Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea ,STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Pulica


S!eciali"are# Administratie Pulic$
REFERAT

SUSPEN%AREA C&NTRACTULU'
'N%'V'%UAL %E MUNC(
Student$#
CUPR'NS
1. Sus!endarea contractului individual de munc$ de dre!t))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*
2. Sus!endarea contractului individual de munc$ din initiativa salariatului))))))))))))))))))))))))+
3. Sus!endarea contractului individual de munc$ din initiativa an,a-atorului)))))))))))))))))))).
4. S!ete))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/0
5. Conclu"ii)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/1
6. 2ilio,ra3ie)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/4
1
Sus!endarea contractului individual de munc$
Potrivit art. 50 din Codul Muncii, contractul individual de munc se suspend de drept n
urmtoarele situatii:
a) Concediu de maternitate5
Pe perioada n care salariata se al n concediu de maternitate, an!a"atorul nu poate ncadra pe
postul su o alt persoan cu contract de munc pe durat nederminat, ci numai pe o durat
determinat, p#n la revenirea pe post a celei n cau$.
1
%. Concediu !entru inca!acitate tem!orar$ de munc$5
&alariatii, iind asi!urati n sistemul pu%lic de pensii si alte drepturi de asi!urri sociale,
potrivit 'e!ii nr. 1()2000, au dreptul la concediu medical *concediu pentru incapacitate temporar
de munc+, indierent dac incapacitatea temporar de munc este cau$at de o %oal o%isnuit sau
de un accident n aara muncii, de o %oal proesional sau de un accident de munc. ,ac salariatul
nu poate presta munca din cau$a unei incapacitti temporare de munc, suspendarea contractului
individual de munc oprea$ de drept, deoarece aceast cau$ de suspendare intervine independent
de vointa prtilor contractante. Pe durata concediului medical se suspend prestarea muncii si, n
consecint, plata salariului, salariatul av#nd dreptul la o indemni$atie pentru incapacitate temporar
de munc, care se suport din %u!etul asi!urrilor sociale de stat si)sau de ctre an!a"ator, dup ca$.
c. Carantin$5
&alariatilor crora li se inter$ice continuarea activittii din cau$a unei %oli conta!ioase pe
durata sta%ilit prin certiicatul eli%erat de inspectoratul de sntate pu%lic, li se suspend de drept
contractele individuale de munc, deoarece cau$a de suspendare intervine independent de vointa
prtilor contractante. Pe durata c#t este declarat carantin, iind inter$is accesul la locul de munc,
contractul de munc se suspend n eectele sale principale - prestarea muncii si plata acesteia
-salariatul %eneiciind de alte drepturi, n primul r#nd de indemni$atia de asi!urri sociale.
d. E3ectuarea serviciului militar oli,atoriu de concentrare sau de mo%ili$are - dup
cum re$ult din coro%orarea art. 50 lit.d+ Codul Muncii cu art. 46 din 'e!ea nr. 446)2006 privind
pre!tirea populatiei pentru aprare.
2
e. E6ercitarea unei 3unctii 7n cadrul unei autorit$ti e6ecutive, le,islative ori
-udec$toresti, !e toat$ durata mandatului, dac$ le,ea nu !revede alt3el5
1
Monitorul .icial al /om#niei, nr. 535 din 23 0ulie 2002.
2
Monitorul .icial al /om#niei, nr. ((0 din 12 ,ecem%rie 2006.
2
/e!lementarea acestui ca$ de suspendare este n concordant cu prevederile le!ale care
re!lementea$ incompati%ilittile n ca$ul e1ercitrii unei unctii n cadrul unei autoritti e1ecutive,
le!islative ori "udectoresti. 2n ca$ul n care, pentru anumite unctii din cadrul autorittilor
e1ecutive, le!islative ori "udectoresti este permis cumulul de unctii prin le!e special, suspendarea
contractului individual de munc nu intervine.
2n principiu, pe durata e1ercitrii unui mandat, indierent cu ce titlu, n cadrul unei autoritti
e1ecutive, le!islative ori "udectoresti - are loc suspendarea contractului individual de munc al
celui n cau$- contract detinut anterior do%#ndirii mandatului. Prin e1ceptie, le!ea poate s prevad
altel. Cu alte cuvinte, c3iar do%#ndindu-se un astel de mandat, contractul individual de munc
anterior e1istent ar rm#ne n iint si si-ar produce eectele n continuare.
. 8nde!linirea unei 3unctii de conducere salari"ate 7n sindicat, conorm art. 50 lit. +
Codul muncii si art. 11 alin. *1+ din 'e!ea 54)2003 a sindicatelor.
3
4stel, pe perioada n care
persoana aleas n or!anul de conducere este salari$at de or!ani$atia sindical, contractul su
individual de munc sau, dup ca$, raportul de serviciu se suspend, iar aceasta si pstrea$ unctia
si locul de munc avute anterior, precum si vec3imea n munc, respectiv n specialitate sau n
unctia pu%lic detinut, n conditiile le!ii. Pe postul acesteia poate i ncadrat o alt persoan
numai cu contract individual de munc pe durat determinat. 5ormularea art. 11 alin.*1+ din 'e!ea
sindicatelor nr. 54)2003 este imperativ, iar prtile nu pot dero!a de la prevederile sale.
!. Forta ma-or$
0
se deineste ca iind o mpre"urare de ori!ine e1tern cu caracter
e1ceptional, care este a%solut imprevi$i%il si inevita%il.
5
Pentru ca un eveniment sau o mpre"urare
s ie caliicate ca$ de ort ma"or este necesar s se ndeplineasc urmtoarele trei conditii: s ie
e1tern, imprevi$i%il si inevita%il.
Sunt considerate cauze de fort major: catastroe naturale *cutremure, secet, inundatii,
urtuni+6 cri$ !rav de materii prime6 diicultti n aprovi$ionare si transport6 deteriorarea utila"elor
de munc6 conlictele de munc etc. . astel de situatie poate i si !reva, n raport cu salariatii care
nu particip la ncetarea colectiv a lucrului si cu an!a"atorul.
&uspendarea nu poate avea loc dec#t pe perioada n care actionea$ acea mpre"urare e1tern
imprevi$i%il si de nenlturat6 dac sunt nentele!eri, salariatul se poate adresa instantei de "udecat,
care va 3otr dac an!a"atorul a%u$ea$ sau nu de dreptul su.
3
Pu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 73 din 5 5e%ruarie 2003.
4
4. iclea, Tratat de Dreptul Muncii, p. 536.
5
8. 0ona cu, 9.4. :arasc3, For a major n executarea cntractului economic, n &tudii i cercetri "uridice nr.3)1(64, p.
3;0.
3
3. 8n ca"ul 7n care salariatul este arestat !reventiv,
1
7n conditiile Codului de
!rocedur$ !enal$) 4restarea nu implic prin sine nssi vinovtia. <umai dup terminarea urmririi
si a "udectii, n raport cu solutia dat, se va sta%ili dac persoana n cau$ este sau nu vinovat. 2n
ca$ airmativ, motivul desacerii contractului va i considerat imputa%il. ,ac se va sta%ili
nevinovtia, nu va putea i totusi o%li!at nici la reinte!rarea si nici la plata desp!u%irilor, n ca$ul
c#nd desacerea contractului a intervenit dup trecerea a mai mult de 30 de $ile de la arestare, deci
au ost respectate conditiile le!ii.
i. 8n alte ca"uri e6!res !rev$"ute de le,e, cate!orie n care includem cu titlu e1empliicativ:
Desfsurarea grevei = pentru salariatii care nu dessoar activitate pe toat durata !revei6
ntreruperea activittii n constructii datorit conditiilor meteorologice. ,e e1emplu, art.6
alin.*1+ lit.c+ din ..>.?. nr. (()2000 privind msurile ce pot i aplicate n perioadele cu temperaturi
e1treme pentru protectia persoanelor ncadrate n munc
7
impune an!a"atorior care nu pot asi!ura
conditiile de lucru adecvate s ia, de comun acord cu repre$entantii sindicatelor sau cu repre$entantii
alesi ai salariatilor msura ntreruperii colective a lucrului, cu asi!urarea continuittii activittii n
locurile n care aceasta nu poate i ntrerupt, potrivit prevederilor le!ale6
n cazul asistentului maternal profesionist;
Existenta actiunii penale mpotriva unui magistrat;
Actiunea n justitie mpotriva directorilor executivi ai societtilor comerciale @art.156 alin.
*5+ din 'e!ea nr.31)1((0 privind societtile comercialeA6
;
Angajarea ca functionari publici n cadrul ca functionari publici n cadrul cabinetelor de
demnitari. 4stel, potrivit art. 5 alin.*3+ din .rdonanta ?uvernului nr. 32)1((; privind or!ani$area
ca%inetului demnitarului din administratia pu%lic central,
(
n ca$ul unctionarului pu%lic, dac
an!a"area acestuia n cadrul ca%inetului demnitarului se ace cu acordul institutiei de unde provine,
atunci contractul individual de munc nc3eiat cu aceast institutie se suspend p#n la revenirea n
unctia detinut anterior6
Pe perioada detinerii calittii de asistent judiciar ca reprezentant al asociatiilor patronale
sau al sindicatelor n cadrul completelor pentru judecarea conflictelor de munc;
6
,eclara ia >niversal a ,repturilor .mului art.11 pct.1 Orice persoan, acuzat de comiterea unui act cu caracter
penal, are dreptul s fie presupus nevinovat, pn cnd vinov ia sa va fi stailit, n mod e!al, n cursul unui proces
pulic, n care i"au fost asi!urate toate !aran iile necesare aprrii sale#
7
Monitorul .icial al /om#niei, nr. 304 din 4 0ulie 2000, apro%at prin 'e!ea nr. 25)2004.
;
/epu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 1066 din 17 <oiem%rie 2004, modiicat i completat.
(
Monitorul .icial al /om#niei, nr. 42 din 30 0anuarie 1((;, modiicat i completat.
4
Pe perioada expertizelor te!nice judiciare ca$ n care salariatii %eneicia$, la an!a"atorii la
care sunt ncadrati, de timpul necesar pentru eectuarea e1perti$elor, r a primi salariul, dar cu
mentinerea celorlalte drepturi conerite de calitatea de salariat @art. 16 alin.*1+ si *2+ din ..?.nr.
2)2000 privind or!ani$area activittii de e1perti$ te3nic "udiciar si e1tra"udiciarA.
10
2n aceast
situatie, suspendarea contractului este continu sau discontinu, n unctie de cerintele concrete ale
reali$rii e1perti$ei te3nice "udiciare6
Pe durata ntreruperii colective a lucrului ca urmare a unor temperaturi extreme;
Pe durata n care functionarii publici sunt alesi sau numiti pentru exercitarea unei functii
de demnitate public @art. 61 alin. *3+ si art. 113 alin. *3+ din le!ea nr. 215)2001 a administratiei
pu%lice localeA6
11
n cazul concediului de risc maternal re!lementat prin ..>.?. nr. (6)2003 privind protectia
maternittii la locurile de munc.
12
&uspendarea determinat de vointa salariatului este consecinta ie a unei cereri sau optiuni
e1ercitate de el, ie a unei conduite contrare o%li!atiilor sale, care ns nu este de natur s determine
desacerea contractului de munc.
Conorm art. 51 alin.*1+ si *2+ Codul muncii, contractul individual de munc poate fi
suspendat din initiativa salariatului , n urmtoarele situatii:
a. Concediu !entru cresterea co!ilului 7n v9rst$ de !9n$ la * ani sau, 7n ca"ul
co!ilului cu :andica!, !9n$ la 7m!linirea v9rstei de ; ani)
Persoanele care, n ultimul an anterior datei nasterii copilului, au reali$at timp de 12 luni
venituri proesionale supuse impo$itului pe venit potrivit prevederilor Codului 5iscal, %eneicia$,
potrivit art. 1 alin.*1+ din ..>.?. nr. 14;)2005 privind sustinerea amiliei n vederea cresterii
copilului,
13
de concediu pentru cresterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani sau, n ca$ul copilului cu
3andicap, de p#n la 3 ani, precum si de o indemni$atie lunar n cuantum de 600 lei */.<+. 2n
situatia n care nasterea se produce nainte de termen, perioada se diminuea$ cu perioada cuprins
ntre data nasterii copilului si data pre$umat a nasterii, certiicat de medicul de specialitate @art. 4
10
Monitorul .icial al /om#niei, nr. 26 din 25 0anuarie 2000.
11
Pu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 204 din 23 4prilie 2001, modiicat i completat.
12
Pu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 750 din 27 .ctom%rie 2003, modiicat.
13
Pu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 100; din 14 <oiem%rie 2005, modiicat.
5
alin. 5 din <ormele Metodolo!ice din 22 ,ecem%rie 2005 de aplicare a prevederilor ..>.?. nr.
14;)2005, privind sustinerea amiliei n vederea cresterii copilului
14
A.
,e indemni$atia si stimulentul pentru cresterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani sau, n
ca$ul copilului cu 3andicap, de p#n la 3 ani, %eneicia$, optional, oricare dintre printii iresti ai
copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul, crora li s-a ncredintat copilul n
vederea adoptiei sau care au copilul n plasament ori n plasament n re!im de ur!ent, precum si
persoana care a ost numit tutore * art. 5 din ..>.?. nr. 14;)2005+.
Concediul si indemni$atia lunar pentru cresterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani sau, n
ca$ul copilului cu 3andicap, de p#n la 3 ani, se cuvin pentru iecare dintre primele 3 nasteri sau,
dup ca$, pentru primii 3 copii adoptati, ncredintati spre adoptie, dati n plasament n re!im de
ur!ent, dati n tutel. ,urata de acordare a concediului pentru cresterea copilului n v#rst de p#n
la 2 ani sau, n ca$ul copilului cu 3andicap, de p#n la 3 ani se prelun!este corespun$tor, n ca$ul
suprapunerii a dou sau trei situatii de natur a !enera acest drept si se acord o sin!ur indni$atie
@art. 6 alin.1-3 din ..>.?. nr. 14;)2005A.
&olicitantul tre%uie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii:
9ste cettean rom#n, strin sau apatrid6
4re, conorm le!ii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul /om#niei6
'ocuieste mpreun cu copilul)copiii pentru care solicit drepturile si se ocup de cresterea
si n!ri"irea acestuia)acestora.
Concediul pentru cresterea copilului se acord, la cerere, de ctre persoanele "uridice sau
i$ice, denumite an!a"atori, la care si dessoar activitatea persoanele ce %eneicia$ de acest drept.
Plata drepturilor indemni$atiei pentru cresterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani sau, n
ca$ul copilului cu 3andicap, de p#n la 3 ani ncetea$, potrivit art. 11 din ..>.?. nr. 14;)2005, cu
$iua urmtoare celei n care:
Copilul a mplinit v#rsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, n ca$ul copilului cu 3andicap6
4 avut loc decesul copilului.
Plata indemni$atiei pentru cresterea copilului se suspend, conorm art. 12. alin. 1 din ..>.?.
nr. 14;)2005, ncep#nd cu luna urmtoare celei n care:
:eneiciarul este dec$ut din drepturile printesti6
14
Pu%licate n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 7 din 4 0anuarie 2006, cu modiicrile i completrile aduse de B.?. nr.
53)2006 *pu%licat n Monitorul .icial al /om#niei, nr. 57 din 20 0anuarie 2006+.
6
:eneiciarul este ndeprtat, conorm le!ii, de la e1ercitarea tutelei6
:eneiciarul nu mai indeplineste conditiile prev$ute de le!e, n vederea ncredintrii
copilului spre adoptie6
:eneiciarul nu mai indeplineste conditiile prev$ute de le!e, n vederea mentinerii msurii
de plasament6
:eneiciarul e1ecut o pedeaps privativ de li%ertate sau se al n arest preventiv pe o
perioad mai mare de 30 de $ile6
Copilul este a%andonat ori este internat ntr-o institutie de ocrotire pu%lic sau privat6
:eneiciarul a decedat.
Plata indemni$atiei pentru cresterea copilului se suspend ncep#nd cu $iua urmtoare celei n
care %eneiciarul reali$ea$ venituri proesionale supuse impo$itului pe venit.
2n situatia n care %eneiciarul nu mai ndeplineste conditiile cerute, plata indemni$atiei pentru
concediu pentru cresterea copilului se suspend ncep#nd cu $iua urmtoare celei n care conditiile
respective nu mai sunt ndeplinite.
/eluarea pltii drepturilor suspendate se ace la cerere, ncep#nd cu luna urmtoare celei n
care se depune cererea.
< Concediu !entru 7n,ri-irea co!ilului olnav n v#rst de p#n la 7 ani sau, n ca$ul
copilului cu 3andicap, pentru aectiuni intercurente, p#n la mplinirea v#rstei de 1; ani.
c< Concediu !aternal, care se acord n scopul de a asi!ura participarea eectiv a
tatlui la n!ri"irea noului-nscut @art. 1 alin. 1 din 'e!ea nr. 210.1((( privind concediul paternal
15
A.
8atl copilului nou-nscut are dreptul o sin!ur dat la un concediu paternal de 5 $ile lucrtoare, iar
n situatia n care tatl copilului nou-nscut a o%tinut atestatul de a%solvire a cursului de
puericultur, durata concediului paternal este de 15 $ile lucrtoare.
Concediul paternal se acord la cerere, n primele ; sptm#ni de la nasterea copilului,
"ustiicat cu certiicatul de nastere al acestuia, din care re$ult calitatea de tat a petitionarului @art. 3
alin. 2 din 'e!ea nr. 210)1(((A.0ndemni$atia pentru concediul paternal se plteste din ondul de
salarii al unittii si este e!al cu salariul corespun$tor perioadei respective6
d< Concediu !entru 3ormare !ro3esional$5
15
Monitorul .icial al /om#niei, nr. 654 din 31 ,ecem%rie 1(((.
7
e< E6ercitarea unor 3unctii elective n cadrul or!anismelor proesionale constituite la
nivel central sau local, pe toat durata mandatului6
3< Partici!area la ,rev$) 2n timpul !revei contractul de munc se suspend dierit
pentru salariatii alati n situatii dierite:
Pentru cei care particip la !rev, contractul de munc se suspend din initiativa salariatului,
potrivit art. 51 lit. + Codul Muncii6
Pentru cei care nu particip la !rev, dar se al n imposi%ilitatea o%iectiv de a lucra,
contractul se suspend de drept, conorm art. 50 lit. i+ Codul Muncii.
4tunci c#nd continuarea lucrului este cu neputint, contractul va i suspendat, dar, dac !reva
este declarat ile!al, salariatii neparticipanti la !rev si care nu au avut posi%ilitatea de a lucra, ar
putea pretinde o desp!u%ire e!al cu salariul de care au ost lipsiti pe perioada !revei, de la cei care
au ncetat voluntar lucrul6
,< 8n situatia asentelor nemotivate ale salariatului, n conditiile sta%ilite prin
contractul colectiv de munc aplica%il, contarctul individual de munc, precum si prin re!ulamentul
intern @art. 51 alin. 2 Codul MunciiA.
Modiicrile aduse art. 51 Codul Muncii prin a%ro!area lit. !+ si introducerea alin. 2 sunt de
natur s antrene$e anumite conu$ii:
/e!lementarea anterioar, respectiv lit. !+, nu consacra un drept al salariatului de a a%senta
nemotivat. 8e1tul le!al sta%ilea consecinta "uridic a a%sentelor nemotivate, const#nd n suspendarea
contractului individual de munc *din initiativa salariatului+.
2n ca$ul a%sentelor nemotivate contractul individual de munc nu poate i suspendat, asa
cum se preci$ea$ n te1tul le!al, ci este suspendat totdeauna. Pe de alt parte, tot totdeauna,
a%sentele nemotivate constituie a%atere disciplinar si an!a"atorul l poate sanctiona disciplinar pe
salariatul n cau$.
16
Pe durata suspendrii contractului de munc din initiativa salariatului pot continua s e1iste
alte drepturi si o%li!atii ale prtilor dac sunt prev$ute prin le!i speciale, prin contractul colectiv de
munc aplica%il, prin contractul individual de munc sau re!ulamentul intern. 2n aceste conditii,
salariatul %eneicia$ de vec3ime n munc, precum si de celelalte drepturi care decur! din calitatea
sa de salariat, cu e1ceptia suspendrii pentru cau$e imputa%ile lui.
17
16
0.8. tenescu, Modificrile $###%, op. cit.., p. 46-4;.
17
4. iclea, Tratat de Dreptul Muncii, p. 555.
;
Conorm art. 52 alin. 1 Codul Muncii, contractul individual de munc poate fi suspendat din
initiativa angajatorului n urmtoarele situatii:
a< Pe durata cercet$rii disci!linare !realaile) Potrivit art. 267 alin. 1 Codul Muncii,
su% sanctiunea nulittii a%solute, nicio msur, cu e1ceptia avertismentului scris, nu poate i dispus
mai nainte de eectuarea unei cercetri disciplinare preala%ile. Pe aceeasi linie, sanctiunea
disciplinar a desacerii contractului de munc se aplic dup cercetarea disciplinar preala%il a
aptei ce constituie a%atere, ascultarea salariatului si veriicarea sustinerilor sale cute n aprare.
4n!a"atorul are posi%ilitatea ca, pe perioada c#t durea$ cercetarea disciplinar, s suspende
contractul celui n cau$. ,ac salariatul se dovedeste nevinovat, si va relua activitatea, iar dac
este vinovat, contractul de munc se poate suspenda @art. 264 ali. 1 lit. % Codul MunciiA ori se poate
desace disciplinar @art. 264 alin. 1 lit. Codul MunciiA.
,ac salariatul este primit totusi la munc, iar maniestarea de voint a an!a"atorului, n acest
sens, nu este ec3ivoc, se consider c a avut loc o revocare tacit a deci$iei de suspendare a
contractului su, si va avea dreptul la salariul corespun$tor muncii prestate6
< Ca sanctiune disci!linar$) 4rt. 264 alin. 1 lit. %+ Codul Muncii prevede un ca$ de
suspendare a contractului de munc, msura av#nd caracter disciplinar. Pe perioada de ma1im 10
$ile salariatului nu i este permis s preste$e munc, neprimind salariul6
c< 8n ca"ul 7n care an,a-atorul a 3ormulat !l9n,ere !enal$ mpotriva salariatului sau
acesta a ost trimis n "udecat pentru apte penale incompati%ile cu unctia detinut, p#n la
rm#nerea deinitiv a 3otr#rii "udectoresti.
1;
,esi!ur, dac unitatea nu a ormulat pl#n!ere penal
si nici nu a ost trimis salariatul n "udecat pentru apte penale, nu e1ist temei pentru suspendarea
contractului individual de munc, c3iar dac salariatul este cercetat penal, dar nu pentru apte n
le!tur cu unctia. ,e asemenea, dac salariatul este cercetat n le!tur cu alte apte, aceasta nu
ec3ivalea$ cu Ctrimiterea n "udecat pentru apte penaleC.
,esi aptele penale sunt prev$ute de le!e, iar incompati%ilitatea salariatului, care a sv#rsit
apta penal, cu unctia detinut n cadrul unittii, re$ult uneori din prevederile le!ale, suspendarea
contractului individual de munc are la %a$ vointa patronului. ,ac incompati%ilitatea salariatului
cu unctia detinut nu re$ult din prevederile le!ale, an!a"atorul este sin!urul n drept s aprecie$e
dac, prin sv#rsirea aptei penale, salariatul devine incompati%il cu unctia respectiv. Pro%lema
1;
0dem, p. 546-547.
(
dac apta penal este sau nu incompati%il cu postul detinut se re$olv de la ca$ la ca$, n raport cu
atri%utiile de serviciu si rspunderea ce revine celui n cau$.
,ac salariatul a ost trimis n "udecat pentru o astel de apt *independent de pl#n!erea
an!a"atorului+, re$ult c nu an!a"atorul cu care salariatul ce a sv#rsit anumite apte penale, se al
n raporturi de munc este partea vtmat, ci o alt persoan "uridic sau i$ic, care a sesi$at
or!anul de urmrire penal, ceea ce a determinat si trimiterea n "udecat. ,esi!ur c este posi%il si
sesi$area din oiciu.
2n ca$ul n care an!a"atorul a cut pl#n!ere penal mpotriva salariatului, el va putea decide
suspendarea contractului individual de munc al acestuia, din momentul depunerii pl#n!erii. ,ac o
alt persoan i$ic sau "uridic a ost cea care a sesi$at or!anul de urmrire penal sau sesi$area s-a
cut din oiciu, an!a"atorul va putea decide suspendarea contractului de munc numai din
momentul trimiterii n "udecat a salariatului.
&uspendarea durea$ p#n la:
Condamnarea, rmas deinitiv, a celui n cau$6
4c3itarea sau ncetarea procesului penal, 3otr#t de instanta penal.
'u#nd msura suspendrii contractului individual de munc, n ca$ul prev$ut la alin. 1 lit. c+,
Can!a"atorul nu se pronunt asupra vinovtiei sau nevinovtiei an!a"atului, si nici asupra rspunderii
sale penale, acestea iind c3estiuni a cror solutionare intr n sera de activitate a or!anelor
"udiciare. 4n!a"atorul poate doar s ormule$e pl#n!ere penal mpotriva salariatului, dac detine
date si indicii suiciente cu privire la sv#rsirea de ctre acesta a unei apte penale incompati%ile cu
unctia detinut, solicit#nd autorittilor competente solutionarea ca$ului. 2n aceast situatie sau
atunci c#nd ia cunostint despre trimiterea n "udecat a an!a"atului pentru sv#rsirea unei apte de
aceeassi natur poate lua msura suspendrii. Msura suspendrii durea$ p#n la rm#nerea
deinitiv a 3otr#rii "udectoresti, av#nd asadar un caracter provi$oriu. &alariatul nu este mpiedicat
s se ncadre$e n perioada suspendrii contractului de munc la alt unitate sau n alt unctie dec#t
cea cu care este incompati%il apta ce constituie o%iectul acu$rii.C6
d< 8n ca"ul 7ntreru!erii tem!orare a activit$tii, r ncetarea raportului de munc, n special
pentru motive economice, te3nolo!ice, structurale sau similare. 2n ca$ul ntreruperii temporare a
activittii, r ncetarea raportului de munc, n special pentru motive economice, te3nolo!ice,
structurale sau similare, plata ctre salariati a indemni$atiei e!ale cu 75D din salariul de %a$ pe
aceast perioad se ace numai dac ntreruperea activittii nu le este imputa%il si doar dac, n
10
intervalul respectiv, se al la dispo$itia an!a"atorului, care poate s dispun renceperea activittii
oric#nd. 0ndemni$atia de 75D din salariul de %a$ corespun$tor locului de munc ocupat, sta%ilit
n situatia re!lementat de art. 53, tre%uie, potrivit art. 15( alin. 3 te$a a 00-a, s ie cel putin e!al cu
salariul minim %rut pe tar, !arantat n plat6
e< Pe durata detas$rii) ,etasarea, iind o msur temporar, presupune, n toate ca$urile,
sc3im%area locului de munc, si, uneori, a elului muncii. 4sa cum re$ult si din denumirea sa,
detasarea implic sc3im%area temporar a an!a"atorului si trecerea ntr-un alt colectiv de munc. Pe
perioada detasrii, contractul de munc nc3eiat cu primul an!a"ator se suspend n eectele sale
principale, iind cedat partial si pe o perioad determinat celui de-al doilea an!a"ator *la care
persoana este detasat+.
&alariatul a crui nevinovtie a ost pro%at, si va relua activitatea avut anterior si va i
desp!u%it nu numai n ca$ul suspendrii de la lit. c+, ci si de la lit. a+.
,e re!ul, ca urmare a suspendrii contractului, persoana primeste n locul salariului o
indemni$atie *incapacitate temporar de munc, maternitate, e1ecutarea pedepsei la locul de munc
etc.+ sau o desp!u%ire @dac se constat nevinovtia sa ca urmare a suspendrii din unctie potrivit
art. 52 alin. 2 coro%orat cu art. 52 alin. 1 lit. c+ Codul MunciiA. 91ceptional, cel n cau$ primeste
salariu *n ipote$a detasrii, a e1ercitrii unei unctii salari$ate n sindicat etc.+.
&uspendarea contractului de munc determin, de re!ul, repro!ramarea concediului de
odi3n.
Ma"oritatea ca$urilor de suspendarea a contractului de munc antrenea$ %eneicul vec3imii
n munc si a sta!iului de coti$are6
1(
ireste, c#nd salariatul este culpa%il *a%sente nemotivate,
suspendarea din unctie ca sanctiune disciplinar, e1ecutarea pedepsei la locul de munc+ nu
%eneici$ de vec3ime n munc, iar perioada respectiv nu se ia n considerare la calcularea
sta!iului de coti$are.
2n principiu, pe perioada suspendrii, pe postul respectiv poate i ncadrat n munc o alt
persoan, dar numai cu contract de munc pe durata determinat.
2n situatia unui concurs de cau$e de suspendare a contractului tre%uie apreciat drept cau$
prima dintre ele.
Pe durata suspendrii, anumite cau$e constituie o%stacole le!ale pentru desacerea
contractului de munc *concediu de %oal, de maternitate+, n timp ce altele, repre$int preludiul
1(
0.8. tenescu, Tratat de Dreptul Muncii, p. 32;-32(.
11
posi%il al desacerii sale @a%sente nemotivate, suspendarea din unctie potrivit art. 52 alin. 1 lit. a+
sau %+ Codul MunciiA.
2n perioada suspendrii contractului de munc, salariatul, neprest#nd munc, nu poate i
victima unui accident de munc si nici nu poate %eneicia de ec3ipament de protectie, de materiale
i!ienico-sanitare, iar perioada suspendrii nu se include n durata de olosint a ec3ipamentului de
lucru.
Contractul individual de munc poate i suspendat, prin acordul prtilor, n ca$ul concediilor
r plat pentru studii sau pentru interese personale *art. 54 Codul Muncii+.
Cele dou prti - salariatul si an!a"atorul = prin acordul lor de voint, pot modiica anumite
o%li!atii care s-au nscut ca urmare a nc3eierii contractului de munc. <imic nu se opune ca ele s
convin, pentru o anumit perioad de timp, ca salariatul s nu mai preste$e munca, deci pentru
aceast perioad, contractul s ie suspendat. 4ceast ntele!ere poate avea loc n cursul e1ecutrii
contractului * este ca$ul concediilor r plat+ sau c3iar n momentul nc3eierii contractului, c#nd
salariatul si poate da acordul de principiu asupra unor eventuale modiicri ulterioare ale
contractului de munc * de e1emplu, ca$ul trimiterii salariatului s urme$e o scoal sau un curs de
perectionare+.
2n tcerea le!ii, care doar coner posi%ilitatea suspendrii prin acordul prtilor, sunt cau$e
de suspendare prin acordul prtilor urmtoarele:
Perioada n care salariatul este scos de la locul de munc iind trimis s urme$e o scoal sau
un curs de perectionare proesional, conorm art. 1(4 alin. 3 Codul Muncii6
Concediul r plat: cererea salariatului cu privire la concediul r plat apare ca o oert,
iar apro%area an!a"atorului constituie acceptarea, am%ele duc#nd la reali$area acordului de voint si,
deci, la nc3eierea conventiei6
/e$ervarea postului sau a catedrei, n ca$urile n care cadrul didactic e1ercit anumite
rspunderi n calitate de salariat la autorittile pu%lice.
&uspendarea contractului individual de munc, prin acordul prtilor, intervine n ca$ul n
care prtile convin acordarea unui concediu r plat. &alariatii pot %eneicia de acest concediu, n
conditiile art. 14; Codul Muncii, pentru re$olvarea unor situatii personale. ,in coro%orarea celor
doua te1te, re$ult c re$olvarea unor situatii personale include si studiile $sustinerea examenelor de
acalaureat, de admitere n institutiile de nvtmnt superior, a examenelor de an universitar, de
diplom, de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat, sustinerea tezei de doctorat%# ,urata
12
concediului r plat se sta%ileste prin contractul colectiv de munc aplica%il sau prin re!ulamentul
intern. 5iind considerate ca$uri de suspendare a contractului individual de munc, prin acordul
prtilor, c3iar dac prin contractul colectiv de munc se prevede durata anual a concediului r
plat, iar aceast limit nu este nclcat, n momentul ormulrii cererii de ctre salariat, an!a"atorul
nu este o%li!at s i acorde acestuia concediu. 2n ca$ contrar, concediul r plat ar i un ca$ de
suspendare a contractului individual de munc din initiativa salariatului. i n acest ca$, pe durata
suspendrii contractului de munc pot continua s e1iste alte drepturi si o%li!atii ale prtilor, dac
prin le!i speciale, prin contractul colectiv de munc aplica%il, prin contractul individual de munc
sau re!ulamentul intern nu se prevede altel. Perioada suspendrii nu constituie sta!iu de coti$are si
nici nu este asimilat acestuia.
S!e ta nr) /
13
&alariata ?.B., !estionar al restaurantului unor societEii comerciale a ost !sit n urma
unor controale cu lipsuri n !estiune. Conducerea societEii comerciale a dispus declanFarea
procedurii ncetrii cercetrii preala%ile Fi suspendarea contractului individual de munc.
4n!a"atul a considerat msura a%u$iv ntruc#t e1ist un principiu constituEional al
pre$umEiei de nevinovEie Fi s-a adresat instanEei.
1. Ce Fanse i acordaEi an!a"atei ?.B. n aEa instanEeiG
<u are nici o Fans.
'e!iuitorul a avut n vedere o situaEie care priveFte un conlict de interese. 4n!a"atorul nu
poate i o%li!at s menEin n uncEie salariatul mpotriva cruia, n condiEii le!ale, a acEionat pentru
a-Fi apra interesele le!itime. ,ac le!iuitorul nu ar i re!lementat aceast situaEie, s-ar i nclcat
dreptul de proprietate al an!a"atorului, ntruc#t acesta ar i constr#ns s menEin n uncEie salariatul
Ca crui munc ar i putut avea eecte ne!ative asupra activitEii an!a"atoruluiC. ,e aceea este
"ustiicat opEiunea le!iuitorului de a lsa la latitudinea an!a"atorului suspendarea contractului
individual de munc.
<u este nclcat pre$umEia de nevinovEie, ntruc#t suspendarea contractului de munc se
ntemeia$ pe conlictul de interese care determin an!a"atorul s-Fi prote"e$e activitatea, iar nu pe
pre$umEia de vinovEie.
4 se vedea n acest sens ,eci$ia CurEii ConstituEionale nr. 24 din 22 ianuarie 2003, pu%licat
n M... nr. 72)5 e%. 2003.
2. 4 procedat corect an!a"atorulG
,a.
3. &e ncalc principiul constituEional al pre$umEiei de nevinovEieG
<u.
<u este nclcat pre$umEia de nevinovEie, ntruc#t suspendarea contractului de munc se
ntemeia$ pe conlictul de interese care determin an!a"atorul s-Fi prote"e$e activitatea, iar nu pe
pre$umEia de vinovEie.
Msura suspendrii nu este contrar principiului prezum&iei de nevinov&ie, prevzut la art#
'( alin# )) din *onstitu&ia +omaniei, care se aplic numai n cadrul rspunderii penale#
,e e1emplu, pl#n!erea penal se ntemeia$ pe date Fi pe indicii cu privire la sv#rFirea de
salariat a unei inracEiuni incompati%ile cu uncEia deEinut, iar e1istenEa ori ine1istenEa vinovEiei se
sta%ileFte prin 3otr#re "udectoreasc deinitiv. 5apta salariatului, c3iar dac nu va atra!e
14
rspunderea penal a acestuia, poate constitui a%atere disciplinar, ce poate i sancEionat inclusiv cu
ncetarea contractului de munc.
,n situa&ii n care se va constata nevinov&ia salariatului -i dispunerea nejustificat a
suspendrii contractului individual de munc, salariatul are dreptul la msuri reparatorii
corespunztoare n temeiul dispozi&iilor art# .' alin# $'% din *odul muncii, potrivit crora: 2n
ca$urile prev$ute la alin. *1+ lit. a+, %+ Fi c+, dac se constat nevinovEia celui n cau$, salariatul Fi
reia activitatea avut anterior Fi i se va plti o desp!u%ire e!al cu salariul Fi celelalte drepturi de
care a ost lipsit pe perioada suspendrii contractului.
Pentru susEinerea celor de la pre$enta ntre%are, a se vedea ,eci$ia CurEii ConstituEionale
nr.520 din 11 octom%rie 2005 reeritoare la e1cepEia de neconstituEionalitate a dispo$iEiilor art. 52
alin. *1+ lit. c+ din 'e!ea nr. 53)2003 Codul Muncii, pu%licat n M... nr. (;5)7 noi. 2005.
S!e ta nr) *
,. 5. a %eneiciat de concediul le!al pltit pentru n!ri"irea copilului n v#rst de p#n la 2
ani Fi a solicitat 7nc$ un an concediu r plat.
9ste le!al o asemenea cerere G
,a.
8emeiul "uridic este oerit de art. 62 alin. 1 din Contractul Colectiv de Munc unic la nivel
naEional pentru anii 2007-2010: n aara concediului le!al platit pentru in!ri"irea copiilor in varsta de
pana la doi ani, salariata mama poate %eneicia de inca un an concediu ara plata.
Codul Muncii repre$int le!islaEia comun n materie iar contractul colectiv de munc unic
la nivel naEional acEionea$ ca o le!e special Fi, potrivit unui principiu de drept, specialul dero! de
la !eneral.
C&NCLU=''
15
8n conclu"ie, sus!endarea contractului individual de munc$ este perioada n care munca
prev$ut n contract nu se prestea$ si, n consecint, de re!ul, nu se plteste nici salariul de ctre
an!a"ator6 este, deci, o suspendare a eectelor principale ale contractului individual de munc.
2n re!lementarea dreptului muncii n /om#nia, sus!endarea contractului individual de
munc$ poate interveni de dre!t sau !rin acordul !$rtilor sau !rin actul unilateral al uneia
dintre !$rti)
E3ectul !rinci!al al sus!end$rii, indierent de motivul pentru care a intervenit, l constituie
oprirea temporar a prestrii muncii -i a pl&ii salariului, cu menEinerea, ns, a contractului
individual de munc.
8otodat, dincolo de acest element comun, drepturile salariatului dier n uncEie de cau$a
de suspendare, dup cum urmea$:
!e !arcursul sus!end$rii, salariatul !oate !rimi, du!$ ca"#
salariu *n ca$ul detaFrii, al ndeplinirii unei uncEii de conducere salari$ate pe linie
sindical etc.+. 9vident, salariul nu este suportat niciodat n inal de unitatea la care
contractul se al suspendat6
indemni"a>ie *n ca$ul incapacitEii temporare de munc, al concediului de maternitate sau
pentru creFterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani+ sau urs$ *cum este ca$ul %ursei de
doctorat la orma cu recvenE+6
des!$,uiri *dac se constat nevinovEia salariatului dup suspendarea din uncEie+, potrivit
art. 52 alin 2 din Cod.
cu !rivire la vec:imea 7n munc$, salariatul#
o ene3icia"$ de vec:ime 7n munc$ 7n ca" de# detaFare, eectuarea serviciului militar
o%li!atoriu n termen, concediu pentru creFterea copilului n v#rst de p#n la 2 ani,
participarea la cursuri sau sta!ii de ormare proesional, cu scoatere inte!ral din
activitate, iniEiat de an!a"ator6
o nu ene3icia"$ de vec:ime 7n munc$ 7n ca" de# suspendare ca sancEiune
disciplinar, a%senEe nemotivate, concediu r plat.
n unele ca$uri, pe parcursul suspendrii, dac nu e1ist culpa salariatului, le!ea prevede
interdicEia concedierii salariatului respectiv.
16
n alte ca$uri, an!a"atorul poate s adopte msuri disciplinare *atunci c#nd salariatul
a%sentea$ nemotivat+.
9ste util s se ntocmeasc o deci$ie *dispo$iEie, ordin, etc+ ca act intern al an!a"atorului prin
care:
s dispun suspendarea sau s constate e1istenEa unei cau$e de suspendare a contractului
individual de munc6
s preci$e$e temeiul le!al6
s menEione$e durata *perioada+ suspendrii *termenul p#n la care Fi produce eectele+.
4stel, actul respectiv constituie temeiul eecturii nscrierilor necesare n re!istrul !eneral
de evidenE a salariaEilor *Fi n dosarele personale+.
'a ncetarea cau$ei de suspendare a contractului su de munc, acestuia i revine o%li!aEia de
a se pre$enta la locul de munc pentru a-Fi relua sarcinile de serviciu. 8ermenul pre$entrii la post
tre%uie s ie, n mod o%iectiv, re$ona%il, iar an!a"atorul are o%li!aEia de a-l primi la munc.
17
2'2L'&?RAF'E
/) 'oan, Mara, "ontractul individual de munc si conventia civil de prestri servicii Editura
@olters AluBer, 2ucuresti, *CC.
*) Vasiliu, Raluca, Dutu!ascu, Anca, #aporturi individuale de munc Editura Triuna
Economic$, 2ucuresti, *CC4
;) Radu, Ro6ana Cristina, Dreptul muncii Editura C)D) 2ecE, 2ucuresti, *CC4
0) Codul Muncii
1;