Sunteți pe pagina 1din 12

- USMF „Nicolae Testemiţanu" -

Catedra de terapie № 3

Foaie de observaţie clinică

(PacientuC: Şarov Vasiie


(Diagnosticuf:(Bronfiopneumonie
în Co Butinferior pe dreapta;
Cardiopatie ischemica; flngor pectorat d~e efort stabiC d.IIfuncţ.
-III; Insuficienţă cardiacă cCfuncţ.- III Studenta: Castravet
Irina ar.1501 contoCat: conferenţiarЖ Tegfiiu
I. Date generale
Date de paşaport:
Numele şi prenumele: Şarov Vasile
Vîrsta: 74 ani
Născută: 5. 08. 1929
Sex: m
Naţionalitatea: moldovan
Locul de trai:or. Chişinău str.Cornului9/1 ap. 6
Starea socială: căsătorit
Profesia: pensionar
Data îmbolnăvirii:------
Data internării: 05.02.04
Diagnostic:
> De îndreptare:Cardiopatie ischemică; Angor pectoral de
efort;
Pneumonie.
> La internare:Cardiopatie ischemică; Angor pectoral de efort;
Bronhopneumonie
> Clinic : Bronhopneumonie în lobul inferior pe dreapta;
Cardiopatie
ischemică; Angor pectoral de efort stabil ci. funcţ.
II - III

II. Date subiective


Acuze:
Bolnavul acuză la :dispnee mixtă în repaos ; tuse cu expectoraţii mucopurulente;
slăbiciune
generală ; uneori dureri retrosternale cu iradiere sub omoplatul stîng, care apar la efort
fizic(mers
neaccelerat la200 — 500m, ridicarea scărilor) şi se cuplează cunitrate ; edeme gambiene
nepronunţate care apar spre seară.

Istoricul actualei boli ( anamnesis morbi):


Pacientul se consideră bolnav de aproximativ o lună cînd a apărut tuse cu expectoraţie
mucopuruentă, dispnee. Nu s-a tratat pînă în prezent. O săptămînă în urmă s-a adresat la medic.
Bolnavului i s-a efectuat radiografia cutiei toracice pe care s-v. depistat o opacifiere pe dreapta. A
fost consultat de oncolog care a exlus o patologie oncologică. S-a internat pentru investigaţii şi
tratament în modplanic.

Istoricul vieţii bolnavului( anamnesis vitae):Pacientul s-a născut şi a locuit toată viaţa în or.
Chişinău. Este căsătorut, are doi copii.în copilărie condiţiile de viaţa au fost favorabile pentru o
dezvoltare fizică şi psihică corespunzătoare vîrstei.Are studii medii incomplete. A început să
lucreze la vîrsta de 61 ani ca hamal. De la vîrsta de18 ani timp de6 ani a îndeplinit serviciul
militar. După finisarea serviciului militar a început să lucreze ca uzinier. In prezent este pensionar.
Condiţiile de trai sînt satisfăcătoare. Alimentaţie cantitativ suficientă, biologic echilibrată. Alcool
consumă în cantităţi moderate.. Deprinderi dăunătoare - neagă. Alergie la vaccinuri,
medicamente, alimente, alţi alergeni - neagă. Contact cu bolnavi cu tuberculoză, hepatită virală,
boli venerice în anamneză - neagă. Anamneză eredocolaterală neagravată.

III. Examenul obiectiv ( status praesens ):


A. Date generale:
Starea generală a bolnavului este de gravitate medie. Tipul constituţional este normostenic
(
unghiul epigastral este ~90°). Poziţia bolnavului este liberă. Conştiinţa este păstrată, clară,
expresia feţei- obişnuită.
B. Examinarea pe sisteme de organe:

Pielea şi mucoasele vizibile:


Pielea şi mucoasele vizibile sînt roz -pale, pielea cu umeditate şi elasticitate redusă, turgorul
scăzut. Părul şi unghiile sînt fragile. Cavitatea bucală - mucoasele curate, roz-pale, limba umedă,
cu depuneri lipomatoase.

Ţesutul adipos subcutanat:


Ţesutul adipos este dezvoltat normal, grosimea plicii în regiunea Traube este de 2 cm. Edeme ale
membrelor inferioare nu se determină.

Sistemul limfatic:
Palpator ganglionii submandibulari, cervicali, supra- şi subclaviculari, axilari nu se determină.

Muşchii:
Muşchii sînt dezvoltaţi normal, tonusul şi forţa musculară sînt puţin reduse.

Oasele:
Oasele vizual şi palpator fără deformaţii, far ă puncte dureroase la per cutie.

Articulaţiile:
în toate articulaţiile este păstrat volumul deplin al mişcărilor, fără dureri sau deformaţii, palpator
crepitaţii nu se determină.

Gîtul:
Este simetric, fără fistule externe, ganglionii limfatici cervicali palpator nu se determină. Glanda
tiroidă vizual şi palpator nu se deteremină, lapalpaţie indoloră, fără pulsaţie. Auscultativ pe
glanda tiroidă suflu de titirez (semn de hiperfuncţie ) nu se determină.

Sistemul respirator:

Inspecţia:Căile respiratorii superioare nu prezintă schimbări patologice. Vocea nu este schimbată.


Forma cutiei toracice este normostenică. Deformări globale sau locale , „ scapulae alatae " nu se
determină. Fosele supra- şi infraclaviculare sînt păstrate, uniforme de ambele părţi, bombări sau
retracţii ale spaţiilor inter costale nu se determină. Respiraţia este aritmică, frecvenţa mişcărilor
respiratorii este de 20/min., ambele hemitorace participă în actul de respiraţie.

Palpaţia: Elasticitatea toracelui este păstrată. Vibraţiile vocale sînt uniforme pe ariile simetrice ale
toracelui. Puncte dureroase palpator nu se determină.
Percuţia comparativă: Asupra plămînilor, sub omoplatul drept - sunet percutor submat. Pe restul
suprafeţii - sunet clar pulmonar.

Percuţia topografică:

1. Limitele pulmonare Dreapt Stîng


apexiene a a
a) anterioare 4 cm superior de claviculă 4 cm superior de claviculă
b) posterioare Procesus spinosus C 7 Procesus spinosus C 7
2. Aria cîmpului Kronig 5 cm 5 cm

Limitele pulmonare inferioare Dreapta Stînga


după liniile topografice clasice

a) parasternală Spaţiul intercostal 6


b) medioclaviculară Marginea superioară a
coastei 6
c) axilară anterioară Marginea superioară a Marginea inferioară a castei 7
coastei 7
d) axilară medie Marginea superioară a Marginea inferioară a costei 8
coastei 8
e) axilară posterioară Marginea superioară a Marginea inferioară a costei 9
coastei 9
f) scapular ă Marginea superioară a Marginea inferioară a costei
coastei 10 10
g) paravertebrală La nivelul vertebrei Th 11 La nivelul vertebrei Th 1 1
Mobilitatea bazei pulmonare 7 cm 7 cm
pe linia axilară medie

\uscu\tatia:Frecvenţa respiraţiei este 20/min., corelaţia inspir : expir este 3: 1. Respiraţia este
diminuată cu raluri buloase mici în lobii inferiori, preponderent pe dreapta.
Sistemul cardiovascular:
Pulsul: Pulsul este de 72/min.,ritmic, tensiunea şi amplituda pulsului pe artera radială sînt scăzute.
Pulsul se determină bine pe arterele femurale, poplitei, tibialis posterior şi dorsalis pedis ale
ambelor picioare.
Inspecţia regiunii precordiale: Vizual şocul apexian nu se determină, gheb cardiac, pulsaţie
epigastrală nu este prezentă.
Palpaţia regiunii precordiale : La palpaţie şocul apexian situat în spaţiul intercostal stîng V, cu 3
cm medial de linia medioclaviculară. Suprafaţa şocului apexian aproximativ 2 cm2, înălţimea,
puterea şi rezistenţa în normă. Şocul cardiac nu se determină. Freamăt sistolic şi diastolic la
palpaţie nu se determină.
Percuţia cordului: Determinarea matităţii relative a cordului: limita dreaptă se află în spaţiul
intercostal 4 din dreapta cu l cm lateral de marginea sternului; limita stingă se află în spaţiul
intercostal 5 stîng cu 3 cm medial de linia medioclaviculară; limita superioară se află pe linia
parasternală stingă, la nivelul coastei 3. Dimensiunile pediculului vascular în spaţiul intercostal 2
constituie 5 cm. Dimensiunea transversală a cordului constituie 14 cm.
Auscultaţia cordului: Frecvenţa contracţiilor cardiace este de 72/min. Contracţiile sînt ritmice,
atenuate, zg. II pe aortă este accentuat. Se auscultă suflu diastolic funcţional.
Inspecţia venelor: Venele jugulare - nu se determină pulsaţie patologică sau turgescenţă. Pe
membrele inferioare vizual şipalpator nu se determină segmente de vene dureroase sau mărite în
volum. Nu se atestă semne de tromboflebită sau flebotromboză.

Tensiunea arterială: TA esteJ30/90 mm. Hg.

Sistemul digestiv:

Inspecţia cavităţii bucale: Mucoasa giingiilor este roz-pală, curată. Limba umedă, cu depuneri
lipomatoase.

Inspecţia abdomenului: Forma abdomenului - abdomenul este uşor proeminent, simetric,


participă în actul de respiraţie. Colaterale venoase (capul meduzei) nu se determină.

Palpaţia superficială: La palpaţia superficială în decubit abdomenul este suplu, sensibil. Semne
peritoneale ( defans şi semnul Şciotkin - Blumberg) nu se determină.

Palpaţia profundă glisantă după Obrazţov - Strajesco: Colonul sigmoid lapalpare cilindric,
moale, mobil, cu suprafaţa netedă, indolor. Cecul cilindric, indolor, moale, cu suprafaţă netedă.
Sectorul teminal al ileonului cilindric, indolor, moale, cu suprafaţă netedă. Colonul ascendent
cilindric, indolor, moale, cu suprafaţă netedă, puţin mobil. Colonul descendent cilindric, indolor,
moale, cu suprafaţă netedă, puţin mobil. Stomacul şi regiunea bulbului duodenal lapalpare moale,
indolor.

Percuţia: La percuţie se determină sunet timpanic în toate regiunile abdomenului, în cavitatea


abdominală nu se determină lichid liber sau încapsulat.

Auscultaţia: La auscultaţie se determină garguiment intestinal. Frotaţie peritoneală nu se


auscultă.

Splina
Inspecţia:La inspecţie nu se determină proeminenţă în hipocondrul stîng.

Percuţia -.Dimensiunile splinei - longitudinală aproximativ 7cm, transversală aproximativ 5 cm.

Palpaţia: Splina nu se palpează


Ficatul şi vezica biliară

InspectiaiProeminenţă sau pulsaţie în rebordul costal drept şi hipocondrul drept nu se detmină.

PercutiaiDimensiunile ficatului după Curlov: între punctul l şi 2 -10cm; între punctul 3 şi 4 - 9 cm;
între punctul 3 şi 5 -8 cm.

Palpaţia \Ficatulcu 2 cm de la marginea rebordului costal, cu suprafaţa netedă, consistenţa


moale, indolor. Vezicula biliară nu se palpează.
Sistemul uro - genital:

Inspecţia regiunii lombare: Nu se determină modificări - hiperemie, tumefiere sau retractil în


regiunea lombelor.

Percuţia regiunii lombare: Simptomul Jordani negativ bilateral.

Auscultaţia regiunii lombare: Deasupra rinichilor suflu nu se auscultă.

Sistemul nervos:
Reacţia fotomotorie directă şi reciprocă este normală. Zone de hipo-, an~ şi hiperstezii cutanate nu
se determină. Dureri pe parcursul nervilor periferici nu se determină. Mersul este coordonat,
vorbirea clară, coordonată, vocea este îngroşată, bolnavul răspunde clar şi adecvat la întrebările
pus, nemoria este păstrată.

Sistemul endocrin '.Ţesutul subcutanat este dezvoltat normal, uniform pe tot corpul. Pe tegumente
nu se observă suprafeţe hiperpigmentate sau depigmentate. Glanda tiroidă nu este mărită în
dimensiuni, mole şi indoloră lapalpare, fără induraţii. Auscultativ deasupra gl. tiroide nu se aude
suflu.

IV. Diagnostic prezumtiv:

în baza acuzelor bolnavului - dispnee mixtă în repaos ; tuse cu expectoraţie mucopurulentă;


slăbiciune generală ; dureri retrosternale cu iradiere sub omoplatul stîng ce apar la efort fizic
(mers neaccelerat la 200 - 500 m, ridicarea scărilor ), care se cupează cu nitrate;edeme gambiene
nepronunţate ce apar spre seară; datelor obiective - asupra plămînilor, sub omoplatul drept -sunet
percutor submat, pe restul suprafeţii - sunet clar pulmonar, respiraţia diminuată cu raluri buloase
mici în lobii inferiori, preponderent pe dreapta; limitele matităţii relative a cordului deplasate
spre stingă cu 2 cm,zgomotele cordului ritmice, atenuate, zg. IIpe aortă accentuat, FCC=PS=72,
TA=130/90 mm hg, poate instala diagnosticul prezumtiv de - Bronhopneumonie în lobul inferior
pe dreapta; Cardiopatie ischemică; Angor pectoral de efort stabil ci. funcţ. II-III; Insuficienţă
cardiacă ci. funcţ. I- II (NYHA)

V. Planul investigaţiilor de laborator şi instrumentale:

1. hemograma
2. analiza generală a urinei
3. analiza biochimică a sîngelui
4. radiografia cutiei toracice
5. ECG
6. Analiza sutei
7. Antibioticograma
Rezultatele analizelor:

Hemograma pe 02.02.04
Er - 4,4mln/ml
Hb-144 g/l
1C -0,8
Leucocite -12mii/ml
Miel-O
M/miel - O
N/segm - 7
Segm - 49
Eo-l
Baz-1
Lf-35
M-8
VSH~l5mm/h

Analiza generală a urinei pe 02.02.04


Cant-l 00,0 ml
Culoare - galben deschisă
Transparenţa - transparentă
Densitate -1015
Reacţie - acidă
Eritrocite - O
Epiteliu plat -l -2 în c/v
Leucocite -1-2 în c/v
Glucoza - neg.
Proteine - neg.

Analiza sputei pe 06.02.04


Culoarea - gălbuie
Consistenţa - vîscoasă
Caracterul - mucopurulent
Epiteliul plat - în îngrămădiri, bronşiilor l - 2 în cîmpul de vedere
Macrofagi alveolari - în îngrămădiri
Eritrocite - (8 - 10 în cîmpul de vedere )
Micobacterii TBC — nu se depistează
Spirele Cruşman - nu se depistează

ECG

Ritm sinusal. FCC - 60 b/min. ACC - intermediară. Semne de hiprtrofie a ventriculului st mg

VI. Diagnosticul diferenţial:


Diagnosticul diferenţial al bronhopneumoniei se face cu:
1. Pneumonie francă lobară
2. Bronşită cronică
3. TBC pulmonară
4. Cancer pulmonar
5. Astm bronşic
6. Abces pulmonar
7. Silicoză

CRITERII Bronhopneumonie Pneumonie francă TBC pulmonară Bronşită cronică


lobară

Anamneză Infecţii virotice, Expunere la frig Contact cu bolnavi de Tabagism, infecţii a


intoxicaţii TBC căilor respiratorii de
lungă durată sau
netratate corect.
Etiologia Stafilococi, streptococi, Pneumococi, Mycobacterium
pneumococi streptococi, stafilococi tuberculosis
Debutul Lent, în cîteva zile Acut, în cîteva ore Lent, de la cîteva Deobicei
săptămîni pînă la neobservat de
cîteva luni bolnav
Febra 37,5- 38,5 °C, 39 - 40° C, ascensiune Subfebrilitate trenantă, Moderată -pînă la
ascensiune lentă rapidă mai mult în a doua 38°
jumătate a zilei
Toracalgii Deobicei lipseşte Din prima zi Prezente Prezente, în special
la tuse rebelă
Dispnee Moderată (20 - 30 r Pronunţată ( 30 - 40 Moderată, mai mult la
/mi n) r/min ) efort fizic
Tuşea Productivă, cu spută Uscată, apoi cu spută Persistentă, cu sau fără Cu expectorare (mai
mucopurulenă mucosangvinolentă expectoraţie, 3 şi mai ales dimineaţa) de
multe săptămîni spută mucopurulentă

Transpiraţii Normale Hiper transpiraţie Hipertranspiraţie Normale


noctună
Masa Deobicei normală Scade Deficit ponderal mai Deobicei normală
ponderală mare de 10 %
Inspecţia Fără particularităţi Proeminarea Deseori nu se observă Cianoză,
hemitoracelui simtome. Numai în acrocianoză
cazuri grave, cronice
înfăţişarea se schimbă -
„ Habitus phtisicus "
Palparea Fără particularităţi Durere, rigiditate şi Fără particularităţi Fără particularităţi
vibraţii vocale
exagerate
Auscultaţia Respiraţie aspră, raluri Suflu bronşic, crepitaţii, Se aude puţin, uneori Respiraţie aspră,
uscate şi umede, uneori raluri umede, uneori crepitaţii după tuse în diminuată şi raluri
crepitaţii frotaţii pleurale zonele superioare şi predominant uscate
dorsale a toracelui
Leucocitoza Deobicei sub 12 mii De obicei peste 15 mii Neutofilă
VSH De obicei sub 20 De obicei peste 30 De obicei 30 - 40 Moderat accelerată
(numai în faza
acutizării )
Radiografia Opacitate segmentară Opacitate lobară In dependenţă de stadiu Accentuarea
sau în focar şi f or mă (complex desenului
primar, nodului Ghon, bronhopulmonar
caverne ş. a)
CRITERII Astm bronşic Abces pulmonar Cancer pulmonar Silicoză

Anamneză Afecţiuni Intoxicaţii habituale Tabagism Muncă


bronhopulmonare (tabagism, abuz de îndelungată(3-l 0
fregvente acute sau/şi alcool ) sau ani) în condiţii
cronice profesionale, răceli nefavorabile (aer
repetate, bronşită, cu npraf)
pneumonie în focar
Etiologia Hetrogenă Streptococi, stafllococi, Polietiologică Microparticulele
pneumococi de praf
Debutul Acut sau trenant Acut sau trenant Trenant Lent
Febra Pînă la 40 ° neregulată Moderată (pînă la 37,4 - Lipseşte
cu mari oscilaţii 3 7, 6 ° C ), uneori cu
matinale şi visperale (în puseuri visperale
faza de constituire ) depăşind 38° C.
Toracalgii Lipsesc Junchi toracic, Permanente, progresive Pot fi (mai desîn I
nepermanent stadiu)
Dispnee Inspiratorie (în crize) Progresivă Progresivă Progresivă
Tuşea Neproductivă sau cu Mai mult matinală, Permanentă, cu chinte Progresivă cu
spută mucoasă sau productivă cu spută chinuitoare, fără să expectoraţii
mucopurulentă abundentă, cu gura aducă uşurare cu
plină. Sputa este expectoraţii la început
purulentă, cu miros sărace, mucoase, apoi în
fetid, se stratifică. cantităţi mari,
mucopurulentă sau
sangvinolentă cu prezenţa
celulelor atipice

Transpiraţii In crize- transpiraţii Abundente Normale Lipsesc


reci şi lipicioase
Masa Normală Scade Scade progresiv Poate scădea
ponderală
Inspecţia In crize- poziţie în Poziţia bolnavului Pielea este palidă cu Tegumente
ortopnoe, faţapalidă- adesea este forţată, de nuanţă cianotică. Se pot cianotice, cutia
cianotică, toracele decubit lateral pe observa degete în formă toracică
hiperinflat cu partea afectată, faţa de „ beţişoare te tobe " şi emfizematoasă
amplianţii respiratorii congestionată, unghii cu aspect de „
limitate acoperindu-se periodic sticle de ciasornic "
cu pete hiperemiate,
tanspiraţie rece şi
lipiciosă. Uneori se pot
observă falange în
formă de „ beţişoare de
tobă "
Palparea Fără particularităţi Fără particularităţi Freamătul vocal
accentuat
Auscultaţia Murmur vezicolar Respiraţia diminuată, Abolirea murmurului Raluri uscate cu
înăsprit, raluri raluri buloase mici vezicular şi respiraţie focare de raluri
sibilante bronhoveziculară. umede
Leucocitoza euzinofilie Neutrofllă Moderată Moderată
VSH Moderat accelerată Moderat accelerată Mult accelerată Normală
Radiografia Hipertransparenţa c Opacitate delimitată cu Opacitate cu contururi Sectoare masive de
impurilor pulmonare, „ nivel lichidian " amorfe şi „ tramă opacităţi homogene
dilatarea hilului hilară" aranjate simetric (
stadiu III).

VII. Diagnosticul clinic:


în baza acuzelor bolnavei, a anamnezei, a semnelor obiective şi datelor paraclinice se montează
diagnosticul clinic de - Bronhopneumonie în lobul inferior pe dreapta; Cardiopatie ischemică;
Angor pectoral de efort stabil ci. funcţ. II - III; Insuficienţă cardiacă ci. funcţ. I - II (NYHA)

VIII. Tratamentul

Penicilină - 1000000 UA *5 or i pe zi
Bromhexin - l pastilă* 3 or i pe zi
Extract de aloe -1,0 ml.pe zi
Mixtură de -l ling. *3 ori pe zi
Nitrosorbit 0,01-1 pastilă * 3 ori pe zi

IX. Evoluţia bolii:


06.02. 04
Starea generală a bolnavului este de gravitate medie. El acuză la slăbiciune generală, tuşă cu
expectoraţii mucopurulente, dispnee mixtă în repaos ce se intensifică la efort fizic moderat,uneori
dureri retrosternale cu iradieri sub omoplatul stîng care se cupează cu nitrate.
Tegumentele sînt roz-pale, curate. Mucoaselesînt umede, roze.
Percutor - deasupraplămînilor sunet submat sub omoplatul drept. Auscultativ - respiraţie
diminuată,raluri buloase mici, mai accentuate pe dreapta. FR= 22 r/min Limitele cordului
deplasate spre stingă. Zgomote cardiace ritmice, atenuate, zg. IIpe aortă este accentuat, FCC :
PS =74, TA = 130/90 mm Hg. Abdomenul suplu, indolor lapalparea superficială. Ficatul este cu 2
cm sub rebordul costal. Scaunul este oformat
Semnul Giordani este negativ bilateral. Micţiunile sînt libere, indolore.

07.02.04
Starea generală a bolnavului este de gravite medie. Bolnavul acuză slăbiciune generală, tuşă cu
expectoraţii mucopurulente, dispnee mixtă în repaos ce se intensifică la efort fizic moderat,uneori
dureri retrosternale cu iradieri sub omoplatul stîng care se cupează cu nitrate.
Tegumentele sînt roz-pale, curate. Mucoaselesînt umede, roze.
Percutor - deasupra plămînilor sunet submat sub omoplatul drept. Respiraţie veziculară, raluri
buloase mici,preponderent pe dreapta. Zgomotele cardiace ritmice, atenuate, FCC = PS = 72, TA
= 140/90 mm Hg. Abdomenul suplu, indolor lapalparea superficială. Ficatul este cu 2 cm sub
rebordul costal. Micţiunile sînt libere, indolore. Scaunul - constipaţie.
X. Epicriză:
Bolnavavul Şarov Vasile, internat în secţia deboli interne a SCM№4 pe data 05.02.04 cu
următoarele acuze: dispnee mixtă în repaos ; tuse cu expectoraţii mucopurulente; slăbiciune
generală ; uneori dureri retrosternale cu iradiere sub omoplatul sting, care apar la efort
fizic(mers neaccelerat la 200 - 500 m, ridicarea scărilor) şi se cuplează cu nitrate ; edeme
gambiene nepronunţate care apar spre seară.
în baza datelor subiective, obiective(sub omoplatul drept - sunet percutor submat, pe restul
suprafeţei-sunet clar pulmonar, respiraţia este diminuată cu raluri buloase mici în lobii
inferiori, preponderent pe dreapta, contracţiile cordului sînt ritmice, atenuate, zg. IIpe aortă este
accentuat) şi a datelor paraclinice:hemograma(Er - 4,4mln/ml; Hb - 144 g/l; 1C - 0,8
Leucocite -12mii/ml; Miel - 0; M/miel - 0; N/segm - 7; Segm - 49; Eo - 1; Baz - 1; Lf- 35;
M- 8 VSH- 15 mm/h
Analiza generală a urinei pe (Cant -100,0 ml; Culoare - galben deschisă; Transparenţa
-transparentă; Densitate - 1015; Reacţie - acidă; Eritrocite - 0; Epiteliu plat -l -2 în c/v
Leucocite -1-2 în c/v; Glucoza - neg.; Proteine - neg.)
ECGpe 11.12.2003(Ritm sinusal cufregvenţa 70/b'.Axa electrică intermediară.. Semne de
hipertofie a VS,.) se montează diagnosticul clinic de: Bronhopneumonie în lobul inferior pe
dreapta; Cardiopatie ischemică; Angor pectoral de efort stabil ci. funcţ. II- III; Insuficienţă
cardiacă ci. funcţ. I- II (NYHA). Pacientul a primit următorul tratament:
Penicilină - 1000000 U A* 5 ori pe zi
Bromhexin - l pastila* 3 or i pe zi
Extract de aloe -1,0 ml.pe zi
Mixtură de -l ling. *3 ori pe zi
Nitrosorbit 0,01-1 pastilă * 3 or i pe zi
In urma tratamentului starea generală a pacientului s-a
ameliorat Pronosticul: pentru viaţă -favorabil, pentru muncă
-rezervat
Se recomandă consultaţia periodică a medicului, respectare tratamentului simptomatic şi
regimului dietetic.