Sunteți pe pagina 1din 1

Caractere juridice ale contractului de donaie

a) Contracul de donaie este un contract cu titlu gratuit. Astfel, donatorul transmite un drept
(real sau de crean) donatarului fr a urmri, din partea acestuia din urm un
contraechivalent;
b) Contractul de donaie este un contract unilateral. Astfel, dei pentru ncheierea sa valabil
este necesar acordul de voint al ambelor pri, in principiu, obligaiile se nasc numai n
sarciina donatorului.
c) n ceea ce privete forma, art. 1011 alin. (1) prevede ca : Donaia se ncheie prin nscris
autentic, sub sanciunea nulitii absolute, deci, donaia este un contract solemn;
d) Donaia este un contract translativ de proprietate. Astfel prin incheierea contractului se
transmite dreptul de proprietate asupra bunului prin simplul acord de vointa al prilor. Ca
urmare, cu exceptia donaiilor fcute sub forma darului manual, dreptul de proprietate se
transmite chiar daca bunul nu a fost predat.1
e) Contractul de donatie este un contract irevocabil.

1 A se vedea n acest sens Gh.Comni, I.I. Comni, Drept civil: Contracte civile
speciale, Edit. Universul Juridic, Bucureti, 2013, p.68-69