P. 1
lucrare romana

lucrare romana

|Views: 4,785|Likes:
Published by Ana-Maria Iordache

More info:

Published by: Ana-Maria Iordache on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Lucrarea de marţi 29 septembrie I.

Basmul
1. Ion Creangă - Povestea lui Harap-Alb G.Călinescu – Viaţa şi opera lui Ion Creangă Ovidiu Barlea - Povestile lui Creangă Vasile Lovinescu - Creangă si creanga de aur Ion Tohaneanu - Stilul artistic al operei lui Creanga http://www.scribd.com/doc/8992816/Basmul-Harap-Alb

II. Povestirea
2. Mihail Sadoveanu - Hanul Ancuţei Constantin Ciopraga - Mihail Sadoveanu Nicolae Manolescu - Sadoveanu sau Utopia cărţii Ion Negoitescu - Istoria literaturaturii române

III. Paşoptismul
3. Mihail Kogalniceanu - Introducţie la Dacia literară
Nicolae Manolescu - Istoria critică a literaturii române 4. Costache Negruzzi - Alexandru Lăpuşneanu Tudor Vianu - Arta prozatorilor români (începuturile realismului) G. Călinescu - Clasicism, romantism, baroc. 5. Umbra lui Mircea. La Cozia de Grigore Alexandrescu

IV. Eminescu
6. 7 Mihai Eminescu - Scrisoarea I,Luceafărul,Glossa,Epigonii,Floare
albastră G. Călinescu - Opera lui Mihai Eminescu I. Negoitescu - Poezia lui Mihai Eminescu Tudor Vianu - Poezia lui Eminescu Z. Dumitrescu Busulenga - Eminescu si romantismul german

**Nicolae Manolescu - Area lui Noe
***G.Călinescu – Istoria literarurii române de la origini până în prezent

1.Basmul
Personaj principal de basm cult – Harap-Alb - "Povestea lui Harap-Alb", de Ion Creangă. Operă de întindere medie, basmul este o specie epică în proză sau în versuri, în care întâmplările reale se îmbină cu cele fabuloase, reieşind principalul mijloc estetic al acestei creaţii literare, fantasticul. Personajele basmelor sunt fiinţe imaginare, adesea înzestrate cu puteri supranaturale, ce întruchipează binele şi răul, din a căror confruntare iese învingător, întotdeauna, binele. Cadrul de desfăşurare a acţiunii este fantastic, alcătuit, de regulă, din lumea reală şi "tărâmul celălalt", spaţiul mitologic fiind ilustrat prin cifre simbolice şi obiecte cu puteri magice. Creatorul basmului cult în literatura română este considerat Ion Creangă (18377-1889), "Povestea lui Harap-Alb" fiind publicată la 1 august 1877 în revista "Convorbiri literare". Opera este un basm cult, deoarece are autor cunoscut, Ion Creangă, perspectiva narativă fiind aceea de narator omniscient (heterodiegetic). Naraţiunea la persoana a IlI-a îmbină supranaturalul cu planul real, armonizând eroii fabuloşi cu personajele ţărăneşti din Humuleştiul natal al autorului. Timpul narativ cronologic, situat într-un plan al trecutului fabulos, şi spaţiul narativ nemărginit definesc specificul basmului. Harap-Alb, personajul principal şi eponim (care dă numele operei-«.«), este un FătFrumos din basmele populare, destoinic şi curajos, dar rămas în zona umanului pentru că este prietenos, cuminte şi ascultător ca un flăcău din Humuleşti, nefiind înzestrat cu puteri supranaturale. El devine un erou exemplar nu prin însuşiri miraculoase, ca în basmele populare, ci prin autenticitatea lui umană, fiind adesea cuprins de frică şi nesiguranţă, de neputinţă şi disperare, având, aşadar, slăbiciuni omeneşti. Călătoria pe care o face pentru a ajunge împărat este o iniţiere a flăcăului în vederea formării personalităţii pentru a deveni conducătorul unei familii, experienţă necesară viitorului adult. Ideea este susţinută argumentat de exegetul George Munteanu, care afirmă că "Povestea lui Harap-Alb" este un "veritabil Bildungsroman fantastic al epicii noastre". în basm, protagonistul reprezintă binele, care simbolizează adevărul aflat în conflict cu forţele malefice, reprezentate de minciună şi întruchipate de antagonist (antierou), Spânul. în finalul basmului, adevărul iese triumfător, impostura Spânului este demascată de fata împăratului Roş şi răul este învins. Semnificaţia numelui reiese din scena în care Spânul îl păcăleşte pe fiul craiului să intre în fântână: "Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste, se potriveşte Spânului şi se bagă în fântână, fără să-1 trăsnească prin minte ce i se poate întâmpla". Din referirea directă a naratorului heterodiegetic reiese că eroul este naiv, lipsit de experienţă şi excesiv de credul, din care cauză fiul craiului îşi schimbă statutul din nepot al împăratului Verde în acela de slugă a Spânului: "D-acum înainte să ştii că te cheamă Harap-Alb; aista ţi-i numele, şi altul nu." Numele personajului este un oximoron, deoarece cuvântul harap înseamnă negru, aici având sensul de "rob" (negru-alb). Faptele eroului se desfăşoară în limita umanului, probele care depăşesc sfera realului fiind trecute cu ajutorul celorlalte personaje înzestrate cu puteri supranaturale, principala trăsătură a lui Harap-Alb fiind aceea că ştie să-şi facă prieteni buni şi devotaţi. Mezinul craiului ' reface experienţa de viaţă a tatălui, care călătorise în tinereţe prin aceleaşi locuri, codrul în care se rătăceşte simbolizând un adevărat labirint, o lume necunoscută flăcăului, care greşeşte pentru prima oară, încălcând sfatul de a se feri de omul spân. De altfel, probele au sensuri simbolice pentru maturizarea personajului, contribuind în mod esenţial la formarea lui ca adult. Podul păzit de craiul deghizat în urs sugerează trecerea eroului într-o altă etapă a vieţii, de la adolescenţă spre tinereţe, iar fântâna fără roată şi fără cumpănă,

semănând cu o grotă, simbolizează locul renaşterii, al schimbării, deoarece tânărul intră fecior de crai şi iese rob. Mezinul craiului, lipsit de experienţă, se simte vinovat că îneălcase promisiunea de a se feri de omul spân, deoarece el fusese deprins să ţină seama de poveţele părinteşti, atitudine ce reiese, în mod direct, prin autocaracterizare: "Din copilăria mea sunt deprins a asculta de tata şi tocmindu-te pe tine, parcă-mi vine nu ştiu cum". Naiv, dar cuminte şi ascultător, el urmează sfaturile adulţilor care-i voiau binele, aşa cum respectă întocmai îndrumările pe care i le dăduse cerşetoarea în alegerea armelor şi a calului. Aceste însuşiri sunt relevate atât prin caracterizarea directă a naratorului, "Fiul craiului, boboc în felul său la trebi de aieste [...]", cât şi indirect, din fapta eroului de "ase potrivi spânului" şi a intra în fântână, fără să se gândească la pericolul care-1 pândea. Trăsăturile morale se disting indirect, din faptele, atitudinea şi comportamentul eroului, precum şi din relaţiile lui cu celelalte personaje. Deşi mediul ambiant şi social constituie un mijloc de caracterizare indirectă specific personajelor realiste, protagonistul, înzestrat cu însuşiri omeneşti, dovedeşte loialitate şi credinţă faţă de stăpânul său, îşi respectă cuvântul dat, manifestă distincţie şi nobleţe sufletească, atestând astfel originea crăiască şi educaţia aleasă primite în casa părintească. Relaţiile protagonistului cu celelalte personaje scot în evidenţă, indirect, alte trăsături care definesc latura umană a flăcăului. Faţă de Spân, Harap-Alb este cinstit, loial şi corect, nu-1 trădează niciodată, deşi un stăpân tiran ca acesta ar fi meritat. De pildă, atunci când se întoarce spre împărăţie cu pielea şi capul cerbului fabulos, mulţi crai şi împăraţi i-au oferit "bănăret cât a cere el, altul să-i deie fata şi jumătate din împărăţie, altul să-i deie fata şi împărăţia întreagă", dar Harap-Alb şi-a urmat calea fără să clipească, ducând bogăţia întreagă stăpânului. O singură dată a şovăit voinicul, atunci când, îndrăgostindu-se de fata împăratului Roş, "mai nu-i venea s-o ducă" Spânului. Relaţia dintre Verde-împărat, fetele acestuia şi Harap-Alb evidenţiază, indirect, bună-creştere, condescendenţă şi respect, valori morale înrădăcinate printr-o educaţie deosebită. Ca în orice basm, eroul principal are ca ajutoare (personaje năzdrăvane care-1 sprijină necondiţionat) pe cei mai buni prieteni, calul fabulos şi Sfânta Duminică, ei putând avea şi rol de mistagog (care îndrumă neofitul, maestru spiritual-w.n.). Teama ji nesiguranţa, slăbiciuni tipic omeneşti ce pun stăpânire pe protagonist, se remarcă, indirect, din vorbele deznădăjduite adresate calului sau Sfintei Duminici în secvenţele în care primeşte poruncile Spânului să aducă "sălăţi" din grădina ursului şi pietrele preţioase încrustate în pielea cerbului: "Şi de-aş muri mai degrabă, să scap o dată de zbucium: decât aşa viaţă, mai bine moarte de o mie de ori. [...] dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu". Sfânta Duminică observă metehnele flăcăului şi-i reproşează în mod direct şi moralizator evidenta descurajare care-1 cuprinsese: "Parcă nu te-aş fi crezut aşa slab de înger, dar după cât văd, eşti mai fricos decât o femeie. Hai, nu mai sta ca o găină plouată". O experienţă fundamentală pentru maturizarea protagonistului o constituie întâlnirea cu omul roş, un pericol pe care ar fi trebuit să-1 evite, după cum îl sfătuise craiul. Secvenţa narativă a călătoriei, combinând realul cu fabulosul, este alcătuită din mai multe episoade/probe menite să ducă la peţirea fetei împăratului Roş pentru Spân. Altruismul, sufletul lui bun se manifestă, indirect, prin atitudinea faţă depersonajeledonatori, regina furnicilor şi crăiasa albinelor, care-i dau câte o aripioară şi-1 ajută să reuşească în probele impuse de împăratul Roş: separarea nisipului de sămânţa de mac şi identificarea fiicei adevărate a împăratului. Iniţierea, flăcăului evoluează indirect prin învăţătura ,că orice om, cât de neînsemnat sau de ciudat ar părea, poate fi de folos şi tânărul capătă experienţă mai ales în cunoaşterea speciei umane. Cele cinci personaje supranaturale întâlnite în drumul său (Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă şi Păsări-Lăţi-Lungilă), conturate uneori cu elemente groteşti, semnifică omul dominat de o trăsătură de caracter, viciile pe care oricine le poate avea şi pe care

viitorul împărat care îşi poate asuma răspunderea închegării unei familii şi conducerii unei gospodării. îi salvează viaţa. şi el a luptat cu spânii. trezindu-1 din morţi cu smicele. ca să treacă punţile vieţii.. întrucât experienţa căpătată îi conferă statutul de adult pregătit pentru viaţă. (Pompiliu Constantinescu) . iar nemurirea şi-a dobândit-o din apa vie şi apa moartă a creaţiei lui artistice". După demascarea Spânului şi uciderea acestuia de către cal. în finalul basmului. Pentru desăvârşirea iniţierii şi a experienţei de viaţă.«. Acest mijloc artistic de caracterizare este reprezentat de registrul stilistic alcătuit din cuvintele şi expresiile populare. Harap-Alb redevine el însuşi. Ion Creangă a ilustrat în opera sa propria experienţă de viaţă. în concluzie.).) şi nesăţios gâtlej".flăcăul. caracterizată de oralitate şi umor. Umanizarea personajului de basm se face şi prin arta naraţiunii.. fiecare folosind tocmai năravul definitoriu: "tot omul are un dar şi un amar. ca şi Ion Creangă însuşi.) de om şi acesta [. "Măi! da al dracului onânie (pocitanie. care. pecare a povestit-o "sub formă de memorial. apă moartă şi apă vie.n. şi el s-a făcut frate cu dracul. valabilă pentru om în genere. le priveşte cu înţelegere bonomă şi jovialitate. ca să-1 ajute în depăşirea tuturor probelor. a învăluit-o în mit şi a sugrumat-o într-o experienţă fantastică. nu se mai bagă în samă amarul" (Ochilă).] grozav burdăhan (pântece-«. din numeroasele regionalisme folosite de Harap-Alb: "Se vede că mi s-a apropiat funia la par" (mi s-a apropiat sfârşitul-». şi unde prisoseşte darul. urâţenie-n.«. Harap-Alb şi-i face prieteni sinceri şi devotaţi. cu primejdiile şi nevoile. feciorul craiului. Harap-Alb se îndrăgosteşte de fata împăratului Roş.

primind locul meritat. Motivele literare existente in opera lui Ion Creanga. Setila. fiind supus unei pedepse grele. apare un interes al scriitorilor pentru basm. el doar are legaturi cu supranaturalul ( Sfanta Duminica. si diferite obiecte cu puteri miraculoase: “apa vie”. basmul cult se deosebeste cu precadere de basmul popular prin specificul fiecarui scriitor de a prelucra original un material. Harap-Alb nu este un personaj fantastic. La Ion Creanga. viclesugul cu care este atras de Span. b6j16jy Deoarece apare intr-o perioada a romantismului. Basmul cult preia elemente existente in basmul popular. vorbe de duh: “La placinte inainte. Calatoria pe care o face fiul cel mic al Craiului are un caracter initiatic. ceea ce denota profunzimea naratiunii redate de marele povestitor. De asemenea apar animale care au darul de a vorbi (calul lui Harap-Alb). literaturii populare. Ochila. fapte. Flamanzila. implicand fabulosul si miraculosul ./ Si la razboi inapoi”. apar anumite trasaturi ale literaturii culte printre care mentionez: dramatizarea actiunii prin dialog. gesturi. avand caracter oral. pentru a putea deveni urmas la tronul unchiului sau. de obicei in proza. o formula mediana (“Ca cuvantul din poveste. Insa pe la inceputul secolului al-XIX-lea. inzestrate cu insusiri supranaturale. ii ofera sprijin pentru ca a fost ascultator). La Creanga. pentru a fi readus la viata. pentru specificul national si pentru creatia populara autohtona. o predilectie pentru mituri. pentru trecut. Personajele nazdravane se comporta ca niste tarani si de asemenea limbajul lor este unul moldovenesc. si-i va oferi prilejul de intra in contact cu lucruri si personaje necunoscute. Basmul apartine prin origine. continand insasi elemente din cadrul basmului popular. ii ofera acestuia o viziune diferita asupra lumii. Umorul la Creanga este inteles mai mult ca jovialitate. el trebuie sa treaca 3 probe de foc. Pasari-Lati-Lungila -. Basmul este o naratiune facuta din perspectiva unui autor omniscient avand o formula initiala (“Amu cica era odata”).aceste obiecte vor fi folosite in ajutorul personajului central. iar Raul este inlaturat. inainte mult mai este…”aceasta formula desparte cele sapte parti in care basmul este impartit) si formula finala (“Si a tinut veselia ani intregi”). El poate fi identificat cu Fat-Frumos care infrunta zmeii. “Povestea lui Harap-Alb” se incadreaza perfect in structura epica a basmului cult. fantasticul apare sub forma fabulosului antropomorfizat: pesonajele fabuloase dobandesc conotatii umane prin modul de comportare (vorbe. al cunoasterii binelui si raului. zicatori. iese din schema basmului popular. prin intermediul unor caractere fantastice (Gerila. este drumul maturizarii sale. Exista un conflict intre Bine (reprezentat de Harap-Alb) si Rau (Spanul) iar in cele din urma Binele invinge. si mai putin satiric. reactii sufletesti). prieteni ai personajului principal). O alta caracteristica a basmului este imbinarea realului cu fantasticul. care-i vor dezvalui noi capacitati. chiar daca elementele din sursa folclorica sunt numeroase. dar nu se lupta cu Spanul.Apartenenta la specie -. In basmul lui Creanga apare caracterul de fictiune. ras ingaduitor. anonim si colectiv. umanizarea fantasticului prin comportamentul eroilor. “Ce-i scris omului in frunte-i pus”. Textul narativ pe care Creanga il ofera literaturii romane este intesat cu proverbe(eruditie paremiologica). In drumul sau. Harap-Alb. BASMUL CULT „POVESTEA LUI HARAPALB” de Ion Creanga Basmul este o specie epica de mare intindere. “apa moarta”. il .batrana de care se milostiveste calul nazdravan. eroul basmului lui Creanga. sunt specifice basmului popular insa recreate in stilul autorului: calatoria dificila a eroului cu multiple obstacole. in care sunt narate intamplari fabuloase(fantastice) ale unor personaje imaginare.

. Filosofia de baza a basmului este de sorginte profund populara: experienta. Probele dificile ii deschid eroului un nou orizont. realul si fabulosul se intretaie continuu. In acest caz Harap-Alb plateste pentru neascultarea sfatului tatalui sau. Caracteristicile limbajului sunt evidente in acest basm. in Harap-Alb. fara a da impresia unei insotiri hibride.face sa-si piarda astfel identitatea. iar nu apartenenta sociala ( nu faptul ca e fiu de crai il face sa ajunga urmas la tronul unchiului sau. Referitor la moartea initiatica. da’al dracului om e si acesta”. dobandind o personalitate puternica. propulsandu-l pe scara valorilor. “Spre deosebire de basmele altora. in care supranaturalul e socant si infricosator. ci cunoasterea. Nunta este rasplata pentru rabdare si intelegere. spre maturitate si implinire sufleteasca. este ideea dezvoltata de Paul Cornea in lucrarea “Ganduri despre Harap-Alb”. nici miraculosul oniric sau halucinatoriu”. este cea care instruieste. viata practica. care-l formeaza pe om.oralitatea fiind realizata prin dramatizarea naratiunii: “Mai. Nu se stravede nici vulgaritatea cotidianului. “desant”. Limbajul popular existent da o nota de naturalete: termeni regionali: “hobot”. multi critici considera faptul ca Harap-Alb moare in finalul basmului pentru a renaste. iubirea fiind stadiul suprem al fericirii pamantene. distingerea binelui de rau).

Timpul real al intamplarilor si al povestirilor este nedeterminat. cand incepe Razboiul Crimeii. Mai important este timpul mitic. epitet ce trimite direct catre o “varsta de aur”. de unde caracterul epic. Actiunea de la han se petrece “intr-o toamna aurie”. implicat ca martor sau doar ca mesager al intamplarii). “Fratii Jderi” (roman epopeic). A doua perioada (interbelica) reprezinta maturizarea artistica a lui Sadoveanu prin romane precum: “Zodia Cancerului sau vremea Ducai -. Chaucer. care se limiteaza la relatarea unui singur fapt epic. ci al situatiei. Uneori povestirea se confunda cu naratiunea. devenit . Povestirea este o naratiune subiectivizata (relatare din unghiul povestitorului. de Boccaccio. Din acest metatext cu caracter de generalitate se deschid planurile narrative ale acestei scrieri in rama. interesul nu se centreaza in jurul personajului. motiv fundamental al operei sadoveniene. care incepe razboi impotriva “limbilor pagane”. Mihail Sadoveanu este cel mai longeviv si cel mai prolific scriitor din literatura romana. in “Decameronul”. Deosebirea se face in primul rand prin procesuld e focalizare asupra faptelor prezentate: nuvela se concentreaza asupra personajului. si de aparitia unui “balaur negru in nouri. si “Hanu Ancutei” (1928). Sadoveanu 2. “Hanu Ancutei” incepe cu un memorabil exercitiu textual de proiectie in mit a unei lumi reale. cu patru volume de povestiri: “Crasma lui Mos Precu”. care aveau si o implinire in belsugul terestru. in “Heptameronul” Margaretei de Navarra sau in “Povestiri din Canterburry” de G. fiind mentionat “imaratul Alb”. Principala trasatura a povestirii este evocarea. povestirea este creatoare de atmosfera.II. “Neamul Soimarestilor”. Prima perioada este marcata de debutul sau. scriitorii interbelici fiind izolati. de faptul ca “au cazut de Santilie ploi naprasnice”. Aceasta culegere alcatuita din noua povestiri a lui Sadoveanu sta sub semnul construirii unui univers mitic si fabulos fiind structurata dupa principiul povestirii in rama ca in “1001 de nopti”. In a treia perioada (dupa 1944) este exclus de pe scena literara. caci “imparatul Alb si-a ridicat muscalii impotriva limbilor pagane”. In hanul cetate. exemplar al povestirii. putand fi identificat in text anul 1853. deschisa catre orizonturi atemporale.Voda”. ceremonial si atmosfera. in care se nasc legendele. fiind situata intr-un segment al timpului apropiat de origini. In plan narativ. prin referire la o opera studiata 1. “ a nara”. confirmand semnele zodiilor. timpul mitic pare sa aiba o corespondenta si in timpul real. Ilustreaza conceptul operational povestire. Am ales pentru a ilustra conceptual operational “povestire” “Hanu-Ancutei” de M. Lumea “povestirilor” din “Hanu Ancutei” poate fi determinata mai greu temporal. “Baltagul”. in 1904. din cauza semantismului identic al verbelor “a povesti”. incat “a daruit Dumnezeu rod in podgoriile din Tara-de-Jos de nu mai aveau vierii unde sa-si puna mustul”.. Abia dupa ce timpul mitic si cel real se contopesc. al Rusiei. se creeaza un spatiu narativ de mare fascinatie. accentuat de semne caudate. 3. deasupra puhoaielor Moldovei”. incat se declanseaza “la Hanu Ancutei vremea petrecerilor si a povestirilor”. Relatia narator-personaj este mai stransa decat in cazul nuvelei si presupune: oralitate.

adevarat maestru de ceremonii. a regionalismelor. abstract. de izolare: “nu era han. mitic si real. care se dovedeste a fi tatal sau.Birurile Ducai-voda”. si niste porti ferecate cum n-am mai vazut de zilele mele”. se opera “viersul lautarilor si porneau povestile”. Rafinamentul prepararii bucatelor face parte dintr-o arta culinara atraveche. . greu accesibila. Dupa acest cadru creat de un narator principal. arhaisme: “comis”. narator personaj.suprapersonaj prin valorile simbolice dobandite. narator-martor. Constandin Motoc. narator-personaj. Intr-o atmosfera de totala voiosie. “norod”. Magia povestirii nu provine doar de la sublime scenarii naratologice. omului modern. vorbeste despre un balaur groaznic. vorbeste despre “cealalta Ancuta”. . situati in doua planuri temprale. mos Leonte. cu o prezenta extreme de discreta in discurs. spune o poveste cu un vestit talhar. din vremurile infricosate. discursul narativ este preluat pe rand de personaje care isi asuma scenarii successive. eraalcatuit din niste “ziduri groase de ici pana colo. “Avea niste ziduri groase de ici pana colo”. narrator-martor. cand se preparau la foc moale pui in tigla si hartane de mile. ci si pe acelea din sufletele indragostitilor. “jupan”. evoca un “judet al sarmanilor”. un cioban. Povestitorul se adreseaza in mod direct cititorului si se afla in fata unui public ascultator: “Trebuie sa stiti dumneavoastra…”. fiind el insusi eroul povestirii. o atmosfera arhaica din plaiurile Moldovei. povesteste. adecvata evocarii unei lumi ideale. sosit mai tarziu in spatiul narativ. in a noua povestire. de “buna-voire” intre oameni. mos Ienache coropcarul. narator martor. “Ce-i greu peste bordeie? -. Hanul insusi este la hotarul dintre cele doua laturi ale sale. dar si colportor. calugarul Gherman. ci este numai amplificata de ele. cu “zile line de toamna”. din umbra cotloanelor hanului. evocata in alte scrieri sadoveniene: in “Zodia Cancerului” sau in “Fratii Jderi”. jupan Damian. amre distribuitor de zodii si de roluri. relateaza legenda margaritarului si o calatorie initiatica prin tarile rasaritului. un punct de refugiu. necreditabil. invaluind in mister multe detalii ale naratiunii. in calitate de narator-personaj. Zaharia Fantanaru si Lita Salomia. in timpul fabulei si al discursului. Limba lui Sadoveanu are farmecul unei puritati originare. sub dirijarea discreta a lui mos Leonte. a arhaismelor. planurile narative se complica. povestitori care isi rosteau povestirea vietii si se retrageau apoi in spatiul nedeslusit din care se ivisera: comisul Ionita. un orb sarac. Pentru ca aceste povestiri apartin unui timp mitic in care se petrecea si se chefuia fara teama. apar pe rand. prin prezenta in text a doi naratori. cititorul este introdus in spatiul si in timpul evocate de catre narator. cu pace in tara. Haralambie. necreditabil. capitanul Isac. oamenii bucurandu-se de o nesfarsita libertate. evoca in “Fantana dintre plopi” o poveste nefericita de dragoste din tinerete. naratorul-personaj descoperind cu bagheta lui magica nu numai izvoarele din adancuri. Oralitatea are si ea un rol important in crearea atmosferei. ca si in “Baltagul”. personaj-narator . povesteste o hazlie intamplare cu “iapa lui Voda”.era cetate”. necreditabil. un negustor lipscan. despre calatoriile sale prin Europa. Alte elemente de oralitate intalnite sunt zicalele: “Lupul se intoarce unde a mancat oaia”. Prin folosirea zicalelor. a carei dublura perfecta este hangita din timpul povestirii.

dar asta sa intamplat cand a fost vreme de razboi dar si belsug la vita de vie.In ziua da Satamaria mare. razasul se dusese la curtea domneasca de la Iesi. cerand de mancare caci nu mai mancase de cand era urmarit.ii mai destainuise faptul ca avea de gand sa se duca la domnitorul Mihai Voda Sturza sa faca dreptate si daca nu sa ii pupe iapa intr-un loc aflat laga coada.Aces necaz era legat de pamant cu un alt boier care ii luase pamant prin hotie.ca alta zi.Preotul isi puse mereu intrebarea care era tatal sau caci doar mama sa si bunul Dumnezeu stiau raspunsul.Voda era de aceasi parere. In final domnitorul ii facu dreptate razasului Ionita.comentariu Iapa lui voda Intr-o toamna tarzie am auzit multe multe povesti.Si intrand in sala tronului unde se afla domnitorul. avand lacrimi pe obraz spuse: “-Maria ta.atunci mare suparare a fost pe capul mamei lui German. un razas cu cal pintenog si roib.Comisul Ionita il intreba ce il aduce prin aceste locuri.Si in final domnitorul il intreba ce are sa faca daca nu ii va da dreptate si razasul ii spuse ca iapa sa se afla si ea la curte.Georghie Leonardi.Georgie lua cu greu sarcina si pleca pe urmele fratelui sau.razasul se apleca si milos ii spuse necazul si la sfarsitu povestirii el ii arata actele doveditoare. Haralambie Cu o ulcica-n stanga.de un calugar care venea de la munte care adresa cinstite inchinari tuturor celor aflati in sala si mai ales tinerei Ancute care era o raza de soare in incaperea intunecoasa.la a 15-ea a lunii august.astfel la chemat.calugarul care se numea German ii spuse ca a facut un juramant mamei sale. comisul Ionita isi mangaie cu doua degete de la mana dreapta mustatile tusinate. Printre acesi oameni era si Ionita. iar dupa ovreme se luase la vorba cu el si ii spusese problema pe care o avea.Voda Ipsilant era posomorat ca Haralambie face necaz mare in tara.Si calugarul se aferi sa le spuna povestea lui. Si dupa ce boierul necunoscut pleca.politicos.tufecci-basa.Marele vornic la sfatuit ca singurul om care l-ar pute invinge pe Haralambie era fratele sau.care era pe patul de moarte si anume ca se va duce la targul Iesi sa se roage la biserica Haralambie.Cele 9 povestiri din Hanu Ancutei .dar insa fu oprit. d8q20qv In aceste imprejurari hanul a devenit neincapator. de care se mandrea spunand ca se trage din radacini puternice-de la mama sa.Cand la prins Georgie ia taiat capul. Georgie a adus capul insangerat al fratelui sau la curte.Intr-o zi. el era de fapt o cetete cu ziduri si porti groase dar era deschis tuturor celor care dorerau sa se odihneasca si sa spuna povesti.despre care le povestise o intamplare.domnitorul il ruga sa se ridicesi razasul uitanu-se la domnitor rosii caci era acel boier necunoscut cu care vorbise la han.se afla la han Si stand asa veni un boier necunoscut.Insa fu intrerupt de Ionita care dorea sa afle despre acest Haralambia care se pare ca a trait intr-un timp demult. Domnitorul de atunci a trimis soldati sa il omoare dar ei au dat gres.poate acest Haralambie.am implinit porunca!Dar te rog sa ma lesi slobod la pamantul meu si la .el a inteles in sfarsit cine era tatal sau. In vremuri de demult cand razasul era in floarea vastei.In aceasta stare de auto apreciare el vru sa istoriseasca o alta poveste mai minunata decat “Iapa lui voda”.In a 8-a zi il prinse la casa calugarului. Acel Haralambie era un arnaut domnesc care devenise un talhar care fura de la boieri si controla anumite drumuri si trecatori.

scanteind in geamurile zabrelite cand din sleahul Romanului venea un calaret spre han. Era de mult prin aceste locuri un boier care se insurase de doua ori si cele doua sotii ale sale murise de o boala necunoscuta.Capitanul era la tineretea sa un mare calator care si-ar fui dat si viata pentru o iubire. Fantana dintre plopi Soarele batea piezis in Hanul Ancutei .Si in aceasta vare frumoasa il vazu pe boier venind in goana.primul a fost ca sa strnit un vant puternic si al doilea a fost ca boierul venea spre ei cu slujitorii lui in urmna.Era un om in varsta .Dar in acea clipa se produsera doua lucruri.El sa dus la Iesi si a luat mana unei fetiscane al unui mitropoli. Locota Francisc Balaurul -Fratii mei a inceput a glasui comisul Ionita de la Dragatesti.Din acea clipa se opri furtua si balaurul pleca .Unii spuneau ca el a fost chemat din salasul lui de tatal lui mos Leonte Zodierul.ca a pierdut o lumina.calare.dar ei insa nu credea ca comisul va putea sa spuna o povete mai infricosatoare decat cea ce a trait el odata si Ancuta il indemna sa spuna povestea.ca trebuie sa mearga acolo sa se roage si poveste se sfarsi cu o liniste trista in hanul Ancutei unde ar fi trebuit sa domneasca fericirea si bunavoia. cand capitanul poposea pe la hanul .cand fu intrerupt de mos Leonte Zodierul care il indemna sa isi spuna povestea si zicea ca aici la han de cand se stia el se spun tot felul de povesti si se dau sfaturi.In acea clipa se starni un vant puternic si din dosul vaii se zarii Balaurul care era o dihanie infricosatoare si aducea vant si furtuna.Insa tatal Zodierului il sfatui sa rezolve situatia fara violenta dar se vedea ca boierul avea un singur gand.inca frumos.el era Neculai Isac. Era o zi de toamna.Fetiscana avea doar saptesprezece ani era vrumoasa si surazatoare.sa il lege de pintenii carutei si sa ii duca pana la Iesi. Din acea zi nu sa mai auzit de Balaursi nimeni nu la mai vazut.Comisul auzind aceste vorbe il ruga sa le povesteasca celor din han nefericita intamplare.Asa trecand o vreme se auzi ca boierul se insurase din nou. Dupa ce boierul pleca tatal lui mos Leonte se duse sa intampine trasura care venea de la Roman cu sotia boierului si Alexandrel.unul Alexandrel Vuza.da era adevarat capitanul il pierduse din pricina inimii chiar pe aceste meleaguri.spuse calugarul.El ordona ca tatal Zodierului sa fie bicuit iar pe Alexandrel si pe sotia sa. spre el si ii ceru sa il cheme numai decat pe tatal sau.capitan de mazili.ea avea obiceiul sa mearga la Roman.Calaretul era un vechi prieten cu comisul Ionita.Balaurul la insfacat pe boier si la trantit mort.Boierul ii spusese ca sotia lui se va intoarce in ziua aia si ca va face fapta rea sotiei sale si lui Alexandrel pentru razbunare.liniste-caci am varsat sangele parintilor mei.Boierul ii spusese ca are un necaz mare de tot si credea ca sotia lui il inseala cucuconasul celui mai mare al lui Vuza vornicul.Babele vorbeau ca era blestemat si chiar lumea din sat se ferea de el. acum douazeci si cinci de ani.care curge si-n venele mele… Si Georgie sa retras construind biserica din Iesi: Haralambie.Mos Leonte se dusese numai decat si tatal sau veni . Intr-o vara Zoierul se afla la tarla si de Satilie venise si tatal lui la oi. De acea. care dorea sa le spuna celor din han povestea lui infricosatoare si minunata. observand ca nu mai are ochiul drept.deasemenea si Alexandrel spre Roman.insa ochiul drept care era stins ii dadea un aer trist.el opri trasura si spuse ca domnia sa Alexandrel este in mare primejdie si ca ar trebui mai bine sa se intoarca cat mai are timp. Comisul ii spuse .

Cealalta Ancuta Intr-adevar.el ii facu semn si ea opri.oarecum uimit . Din acea celipa capitanul Neculai Isac intra intr-o tacere de mormat si privea trist spre locul unde fusese odata fatana.dupa aceasta discutie cu Hasanche el se dus inapoi la han .ce a facut prizonierul.el ii daduse o privire infricosatoare lui Ienache.Ienache intreba pe unul dintre arnauti.Cand se urca in caruta mare ii fu uimirea vazand-ul pe Catana.acolo vazuse doar apa rosie de sange si capitanul a inteles ca Marga a fost ucisa.dar vornicul a pus paza si la prins.si asa Ienache umbla pe drumurile Moldovei mergand cand pe jos cand in carute.Todorita ii spuse ca vrea sa o elibereze pe iubita sa si ca avea nevoie de Ienache.care il urmarea.iar pe sotia vorincului o vor duce la manastire.Dar era prea tarziu.in intunecimea inserarii.mesterul Ienache coropcarul.Varvara. Todorita fu dus la turnul Goliei de unde evadase spectaculos.Dupa inserare Isac se duse cum promise la intalnire.trecand printrun loc singuratic si misterios unde se afla o fatana isi intoarse privirea si o vazu pe Marga. A doua zi cand se faceau ultimile pregatiri pentru a pleca in tinutul Sucevei.la aceste vorbe .Marga incepuse a plage.Capitanul Isac incaleca sa plece.dar el il omora pe Hasanche cu pistolul lui si atunci tiganii o luasera la fuga.Lupei. Locota Francisc Si lui Isac ii veni sa se duca la fantan aflata intre plopi. ii ceru si lui sa ii aduca un pic ca la un batran.Cand Marga ii spuse ca destainuise lui Hasanche ca ea urma sa aiba acesta intalnire si ca Hasanche dorea sa il prinda pe capitan si sa il omoare pentru banii de pe vin.care intra in vorba cu el si. negustorul se speriase.urmat de credinciosul sau caine.In fruntea lor erau arnauti.Asa.In acele vremuri inseninate el era coropcar si mergea prin targuri sa isi vandea marfa.daca nu face ce ii spune il va ucide.Costea ii spuse ca omul acela era Todorita Catana care a pus ochii pe sotiavornicului Bodeica.si dupa o urmarire scurta il prinse pe capitan si se luasera la lupta cu el.Stand pe la han ii treceau tot felul de ganduri si il apuca tristeta .Arnautul ia spus ca in ziua aia urmeaza sa il duca la turnul Goliei. ei au plecat spre fatana.auzite de Catana.Ancutei caci el urma sa se duca in ziua urmatoare cu vin in tinutul Sucevei la domnitorul Canta .si asa se despartira.Tiganii ii scosesera ochiul drept cu un cutit.Dupa un scurt timp se auzi un tipat la fatana.in vremea veche sau intamplat lucruri care astazi nu se mai vad.Ii spuse ca ei vor merge la hanul Ancutei unde vor veni mai tarziu si arnautii .Auzind aceste vorbe negustorul ii zise ca au facut bine .La fantana dintre plopi se intalni cu Marga. tigancusa. In una din aceste zile se tocmea cu doi negustori armeni.stiind ca el transporta bautura.Hasanche.In spatele tiganului se afla o tigancusa tanara si vesela care ii dadea tarcoale capitanului.cu vin.De indata spr el se apropie seful satrei.mult mai bine.Capitanul ajunse in sfarsit la curtea domneasca cu vinul promis si la ranul domnitorul isi respecta cuvatul si il platise cuvincios.cand vazu puhoi de oameni pe ulita.prinzand-ul peTodorita.la Agapia. se intoarse la han.Negustorul nostru isi vazu de viata chair daca auzi de aceasta veste.Si isi aduse cu nostalgie aminte cum era pe atunci. si impreuna cu aceasta a incercat sa fuga.Acolo o intalni pe Marga.capitanul o intreba ce este.tiganii venisra.iar in mijlocul acestora un om legat.as el incaleca calul si pleca pe malul Moldovei unde dupa o cotitura a raului intalni o satra de tigani care pescuiau .Intro zi se afla la o fantana si vazu o caruta care venea in goana spre el. a grait incet.Dupa ce au sosit tovarasii lui Isac.Costea Caruntu.si ii ceru ca peste doua ceasuri dupa inserare sa se intaleasca cu ea acolo..a carui chip se zarea in lumina noptii.

care era mare si misterioasa la lumina noptii.faptul ca il vazuse pe Catana si ca se ducea la Timisesti.insa cand afla ca lui Raducan ii placea de sotia sa.Si cand a iesit boierul din biserca Vasile se prezenta si ii spuse ca vor face judet dupa obiceiul oamenilor de aici.Si dupa ce iau adus aminte boierului cea ce ii facuse sotului lui Ilinca cei doi sarira pe boier si il injunghiara.Ajunsi pe malul Moldovei ei trecura apa.un om mahalos.Daiman Cristisor.Intro zi venise cerand adapost Vasile cel Mare.pe care o vazu la geamul de la una din camere.si sa aratat in lumina focului pasind leganat.In curand cei doi se imprietenira si dupa ce omul ii spuse povestea hotul ii zise ca trebie razbunat si asa au mers in zi de slujba in satul unde se petrecusera cele intamplate.caci judecata doar Dumnezeu o putea face. Locot Fancisc In acele vremuri traia un boier vaduv.dar ciobanul incepu sa ii povesteasca intamplarea.Dupa istorisire ciobanul se trase mahnit la locul lui ca negura muntelui. de la protap.Cei de fata nu facura nimic si erau de acord cu Vasile cel Mare.la lasat intro coliba cu ochii in fum de ardei si in cele din urma la pus cu gleznele in apa inghetata a morii.un hot care a facut multe ispravi. Dupa toate acestea omul se duse la munte si se facuse cioban. Catana pelca. Acum doi ani Negustorul facuse putina avere si sa hotarat sa mearga si el in tara .care era acolo.dupa vorba si infatisare cei de la han isi daduse seama ca el era cioban de la munte.Din invatatura lui mos Leonte reesi ca oaspetele era un om cu voie buna si care mai era si un negustor Lipscan.Boierul se decise sa ii dea o lectie prinzandui capul in gard si apoi ia pus picioarele in butuc.cu Varvara si ca negustorul le va spune ca la vazut pe fugar care se duse spre Timisesti.Apoi ei lasara o punga cu opt galbeni pentru biserica si sau dus din nou pe munte.Atunci el era cu sania si a lasat-o in drum si sa dus acasa zicand ca vrea sa vada testemul ros pe care i la dat boierul. care avea din cand in cand placere pentru cate o muiere.Pe celalalt mal Costea fu prins de Catana si legat de un copac.Ilincanu mai radea.Dupa haine.Dar insa in loc de gramatic iese boierul zicand ca nu e bine sa isi bata sotia.Si se invoi sa le spuna celor de fata cu a calatorit el prin tara nempteasca.Atunci Costea ordona ca restul arnautilor sa se duca spre Timisesti ca sa il prinda pe fugar si ca el cu Varvara vor trece apa Moldovei pe un drum laturalnic mergand spre manastire.dar in final a fost induplecat de Ilinca si si-a cerut iertare.Cand arnautii venisera negustorul ii spuse lui Costea.Pana in acea zi si prietenul nostru risese de aceste obiceiuri ale boierului. Ajunsi la hanul Ancutei acesta se sfatui cu Ancuta si cand ii auzi pe arnauti.Dupa ce oaspetele incuvinta uimit isi mai spuse si numele. Negustor lipscan Cand cinstitul comis Ionita se pregatea sa isi spuna povestea se auzii mare taraboi in vale si Ancuta iesii si invita pe noul sau oaspete. Judet al sarmanilor S-a ridicatdin tohoarca lui. Dupa acea omul isi duse sanuia s-o descarce de saci la hambare si pe urma vine la curte sa-l scrie pe catasif gramaticului. numit Raducan Chioru.ingrozitsi speriat.unde ramasese pana in dimineata zilei urmatoare. Din acea noapte cei doi iubiti scapara din mainile vornicului Bodeica si plecara in tara ungureasca unde au trait liberi.femeia nerecunoscand a batut-o.Ciobanul se numea Costadin Motoc.Si de odata il apuca rasul deoarece un prieten ii spuse ca daca ajunge la hanul Ancutei sa se imbete si sa nu spuna la nimeni ce sa intamplat cu el pe aceste meleaguri.

Mosneagul era orb si un sarac cersetor.In lunca Moldovei ia iesit in cale un hot si ca sa nu il fure ia dat si lui un baider ros.Voda a plecat si pe un drum de munte a cazut intr-o rapa unde a parasit lumea pamanteasca.Si in ziua de 14 octombrie sa ridica furtuna atunci la geamul domnitorului a venit un demon si ia spus ca este vremea sa de socoteala pentru faptele sale.Spunandu-le ca acolo casele au etaj.de a fi luat de ape. Istorisirea lui Zaharie fantanarul .ca toata barbatimea are ceasornice si ca mancarea lor e diferita decat cea de la noi.satu lui natal si asa ajunse si la hanul Ancutei caci el avea drum pana la Iesi unde trebuia sa se inchine moastelor sfintei Paraschiva.insa acesta ii ceru sa le cante mai intai ceva celor de fata.dupa ce prietenul orbului a murit intr-o batalie el a plecat mai departe in lume ajungand chiar prin tarile tatarilor.si dupa ce le explica ce era trenul isi vazu de poveste.Ajuns la la granita tarii Moldovei el a dat granicerilor.pentru al lasa sa treaca.Acuma ce si-a platit darile poate sa se duca la Iesi cu marfa si in cele din urma acasa.Si de la Liov a mers cu trenul pana la Stratburg si a vandut marfa la niste negustori care o duceau la Paris cu trenul.Batranul se invoi sa cante numai daca va primi vin nopu si carne de pui fript.a trecut Prutul si a ajuns la cetatea Tighina unde a cumparat cinci sute de batalii.Atunci Duca-voda si a luat averea si a plecat cu ea pana intr-un sat unde a fost atacat de niste hoti.cantecu era de jale si pe toti ii cuprinsese tristetea amarnic.le mai spusese ca toti mergeau la scoala.De la o vreme il apuca dorul mirosului de brad si se intoarse pe taramurile natale.nempteasca sa cumpere marfuri. Povestirea spre deosebire de celelalte se sfrisii cu veselie si buna voie. Asa se sfarsise istorisirea bietului orb si Ancuta ii daduse.el venea dupa baba ca sa mearga la biserica sfintei Parasciva din Iasi unde batrana dorea sa ii marturisasca ce durere are.Batranul isi incepu cantecul.din cimpoiul sau.In acel timp batranul intra in vorba cu oaspetii de la hanul Ancutei si isi exprima dorinta de a auzi povestea comisului. Orb sarac O baba s-un mosneag iesira catara lumina carale lipscanului.chiar si femeile si ca legea era respectata.el a mai avut trei galbeni cu care a luat o sanie cu carte a ajuns pana la hanul Ancutei unde a cerut lapte si paine de acolo.Si asa a pornit el spre Husi.insa acesta era ajutat de Dumnezeu pentru ca se ruga si era credincios.Si cersetorul nostru se intoarse pe locurile unde era inainte.ca femeile poarta palarie.dupa ce ia parasit pe acei ciobani a umblat cu un alt cersetor care se dadea derpt orb.Caci pe vremea strabunilor lui era un voda anticrist numit Duca.doua baidere rosii.de mancare si de baut.Si in cele din urma negustorul a trebuit sa se intoarca.Unde au trait bine si au cunoscut alti cersetori din breasla lor.ajuns la Cernauti si de acolo la Liov.in cinstea lui si a sfintei Paraschive.Apoi a trecut din nou granita pe Nistru.dar oamenii erau asa saraci incat nu mai aveau nici asa ceva.acesta era despre trei ciobani dintre care doi doreau sa il omoare pe al treilea.acel voda era nebun dupa avere si fura de la cei saraci.Asa pribegind prin lume au ajuns la targul Chiului. Locota Francisc Orbul ii spuse comisului ca mai are si alte cantece mai vesele dar cand el umbla prin lume a stat la niste ciobani care lau invatat cantecul si lau blestemat sa nu il uite si de cate ori va canta din cimpoi sa il spuna pe acesta primul.Iar la Dragusteni ii iesi in cale un privighetor si ca sa il las in pace ii dadu si lui un baider.pana ce a fost parat sfinte Paraschiva.

rupandu-si unghiile si muscandu-se de buze.Ilies Ursachii si pentru care ar fi facut orice si tatal ei nu il placea pe acest baiat. Hanul Ancutei De Mihail Sadoveanu Povestirea Hanu-Ancutei de Mihail Sadoveanu .caci ea stia un om cu o povestire mult mai frumoasa-acea a lui Zaharie fantanarul.la hanul Ancutei.Domnitorul vazandu-i pe cei doi tineri le acorda dreptul de asi uni destinele pentru intotdeauna.afla despre necazul ficei boierului.lita Salomia incepuse a nu ma avea astampar.Unde va avea loc o vanatoare unde va participa si domnitorul tarii. Astfel sa terminat o noapte plina de miresme.insa prima toaca au jucat-o aici .care era indragostita de fiul unui mazil. Dupa aceasta istorisire romantica pe toti de la han ii apuca somnul si fiecare sa culcat pe unde a putut.Iar cand Ancuta ii dete de mancare ajunse la culmea supararii caci ea socotea ca asemenea oameni ca orbul nu trebuiau sa fie asa apreciati si luati in serios cu povestirile lor.a doua zi va urma alta cu alti oaspeti de care mai de care mai petrecareti. In vremea tineretiilor acestuia un anume boier.Si incepuse istorisirea lui. La venirea domnitorului toti se pregatira pentru mare vanatoare.Si nunta a avut loc la Iesi.insa doar hanul va domnii vesnic peste viacuri si ne va aminti despre aceste vremuri de legenda.Si toate se petrecura dupa plan.In acea zi Zaharie se indrepta spre fantana cand o zari pe Aglaita care ii destainuise dorinta de a se arunca in fantana pentru unica sa iubire adevarata.ii daduse sarcina sa construiasca o fantana in poiana lui Vladica Sas.Dinachi Manza.fiind la curte.Inainte de asi sfarsii povestirea orbul.Atunci Zaharia isi dadu seama de gravitatea situatiei si ii venise o idee si anume:ca cei doi indragostiti sa astepte in coliba de langa fantana pana cand va veni domnitorul si cu vanatorii sa bea apa si atunci Zaharie il va indemna spre coliba unde ii va zari pe cei doi tineri in genunchi si ei ii vor destainui necazul lor.Dupa ce a ispravit lucrarea Zaharie.Aglaita.

sondaje.ro istorisind. de langa Suceava si avea de gand sa mearga la Voda. avand ca argument temele diverse ale povestirilor. De aceea. precum si faptul ca fiecare dintre ele are un alt povestitor si toate se deapana intr-un singur loc. Comisul Ionita venise la han. Ionita ii raspunse razand : « Eu vorba nu mi-o iau inapoi. iar imaginea a fost impresionanta prin reliefarea extraordinara de sugestiva a personajului. a fost tiparita in 1928 si deschide seria marilor PUBLICITATE opere sadovenieine. El se nascuse in satul Bozieni si nu-si cunoscuse tatal.ro Valoarea incontestabila a acestei creatii sadoveniene consta in frumusetea deosebita a limbii si vraja stilistica. canoarea romantica in dezvaluirea sentimentelor si tainelor sufletesti. b7b17bn www. pentru pamantul mostenit din mosi.706 RON AllianzDirect. la Octavia Tour 2006 Hanul Ancutei. ca si cand pana atuncistatuse intr-un caier urias. Ionita constata ca ca boierul cu care vorbise la han era insusi Voda. intamplari la care Parerea ta conteaza! au participat sau pe care le-au auzit de la Cine are dreptate in disputa dintre clienti si banci? altii. demult ». mama acesteia ».9 TDI . Aceste Spania 7 zile = 18 RON AllianzDirect. Ajuns la Curtea Domneasca. in jurul focului. observatia realista patrunzatoare in surprinderea destinelor omenesti. „atunci sa pofteasca maria sa sai pupe iapa nu departe de coada ! ». Oamenii din Tara-deJos au facut atata vin ca nu mai aveau unde sa puna mustul si-au pornit sa duca vin spre munte. 1. ca sa-i rezolve un proces pe care-l avea de multi ani cu un « corb mare boieresc ». spune el acum. « HARALAMBIE » este povestita de calugarul Gherman.Iapa-i peste drum ! » De aceea. iar daca nici Voda nu-i va face dreptate. Dupa ce se odihnise la han. toti trebuie sa se uite la calul sau cel roib. Comisul Ionita ducea cu el toate documentele doveditoare. fiind cea mai stralucita creatie Polita medicala lirico-epica a lui Mihail Sadoveanu.Ancutei » cu « Decameronul » lui Giovanni Boccaccio. Subiectul povestirilor « Iapa lui Voda » este o snoava. Acesta ii face dreptate si-l intraba ce sar fi intamplat daca nu i-ar fi rezolvat necazul. Ionita ii relateaza ca este razes din Draganesti. pentru ca el se trage din Iapa lui Voda. intamplarile petrecandu-se « intr-o indepartata vreme. avand inceputul de basm. care coborase pentru rpima oara de la schitul de munte si se ducea la Iasi.Toti se uita cu uimire cum s-a ridicat « parintele Gherman din barba sa ».RCA / 1 an . cadrul de legenda si atmosfera poetica in care se petrec faptele povestite. calare pe un « cal pintenog de trei picioare ». care era calul din poveste inainte de a manca tipsia cu jar. Este alcatuita din noua povestiri. de catre taranii moldoveni ce poposeau aici pentru odihna si petrecere.stramosi.ro povestiri sunt relatate intr-un singur loc. Intamplarea paovestita are legatura cu iapa din care se tragea acest cal si care se petrecuse pe vremea lui Mihai Voda Sturza si-l are ca protagonist pe comisul Ionita atunci cand era tanar si cand hangita era « cealalta Ancuta. fusese crescut . George Calinescu a asemanat « Hanu. cand oamenii au vazut « un balaur negru in nouri » si niste pasari mari care vesteau razboi si belsug la vita de vie. ca la un lucru rar. comisul Ionita ureaza sanatate unui boier care tocmai se oprise la han si care-l intreba de unde este si incotro se duce.Vizite: ? Nota: ? Capodopera a naratiunii romanesti.

Gherman se ducea acum la biserica Sf. era imbujorata si vesela. comisul Ionita le spune oaspetilor ca o sa le povesteasca ceva « cu mult mai minunat si mai infricosator ». dupa ce si-a somat fratele sa se dea prins. Intr-o zi boierul veni la tatal lui mos Leonte ca sa-i destainuiasca rusinoasa comportare a sotiei sale. care se «tragea pe poteci si prin munti » numai de el stiute. a construit o biserica in Iasi. Hotarat sa o astepte la han pentru a o preveni. Atunci.doar de mama lui. fiul vornicului si sa-l roage sa-i citeasca in zodii. Haralambie s-a refugiat acasa la Gherman. Dupa o haituire de opt zile. a fost trimis la Manastirea Duraului ca « sa rascumpar pacate trecute ». caruia i se dusese vestea ca-i mureau nevestele. « un boier mare si fudul ». fratele haiducului. cand devenise « galbana si ovilita ». care. « sprintena. « pentru durerea si ispasirea sa si pentru iertarea sufletului cel ratacit ». femeie frumoasa si bogata. dimpotriva. Negrupunte. Zodierul se duce apoi in graba mare la hanul celeilalte Ancute si-i spune ca boierul isi banuieste nevasta si ca el se teme pentru ce o sa pateasca Irinuta la intoarcere. « BALAURUL » este povestita de mos Leonte. « om cinstit si viteaz ». Voda Ipsilant a dat porunca sa fie prinsi vrajmasii. care a murit dupa doi ani. Desi toate femeile fugeau de boier. cu hramul Sfantului Haralambie. asa cum ii promisese. El fusese insurat prima oara cu fata unui boier. Haralambie fusese « un arnaut domnesc » care se facuse haiduc si « multi boieri si negustori si norod » avusera de suferit din cauza cruzimolor lui. subtire si manioasa . Haralambie din Iasi. Apoi. s-a intors plangand la parintii sai. ca Irinuta avea sa se intoarca la Roman. panan ogada la sfanta Mitropolie ! ». care « radea parca era soarele » si pe care o adusese de la Iasi. singurul care putea sa-l prinda. tatal lui mos Leonte opri trasura in care era cucoana Irinuta insotita de tanarul si frumosul Alexandrel si le spune de primejdie. Tocmai atunci. Casa era inconjurata de oamenii lui Voda. condusi de Gheorghie. Dupa ce isi revine din tulburarea produsa de istorisirea monahului. pentru ca ii cunostea obiceiurile si salasurile. dar mereu biruia Haralambie. cu « o copila ca de saptesprezece ani ». iar cand aceasta murise. « l-a pacalit cu hamgerul si l-a doborat ». Abia acum isi da seama copilul ca acesta era tatal lui. la picioarele lui Voda ». Cuconita a sarit insa. care era copil si-l cunostea.o goana la Iesi. care era tufecci-basa. in satul Tupilati. care neputand indura « maniile si asprimile lui ». A doua nevasta era vaduva unui grec. pentru ca venea deseori pe la el si-l mangaia pe crestet. ba. care-l insela cu Alexandrel Vuza. Gheorghie s-a infatisat la Divan si a pus capul fratelui sau « pe naframa rosa. Nastasa Bolomir s-a insurat prin surprinderea tuturor. Cucoana Irinuta nu se ofilea. vine ca vantul boierul cu slujitorii dupa el si porunceste ca zodierul sa fie jupuit de piele pentru necredinta. ca sa se roage pentru iertarea pacatelor parintilor. iar boierul era din ce in ce mai posac si-i facea toate poftele. intr-un nor de pulbere. care vazuse balaurul atunci cand era flacau « trecut de douazeci de ani ». iar Irinuta si Alexandrel sa fie legati de rotile carutei si sa fie dusi « numa-ntr. apoi a cerut sa fie eliberat din armata domneasca si lasat sa se retraga pe « pamanturile lui ». Traise pe vremuri. Temandu-se pentru ce ar putea pati femeia zodierul ii spune boierului ca toate cele aflate de el sunt vorbe mincinoase. pe nume Nastasa Bolomir. pe cand invata de la tatal sau mestesugul de « zodier si vraci ». la care se ducea calugarul Gherman sa se inchine pentru iertarea pacatelor parintilor sai. care avea « o barba mare cat o coada de paun ». Domnitorul a luat hotararea sa-l trimita pe Gheorghie leondari.

urmat de cainele lui credincios. nici ce-am vazut . cu suiet de vant in urechi » si in goana calului s-a indreptat spre hanul Ancutei. Dar ocoleste hanul si se duse direct « la fantana cu patru plopi ». pe sub zidurile hanului ». Ea se teme ca va fi injunghiata daca ei isi vor da seama ca i-a tradat. pe can ducea antale cu vinuri la Suceava. Tanarul vede « o fetiscana de optsprezece ani ». Dupa ce si-a terminat treburile. incercand sa prinda peste. nu s-a mai auzit nimic si nimeni n-a mai vazut-o vreodata.ca o vipera » si l-a infruntat cu ura pe barbatul ei. nu peste mult timp. Neculai si-a continuat drumul spre Pascani. impreuna cu cei doi frati mai mici. « Fantana dintre plopi » este o idila. iar copilului Leonte i s-a parut ca-i crescuse ghiare la maini si cornite in par. o « poveste infricosata » pe care nu o mai tinea minte. racneau si topaiau « ca niste diavoli ». Neculai se arunca pe cal. luandu-l pe boier si amestecadu-i « barba cu vartejul ». cu mare iuteala”. cumpara « o blanita cu gasa de postav ros ». un muget ingrozitor a umplut vaile si totsi cei de fata au vazut “balaurul venind in vartej rasucit. pe frumoasa tiganca. cu o fusta rosie. capitan de mazali. pentru ca fata se uita tinta la boier si nu se cadea o astfel de obraznicie. pe care « erau sa-l omoare niste tigani ». Ancuta o auzise pe mama ei vorbind despre acest capitan. Intr-o sambata. « pe la toaca ». Capitanul Isacisi incepe povestea petrecuta in tinerete. Dintr-o data cerul s-a miscat rotindu-se. cu chimirul plin spre hanul Ancutei. De aici i s-a tras boieruli Bolomir moartea . Lupei. dar tanarul o . cu intentia de a se opri mai intai la fantana. Marga este certata de un tiganmai batran. sa-i fure calul si banii pe care-i avea asupra lui. Cu glasul incarcat de groaza. Marga il asteapta in intuneric si. tot pe vremea celeilalte Ancute. Neculai Isac accepta sa bea vinul. dar gandurile ii erau la frumoasa tiganca. Neculai vind bine antale de vin. oaspetii de la hanul Ancutei zaresc pe drum un calaret care. cand el o ajuta sa imbrace scurteica. arucandu-l aproape mort intr-o rapa.Comisul Ionita il intampina cu bucurie. care. iar ea ii spune ca o sa-l astepte cu nerabdare « s-am sa mor lana fantana daca nu vii ! ». Tigancusa. care dadea leturghii la biserica pentru ca el sa se linisteasca pe drumuri si sa se insoare. Im lumina « soarelui auriu » care stralucea intr-o « liniste ca din veacuri ». cand ii placea sa cutreiere Moldova. fata ii destainuie ca unchiul Hasanache o pusese sa il atraga in locul acela pustiu. Poposise la un han si era « bezmetic si singur ca un cuc » pentru ca il parasise iubita. pentru ca el. pa cre-si cumparase niste ciubotele. Marga il indeamna sa fuga. cu gandul la placerea pe care o vedea in ochii tigancusei si se intoarce. care este bun in tovarasie. Neculai promite fetei ca ii va aduce de la Pascani « o scurteica de vulpe ». Neculai le arunca fiecaruia cate un banut de argint si o porni spre han. Neculai mergea ingandurat pe drumul spre Suceava. A doua zi. « parca-as fi inghitit o bautura tare ». care il tulbura peste masura. « sunand din strune ». recunoscand in drumetul singuratic pe Neculai Isac. cainele se lupta in tufe cu ceva. cand pe malul unei garle vede o « liota de tigani ». dandu. numai « dragostea cere singuratate ». Intors de la Pascani. unde o gaseste. Intr-o toamna. caci aveam in minte chipuri si vedenii care ma duceau ca-n zbor aiurea ». iar de Irinuta. « nu v-as putea spune ce-am grait cu oamenii pe unde am trecut. iar comisul Ionita il invita « sa cinstim domnia ta o ulcica de vin nou » si-l roaga sa le povesteasca « intamplarea de demult ». « dracusorul cel balan ». cu douazeci si cinci de ani inainte. care-l astepta sa-i multumeasca pentru banutul de argint. Neculai o intalneste pe Marga la « fantana dintre plopi ». poposi si el la han. spre disperarea mamei sale. asteptandu-l. apoi fata « se mistui undeva. lautarii venisera mai aproape. in miez de noapte a pornit « intr-o intinsoare. Ancuta ii aduce oaspetelui « un cofaiel plin » si o « ulcica noua ».si seama ca tiganii o auzisera ca-l prevenise.

Nimeni n-a putut sa afle ce fusese in noaptea aceea. il ajunsera si aruncara cu prajini in el. Pe cand se afla la targ la Iasi il intalneste pe arnautul Costea Caruntul care ducea legat un „razas nebun si nemernic pe nume Todirita Catana”. Costea si Varvara hotarasc sa treca primii raul. ca sa-l poata duce inapoi la agie” Ienache banuieste ca Ancuta facuse vraji. care urma sa fie inchis in turnul Goliei asteptand condamnarea la moarte. capitanul Isac a prins pe Ancuta de mana si a cerut pentru totii oaspetii « vin vechi in oale noua ». Pe colacul fantanii. Acolo mos Bara „cu plete-n ochi si surd” le spune ca podul plutitor nu suporta atata greutate deoarece apele Moldovei se umflasera peste masura. neclintit si cu capul plecat ». Constantin Motoc.luase la goana. cand s-a aprins din nou focul. se ducea intr-un sat de pe malul Siretului ca sa vada daca mai traieste sora lui. La sugestia Ancutei. pe care n-o mai vazuse din tinerete. ea parea ca aude ce se intampla pe malul celalalt. siganii urlau ca niste « diavoli negri » si. el isi aminteste de un prieten bun. Nelinistiti oamenii au inceput sa strige. iat pe Costea Caruntu „strans cu funii pana la sange. cu calus de rasina in gura”. „dar nimeni n-a inteles ce-a fost si ce s-a intamplat”. privea tinta in jos in neagra fantana a trecutului ». in timp ce Lupei « rupea pe celalalt ». sa bea in cinstea lui atatea oale de vin pana cand „oi vedea tulbure”. dar Ancuta reusise sa scape cu duduca Varvara in tara ungureasca. sangele « se prelingea prin mustati si-mi intra in gura. Din ochiul lui Neculai Isac. o adevarata legenda. ca sa nu poata spune nimanui intamplarile patite de el in aceste locuri. dupa ce trece de Targul Frumos. La hanul Ancutei se organizeaza prinderea lui Catana banuindu-se ca aici va veni. dar cu ochiul teafar zari lumina hanului si incepu sa strige cu disperare. nimerindu-l pe un tigan intre ochi. « Cealalta Ancuta » este personajul principal in aceasta povestire de aventuri. se distrusese « ca toate ale lumii ». Atunci Costea planuieste prinderea lui Catana la Timisesti. nu se simtea nici o miscare. Ancuta spune ca omul intentiona sa o rapeasca pe duduca Varvara si este insotit si ajutat de si de alti raufacatori bezmetici. In zori gospodarii din Tupilati au gasit pe mosneag legat. . deoarece in linistea noptii si la lumina lunii. „Judet al Sarmanilor”. « cu-n glas schimbat de tulburare si de durere ». jupanul Costea n-a povestit nimanui. jupanul era turbat de furie si „atat de prapadit. semn ca tiganii omorasera fata pentru ca-i tradase si o aruncasera in fantana. incat a trebuit sa-l culce oamenii lui in caruta. fantana nu mai exista. spre fantana unde se intalnise Neculai cu Marga. Cei aflati in han ies cu faclii si o pornesc cu totii inapoi. este a sasea povestire din volum. iar ochiul « cel viu. In urma lui . « lucea sange proaspat ». Plecand de la Iasi. un negustor ambulant care isi prta marfa tocmai in varful muntelui. Tanarul cazu de pe cal si. un cioban „matahalos” de prin partile Raraului. Abia pe inserat. langa podul plutitor spre Agapia. incepu sa traga cu pistolul. mare si neguros. simtind « o lovitura de fier ascutit la coada ochiului drept ». Poposind la hanul Ancutei. coropcarul il intalneste pe Toderita Catana scapat din mainile jandarmilor. Ienache declara ca-l cunoaste pe Catana si ca acesta o apucase cu „mare spaima spre Timisesti”. la un moment dat. Ajunsi pe celalalt mal cu podul plutitor. daca ajunge aici. Si parca gustam din sangele imprastiat pe colacul fantanii ». ca numai oamenii de acolo „nau vazut inca targurile”. nu se auzea nici un zgomot. petrecuta in „vremea veche” si este relatata de Ienache coropcarul. Capitanul Neculai « sta impovarat in locul lui. Cand l-au eliberat. care-i spusese ca. Ochiul drept ii era plin de sange. Ascultatorii acestei istorisiri groaznice ramasesera « tacuti si mahniti ». ceilalti urmand sa-l treaca cu urmatorul transport.

apoi venise la curte ca sa fie scris in catastif de catre gramatic. si ca acesta se intorsese acasa cu un „testemel nou. Intrand in Tara Moldovei vamesii l-au intrebat daca nu le-a adus cate-un dar de la „ticalosii aceia de nemti”. dupa ce a stat la un pahar de vin cu vestitul haiduc Vasile cel Mare. niste oameni imbracati in alb si carute cu coviltir. pentru ca fusese la Liov. Si astfel au plecat amandoi la drum pana in satul Fierbinti. Damian nu a patit nimic cat timp a umblat pe drumurile nemtesti. iar acum un an plecase la Lipsca. Auzind acestea. „haidaii curtii” l-au batut cu pumnii. El venea cu marfa de la Lipsca si se indrepta spre Iasi. dar pentru ca nu vanduse inca marfa. ii daduse un baider. si baieti si fete. Damian Cristisor incepe sa povesteasca despre cele vazute de el in calatoriile pe alte meleaguri. Negustorul le povesteste. Oprind carele sa poposeasca si sa manance . cum arata casele nemtilor. fara bucurie si fara lumina. deoarece acolo stapaneste legea. In lunca Moldovei l-a oprit un calaret cerandu-i banii pe care ii are asupra lui. iar omul a „bolit trei zile. pana cand a prins si el mestesugul si „a avut el mioare si berbeci”. ca-n negurile muntelui”. unde a pus marfa in carute. ciobanul „statu iarasi inchis in mahnire ca mai nainte. Ajunsi aici chiar in ziua Inaltarii. portul strainilor si multe altele. muscand scandura laitii” Dupa ce a scapat cu chiu cu vai din toate acestea. dar in clipa aceea boierul il loveste cu harapnicul peste tot corpul. pana cand a ajuns la Suceava. Intr-o seara de primavara. unde stapanea Raducan Chioru. dar „statut si vioi” care atunci cand avea placere chema la el cate o muiere din sat. oaspetii Ancutei inchina cu veselie pentru asa „randuiala”. asa ca negustorul le-a dat cate-un fular lung. Barbatul se duse si el sa descarce sacii in hambare. Cand scapa de boier. dar judecatorul i-a dat dreptate mororului. cum un morar s-a judecat „pentr-un petic de mosioara” cu insusi imparatul. bucurandu-se ca acest obicei nu venise si pe la ei. acesta il incurajeaza pe Motoc sa faca dreptate in privinta boierului si a Ilincai. un boier bogat.Prietenul „acesta al meu” traia in satul Fierbinti. Dupa ce pleaca barbatul la treburi. a simtit „ca-i creste pe spinare par de caine turbat”. Afland de la oamenii ca boierul o poftise pe Ilinca. „Negustor Lipscan” este un reportaj si a saptea povestire din volumul „Hanu Ancutei”. dar aceasta neaga cu inversunare ca ar fi fost undeva. calatorind apoi cu trenul. iar intre ei era si Raducan Chioru. O alta minunatie este ca in toate targurile si satele sunt scoli si profesori. ros ca focul”. muierea isi pune testemelul rosu . nevasta lui. toata lumea invata carte. nestiind despre ce poate fi vorba. Negustorul le povesteste apoi cum arata un tren. spre multumirea hotului. prietenul se repede acasa si incepe sa o bata pe Ilinca. tocmai ieseau oamenii din biserica. sosesc la han. din care „un barbat barbos” se indrepta catre Ancuta cu urari de bun gasit. care trebuie neaparat sa ramana numai la dansii. iese prin fundul gradinii si se duce direct la curtea boiereasca. cu larma mare. Dupa un mic scandal din fata Bisericii. Intr-o seara. Manios pe masura. Hangita il recunoaste pe negustorul Damian Cristisor. plin de sange. apoi. Dar in cerdac iese boierul care-l intreaba ce are cu muierea de o bate si o asupreste si apoi „ia fulgerat cu palma peste gura”. Barbatul o vede pe Ilinca la fereastra conacului. a fugit in munti catre Rarau si s-a angajat ca slujba la niste ciobani.

. dupa care isi va putea vedea de drumul sau. afla ca nu mai traia nimeni din familia lui. Orbul le canta din gura si acompaniindu-se cu cimpoiul. „Orb Sarac” este o specie aparte. iar mosneagul din urma ei era orb.oamenii si animalele. Cand era flacau. Voda a strans ce a putut si a fugit dar a fost prins de niste lesi care l-au pradat de beni. recunoscand in unchesul pribeag pe „unul Constandin”. femeia tragandu-l dupa dansa. Dupa ce a murit Ierofei. Au umblat prin toata lumea si nimeni nu -. balada Miorita. iar negustorul ii prinde hangitei „o zgardarita de margele” si o saruta pe amandoi obrajii. Zaharia fusese chemat la curte de boierul Dimachi Marza din Pastraveni. Demonul adus de vant a batut in geam la curtea domneasca si ia spus lui Duca-Voda ca venise vremea socotelilor. in ziua de 14 octombrie s-a pornit viscol mare si pana a doua zi s-a asternut zapada mare. Speriat de moarte.i-au intrebat nimic. Zaharia avea si acum la el o cumpana din lemn pe care o mostenise. dar a fost alungat de acolo si pana la urma Voda si-a gasit sfarsitul in niste locuri pustii. Ducandu-se in satul natal. Lelita Salomia se arata nemultumita de povestirea orbului. impresionand pana la lacrimi intreaga adunare din han. Ancuta se repede la orb. Slujitorii domnului umblau calare prin sate si luau bani. Cumparand cu ultimii bani o sanie si o iapa. ii saruta mana si ii da sa manance. negustorul va trebui sa mai faca o dare catre maica Paraschiva si Parintele Mardare. iar orbul se invoieste ca va canta din cimpoi. Ca urmare. iar acum e bucuros sa poposeasca din nou aici. apoi sa dea ceva nasului sau. care domnea asupra tarii Moldovei. orbul s-a inhaitat cu altii cu care a strabatut lumea intreaga. Cu aceasta cumpana a reusit el gaseasca loc in poiana unde sa faca fantana. orbul s-a insotit de Ierofei. traise in tinerete o intamplare extraordinara si ca ar trebui povestita. Dupa ce s-a despartit de ciobani. In veselia generala. o portretizare prin naratiune. Ea pasea inainte. Ancuta aduce „placinte cu poalele-n brau”. Era in vremea lui Duca-Voda. Ramanand de mic copil fara vedere. un calic batran. Voda ajunse la acest han. si-au deprins atunci si alte cantece de jale. unde venise cu multi ani in urma. Orbul se ducea si el „la moastele sfintei Paraschiva de la Trei. punandu-l sa jure ca nu-l va uita niciodata. considerand ca la han sunt oameni mult mai vrednici care stiu a istorisi intamplari mult mai interesante. Atunci batranul le povesteste de ce a cantat tocmai aceasta balada. „Istorisirea Zahariei Fantanarul” incheie volumul de povestiri „Hanu Ancutei”. Damian avea toate actele necesare. dar ca sa fie lasat in pace i-a daruit omului un „baider ros de lana”. Comisul Ionita se lauda din nou ca va spune o povestire mai frumoasa decat tot ce-au auzit. ca sa mearga vinul mai bine. dar cand va ajunge la Iasi. ca sa gaseasca ca sa gaseasca cel mai bun loc pentru a sapa o fantana. Ajunsi in „targul cel mare al Chiului” cei doi au trait bine. avand o mare lacomie pentru aur si argint si punand biruri mari asupra moldovenilor. Atunci el a auzit de hanul Ancutei. vine la el supraveghetorul acelor locuri si-i ceru actele oficiale care-i permiteau sa faca negot cu marfa care o avea. despre care ii povestise mama ei.Sfetite” pentru ca atunci cand era copil auzise de la un strabunic despre o minune a sfintei. Intr-o zi nemaiputand indura oprimarea niste necajiti s-au dus la moastele sfintei si l-au parat pe Duca-Voda. a plecat din sat si s-a asezat pe langa niste ciobani care l-au invatat acest cantec. Dinspre carele negustorului lipscan vin la han o baba si un mosneag. Ea spune ca mos Zaharia fantanarul.

ALEXANDRU LAPUSNEANUL comentariu Vizite: ? Nota: ? COSTACHE NEGRUZZI . deschise usa colibei si Voda vazu „pe tinerii ingenunchiati cu capetele plecate. A doua zi Zaharia s-a dus la fantana sa-l intampine pe Voda si o gaseste acolo pe copila cuconului Dimachi. ori spre a reda viata. Zaharia scoate cumpana din chimir. Zaharia o sfatuieste sa mearga impreuna cu iubitul in „coliba de frunzar”. Voda aflase de la un slujitor de ce plangea copila.insa e convins ca altii stiu istorisiri „si mai frumoase si mai inrteresante”. „Eroii nu povestesc spre a-si usura sufletul. Cuconul Dimachi era foarte incurcat. Intre timp. prefacandu-se ca ea ii arata calea de a gasi fata. in loc sa intre in coliba. ca la vanatoarea domneasca. Atunci. Voda si Doamna au cununat pe cei doi tineri si a fost o nunta mare cu veselie si s-au impacat cu totii. Ea ii destainuie fantanarului ca nu poate trai fara Ilies Ursachi si ca se va arunca in fantana. Comisul Ionita de la Draganesti apreciaza povestirea lui Zaharia. care plangea.Lita Salomia povesteste in continuare. iar apoi sa vina Voda sa-i binecuvanteze. Pe urma. pentru ca aflase ca fata lui fugise din casa parinteasca si avea de gand sa-si faca seama. ca sa petreaca acest ultim ceas. Zaharia sa-i spuna ca fata boierului s-a aruncat in fantana. iar atunci cand va veni Voda. Zaharia trebuia sa-l intampine pe Voda cu apa rece. Cu totii s-au mirat de intelepciunea cumpenei. ci pentru a se sustrage vietii si mortii” (Nicolae Manolescu-„Imaginarul sadovenian”). curajos. Fata trimisese vorba lui Ilies sa vina aici. chema la el pe boier si-i porunci s-o aduca pe fiica lui la masa. asa ca dupa ce bau paharul cu apa.

Subiectul si compozitia nuvelei t2y19yp “Numele lui Costache Negruzzi este legat de obicei de nuvela istorica <Alexandru Lapusneanul>, care ar fi devenit o scriere celebra ca si <Hamlet> daca literatura romana ar fi avut in ajutor prestigiul unei limbi universale.” (G. Calinescu). Aparuta in 1840, in primul numar al revistei “Dacia literara”, “Alexandru Lapusneanul” este cea mai valoroasa nuvela istorica din literatura romana, neintrecuta pana astazi, desi este una dintre primele incercari in acest sens. Nuvela concentreaza in cateva pagini cei cinci ani ai celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lapusneanul (1564-1569), scotand cu vigoare in relief figura acestui domnitor. Sursa istorica a constituit-o , pentru Negruzii, “Letopisetul Tarii Moldovei” al lui Grigore Ureche. C. Negruzzi modifica insa unele dintre datele cronicii lui Ureche in sensul sublinierii unor trasaturi ale personajelor. Nuvela “Alexandru Lapusneanul” este riguros construita, fiind alcatuita din patru capitole, precedate de cate un motto: “Daca voi nu ma vreti, eu va vreu…”, “Ai sa dai sama, Doamna!”, “Capul lui Motoc vrem…” si “De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu…”. Cele patru capitole ale nuvelei au fost asemanate cu actele unei drame, intrucat fiecare capitol marcheaza clar unul dintre momentele subiectului. In expozitie este prezentata sosirea lui Lapusneanul in Moldova cu vreo trei mii de soldati, cu scopul de a-si recastiga scaunul. Poposind intr-o dumbrava, aproape de Tecuci, patru boieri, vornicul Motoc, postelnicul Veverita si spatarii Spancioc si Stroici, venira cu solie la Alexandru si anume sa renunte la lupta pentru domnie. Dar acesta respinge solia boierilor si isi afirma vointa de a limita puterea acstora. Dintre cei patru boieri, Motoc ramane cu noul domnitor, sperand ca va castiga increderea acestuia. Intriga, care in aceasta nuvela poate fi indentificata cu desfasurarea actiunii, prezinta actiunile intreprinse de Lapusneanul impotriva boierilor si interventia doamnei Ruxanda. Lapusneanul porunci sa se deie foc cetatilor Moldovei , exceptand Hotinul, cu scopul de a imprastia boierii nemultumiti. Dar actiunile lui impotriva boierilor nu se opreau aici, ci pentru cea mai mica greseala pe care acestia o faceau, el ii omora prin taierea capului. Doamna Ruxanda, care nu mai suporta plansetele sotiilor boierilor omorati, ii ceruse sotului ei sa puna capat crimelor. Punctul culminant il constituie uciderea celor 47 de boieri si a lui Motoc. Cei 47 de boieri au fost invitati la o masa data in cinstea lor de Lapusneanul, dupa ce participasera la o slujba unde Alexandru isi ceruse iertare pentru uciderea celorlalti boieri. La acea masa cei 47 de boieri au fost omorati de lefecii. Norodul, care a aflat de uciderea boierilor, s-a strans la poarta curtii domnesti si a cerut capul lui Motoc. Acesta, la porunca lui Lapusneanul, a fost aruncat in mijlocul multimii care indata l-a facut bucati dupa care au inceput sa-l ovationeze pe Lapusneanul. Deznodamantul cuprinde moartea lui Lapusneanul. Acesta se mutase in cetatea Hotinului unde se imbolnavise de friguri. Stroici si Spancioc, care nu mersera la masa, deci nu fusesera omarati, o sfatuira pe Ruxanda sa-l otraveasca pe sotul ei. Aceasta puse otrava in apa domnului Moldovei, iar acesta muri in chinuri, fiind obligat de Stroici si Spancioc sa bea si resturile din pahar. La sfarsitul nuvelei autorul precizeaza ca Alexandru Lapusneanul a fost ingropat la manastirea Slatina si acolo se vede si astazi portretul lui si al familiei sale. Caracterizarea personajelor ALEXANDRU LAPUSNEANUL

In centru actiunii scriitorul il aseaza pe domnul Moldovei, toate celelalte personaje, ca si actiunile prezentate, sunt orientate spre reliefarea caracterului acestuia. Apreciat constant drept un erou romantic, prin calitati de exceptie si defecte extreme, construit pe baza antitezei romantice (Lapusneanul-Ruxanda), prin observatia atenta a psihologiei personajului, Negruzzi realizeaza un personaj complex, bine individualizat. Nuvela urmareste ultimii ani de viata ai personajului al carui nume il poarta, concentrandu-se asupra schitarii caracterului sau. Desi Alexandru Lapusneanul apare ca intruchipare a tiranului crud si sangeros, totusi figura lui nu este lipsita de complexitate. Scopul politicii lui Lapusneanul este de a spori autoritatea domnitorului prin ingradirea puterii marilor feudali, a boierilor. De asemenea, el isi pierduse increderea in boieri cand fusese tradat de ei in prima lui domnie: “a…i eu ii cunosc pre boierii noastri, caci am trait cu dansii”, ii spuse Lapusneanul vornicului Bogdan la intrarea in tara, iar boierilor trimisi de Tomsa in solie le replica: "Voi mulgeti laptele tarii, dar au venit vremea sa va mulg si eu pre voi”. Prin puterea de evocare a dialogului, printr-o fina observatie a gesturilor, a mimicii se dezvaluie toata miscarea psihologica a viitorului tiran inca din primul capitol. Scena dialogata a intalnirii dintre Alexandru Lapusneanul venit sa urce pe tronul Moldovei pentru a doua oara si solia de boieri alcatuita din vornicul Motoc, postelnicul Veverita, spatarii Strioci si Spancioc contureaza conflictul puternic dintre domni si boierii tradatori, evidentiind trasatura fundamentala a lui Alexandru: vointa neclintita de a domni ca un autocrat, impunandu-si ferm autoritatea tiranica. Lapusneanul ii primeste protocolar si rezervat, “silindu-se a zambi”. Atitudinea boierilor exprima o oarecare independenta, caci “se inchinasera pana la pamant, fara a-i saruta poala dupa obicei”. Replicile se succed viu, punand in evidenta siguranta de sine si atitudinea provocatoare a domnului, care-i face pe dusmanii sai sa-si dezvaluie intentiile adevarate si ostilitatea. Ultima parte a dialogului declanseaza raspunsul invaluit in viclenie a lui Motoc si raspunsul dur, ferm, autoritar, incarcat de furie si ura abia stapanita a lui Alexandru, dar exprimat in replici scurte, taioase, care pun in lumina trasaturile esentiale ale acestuia: impulsivitatea, firea violenta, fara scrupule in politica, neingaduinta in infruntarea cu boierii. Cuvintele au ramas memorabile: “Daca voi nu ma vreti, eu va vreu, … si daca voi nu ma iubiti eu va iubesc pre voi, si voi merge ori cu voia, ori fara voia voastra”. Pentru a-si realiza obiectivul, Lapusneanul se comporta machiavelic: se casatoreste cu Ruxanda, fiica lui Petru Rares, nu din dragoste, ci “ca sa traga inimile norodului”, in amintirea caruia staruia inca figura luminoasa a fiului lui Stefan cel Mare; se foloseste de Motoc spre a atrage asupra acestuia nemultumirea poporului; le promite boierilor impacare si ii invita la masa cu gandul de a-i ucide. Ruxanda are o fire gingasa si suava si este miloasa. Ea ar fi fost in stare sa-l iubeasca pe Lapusneanul daca ar fi gasit la el putina “simtire omeneasca”. Ea il roaga sa inceteze cu crimele deoarece nu mai vrea sa auda sotiile boierilor omorati plangand la usa ei. Lapusneanul ii promite ca-i va oferi un leac pentru spaima ei, deoarece Ruxandei ii era frica de capetele omenesti ce se gaseau in fata portii. Acest leac de frica oferit doamnei pune in lumina un domn absolut, un tiran al epocii medievale. Justificate pana la un punct de conditiile istorice si de politica sa, violenta si cruzimea lui Lapusneanu depasesc totusi limitele normalului, personajul fiind prezentat ca un sadic si ca un psihopat. El are o fire impulsiva: vrea sa-l loveasca pe Spancioc cu

maciuca, duce mana la jungher atunci cand domna Ruxanda ii reproseaza crimele. Viclean si abil, personajul stie insa sa-si stapaneasca aceste impulsuri, modificandu-si comportamentul si inducandu-i in eroare pe ceilalati. Interogatiile su exclamatiile personajului, retezarea taioasa a vorbelor interlocutorului sau, succesiunea rapida a raspunsurilor lui Lapusneanu exprima ritmul starii sufletesti a personajului, vorbirea lui devenind dramatica, traita la cele mai inalte cote ale simtirii omenesti. Cu o intuitie psihologica remarcabila, Negruzzi isi lasa personajul sa se dezlantuie intr-o furie si manie galgaitoare, subliniind paroxismul trairii prin amanunte fizionomice: “Radea, muschii i se suceau in rasul acesta, si ochii lui hojma clipeau”. Lapusneanul dovedeste o cunoastere sigura asupra oamenilor, dar si o abilitate politica evidenta, crutandu-l pe Motoc pentru incercarea de a-l insela din nou, pentru ca ii este trebuitor “ca sa se mai usureze de blastemurile oamenilor”. Scena aceasta adauga alte trasaturi ale domnitorului: duritatea, luciditatea, ironia necrutatoare. Partea a III-a, cea mai dramatica din nuvela, incepe printr-o liniste si atmosfera cuvioasa de sarbatoare, la mitropolie, unde domn si boieri se adunasera pentru ascultarea liturghiei. Scena este pregatita minutios, realizand contrastul cu uciderea celor 47 de boieri. Scriitorul isi avertizeaza cititorul: “impotriva obiceiului sau, Lapusneanul, in ziua aceea, era imbracat cu toata pompa domneasca… Nici o arma nu avea alta decat un mic junghi cu plaselele de aur, iar printre bumbii dulamii se zarea o zea de sarma”. Urmatorea fraza tensioneaza momentul si invaluie totul intr-o atmosfera miraculoasa: “Spun ca minutul acela el era foarte galben la fata, si ca racla sfantului ar fi tresarit”. Este momentul in care Lapusneanul domina magistral, stapan fiind al artei disimularii. Personajul este un excelent actor, dovedind inteligenta, tact, un echilibru interior desavarsit. In momentul in care boierii sunt invitati la masa, Stroici si Spancioc, dand dovada de inteliganta si intuitie, hotarasc sa nu plece la ospat. Scena uciderii boierilor, a dialogului dintre Lapusneanul si Motoc, retrasi “langa o fereastra”, capata viata intr-un tablou plin de miscare ce se deruleaza parca aievea. Cinismul lui Lapusneanu -; “El radea”, si groaza lui Motoc care se silea “a rade ca sa placa stapanului”, simtindu-si “parul zburlindu-i-se pe cap si dintii sai clantanind”, sporesc dramatismul. Luciditatea, sangele rece, tonul sarcastic in fata scenei sangeroase la care asista, comportamentul dispretuitor si cinic fata de Motoc pierit de groaza, dezvaluie un om diabolic. Lapusneanul are placerea sadica de a chinui sufletul vornicului ticalos care-l tradase si de care acum nu mai avea nevoie. El se leapade de el, potolind astfel multimea “burzuluita”, fara sa clipeasca, dintr-un calcul lucid. Lapusneanul este inzestrat cu o mare mobilitate a sentimentelor, caracteristica fiintei umane. In scena finala a bolii si a otravirii sale, personajul traieste cu intensitate atat umilinta cat si revolta impotriva celor care l-au otravit, apoi groaza in fata mortii. In caracterizarea personajului, C. Negruzzi da dovada de obiectivitate. Personajul ni se infatiseaza prin faptele, gesturile si cuvintele sale, interventiile directe ale autorului fiind minime. Predomina naratiunea si dialogul. Exceptie de la obiectivitate fac doar cateva interventii in care autorul isi exprima atitudinea sau citeste gandul personajului mai mult decat s-ar putea ghici din comportarea sa: cand caracterizeaza scurtul discurs din biserica “aceasta desantata cuvantare”, cand ghiceste ca Lapusneanul “mediteaza vreo noua moarte”. In rest stilul este obiectiv, iar personajul se caracterizeaza singur ori prin intermediul altor personaje (de exemplu, se spune ca doamna Ruxanda nu-l iubeste intrucat nu are “simtire omeneasca”.

este necrutator si razbunator.MOTOC Tradator si las. prezentarea unui erou de exceptie. concizia sunt trasaturi clasiciste ale nuvelei.otto. orgoliu. PERSONAJUL COLECTIV Observator patrunzator. RUXANDA Este un personaj romantic. Pentru prima data in literatura romana. “dasa larma”. inteligenta. facuta de www. realizat pe baza antitezei. autorul caracterizeaza magistral personajul colectiv. a vestmintelor. cinism. este plastic si expresiv (“gloata”. “sarind ca un om ce calca pe un sarpe”). Negruzzi surprinde psihologia colectiva. “Prin nuvela <Alexandru Lapusneanul>. toate nemultumirile individuale se cristalizeaza in jurul acestui nume. “sa nu ne mai zapaceasca”). Inapoi la scoala! q2p16pq Decorix.ro a folosit urmatoarele modalitati de caracterizare: Conteaza ce crezi ! Premii saptamanale la un click distanta ! 1.ro caracter.ro iti aduce tot ce ai nevoie pentru noul an In realizarea acestui personaj.ro scriitor. Multimea adunata sub zidurile palatului nu reuseste la inceput sa-si formuleze revendicarile decat intr-un mod vag. Stilul este obiectiv.” (Tudor Vianu). lipsit de demnitate. utilizarea antitezei. tarie de www. Negruzzi retine numai atmosfera scrisului clasic (“plecara de fuga”. Motoc intruchipeaza tipul boierului feudal menit sa justifice cruzimea domnului. energie. sugerandu-i doamnei Ruxanda sa-si otraveasca sotul fara a se implica el insusi si lasand sa cada toata vina asupra ei. Negruzzi devine primul scriitor epic de seama al literaturii noastre. Caracterizarea lui Alexandru Lapusneanu Vizite: ? Nota: ? Al. Personajul se remarca printr-o complexitate de PUBLICITATE caracter. Prin reconstituirea istorica. descrierea directa. Limbajul. egoist si intrigant. scrisa de Costache Negruzzi. “burzuluisera”. opera lui Negruzzi apartine romantismului. “norod”. culoarea locala: descrierea salii de ospat. dar. autorul scolar! decorix. vointa Nu ezitati! La OTTO de fier. posedand o multitudine de trasaturi de caracter: hotarare. descrierea facuta de celelalte personaje: .sondaje. fizic si moral 2. “ticalosul”). Rareori intervine autorul cu cate un calificativ (“marsavul”. Lapusneanu este personajul principal si negativ al nuvelei cu acelasi nume. cu elemente de factura populara. care ii realizeaza personajului un succint portret literar. Sobrietatea stilului. Predomina naratiunea si dialogul pe fondul realist al actiunii. viclenie. MITROPOLITUL TEOFAN Se caracterizeaza prin siretenie. Ridicandu-se peste stilul cronicaresc. spectaculosul nuvelei. obiectivitatea relatarii. 0 lei cheltuieli poştale până la data de 26 septembrie! sadism. in momentul in care cineva pronunta numele lui Motoc. C. are un rol bine determinat in intriga riguros construita a nuvelei. viclean.

ameninta cu moartea. ucide. Expozitia prezinta locul si momentul desfasurarii actiunii. Lapusneanu si boierii tradatori. care povesteste faptele din a doua domnie a lui Alexandru Lapusneanul. deoarece este o opera epica in proza. intrecandu-l chiar si pe Motoc. Intriga este riguroasa. ademenindu-i la curte. cerand sa fie calugarit. caracterizarea prin limbaj: termeni injuriosi. nu are nimic sfant: jura mincinos in biserica. este cuprins de groaza. personajele si relatiile dintre ele: Moldova secolului XVI. imbracamintea de domn. Observam la personaj si mobilitatea sentimentelor. scena in care doamna Ruxanda il roaga sa nu mai ucida boieri). vorbeste in pilde. sa se umileasca. are simtul protocolului: ofera ospete. Lapusneanu este foarte impulsiv si cu greu reuseste sa-si stapaneasca aceasta impulsivitate (scena intalnirii cu solii lui Tomsa. caci ar fi aflat si ceilalti boieri ai ar fi fugit din tara. se arata revoltat impotriva celor care l-au calugarit. cu toate momentele sale. cand se trezeste din lesin. un limbaj aforistic. respectuos. de dimensiuni ample. caracterizarea prin ganduri. Personajul se dovedeste. are un narator. Aceasta capacitate se manifesta in special in scena juramantului mincinos din biserica. autocaracterizarea 4. Textul „Alexandru Lapusneanu” de Costache Negruzzi este o nuvela. Acest personaj se arata a fi un foarte bun cunoscator de oameni. viclenia se asociaza cu ipocrizia. Acest personaj nu crede si nu respecta nimic. Alexandru Lapusneanul avand o hotarare neclintita: „Daca voi . ca stie ca va avea nevoie de el mai tarziu. opinii: isi arata deschis ura fata de boieri. Initial.Mitropolitul Teofan il considera crud si cumplit . La Lapusneanu. caracterizarea prin comportament: schingiuieste. insulta pe doamna Ruxanda si pe mitropolit.Spancioc il numea tiran 3. incat adoarme suspiciunile boierilor. In acelasi timp el este si inteligent. El este viclean. plin de energie si cu vointa de fier.. O alta calitate a sa este si capacitatea de a disimula (de a-si masca. dar si de ostean Inca de la inceputul nuvelei ne dam seama ca Lapusneanu este un om hotarat. Opera are un subiect. demna de luat in seama 6. asa cum reiese din scena juramantului mincinos din biserica. caci isi da seama ca boierii nu il iubesc si nu il doresc si ca in lupta impotriva acestora va avea castig de cauza daca va avea de partea sa simpatia poporului. scapand de pedeapsa lui.Motoc spunea ca nu e iubit si nici dorit de popor . curtea domneasca. el se arata foarte orgolios. cand este otravit si ii vede la cap pe dusmanii sai. isi da seama ca poporul reprezinta o forta naprasnica. Este atat de viclean. unde ii ucide. metaforic 7. Fiind o opera epica. faptul ca trece cu usurinta de la o stare la alta. el apreciaza forta poporului. nu ii ucide pe solii lui Tomsa. Cu toate acestea. ca orice domn. Lapusneanu dovedeste tact si diplomatie in relatiile cu boierii: nu il ucide pe Motoc. cand se imbolnaveste. ca mai apoi. caci nici nu se gandeste sa renunte la planul sau de a recuceri tronul. fapt ce reiese din caracterizarea ce le-o face solilor lui Tomsa. de a-si camufla sentimentele). cu toate ca nu se arata preocupat de soarta lui. caracterizarea prin mediu: palatul domnesc. mai mari decat schita si mai mici decat romanul. ameninta 5. merge la biserica.

Actiunea este ampla. fizic si moral. cat pe psihologia personajului principal: in dialogul cu boierii tradatori se dovedeste foarte inteligent si abil. facuta de autor. Cuplu de personaje dintr-o nuvelă Alexandru Lapusneanul si Doamna Ruxanda . cat si psihologica. cateodata. ganduri. eu va iubesc inspre voi”. Stroici. vei trada si pe Tomsa”). setea de razbunare. care ii realizeaza personajului un succint portret literar. este o opera epica. ipocrizia). caracterizarea directa facuta de celelalte personaje (Motoc spunea ca nu e iubit si nici dorit de popor. Modul de expunere fundamental este naratiunea. fara scuza. dezvaluind foarte bine opiniile si psihologia domnului. dar multi”. limbaj. vestimentatia. Alexandru Lapusneanul este un personaj-pivot. iar din simularea impacarii din biserica ne dam seama de ipocrizia acestui om. mediul in care traieste. eu va vreau. doamne Ruxanda il otraveste. desfasurandu-se in mai multe locuri (hotarul Moldovei. mitropolitul Teofan si singurul personaj colectiv. domnul dovedind o foarte buna cunoastere a psihologiei umane. doamna Ruxanda. cruzimea. sa ne iubim ca niste frati. iar daca voi nu ma iubiti. iar Spancioc il considera crud si cumplit). Veverita. relatand luptele pentru putere dintre domnitor si boieri. un subiect. in jurul caruia graviteaza o galerie de personaje secundare: Motoc. In desfasurarea actiunii sunt prezentate faptele domnului dupa ocuparea tronului. curtea domneasca. unde cere sa fie calugarit. m-ai tradat pe mine. Accentul nu cade atat pe actiune. dar se imbina cu descrierea si cu dialogul. personaje variate si naratiunea ca mod principal de expunere. nu are nimic sfant. cetatea Hotinului) si intr-un timp mai indelungat (anii celei de-a doua domnii a lui Lapusneanu). bun cunoscator al psihologiei umane. avand un narator. foarte bine caracterizat de catre domn: „prosti. In caracterizarea lui Alexandru Lapusneanul trebuie sa evitam un punct de vedere exclusivist. iar din juramantul mincinos din biserica („sa traim de-acum in pace. el avand calitati exceptionale (hotarat. mitropolitul Teofan il numea tiran. Punctul culminant corespunde uciderii celor 47 de boieri. Spancioc. Deznodamantul este previzibil: bolnav. Motoace? Invechit in zile rele. dar si defecte extreme (maiestria in arta disimularii. Dialogul este esential in nuvela. infaptuirii piramidei de capete si linsarii lui Motoc de catre popor.nu ma vreti. pentru ca aceasta este una din cele zece porunci: «Sa iubesti pre aproapele tau ca insusi pre tine» si sa ne iertam unii pe altii pentru ca suntem muritori”) rezulta ipocrizia domnului si faptul ca el nu crede in nimic. Opera „Alexandru Lapusneanul” de Costache Negruzzi. la insistentele boierilor si ale mitropolitului. in tine nu m-as increde. opinii. nu are nimic sfant. Personajul principal. o nuvela atat istorica. viclenia. el fiind relevator de psihologii: din dialogul dintre Alexandru Lapusneanul si solia boierilor si din caracterizarea facuta de acesta lui Motoc („Dar tu.” „L-ai tradat pe Despot. inteligent). cat si indirecte: descrierea directa. poporul. iar acesta ucigandu-i fara mila si. energic. care nu crede in nimic. boierii complotand mereu impotriva domnului. Conflictul dintre domn si boierimea tradatoare este puternic. este complex caracterizat. sadismul. atat prin modalitati directe. al carui nume il poarta nuvela ca titlu. se refugiaza la cetatea Hotinului. caracterizarea indirecta prin fapte.

". conceput de Mihail Kogălniceanu şi anume inspirarea scriitorilor din istoria patriei. Acţiunea este clară şi se bazează pe conflictul bine evidenţiat dintre domnitor şi boierii care-1 trădaseră în prima domnie şi-1 siliseră să părăsească tronul Moldovei. apare la 30 ianuarie 1840.. fiecare purtând un motto semnificativ pentru PUBLICITATE conţinutul acestuia: "Dacă voi nu mă vreţi. în principal..." -. Tema nuvelei ilustrează evocarea unui moment zbuciumat din istoria Moldovei... personaj eponim (care dă numele operei-n. "IntroducţieJ'."Alexandru Lăpuşneanul" de Costache Negruzzi Prima nuvelă istorică din literatura română. Nu ezitati! La OTTO "De mă voi scula. iar spaţiul narativ este real: Moldova secolului al XVIlea. Alexandru Lăpuşneanul este protagonistul nuvelei. fugise în . Incipitul este reprezentat de informaţia cu caracter istoric despre Ştefan Tomşa care ucisese cu buzduganul pe Despot-Vodă.. reprezentat atât de Oriunde in UE AllianzDirect. aşadar. care are ca motto replica luiLăpuşneanul adresată boierilor . îri timpul celei de a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul (1564-1569).. bazat pe relatarea în ordine a derulării evenimentelor situate într-un trecut istoric. doamnă!.w. hotărârea neclintită a voievodului de a ocupa pentru a doua oară tronul Moldovei. caracterul puternic. Structura narativă a nuvelei este simetrică şi riguros construită. cu un echilibru solid. eu vă vreu.". Pentru crearea acestei nuvele."Dacă voi nu mă vreţi. înscriindu-se într-una dintre direcţiile imprimate de programul acesteia.otto. realismul. romantismul.".. Timpul narativ este cronologic. se dezvăluie. cât Honda Civic 2006 şi de scenele cutremurătoare. din cronica lui Grigore Ureche. Compoziţia narativă reuneşte www. îmbinând adevărul istoric şi ficţiunea auctorială. 1. Polite medicale definit de simetrie şi de echilibrul solid al 18 RON pe saptamana nuvelei.ro psihologia şi tragismul personajelor.". Modalitatea narativă se remarcă. Negruzzi se inspiră. de unde reiese distanţarea acestuia de evenimente.ro mai multe curente literare: clasicismul.ro doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul. eu vă vreu.. "Capul lui Motoc vrem. fiind organizată în patru capitole. "Al să dai samă. Naratorul omniscient (heterodiegetic) şi naraţiunea la persoana a III-a definesc perspectiva narativă a nuvelei şi focalizarea zero. indirect. pre mulţi ani să popesc 0 lei cheltuieli poştale până la data de 26 septembrie! şi eu.) şi antierou. în primul număr al revistei "Dacia literară". "Alexandru Lăpuşneanul" de Costache Negruzzi (1808-1868).7CTDI de la 1574 RON – RCA+CASCO / 1 an ilustrat de adevărul istoric al celei de a AllianzDirect.. în prima domnie fusese trădat de boieri. încă din expoziţiune. prin absenţa mărcilor formale ale naratorului.

îşi "văzuse murind pre părinţii săi. având drept scop răzbunarea pe boierii trădători. indirect. pentru că "bărbatul tău ne taie părinţii. Jurase să-1 cinstească şi să i se supună. indirect. ajungând astfel pe tronul Moldovei. le răspunde cu o ură imensă.. în mod indirect. Tânăra fusese.] Să mă întorc? Mai degrabă-şi întoarce Dunărea cursul îndărăpt". voievodul Petru Rareş. Astfel se reliefează conflictul puternic între fostul domnitor şi boierii trădători. care-şi revarsă. precum şi lipsa oricărui scrupul în ceea ce priveşte mijloacele pe care le practică pentru ocupare a tronului. ea moştenise de la "bunul Petru Rareş" dârzenia şi curajul de ă se adresa domnitorului.] şi el nu apuca să putrezească. după moda timpului. "pre care nu l-ar fi perdut. în al doilea episod. pieptănătura. inserează o scurtă biografie a eroinei. conturând în mod direct un scurt portret. capul vinovatului se spânzura în poarta curţii [. care făcea odinioară vestite pre femeile României". prin flash-back. când alt cap îi lua locul". sub tutela celor doi fraţi mai mari. logodită cu boierul Joldea. la întrebarea'cu ce va sătura el "lăcomia acestor cete de păgâni?". cu o sete de răzbunare nestăpânită şi ameninţare fioroasă: "Cu averile voastre. accentuând adevărul istoric. privise pre un frate lepădându-şi religia.. iniţial. indirect. imediat după instalarea pe tron. ba ar fi putut chiar să-1 iubească. unde îşi pregătise o armată de zece mii de mercenari ("oaste de strânsură") şi venise acum în Moldova cu gândul de a izgoni "pre răpitorul Tomşa" şi de a-şi lua înapoi scaunul domnesc.exil împreună cu doamna Ruxanda şi fiul lor. cu Alexandru-Vodă. prin cuvintele adresate boierilor. împrejurările şi succesiunea la tron a voievozilor. răzbunarea cumplită asupra boierilor. dar au venit vremea să vă mulg şi eu pre voi". hotărâtă să-şi roage soţul să nu mai verse sânge şi să înceteze cu omorurile. deşi "gingaşă". cum o prezintă în mod direct naratorul. cu trimitere directă la "/ironică". însă era "tristă şi tânjitoare". care.cu banii ţăranilor pre eare-i jupuiţi voi. obstinaţia (încăpăţânarea) şi voinţa lui Lăpuşneanul de a se instala pe tronul Moldovei.. Hiaş şi Ştefan. de către "obşte".. cărora le răspunde cu ochii scânteind "ca un fulger": "Dacă voi nu mă vreţi. dacă ar fi . Din atitudinea Doamnei Ruxanda reiese. Ruxanda rămăsese orfană la o vârstă fragedă. constituie fapte reale consemnate de istoria Moldovei. aşa cum sunt ele prezentate de narator... Cu acest prilej. viclenia lui Lăpuşneanul. Ruxanda având "acea frumuseţă. faptul că. bărbaţii şi fraţii". Voi mulgeţi laptele ţării. doamnă!". Ea intră în sala tronului îmbrăcată "cu toată pompa cuvenită unei soţii. în prima domnie. pe Doamna Ruxanda. [. soţia lui Lăpuşneanul şi. faţă de care era datoare să manifeste o atitudine de totală supuşenie şi umilinţă. la cea mai mică plângere.... nu . fiice şi surori de domn". Vocea auctorială introduce în firul narativ un personaj secundar.]. care se dovediseră incapabili să domnească. doamnă!. naratorul omniscient insistă asupra spiritului vindicativ al lui Alexandru Lăpuşneanul.. După moartea tatălui său. cu mottoul "Ai să dai samă.] şi dacă voi nu mă iubiţi. naratorul omniscient descrie detaliat straiele domneşti. Desfăşurarea acţiunii completează. Ea avusese un destin nefericit. portretul lui Lăpuşneanul. Intriga accentuează. eu vă iubesc pre voi [.". Doamna Ruxanda este înspăimântată de cruzimile şi crimele înfăptuite de soţul său şi speriată de cuvintele văduvei unui boier ucis. care o ameninţase "Ai să dai samă. cărora le ia averile şi le taie capetele: "la cea mai mică greşeală dregătorească. Din acest episod istoric reiese. şi pre celălalt ucis" şi fusese căsătorită silit. dar Lăpuşneanul îi tăiase acestuia nasul şi se căsătorise el cu fiica "bunului Petru Rareş". eu vă vreu [. de n-ar fi fost vândut de boieri".

fire violentă şi plină de venin. violenţa şi încrâncenarea domnitorului. unul de altul. Vodă râde satisfăcut şi. la ziua când îi va ucide pe toţi boierii la un loc. dar îşi stăpâneşte pornirea violentă. Deşi construită în antiteză caracterială cu Lăpuşneanul. iar pe de altă parte cruzimea şi spiritul vindicativ care dirijează toată energia domnitorului. lăsând moştenitor la tronul ţării pe fiul său. ea se sparie".găsit la el "cât de puţină simţire omenească". pe de o parte sensibilitatea şi bunătatea doamnei. lipsită de sentimente şi de sinceritate dintre Lăpuşneanul şi Ruxanda. pe care nu reuşise să-i găsească. la un semn al domnitorului. Lăpuşneanul se înfurie cumplit. fiind evidente delicateţea. născoeeşte tot felul de schingiuiri: "scotea ochi. să-şi vadă de casă şi de copii. îl mustră conştiinţa pentru toate cruzimile înfăptuite. chiar şi după toate crimele înfăptuite. Timp de patru ani Alexandru îşi respectă promisiunea făcută soţiei şi nu mai ucide niciun boier. Deznodământul coincide cu ultimul capitol. pre mulţi am să popesc şi eu! Iar pre căţeaua asta voi s-o tai în patru bucăţi împreună cu ţâncul ei". Cu un zâmbet perfid. Lăpuşneanul se poartă cu delicateţe. La ospăţul oferit de Lăpuşneanul ca prilej de împăcare. îşi pierde complet controlul şi-i ameninţă cu moartea pe toţi. ciuntea şi seca pe cârea avea prepus". Mitropolitul şi episcopii. gândindu-se. în loc să se bucure. puindu-i nume Paisie" şi-1 proclamă pe Bogdan domn al Moldovei.:.". Lipsit de credinţă creştină. Deşi uimit de vizita soţiei sale. dar de mă voi îndrepta. Retras în cetatea Hotinului. Din această scenă se evidenţiază relaţia convenţională. apoi. spre dezamăgirea dispreţuitoare a domnitorului: "Femeia tot femeie [. cu un cinism şi o cruzime ieşite din comun. "De mă voi scula. Când termină. făcând o piramidă de "patruzeci şi şepte căpăţăne. probabil. "în delirul frigurilor". Trezindu-se din starea de inconştienţă şi văzându-se îmbrăcat în rasa de călugăr. îl călugăriră. cruzimea. de aceea îl cheamă la el pe mitropolitul Teofan. gingăşia. dar. Lăpuşneanul îi promite că de poimâine nU va mai vedea omoruri şi capete tăiate şi că îi va da "un leac de frică". apoi. pentru că şi el este muritor şi "ai să dai seamă!". în contradicţie cu brutalitatea. "după neam şi după ranguri". Lăpuşneanul izbucneşte cu mânie şi mâna sa caută pumnalul la cingătoare. ceea ce argumentează faptul că ei nu constituie un cuplu. căruia-i cere să-1 călugărească. o sărută pe frunte şi o aşază pe genunchii săi ca să afle motivul acestei îndrăzneli. după care le aşază în mijlocul mesei. au sosit patruzeci şi şapte de boieri care. vârful căreia se încheia prin capul unui logofăt mare". Scena reliefează indirect trăsăturile antitetice ale celor doi soţi. însă o roagă să poruncească mâncăruri alese pentru un ospăţ de a doua zi. Limbajul protagonistului accentuează violenţa şi ura sa nepotolită. când va da "masă mare boierilor". care are ca motto cuvintele lui Lăpuşneanul. simţindu-se mereu în pericol de a fi trădat din nou de aceştia. îi povesteşte despre văduva boierului ucis care 6 ameninţase şi-1 imploră să oprească sângeroasele răzbunări.. "crezând că se sfârşeşte. femeia dovedeşte forţă lăuntrică şi fermitate în ultimul episod al nuvelei. îl jigneşte pe mitropolit . o cheamă pe domniţa Ruxanda să-i dea leacul de frică promis. Ruxanda îi sărută mâna. tăia mâni. cu lacrimi în ochi. Privind masacrul.]. Vodă se îmbolnăveşte "de lingoare" şi. însă ea leşină la vederea acestei grozăvii. pune să se reteze capetele celor ucişi. sensibilitatea şi bunătatea Ruxandei.. ea fiind aleasă de naratorul omniscient să-şi ucide soţul. inclusiv pe soţia şi pe fiul său: "M-aţi popit voi. au fost măcelăriţi de mercenarii aflaţi în spatele mesenilor. Vodă o trimite. pre mulţi am să popesc şi eu. Era totuşi neliniştit pentru că nu pedepsise pe Spancioc şi Stroici. ci numai căsătoria şi legile timpului îi obligă să stea alături. Bogdan.

document pus la dispoziţia scriitorilor paşoptişti de către Mihail Kogălniceanu. Doamna Ruxanda acceptă sfatul lui Spancioc de a-i pune soţului ei otravă în băutură. este evlavioasă. intră în camera bolnavului şi-i dă să bea.sondaje. de atitudini romantice şi intuiţie realistă".. îngrozită de ameninţările lui Lăpuşneanul. toate aceste definind-o ca personaj romantic. iar Stroici. Referindu-se la valoarea incontestabilă a nuvelei "Alexandru Lăpuşneanul" de Coşţache Negruzzi. tu care ştiai numai a omorî". toarnă otrava.] dinţii şi îi turnă pe gât otrava ce mai era pe fundul paharului". crud. Alexandru Lăpuşneanul. nuvela istorica . deci romantică. că voi m-aţi făcut să fac acest păcat". cu descendenţă voievodală şi un destin nefericit. sensibilă. fiindu-i teamă de pedeapsa divină: "Voi să daţi seamă înaintea lui Dumnezeu.4 Benzina 327 RON – RCA /AllianzDirect.. preluat de Costache Negruzzi din "Letopiseţul Ţării Moldovei" scris de Grigore Ureche. fiind construite prin antiteză şi având totodată caractere excepţionale ce acţionează în situaţii ieşite din comun. mai mult silită de boieri. dacă literatura română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale. şi ochii săi sângeraţi se holbaseră". cuvinte memorabile.Dacia Literara” (1840). zise suspinând.. Proza narativă "Alexandru Lăpuşneanul" este o nuvelă istorică deoarece cuprindenumeroase elementele realiste ilustrate de adevărul istoric. Caracterizarea lui Motoc Alexandru Lapusneanul PUBLICITATE Vizite: ? Nota: ? Asigurare medicala Raspundere civila inclusa AllianzDirect. Ruxanda umple un pahar de argint cu apă şi. George Călinescu afirma că aceasta "ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet. spume făcea la gură.ro a literaturi romane.ro . Stroici şi Spancioc se uită cu satisfacţie la suferinţele lui Vodă. şi să te ierte şi pre tine". cu un cuţit.ro Publicata in primul numar al revistei . spunându-i cu bucurie: "învaţă a muri. dinţii îi scrâşneau. Scena otrăvirii este cutremurătoare.. eu te desmitropolesc". care omoară cu plăcere. ca izvor de inspiraţie pentru o literatură română originală. Nu se poate închipui o mai perfectă sinteză de gesturi patetice adânci. lăsând "o pată de sânge în istoria Moldovei". formează un cuplu romantic. încurajândo discret cu binecuvântarea: "Dumnezeu să-1 ierte. a fost înmormântat la mănăstirea Slatina. Alexandru Lăpuşneanul şi Doamna Ruxanda. Ca antierou. ciuntea şi tăia mâini. cu voinţă puternică şi spirit vindicativ. până când. s1q1qg Parerea ta conteaza! Inspirindu-se din cronica lui Grigore Cine are dreptate in disputa dintre clienti si banci? www. deoarece scotea ochi. blândă. fiind încurajată şi de mitropolit. Cele două personaje.. Naratorul obiectiv şi omniscient descrie în detaliu chinurile îngrozitoare ale domnitorului care "se zvârcolea în spasmele agoniei. unde "se vede şi astăzi portretul lui şi a familiei sale". de observaţie psihologică acută. 'îşi dete duhul în mâinile călăilor săi". apoi are puternice mustrări de conştiinţă. în sfârşit.. care-1 caracterizează direct'-"crud şi cumplit". "Gingaşa Ruxanda". înzestrată cu trăsături pozitive.spunându-i "boaită făţarnică" şi-1 ameninţă cu duşmănie: "eu [. Lăpuşneanul este tipul domnitorului tiran.] te-am făcut mitropolit. "îi descleştă [.Alexandru Dacia Logan 2006 1 an Lapusneanul” este considerata o capodopera 1. are o satisfacţie profundă la vederea piramidei formate din" patruzeci şi şapte de capete ale boierilor şi băgase groaza în toţi.

pusa mai ales in evidenta prin relatiile dintre personaje: LapusneanulMotoc (Calaul si victima) si Lapusneanul-Ruxandra (Demonul si ingerul). Vornicul Motoc este folosit ca un instrument de catre Alexandru Lapusneanu pentru a-si pune in practica planurile malefice. iar atunci cand constata hotararea nestramutata a lui Voda. . El este o personalitate istorica atestata documentar de cronica lui Grigore Ureche. Fiind iertat de domnitor. Ii propune mai intai sa dea cu tunurile in multimea de la poarta si apoi ii cere ragaz pentru a-si arandui casa si a se spovedii..isi smulgea barba”. . acestia sfasiindu-l. Vornicul Motoc ramane intruchiparea acelei boierimi insetate de avere si se inscrie. antiteza romantica domina textul. un tradator de profesie care unelteste impotriva tuturor domnitorilor pentru a-si atinge propriile interese si . in palatul domnesc de la Iasi. . (1564-1569) o epoca istorica. fiind un important personaj din literatura romana. Toate acestea releva si o viclenie nativa. devine slugarnic si in permanenta. Naratorul nu isi exprima atitudinea fata de personaj dar se refera la gesturile acestuia prin care vrea sa fie remarcat de Lapusneanu . Motoc este un personaj secundar fiind folosit de Voda pentru a-si pune in practica planurile diabolice. El il considera pe Motoc un intrigant. .. ipocrit si las.pentru a trage foloase”: . tipa.striga ticalosul”. iar Motoc o dovedeste prin faptul ca desi vine ca sol a lui Tomsa sa-l induplece pe Lapusneanul sa se inapoieze. prin care scapa de numeroase incurcaturi. In cronica lui Grigore Ureche.Piru) si incercand sa obtina bunavointa domnitorului: . . aprobandu-i toate vorbele.. Motoc nemaistiind ce sa faca pentru a scapa de moarte: ..silindu-se a ride”.Maica. pentru a deveni o intruchipare romantica a boierului slugarnic. caci el ramane pentru Lapusneanul . .Sa moara toti… sint niste prosti”. Personajul este surprins in primul an de domnie al lui Alexandru Lapusneanul (15641569) in mai multe locuri: dumbrava Tecuci.simtea parul zburlindu-i-se pe cap” si dintii sai clantanind. fiind foarte bine definit si conturat. doreste sa intre in gratiile stapanului care-l flateaza si-l linguseste. Dar cand constata ca nu mai e nici o scapare.. lasitatea lui devine nimarginita. Personajul este caracterizat in mod indirect si prin limbajul folosit.ai urmat cu mare intelepciune”.Oh! Nenorocitul de mine”.. in sala de ospete si la poarta cetatii cand este sfasiat de multime. el trece de partea acestuia si-i fagaduieste sprijinul.O pacatosul de mine”. chiar daca are o alta convingere intima iar linguseala ajunge pana cand simuleaza o stare slufeteasca asemenea celei a domnitorului .invechit de zile rele” si . vei vinde si pre Tomsa”.plangea.Milostive doamne” etc..D. Incercarile lui sunt zadarnice. pe care-l da multimii. Voievodul are dreptate. m-ai vandut si pre mine.un talhos si un vanzator”. ridicola si .boci ca o muiere”. . Insusirile lui Motoc sunt evidentiate si indirect prin fapte... invocand ajutorul divin” (A. Motoc este caracterizat in mod direct si de catre Alexandru Lapusneanul: ... . Vornicul Motoc este caracterizat in mod direct de catre narator. Acest destin tragic al lui Motoc a existat in realitate (istorie) dar boierul se numea Batista Veleli. dar in realitate el isi ....da o reprezentatie comica de lasitate.Ureche. preacurata fecioara”. Din punct de vedere al mijloacelor de expresivitata artistica. care vor ajunge pana la disperare.. sangeroasa si tulbure cand luptele pentru tronul Moldovei si conflictul dintre domnitori si marii feudali ajunsera la apogeu.. transfigurat in personaj literar prin fantezia autorului.deprins a te ciocoi la toti domnii”.…ai vandut pre Despot. Costache Negruzzi evoca aici cea de-a doua domnie a lui Alexandru Lapusneanul. suspina”.. Motoc este omorat in Polonia la porunca lui Alexandru Lapusneanu...

Ş-al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi. chipuri negre se cobor. Ş-ale ei spumate unde către mare îl pornesc. Traian. se prelungesc. sau al Tibrului stăpîn. Dintr-o peşteră. cum îl arată sabia lui şi armura.III. Rîvna-ţi fu neobosită. îndelung-a ta silinţă: Pînă l-adînci bătrîneţe pe români îmbărbătaşi. repetat din stîncă-n stîncă. Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. sau e Mircea cel Bătrîn? Mircea! îmi răspunde dealul. Unul altuia îl spune. Cine oar’ poate să fie omul care te-a-ngrozit? Este el. Mircea! Oltul repetează. Acest sunet. un mormînt se desvăleşte. de pe stîncă. vai! n-a iertat soarta să-ncununi a ta dorinţă. creşte. Uriaş e al Daciei. fapte cumplite îţi sînt ţie cunoscute. Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit. Este ceasul nălucirei. Cavaler de ai credinţei. Oltule. mă-mpresoară: De pe muche. umbră veche! priimeşte-nchinăciune De la fiii României care tu o ai cinstit: Noi venim mirare noastră la mormîntu-ţi a depune. . Transilvania l-aude. noaptea iese. Însă. Ş-ale valurilor mîndre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc.La Cozia Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate: Către ţărmul dimpotrivă se întind. care-ai fost martur vitejiilor trecute. Ascultaţi!… marea fantomă face semn… dă o poruncă… Oştiri. cinste a Romei ce se luptă cu natura. ungurii se înarmez. din rîpă. Muşchiul zidului se mişcă… pîntre iarbă să strecoară O suflare. taberi fără număr împrejuru-i înviez… Glasul ei se-ntinde. 5 Umbra lui Mircea. care trece ca prin vine un fior. Virtuţi mari. acest nume valurile-l priimesc. Sărutare. O fantomă-ncoronată din el iese… o zăresc… Iese… vine către ţărmuri… stă… în preajma ei priveşte… Rîul înapoi se trage… munţii vîrful îşi clătesc. Dunărea se-nstiinţează.

laude ţi-a cîştigat: Întreprinderea-ţi fu dreaptă. nu rezultatul. drum ce duce la vecie. Peste unde şi-n tărie întunerecul domneşte. se întind ca un veşmînt. năravuri se-ndulcesc: Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrăţite În gîndire şi în pace drumul slavei îl găsesc. este foc care topeşte Crîngurile înflorite. vremi de fapte strălucite. Şi-ale valurilor mîndre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Însă triste şi amare. reînviind eroii istoriei naţionale. Dar a noaptei neagră mantă peste dealuri se lăţeşte. cum privim vechea armură Ce un uriaş odată în războaie a purtat. Şi ai lui sîngeraţi dafini naţiile îi plătesc. De aceea al tău nume va fi scump şi nepătat. Ne-ndoim dac-aşa oameni întru adevăr au stat. E a cerului urgie. trece slaba-ne măsură. atât în poeziile patriotice.Dar cu slabele-ţi mijloace faptele-ţi sînt de mirare: Pricina. a fost nobilă şi mare. Căci războiul e bici groaznec. Tot e groază şi tăcere… umbra intră în mormînt. La apus se adun norii. care moartea îl iubeşte. mormintelor. În acel locaş de piatră. Grigore Alexandrescu (1814-1885) este un poet romantic autentic. peisajelor nocturne şi fantastice. El cultivă cu strălucire motivele romantice ale ruinelor. Grigore Alexandrescu a preluat din romantismul european modalităţile artistice. Unde tu te gîndeşti poate la norodul ce-ai iubit. . pe care însă le-a adaptat spiritualităţii româneşti. legi. cât şi în elegii şi meditaţii. şi pădurile ce-l hrănesc. Greutatea ei ne-apasă. Cîtă ai simţit plăcere cînd a lui Mihai soţie A venit să-ţi povestească fapte ce l-a strălucit! Noi citim luptele voastre. Au trecut vremile-acelea. transpunândule în idealurile înflăcărate ale generaţiei de la 1848 şi urmărind sensibilizarea contemporanilor pentru împlinirea idealurilor de libertate şi independenţă naţională. Lumea e în aşteptare… turnurile cele-nalte Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jălesc.

pântre iarbă să strecoară/ O suflare. Cezar Bolliac în Muntenia şi Timotei Cipariu. Costache Negruzzi. Ion Ghica.\"iese\". fapt ce 1-a determinat pe G.. prin aceasta. Deşi a fost scrisă în 1842.. \"se prelungesc\" care se referă la umbrele turnurilor. care trece ca prin vine .. un element tipic romantic fiind apariţia fantomei încoronate care iese din mormânt: \"O fantomă-ncoronată din el iese. care lovesc ritmic \"Zidul vechi al mănăstirei\". Primele şapte strofe compun un pastel romantic. Poezia \"Umbra lui Mircea.] Râul înapoi se trage. Andrei Mureşanu în Transilvania. \"de pe stâncă\". Astfel. Natura este umanizată. precum şi prin adresarea directă (pronume şi verbe la persoana a Ii-a): \"îl\". deoarece sunt separate de punct şi fiecare dintre ele este scrisă cu majusculă. George Bariţiu. \"din râpă\".. \"Ascultaţi!\" etc. împreună cu prietenul său. \"pântre iarbă\" . poetul aseamănă generaţiile de oameni care s-au succedat de-a lungul timpului pe aceste meleaguri cu undele curgătoare ale râului . descriind cadrul natural nocturn în care apare fantoma lui Mircea cel Bătrân. Vasile Alecsandri în Moldova. \"Umbra lui Mircea\" evocă personalitatea istorică a domnitorului muntean. Ion Heliade Rădulescu. Următoarele două strofe constituie o meditaţie. ce par că-nu au o legătură strânsă. Mircea cel Bătrân. Titlul este alcătuit din două părţi. \"citim\". munţii vârful îşi clătesc\". \"La Cozia\" este numele mănăstirii ctitorite de marele voievod.un fior/ [. \"privim\". \"mă-mpresoară\". \"de pe muche\". simetric. La Cozia\" a fost scrisă în urma unei călătorii pe care Alexandrescu a făcut-o pe la mănăstirile din Oltenia.. \"se mişcă\".şi prin folosirea verbelor la prezentul etern (gnomic) . dintre care primele două sunt neaccentuate. \"se întind\". muzicalitate interioară versurilor. \"noi\". Cadrul nocturn este specific romantismului prin atmosfera misterioasă care induce emoţie şi înfiorare.).Alături de Gheorghe Asachi. \"el\" \"stau\". Imaginea vizuală este redată prin forma reflexivă a verbelor \"se întind\". \"izbesc\". Poezia este structurată în şaisprezece strofe şi este construită prin îmbinarea subtilă a mai multor specii romantice. singurul element auditiv al liniştit înserării. părând că ating \"ţărmul dimpotrivă\". \"trece\". fiind animaţi de un adevărat şi înflăcărat patriotism. în care poetul exprimă idei filozofice despre timpul trecător. deoarece toate elementele sale participă emoţional la întâmplările miraculoase: \"Muşchiul zidului se mişcă. care au cultivat tema evocării istorice. lăcaş care a inspirat poezia şi unde. iar ultimele două strofe revin. în care cele dintâi imagini vizuale sunt umbrele turnurilor aplecate peste undele şi valurile Oltului. iar a treia accentuată-«. \"să strecoară\".«. împlinind astfel perfecţiunea artistică a poeziei. la imaginea iniţială a pastelului.\"Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate\". editată de Mihail Kogălniceanu. \"Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate\". Imaginile sunt hiperbolizate pentru a . Printr-o personificare metaforică. următoarele cinci strofe conţin elemente de odă şi imn prin care se slăvesc faptele de vitejie ale domnitorului. Grigore Alexandrescu se înscrie în generaţia scriitorilor paşoptişti. că a fost scrisă. a naturii meleagurilor româneşti. primele şapte strofe se constituie într-un pastel romantic.. \"se cobor\". Semnificaţia titlului.. precum şi o viziune asupra viitorului. în revista \"Propăşirea\". cu identificarea momentelor importante din trecut şi prezent. Atmosfera fantastică şi înfricoşătoare este ilustrată de \"ceasul nălucirei\". se pare. Poezia îmbină lirismul obiectiv cu lirismul subiectiv care se definesc prin pronume şi verbe la persoana a IIl-a şi la persoana I. care dau poeziei gravitate evocatoare şi. \"mă-mpresoară\". Poezia începe cu un anapest (picior metric alcătuit din trei silabe. o zăresc\". poezia va fi publicată în 1844.. Imaginile vizuale sunt construite printr-o enumeraţie a complementelor circumstanţiale de loc -\"dintr-o peşteră\". Structura compoziţională a poeziei. Vasile Cârlova. Călinescu să considere că Alexandrescu face parte \"dintre aceia care au contribuit la apropierea poeziei de muzică\".

Dunărea şi marea .este o odă închinată marelui domnitor român. care împarte versul în două emistihuri. ilustrând valoarea etică a exemplului patriotic al lui Mircea cel Bătrân şi având valoare generalizatoare: \"Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit\".. este o adresare directă a poetului către toate componentele naturii înconjurătoare şi înfiorate. Această idee este construită printr-o hiperbolă. puncte de suspensie: \"Iese. căruia poetul i se adresează direct. poetul presupune că Mircea cel Bătrân a \"simţit plăcere\" atunci când a aflat despre faptele eroice ale lui Mihai Viteazul. Generaţiile care au mvăţat despre faptele de vitejie ale personalităţilor istorice îi venerează pe eroii neamului. de apărare a ţării./ Uriaş e al Daciei. care îl venerează şi astăzi: \"De aceea al tău nume va fi scump şi nepătat\".Următoarea secvenţă lirică . eul liric se adresează direct Oltului. vine către ţărmuri. fiind o manieră artistică strălucită aceea a comparării lui Mircea cel Bătrân cu cele mai strălucite personalităţi istorice: \"Cavaler de ai credinţei. poetul incită la contemplaţie. Alăturarea simbolică a celor două nume ilustre pentru istoria noastră naţională... poetul recurgând la vocativ şi la o interogaţie retorică: \"Oltule. cinste a Romei ce se luptă cu Natura.. fiind repetată.] Cine oar\'poate să fie omul care te-angrozit?\". contemporanii poetului se simt slabi şi mărunţi: \"Greutatea ei ne-apasă. vine către ţărmuri. procedeu artistic tipic romantismului. \"din stâncă-n stâncă\"./ Traian. Verbul la imperativ.pe toţi duşmanii de odinioară: \"Transilvania-1 aude. De remarcat în această strofă este cezura. Epitetul triplu \"dreaptă\".neamului românesc a consemnat şi alte momente glorioase. Un alt procedeu romantic constă în exprimarea retorică sub formă de maxime. care a iubit.dealul. în preajma ei priveşte. valurile.. în numele tuturor românilor: \"Sărutare.. Istoria. propoziţiile sunt scurte şi marcate prin puncte de suspensie: \"Iese. In stil romantic. pentru a se vedea cum \"marea fantomă\" a dat speranţă românilor şi a îngrozit totodată . ungurii se înarmez\"..ilustrează ideea că Mircea a purtat războaie drepte. ca şi el.. careai fost martur vitejiilor trecute/ [. taberi fără număr împrejuru-i înviez\". din dragoste pentru poporul său. Printr-o întoarcere graduală în trecut. care privise cu mândrie legiunile militare şi căruia îi erau cunoscute \"Virtuţi mari. trece slaba-ne măsură/ Nendoim dac-aşa oameni uitru adevăr au stat\". \"Ascultaţi!\". dar în antiteză cu aceştia. sub conducerea unor domnitori panioţi... \"vremi de fapte strălucite\". dar şi plin de tristeţe şi amărăciune din pricina multelor războaie purtate.. stă.realiza măreţia copleşitoare cu care \"marea fantomă\" porunceşte şi la un semn \"Oştiri. fapte cumplite\" ale acestui trecut glorios. Mircea şi M jhai. Oltul este personificat. deoarece porunca voievodului se aude peste Carpaţi..\". în preajma ei priveşte\"..Următoarea secvenţă lirică este alcătuită din două strofe şi se constituie într-o meditaţie filozofică privind scurgerea timpului. Portretul de erou al naţiunii române este construit de Alexandrescu prin întrebări retorice asupra identităţii acestui Viteaz. Mircea! Oltul repetează\". care a fost neobosit în a lupta pentru libertatea şi independenţa ţării.. Trecutul este măreţ. ţara şi poporul român. Ultima strofă a acestei secvenţe lirice confirmă identitatea marelui voievod român. martorul permanent al \"vitejiilor trecute\". umbră vechel Priimeşte-nchinăciune/ De la fiii României care tu o ai cinstit\". Poetul omagiază râvna neobosită a lui Mircea cel Bătrân.care-i repetă numele cu evlavie şi admiraţie: \"Mircea! îmi răspunde dealul. a fost nobilă şi mare\" . Oltul. iar la auzul numelui său întreaga natură este personificată şi el este recunoscut de toate elementele naturii . acestea . sau al Tibrului stăpân.. amplificat. \"nobilă\" şi \"mare\" accentuează eroismul patriotic şi dăruirea cu care voievodul a luptat pentru independenţa ţării. sau e Mircea cel Bătrân?\".alcătuită din cinci strofe .. stă. accentuează ideea continuităţii luptei pentru libertate şi independenţă a poporului român. Autoritatea personalităţii istorice a lui Mircea cel Bătrân este ilustrată prin propoziţii scurte. Patriotismul domnitorului este exprimat metaforic -\"întreprinderea-ţi\'fu dreaptă.

tîn care stăpâneşte liniştea peste întreaga natură. Scriitorul afirma. La Cozia". \"Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jălesc\" şi constituie mărturia istorică a gloriei şi patriotismului conducătorilor români într-un trecut plin de măreţie. până la viitorul nemărginit şi în anii veciniei. se constituie ca efect al unei călătorii de tip romantic (cum se practica în Europa vremii de către mulţi scriitori) pe la mănăstiri de pe valea Oltului. în prefaţa volumului de "Poezii" din 1847. George Călinescu apreciază în mod deosebit această măiestrie artistică a poetului Grigore Alexandrescu: \"Dar marile efecte sunt scoase din prelungirea la maxim a cezurei. care împarte versul lung în două sau mai multe emistihuri (fiecare dintre cele două jumătăţi ale unui vers.). pentru emancipare socială şi naţională.. a experienţei trecutului. noaptea îşi întinde mantia \"peste dealuri\". alături de "Memorialul de călăorie". Peste întreaga natură se instalează \"groază şi tăcere\". care înalţă sufletul prin idei morale şi divine. care-1 împarte în două emistihuri-n. despărţite de cezură-w. ceea ce conferă o muzicalitate aparte. La Cozia\" de Grigore Alexandrescu are versuri lungi. care au înfrăţit naţiile \"prin ştiinţe şi prin arte\". regăsindu-se în poezie atât dactilul cât şi iambul. care moartea îl iubeşte\" sau \"a cerului urgie\". manieră prozodică folosită înainte de poeţii Văcăreşti şi ulterior de Eminescu în \"Memento mori\". Valurile Oltului lovesc ritmic \"zidul vechi al mănăstirei\"fiind personificate.fiind~\"bici groaznec. Turnurile \"cele-nalte\" sunt personificate printr-o comparaţie. elegiacă şi satirică. . de 15 silabe (vers decapentacasilab). este datoare să exprime trebuinţele societăţii şi să deştepte simţăminte frumoase şi nobile. Sursa Referate Romana. acest credo poetic devenit ideal estetic: "Eu sunt din numărul acelora care cred că poezia. Poezia \"Umbra lui Mircea. cu acel efect de eliminaţie prelungită a aerului pe care îl scoatem la harmonium\". norii \"se întind ca un veşmânt\". poetul dând expresie estetica dezideratelor curentului impus de "Dacia literară": inspiraţia din evenimente ale istoriei naţionale. pe lângă neaparata condiţie de a plăcea. Creaţia literară a lui Grigore Alexandrescu s-ar putea defini prin pâteva caracteristici. fiind asemănate cu \"mândre generaţii spumegate\". Prezentul este superior datorită progresului şi civilizaţiei. idee care subliniază încă o dată permanenţa şi continuitatea românilor pe aceste meleaguri. Limbajul artistic. meditativă.com Poezia "Umbra lui Mircea. comparaţia având rolul de a recompune atmosfera misterioasă de la începutul poeziei. condiţie a existenţei sale. fapt ce 1-a determinat pe criticul Paul Cornea să afirme despre acest scriitor că este \"un romantic printre clasici şi un clasic printre romantici\".) pentru a susţine cadenţa poeziei. Personificată. Ultimele două strofe ale poeziei constituie un pastel şi readuc imaginea iniţială a tabloului noctum.". atunci când \"umbra intră în mormânt\".n. Ritmul alternează. valorificarea tradiţiilor. de altfel. Un alt procedeu pentru a crea efecte muzicale este cezura (pauză ritmică în interiorul unui vers. orientarea către prezent. asigurând pace şi linişte omenirii.n.

/ Transilvania-1 aude. cu marele freamăt de lupta al oştilor reînviate. A fost publicată însa abia la 7 mai 1844. dezlegând din nemişcare seculara fantomele. Regresiunea valurilor temporale are loc prin unduirea continuă a generaţiilor de valuri ale Oltului. "marea fantoma" revine din trecut înconjurată de o întreaga armie. creşte. Pe acest mecanism poetic se întemeiază structura textului: prima parte a poeziei este o evocare a măreţiei trecutului.. pântre iarbă să strecoară/ O suflare. Se creează întâi cadrul romantic al evocarii. mormântul. simbolizat de mitul voievodului Mircea cel Bătrân. ce se luptă ." Curgerea apelor se suprapune acum eufonic... dobândind o eufonie perfectă: "Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate.] Traian./ Glasul ei se-ntinde.În vara anului 1842. cadenţele perfecte ale succesiunii silabelor.. o zăresc/ Iese. în preajma ei priveşte. valurile. unde se şi află mormântul marelui domn.. din care iese noaptea. într-un moment crepuscular. sugerează o temporalitate ce se va supune mecanismelor evocării.. Peisajul exterior îşi estompează detaliile. stă. zidul. fapt ce semnifică proiecţia în spaţiul oniric a întregii evocări. noaptea iese. Poezia este o meditaţie romantică pe tema istorică. La această falie temporală se produce epifania voievodală. munţii vărful îşi clătesc. în revista „Propasirea“. ungurii se înarmez. chipuri negre se cobor.. scoţând din adâncurile trecutului figura monumentală a voievodului." în acest decor nocturn. de pe stâncă. aceeaşi poate existentă în cazul marilor fenomene biblice.. de alta umbrele trecutului ce se apleacă peste ape şi "mândrele generaţii" de valuri. Este aici un joc subtil între etern şi efemer. cu puteri magice de transfigurare. din rîpă. similare celor umane. de o parte ţărmul stabil şi zidul neclintit al mănăstirii. umbra. care trece ca prin vine un fior. distrugerea zidurilor Ierihonului sau deschiderea apelor Mării Roşii: "Râul înapoi se trage. bazată pe un mecanism simplu al evocării: impresia puternică a locurilor dezvoltă viziuni poetice care dobândesc reprezentare onirica şi transfigurări legendare. învăluind întregul spaţiu: "Dintr-o peşteră.. ţărmul. repetat din stâncă-n stâncă. prima strofa. războiul fiind expresia lui cea mai cumplită.. trezită la viaţă de porunca voievodului: "Oştiri./ Către ţărmul dimpotrivă se întind." Grota este corelată cu alt spaţiu alveolar închis.. identifică marele personaj printr-o suită de interogaţii retorice ("Cine oar’ poate să fie omul care te-a-ngrozit?// [./ Muşchiul zidului se mişcă. taberi fără număr împrejuru-i înviez. împreună cu motivele dominante. cinste a Romei. Poetul. antiteza trecut-prezent. se prelungesc. poezia în chestiune ar fi fost compusă chiar la Cozia. Se creează astfel antinomiile esenţiale ale meditaţiei de tip romantic. Grigore Alexandrescu face o călătorie la mănăstirile din Oltenia. cealaltă reprezintă o meditaţie asupra prezentului şi a răului instaurat în lume..". ce se izbesc şi se năruie de zidul implacabil al timpului.. Pe marginea acestei falii temporale./ De pe muche. ce se deschide tainic. mă-mpresoară. la o oră a "nălucirei". După cum reiese din Memorialul acestei călătorii. împreună cu prietenul său Ion Ghica. topos al misterului. ecourile vremurilor trecute: "Este ceasul nălucirei: un mormânt se dezvaleşte/ O fantomă-ncoronată din el iese./ Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate/ Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc"... lumea se opreşte pentru moment într-o linişte deplină. editată la Iaşi de Mihail Kogălniceanu. vine către ţărmuri. subteran. rămânând în prim-plan peştera. care îşi exteriorizează iluminarea fascinantă a clipei. prin gradaţie. generaţiile... apariţiile fantomatice prelungind către lumea reală. prin armonii imitative perfecte.. Toate sonurile acestor versuri.

"iese". prin ecouri repetate. chipurile negre "se cobor". "întreprinderea-ţi fu dreapta. a râurilor şi a dealurilor. nu fac decât să creeze atmosfera unui cadru natural fantastic. "se mişcă". păzitori ai faptelor mareţe ale istoriei. linia melodică a versurilor redând numai freamatul apelor in nesfarsita curgere: "Şi-ale valurilor mândre generaţii spumegate/ Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc". numele glorios: "Mircea! îmi răspunde dealul. în vremurile moderne. noaptea este personificată. el fiind o figură memorabilă: "Sărutare. sau e Mircea cel Bătrân?"). a războiului. mărginit de spiritele străbunilor. Discursul poetic cumuleaza mijloace expresive diversificate." Mircea a fost neobosit în lupta sa împotriva străinilor./ Uriaş e al Daciei./ Unul altuia îl spune. întoarcerea graduală în trecut presupunând o conjugare a tuturor forţelor naturale. Mircea! Oltul repetează. pentru marele voievod. poarta spre trecut se închide. umbră veche! priimeşte-nchinăciune/ De la fiii României care tu o ai cinstit:/ Noi venim mirarea noastră la mormantu-ţi a depune. prin incapacitatea de acţiune şi mai ales prin persistenţa conflictelor. Portretul voievodului este cunoscut de toţi românii. Poezia se încheie simetric. "bici groaznec. adresarea directă: "Sărutare./ Şi-ale ei spumate unde către mare îl pornesc". "umbra intra în mormânt". printr-o gradaţie inversă a fenomenelor epifanice. vede soluţii iluministe de ameliorare socială: "Prin stiinţe si prin arte naţiile înfrăţite/ în gândire şi în pace drumul slavei îl găsesc". Dunărea se-nştiinţează./ Acest sunet. trezite la viaţă de sonurile înalte ale apariţiei.cu Natura. care moartea îl iubeste". "-mpresoară". Folosirea prezentului etern al verbelor. a Dunării. acest nume valurile-1 priimesc. Marea revelaţie îi prilejuieşte poetului ample reflecţii asupra vremurilor de glorie ale Evului Mediu românesc. umbră veche!". peisajul redevenind identic celui iniţial. personificarea amplă. iluzia poetului se încheie. a fost nobilă şi mare. se înfioară. trezind spiritul critic al poetului. până când întreaga natură îi preia. care. sustinator cu vorbe şi cu fapte al libertaţii acestui pământ. nordul enigmatic şi mitic al crepusculului./ De aceea al tău nume va fi scump şi nepătat". Asistam la o invazie treptată a elementelor fantastice. muşchiul de pe zid./ Veacurile ce-nghit neamuri al tău nume l-au hrănit. a mării. când. . Antiteza se ilustrează între acele "vremi de fapte strălucite" şi prezentul caracterizat prin "slaba-ne măsura". este "ceasul nălucirei".

cum privim vechea armura Ce un urias odata in . Dunarea se-nstiinteaza.Sursa Autorii. sugerand ideea vesnicei deveniri istorice si. coboara de pe muchii de stanca ca un fluid misterios ce patrunde fiinta celor vii „ca prin vine un fior". iesind dintr-o pestera. elementele naturii se cutremura: Raul inapoi se trage muntii varful isi clatesc. din rapa. acest nume valurile-1 priimesc. cunosucti la noi inainte de Grigore Alexandrescu. Acest sunet. miscatoare. La aparitia lui Mircea. Sonurile care predomina sunt — in consecinta — cele minore si grave. se prelungesc. totodata. din rapa. De asemeni. noaptea iese. se aduna atunci hotarele Tarii Romanesti: Mircea! imi raspunde dealul. cu cezura larga. Young si OssianMacpherson. in jurul fantomei voievodului. hamletiana. a permanentei. Voievodul ii apare poetului ca un urias a carui armura n-ar mai putea-o purta urmasii bicisnici: Noi citim luptele voastre. de o muzicalitate indelung si amanuntit studiata. Poetul se prosterna in fata maretei umbre si vine a depune la mormantu-i prinosul de recunostinta al contemporaneitatii. pura proiectie a eului subiectiv al poetului. Impresionanta este personificarea valurilor Oltului. cu punctele de plecare in englezii Gray. necesara risipirii ecourilor. pusa sub accent prelungit: Ale turnurilor umbre// peste unde stau culcate. vazute ca niste generatii. Si-ale ei spumate unde catre mare il pornesc. intr-un vers amplu instrunat. noaptea e inchipuita ca o himera neagra. surdinizate prin vocalele inchise. de necrezut in momentul de fata. Mircea fusese aparatorul libertatii si realizase odinioara fapte rasunatoare. vie. prin traduceri franceze si rusesti. iesind din mormant inarmat si cu coroana pe cap. alternand cu vocala cea mai deschisa — a — pentru contrast: S-ale valurilor mandre generatii spumegate Zidul vechi al manastirii// in cadenta il izbesc. intre care mai frecventa este u.com Poezia incepe solemn. Este momentul meditatiei romantice. „chipuri negre". impresurand totul cu mantia ei intunecata: Dintr-o pestera. Fantomele. ma-mpresoara. Acum este ora propice nalucirilor si fantomele ies din morminte. Motivul e de tipul preromantic. Unul altuia ii spune. facand sa se miste „muschii zidului". al solitudinii in cadrul naturii si al noptii. Mircea! Oltul repeteaza. Catre tarmul dimpotriva// se intind.

ca si in alternarea rimei feminine cu cea masculina: nalte — spumegate. epistolelor si fabulelor gaseste totusi ca razboiul e „bici groaznic. atmosfera de solemn mister in fata umbrelor trecutului voievodal sunt date. S-ale valurilor mandre generatii spumegate Zidul vechi al manastirii in cadenta il izbesc. este totodata un artist si un ganditor care avea neaparat in vedere prezentul si viitorul. admirator al trecutului. La Cozia. peste apele Oltului domneste intunericul de nepatruns si umbrele reintra in morminte. de aici. Fatal in evul de mijloc. Asa se explica introducerea gandirii rationaliste in cadrul meditatiei romantice care este Umbra lui Mircea. constatabila in spatiul uneia si aceleiasi poezii. ritmand energic discursul liric si asezandu-1 in tipare de neclintit. Din nou mantia noptii se intinde peste muntii din preajma. ca intr-o mica piesa simfonica: Lumea e in asteptare turnurile cele-nalte Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jalesc.m. care moartea il iubeste". „infratite prin stiinte si prin arte". romanticul Grigore Alexandrescu. printr-o anumit studiata succesiune a accentelor.a. trece slaba-ne masura. autorul satirelor. In spirit rationalist. poetul realizeaza finalul. cand natiile. Ne-ndoim dac-asa oameni intru adevar au stat. Greutatea ei ne-apasa. ca de altfel intregii literaturi de la 1848: imbinarea elementelor clasice si iluministe cu cele romantice..razboaie a purtat. rotund. din punct de vedere prozodic. Poezia se incheie insa tot romantic. Fapt oarecum curios. jalesc — izbesc s. Este aici.(opera si scrierile) . Cu un deosebit simt al echilibrului compozitional. prin reluarea motivului initial. manifestarea unei trasaturi cu totul caracteristica operei lui Grigore Alexandrescu in general. constand in alternarea dactilului cu iambul: S-a-le-va-lu-ri-lor-man-dre//ge-ne-ra-tii-spu-me-ga-te Zi-dul-vcchi-al-ma-nas-ti-rii//iivca-dcn-ta-il-iz-bcsc. Muzicalitatea poemului si.d. insa perfect explicabil in contextul literaturii romane din epoca de la 1848. De remarcat coloratura arhaica din finalul versului ultim: „intru adevar au stat". el poate fi inlaturat in epoca moderna. pot afla „drumul slavei in gandire si in pace".biografie . Grigore ALEXANDRESCU . norii se aduna la apus.

ALEXANDRESCU creeaza in doua registre. redactor al Poporului suveran. 1838. si imitatii dupa Florian. Poet. poetul a dat compuneri memorabile. in 1840 e arestat pentru trei luni. care-l ajuta sa debuteze (1832). epistole si fabule. iar confesiunea alterneaza cu dispozitiile contradictorii ale eului. ALEXANDRESCU se casatoreste cu Raluca Sta-matin. 1847. deprins sa se interogheze. dar de o vertebratie acut personala in campul romantismului romanesc: 5 voi. cat cenusie: nu dispune nici de avere. Spirit reflexiv si analitic. Studiaza la Sf. ALEXANDRESCU se naste sub o zodie nu atat de norocoasa. Voltaire si Tasso etc. isi inainteaza demisia si accepta un post de slujbas la Secretariatul Statului. cand de indoiala. (15-29) si mai mult formal. cobora dintr-o familie de mici boieri. fiind orfan de . dupa unele versiuni. La 29 mai 1860. E gazduit. un Memorial al calatoriei intreprinse in 1842 la manastirile oltene. dar. Poezii. ALEXANDRESCU va supravietui inca 25 de ani. Membru al Asoc. biografului revenindu-i sa consemneze un cursus honorum putin semnificativ. mama. lamartinean. loc de pelerinaj mitic pentru primii poeti moderni. Sava. director al Eforiei Spitalelor Civile (1854). Literare a Romaniei (1846). pricinuita. 1832. 22 febr. 1842. Tatal. putin agreabila. afabil. Meditatii. de Tache Ghica (tatal memorialistului) si de Heliade. de versuri (Eliezer si Neftali. insa doar cateva nr. restrans de trad. intre altii. in realitate exprimand acelasi conflict al poetului cu sine insusi si cu lumea: in meditatii. 25 nov. Obligat sa se retraga din viata publica si sa abandoneze activitatea literara. A lasat o opera de intindere redusa. In 1834. director al Cultelor (1859). de otravirea cu beladona. 1863). cateva colaborari publicistice fara continuitate si un nr. pe la vama din Focsani. Suvenire si impresii. denuntand cu ironie si fina disimulatie impostura care triumfa in viata sociala si falsele prezumtii ale cugetului. dintre care ultimele trei sunt culegeri de edite si inedite. spiritual. dupa o scurta trecere. in timpul Revolutiei de la 1848. membru al Comisiei Centrale de la Focsani (1860). tonul e elegiac. Fusea). ALEXANDRESCU intra in armata ca praporcic. aparent etanse. dar dupa cativa ani e lovit de o boala mintala neiertatoare. polarizat cand de nadejde. epistole. satire si fabule. Mihai Alexandrescu. si a fixat un tipar stilistic de mare rezonanta in epoca. Bucuresti. nici de arbore genealogic. Pe ambele planuri. in fabule si epistole apare omul de lume. intrate in patrimoniul literaturii noastre clasice. curand insa un conflict aprig va izbucni intre protector si protejat. clucer (1853). la Targoviste. Maria (n. De aici inainte.n. uimindu-si colegii prin cunostintele in literaturile clasice (elina si franceza). viata poetului curge fara peripetii. elegii. 1814(?) m. era vames si vistiernic. refractar certitudinilor comune. reluata intermitent si cu rezultate neconcludente in momentele de remisiune. Poezii. nici de relatii. 1885. separandu-i pentru totdeauna. probabil sub invinuirea de complicitate cu participantii la conjuratia lui M. Ilustrandu-si parca destinul particular in marea familie romantica. Filipescu. Nascut intr-o familie modesta.

ALEXANDRESCU e. Avand umor. el devine din ce in ce mai anxios. pe de alta. in divort cu societatea. nu are sansa sa-si desavarseasca studiile peste hotare si e nevoit sa-si castige painea intr-o slujba obscura si plicticoasa. viata i se scurge decent. cat si in cea de desfasurare a revolutiei. putin ispitit sa coboare in for. Fire visatoare. un poet melancolic si reflexiv. ALEXANDRESCU e intr-adevar. pana in 1860. In realitate. iesit din ruinele Targovistei". sfioasa si interiorizata. indura de mic privatiuni si umilinte. cand boala il scoate din cursa. Totul ne lasa sa credem ca vana poetica i se istoveste inca inainte de tragicul accident care avea sa-1 claustreze mai bine de doua decenii printre tenebre. si un om vulnerabil. cel mai lamartinian dintre lamartinienii ce populeaza peisajul nostru literar intre 1830 si 1850. indispensabile intr-o perioada de institutio-nalizare a literaturii. produsul indecis al unei epoci a curentelor. caci pe de o parte e vorba de meditatie si elegie. isi oferea consolarea de a-si bate joc de ridicolul celor din jur si. sugerand o perspectiva interpretativa de „Ianus bifrons". care marcheaza sfarsitul epocii eroice si anunta intrarea in eclipsa a reprezentantilor istorici ai pasoptismului. mai amar si mai dezorientat. or toate acestea sunt cerinte de bun-simt. iar notorietatea literara. tratand cu detasare problemele diurne. putea suporta existenta cel putin fara probleme in stadiu congestiv. nu-i aduce recompense materiale ori morale. e un satiric muscator si lucid.timpuriu. inca de la debut. Afabil si spiritual. a cultivarii limbii si a slefuirii formei. Desi profund legat de idealurile nationale si democratice ale pasoptismului. care-si conceptualizeaza emotia si aseaza totdeauna o distanta ironica intre sine si lucruri. nici imboldul unei ambitii care sa-i cravaseze inspiratia si sa-i stimuleze o desfasurare mai energica a personalitatii. Definit de Heliade. pe o latura. nici monolitic in felul voltairian. cand problema de a conferi poeziei un statut specific spre a-i innobila rangul in viata sociala si a opri navala nechematilor se punea cu deosebita tarie. macinata mai mult de trivialitatea zilnica decat de o rasturnare spectaculoasa a sortii. clasicismul nu consta in asumarea unei estetici coerente a mimesis-ului. venit pe lume prea tarziu sau prea devreme. fericirea intima pare sa-1 ocoleasca si ea. desi efectiva si necontestata. ALEXANDRESCU ar fi fost simultan clasic si romantic. In felul acesta. obosit de deceptiile acumulate de-a lungul anilor. drept „un alt Young. framantat de marile intrebari. durabile si productive ipostaze ale lirismului preemines-cian. desi isi pastra patina clasica. cu un echilibru psihic labil. Curiozitatea e ca aceste ipostaze sunt contradictorii. incerca sa-si converteasca starea de frustratie in poezie. Desi de dimensiuni restranse. Intimidat de zarva noii epoci. opera lui ALEXANDRESCU incarneaza doua din cele mai cristalizate. prin rationalismul dialectizat si edifiant al celei de-a doua jumatati a secolului al XVIII-lea. un om singur. de fapt. Trimiterea la Platon din prefata volumului de la 1847 (tinta artei ar fi „frumosul ideal sau stralucirea . Pe alta latura insa. Cu toate acestea. plin de scrupule. ALEXANDRESCU pare sa-si piarda busola. era. Dar odata cu brutala schimbare a climatului de opinie de dupa Unire. ci se reduce la recomandarea cooperarii ratiunii cu imaginatia. in generatia sa de luptatori si profeti. de epistola si fabula. Corespondenta nu ne releva nici trasaturi de vanitate. pe care singuratatea il apasa. care nu mai era nici exclusivist. avand talent. el joaca un rol sters atat in faza de pregatire. caci isi intemeiaza caminul tardiv si de convenienta. Aceasta bifurcare a creatiei intr-o zona a elegiei si o alta a fabulei si epistolei a derutat adesea comentatorii. un personaj de exceptie.

O sincera nostalgie a trairii comunitare. Cu toate ingerintele modei si presiunea modelelor. ruinele. De notat ca poetul nu se resimte de pe urma contactului cu realitatea folclorica. setos sa experimenteze marea poezie. a frustratiei si a implinirii. Pot fi semnalate si alte influente. discretia elementului autobiografic. peisajul lunar. ALEXANDRESCU radiografiaza starile de constiinta sub ipostaza lor instabila si contradictorie. proces-verbal al simtamintelor si starilor de constiinta care-si disputa imperiul sufletului. incat. incapabil sa aleaga intre alternativele cugetului. iau lira si ma duc"). desi trimisese lui Alecsandri 57 de poezii populare pe care le culesese. in care raul triumfa. individul e singur. Versurile ne comunica zbuciumul unui om impovarat de ganduri si mahnire. atat de putin siguri la 1848. puternic afirmata in poeziile de inspiratie cetateneasca sau patriotica (Inima mea e trista. sentimentul timpului ireversibil si al sublimului cosmic. ALEXANDRESCU reuseste sa-si impuna originalitatea inca de la prima manifestare publicistica. reia mereu problemele. un alt tip de modelaj decat elegia) si dincolo de confuzia termenilor de referinta. nici aerul melodramatic. dar putin pregatit sa distinga bunul de raul gust. ros de demonul interogatiei. rotindu-se perpetuu intre certitudine si nesiguranta. cu amestecul caracteristic de filosofare si autoanaliza. „Zic lumii un adio. Lipsit de inventivitate metaforica. ALEXANDRESCU e in nota dominanta a personalitatii sale poetice un romantic. fireste. stapanin-du-si expansiunile. nici stangaciile limbii nu spulbera impresia de combustie morala. e si ambigua. paradisul pierdut al copilariei. pe langa ca e eronata. si a adevarului vietii. ca si in epistole ori in fabule. reflexiv si dilematic. a sperantei si zadarniciei. insusi tiparul meditatiei. Unirea Principatelor) tempereaza exacerbarile individualiste. antagonismul intre poet si proza vulgara a vietii. Dar poetul. Meditatiile si elegiile versifica multe din locurile comune ale romantismului: tristetea. Adio. nascut din supralicitarea retetelor romantice si extrem de contagios intr-un mediu literar cum era cel al deceniului 1830-1840. prin denuntare critica. in cautarea adevarului launtric. mormintele. mereu invins de efortul de a-si gasi echilibrul si a se integra unei lumi prost randuite. acelasi in elegii si meditatii. deoarece poate fi talmacita ca o adeziune deghizata la o estetica a „creatiei". dincolo de conventiile de scriitura inerente genurilor practicate (fabula impunand. insa ALEXANDRESCU pare permeabil nu atat unui model livresc anume.adevarului"). Byron etc). Intr-o serie de elegii domina resemnarea in fata tragismului existentei (Miezul noptei. mai des ca legatura spirituala (inca o zi). Altele propun consolarea prieteniei (Prietesugul) sau a dragostei. Deficitar in zugravirea . Lirismul e la el cu adevarat experienta intima. cat unui ritual melodramatic de gesturi emfatice si formule declamatorii („Pun mana pe-a mea frunte si caut un mormant". trecutul istoric. tendinta de a spiritualiza materia. mai rar ca invitatie ronsardiana la folosirea clipei (Prietesugul si amorul Emiliei). E cea a cautarii si esecului. prin autoscopie. intermitentele dragostei. La Tar-goviste). iar Dumnezeu absent. Nici tonul discursiv. sensibil dar. religiozitatea. desi de mai mica amploare (Young. cu lipsa de stringenta compozitionala si inscrierea strofei intr-o partitura muzicala atesta prezenta tutelara a poetului francez. fiindca marele filosof n-a spus niciodata ceea ce ALEXANDRESCU ii atribuie. Punctele de contact cu Lamartine sunt evidente: reveria melancolica. Sub faldurile violente ale vocabularului romantic simtim ca se consuma o drama autentica.

firul delicat al meditatiei intr-o voluptuoasa si leganatoare melo-pee. care confrunta permanent nadejdea si indoiala. isi sacadeaza monologul prin pauze metrice si sintactice. Modern prin simtul relativitatii valorilor si perceptia alienarii umanului. desi misterios.si e unul din motivele farmecului inca rezistent. in ele gasim . siretenia onctuoasa a povestitorului. particularizand antinomia intre sensul si nonsensul destinului. desi prozodia e tratata cu neglijenta in opera sa. conducatorul abuziv. dar si pe poetul elegiac. Flori-an. uneori folosite si de La Fontaine. In epistole. in anume ceasuri privilegiate. Asteptarea. exemple memorabile de gnomism pur ori de cadente oratorice. pe scurt. bazate de obicei pe opozitia intre demagogul. versuri de o splendida plenitudine recitativa. Caci. Tehnica fabulistica e excelenta: pertinenta dialogului. Marele merit al lui ALEXANDRESCU rezida in intuirea unor raporturi sociale tipice. pe un ton glumet. ALEXANDRESCU e deosebit de inzestrat pentru epistola si fabula. contrastul intre retorica perfida a unora si asteptarea candida a altora permite efecte de un umor pe cat de exploziv socialmente. aptitudinea dramatizarii discursului poetic. viziunea securizanta si sedativa a celor ce nu vor sa-si tulbure siesta. pe de o parte. el poseda. de buna credinta.totul dovedeste concordanta intre cerintele genului si talentul scriitorului. dispus sa supuna totul examenului critic. Izbanzile lui pe acest plan sunt notorii. dar punandu-1 in perplexitate prin continua simulare si uzul frecvent al contrasensului. castigand increderea lectorului prin spirit autocritic. Pe o asemenea canava de contrarietati si zigzaguri ale ideii. Aceeasi potrivire intre felul de a fi si felul de a spune apare in Memorialul de calatorie. ca Hugo. Poetul actioneaza cu bonomie si calm. libertatea schemei metrice . dar legandu-le de actualitatea politica a vremii si autohtonizandu-le cu un fin simt al verosimilului. La Cozia.plastica a lumii fenomenale. in schimb. Fabulele prelucreaza prototipuri clasice. colocvial. de o placuta familiaritate. infiorat de ceasul tainic al amurgului si de ruinele innegrite de vreme. il densifica variind unghiurile de privire si-1 organizeaza in termeni antitetici. sculptate parca intr-o materie somptuoasa si incoruptibila. pe de alta. sau sa desfasoare. intre ritmul interior si structura sonora. desfacuta cu cazna din conventiile la moda si stadiul incult al limbii. inovator in traducerea viziunii romantice asupra lumii si-n expresia ei literara. ALEXANDRESCU e cel mai de seama precursor muntean al lui Eminescu si unul dintre cei mai interesanti poeti ai primei jumatati a secolului al XlX-lea. filistinul. unde-1 gasim pe omul de lume din epistole care persifleaza cu sfichiuiri ironice si aluzii malitioase. pe care-1 exercita poeziile amintite un acord indefectibil intre idee si metru. vioiciunea sugestiva a personajelor. . parvenitul. Lucid. Obiectivul e de a demitiza mondenitatea snoaba. sunt construite cateva capodopere: Anul 1840. Umbra lui Mircea. ideea ca literatura poate corija relele moravuri. Kralov. ca Lamartine. pe atat de irezistibil. ironic. iluziile romanesti. ALEXANDRESCU croieste. tema predilecta e soarta poetului in societate ilustrata cu propriu-i exemplu. in loc sa lucreze prin canonade verbale. si plebeul naiv.

ro insa constata totodata imposibilitatea Inapoi la scoala! Decorix.. suntem trezi la suflarea secolului — =i de aceea avem atata cauza de-a ne descuragia. Bolintineanu. Nimic — decat culmile stralucite. pentru ca era izvorata din 0 lei cheltuieli poştale până la data de 26 septembrie! inimi. procedeu tipic romantic. Gr. acesta fiind o scolar! trasatura inerenta epocii: decorix.. nea=teptat de nou =i original.ro catre Iacob Negruzzi.ro iti aduce tot ce ai nevoie pentru noul an de a i se sustrage.ro Toate-s praf. Acest poem (aparut pentru prima data in Convorbiri Literare din luna august ) aduna ca intr-un focar principalele direc\ii de dezvoltare a literaturii romane moderne de pana la cel mai mare poet al nostru. la varsta de de ani Eminescu devine dintr-o data el insu=i. intre trecutul insufle\it de idealuri inalte.otto. ci numai pentru ca intr-adevar te mi=ca acea naivitate sincera. Mure=an.comentariu Vizite: ? Nota: ? Mihai Eminescu j1p1pr Dependent intr-o masura mai mare sau mai mica de inainta=ii sai (Alecsandri. prin Epigonii. Epigonii se sprijina pe o antiteza.. www.sondaje. Compozi\ional. Noi ce=ti mai noi cunoa=tem starea noastra. a Nu ezitati! La OTTO caror „spusa” era „santa =i frumoasa”. Si sa nu fim sceptici?” Din citatul reprodus se poate observa ca Eminescu avea. =i prezentul PUBLICITATE dominat de scepticism rece. scrisoare ce inso\ea poezia la redac\ia Convorbirilor literare: „Daca in Epigonii ve\i vedea laude pentru poe\i ca Bolliac. Apropiat ideologic de inainta=i. neconsciuta cu care lucrau ei. Alexandrescu).EPIGONII . privitor la scriitorii de la . Eliade — acelea nu sunt pentru meritul intern al lucrarilor lor. epoca scriitorilor de la . o . Ce bei: Pepsi sau Coca Cola? Ideea apare explicit =i in scrisoarea www. Lumea-i cum este. Heliade.. =i Parerea ta conteaza! ca dansa suntem noi. poetul repudiaza scepticismul. nimic — decat con=tiin\a sigura ca nu le vom ajunge niciodata.

„Gura de aur” este insa o expresie mai mult conven\ionala. solda\i gregari. Viena. mai amintesc de Alecsandri =i Bolintineanu. Cre=terea u=or retorica a frazei poetice. Aici Eminescu se lasa influen\at de caracterizarea facuta de Pumnul. Caci cu ce se poate mandri poezia romana in materie de fabula pana la ? Exagerarea a parut flagranta in momentul cand s-a descoperit ca Fabulele in chestiune. Lauda exagerata a „scripturilor romane” se afla mai intai acolo =i Eminescu este perfect con=tient de acest lucru. Prima parte a poemului este o oda inchinata „zilelor de aur” cand au trait poe\i „ce-au scris o limba ca un fagure de miere”. Ma cufund ca intr-o mare de visari dulci =i senine Si in jur parca-mi colinda dulci =i mandre primaveri. in Lepturariu (IV. O spune foarte clar in articolul amintit mai sus: „Daca apoi Lepturariul a exagerat in lauda unor oameni ce nu mai sunt. insa ele erau „cronistice” indrepta\ite pentru ca izvorau din „increderea cea sfanta in puterea creatrice a limbii” . partea I). din . un Bolliac sau Heliade erau pre\ui\i pentru „naivitatea sincera. fara a marturisi. oceanele de stele. =i pentru Eminescu ideile filologice ale lui Pumnul erau gre=ite. au fost pionieri perseveren\i ai na\ionalita\ii =i ai romanismului — pionieri. e adevarat — care insa. la randul sau.opinie critica foarte bine precizata. fabulele clasicului sarb Dositei Obradovici. erau cel pu\in oameni de o erudi\iune vasta. le numea „tablele legii aduse in pustie”. —). izvoarele gandirii =i raurile de cantari sunt imagini care arata pe marele Eminescu: Cand privesc zilele de aur a scripturelor romane. „dulci =i mandre primaveri”. Zile cu trei sori in frunte. nu sunt originale. Poetice=te insa accepta exagerarile lui Pumnul. profesorul sau de la Cernau\i. de nu erau genii. mul\i dintre ei. Un Mure=an. lauda redactorului Curierului nu ne mai apare atat de exagerata. chiar de pe acum. deosebit de valoroase. cel pu\in aceia. intr-un articol publicat in Albina din Pesta. a caror inima mare platea poate mai mult decat mintea lor. a=ezat chiar in capul ilustrului =ir. „verzi dumbravi cu filomele”. reproduce opinia lui Heliade care. luate in ele insele. care va ramane aproape neschimbata. retiparind. Filosofice=ti =i politice=ti prin fabule moralnice inva\aturi. Insa. zilele „cu trei sori in frunte”. in . criticastrul baron Dimitrie Petrino. modestului scriitor bana\ean care traducea. Aron Pumnul. Intr-adevar. Dar gestul scufundarii intr-o mare de vise. Heliade era un om care se entuziasma foarte u=or. ca =i unele epitete ca: „visari dulci =i senine”. dovada a faptului ca opiniile lui se intemeiau =i pe alte izvoare. neconsciuta” mai mult decat pentru „meritul intern” al scrierilor lor. Cu numai opt luni mai inainte de apari\ia poeziei Epigonii. a=a precum nu exista in capetele junilor no=tri dandy”. Sau vad nop\i ce-ntind deasupra-mi oceanele de stele. la inimosul profesor de la Cernau\i. daca avem in vedere ca Fabulele lui Dimitrie Tichindeal se tipareau in (la Buda). Pumnul. caruia ii lua apararea impotriva unui detractor de ocazie. ci numai ni=te traduceri. copiata dupa Ioan Gura de Aur (Ioan Zlataust sau Ioan Hrisostomul). Lucrul acesta nu l-a =tiut insa . poetul exprima exact aceea=i idee in legatura cu activitatea altui pa=optist. verzi dumbravi cu filomele. Impresia de lauda exagerata o da caracterizarea lui Cichindeal (sau Tichindeal). Poetul a avut drept prima sursa de informa\ie =i inspira\ie pentru Epigonii Lepturariul lui Aron Pumnul (I — IV. Cu izvoare-ale gandirii =i cu rauri de cantari.

Scavinov. P. cum insu=i marturise=te in versurile care prezinta traducerea piesei Democrit. Daniil „cel trist =i mic” sunt mai mult ni=te figuri pitore=ti ce coloreaza epoca =i pe care Eminescu le prezinta ca atare. Ne gruzzi intitulata Un poet necunoscut (in edi\ia Negru pe alb.). Prale cu moravurile sale ie=ite din comun). la un moment dat. . a=a cum men\ioneaza cronica lui Neculce =i aceea a lui Nicolae Costin. Insa Eminescu a cunoscut =i alte pareri in legatura cu pitorescul personaj. venit la Ia=i cu suita =i armatele sale in . Mumulean „glas cu durere”.). la Arad. nici Pumnul. Probabila este — dat fiind faptul ca versul continua a ramane obscur — =i ipoteza dupa care Eminescu s-ar . Hasdeu . Primavara amorului. niciodata. croitor. Duhului meu) — . ). dupa imprejurari. Iancu Vacarescu e amintit prin versul: „Vacarescu cantand iara=i a iubirii primavara”. Toate acestea Eminescu le putea afla in scrisoarea lui C. Spiritul lui \intea la universalitate. Russu tiparea Fabulele lui Demetriu Cichindeal in traducere noua din originalul sarbesc al lui Dositei Obradovici. cunoscut lui Eminescu din Arhiva istorica a Romaniei (tom. Poetul nu men\ioneaza decat ciuda\enia omului. de asemenea. Alexandrescu in Satira. citind poate Observa\iunile polemice ale lui Titu Maiorescu. Scavin etc. facuta de dansul dupa Jean-François Regnard (—): De un Daniil Scavinschi cel mititel de statura Pe care placu naturei a-l lucra-n miniatura. autor de versuri rele din cale-afara („Iar de vrei sa faci versuri ia pilda de la Prale” — zice Gr. publicat de B. II. afla tot din Lepturariu. neurmand de asta data pe Pumnul. nici Eminescu. I. S-ar putea sa fie o aluzie la opera lui Dimitrie Cantemir Divanul sau galceava in\eleptului cu lumea sau giude\ul sufletului cu trupul. care se arata nemaipomenit de generos =i considera pe Prale drept un geniu. S-ar putea. in poezia lui: „Amorul dete loc durerii =i melancoliei”. Era „mititel de statura”. ) =i din acela=i Lepturariu. unde in nota e pomenit. de la acela=i Heliade. Era „trist”. care face aluzie la cea mai de seama poezie a sa. partea ). Prale „firea cea intoarsa”. p. un fel de „uomo universale”: „Poet. traducator al Psaltirii in versuri (Bra=ov. music. aparute exact cu un an inaintea Epigonilor (in Convorbiri literare din august . poate. De Ion Prale.Heliade. Despre Mumulean se informase. pentru ca in urma unei medicamenta\ii gre=it ad ministrate ii cazusera parul =i musta\ile. care spunea despre autorul Caracterurilor cum ca. autoritatea cea mai mare in probleme literare. Versul: Cantemir croind la planuri din cu\ite =i pahara a dat na=tere la interpretari foarte diferite. lucrare pe care Eminescu nu a cunoscut-o. sa fie la mijloc un reflex al lecturii unei balade populare referitoare la Constantin Cantemir. dupa cum s-ar putea sa fie o referire la planurile politice ale domnitorului moldovean care dadea banchete in cinstea lui Petru cel Mare. Abia in . podoaba la care \inea foarte mult. odata cu Pumnul in Lepturariul sau (IV. tatal lui Dimitrie. Scavinschi. un boem sucit. Scavinescu. unde Pumnul tiparise Intamplarea comiceasca a lui Democrit. arhitect. balada in care se pomene=te de banchetele domnitorului moldovean ce poruncise moartea Costine=tilor.“ „Daniil cel trist =i mic” este Daniil Scavinschi (care se iscalea. ciobotar =i aflator de lucruri noua. dupa o amintire a lui Vasile Alecsandri.

o enigma neexplicata. cand in Umbra lui Mircea. scriitorul clasic rus. printr-o inten\ionata gre=eala. Munte cu capul de piatra de furtune detunata.referi la Antioh Cantemir. sfinx patrunsa de-n\eles. Chiar atunci cand metafora se producea. prin poezia sa Mar=ul. profe\iilor amare. Bolintineanu plange romantic la capataiul iubitei. Sihleanu cu ale sale Armonii intime e denumit „lira de argint”. Alexandrescu e comparat cu Byron. Calinescu. referin\a facandu-se la fabu list. Eminescu ii inchinase =i cunoscutul poem faustic Mure=an. Donici e caracterizat printr-o metafora deosebit de sugestiva : „cuib de-n\elepciune”. Calinescu scria: „Ce imagine mai marea\a pentru cantare\ul de=teptarii noastre decat aceasta a lui Mure=an legat in lan\uri pe care le scutura? Vocea lui nu e ragu=ita. vazut de cititor ca pe un ecran. indoliate. facand „din cu\ite =i pahara” planuri de amenajare a mo=iei. aluzie la fata tanara pe patul mor\ii. De o mare plasticitate este versul: Iar Negruzzi =terge colbul de pe cronice batrane. Comentand aceasta rara imagine. La Cozia vrajea umbre „dintr-al secolilor plan” =i cand. chema o=tirea „l-ale \arii flamuri”. un sfinx plutind in ce\uri de mitologie =i eresuri: Eliad zidea din visuri =i din basme seculare Delta biblicelor sante. Autorul Biblicelor sau noti\e istorice. care insa erau „negre”. Lui Heliade i se dedica una dintre cele mai frumoase strofe. Alecsandri =i Bolintineanu cultivau cu precadere compara\ia: „Ca fantasme albe plopii in=ira\i se pierd in zare”. de atata imbra\i=are cu fieraria ruginita. facuta in spiritul sintaxei greoaie a poetului anului : “Beldiman vestind in stihuri pe razboiul inimic”. Una dintre cele mai frumoase strofe ale Epigonilor este aceea dedicata lui Andrei Mure=anu. Adevar scaldat in mite. fiul lui Dimitrie. Gr. Pann este „finul Pepelei cel iste\ ca un proverb”. Carlova. la poe\ii anteriori. Sta =i azi in fa\a lumii o enigma nesplicata Si vegheaz-o stanca arsa dintre nouri de eres. face sa rasune mun\ii =i invie piatra”. religioase =i politice asupra Bibliei (Paris. pe lira canta cu mana «amor\ita» de stransoare. Acesta aparea. Riga Poloniei =i domnul Moldovei. descifra „eternitatea din ruina unui an”. aluzie la celebra Povestea vorbei. cu o satira tradusa de C. ) e infa\i=at ca un profet al amaraciunilor viitoare. Sobie\ki =i . Ipoteze se mai pot face inca. sugerand un gest memorabil. el vorbe=te brazilor. Alexandru Beldiman cu Tragodia sa este caracterizat. filozofice. tulburatoare prin imagistica ei pletorica. romantica. G. ramas postum. in Lepturariul lui Pumnul in care era vorba de un boier. ea nu avea densitatea =i puterea evocatoare a celei eminesciene. ci. El este un munte cu capul de piatra detunata de furtuni. Bolliac e amintit prin Sila =i Claca=ul: „Bolliac canta iobagul =-a lui lan\uri de arama”. „Ca un glob de aur luna stralucea” etc. In acela=i spirit uria= =i fabulos. In evocarea trecutului istoric (din Alexandru Lapusneanul. Cum arata acela=i G. Semnul marii poezii sta mai ales in puterea de concretizare a abstrac\iunilor. Negruzzi. Eminescu introduce amplu =i substan\ial adevarata metafora in poezia romaneasca. „scutura lan\ul cu o voce ruginita”. patria a=teptand inca eliberarea. Mure=an devine simbolul poporului roman care. la . in Anul .

Contrastul tanar batran. au inimi mari. care a cules baladele =i poeziile populare ale romanilor =i a compus Doinele =i lacrimioarele. in=irand — in In=ir-te margarite — margaritare pe firul unei raze de stele. retorica chiar. El evoca in legende „dorul \arii cei strabune. Cum s-a mai observat. Noi carpim cerul cu stele. convorbea\i cu idealuri. de=i sunt batrani. eliptice de predicat cele mai multe: Iara noi? noi. dispre\uiesc pe vizionari =i considera ca totul e conven\ie. ca o sentin\a fara apel. izbe=te imagina\ia. cade retezat. p. deosebirea de expresie de la unul la celalalt. noi manjim marea cu valuri. pierdu\i in ganduri sante. In noi totul e spoiala. patria noastra: o fraza. ur`te. Noi suntem iara=i trecutul. mari de patimi. totu-i lustru fara baza: Voi credea\i in scrisul vostru. harfe zdrobite. Acum apare mi=carea abrupta. Prozaicul emistih s-a intors cu capu-n jos este inlocuit (opera\ia a avut loc parca incon=tient. Cuvantul familiar. minciuna. purificat de orice urma de conven\ie =i retorism. calp. pana la un punct). sugereaza atitudinea visatoare tipic pa=optista. Negruzzi realiza culoarea de epoca muind pana in cerneala vremurilor: „Moaie pana in cerneala unor vremi de mult trecute”. juxtapuse. spoiala. privire scrutatoare. inimi batrane. imprimandu-se cu o for\a expresiva imposibil de aflat altundeva decat la Eminescu: S-a intors ma=ina lumii. in timp ce inainta=ii. in partea a doua a poemului Eminescu e total original. limba lui Eminescu impresionand spiritul =i prin anume absconsita\i. de vreme ce s-a constatat ca un lucru care azi e drept. ve=nic tanar =i ferice”. trist =i rece. Propozi\iile sunt scurte. de=i sunt tineri. „zice” din fluier =i poveste=te cu basmul. in partea a doua a poeziei Epigonii. De remarcat. sunt mari de patimi =i au inimi batrane. facuta anume pentru a servi acela=i con trast romantic. a pronun\a s`nte in loc de sfinte etc. palpabile. Contrastul dintre genera\ii se realizeaza prin acel joc al pronumelui personal noi — voi. Alecsandri este „rege al poeziei. Mici de zile. a „convorbi cu idealuri” (formulare u=or pleonastica. maine . vremea lui Stefan cel Mare”. diurn. El. noi nu credem in nimic! Metafora. a=ezate paratactic: Voi. cu voi viitorul trece. poezie aflata de asemenea in Lepturariu (tom III. Primul din cele doua versuri citate mai sus era o reminiscen\a din poezia Moldova in anul de Vasile Fabian Bob. sacadata a frazei satirice. Versul al doilea insa. prozaic — luat in sine — va aparea insa numaidecat in formularea metaforelor care exprima pozi\ia epigonilor: fraza. de o mare precizie =i corectitudine rece. manjim. mici de zile.Romanii. se afla aici. carpim. la locul ei mai mult ca oriunde: epigonii sunt sim\iri reci. ): S-a intors ma=ina lumii. s-a intors cu capu-n jos. fara inimi. Ma=ti razande puse bine pe-un caracter inimic. Ultimele — strofe ale Epigonilor realizeaza prin pana lui Eminescu una dintre cele mai patrunzatoare pagini lirice in care e vorba de scepticism: epigonii privesc reci la lumea asta. infa\i=at prin rasturnare. Dumnezeul nostru: umbra. A fi pierdut in ganduri. „doine=te din frunza”. epigonii? Sim\iri reci. ur`te. Aprodul Purice). harfe zdrobite. interogative. preten\ioasa in formularea ei =i cumva ininteligibila pana la un punct. in propozi\ii simetrice. prin care abstrac\iile devin materiale. lustru. tinere inca. in fierberea inspira\iei) cu straniu de frumoasa expresie cu voi viitorul trece. pus la inceput de vers sau la cezura. chiar in versurile citate.

Cugetarea nu e decat o „combi nare maiestrita” a unor lucruri care nu exista. Poetul se folose=te de cuvantul cel mai potrivit =i cel mai la indemana pentru exprimarea ideii. Muzicalitatea insa=i a limbii il interesa numai in masura in care aceasta ajuta muzica ideilor. visatorul romantic./Voluptos joc cu icoane =i cu glasuri tremurate. Scepticii formuleaza defini\ii schopenhaueriene de felul „Moartea succede vie\ii. . Nouri de erezii./Strai de purpura =i aur peste \arana cea grea”. dupa cum grecismul filomele da sugestia de epoca. in toata libertatea. Impresia de frumos nu vine insa din cuvintele luate izolat. o carte „trista =i-ncalcita/Ce mai mult o incifreaza cel ce vrea a descifra”. descopera noi sensuri sau le intare=te pe cele mai pu\in cunoscute. care insa sugereaza =i ideea de eresie (ratacire). A=adar. in vederea transmiterii ideii de ireversibilitate. rar. Poezia? „Inger palid cu priviri curate. eres. acest cuvant fiind socotit pe atunci potrivit a inlocui cu succes romanescul privighetoare. =i nicidecum ca pe un scop in sine. Neologismele. prin abatere de la regula. de la =i de mai inainte. „cuib de-n\elepciune”..poate deveni minciuna. esplicazione) in spirit heliadist. poetul traie=te o drama. din versul urmator: Si vegheaz-o stanca arsa dintre nouri de eres.. iata tot ce poate fi mai in spiritul lui Heliade. cuvantul vechi. care trebuie vazut ca un manifest ivit intr-un moment de rascruce al dezvoltarii poeziei romane=ti. drama neputin\ei ie=irii din contemporaneitate. o privea mai intai =i intai ca pe un mijloc de comunicare. ci din context. Donici. versurile din Epigonii nu spun mare lucru. alaturi de neologism. injuratura). dintre care unul e transcris. din versul: S-au dus to\i =i s-au dus toate pe o cale nenturnata. via\a succede la moarte”. in genere. neao=. Caci Eminescu. fauritorul de planuri fantastice. Cercetate strict din unghiul de vedere al categoriilor gramaticale. A crede ca Eminescu are cuvinte =i expresii frumoase in sine =i. ca a scris intr-o limba frumoasa este o eroare provenita din despar\irea arbitrara a formei de con\inut. suna mai categoric decat neintoarsa. Heliade este o „enigma nesplicata”. italienizant (de la esplicare. Popularele colinda =i dumbrava sunt in acord cu ideea scufundarii intr-o mare de vise. din frumuse\ea ideii poetice. dar =i cu. Lumea nu are — dupa dan=ii — alt sens. singura valabila in poezie. Boul lui e cuminte (cuvant cu doua in\elesuri: bland sau in\elept) =i vulpea diplomata. condi\ia de epigon sceptic fiind in cele din urma =i a lui. pune „urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb” sa mediteze. cu toate ca ideologic ramane un adept =i un admirator al inainta=ilor de la . dar =i polemistul in lupta cu tot felul de adversari. Astfel arhaicul scripturi nu e folosit decat in consonan\a cu zilele de-aur ale entuziasmului inainta=ilor pentru cuvantul scris. Nimic nu-i era mai strain decat pitorescul de limbaj. De aici decurge vibra\ia lirica intensa a poemului. O prima confirmare a celor aratate mai sus o da observa\ia asupra vocabularului. stau foarte bine alaturi de un cuvant bisericesc =i arhaic. oricat de mult ar fi iubit =i studiat limba romaneasca. Eminescu utilizeaza. Vechiul =i rarul participiu neinturnata. Lupta inainta=ilor a fost de=arta =i \inta lor nebuna. nu fara a avea =i el un corespondent italian (eresia care se traduce cu erezie.

. In schimb. i=i au func\ia lor precisa. Opera\ia a avut loc in fierberea inspira\iei. Nevoia de conciziune l-a adus pe poet la crearea de noi cuvinte uneori. cat mai ales pentru precizia ideii. care suna sec =i prozaic. ci prin \intuirea lor in contextul poemului. ……………………………………………………. =i la pa=opti=ti) e mult mai potrivit decat rupe. de exemplu. transmite in chipul cel mai elocvent ideea poetului-profet care chema „piatra sa invie”. Sur. lupta de=arta. Regionalul colb din versul: Iar Negruzzi =terge colbul de pe cronice batrane e potrivit aici.. Adjectivul calificativ scrutatoare e pus pentru a marca raceala =i neincrederea. Glasul lui Mure=an era a=a de puternic. este frant in trei propozi\ii.//Lumea-i cum este//=i ca dansa suntem noi. epigonii. sonor. Si totu=i cat de propriu suna ele in versul: Noi carpim cerul cu stele. via\a succede la moarte. ca intr-o defini\ie. cu punctul de plecare in urmatoarea compara\ie probabila: „Noi. lustru fara baza. muntenescul praf sugereaza distrugerea =i neantul. Asemenea vocabule. Neologismul plan. \arana cea grea. cadavru trist =i gol. trista. succede suna doctoral. Alexandrescu: In prezent vraje=te umbre dintr-al secolilor plan. dar. Cuvantul. Verbul din predicatul simuleaza e depreciativ pe langa substantival abstract sim\irea. Arhaicul rumpe (il aflam la cronicari. A=a. Eminescu folose=te un cuvant sau altul nu pentru ca ar fi mai frumos. O conven\ie e totul. Poetul a re\inut puterea expresiva a celor doua verbe =i a contras totul intr-o formulare cat mai lapidara. e folosit pentru convertirea abstrac\iunii temporale secole intr-o reprezentare mai concreta. mai ales in a doua parte a poemului: Noi? Privirea scrutatoare ce nimica nu viseaza. =i ironic-amar totodata. rece. acela de chemare a duhurilor. in versul: Toate-s praf. spa\iala. fiind cu totul la locul lui inainte de o prima cezura. Moartea succede vie\ii. prin imitarea celor vechi. ci pentru ca e mai propriu in a transmite ideea. incat poetul nu canta pe o lira cu coarde de argint. pe care — dat fiind ca glasul lui simbolic vine din strafundul trecutului de oprimare — le rumpe. ce sim\irea simuleaza. noroi. care. noi manjim marea cu valuri. iata doua cuvinte ur`te. praf etc.. spoiala. de parca am carpi cerul cu stele =i am manji marea cu valuri”. incalcita. arhaismul =i provincialismul sunt folosite nu pentru culoare. introduse in chipul cel mai nea=teptat in lirica. incifra e format prin opozi\ie cu descifra: . din acela=i vers. sunand senten\ios in finalul poemului. maine-i minciuna. Carpim =i manjim. dar nu prin ele insele.. Vizionari =i conven\ie este un mod liric al stilului indirect liber. ce-i azi drept. transformandu-se de fapt in metafore. ceea ce se potrive=te evocarii umbrei lui Mircea cel Batran la Cozia de catre Gr. A=adar.. in opozi\ie cu visatoare... scriem (sau pictam) a=a de urat. Mure=an „rumpe” coarde de arama. unde e vorba de cronicarii moldoveni a caror mana veche (adjectivul are sensul special de batran) scrisese domniile romane pe mucedele pagini. rasunatoare ca ni=te fanfare. Cuvantul neao=. ci pe una cu coarde de arama. Privim reci la lumea asta — va numim vizionari. sugerand gestul energic al cantare\ului. Ce tablourile minte. iata alte vocabule =i expresii care concura la ideea de scepticism epigonic.Verbul a vraji e adus la sensul lui ini\ial. care surprinde ochiul printr-o mare concentrare =i da impresia neta de forma unde abia incape gandirea. alt sens n-are lumea.

ceilal\i o deszic”)..”).Combinare maiestrita Unor lucruri nexistente. cea mai mare sfor\are artis tica din literatura romana. ca =i acel pe gre=it pus sa introduca acuzativul din versul: „Beldiman vestind in stihuri pe razboiul inimic”. Exprimarea concentrata./Ce mai mult o incifreaza cel ce vrea a descifra” (ca =i deszic... de evocare a epocii prin mimetism de limbaj o avea — dupa cum aratam — „enigma nesplicata”. adjectivul gerundival din „lebada murinda“.. Aceea=i func\ie stilistica. gre=eli provenite din forma prea stramta. in Mortua est: „Ce un secol o zice. ca Alecsandri. dar nu spre a face versuri sonore =i bine rimate. pe care limba o impune cugetarii de geniu. exista la el. fiindca in in\elesul acesta de combina\ie forma nu-l interesa deloc. profe\iilor amare Ce-aratau faptele crunte unor domni tirani. ca =i pluralul mite din versul: Adevar scaldat in mite. Tot a=a. S-ar putea insa ca aceste intorsaturi sintactice sa mimeze pa=optismul. .” Arta poetica Conceptia despre poezie si misiunea poetului-Mihai Eminescu Vizite: ? Nota: ? Mihai Eminescu este in literatura romana „poetul . fiindca le gasim la Heliade =i la Alecsandri. Ele pot fi insa =i simple abateri de la regulile comune ale exprimarii strict literare. poetul nefiind interesat de perfec\iunea gramaticala. eliminarea lui ca in introducerea circumstan\ialului: Si vegheaz-o stanca arsa dintre nouri de eres (subin\eles: „vegheaza ca o stanca. sacrificand-o. fa\a de zic. Sfor\area. care evoca O fata tanara pe patul mor\ii a lui Bolintineanu.. insa uneori gaunoase. sfinx patrunsa de-n\eles. sintetica poate fi constatata =i in construc\iile in care este elidat articolul posesiv (genitival). antepunerea adjectivului inso\it de prepozi\ie in expresia: „umbra dulce cu de-argint aripe albe”. In acela=i fel ar mai putea fi interpretat =i sante din „sante firi vizionare”. Calinescu — sa se creada ca Eminescu ingrijea forma.. in orice caz. incorsetata... „Este gre=it dar — arata G.cartea trista =i-ncalcita. vicleni. ideii.„. ci a cristaliza cat mai aproape de momentul genetic ideea. fapt ce da aspect de dativ comunicarii: Delta biblicelor sante.

frumos si adevarat. prin stil clar. „In zadar in colbul scolii”. motivele pentru care aduce laude poetilor elogiati care „nu sunt pentru meritul intern al lucrarilor lor. ce innobileaza prin sensibilitate. in majoritatea creatiilor lirice. ideile sale despre arta nu se constituie in poezii anume. preocupata fiind de interese materiale. Ce e rau si ce e bine Tu te-. Tu ramai la toate rece. ci numai pentru ca intr-adevar te misca acea naivitate sincera. emotie. divina. n7t21tv In „Epigonii” Mihai Eminescu da definitia poeziei. care sa transfigureze realitatea. vreme vine. „Criticilor mei” care sunt si cele mai valoroase din punct de vedere literar si profund filozofice. „Glossa”.cele mai multe fiind postume. Strai de purpura si aur peste tarana cea grea. meschine este ilustrata in poezia „Criticilor mei”: . pornind de la intrebarea „Ce e poezia?”. Toate-s vechi si noua toate.” Glossa Eminescu aspira in permanenta spre o arta ideala. fie in poeziile despre arta. ci se regasesc in intreaga sa creatie . Intre poeziile programatice antume se numara „Epigonii”. in societatea contemporana superficiala. pretuind profunzimea de gandire a anticilor prin promovarea idealurilor de bine. Voluptuos joc cu icoane si cu glasuri tremurate. „Ordin si poetul”. „eu nu cred nici in Iehova”. scepticismul solitar si preferinta sa pentru antiteza: „Nu ma-ntoarceti nici cu clasici Nici cu stil curat si antic Toate-mi sunt deopotriva Eu raman ce-am fost:romantic.nepereche” .creator al unei opere care strabate timpul neuscata de seve prin interpretare si netocite de repetate rostiri.” Eminescu ii marturiseste lui Iacob Negruzzi intr-o scrisoare ce insoteste poezia „Epigonii”. recunoscand inclinatia sa de vizionar. conceptiile sale despre conditia poetului si menirea artei sale fiind exprimate intr-un fel sau altul .ntreaba si socoate. prin aspiratia catre perfectiune si echilibru.” Eminescu se incadreaza singur in curentul literar al romanticilor . pe care o concepe ca pe o creatie pura.Mihai Eminescu inclina uneori spre clasicism. Ce e val ca valul trece. armonios si prin ironia rece a ratiunii: „Vreme trece. desi unele fusesera scrise la inceputul perioadei de creatie ori in plina maturitate: ”Icoana si privaz”. Cateva creatii ale lui Eminescu directioneaza conceptia poetica . „Oda(in metru antic)”. Nu spera si nu ai teama. La Eminescu nu se poete vorbi de o poezie programatica . „glasuri tremurate” mintea si sufletul omenesc: „…Inger palid cu priviri curate. incapabila sa aprecieze arta adevarata. neconstienta cu care lucra ei. fiind mereu preocupat sa gaseasca acel cuvant „ce exprima adevarul”: „Si am visat odata sa fiu poet…Un vis Desert si fara noima ce merit-un suras De cruda ironie …Si ce-am mai vrut sa fiu? Voit-am a mea limba sa fie ca un rau…” Icoana si privaz Viziunea sceptica eminesciana privind conditia poetului in lume .” ( Eu nu cred in Iehova) In ciuda acestei afirmatii . fie in publicistica. De te-ndeamna de te cheama. in care imaginile poetice sunt „icoane”. „Iambul”.

Unde pasari ca el Se-ntrec in cantari. printr-o reintoarcere nostalgica spre propria tinerete. cand moartea-i parea undeva departe: „Nu credeam sanvat a murii vreodata. Sanul marii infinit. aspirand spre ideal. Pe-al meu propriu rug. ma topesc in flacari… Pot sa mai renviu luminos din el ca Pasarea Pheonix?” Crezul artistic al lui Mihai Eminescu este acela ca numai arta eternizeaza creatorului.” Echilibrul sufletesc ii este tulburat de aparitia sentimentului de iubire „dureros de dulce”. Numai poetul Oamenii se trec si mor Ca pasari ce zboara Ca si miile de unde. invocand tot un simbol mitologic. In sfintele lunci . Poetul isi inalta privirea la „steaua/Singuratatii”. Chinurile provocate de iubire poetului sunt asemuite cu cele ale lui Hercule si Nessus. Deasupra valurilor. personaje mitologice ce devin simboluri sugestive ale suferintei. sentimentele profunde traite de poet. cautand intelesurile firii. varsta visarii. Iubirea este un foc mistuitor pe care nu-l poate stinge „cu toate/Apele marii”. cu flori deserte Ca pe cap iti cade cerul: Care roade n-ati adus Unde vei gasi cuvantul E usor a scrie versuri Ce exprima adevarul? Cand nimic nu ai de spus. acela al pasarii Pheonix: „De-al meu propriu vis.” In zadar in colbul scolii Ultimul mare romantic european a dat masura perfectiunii clasice in poezia „Oda (in mediul antic)”. il poete face nemuritor.„Ah!Atunci ti se pare Critici voi. mistuit de propriul vis. Trece peste nemarginirea timpului… Treierand necontenit In ramurile gandului. chinuieste Si indemnurile vietii. Ce un suflet le patrunde . existenta omului sa fie singurul izvor al inspiratiei lirice: „In zadar in colbul scolii. Poetul. mistuit ma vaiet. mediteaza asupra ideii de moarte. opera a maturizarii depline a artei eminesciene.” . Poezia exprima viziunea filozofica a poetului asupra iubirii si a mortii in substanta clasica materializata cu elemente romantice. Ca viata sa aiba pret Cauti urma frumusetii Ci traieste. Si de toate patimeste (…) Si-ai auzit cum iarba creste. idee exprimata in poezia intitulata sugestiv „Numai poetul…”: „Lumea toata-i trecatoare.” Poezia trebuie sa exprime intotdeauna adevarul vietii. Nu e carte sa inveti Prin autori mancati de molii. care-i da si perspectiva mortii.

ro iti aduce tot ce ai nevoie pentru noul an contextul intregii noastre poezii scolar! nationale. Alte surse sunt cele: filosofice (ideile lui Schopenhauer in legatura cu geniul si omul comun.4 Benzina de la 1478 RON – RCA+CASCO / 1 an AllianzDirect.comentariu Asigurare de travel 18 RON pe saptamana Oriunde in UE. dar modificand unele detalii si mai ales finalul. Vazandu-l ca insista. cuprindea povestea unei frumoase fete de imparat -. crestina) si biografice (propria-i viata ridicata la rangul de simbol). intitulat “Fata in gradina de aur”. cat viata toata Un singur chin s-aveti: de-a nu muri deodata!” Mai tarziu. povestirea la persoana a treia. ca sa-i incerce taria dragostei -. cultural mitologice (motive din mitologia greaca. dar si asupra conditiei generale a omului ca fiinta sfasiata de contradictii adanci. Basmul. in care povestea mai veche devine pretextul unei meditatii romantice asupra geniului. ii cere -. dar este refuzat. asa ca zmeul sau va rosti cu amaraciune catre cei doi o urare glaciala: “Fiti fericiti -. fugind in lume cu un fecior de imparat ce-o rapise si. care intre timp se indragostise -. si transformat intr-un cantec liric. de care se indragosteste un zmeu. razbunarea nu i se pare potrivita cu superioritatea fiintei nemuritoare. izolata de tatal ei intr-un castel -. Punctul de plecare e un basm popular romanesc. expresia absoluta pe care o decorix. o vede pe fata -. . cu glasu-i stins a spus -. poemul va fi prelucrat in cinci variante succesive.ro Inapoi la scoala! Poemul “Luceafarul” reprezinta. Forma poemului e narativ-dramatica prin: formula de introducere (“a fost odata”). peste ea pravaleste o stanca. Eminescu valorifica acest basm. Vizite: ?AllianzDirect. doreste sa fie dezlegat de nemurire. Pe langa basm. dar ea se sperie de nemurirea lui si-l respinge. “Luceafarul” a cunoscut un lung si complicat proces de elaborare. indiana. in Decorix. ii desparte printr-un viclesug. in perioada studiilor berlineze. va fi reprodus in “Convorbiri literare” si apoi e inclus in primul volum din 1883. intr-un poem cu acelasi titlu. existenta personajelor. Intors pe pamant. dupa 1880.PUBLICITATE LUCEAFARUL . p9r1rd Publicat in 1881 in “Romania literara”. aflati in sfere diferite). furios. iar pe el il lasa sa moara de durere intr-o fabuloasa Vale a Amintirii.ro Nota: ? MIHAI EMINESCU Toyota Corolla 2006 1. Atat de fericiti. prezenta unui narator. Zmeul merge la Dumnezeu.ro atinge gandirea poetica si filosofica a lui Eminescu. din categoria izvoarelor folclorice mai face parte si motivul zburatorului (fata se indragosteste de zburator). se devina muritor ca ea.

Luceafarul. tata fiindu-i cerul si muma marea. comunicarea e indirecta -. ea il refuza. din adancul necunoscut al apelor. plasand actiunea in timpul primordial al genezelor: “A fost odata ca-n povesti. atitudini morale.). “Luceafarul” este un poem foarte lung. cu parul de aur si ochi scantietori. ca desi a coborat cu greu din sfera lui de sus. . Fata de imparat. Surprinsa de recile scantei ale Luceafarului. cadrul e unul terestru si cosmic. Strofele urmatoare infatiseaza.O. in fiecare seara. Primele sapte strofe ne-o arata pe aceasta prea frumoasa fata de imparat. nu insa fara o adanca parere de rau: “. solemna. atemporala. el o invita pe tanara fecioara sa-si lase lumei ei. temandu-se de chipul lui straniu. stari de sensibilitate. metafore. de 98 de strofe. Poemul poate fi: o poveste fantastica de iubire. Dar. El marturiseste fetei. De ce nu vii tu? Vina! Cobori in jos. contempland Luceafarul. iar in maini un toiag incununat cu trestii. in care se sintetizeaza idei filosofice. luceafar bland. sa-i fie mireasa si sa-l urmeze in palatele lui de margean din fundul oceanului. visatoare si melancolica. organizat intr-o succesiune de patru tablouri. prezenta dialogului. fata. La randu-i. fantastic etc. cu toate ca se simte puternic indragostita de Luceafar. aprinsa de dor.O. atmosfera e grava. uman -. privind “spre umbra negrului castel”. puternica iubire ce se infiripa intre Luceafar si prea frumoasa fata de imparat. care arunca in iatacul fetei “o mreaja de vapaie” urmand-o adanc in vis “cand vine sa se culce” (asemeni unui zburator). esti frumos. o viziune poetica. Structurat pe planuri antitetice (terestru -. se realizeaza in vis. purtand pe umerii goi un giulgiu vanat. protocolare. e gata sa-i urmeze chemarea. in chipul unui mandru voievod. A fost ca niciodata. traditionala. a basmului care deschide o perspectiva mitica. Tabloul intati (1-43 strofe) pare o poveste fantastica de iubire intre doua fiinte apartinand unor lumi diferite. cum numa-n vis Un inger se arata.. Din rude mari imparatesti O prea frumoasa fata”. dulce-al mele noptii domn. seara de seara. gesturile sunt ceremonioase. Patrunde-n casa si in gand Si viata-mi lumineaza!” In acesta chemare a fetei. Dara pe calea ce-ai deschis N-oi merge niciodata. Si totusi “Luceafarul” este un poem liric. isi da seama cat de imensa este distanta ce-i desparte si. o alegorie pe teme geniului sau o poezie de viziune simbolica. Alunecand pe-o raza. care “rasare si straluce pe miscatoarele carari” ale apelor. cosmic. intamplarile si personajele sunt de fapt simboluri lirice. Luceafarul se arunca fulgerator si se cufunda in mare. schema epica e doar cadrul. intrupandu-se.constructia gradata a subiectului. Poemul incepe cu formula introductiva. de la fereasta dinspre mare a castelului. incepe sa-l imbie patetic: “. care-i surade si apoi ofteaza din greu. o indrageste si se lasa tot mai mult coplesit de dorul fetei de imparat. apoi. in acest peisaj ambiguu.

comunicarea e directa. purtand in vitele-i de par o coroana ce arde parca in vapaia de foc a soarelui.” Tabloul al doilea este un inceput de idila intre semeni. iar muma. Ca sa nu-l pot ajunge. il cheama din nou cu nostalgie. se intrupeaza acum din vaile haosului. alaturi de el. la prima lui intrupare. coplesita de nostalgie. mai stralucitoare si mai mandra decat celelalte. nu-l indeparteaza pe Catalin. Si ochiul tau ma-ngheata. Acest tablou urmareste idila dintre fata de imparat. dar Catalin e constient de puterea lui de a o vindeca de aceste nostalgii. Catalina tanjeste dupa Luceafar. asemeni ei. Daca. . care o castiga. fata totusi il refuza. “baiat din flori si de pripas”. de vrea sa-l urmeze cu credinta: “Ma dor de crudul tau amor A pieptului mau coarde. gesturile sunt rapide. soarele fiindu-i tatal. oferindu-i chiar Cerul. El descrie iubirea pamanteana ca pe un ritual plin de candoare: iubirea e un lant in care omul trebuia sa se lase prins. tu esti mort. se apropie cu indrazneala de Catalina si o imbie degraba intr-un ungher cu dragostea-i vicleana. in timp ce Luceafarul strabate imensitatile ceresti in zborul lui spre Dumenzeu.” Tulburat peste masura de refuzul fetei. fata il roaga din nou sa coboare el pe pamant. pana la urma. cadrul e terestru. ii vorbeste si acum lui Catalin despre iubirea ei arzatoare pentru Luceafarul de sus. “cununi de stele”. Luceafarul apare iarasi pe firmament. in cazul in care l-ar urma. ba. de neputinta ei de a-si parasi lumea. Lucesti fara de viata Caci eu sunt vie. se indreapta horatat spre Dumnezeu sa-i ceara dezlegarea: “Si se tot duce… S-a tot dus… Pierind mai multe zile. Astfel. rupandu-se din locul lui din Cer. iar fata. Catalina. atmosfera e intima. El o roaga pe fata sa-l urmeze acum in ceruri. priviti ca exponenti ai lumii inferioare. staruind asupra usurintei cu care se stabileste legatura sentimentala dintre acestia. iubirea lui fiind atat de puternica. noaptea. desi dragostea lui nu are nimic din profunzimea si maretia iubirii Luceafarului. Catalina. Luceafarul ii apare fetei ca un inger. de aceasta data el i se infatiseaza ca un demon si. Luceafarul este gata sa renunte chiar si la nemurire de dragul acestei copile si. aducandu-si aminte de el in somn. sa devina muritor. pe care poetul o numeste acum Catalina. Marturisindu-i insa cat de dureroasa si arzatoare ii est iubirea ce io poarta.Strain la vorba si la port. pe firmamentul caruia.” Dupa cateva zile. Si ochii mari si grei ma dor. dar la inlatimea caruia nu se va putea ridica niciodata: “Luceste c-un amor nespus Durerea sa-mi alunge. Privirea ta ma arde. La inceput tinerii nu se inteleg. Luceafarul nu poate rezista nici de asta data chemarii fetei si. cedeaza staruintelor acestuia. pe care il intelege si-l doreste. familiara. Dar se inalta tot mai sus. si pajul Catalin. infatisandu-se fetei invesmantat intr-un giulgiu negru. pajul Catalin. desi Luceafarul fagaduieste miresei sale. stingandu-se din cer cu durere. desi s-ar parea ca poarta inca in inima ei un dor nestins pentru Luceafar. o sa rasara ea insasi ca o stea.

pentru a-i cere dezlegarea de vesnicie. prin lipsa oricaror repere pentru ca timpul si spatiul nu s-au nascut insa. ca la-nceputul lumii: “Porni luceafarul.De greul negrei vesnicii. Parea un fulger neintrerupt Ratacitor prin ele…” Haosul e ilustrat in imagini grandioase. spre origini si aceasta coborare se realizeaza ca o ascensiune cosmica. Maiestria poetului consta in capacitatea lui de a plasticiza ideea de zbor. dialogul e presupus. si dialogul lui cu Demiurgul. prin negative si ideea de lipsa. ca sa se poate bucura. astfel. ma dezleaga Si laudat pe veci sa fii Pe-a lumii scara-ntreaga. Si vremea-ncearca in zadar Din goluri a se naste. Demiurgul aude replicile Luceafarului fara ca acesta sa le mai exprime. ademenind-o cu insitentele lui voluptoase. Calatoria spre taramul genezelor e ilustrata de doua miscari opuse: cea a Luceafarului care se indreapta spre taramul genezelor si din sens opus vin luminile care se nasc dinspre spatiul genezelor. spre Dumnezeu. Sunt prezentate imagini ale neantului. prin sferele ceresti. Timpul se contracta. Aripile Luceafarului cresc la dimensiuni uriase si-n drumul lui de “fulger neintrerupt” ratacitor printre stele. ii infrange totusi visul si dorul de Luceafar. vaile Haosului se umplu de lumini ce izvorasc de pretutindeni.cer de stele -. In calatoria spre origini Luceafarul se dematerializeaza devenind gand purtat de dor. El ii cere fetei pierderea intr-un anonimat care vine in opozitie cu oferta Luceafarului care o chemase in lumea stelelor si a oceanelor. Luceafarul cere Atotputernicului -. Exista numai o sete care-l atrage pe Luceafar. sa-l dezlege de “vesnicia neagra” si sa-l faca muritor ca pe oricare alt pamatean. care salasuieste in infinitul spatial al Cerului. cadrul e cosmic.Patrunde trist cu raze reci Din lumea ce-l desparte… In veci il voi iubi si-n veci Va ramanea departe…” Sagalnicul Catalin. Un cer de stele dedesupt.” Impatimit de iubire. Tabloul al treilea proiecteaza calatoria Luceafarului in cosmos. il soarbe. Deasupra. Parinte. atmosfera e glaciala. iar viteza Luceafarului transforma miscarea in imagine luminoasa. Dar iata-l pe Luceafar ajuns in fata Demiurgului. Zborul indraznet printre constelatii al Luceafarului este de o maretie uluitoare. isi dilateaza dimensiunile ca urmare a elenului purtat. . Si cai de mii de ani cresteau In tot atatea clipe. de viata si de mult dorita “ora de iubire”: “. isi pierde coordonatele. pe care-l guverneaza din nevazut si de dincolo de timp: “Caci unde-ajunge nu-i hotar. Cresteau In cer a lui aripe. ca un gand “purtat de dor”. El calatoreste inapoi in timp si spatiu. “izvor de viata” si “datator de moarte” -. Nici ochi spre a cunoaste.

ca sa-i lumineze. senzuala. astfel. in asfintit de seara. sa-l convinga de zadarnicia hotararii lui. dar si cu dureroase resemnare. La indemnul Demiurgului. de asta data. cu desfasurarea faptelor pe Pamant. dialogul nu mai este posibil. Demiurgul il indeamna pe Hyperion sa priveasca spre Pamant si sa vada cu ochii lui ce-l asteapta acolo. Reia-mi al nemuririi nimb Si focul din privire. Hyperion isi indreapta privirile in jos si. Norocu-mi lumineaza!” Dezamagit profund de tot ce vede si aude.” Demiurgul ii propune alt destin Luceafarului care nu are rasarit si nici apus. sub umbrarul teilor. Catalina nu se sfieste sa imparteaseasca acum Luceafarului fericirea ei efemera si-l roaga. intrun crang. imparat.Cobori in jos.O. el raspunde Catalinei sfidator.”). Luceafarul nu mai tremura acum ca-n alte dati “in codri si pe dealuri” si nu mai cade ca-n trecut. Patrunde-n codru si in gand. uimit de rugamintea-i. chip de lut. ci. atmosfera e pe de o parte feerica. In cadrul acestui dialog sunt exprimate adevaruri despre soarta trecatoare a omului: oamenii traiesc in orizontul norocului (“Ei au doar stele cu noroc/ Si prigoniri de soarte. cadrul e din nou terestru si cosmic. s-o inteleaga si sa coboare pe-o raza in codru. Vazandu-l stralucind din nou pe cer. ii poate oferi destine care echivaleaza cu conditia de muritor (cantaret. pe Catalina. caci de vesnicie nu-l poate dezlega. numindu-l acum Hyperion. iar aceasta ar insemna sa se anihileze pe el insusi in ipostaza in care i-ar admite ruga. cauta. iar moartea nu i-o poate darui. care “dureaza-n vant desarte idealuri”. replicile fetei si ale Luceafarului se constituie la niveluri de intelgere diferita. fericirea lor e de o clipa: “Caci toti se nasc spre muri Si mor spre a se naste. printre oamenii obisnuiti. Tabloul al patrulea cuprinde povestea fericirii omului prin iubire si revelatia Luceafarului asupra diferentelor dintre cele doua lumi. rationala. Alunecand pe-o raza. ramanand in inaltul cerului. conducator de osti). doar o plutire eterna. norocul: “. Ceva mai mult -. in lumina lunii. luceafar bland. apoi. distanta. Caci tu izvor estide vieti Si datator de moarte. “imbatata de amor”. orice pret. Doamne. moartea si nasterea lor sunt doar niste valuri. Demiurgul il sfatuieste pe Hyperion sa renunte la gandul lui desert. dupa ce-l asculta cu ingaduinta. Se revine. Hyperion face parte din insasi fiinta Demiurgului. Ca sa-l convinga mai usor. pecetluindu-si cu mandrie insingurarea vesnica in nemurire: “. El poate sa-i dea intelepciune.Ce-ti pasa tie. Si pentru toate da-mi in schimb O ora de iubire…” Demiurgul. alaturi de vicleanul muritor Catalin. aratandu-i mai intai prapastia ce-i desparte pe nemuritori de micimea si vremelnicia muritorilor. Dar da-mi o alta soarte. intima. coplesita de nostalgie. Dac-oi fi eu sau altul? . cere-mi. el zareste pe Pamant. pe de alta parte rece.

Tema geniului a fost prezenta si la Macedonski (“Noapte de decemvrie”). Demiurgul. ma voi naste din pacat. iar metamorfoza Luceafarului dovedeste cunostintele poetului despre miturile cosmogonice. sa renunte astfel la nemurire si sa devina muritor ca si ea. se desprinde din sferele lui ceresti ca sa renasca de doua ori in chipul unui tanar de o frumusete demonica.Tu-mi ceri chiar neumurirea mea In schimb pe-o sarutare. Ci voi sa ma dezlege. el doreste sa-si transforme iubita intr-o stea si s-o ridice in lumea lui. Nostalgia fetei de imparat pentru Luceafar este un motiv romantic. pentru a cuceri iubirea fetei de imparat. Zadarnica ii ramane incercarea. ai carui ochi “lucesc adanc himeric”. Norocul va petrece. cu privire la raporturile geniului cu o societate care si-a pierdut simtul valorilor adevarate. pe care il imbie cu formule magice. sa coboare el din sferele lui inalte. in chipul unui “mort frumos cu ochii vii”. la comuniunea cu lumea obisnuita. Luceafarul. prin faptul ca renunta la nemurire. Abia insa cand Demiurgul il indeamna sa priveasca pe Pamant si sa vada ce il asteapta . privita ca un ideal superior care nu poate fi atins si realizat decat prin credinta. cauta sa-l convinga insa ca renuntarea la vesnicie nu este posibila. chiar si in planul sentimentelor superioare. de vrea sa-l indrageasca. Primind o alta lege. intrucat Hyperion este una cu insasi fiinta eterna a Demiurgului. acceptand insasi ideea sacrificiului total: “. nascandu-se o data. caci fata de imparat nu-l poate urma. “Oda (in metru antic)”). In iubirea sa. Mai mult decat atat. din cer si din mare. pe Pamant. iar a doua oara din Soare si din noapte. surprins de ruga lui Hyperion. Ci eu in lumea mea ma simt Nemuritor si rece. Dar voi sa stii asemenea Cat te iubesc de tare. Conditia geniului l-a preocupat deseori pe Eminescu (“Scrisoarea I”. purtat de o astfel de aspiratie. Da. Luceafarul isi schimba infatisarea.Traind in cercul vostru stramt. Doinas (“Mistretul cu colti de argint”). In mentalitatea fetei de imparat. promovand superficialitatea si impostura.” Semnificatiile poemului Eminescu exprima in “Luceafarul” o atitudine. dar ii cere. ca un Neptun sau Poseidon. Hyperion dovedeste solemnitate si maretie morala. prin devotament si sacrificiu. “Glossa”. iar pentru a cuceri iubirea fetei. Rugamintea pe care Hyperion o adreseaza Demiurgului de a-l transforma intr-un muritor simbolizeaza puterea de sacrificiu a omului superior. Cu vecinicia sunt legat. Ion Barbu (“Riga Crypto si lapona Enigel”). Luceafarul reprezinta un duh sau un demon.” Hotararea Luceafarului de a renunta la nemurire de dragul fecioarei pamantene concretizeaza conceptia poetului despre iubire. proprie romantismului. sub intruparea unui demon “trist si ganditor”. Iubirea lui Hyperion pentru fata de imparat nu cunostea limite. Ideea de la care pleaca Eminescu este aceea ca geniul nu poate trai izolat si aspira la apropierea.

de fapt. Fata cere. dar si asupra omului ca fiinta duala. manat de neistovita sete de implinire a iubirii lui. Fata de imparat. Subliniind ea insasi distanta ceo separa de Luceafar si. sa existe. aspira la o viata superioara. de a demonstra si a demasca. una cu a sa. Ii cere sa fie. potrivirea ei cu pajul. In timp ce Luceafarul. intre pasiune si renuntare. sa inceteze a mai fi acel “mort frumos cu ochii vii”. tu esti mort si ochiul tau ma-ngheta”. se indreapta spre Demiurg pentru a-i cere sa-l dezlege de nemurire. Luceafarului sa devina muritor ca ea. intrupeaza un caracter complex in planul vietii pamantenilor. de care se simte vrajita. Catalina. sau sub chipul Demiurgului. mastile lui. Ea il vede cand ca pe “un mort frumos cu ochii vii”. de fapt. cand ca pe un “strain la vorba si la port”. Menirea sa este aceea de a arata necrutator adevarul obiectiv. Exista si alte interpretari ale poemului. viata. “caci ei sunt vie. . geniul. In primul rand. ca spre o lume a visurilor ei. Adica. Catalina inca isi mai intoarce privirile si ruga. pentru ca. Catalina se impaca cu o iubire pamanteasca obisnuita. exprimand aspiratia spre impersonalitatea universala. ca ea -. El simbolizeaza ideea de armonie a cosmosului. principiul si izvorul suprem al lumii si al ordinii universale -. inima unui muritor cu soarta ingemanata. conditia ei telurica determinand-o sa-si daruiasca. intre fapta si constiinta. spre Luceafar. tot astfel Catalina aspira la iubirea deplina cu “cel de sus”. Privind astfel lucrurile. El ii releva lui Hyperion propria esenta. intre soarta si nemurire. reprezentand aspectul teluric al barbatului.acolo. ii cere caldura iubirii adevarate. cand ca pe un demon de neinteles. Neputand sa se ridice la inaltimea unui ideal. Hyperion se trezeste din zadarnicul sau vis de dragoste pentru o muritoare si se hotaraste sa ramana mai departe in lumea lui de sus. prinsa puternic intre viata si moarte. arata lui Hyperion planul si sensurile existentei lui inalte si nemuritoare. ci si sub chipul lui Catalin. cu nostalgie. “Luceafarul” este deci poemul contrariilor. si chiar sub chipul Catalinei care tanjeste spre absolut. Cerandu-i renuntarea la nemurire ea ii cere. Deosebirea dintre Catalina si Luceafar este evidenta. Drama Catalinei izvoraste din ciocnirea acestei aspiratii cu conditia ei de muritoare care nu-i ingadiua sa se ridice la inaltimea lui Hyperion. Demiurgul -. inctocmaicum Luceafarul aspira la implinirea iubirii sale cu o muritoare. Poemul apare ca o meditatie filosofica de tip romantic asupra conditiei geniului in lume. in egala masura. iar una dintre acestea socoteste “personajele” poemului drept “voci” ale poetului. Eminescu s-a omginat pe sine nu numai sub chipul lui Hyperion -. zbuciumul Catalinei nu tine mult. Visatoarea fecioara se zbate intre dragostea ei pentru Luceafar si teama de strania lui infatisare. intre timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->