Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE NVMNT: Liceul Regina Maria, Dorohoi


CLASA: a XIIa G, comert
PROFESOR: Neghina Eliza Marina
DISCIPLINA: Limba i literatura romn
TEMA LECTIEI: Simbolismul - Plumb, George Bacovia
TIPUL LECIEI: lecie de evaluare

OBIECTIVE OPERAIONALE: La sfritul leciei, elevii vor fi capabili:


O1 sa precizeze trasaturile esteticii simboliste, prin raportare la romantism si parnasianism;
O2 sa enumere temele si motivele simboliste;
O3 sa prezinte universul poeziei bacoviene;
O4 sa motiveze apartenenta unui text dat la simbolism;
O5 sa-si dezvolte sensibilitatea, prin surprinderea modernizarii poeziei;
O6 sa-si formeze gustul estetic, pin lectura unor poezii simboliste si prin asocierea literaturii cu alte arte.
STRATEGIA DIDACTIC:
METODE i PROCEDEE: conversaia euristic, brainstormingul, analiza literara
FORME de ORGANIZARE: activitate frontal, activitate independent
MIJLOACE de NVMNT: test formativ, video-proiectare
RESURSE: capacitile intelectuale ale elevilor, cunotinele anterioare despre simbolism i universul liricii
bacoviene
BIBLIOGRAFIE:
Adrian Costache, Florin Ionita, M.N. Lascar, Adrian Savoiu, Manual de limba si literatura romana clasa a
XII a, Ed. Art
Zina Molcut, Simbolismul european , Ed. Albatros,Bucuresti, 1983
Eugen Lovinescu, Istoria literaturii romane contemporane, Ed. Minerva, Bucuresti, 1981
Constantin Parfene, Literatura n coal, Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iasi, 1997
Mihail Stan (coord.), Ghid de evaluare, limba si literatura romana, Ed. Aramis, Bucuresti, 2001

SCENARIUL DIDACTIC
Nr.crt

Etapele lectiei

Momentul
organizatoric
1

Verificarea temei
pentru acasa
5

Captarea atentiei
5

Anuntarea titlului
lectiei si a
obiectivelor
1

Dirijarea
invatarii
30

Asigurarea feedback-ului
5

Evaluare
1

Asigurarea
retentiei si a

Continutul invatarii
Activitatea profesorului
Activitatea elevilor
Noteaza absentele,
Se pregatesc pentru
asigura un climat optim
inceperea orei de
pentru buna desfasurare a limba romana, isi
lectiei, pregateste
pregatesc materialele
materialul didactic.
necesare.
Elevii au avut de
pregatit un eseu
Verifica tema.
Plumb, de George
Bacovia arta
poetica simbolista.
Profesorul prezinta
elevilor importanta pe
care o are pentru ei
cunoasterea trasaturilor
Sunt atenti.
diferitelor curente literare
in a intelege mesajul
operelor supuse studiului.
Anunta faptul ca in
aceasta ora vor fi evaluati
printr-o metoda
interactiva.
Enunta obiectivele
urmarite:
O1 sa precizeze
Asculta obiectivele
trasaturile esteticii
lectiei.
simboliste, prin raportare
la romantism si
Raspund la intrebari.
parnasianism;
O2 sa enumere temele si
motivele simboliste;
O3 sa prezinte universul
poeziei bacoviene;
O4 sa motiveze
apartenenta unui text dat
la simbolism;
ntrebri problematizante:
- intrebari grila;
Raspund
- intrebari cu optiune de
solicitarilor.
raspuns;
- intrebari inchise;
Sunt atenti la
- intrebari ipotetice;
explicatii.
- intrebari justificative.
Se realizeaza prin
aprecieri facute in paralel
cu raspunsurile primite de
la elevi.
Se noteaza elevii care au
participat activ in timpul
orei.
Elevii sunt informati
despre urmatoarea lectie:

Forme de
organizare

Mijloace
didactice

Frontal

Materiale
pentru lectie

Frontal
Individual

Portofoliu

Frontal

Frontal

Frontal

Frontal
Individual

Videoproiector

transferului
2

Modernismul