Sunteți pe pagina 1din 8

DEPARTAMENTUL III - TIIN E FUNC IONALE

Disciplina FIZIOPATOLOGIE
Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14
300173 Timi oara,
Tel/Fax: +40 256 493085
LP 1 FIZIOPATOLOGIE ANUL III MEDICINA GENERALA
Semestrul II 2014-2015

EXPLORAREA AFEC IUNILOR SERIEI ERITROCITARE


OBIECTIVE EDUCA IONALE
Determinarea se face din sngele venos recoltat
a jeun pe anticoagulant cu ajutorul unor analizoare
automate.
Hemoleucograma complet cuprinde urm torii
parametri:
num rul de eritrocite;
concentra ia de hemoglobin ;
hematocritul;
indicii eritrocitari: volumul eritrocitar mediu
(VEM), hemoglobina eritrocitar medie (HEM),
concentra ia medie a hemoglobinei eritrocitare
(CHEM);
indicele de distribu ie al eritrocitelor (Red Cell
Distribution Width, RDW);
num rul de reticulocite;
num rul de leucocite i formula leucocitar ;
num rul de trombocite i indicii trombocitari:
volumul trombocitar mediu (VTM) i indicele de
distribu ie al trombocitelor (Platelet Distribution
Width, PDW).

La sfr itul acestui capitol, studen ii trebuie s :


1. Solicite investiga iile uzuale necesare
formul rii diagnosticului de anemie.
2. Interpreteze modific rile de laborator
caracteristice principalelor tipuri de
anemii ntlnite n practic .
3. Enumere modific rile de morfologie
eritrocitar prezente pe frotiul de sngele
periferic n principalele tipuri de anemii
ntlnite n practic .
4. Precizeze indica iile efectu rii frotiului
medular
i s
enumere principalele
modific ri patologice prezente la nivelul
acestuia n cele mai frecvente forme de
anemii.
Afec iunile seriei eritrocitare cuprind anemiile i
policitemiile. n practica clinic , cel mai frecvent
sunt ntlnite anemiile.

ANEMIILE

Explorarea de rutin a seriei eritrocitare cuprinde:

Anemiile reprezint condi ii patologice definite


prin sc derea concentra iei hemoglobinei (Hb),
hematocritului (Ht) i/sau a nr. de eritrocite sub
valorile de referin .
Diagnosticul pozitiv al sindromului anemic se
bazeaz n principal pe examenul de laborator.
Explorarea unei anemii ncepe cu efectuarea
hemoleucogramei
i determinarea nr. de
reticulocite, ceea ce permite clasificarea
morfologic
i func ional
a anemiilor
i
continu
cu investiga ii specifice menite s
stabileasc etiopatogeneza acesteia - clasificarea
etiopatogenic .

1. Determinarea num rului de eritrocite


Num rul de eritrocite reprezint testul de baz
pentru evaluarea eritropoiezei. Evaluarea corect a
masei de eritrocite a organismului poate fi ob inut
doar n corela ie cu hematocritul. Num rul de
eritrocite este influen at de modific rile volumului
plasmatic, reten ia hidrosalin
(ex., sarcin )
conducnd la hemodilu ie, iar deshidrat rile la
hemoconcentra ie.
Valori normale:
4,4 5,9 milioane/mm3 la b rba i
3,8 5,2 milioane/mm3 la femei

1. Hemoleucograma

2. Determinarea hemoglobinei (Hb)


Hb este principalul parametru utilizat n
stabilirea gradului de severitate al anemiei, iar

Hemoleucograma este un test screening de baz ,


fiind primul pas n stabilirea statusului hematologic.

nc rcarea cu hemoglobin a eritrocitelor, ceea ce


permite clasificarea morfologic
a anemiilor.
Urm torii parametri de detemin n practic :
Volumul eritrocitar mediu (VEM) - reprezint
volumul ocupat de un singur eritrocit. Se
exprim n micrometri cubi sau femtolitri (fl).
VEM = Ht (%) / Nr. eritrocite (milioane/mm3) x 10
Valori normale: 80 100 fl.
Hemoglobina eritrocitar medie (HEM) - este
o m sur a con inutului mediu de hemoglobin
pe eritrocit. Se exprim n picograme (pg).
HEM = Hb g(%) / Nr. eritrocite (mil./mm3) x 10
Valori normale: 26 - 34 pg.

mpreun cu Ht, num rul de eritrocite, indicii


eritrocitari i morfologia celular pe frotiu permite
clasificarea morfologic a acesteia
Valori normale:
15 2 g/dl la b rba i
14 2 g/dl la femei
Clasificarea WHO (World Health Organisation) a
anemiilor:
n func ie de valoarea Hb exist 4 grade de
severitate ale anemiei:
oar : Hb = 11 9 g/dl
moderat : Hb = 9 7,5 g/dl
sever : Hb = 7,5 5 g/dl
grav : Hb < 5 g/dl

Concentra ia
medie
a
hemoglobinei
eritrocitare (CHEM) soar concentra ia
medie de Hb dintr-un volum dat de eritrocite. Se
calculeaz ca raportul dintre masa de Hb i
volumul de eritrocite.
CHEM = Hb (g/dl) / Ht (%) x 100
Valori normale: 31 36 g/dl.

3. Determinarea hematocritului (Ht)


Ht (sau raportul eritro-plasmatic) m soar
raportul dintre volumul ocupat de eritrocite i
volumul sanguin total. Hematocritul depinde de
masa eritrocitar , volumul eritrocitar mediu i
volumul plasmatic. De obicei, atunci cnd hematiile
sunt de m rime normal , modific rile hematocritului
sunt concordante cu cele ale num rului de
eritrocite.

Indicele de distribu ie eritrocitar (RDW) este un indice eritrocitar care cuantific


heterogenitatea volumului celular, adic gradul
de anizocitoz .
Valori normale: 11 15%.
RDW este util n caracterizarea ini ial a
anemiilor, n special a anemiei microcitare.
Cre terea RDW se interpreteaz comparativ cu
valorile VEM:
Cre terea RDW asociat cu sc derea VEM
sugereaz : anemie prin deficit de fier
(cre terea RDW este un semn precoce n
deficitul de fier), talasemie, anemie
hemolitic .
Cre terea RDW asociat cu un VEM normal
sugereaz : deficit de fier, deficit de folat sau
de vitamina B12 n fazele incipiente.
Cre terea RDW poate fi i consecin a
reticulocitozei ap rut
ca r spuns la
hemoragiile grave, cel mai frecvent de la
nivelul tractului gastrointestinal.
Cre terea RDW asociat cu cre terea VEM
sugereaz : deficit de folat sau de vitamina
B12, afectare hepatic hepatic , anemie
hemolitic .

Valori normale:
40 52 % la b rba i
35 47 % la femei
Observa ii:
n anemia acut datorat hemoragiei, num rul de
eritrocite
i concentra ia de hemoglobin
r mn
nemodificate n primele cteva ore datorit pierderii
concomitente de plasm ; ele ncep s scad pe m sur
ce se produce corec ia deficitului volemic.
n anemiile cronice volumul sanguin este aproape
normal prin cre terea compensatorie a volumului
plasmatic, iar num rul de eritrocite i hematocritul sunt
de obicei sc zute. Totu i, n condi iile asociate cu
microcitoz
marcat
(anemie feripriv
sever ,
talasemie), num rul de eritrocite poate r mne n limite
normale sau poate fi chiar crescut.
Anemia relativ este o condi ie caracterizat prin
mas normal de eritrocite, dar cu volum sanguin
crescut prin cre terea volumului plasmatic, ca de
exemplu n sarcin (cnd concentra ia de Hb scade cu
23 g/dl). n aceast situa ie proteinele totale plasmatice
sunt la limita inferioar a normalului, spre deosebire de
anemia cronic n care proteinele totale sunt n limite
normale.

RDW este normal n anemia din bolile cronice,


anemia hemoragic
acut , anemia aplastic ,
sferocitoza ereditar , siclemie.
Nu exist o cauz cunoscut pentru RDW sc zut.

4. Indicii eritrocitari
Sunt utiliza i pentru a aprecia dimensiunea i

num r crescut de celule tinere din m duva


hematogen i survine n anemii regenerative:
anemia feripriv (la 7 - 10 zile de la instituirea
tratamentului cu fier)
anemia Biermer (la 7 - 14 zile de la instituirea
tratamentului cu vitamina B12)
anemia posthemoragic acut (la 7 zile de la
episodul hemoragic acut)
anemiile hemolitice.

3. Determinarea num rului de reticulocite


Reticulocitele (Rt) sunt precursori ai eritrocitelor
i determinarea lor ofer
informa ii despre
capacitatea medular de a sintetiza eritrocitele ca
spuns la anemie.
Determinarea num rului de reticulocite permite:
1. Clasificarea func ional
a anemiilor n:
regenerative i hipo-/aregenerative.
2. Monitorizarea r spunsului la tratamentul de
substitu ie cu fier, acid folic sau vitamina B12.
3. Evaluarea eritropoiezei dup transplantul
medular sau n tratamentul cu eritropoietin .
Valori normale: 0,5 1,5% din nr. de eritrocite
Nr. absolut = 30-120 x 103/mm3

Sc derea
num rului
de
reticulocite
(reticulocitopenia)
apare
n
anemiile
aregenerative:
anemiile hipo- i aplastic
anemiile din inflama iile cronice, boala cronic
de rinichi, boli endocrine.

n prezen a anemiei Rt trebuie corectat


deoarece este fals crescut cnd se raporteaz la
num rul de eritrocite sc zut al pacientului anemic:

2. Studiul frotiului de snge periferic


% Rt corectat (Rtc)= %Rt x Ht pacientului / 45
n condi iile unor valori ale Hb sub 8 g/dl, se
recomand efectuarea frotiului de snge periferic
colorat
May-Grnwald-Giemsa
ce
permite
eviden ierea modific rilor de m rime, form
i
culoare ale eritrocitului, precum
i prezen a
incluziunilor eritrocitare (Tab.1).

Modific ri patologice: < 3% anemie aregenerativ


> 3% anemie regenerativ
Cre terea num rului de reticulocite (reticulocitoza)
reflect stimularea eritropoiezei i eliberarea unui

Tabel 1. Modific rile patologice ale hematiilor pe frotiul de snge periferic:


Modificare
patologic a
Descriere
eritrocitului

Cauze

Modific ri de m rime (anizocitoz )


Microcitoz
Macrocitoz
Megalocitoz

Eritrocite mature cu dimensiuni sub valorile normale


(VEM < 80 3). Exist o microcitoz fiziologic , dar
aceasta nu dep
te 20% din totalul eritrocitelor
Eritrocite mature de talie mare (VEM >100 3).
Macrocitoza fiziologic nu dep
te 20% din totalul
eritrocitelor.
Eritrocite mature de talie foarte mare (VEM >120 3)

Anemia feripriv , anemiia cronic simpl , anemia


siderobastic , din intoxica ia cu plumb, talasemii
Anemii macrocitare/megalocitare, anemii hemolitice
(datorit reticulocitozei), hepatopatii cronice etanolice,
unele neoplazii (ex. cele gastrice)
Anemii megaloblastice

Modific ri de form (poikilocitoz )


Eliptocite sau
ovalocite
Sferocite
Drepanocite
(hematii falciforme)
Acantocite
Echinocite
Eritrocite n semn
de tras la int
Schizocite

Eritrocite de form oval

Eliptocitoza ereditar

Eritrocite sferice
Eritrocite n form de secer

Microsferocitoza ereditar
Drepanocitoza (siclemie)

Eritrocite cu marginea neregulat cu 1-2 spiculi


Eritrocite ce au pe suprafa a lor numeroase
excrescen e mici, regulate (spiculi)
Prezint o reparti ie particular a Hb n centru i la
periferie ntre care se afla o zona clar
Fragmente de eritrocite

Boli hepatice cronice, acantocitoz


Anemii diverse

Talasemiile severe
Anemii hemolitice

Modificare
patologic a
eritrocitului

Descriere

Cauze

Modific ri de culoare
Hipocromia
Anizocromia
Policromatofilia i
bazofilia

Prezen a pe frotiu de eritrocite palide, slab nc rcate


cu Hb (HEM < 27 pg i CHEM < 32 g/dl), cu zona
palid central > 1/3 din volumul eritrocitar
Prezen a pe acela i frotiu a eritrocitelor hipocrome i
normocrome
Prezen a pe frotiu a celulelor tinere, incomplet
maturate (normal pn la 1-2% din popula ia celular )

Anemia feripriv , sideroblasti , talasemii


Anemia feririv , sideroblastic , talasemii
Prezen a lor n num r mare se ntlne te n anemiile
hemolitice

Incluziunile eritrocitare
Corpii Jolly
Granula iile bazofile
Inelele Cabot
Corpii Heinz

Granula ii rotunde, dense, albastru nchis/violet ce


reprezint condens ri de cromatin nuclear r mas
n mod patologic n eritrocit.
Granule mici, albastre sau albastre violacee,
spndite pe toat suprafa a eritrocitului. Se pare c
sunt constituite din agregate ribozomale.
Forma iuni filiforme de culoare ro ie purpurie sunt
resturi ale fusului mitotic neresorbit.
Agregate intraeritrocitare de Hb denaturat oxidativ.

Apar n anemiile megaloblastice i n talasemii


Apar n intoxica iile cu Pb i n talasemii
Apar n anemiile hemolitice severe, ce vor determina
o regenerare important pe seria eritrocitar , anemiile
megaloblastice
Apar in hemoglobinopatii, anemia prin deficit de
glucoz 6-fosfat-dehidrogenaz .

I. Clasificarea MORFOLOGIC
n func ie de valorile indicilor eritrocitari i de
aspectul morfologic al eritrocitelor pe frotiul
periferic, se descriu 3 tipuri de anemii (Tab.2):
1. Anemii microcitare hipocrome (VEM < 77 fl,
CHEM < 30 g/dl, hematii mici i palide pe frotiu);
2. Anemii normocitare normocrome (VEM = 7793 fl, CHEM = 32-34%, hematii normale pe
frotiu)
3. Anemii macro/megalocitare normocrome
(VEM > 100 fl, CHEM = 32-34%, hematii mari,
relativ omogen colorate)

Efectuarea hemogramei (determinarea Hb, Ht,


a nr. de eritrocite i a celui de reticulocite),
calculul indicilor eritrocitari i examenul frotiului
sanguin periferic sunt investiga iile uzuale ale
statusului hematologic al pacientului ce stau la
baza clasific rilor utilizate pentru diagnosticul
pozitiv al anemiilor, respectiv:
I. Clasificarea morfologic
II. Clasificarea func ional
III. Clasificarea etiopatogenic
Tabel 2. Clasificarea morfologic a anemiilor.
Morfologie
Anemie microcitar , hipocrom
(VEM, HEM i CHEM sunt toate sc zute)
Anemie normocitar , normocrom
(VEM, HEM i CHEM au valori normale)
Anemie macrocitar , normocrom
(VEM are valori crescute, HEM i CHEM
au valori normale)

Tipul anemiei

Mecanismul de producere

Anemia feripriv
Anemia sideroblastic
Talasemia
Anemia aplastic
Anemia posthemoragic
Anemiile hemolitice
Anemia din inflama iile cr.
Anemia prin caren de vit.
B12 i acid folic
Hepatopatii cr. (alcoolism)

Deficit de fier
Captare deficitar de Fe de c tre eritrobla ti, sintez
defectuoas a hemului
Sinteza defectuoas a lan urilor sau - globinice
Anemia din insuficien a medular (eritropoiez deficitar )
Hemoragii acute
Distrugerea prematur a eritrocitelor
Insuficien a renal cronic
Deficit de vitamina B12 i acid folic

II. Clasificarea FUNC IONAL


n func ie de num rul reticulocitelor care
reprezint indicatorul cel mai fidel al produc iei de
hematii n m duva osoas hematogen , anemiile
pot fi:
regenerative,
nso ite
de
reticulocitoz
(anemiile prin cre terea distruc iei periferice a
eritrocitelor sau pierderi sanguine) ;
hiposau
aregenerative,
nso ite
de
reticulocitopenie (anemiile prin sc derea
produc iei medulare).

anticanceroas etc.). Se ntlne te n anemia


hipo-/aplastic .
Hipercelularitatea
medular :
semnific
o
cre tere a celularit ii medulare datorat
hiperplaziei sau neoplaziei:
a) Hiperplazia survine n caz de:
hiperplazie eritrocitar n condi iile stimul rii
eritropoiezei (ex, pe fond de hipoxie cronic )
sau distruc iei periferice crescute (n anemiile
hemolitice)
hiperplazie granulocitar n inflama ia acut
sever
hiperplazie megakariocitar
n distruc ia
periferic de trombocite
b) Neoplasmele
duvei includ leucemia,
limfomul malign, metastaze.

III. Clasificarea ETIOPATOGENIC (vezi curs)


ncadrarea morfologic i func ional a anemiilor
este sugestiv pentru mecanismul de producere al
acestora i permite dirijarea investiga iilor ulterioare
pentru stabilirea etiopatogenezei.

3. Studiul frotiului medular

4. Investiga ii specifice n principalele


tipuri de anemie

Frotiul medular se ob ine prin punc ie sternal sau


la nivelul crestei iliace posterioare cu aspira ia
con inutului
medular.
La
nivelul
m duvei
hematogene normale, 2/3 din celularitate este
reprezentat de elementele seriei granulocitare, iar
1/3 este format din precursorii seriei eritrocitare.

a) Metabolismul fierului
Sideremia
Valori normale:
59 158 g/dl la b rba i
37 145 g/dl la femei
Valori sc zute apar n anemia feripriv , iar
crescute n anemia sideroblastic (Tab.3).

Indica iile studiului frotiului medular:


eviden ierea celularit ii medulare (hipoplazie
celular global n anemiile aplastice, iar n
anemiile hemolitice
i posthemoragice se
produce
hiperplazia
precursorilor
seriei
eritrocitare)
examinarea depozitelor medulare de fier n
anemia sideroblastic
(din eritrobla ti
i
macrofage prin colora ia Perls, depozitele
medulare de fier fiind supranc rcate)
determinarea unei infiltr ri medulare (cu celule
neoplazice n leucemii i metastaze medulare,
cu plasmocite n mielomul multiplu).

Capacitatea total
de legare a fierului
(CTLF): reprezint cantitatea de transferin
(siderofilin ) circulant .
Valori normale: 250 - 450 g/dl.
Cre te n anemia feripriv (Tab.3).
Satura ia transferinei:
reprezint raportul
sideremie x 100 / CTLF.
Valori normale: 16 - 45 %.
Scade n anemia feripriv sub 15% (Tab.3).
Feritina seric : Fe este stocat n esuturi sub
form de feritin
i de hemosiderin . Feritina
este prezent n plasm doar n cantit i mici.
Nivelul feritinei serice se coreleaz bine cu
depozitele totale de Fe ale organismului.
Valori normale:
15 400 ng/ml la b rba i
10 200 ng/ml la femei.
Valori sc zute apar n anemia feripriv i valori
crescute
sunt
nregistrate
n
anemia
sideroblastic sau n cazul eliber rii crescute de
feritin din esuturile lezate la pacien i cu
inflama ie, boli hepatice sau cancere.

Modific ri patologice:
Hipocelularitatea medular : este cauzat de
disfunc ia, supresia sau distruc ia de celule
stem care poate duce la sc derea produc iei a
uneia
sau
a
tuturor
liniilor
celulare
(pancitopenie).
Etiologia
hipocelularit ii
medulare este n 50% din cazuri idiopatic , n
rest ca factori incrimina i figureaz : radia iile,

agen i chimici (benzen, insecticide), diferite


medicamente
(cloramfenicol,
terapia

Tabel 3. Diagnosticul diferen ial al anemiei microcitare.


INVESTIGA IE
Frotiu periferic

Anemie feripriv

Anemie sideroblastic

Microcitoz /hipocromie

Variabil

Sc zut
Crescut
Sc zut
Sc zut
Normal

Normal sau crescut


Normal sau sc zut
Normal sau sc zut
Normal sau sc zut
Normal

Sideremie
CTLF
Satura ia transferinei (%)
Feritin (ng/ml)
Tipul de hemoglobin
b) Vitamina B12 i acidul folic

Talasemie
Microcitoz /hipocromie
Celule n semn de tras la int
Normal sau crescut
Normal
Normal
Normal
Anormal

hemoliz i a aceleia care determin hemoliza


total (membrana eritrocitelor este permeabil
pentru ap
i numai par ial pentru s ruri).
Hemoliza ncepe la o concentra ie a solu iei
NaCl de 5,0 g/l i este complet la 3,0 g/l.
Fragilitatea
osmotic
indic
abilitatea
eritrocitelor de a acumula ap f
a se liza,
aceast abilitate depinznd de raportul dintre
suprafa a i volumul lor. Celulele mai groase
(ex. sferocite) au o fragilitate osmotic crescut ;
celulele mai mici (ex. hipocrome, celulele n
semn de tras la int ) au o fragilitate osmotic
sc zut . n microsferocitoza ereditar cre terea
fragilit ii osmotice provoac debutul hemolizei
la valori mai mari dect normal (6,0-7,0 g/l).

Dozarea vitaminei B12


Valori normale: 200 600 pg/ml.
Dozarea acidului folic
Valori normale: 3,6 15 ng/ml.
Testul
Schilling:
eviden iaz
absorb ia
intestinal a vitaminei B12. Se efectueaz astfel:
Partea I:
se administreaz oral pacientului jeun 1
g vitamina B12 marcat radioactiv cu Co58;
se injecteaz i.m. 1.000 g vitamina B12
nemarcat
pentru a satura proteinele
transportoare ale vitaminei B12 i a favoriza
eliminarea sa urinar ;
se determin eliminarea urinar a vitaminei
B12 marcate din urina pe 24 de ore.
Interpretare:
normal, se excret peste 8-10% din doza
radioactiv administrat ;
n caz de anemie prin caren de vitamina
B12 eliminarea urinar scade sub 8%.
Dac testul este patologic se efectueaz partea
II astfel: se repet partea I dup administrarea
oral de factor intrinsec.
Interpretare:
dac
excre ia urinar
a vitaminei B12
marcate r mne n continuare anormal ,
este vorba de afectarea ileonului terminal
sau de proliferare bacterian crescut ;
dac excre ia se normalizeaz , se pune
diagnosticul de anemie pernicioas .

Hemoliza extravascular survine n sistemul


reticuloendotelial
i prezint
urm toarele
caracteristici:
cre terea nivelului bilirubinei neconjugate cu
icter acoluric
cre terea urobilinogenului n urin
i
pleiocromia materiilor fecale
reticulocitoz
hiperplazie medular
compensatorie pe
seria eritrocitar
cre terea
nivelului
seric
al
lactatdehidrogenazei
(LDH)
datorit
lizei
eritrocitare.
Hemoliza intravascular mai prezint n plus
fa de cea extravascular :
sc derea nivelului haptoglobinei din ser
(care leag Hb liber )
hemoglobin
liber
n
plasm
(hemoglobinemia)
hemoglobin
liber
n
urin
(hemoglobinurie)
legarea de albumin a hemului oxidat care
duce la formarea de methemalbumin
prezen a de hemosiderin
n urin
(hemosiderinurie)

c) Eviden ierea hemolizei patologice


Anemiile hemolitice se caracterizeaz
prin
cre terea ratei distruc iei eritrocitare cu scurtarea
supravie uirii eritrocitelor (Tab. 4).
Testul fragilit ii osmotice:
Const
n determinarea concentra iei unei
solu ii de NaCl care provoac un nceput de

Tabel 4. Diagnosticul de laborator al hemolizei.


Extravascular
HEMATOLOGIC
Frotiul de snge periferic
Policromatofilie
Num rul de reticulocite
Crescut
Frotiul medular
Hiperplazie eritroid
PLASM /SER
Bilirubin
Crescut , neconjugat
Haptoglobin
Sc zut
Hemoglobin plasmatic
N / crescut
Lactatdehidrogenaz
Crescut
URIN
Bilirubin
0
Hemosiderin
0
Hemoglobin
0

Intravascular
Policromatofilie
Crescut
Hiperplazie eritroid
Crescut , neconjugat
Absent
Foarte crescut
Foarte crescut
0
+
+ n cazuri severe

a aglutina eritrocitele pe suprafa a c rora sunt


prezente aceste globuline. Exist 2 variante:
a) Testul Coombs direct: identific anticorpii
antieritrocitari fixa i pe eritrocite. Se bazeaz
pe proprietatea unui ser polivalent (anti-IgG,
anti-IgM) de a aglutina eritrocitele
pacientului, dac acestea sunt acoperite de
anticorpi;
b) Testul
Coombs
indirect:
identific
anticorpii antieritrocitari liberi din ser, care
reac ioneaz
mpotriva
eritrocitelor.

Electroforeza Hb: este folosit n diagnosticul


hemoglobinopatiilor
prin
identificarea
hemoglobinelor cu structur i func ie anormal
(ex. cre terea HbS n siclemie, cre terea HbH
4) n -talasemie).
Testul Coombs: se utilizeaz n diagnosticul
anemiilor imunohemolitice (hemoliz cauzat
de anticorpi antieritrocitari). Acest test are la
baz proprietatea serului antiglobulinic (care
con ine anticorpi antiglobulin uman prepara i
pe iepuri prin injectare de globulin uman ) de

VERIFICA I-V CUNO TIN ELE !


1. Preciza i care din urm toarele fac parte din
categoria anemiilor microcitare:
A. Anemia feripriv
B. Anemia sideroblastic
C. Anemia aplastic
D. Talasemia
E. Anemia pernicioas

4. Preciza i care din urm toarele sunt cauze de


reticulocitoz :
A. Tratamentul cu Fe n anemia feripriv
B. Tratamentul cu vit. B12 n anemia Biermer
C. Anemia aplastic
D. Anemia mieloftizic
E. Talasemia

2. Termenul ce define te modific rile de m rime


ale eritrocitelor este:
A. Anizocitoza
B. Hipocromia
C. Anizocromia
D. Policromatofilia
E. Poikilocitoza

5. Ce tip de anemie este diagnosticat


ajutorul testului Schilling?
A. Anemia prin deficit de acid folic
B. Anemia aplastic
C. Anemia feripriv
D. Anemia Biermer
E. Talasemia

3. n ce tipuri de anemie se modific ELFO Hb?


A. Anemie pernicioas
B. Talasemie
C. Anemie aplastic
D. Microsferocitoz
E. Siclemie

6. Preciza i care dintre urm toarele anemii sunt


normocitare normocrome:
A. Anemia aplastic
B. Anemia prin deficit de acid folic
C. Anemia posthemoragic
D. Anemia hemolitic
E. Anemia sideroblastic

cu

7. Testul Coombs se utilizeaz n diagnosticul:


A. Anemiei mieloftizice
B. Anemiei pernicioase
C. Anemiei aplastice
D. Anemiei drepanocitare
E. Anemiilor imunohemolitice

9. Monitorizarea r spunsului la tratamentul de


substitu ie cu fier, acid folic sau vitamina B12
se face cu ajutorul:
A. Ht
B. Feritinei serice
C. Testului Schilling
D. Num rului de reticulocite
E. Frotiului medular

8. Termenul ce define te modific rile de form


ale eritrocitelor este:
A. Anizocitoza
B. Anizocromia
C. Poikilocitoza
D. Microcitoza
E. Policromatofilia

10. Ce caracteristici prezint frotiul medular n


anemiile hemolitice?
A. Hiperplazie pe seria granulocitar
B. Hiperplazie pe seria eritrocitar
C. Hiperplazie megakariocitar
D. Hipocelularitatea seriei eritrocitare
E. Pancitopenie

STUDIU DE CAZ
1. O femeie n vrst de 48 de ani se prezint la controlul medical, acuznd dispnee i oboseal cronic ,
accentuate n ultimele 3 s pt mni. Din antecedentele personale, re inem c a prezentat menoragii
accentuate n ultimele 4 luni.
Hemoleucograma:
Leucocite = 6.500 /mm3
Eritrocite = 3 mil /mm3
Hemoglobin = 9 g/dL
Hematocrit = 30%
VEM = 68 fL
HEM = 26 pg
CHEM = 36,5 g/dL
Trombocite = 160.000 /mm3
Ce diagnostic(e) intr n discu ie? Ce investiga ii suplimentare sunt justificate? Argumenta i.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. O femeie n vrst de 69 de ani se prezint la medic pentru senza ie de astenie progresiv , sc derea
apetitului i dificult i la mers. Frotiul de snge periferic relev : macrocitoz i neutrofile hipersegmentate.
Hemoleucograma:
Leucocite = 4.500 /mm3
Eritrocite = 2,12 mil /mm3
Hemoglobin = 7,5 g/dL
Hematocrit = 22%
VEM = 103 fL
HEM = 35,3 pg
CHEM = 34,9 g/dL
Trombocite = 105.000 /mm3
Ce diagnostic(e) intr n discu ie? Ce investiga ii suplimentare sunt justificate? Argumenta i.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și