Sunteți pe pagina 1din 7

Spete dreptul muncii

1. Unitatea E l-a numit pe X in functia de jurist al unitatii, cu motivarea ca acesta a absolvit fac
de drept, si indeplneste conditia de studii necesare ocuparii acestui post. Pana in acel mom,
X lucrase ca functionar administrativ la biroul de resurse umane cunoscand fte bine sit jur a
societatii. La un control venit de la inspectoratul teritorial de munca s-a constatat ca X nu
avea promovat examenul de licenta. Prin urmare, nu indeplinea conditia de studii ceruta pt
ocuparea psotului de munca. In aceste conditii, conducerea unitatii a hotarat concedierea lui
X pentru necorespundere profesionala. X s-a adresat cu contestatie la inst competenta,
solicitand anularea deciziei de concediere si obligarea unitatii la trecerea lui in postul detinut
anterior in cadrul biroului de resurse umane.
Cum comentati actiunea formulata de X?
-nat jur 41 unei modificari a contr de munca
Art 57- modificarea e lovita de nulitate, pt ca nu indeplineste cond de studii.
Daca e modificare unilaterala? In schimb daca a fost acord....
Nulit prod efecte numai pt viitor- contractul anterior este inca valabil.
X cere anularea deciziei, constatarea nulitatii modificarilor. In baza acestei anulari poti sa ceri
reintegrarea in postul anterior art 80 alin 2. Ceri si in baza art 80 alin 1 despagubiri
Daca nu ar fi cerut reintegrarea in postul de resurse umane, ci in postul de consilier? Nu ar fi
obtinut. In schimb anularea dispozitiei de concediere ar fi obtinut-o indif de argumentatia pe
care ar fi facut-o, pt ca sarcina probei apartine angajatorului- el trebuie sa dovedeasca faptul ca
concedierea a fost legala si temeinica. (art 64- procedura care ar fi trebuit sa fie indeplinita pt ca
procedura concedierii sa fie valabila).
Ce se intampla cu contr daca nu se poate repune in sit anterioara? Art 80 alin 3
Salariatul va primi despagubiri chiar daca nu a cerut- nu e o incalc a princ disponibilitatii, ci e o
obligatie a instantei in temeiul legii.

2. In urma sustinerii unei probe scrise si unei probe practice T a fost anuntat de E ca va fi
angajat mecanic cu contract de munca cu per de proba de 12 zile si ca va trebui sa se prez la
lucru la 1 sept pentru a incepe perioada de proba. La 10 sept E il anunta pe T sa nu mai vina
la lucru.
T va cere sfatul si va intreaba ce drepturi are.
-

Este necesara o notificare scrisa din partea angajatorului.


Contractul nu a incetat din mom ce contr nu a incetat
Tre sa-i ceara angajatorului sa-l primeasca la munca, sa-si indeplineasca obligatiile, sa-si
ceara salariile pt perioada respectiva.
Din mom ce mai erau 2 zile din per de proba, inca poate sa nu foe reprimit.

Putem contesta o masura a angajatorului? Manifestarea de vointa, intentia cu privire la


incetarea raportului de munca a existat. O masura unilaterala care nu indeplineste conditiile
de validitate- poate fi ceruta anularea?

Obligarea angajatorului sa-l primeasca la munca. Daca angajatorul spune ca a incetat raportul.
Atunci pot sa completez cererea, facand proba ca a fost o masura efectuata prin incalc cond de
valabilitate.
3. T a chemat in judecata unitatea E la care a desfasurat activitate timp de 2 ani, pentru ca
unitatea sa fie obligata sa-i elibereze o adeverinta din care sa rezulte perioada lucrata in tot
acest timp. Unitatea a refuzat eliberarea adeverintei, motivand ca in fapt nu s-a incheiat un
contract de munca, neexistand un inscris constatator. In plus, unitatea a sustinut ca
activitatea recalamntului nu a avut un caracter de continuitate, recalamantul desfasurandu-si
activitatea cu intreruperi, datorate deselor absente de la serviciu.
Este corecta atitudinea unitatii E? Este intemeiat refuzul, si de ce?
34 alin 5- in acest caz, din moment ce nua existat contract individual de munca, unitatea nu
poate fi obligata se elibereze adeverinta. Unitatea ar putea fi obligata sa elibereze adeverinta, da
ca ar fi obligat de catre instanta a inceie ctr de munca si pt perioada prestat anterior- nu cred ca
e posibil, contr incheiat o sa aiba efecte ex nunc
16 alin 1 teza 2
260 e, f
Continuitatea activitatii- sit de fapt, trebuie dovedita de catre E prin orice mijloc de proba.
Are vecime in munca? Poate fi obligat sa dea adeverinta?
Daca instanta obliga unitatea E sa inceie ctr de munca, acesta va avea efect retroactiv? Ce se
intampla in fapt cu aia 2 ani in care T a prestat muca efectiv?
Despagubiri salariatul poate sa ceara despagubiri pentru prejudiciul suferit si pentru beneficiul
nerealizat in urma neeliberarii adeverintei/ neincheierii contractului in forma scrisa ( nu e cumva s
culpa comuna, din moment ce si slaariatul este sanctionat potr 260 f pt prestarea muncii fara ctr de
munca?)
Nulitatea in materie opereaza pt viitor- tot ce s-a efectuat se pastreaza (executare succesiva).
DAR art 57- nul poate fi acoperita? Si cea absoluta?
Art 57 alin 5- are dreptul la remuneratieAvem un contract, lovit de nul- pana la constat nuloitatii are dreptul la remuneratie.- aceeasi
argumentatie este valabil pentru orice drept salarial, astfel si la adeverinta.

Art 57 alin 3- e de fapt o confirmare a actului. Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita in civil.
Nulitatea unui ctr indiv de munca poate fi ceruta pe durata valabilitatii contractului de munca.

4. In urma unui control efectuat de inspect de munca s-a constatat ca exista mai multi salariati
care-si desfasoara activitatea fara a avea contract de munca in forma scrisa.Patronul unitatii
a sustinut ca pers respective nu sunt anagajati ci doar il ajuta la unele treburi, 2 dintre ei fiind
rude apropiate.In urma discutiilor purtate cu pers respective nu sunt angajati cei care nu
erau rude cu patronul au sustinut ca in fapt lucreaza ca angajati dar patronul a refuzat sa le
incheie contr de munca, de aceea deocamata sunt angajati de proba.
In calit de inspector de munca ce constat si ce masuri dispuneti.
-se incalca dispoz art 31 codul muncii
-art 16 + art 260 lit e-primirea la munca a pana la 5 pers fara inch unui contract de munca
-lit f- sanct per in cauza
Daca sunt mai mult de 5 pers- constit infractiune -art 264 alin 3
-Daca se constata ca se presteaza cu caract de regulament, daca se constata ca sunt subordonati =>
se presteaza munca fara inch unui contract in forma scrisa(in fapt sunt raporturi de munca)
Inspectorul trebuie sa sesizeze organul de urmarire penala, nu poate aplica el sanctiuni in acest
caz.Inspectorul poate da avertisment pers fzice si amenda pers jurdice.
Salariatul nu poate renunta la drepturile prevazute de lege pentru el(cand salariatul nu ar vrea sa fie
platit).
Voluntariatul are o reglem specifica(munca depusa nu ramane nerecompensata)
-inspect poate dispune inch contr de munca(este totusi discutabil pentru ca tine de libertatea de
vointa a partilor)-poate dispune masuri pentru remedierea situatiei
-de asemenea poate dispune suspenarea activit societ daca este repetata abaterea

5. E patronul unui magazin dat un anunt la ziar pri care si-a facut cunoscuta intentia de a angaja
p postul de secretara prini nch unui contr de munca cu term de incercare de 3 sapt o pers
tanara, descurcareata, cu spirit organizatoric care sa fie priceputa in privinta tratatilor de
protocol.Au fost primite prin fax potrivit indicatiilor anuntului 3 cv-uri dintre care 2 erau total
necorespunzatoare, prin urmare data fiind urgenta angajarii T a primit prin fax acet ofertei
sale cu precizarea ca va incepe lucrul a 2 a zi. Cand s-a intors in tara E a aflat cu stupoare ca
secretara sa era Irinel Ionescu caruia ia cerut politicos sa paraseasca magazinul.Domnul
Ionesuc cheama in judecata pe E si societatea sa pentru a fi obligat sa l reprimeasca la lucru si
sa-i plateasca salariu, contr fiind deplin valabil incheiat prin acordul de vointa realizat in urma
acceptarii ofertei.E se apara sustinand ca nu a incheiat inca un contr de munca in forma

scrisa si chiar daca l-ar fi incheiat termenul de incercare ii da dreptul sa il desfaca in orice
moment.
In calit de avocat al lui T cum formulati cerera de chmerae in judecata si cum motivati?
In calit de avocata lui E cum formulati apararile?
Avoc lui B :
-art 1189 NCC-anuntul nu este oferta
Notificarea scrisa pt incetare
-art 97- chiar daca contr este nul, are salariu
-art 17- inform salariatului
Se cere constat inch contr de munca, sa se plateasca salariul, reprimirea la munca
Se poate cere forma scrisa.
Avoc lui E:
Nu exista contract pentru ca nu exista forma scrisa
-trebuie cerutaconstat nulit(produce efecte pentru viitor- cerere reconventionala)
-al doilea motiv de nulitate=> error in personam(este vb de discriminare)
Forma scrisa inainte de 2012 nu era obligat, acum este obligatorie totusi salariatul nu este protejat
deloc
-pot sa invoc lipsa formei scrise cand este vina mea(iti invoci propria culpa)

6. IN urma absolv fac de matematica T a fost angajat ecomist la societ cu capital privat .In contr
sau de munca partile au omis sa prevada cuantumul salariului.La sf primei luni de lucru T ii
solicita lui E plata salariului cuvenit.E ii ofera o suma de 100 de lei prevalanduse de
stipualtiile referit la salariu si sustinand ca din aceasta cauza oricum contr este nul si trebuie
sa fie multumit ca macar a invatat meserie.
In calit de avocat T va intreaba ce drepturi are?
-exista intentia de a incheia ctr de munca
-angajatorul are obligatia de a determina slaariul in baza muncii prestate
Art 19, art 17
Daca dovedim si prejudiciul, pot fi solicitate despagubiri

Eista grila de salarizare? Sau contract colectiv pe ramura/ sector? -> daca nu exista, poate sa ceara sal
min brut pe econ, sau salariul altor salariati aflati in situatii similare.

7. Conduc unit e la concediat p T p motiv ca a refuzat nejustif sa execute o delegare de 60 zile.T


a contestat temeinicia si legalit dec de conced la inst competenta sust ca a refuzat sa
execute delegarea p deoparte din motive de sanatate iar p de a lta parte ptr ca prin masura
luata i s-au schimbat atrib de serviciu fiind delegat pe o alta functie.Instanta de fond a
respins contestatia lui T consid ca refuzul pers incadrate in munca de a accepta delegarea
constituie o abatare grava de la disciplina muncii.
Consid corecta solut inst de fond? De ce?
Art 43-sarcini corespunzat atrib de serviciu
La detas atrib de serviciu ar putea fi altele in mod excetional
Angajat poate dispune de prerogativa disciplin avand r de a aplica sanct dicplinare
T avea dr de a refuza delegarea daca ii s-a schimbat functia.Modificarea unilaterala nu este legala.
Refuzul de a executa o delegarea care implica si o modic a felului muncii, mai mult decat atat

Trebuia verificat daca refuzul p motive de sanatate are la baza justificari temeinice si daca intr-adevar
s-a schimbat felul muncii.Daca cel putin una din cele 2 situatii se adeveresc dec este anulabila.
Refuzul delegarii atrage abaterea disciplinara de la caz la caz.Analiza corecta este cea a angajatorului,
el stie cat de grava e.

8. T a inch cu unit E la care lucra in baza unui contr de munca un contr de locatie de gestiune ptr
o perioada de 2 ani cu privire la autocamionul p care il avea in primire.Primind decizia din
care E i-a desfacut contr de munca T a introd act la inst compet solcit anul dec si reintegra lui
in munca.Inst a admis contestatia cu motivarea ca inch contr de locatie de gestiune nu a
constit un motv de incetare a rap de munca dintre T si E si ca desi acest contract stipuleaza
ca la data inch sale inceteaza raport de munca dintre parti contr de munca nu poate fi
desfacut deca in cazurile prevaz expres si limitativ de lege.
Consid corecta solut inst? DE ce?
Contr a incetat conform legii . Inst ar fi trebuit sa vada despre ce dec este vb: o dec de constat a
incetariiatunci ar fi legala,trebuie sa vdm daca acea dec este de const a incet-ar trebui respinsa sau
etse dec de conced-incetarea din init unilat a angajat
O dec de conced este nelegala dar chiar daca ar admite primul cpat de cere n ar admite
reintegrarea.Nu se poate pune probl lipsa formei scrise prin urmare nu poate dispune reintegrarea.

Contr incetez cu acordul partilor la cererea itm anagajatorul emite decizie de concediere.
Inst trebuie sa verifice ce natura juridica are dec respectiva.

9. T a contestat dec prin care E i-a desfacut contr de munca sust ca in cadrul reorganizarii ce a
avut loc chiar daca aceasta a fost reala nu a fost necesar reducera nr salat eoarece unit
inregistr benef importantante.T a sust ca a fost un abuz din partea unit sa concedeze un nr
atat de mare de salariati si ca selectarea facuta de conducere nu a fost corecta, multi angajati
seriosi si corecti fiind demisi .
In calit de judecat cum judecati speta?
Desfint locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza seiroasa.T recunoaste ca reorganiz a
fost reala dar este contestat caractr serios.Cauza serioasa-cauza obiectiva-inseamna ca daca desfint
dep contabil spre ex nu iau o masura serioasa?
Inst trebuie sa realiz un cotrol de legalit, contr de oportunit-sa vada daca masura estea reala si
serioasa(aceasta este limita)
Inst n-ar putea sa-si dea cu parerea de ex sa zica ar ar fi mers mai bine daca mai angaja inca 3 oameni
Pot sa desfint postul p motiv e retehnolog, in cazul unor pierderi eco- in legisl mai veche
Motive care nu tin de pers salariatului-este dr anagajt de a si organziza activitatea cum vrea el atata
timp cat nu are nimic cu salariatul X
Inst ar trebui sa verifice daca a vrut sa scape de salariat sau chiar a vrut o reorganizare.Sa vada daca
chiar s-a desfintat postul, desfiintarea postului sa aiba cauze reale si seiroase si sa fie o desfint
efectiva(de ex desfint a postul de director de vanzari si in locul lui angajeaza p alticineva care face
ceva in plus)
Nu conteaza ca salariatul a fost serios sau corect-nu se tine cont de pers salariatului.
Proba o face angajatorul trebuie verificat inainte de a lua in consi argum salar daca masura unilat a
fost luata cu respect legii, apoi aduc in discutie argum salariatului.

10. T a contestat conced sale ptr necoresp profesionala.Inst compet i-a respins actiunea retinand
ca intr-adevar constit motive de necoresp profesionala faptele indicate in decizie: exploat
defectuasa a autovehic, efect de curse fara a avea verif tehnica obligat si cauzarea unei
accident din cupla contestatotului despre care acesta a omis sa anunte unitatea.
Considerati corecta solutia inst?De ce?
Motivele nu corespund celor de necoresp profesionale
Trebuia parcursa procedura prealabila.Necorespuderea-nu poate sa faca fata, nu este in stare.

Daca in fisa postului scria ca trebuie sa faca itp si nu a facut-este abatere disciplinara
In cazul de fata sunt combinate,s-ar preta mai degraba la o raspundere disciplinara.La necorespunprimesti somaj
Nu trebuie analizate faptele la gramada, si separat care sunt de abatare si care sunt de
necorespundere.