 2 !, sesizarea ,rocurorului 5eneral al ,arc1etului de pe lnga #urtea de &pel #raiova, pentru a lua masurile necesare n vederea identificarii persoanelor solicitate, retinerii si prezentarii lor n fata instantei. #a urmare acestei sesizari ,arc1etul de pe lnga #urtea de &pel #raiova a dispus prin ordonantele nr. 7 si 2 din 3 februarie 2 !, retinerea pe timp de 29 de ore cu ncepere de la 3. 2.2 !, orele 7, , pna la !. 2.2 !, orele 29, , a celor doua persoane acestia fiind ulterior arestati de instanta. )iind audiati de catre instanta, att n declaratiile date la 3 februarie 2 ! ct si n cele de la 7: februarie 2 !, cele doua persoane solicitate si/au exprimat opozitia cu privire la predarea lor catre autoritatile franceze, invocnd faptul ca nu se fac vinovati de comiterea infractiunilor pentru care sunt cercetati. & fost formulata opozitie la predare fiind invocate vicii de forma ale mandatelor europene de arestare si aspecte de fond n principal disp. art. 66 alin.2 lit.b,e,f. ,e baza tuturor actelor aflate la dosar, avnd n vedere si aspectele invocate de catre cele doua persoane solicitate prin aparatori, privind motivele de opozitie la predare, instanta constata urmatoarele . -n executarea unui mandat european de arestare, autoritatile judiciare romne competente trebuie sa analizeze ndeplinirea conditiilor de forma ale mandatului precum si daca exista vreunul dintre motivele de refuz al executarii din cele prev. de art. 66 din legea 2 282 9 privind cooperarea judiciara internationala n materie penala.

#a si conditii de forma ale mandatului, s/a invocat lipsa descrierii circumstantelor n care au fost comise infractiunile ; conditii impuse de art. !: alin.7 lit. e din Legea 2 282 9<, precum si lipsa indicarii n mandate a garantiilor de care beneficiaza sau vor beneficia persoanele solicitate n fata autoritatilor franceze. Referitor la aceste aspecte, instanta constata ca prin descrierea faptelor asa cum rezulta din mandatele initiale completata cu adresa autoritatilor judiciare franceze din 2! februarie 2 !, este ndeplinita si conditia prev. de art. !: alin.7 lit. e din legea 2 282 9, respectiv aceea a descrierii circumstantelor n care au fost comise infractiunile. Referitor la garantiile procesuale de care ar trebui sa beneficieze persoanele solicitate n fata autoritatilor franceze, este adevarat ca mandatele europene de arestare emise pe numele celor doi nu contin nimic la aceasta rubrica, nsa aceasta informatie nu este una din cele prev. expres de art. !: alin.7 din legea 2 282 9, si ca atare nu mpiedica punerea n executare a mandatelor. &u mai fost invocate si ncalcarea altor conditii de forma din cele prev. de legea 2 282 9, respectiv prevederile art. !: alin.7 lit. c,d,f,g, art. 67 alin.7, art. 65, art. 66 alin.7 si alin.2, art. 667 alin.2 si alin.2, precum si disp. art. 5 paragraf 7 lit. c din #onventia =uropeana a >repturilor $mului. Referitor la toate aceste aspecte, este de observat faptul ca sunt invocate n mod nentemeiat ncalcari ale unor dispozitiile legale n conditiile n care din analiza mandatelor rezulta ca aceste ncalcari nu exista. &stfel, mandatele europene de arestare au fost emise avnd la baza mandate de arestare preventiva emise de autoritatile franceze, sunt indicate elementele de identificare a actului pe care se ntemeiaza mandatul de arestare ; prin indicarea numarul de referinta a dosarului la autoritatea franceza< este prevazuta durata maxima a masurii privative de libertate ce poate fi pronuntata pentru infractiunile pentru care sunt cercetati ; 7 ani nc1isoare<, este indicata ncadrarea juridica a faptelor. ,rivitor la alte aspecte cum ar fi de pilda neindicarea unor dispozitii legale ale statului emitent, care prevad masuri de clementa sau modul de individualizare al pedepsei, ori neindicarea faptului ca infractiunile pentru care sunt cercetati sunt urmarire din oficiu ori la plngerea prealabila a persoanelor vatamate, acestea nu tin de esenta unui mandat european de arestare asa cum este reglementat de legea romna si ca atare nu pot constitui motive de refuz al executarii. Referitor la pretinsa ncalcare a disp. art. 5 din #onventia =uropeana a >repturilor $mului, instanta apreciaza ca nu s/a produs n cauza, deoarece masura arestarii celor doua persoane s/a luat n baza unor dispozitii legale iar acestia au fost adusi de ndata ; 29 de ore<, n fata unui judecator, care a decis cu privire la starea de arest si totodata au beneficiat de dreptul de a formula recurs la o instanta ierar1ic superioara.

'nstanta constata si faptul ca persoanele solicitate au invocat n aparare mprejurarea ca nu aveau cum sa comita acele infractiuni pentru care sunt cercetati, deoarece nu au fost pe teritoriul )rantei. &u ncercat sa demonstreze acest lucru prin depunerea la dosar a diverse acte. >in acest punct de vedere instanta apreciaza ca nu are competenta de a cerceta si a analiza daca exista sau nu indicii temeinice de comiterea faptelor si de vinovatie a persoanelor solicitate, acest lucru fiind exclusiv de competenta autoritatilor judiciare franceze. ,ractic, singurele situatii ce pot da nastere la un refuz al executarii mandatelor europene de arestare sunt cele determinate de o confuzie asupra persoanei ; ceea ce nu este cazul n speta<, precum si cele prev. de art. 66 din Legea 2 282 9. >in acest punct de vedere persoanele solicitate au invocat disp. art.66 alin.2 lit. b,e,f, din legea 2 282 9. &naliznd cele invocate se constata urmatoarele . 4u sunt incidente disp. art. 66 alin.2 lit. b din legea 2 282 9, deoarece faptele ce fac obiectul mandatelor europene de arestare nu sunt supuse n Romnia nici unei proceduri penale, aspect ce rezulta din adresa primita de la organele de cercetare penala romna. 4u sunt incidente nici disp. art. 66 alin.2 lit. f din legea 2 282 9, deoarece cele doua persoane solicitate sunt cercetate n legatura cu infractiuni comise si pe teritoriul statului francez si oricum legea romna permite urmarirea acestor fapte astfel cum sunt ele ncadrate comise de cetatenii romni indiferent unde ar fi savrsite. Referitor la disp. art. 66 alin.2 lit. e din legea 2 282 9, se constata ca, autoritatea judiciara romna poate refuza executarea mandatului european de arestare atunci cnd acesta se refera la infractiuni care sunt savrsite pe teritoriul Romniei. ,otrivit art.792 alin. 2 #od penal romn, se considera ca fiind infractiune savrsita pe teritoriul tarii si atunci cnd pe acest teritoriu ori pe o nava sau o aeronava romna s/a efectuat numai un act de executare ori s/a produs rezultatul infractiunii. >in acest punct de vedere rezulta n speta de fata ca, faptele pentru care sunt cercetate cele doua persoane solicitate ar putea fi considerate ca fiind savrsite integral pe teritoriul Romniei, din moment ce nsasi autoritatile judiciare franceze au indicat faptul ca activitatea infractionala s/a desfasurat si pe teritoriul Romniei. &sa cum rezulta nsa din nsasi textul de lege, simpla mprejurare ca infractiunile sunt savrsite pe teritoriul Romniei nu da nastere automat unui refuz al executarii mandatului european de arestare, deoarece asa cum legea prevede autoritatea judiciara romna poate refuza executarea.

&ceasta apreciere trebuie nsa facuta n raport si de alte elemente, cum ar fi . nceperea unor proceduri de cercetare penala n Romnia, amploarea activitatii desfasurata n Romnia si alte asemenea elemente care sa duca la concluzia ca autoritatile romne sunt cele mai ndreptatite a face cercetarile de rigoare. #um nsa n speta primele sesizate au fost autoritatile judiciare franceze si cum la dosarul cauzei format de acestea se regasesc n mod logic toate actele de urmarire penala efectuate pna n prezent, instanta apreciaza ca nu se impune refuzul executarii mandatelor din acest motiv. )ata de toate aceste considerente, instanta va dispune asadar executarea mandatelor europene de arestare emise de autoritatile judiciare franceze pe numele persoanelor solicitate '. S. si ,.&. si predarea acestora catre statul solicitant sub conditia prev. de art. 6! alin.2 din legea 2 282 9, respectiv aceea ca n cazul n care se va pronunta mpotriva acestora o pedeapsa privativa de libertate, persoanele predate sa fie transferate n Romania, pentru executarea pedepselor.