Sunteți pe pagina 1din 27

http://www.online-stopwatch.com/full-screen-interval-timer/?

c=hy6jef13k1

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi


Facultatea de Mecanica

PROIECT
TEHNOLOGII DE FABRICATIE

Indrumator: As. Dr. Ing. Margareta Coteata


Student: Dutc Sergiu

Grupa: 8401
2011 2012

Tema proiectului
Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare mecanica prin aschiere a reperului
din anexa 1 in conditiile unei productii de serie mica.

1. Analiza datelor initiale

1.1Analiza desenului de executie


In urma analizei desenului de executie s-au constatat urmatoarele, dupa realizarea cotarii
desenul se poate executa pe un format A3 (420x297 mm) la scara 1:2. Piesa este din clasa
arborilor, reprezentand un arbore reductor. Rugozitatea generala este de 6,3 m.
Abaterile extistente sunt cele de cilindricitate intre suprafetele cilindrice exterioare, si de
perpendicularitate intre suprafetele frontale si cele cilindrice.
Tolerantele cotelor sunt conforme cu STAS-ul ISO 2768-mK.
Materialul semifabricatului ales este 40 C 10, cu o concentratie de 0,4% C si de 1% Cr,
conform STAS 791-66.
Cotele sunt suficiente pentru realizarea piesei, fiind prezenta si cota libera pentru
inchiderea lantului de dimensiuni.
Piesa este supusa unui tratament termic de C-R (calire revenire) pentru cresterea
duritatii la 45-50 HRC (Rockwell Hardness).
Gradul de complexitate este mediu, piesa fiind formata din 2 suprafete frontale, 11
suprafete cilindrice exterioare si 3 canale de pana.
Datorite lungimii si a diametrelor piesa trebuie executata cu o precizie medie.
Caracteristicile materialului:
Rm
- Rezistenta la rupere :
=850 [MPa]
-

Duritate Brinell 217 [HB]


R p 0.2
Limita de curgere
=650 [MPa]

Dimensiuni de gabarit:
-

Diametru: 40 [mm]
Lungime: 400 [mm]

1.2 Notarea suprafetelor

S1, S9 Suprafete Frontale


S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12 Suprafete Cilindrice Exterioare
S13, S14, S16 Canale de pana
S15 - Degajare
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 - Tesiri
R1, R2 Racordari

2. Traseul Tehnologic
3.
4.
N

5. Denumirea operatiei

8.
1

9. Debitare bara 44 la
lungimea necesara
10. a) prindere bara in
universal
11. 1. Strunjire pentru
debitare
12. b)Desprindere piesa din
universal
13.
17. Strunjire frontala si
centruirea la capete:
18. a) prindere piesa in
universal
19. 1. Strunjire frontala S1
si gaura centrare
20. b)Desprindere piesa din
universal
21. c) intoarcere si prindere
piesa in universal
22. 2. Strunjire frontala S9
si gaura centrare
23. d) Desprindere piesa
din universal
24. 3. Control lungime piesa

16.
2

31.
32.

6. Schita Operatiei

14.

7. M.U.

15. S.N. 400

30. S.N. 400

25.
26.
27.
28.
29.

33.
34.
N
38.
3

35. Denumirea
operatiei
39. Strunjire de
degrosare
40. a)prindere piesa in
universal
41. 1. Strunjire
longitudinala S6
42. 2. Strunjire
longitudinala S11
43. 3. Strunjire
longitudinala S12
44. 4. Strunjire
longitudinala S5
45. 5. Strunjire
longitudinala S4
46. 6. Strunjire
longitudinala S3
47. 7. Strunjire
longitudinala S2
48. b) Desprindere
piesa din universal

36. Schita Operatiei

49.

37. M.U.

50. S.N.
400

51.
3

52. Strunjire de
degrosare
53. a) prindere piesa in
universal pe S6
54. 1. Strunjire
longitudinala S7
55. 2. Strunjire
longitudinala S10
56. 3. Strunjire
longitudinala S8
57. b) desprindere piesa
din universal

58.

59. S.N.
400
60.
61.
62.
63.
64.

65.
4

67. Strunjire de finisare


a)prindere piesa
intre varfuri si cu
inima de antrenare
68. 1.Strunjire
longitudinala S3
69. 2. Strunjire tesire
T7, T8 la 1x45
70. 3. Strunjire tesire
T1, T2 la 1,5x45
71. 4. Strunjire
degajare S15
72. 5. Strunjire
racordari R1, R2 cu
r=2,5 mm
73. b) desprindere piesa

74.

75. S.N.
400

66.

76.
4

77. Strunjire de finisare


78. a)prindere piesa
intre varfuri si cu
inima de antrenare
79. 1. Strunjire
longitudinala S7
80. 2. Strunjire tesirea
T3 la 1,5x45
81. 3. Strunjire tesirea
T4, T5 la 1x45
82. b) desprindere piesa
83.

84.

85. S.N.
400

86.
87.
88.
89.
90.
91.
N
95.
5

92. Denumirea
operatiei
96. Rectificare
97. a) prindere piesa
intre varfuri si cu
inima de antrenare
98. 1. Rectificare de
degrosare S3, S7
99. b)desprindere piesa
100.
c)control
dimensional
intermediar
101.

93. Schita Operatiei

102.

94. M.U.

103.
Masina
de
rectif
icat
rotun
d

104. 105.
Frezare
106.
a)prindere
6
piesa pe masa
masinii de frezat
107.
1. Frezare
canale de pana S13,
14, S16
108.
b)desprind
ere piesa

109.

111.
7

113.

112.
Control
dimensional final

110.
Masina
de
freza
t

Subler, micrometru.

114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.

122.

Calculul adaosurilor de prelucrare i stabilirea dimensiunilor


semifabricatului

123.

a) Adaosurile de prelucrare se vor calcula analitic pentru a permite determinarea unor dimensiuni
intermediare optime la toate operaiile succesive de prelucrare.
124.

Adaosurile simetrice (pe diametru) la suprafee interioare i exterioare se calculeaz cu relaia:

2 Api min 2 Rzi 1 Si 1 2 i21 i2


.
125.

Unde :

126.

2Api min - adaosul de prelucrare minim pentru operaia (faza) I considerat pe diametru;

127.

Rzi-1 nlimea neregularitilor profilului rezultat la operaia (faza) precedent i-1;

128.

Si-1 adncimea stratului superficial defect format la operaia (faza) precedent i-1;

129. i-1 abaterile spaiale ale suprafeei de prelucrat fa de bazele tehnologice ale piesei rmase
dup efectuarea operaiei (fazei) precedente i-1;
130.

I- eroarea de instalare a suprafeei de prelucrat la operaia (faza) considerat i.

131. Pentru stabilirea dimensiunilor semifabricatului se va calcula adaosul de prelucrare pentru


suprafeele cu dimensiunile cele mai mari, n funcie de succesiunea operaiilor necesarere alezrii acestora.
132.

b) Dimensiunile intermediare

133.
Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din analiza adaosurilor de
dispunere a adaosurilor intermediare si tolerantelor tehnologice
134.
In cazul productiei de serie mica sau individual se foloseste metoda obtinerii individuale a
dimensiunilor
135.

Pentru suprafete exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile :

136.

A pi =2 A pi +T i1

137.

d i1 =d i + 2 A pi

138.

d i1 =d i1

139.

d i1 =d i1 T i1

140.

nom

max

nom

min

T i1

min

max

max

nom

(rotunjit)

max

-toleranta la faza de prelucrare precedenta i-1

141.

d i1

142.

i1=2 c l c

143.

-diametrul minim care se obtine la faza precedenta i-1

-curba specifica

lc

-distanta de la sectorul de prelucrat pana la cel mai apropiat capat

144.
145. 1. Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare (anterior strunjirii bara este sub
forma de laminat):
146.
147.
148.

- suprafata este S6 de

40 0 , 033

mm

R z =125 [ m]
i1

S i1=120[ m]

149.
150.

[tab 4.9]

151.

i1=c =c l c

152.

153.

lc

154.

i =30 [ m ] [tab 1.37]

155.

T i1= A i=1200

=2

A pi

162.
163.
164.
165.

[ m [tab 4.1]

Adaosul minim pentru strunjire


i1
=2( R z +S i1)

+2 + i

min

i1

=2 (125+120)+2 540+30) =1630 [ m]

159.
160.
161.

m
/mm] [tab 4.6]

=270 [mm]

156.
157.
158.

= 2 270 = 540 [ m ]

Adaosul nominal
A pi =2 A pi +T i1
=1630+1200 = 2830 [ m]
nom

min

Diametrele inainte de strunjirea de finisare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
=40,033 + 2,830 = 42,863 [mm]
max

max

166.

di

167.

d i1 =d i T i1

nom

nom

=42,9 [mm]
min

nom

= 42,9 1,2 = 41,7 [mm]

168.
169.

170.

Diametrul semifabricatului se alege

+0 , 3

440 , 9

[mm] conform Tab 4.1.

2. Calculul adaosurilor de prelucrare a suprafetelor frontale la cota L=400 [mm].


171.
172.
- suprafetele frontale se prelucreaza prin strunjire de degrosare operatia precedenta fiind
debitarea cu cutit de retezat pe strung:
173.
Rz
S
174.
+ i1 =200 [ m [tab 4.11]
i1

i1

175.
176.
177.

=0,045 D=0,045 44 =1,98 [mm]

178.

Adaosul minim pentru frezarea simultana a fetelor frontale este :


i1
A pi =2(R z +S i1)
2
+2

179.

min

180.
181.
182.

A pi

i1

=2 0,2+2 1,98 =4,86 [mm]

min

Toleranta la lungimea de debitare :

183.

T i1

184.

A i 0,5

185.

A pi =2 A pi + Ai

=970 [ m ] =0,970 [ mm] treapta de precizie 13 [tab 2.15]

nom

[mm]
min

186.
2 A i =4,36+| 0,5|

187.

nom

188.
189.
190.

=4,86 [mm]

191.

Lungimea nominala pentru debitarea este :


Lnom=400+ 4,86=404,86[mm]

192.

Lnom

+0,5
La debitare se va respecta cota 4050,5 [mm]

193.
194.
195.
196.

=405 [mm]

A pi

197.

Valoarea reala a adaosului nominal este :


=405400
= 5 [mm]

nom

Pentru fiecare suprafata frontala adaosul este de 2,5 mm.

198.
3. Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafata cilindrica exterioara S7:
199.
a) Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare (operatia precedenta este strunjirea de
finisare):
200.
201.

R z =30 [ m]
i1

+0 ,031

- se pleaca de la dimensiunea finala a suprafetei: 350 ,031


[tab. 4.9]

[mm], Ra=1,6 m

m
202. S i1=0 ] [dupa T.T.]
203.

i1=2 c l c

204.

l c =97 [mm ]

205.

206.

i =0

207.

i1=2 0,12 97=23[ m]

=0,12 [ m/ mm] [tab. 4.6]

208.
209.

Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare este :


i1
A pi =2(R z + Si1 )
210.2
+2
=2 30 + 2 23 =106 [ m
min

i1

211.
212.

Toleranta pentru strunjirea de finisare (treapta 10 de precizie)


T i1=100 m
213.
[tab 2.15]
214.
215.
216.
217.
218.

Adaosul nominal pentru rectificare este :


A pi =2 A pi +T i1=106+100=206[ m]
nom

min

219.

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
=35,031 + 0,206 = 35,237 [mm]

220.

d i1 =35,3[mm]

221.

d i1 =d i T i1

max

max

nom

nom

min

nom

= 35,3 0,1=35,2 [mm]

222.Operatia de strunjire de finisare se va executa la cota 35,3 [mm]

223.
224.
b) Adaosul minim pentru strunjirea de finisare (operatia precedenta strunjirea de
degrosare) :
225.

R z =63 [ m]

226.

m
S i1=60 ] [tab 4.9]

227.

i1= 2c + 2centr

228.

=2

229.

=2 [ m/mm]

i1

c l c

mm
]

230.

lc

=97

231.

=2 2 97

232.

q centr

=0.25 [mm]=250 [ m]

233.

i1

234.

i =0

235.
236.
237.

A pi

239.
240.

3882+ 2502 462

m
]

Adaosul minim pentru strunjire este :


i1
=2( R z +S i1)
+2
=2 (63+60)+2 462=1170 [ m

min

T i1

238.

= 388 [ m

i1

=162 [tab 2.15] treapta de precizie 11

Adaosul nominal pentru strunjirea de finisare sunt :


2 A pi =2 A pi +T i1 =1170+162=1332[ m]

241.

nom

242.
243.
244.

min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
=35,3 + 1,332=36,632 [mm]
max

max

245.

d i1

246.

d i1 =d i T i1

nom

min

nom

=36,7 [mm]
nom

=36,7 0,162= 36,862 [mm]

247.
248.Operatia de strunjire de degrosare se va executa la cota

36,7 [mm]

249.
c) Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare (anterior strunjirii bara este sub forma de
laminat cu sectiune circulara):
250.
251.
252.
253.

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

2 A pi =d imax dimax ( ant )=44,336,7=7,6 [mm ]


nom

43,136,7=6,4 [ mm ]

264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

4. Alegerea masinilor unelte


273.
274. Alegerea tipului i dimensiunii mainii unelte se face pe baza caracteristicilor produciei i
semifabricatelor care urmeaz a fi prelucrate. La producia de serie mic i unicate, cnd la aceeai main
urmeaz s se execute mai multe operaii, ea trebuie s corespund condiiilor de trecere uoar de la o operaie
la alta.
275. Pentru alegerea mainii unelte trebuie s se ia n calcul urmtorii factori:
-

Felul prelucrrii ce trebuie executat;


Dimensiunile i forma semifabricatului;
Precizia cerut la prelucrare;
Schema cinematic a mainii, avnd n vedere concordana cu regimul de achiere ales i materialul de
prelucrat;
Puterea efectiv a mainii unelte.
276.

277.
Pentru operatiile de strunjire ,tesire,efectuare degajari,analizand dimensiunile piesei se alege
urmatoarea masina unealta :
278.

Strung normal SN-400:

279.

- diametrul maxim de prelucrare deasupra patului 400 [mm];

280.

- diametrul maxim deasupra saniei transversale 210 [mm];

281.

- distana dintre vrfuri: 750; 1000; 1500; 2000 [mm];

282. - gama turailor arborelui principal: 12; 15; 19; 24; 30; 38; 46; 58; 76; 96; 120; 150; 185; 230;
305; 380; 480; 600; 765; 955; 1200; 1500 [rot/min];
283.

- gama de avansuri:

284.
- longitudinale: 0,046; 0,057; 0,06; 0,075; 0,08; 0,092; 0,1; 0,101; 0,113; 0,12; 0,126;
0,14; 0,15; 0,16; 0,176; 0,18; 0,184; 0,2; 0,203; 0,22; 0,226; 0,24; 0,253; 0,28; 0,3; 0,32; 0,34; 0,36;
0,368; 0,4; 0,406; 0,44; 0,452; 0,48; 0,506; 0,56; 0,6; 0,64; 0,68; 0,72; 0,736; 0,8; 0,88; 0,9; 0,96; 1,12;
1,2; 1,28; 1,6; 1,624; 2,024; 2,24; 2,72; 2,8; 3,5 [mm/rot];
285. - transversale: 0,046; 0,075; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,24; 0,3; 0,36; 0,406; 0,48; 0,6; 0,72;
0,88; 1,12; 1,6; 2,24; 3,5 [mm/rot];
286.

- puterea motorului de acionare: 7,5 [Kw];

287.

- randamentul =0,85.

288.
289.
290.
291.
292.
293.

5. Calculul regimului de aschiere


294.
295.
296.

Pentru suprafata cilindrica exterioara S7 35 0 ,031

mm
+0,5

Diametrul barei laminate din STAS 333-87 are valoarea 440,9 mm

a) Strunjirea de degrosare de la 40 la 36,7 mm


297.
1) Alegerea sculei
298. Masina unealta este SN-400.
299.
geometrice:

Se alege scula aschietoare cutit normal armat cu placuta din P30, cu urmatoarele dimensiuni

300.

- seciune patrata hxb=16x16mm;

301.

- unghiul de atac principal K=90;

302.

- unghiul de atac secundar K=45;

303.

- unghiul de degajare g=6;

304.

- raza de racordare dintre taisuri r=0,3 [mm].

305.

2) Adancimea de aschiere este: t=Apnom=1,65 [mm].

306.

3) Alegerea avansului de lucru: S=0,5 [mm/rot] [tab. 10.7]

307.

4) Verificarea avansului :

Verificarea avansului din punct de vedere a rezistentei corpului cutitului:


b 2 h Rai
308.
Conditia de rezistentala incovoiere : F z= 6 L
[N]
309.

b=latimeasectiuniicutitului ;

310.

h=inaltimeasectiuniicutitului ;

311.
Rai=efortulunitaradmisibil la incovoiere al materialuluidin care este confectionatcutitul ;
( Rai=200N/mm2)

312.

L=lungimea in consola a cutitului(L=1,5xh=24)


2

313.

16 16 200
= 5688 N
6 24

F z=

314.

Din tabelul 10.15/347[11] avem: C4=35,7

315.

Din tabelul 10.21/353[11] avem: x1=1; y1=0,75

316.

Din tabelul 10.22/353[11] avem: n1=0,35


-

Duritate Brinell = 217 HB

317.

S c= y 1

318.

Sc

Fz
x1

C 4 t HB

=2,21

n1

S adoptat

0,75

5688
35,7 1,65 2170.35 =2,21 [mm/rot]

=0,5 mm/rot

319.

Verificarea avansului din punct de vedere a rezistentei placutei din aliaj dur:
8,3 C 1,8
s= 0,13 0,5
320.
t Rm
321.

Rm

=790-1030N/ mm

322.

Rm

2
=850 N/ mm

323.

8,3 3,181,8
s=
1,650,13 850 0,5

324.

=2,14 [mm/rot]

sadoptat<sadm

325.
326.
unde: C-grosimea plcuei din carburi metalice, mm;
327.
Rm-rezistena de rupere la traciune a materialului de prelucrat N/mm2
328.
Verificarea din punct de vedere al fortei admise de rezistenta mecanismului de avans :
329.

y1

Ft

330.

Sc=

331.

Ft=mbyRai Forta tangentiala pe care o poate suporta dintele cremalierei

332.

FtFx+ (Fz+Fy) formula 10.16 pag 350

333.

-=0,1

x1

0.34 C4 L t HB

n1

=[mm/rot] formula 10.18 pag 350

334.

-Fx=0,2Fz=1137,6[N]

335.

-Fy=0,4Fz=2275,2[N]

336.

-Fz=5688[N]

337.

Ft=1137,6+0,1(5688+2275,2)

338.

Ft=1933,92 1934[N]

339.
340.

Sc=

0,75

1934
0,34 35,7 24 1,651 217 0,35

=0,0417 [mm/rot]

Verificarea din punct de vedere al rigiditatii piesei:


341.
L
400
342.
=
D
40 = 10>7 in acest caz trebuie facuta verificarea.
343.
344.

F y =C5 t x HB n s y
2

[10.20]

C5=0,027 [tab 10.15]; x2=0,9; y2=0,75 [tab 10.21]; n2=2 [tab 10.22];
0,9

345.

F y =0,027 1,65 217 0,5

346.

F z=5688 [N ]

0,75

=1186,44 [N ]

F= F 2z + F2y = 56882+1186 2=5810,33 [ N ]

347.

- rezultanta se determina cu formula:

348.

F L3
5810 243
f
=
=
=0,000996 [mm ]
- pentru prinderea in universal:
3 E I 3 2,1 105 0,05 40 4

349.

s=

y1

0,13 E f adm D
C 4 t x HB n
1

D 3 0,75 0,13 2,1 105 0,000996 40 40 3


mm

=0,000396[
]
1
0,35
L
400
rot
35,7 1,65 217

( )

( )

350.

Verificarea avansului dublului moment de torsiune admis de mecanismul miscarii principale a masinii
unelte:
19500 Nm
351.
2Mt =
= [Nm]
n

352.

2Mt =

Fz D
5688 40
=227,52[Nm]
1000
1000 =

353.

Nm -Puterea motorului =7,5[Kw]

354.

n Turatia arborelui principal =315[Kw]

355.

Randamentul masinii-unelte =0,85

356.

2Mt =

357.

227,52 394.64 se verifica.

19500 7,5 0,85


315

= 394,64 [Nm]

358.
359.

360.

5) Determinarea vitezei de aschiere :


Cv

v=

m xv yv

T t s (

HB
)
200

k 1 k2 k 3 k4 k5 k6 k 7 k8 k9 [

m
]
min

361.

Din tabelul 10.30/360[1] avem:

362.

-Cv=294

363.

Durabilitatea T=90[min]

364.

Exponentul durabilitatii (tab.10.29/359) [11] : m=0,125

-xv=0,18

-yv=0,35

365. Cv-coeficient care depinde de caracteristicile materialului care se prelucreaz i ale materielului
sculei achietoare [tab 10.30];
366.

T - durabilitatea sculei achietoare, min [tab 10.3] ;

367.

m - exponentul durabilitii [tab 10.29] ;

368.

t - adncimea de achiere (mm);

369.

S - avansul de achiere (mm/rot);

370.

HB - duritatea materialului de prelucrat, n uniti de msur Brinell;

371.

Xv,Yv - exponenii adncimii de aschiere i avansului [tab 10.30];

372.

n - exponentul duritii materialului supus prelucrrii;

373.
374.
375.

k1=

k1 - coeficientul ce ine cont de influena sectiunii transversale a cuitului:


t =1,65mm ; xv=0,18 ;
s=0,5 mm/rot;
yv=0,35 ;
HB=217 ;

( 20q30 )

(relatia 10.30)[11]

376.

=coeficiantul functie de materialul de prelucrat, pentru otel =0,08

377.

q=sectiunea transversala a cutitului; q=16x16

n=1,75 ;

378.

379.

k1=

k2=

0,08

16 16
20 30
45
K

( )

380.

381.

a
K1

= 0,934 rel [10.30] pag 361

45
45

0,3

( )

=1

rel [10.31] pag 361

este un exponent in functie de natura materialului de prelucrat


0,09

k3=

( )

k4=

r
2

15
45

=0,3

0,09

( )

= 0,905 rel. [10.32] pag. 362, a=15 pentru scule armate cu placate

dure
382.

()

0.4
2

( )

0.1

= 0,851

prelucrarii si de materialul de prelucrat,

rel. [10.33] pag. 362,

-este un exponent functie de tipul

=0,1 pentru prelucrarea de degrosare

383.

k5= 0,85 (tab. 10.31/362) coef. care tine seama de materialul placutei aschietoare;

384.

k6= 1,1 (tab. 10.32/363) coef. care tine seama de materialul prelucrat;

385.

k7= 1 coef. care tine seama de modul de obtinere a semifabricatului;

386.

k8=1 (otel fara tunder);

387.

k9= 1,2 (unghi de degajare negativa).

388.
294
389.

390.

Vp=

900,125 1,650,18 0,50,35

1,75

( 217
200 )

0,934 1 0,905 0,851 0,85 1,1 1 1 1,2=136,51[

Vp=136,51[m/min]

391.

6) Calculul turatiei nc:


D p nc
1000

392.

Vp=

=> ncalculat=

393.

Turatia optima este:

n=

v p 1000
Dp

1000 v
D

136,51 1000
40

= 1086,3[rot/min]

1000 136,51
=1086 [rot/min]
3,14 40

394.

7) Se adopta turatia din gama masinii unealta: nef =1200 [rot/min]

395.

8) Recalcularea vitezei de aschiere :

396.

vef=

D nef 40 1200
=
= 150,79 [m/min]
1000
1000

m
]
min

N e =f ( F z , v recal )

397.

9) Calculul puterii efective:

398.

Componenta principala a fortei de aschiere este :

399.

F z=C Fz t X sY HB n K M K K K y K K h a

400.

C Fz

401.
402.

Fz

Fz

=27,9 ; t=1,65 ;

HB=217 ;

XFz=1 ; s=0,5 ;

YFz=0,75 ;

nFz=0,35 ; KM=1 ; KK=1,03 ; Kha=0,96 ; Ky=0,87 ;

=0,925 ;

F z=27,9 1,651 0,50,75 217 1 1 1,03 0,87 0,925 0,96=4726,55[N ]

403.

Fz=4726,55 [N]

404.

Fz=472,655 [daN]

405.

10) Verificarea puterii necesara aschierii:

406.

F z V ef
472,655 150,79
Ne= 60 102 = 60 102 8,88 = 1,31[kW]; Ne<Nmu

407.

( =0,9x9,87=8,88)
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.

(Nmu=7.5[kW])

423.
424.
425.
426.

6. Normarea Tehnica
427.
428. Norma de timp cuprinde totalitatea timpilor productivi ai executorului precum si timpi de
intreruperi reglementate.
429.
Tpi
n

430.

Nt=

+tb+ta+tdt+tdo+ton (Rel. 7.4) [14] pagina 217

431.

Tpi=timp de pregatire incheiere [tab 7.1]

432.

tb=timp de baza [rel. 7.7]

433.

ta=timpi ajutatori : ta1 - [tab 7.2- 7.16], ta2 - [tab.7.17], ta3 - [tab.7.18], ta5 - [tab 7.19]

434.

tdt=timp de deservire tehnica [tab 7.20]/242

435.

tdo=timp de deservire organizatorica [tab 7.20]/242

436.

ton= timp de odihna si necesitati fiziologice [tab 7.21]/243

437.

n=lotul optim de piese (120 buc.) [tab 3.14]/57

438. Pentru operatia de strunjire de degrosare:


439.

Tpi=10+10=20[min]

440.

10 [min]-pentru prinderea in universal

441.

10 [min]-pentru predarea si primirea documentatiei

442.

Faza 1 Prinderea: ta1=0,26[min] [Tab 7.3]/222

443.

Faza 2 Strunjire de degrosare 36,7 [mm]

o Timpul de baza: tb=

L+l 1 +l 2
Sn

(rel. 5.0; Tab. 7.85) [13]

444.

l1 - lungimea de patrundere a cutitului

445.

t
- l1= tgK

446.

L - lungimea suprafetei prelucrate: L=120[mm]

447.

l2 - distanta de patrundere a sculei; l2 = (0,52) [mm]=1[mm]

1,65
+(0,52) [mm]; l1= tg 45

+(0,52)=3[mm]

448.

tb=

97+3+1
0,5 315

=0,641[min]

o Timpii ajutatori:

449. ta=ta1+ta2+ta3
-

ta1=timpi ajutatori pentru prinderea si desprinderea piesei

450.

ta1=0,26 [min] [Tab. 7.3].

451.
-

ta2-timpii ajutatori pentru comanda masinii [Tab. 7.17]/238


452.

Se compune din:

453.

ta21=0,03[min] - apropriere scula de piesa;

454.

ta22=0,03[min] - potrivirea sculei la dimensiune; (toleranta 0,2 mm)

455.

ta23=0,08[min] - schimbarea turatiei; (cu 2 manete)

456.

ta24=0,08[min] - schimbarea avansului; (cu 2 manete)

457.

ta25=0,02[min] - cuplarea avansului;

458.

ta26=0,02[min] - cuplare miscare principala de rotatie;

459.

ta27=0,02[min] - decuplarea miscarii principale de rotatie;

460.

ta28=0,03[min] - retragerea sculei;

461.

ta29=0,04[min] - deplasarea in pozitie initiala a saniei transversale;


9

462.
-

ta2=

ta2
1

=0,35[min].

ta3=0,15[min] - timp pentru masuratori la luarea aschiilor de proba, masurare realizata cu


ajutorul sublerului [Tab. 7.18]/239
463.
ta5=0,18[min] - timp ajutator pentru masuratori de control [Tab. 7.19]/240

464.

ta= ta1+ ta2 +ta3+ta5=0,26 +0,35+0,15+0,18

465.

ta=0,94[min]

466.

Faza 3 Intoarcere piesa:

467.

ta1=2 0,26=0,52[min]

468.

Pentru operatia de strunjire de degrosare pe suprafata 36,7 [mm] vom avea:

469.

tb=0,641[min]

470.

ta=0,94+0,52=1,46[min]

471.

te=ta+tb=1,46+0,641=2,101[min]

472.

5
0,641=
tdt=5% tb= 100
0,03205 [min] [tab 7.20]/242

473.

474.

475.

tdo=1% te =

1
100

ton=4% te =

4
2,101=0,08404
[min] [tab 7.21]/243
100

Nt=

2,101=0,02101 [min] [tab 7.20]/242

20
+0,641+1,46+0,03205+ 0,02101+ 0,08404=2,404
[min]
120

476. UNIVERSITATEA

481. ARBORE REDUCTOR

477. TEHNICA GH.ASACHI IASI

482

479. PLAN DE OPERATII


480. Pentru prelucrari mecanice

487
486. Denumirea piesei

478. Catedra T.C.M.

512.
Masina

491.
MATERIAL

489. Schia operaiei:

492. Simbo
lul
497. Stare
a

493. 40C10 STAS 791-66


498. laminat

499

505. Durit
ate

506. 217 HB

513. Denu
mirea

514. Strung normal

519. Firma

520. Intr.Mec.Orastie

51

521.

526.
Dispozitive

524. Conditii de racire :


527. Po
z.

528. Denumirea

532. 1

533.

537. 2

538.

543. 3

544.

549. 4

550.

554. ECHIPA

558.
Dese

559. Gr.
si
categ
.

555. Norma

561.
Tp/

562.

563.

tb

ta

tdt

td

573.

574.

575.

576.

57

564.

565

560. lucra
rii
571.
1

572. 2B

585. D
at
a

586. Numele

587. Sem
n.

594. C
on
ce
pu
t

595.

596. Iacob
D.

597.

604. N
or
m
at

605.

606. Iacob
D.

607.

614. D
es
en
at

615.

616. Iacob
D.

617.

624. Ve
rif
ic
at

625.

626. Coteata
M.

627.

584.

583.
PROIECTARE TEHNOLOGIE

490.

633. INSTRUCTIUNI TEHNOLOGICE SUPLIMENT

638.
Nr

640. Scule

646. D
en
u
mi
re
a

639. Denumirea fazei


644.

657.
1

670.
2

683.
3

658. Prindere in universal

671. Strunjire de degrosare de la

684. Strunjire de degrosare de la

697.

722.
4

44

la

+0,033
0,033

40

304

696.

709.
3

+0,3
0,9

659.

710.

+0,033
400,033

Strunjire de degrosare de la

Strunjire de degrosare de la

723. Strunjire de degrosare de la

36,7

34

32

la

la

la

la

36,7

34

32

30

x 147

x 130

x 120

x 90

647. Nr
.
de
se
n

660.

641. Verificatoare

648. Den
umir
ea

649. Nr
.
de
se
n

642. Re

650.
t

651.
s

663.

664.

676.
-

677.
-

652.

661.

662.

672. C
uti
t
16
x1
6

673. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

674. Subl
er
150 :
1/10

675.

685. C
uti
t
16
x1
6

686. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

687. Subl
er
150 :
1/10

688.

698. C
uti
t
16
x1
6

699. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

700. Subl
er
150 :
1/10

701.

702.
-

703.
-

704.

711. C
uti
t
16
x1
6

712. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

713. Subl
er
150 :
1/10

714.

715.
-

716.
-

717.

724. C
uti
t
16
x1
6

725. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

726. Subl
er
150 :
1/10

727.

728.
-

729.
-

730.

689.
1,

690.
0,5

665.

678.

691. 1

735.
5.

748.
6

736.

Strunjire de degrosare de la

749. Strunjire de degrosare de la

761.

774.
7

787.
8

800.
9

813.
10

30

la

27

la

27

24

x 78,5

x 35

762. Desprins, intors, prins in universal

775. Strunjire de degrosare de la

+0,033
0,033

40

la

788. Strunjire de degrosare de la

801. Strunjire de degrosare de la

34

la

la

36,7

34

32

x 76,5

x 29

814. Desprindere piesa din universal si prindere intre varfuri pentru


strunjirea de finisare

826.
827.

828.

739. Subl
er
150 :
1/10

740.

750. C
uti
t
16
x1
6

751. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

752. Subl
er
150 :
1/10

753.

765.

766.

776. C
uti
t
16
x1
6

777. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

778. Subl
er
150 :
1/10

779.

789. C
uti
t
16
x1
6

790. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

791. Subl
er
150 :
1/10

792.

793.
-

794.
-

795.

802. C
uti
t
16
x1
6

803. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

804. Subl
er
150 :
1/10

805.

806.
-

807.
-

808.

817.

818.

819.

820.

763.

94,5

36,7

737. C
uti
t
16
x1
6

738. S
T
A
S
63
81
80
/P
30

815.

764.

816.

741.
-

742.
-

754.

755.

767.

768.

780.
1,

781.
0,5

743.

756.

769.

782. 1

821.