Formularul E PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC CASATA SRL 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii,

referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje
FE-2

fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea
FE-3

resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

INFORMATII GENERALE Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Petrachioaia Olga Aport (%) 100% Prezentare Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul constructiilor

FE-4

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton,

FE-5

tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). compania poate fi considerata un furnizor competitiv. judeţul Prahova. asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional.L. deţinând Permis de exploatare. bolţari.R. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S. au certificate de calitate şi garanţie. CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate. avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. prin scrisori de recomandare. în funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani. detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare. agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare albia minoră a râului Prahova. In prezent lucrarile si serviciile firmei se FE-6 . În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor. la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina. care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici). Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante. pentru ca lucrarile sa se poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei. garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul. CASATA S.C. Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa. aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati. Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. respectiv: la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra.pavaje. Astfel. respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate.

 materiale utilizate (agregate. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" . Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. marketing. Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei. a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei FE-7 .  testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii.  tarife competitive 2. execuţie. mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor. a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie.adreseaza intregului teritoriu regional. motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale. vânzări. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea. Valorile de baza ale SC CASATA SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate Atuurile SC CASATA SRL: 1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată. unde colaboreaza cu companii de prestigiu. reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet. avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune.  utilaje si echipamente performante.

3.04. avand rezultate importante in aceasta industrie in ultimii 4 ani. sanatatii si securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001. Descrierea afacerii curente CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale. Sistemul de management al calitatii. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita pe mai multe domenii . societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2001. mediului. ventilare şi curăţire 4. Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE FE-8 .2006. CERTIFICAT NR. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani. 1214 din 20. infrastructuri. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme speciale de filtrare. SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti. al reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale.

• • • • • • • • TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR RETELE DE ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE Utilajele aflate in dotare EXCAVATOR INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR 92050317 EXCAVATOR HALBU GRANULATOR CONCASOARE 2 BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K FREZA ASFALT+MATURA HAMER CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937 VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST 100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 FE-9 .

continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. terenuri si sedii aflate in proprietate. infrastructuri FE-10 . Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura. printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet. Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR 966H CIOCAN VIBRATOR GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU COMPACTOR IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea.STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO CT/15. firma dispune de hale proprii de productie. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante in judet. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. unde isi desfasoara activitatea curenta. electrica etc.

18 21. Prahova FE-11 Calitatea Denumirea entităţii antreprenor general sau de specialitate Consiliul Incepere Terminare achizitoare 26 619 371. proiectare si executie lucrari. Executie lucrari de modernizare drumuri comunale.12 17.2008 22.12. jud.07.05.lei cu TVA1.09. Padurii.04. aleea Timis.50 24.65 18. Prahova 2. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei.04.2008 26.2007 22.2007 05.Durata contractului Denumirea obiectivului Valoarea totală .05.2008 Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 1 773 721.2007 07.2008 21. jud.12.2007 18. Reparatii drumuri str.2007 Primaria Capra Antreprenor general 949 930.72 14.10.2008 Judeţean Prahova Asociat 4 250 934. jud. jud.48 27. Proiectare si executie Asfaltare strazi secundare. jud.05. Prahova 5. Prahova 9. comuna Capra.10 26. Reabilitare drumuri judetene.2008 Aricestii Rahtivani Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 941 162. Modernizare si reabilitare strazi rurale. Unirii. Catin.2008 Primaria Capra Antreprenor general . comuna Capra.07.2008 12. Independentei. jud.08. Prahova 3. sat Bara.2007 21.2008 Consiliul Local Draganesti Antreprenor general 1 368 507. Prahova 6. Prahova 4. Prahova 7.2007 Antreprenor general 900.08.11. Republicii. Modernizare drumuri comunale in comuna Albesti – Paleologu. comuna Draganesti. jud.Paleologu Primaria Antreprenor general 2 056 983.03. comuna Balta Doamnei. jud. comuna Aricestii Rahtivani. str.08. Modernizare si reabilitare strazi rurale. oras Baicoi.2008 Primaria Baicoi Antreprenor general 734 471.090.94 25. Asfaltare drumuri comunale. Prahova 8. str. jud.2007 Primaria Albesti .09.03.29 17.

Panduri.2008 Primaria Carbunesti Antreprenor general 990 852. Prahova 12.33 22.2007 19.40 14.08. Modernizare drumuri comunale in comuna Barcanesti.2007 06. oras Busteni.2007 25. Bucurestii Noi. jud.03.47 17.12. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu.10. Asfaltare DC 51.04. judetul Prahova 14.09.06.2007 Primaria Barcanesti Antreprenor general 7 047 348. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt. Modernizare strazi: Fantanii. km 2+492 – 4+862.61 07. comuna Chiojdeanca. oras Busteni.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 069 317. Prahova 19. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu.06.2007 27.10. jud. oras Busteni.2008 Primaria Cornu Antreprenor general .11.2008 19.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 905 353. jud. Prahova 17. Bustenilor. Florilor.2008 04.2008 Primaria Chiojdeanca Antreprenor general 340 827.2008 Primaria Capra Antreprenor general 2 981 427. Oncesti. jud.11.10. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Florilor.08.08. Prahova FE-12 1 189 736. jud.08. jud.01 10.2007 Primaria Cocorastii Mislii Antreprenor general 3 764 946. Prahova 16.08 13.10.05 15. Prahova 18.79 28. Erou Marin.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 7 791 163. str.07. Modernizare si reabilitare strazi rurale. Noua. Prahova 11.12.2007 30. judetul Prahova 13.04.11. jud.2007 08. comuna Capra. Chiojdeanca – Trenu. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti.92 22.68 08. Modernizare strazi: Zamora.10.2007 Primaria Cocorastii Colt Antreprenor general 1 402 107.2007 19. comuna Cornu. judetul Prahova 15.2007 10. comuna Cocorastii Mislii.

05. Stadionului. Prahova 25. Catina.07. Murelor.10. comuna Floresti. jud.45 28. jud. comuna Magureni.2008 2 415 858. comuna Dumbrava. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni.64 29. DC 115 B.2008 Primaria Olari Antreprenor general Antreprenor general 1 664 305. Prahova 28. Modernizare drumuri comunale si de interes local.05.04. jud.62 15.2007 28. sat Nucsoara.03. jud.08. Prahova 29. jud. Modernizare DC 136 in lungime de 1 km. comuna Cornu.39 13.2009 Primaria Cornu Antreprenor general 1 391 002.11. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti. FE-13 1 054 777.2008 12. jud. Modernizare strada Unirii + ranforsare. Prahova 22. Prahova 26.20.2007 29.05.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 166 327. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti.2008 Primaria Predeal Sarari .2008 Primaria Magureni Antreprenor general 1 606 665.28 22. Construire pod peste paraul Provita.77 04.2008 06. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari. sat Trestienii de Sus. jud.03.2009 Primaria Posesti Antreprenor general Antreprenor general 1 944 297.2007 11.04.2007 22.01.05.2008 23. Modernizare drumuri de interes local in satul Magurele.84 22.01.07.2008 12.07 21.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 464 386.65 14.2008 Primaria Dumbrava Antreprenor general 1 405 076.2008 04.75 06. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor. Prahova 21.07. comuna Floresti.2008 Primaria Baicoi 2 136 734.05. Prahova 23.2007 Primaria Lipanesti Primaria Magurele Antreprenor general Antreprenor general 2 024 570. Prahova 30.08. jud. jud.06.2007 05. Imbracaminte bituminoasa usoara DC 42.11. Prahova 27.68 15. Prahova 24.05. jud. Paris.04. Novacesti.2008 04. comuna Posesti.

2009 Primaria Telega Antreprenor general 3 709 470. jud.08. Asfaltare drumuri locale.04.01.06. Prahova 38. km 9+020 – 17+220. km 4+317 – 7+317. jud. Prahova 36.2007 24. Camipna.06. comuna Provita de Sus. comuna Provita de Sus.2009 Primaria Sangeru Antreprenor general Scoala de 862 988.2008 758 056. Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar.2008 Primaria Sotrile 3 401 818. comuna Sangeru.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 2 902 787.49 28. comuna Sotrile.2007 19.05.06.2008 21.06 17.07. Prahova 31. jud.06 12. km 0+000 – 4+075.04. Modernizare strada Valea Poienii (proiectare si executie). jud. jud. Prahova 37.2007 19. Prahova 34. jud. Prahova FE-14 2 867 035.2008 13.28 04.03.2007 17. Modernizare DC 124.2008 Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Antreprenor general Antreprenor general 688 602.2007 13. comuna Predeal Sarari. Prahova 40.Copaceni – Poienile. Prahova 33.09.2007 Agenti de Politie Vasile Lascar Antreprenor general Antreprenor general 3 317 570.08. Reparatii covor asfaltic si platforma de beton. Prahova 35. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega.2007 26. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Teisani.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 978 715.08. comuna Provita de Sus.76 07.84 06. jud.00 28.09. Prahova 32.2008 15. Modernizare drum local Valea Fiarelor.41 18.05.09. Executie podete peste paraul Schiopota. Executie punte carosabila peste Cricovul Sarat. Prahova 39. jud.2008 Primaria Teisani Antreprenor general . comuna Provita de Sus.2008 Primaria Sangeru Antreprenor general 823 069. jud.71 17. comuna Telega.2008 01.02. jud. jud.79 05.05.05. comuna Sangeru.06. Reabilitare strada Schiopota si strada Cimitir.

39 30.05. jud.09. Prahova FE-15 Consiliul 704 768. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207.10. jud.12. Reabilitare DJ 101 S. sector VII . jud.2008 15.2008 Judetean Prahova Consiliul 5 036 911. Ranforsare DJ 206. km 0+000 – 3+010.00 27.44 13.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 326 954.12.26 14. Breaza – Plaiu – Talea. jud. km 6+740 – 7+740.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 044 801.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 138 023.2007 Judetean Prahova Consiliul 4 517 208.2007 15. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene.05. Chiojdeanca.2007 04.VIII. km 8+917 – 14+717. jud.2007 27.8+917.07.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 599 257.2008 05. Brebu. Prahova 49.04. Intretinere curenta drumuri judetene (plombe covoare). Lucrari pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala. km 5+270. DJ 102 I.06.11.07. Prahova 44. Reabilitare DJ 207. Prahova 48. Nistoresti – Sotrile.2007 02. Breaza. Valea Doftanei – Traisteni. Prahova 46. jud. Prahova 43. Plaiu Cornului – Vistieru.2007 03. km 3+018 – 5+828. km 8+100 .2007 09.12.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 049 205.03.2007 18.10. km 0+640.00 30. Reabilitare DJ 101 S.06.41.12. Prag de fund la pod peste paraul Lupa pe DJ 214. Prahova 45.2008 Judetean Prahova Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general . jud.12. Prahova 51.28 22.00 10.59 19.11 18.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 791 840.53 22.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 114 772.11.03. km 0+000 – 3+018.2007 04. jud. Prahova 47. Reabilitare DJ 234.40 22. jud.12.2007 28. Prahova 42. Suprastructura pod pe DJ 101 R.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 178 219. Prahova 50.12.10. jud. jud.

ale caror beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici. precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale. lucrari ce se vor executa atat in jud.C. jud. Prahova 3 446 519.) # autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc. Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru beneficiari privati cat si din sectorul public. FE-16 . planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc. a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator. acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare.2007 04. caracterizat de o crestere agresiva a activitatii. lucrarile se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor. detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. km 5+828 – 8+378. corelat cu proiectele aflate in curs.) Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti.2008 Consiliul Judetean Prahova Antreprenor general De asemenea. Prahova cat si in jud. proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive. Reabilitare DJ 207. in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor. Vistieru – Sotrile. coordonata de administratorul firmei dl. CASATA SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri. dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala). in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante (peste 7 milioane RON). Dambovita.52.07. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor. S.05 19. Concret. Orientat in permanenta spre cerintele pietei.11. Iordache Mihail.

Din punctul de vedere al managementului proiectului. se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea Informatii despre personalul societatii  Numar total angajati in prezent: 131. a societatii. identificarea oportunitatilor de afaceri. FE-17 . asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia. responsabilul financiar – __________________. in etape si activitati clar definite. coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. conducerea si controlarea activitatii generale produselor si serviciilor oferite. organizarea. din care:  Personal TESA: 23 Din punct de vedere al pregatirii:  Personal calificat: 97  Personal necalificat: 34 In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii. astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. directorul proiectului – ______________ 2. implementarea acestuia se va face in pasi structurati. responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3.Managementul firmei are ca responsabilitati: stabilirea obiectivelor generale ale firmei. clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei. reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii. responsabilul tehnic – ____________ .

iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel: PROBLEMATIZAR EA Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante. pornind de la documentare si DOCUMENTAREA pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a PLANIFICAREA resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: FE-18 . Se are in vedere. responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. COMUNICAREA Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: • • mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii. de asemenea. Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste SELECTIA VARIANTELOR OPTIME managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare.Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia.

Realizarea obiectivelor proiectului. Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor implementare.. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. iar pe de alta parte. promovarea rezultatelor proiectului.monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor.diagnoza proiectului pentru a vedea. incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA cheltuieli ale proiectului. in cazul aparitiei unor probleme de implementare. .un proces participativ bine coordonat .abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite . Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare. Managementul de proiect va pune accent pe: . • Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind Evaluarea raportarea rezultatelor intermediare si finale si • impactul acestora. Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca rol : • • • Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator.identificarea. modul de efectuare a platilor. abateri de la calendarul de Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus.evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ. permite.monitorizarea executarii activitatilor proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. exercitarea unui control permanent. pe de o parte. care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. Diseminarea informatiei. ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice. simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate. evaluari interne si revizuiri . care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate . armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului FE-19 .

aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008. Din punctul de vedere al resurselor umane.Metodele propuse pentru implementare. departamentul tehnic responsabil cu ofertareacontractarea-derularea contractelor. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. la baza organizarii. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare. respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. laborator incercari. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. 5. dezvoltarii si activitatii curente. Resursele umane A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie. cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. 3. financiare si umane pentru realizarea proiectului. 4. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta FE-20 . 6. productie si statii de sortare. desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. Compania este structurata in 6 departamente operative (santiere AQ. transporturi mecanizare.

602.2005 31. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii.971 de afaceri Nr.2007 18. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii.545.208 59. training-uri individuale ii. training-uri la nivel organizational iii. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2005 – 2008: 1.12.12.051. dintre care exemplificam :  Pachet salarial structurat pe: i.g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos. teambuilding-uri  Alte facilitati: i.2006 31. bonusuri in functie de performanta  Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data Cifra (RON) 1 2 3 31. indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe. care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite. Anual Angajati 45 46 64 Mediu de FE-21 .12.629 26. salariu ii. astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor.

578 6.repartizare profit la dividende .443.010.729 117 2.brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate .022.846 RON 1 2 I 3 4 5 II FE-22 .422.578.579.546 100.200 14.226.2008 120.529.007 15.nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana III 6 7 8 la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.992 632.271 13.275 1.571 50.965.259 4.486 12.822.195.822.085.846 19.180 2008 45.748 23.repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV 4.chelt in avans) Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.364. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai IV 9 10 11 V 12 13 14 VI mare de un an(bilant .814 27.010.4 31.259 11. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008 Anul Active imobilizate .736 13.298 50.349.023 22. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Cheltuieli in avans Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar .987.737.12.

729 37. putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente.843 142.729 377.815.987.987.049.943.059.total Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total RON RON RON RON RON RON RON RON RON 83.554 158.067 241.172 2. care evidentiaza performanta.626 Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare .725 10.395.931 16.731.total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar RON RON RON RON RON RON 515.595.359 16.992 Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus.932 8.780.180 14.588.475. . din care 15 16 17 18 19 20 Categoria Anul 2008 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C. taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare .712 1.226.264.732.Contul de profit si pierderi Nr.955 1.477 1.180.219 665. respectiv: FE-23 . Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli financiare. profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate.553 120.pentru D) Venituri din productia vanduta Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – total RON RON RON RON RON 120.837 37.836 Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite.

crt. dezvoltarea 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 societatii si activitatii acesteia a condus si la nr. angajati. Evolutia activelor totale in perioada 2005 . marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza: Evolutia num a rulu i m e diu a nua l de sa la ria ti in pe rioa d a 2005 . FE-24 . arata capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati. Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor. 1 2 3 4 5 INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE INDATORARE PROFITABILITATEA NIVEL (%) 141% 131% 117% 46% 28% 3. mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani.2008 Asa cum rezulta si din graficul alaturat. m ediu annual salariati de s alariati cresterea numarului de salariati.Nr.2008 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2005 2006 2007 2008 activ e totale Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje . active totale. respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008. Numarul mediu de la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008. echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta. profit net.

Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in RON: Evolutia profitului net in perioada 2005 2008 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 profit net Dupa cum este prezentat mai sus. evolutia profitului net a fost net crescatoare.Evolutia cifre i de a fa ce ri in pe rioa da 2005 2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008 Asa cum arata graficul alaturat. ajungand de la 2. FE-25 . trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de afaceri. activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri principali.5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%). ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului 2008. cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii cifra de afaceripatru ani. respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei.

048834729 4. profitul net de peste 5 ori.Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in perioada 2005 .434419291 2.55% Bilant dec 2007 59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12. profit net cifra de afaceri 2005 2006 2007 2008 Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut Bilant dec 2005 18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16.16% Bilant dec 2006 26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14.55% FE-26 . iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori. In ultimii 4 ani de activitate.2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2.219814648 1. cifra de afaceri crescand de peste 6 ori.53% Bilant dec 2008 120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15. firma a inregistrat un trend ascendent impresionant.

autobasculanta (2 buc. pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor. incarcator frontal (1 buc. respectiv: 1. cu grad de tehnologizare ridicat. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie. cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor. valorificarea sectorului productiv al intreprinderii.3. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in lucrarile executate. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. profesionale. a cerintelor legale. moderne. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri. prin achizitionarea unor utilaje specifice noi. a celor de reglementare. automatizare. acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor.) 2. FE-27 . prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor. in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi.) In plus.

Astfel. contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in bune conditii.00 FE-28 .00 1.925. precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului.525. furnizori In cadrul acestui proiect. astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii de drumuri dar si civile si industriale.00 430. crt. organizare/optimizare fluxuri de productie. sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp). UM Cantitat e Valoare EUR(*) Valoare RON (*) 2 1 190.000. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul constructiilor.00 797.804. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii judetene. sa contribuie la cresterea productivitatii. sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Nr.000.000. managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient.00 240. atesta faptul ca echipa are capacitatea.400. competenta si resursele necesare implementarii proiectului. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector.007. maturitatea. trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane.00 1.cat si in activitatea de marketing. iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”. la scurtarea timpilor de executie. Denumire Autobasculanta 1 35 to buc 2 Incarcator frontal buc TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA. prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte. s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic.

greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea FE-29 .motor: diesel.L. S. BERGERAT MONNOYEUR S.L.tractiune: 8x4 .R. furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului.capacitatea cupei: 5 mc .motor: diesel..schimbator viteze: automat . 300 cp . DIAMOND S..greutate: 25 to . dintre acestia putand fi exemplificati S. MARCOM RMC.cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina.C.C.capacitate bena: 18 mc .L. MHS Truck & Bus S. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje. S.R.R. 400 cp .C. carte/fisa tehnica. indiferent de sensul de mers AUTOBASCULANTA . Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL INCARCATOR FRONTAL CARACTERISTICI TEHNICE .Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie.C. potivit standardelor de calitate internationale specifice. sau S.comanda: hidraulica .

care inregistreaza profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile. ci sa consolideze prin modernizare – tehnologizare.cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor. la santierele si punctele de lucru. avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma.cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni . Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii. Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor. In plus. valorificarea sectorului productiv. un sector productiv existent al companiei. Impreuna cu aceste masuri. Viitoare noi produse. achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei.cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor .forta de tractiune marita FE-30 . Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei. Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei. Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica. se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente. atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora.un mix perfect de putere . si subliniind faptul ca acestea ofera . servicii planificate Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii. Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare. si anume: .confort si fiabilitate .cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale. in mod planificat.cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie . avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan.

. Acestea pot fi grupate in cateva categorii. avand in prezent in derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova. FE-31    . Dambovita. putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta.durata lunga de functionare.multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere . dezvoltarea sustenabila pe termen mediu. respectiv: tehnologice.). contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor. fiind prietenoase cu mediul .productivitatea excelenta .un consum foarte redus de combustibil. SC Brazi Industrial Parc SA etc. realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora.folosesc cele mai noi tehnologii . Primaria Brezoaele Jud. tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in executie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta. prin crearea unei independente tehnologice si economice. deci implicit. in urma realizarii investitiei .

fiabilitate crescuta. evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung. precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in activitatile desfasurate de societate. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii . pe fondul concurentei in piata specifica. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri. etc. conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier. reducerea fortei de munca inchiriate. Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii terasamente. Pot avea multiple utilizari. deci se creste nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. agregatelor de balastiera si cariera din productia proprie si achizitionate. cu durata mare de functionare. iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi. si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora . In fluxul de productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si puncte de lucru. degajari amplasamente. intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante. contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati economice.Totodata. prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei. prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari. FE-32 . Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice. respectand standardele europene de mediu. societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor. Aceste echipamente completeaza fluxul de productie actual al firmei.

L.R. respectiv: S. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice.C. S. optiuni oferite.C.R.. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal si.L. pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: nediscriminarea tratamentul egal recunoasterea reciproca transparenta proportionalitatea eficienta utilizarii fondurilor publice asumarea raspunderii evitarea conflictului de interese neretroactivitatea contractului. MHS Truck & Bus S. s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu. S. Conform procedurilor. S. Dar. siguranta si performanta cerute de legislatie. calitate.C.R.. BERGERAT MONNOYEUR S. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun. provenienta fiind europeana la standardele de calitate. pret. DIAMOND S.L.pentru autobasculanta.C. Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate. pentru fundamentarea bugetului. aceste echipamente se integreaza FE-33 .Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente – din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate  punctele de contact sunt reduse la minim  precizie si confort in executie  fiabilitate  productivitate  folosesc cele mai noi tehnologii  ofera solutii pentru economisirea timpului  consum redus de combustibili  utilaje nepoluante. performante.

societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi localizate. 15 71.41 0. Devizul total al investitiei VALOARE A CHELTUIE DENUMIRE CHELTUIALA LII TVA (RON) VALOARE ELIGIBILA A LII (RON) FINANTAREA A CONTRIBUTIA PROPRIE A TOTALA A TOTALA NERAMBURSABIL CU CHELTUIE cheltuiel i neeligibi le la PROCE NT (%) Teren Cladir i Mijloace fixe tangibile. Pentru montarea echipamentelor.76 val. reabilitare.804.055.48 2.909.55 86.00 0.nera mb.861.a chelt.959.949. Elig.806. 79 191. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii. nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale. val. din care: autobascula nta incarcator frontal tota l Consultanta implementare proiect 188.529.888.00 1.925.450. consolidari si aparari de maluri.158. 00 342. Ele for fi folosite la lucrarile de executie.perfect fluxului tehnologic actual.406.21 1. planificanduse si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate.00 1.fin.935.21 0. 91 455.00 158.888.55 988. 360.565.00 797.5 9 FE-34 .198.016.007.147.55 436. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare. 24 816. modernizare si reparatii drumuri si poduri.06 949. 79 30. extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera.9 3 151.729.30 551.55 0. intretinere.525.400. prioritizandu-le in functie de termenele respective.840. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului.

00 1.750.Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate .963.Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de transport FE-35 .749. pentru deservirea echipelor.62 0. respectiv sectia de productie/executie. PLANUL OPERATIONAL Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative.Manipularea materiilor prime. departamentul tehnic. 08 373.0 0 2.5 4 888. pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective. in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc. agregate de balastiera si cariera.094.654.) . Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru. materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice.TOT AL 2. aprovizionarea.749.60 1.904. 38 4. dupa cum urmeaza: .336.074.336.

Excavatii terasamente . mutare cantitati deseu constructii pentru crearea de fronturi de lucrari. manipulare materiale. in urma investitiei. va fi imbunatatit prin achizitionarea unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fiind pastrat cu rol de observatie) cat si timpii de executie. ultraperformante si nepoluante. dupa caz. Prin urmare. ce va beneficia de tehnologii noi. Descrierea lucrarilor/serviciilor oferite Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei. nu trebuie omis faptul ca vor fi CASATAigate si noi functionalitati in santier – demolare. aceste utilaje ajuta foarte mult la economisirea timpului pierdut cu transportul FE-36 . procesul tehnologic care se va desfasura pe santiere. eficiente. Astfel:  pentru lucrarile de modernizare si reparatii drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri: cu autobasculanta se incarca. demolare etc .Ofera conditii noi de munca. inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie. automatizate. se transporta materialele de constructie rezultate. montajul materialelor ..Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii reduce efectiv timpul pentru transportul. eventuale derivatele rezultate  autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si mixturilor asfaltice rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri.Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe . profesionale. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect. firma propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si timpilor pe aceasta zona de activitate. De asemenea. Prin urmare. de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de constructie rezultate din activitatile de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul lucrarilor de constructii drumuri  incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare cat si in sectorul de productie si la depozite. acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la lucrarile contractate. descarcarea. transporta si descarca materiale de constructie acolo unde acestea sunt necesare pentru executarea lucrarilor  pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul frontal se excaveaza in terasamente. optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale.

DAMBOVITA JUD. si eventual a fortei de munca inchiriate. durate de functionare. De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada urmatoare: Beneficiar Lucrare S. echipe.Predeal Sarari. PRIMARIA BREZOAELE. angajare de personal.materialelor de constructie specifice la lucrarile contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul materialelor.sat Zambroaia.A PRIMARIA COMUNEI POIANA. com. pe sectorul III Dupa achizitionarea utilajelor. BRAZI INDUSTRIAL PARC Demolare. Pentru exemplificare mentionam faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km. se vor putea realiza economii semnificative si creste numarul de lucrari constructii realizate. marind astfel productivitatea firmei.DAMBOVITA CONSILIUL JUDETEAN Imbracaminte PRAHOVA bituminoasa usoara pe DJ219. DAMBOVITA PRIMARIA BREZOAELE. Prahova Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice-plombe si covoare bituminoase. precum si a echipamentelor inchiriate. Rezultatele proiectului Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:  cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de drumuri FE-37 . societatea va efectua instalarea acestora. prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai ieftine prin reducerea costurilor cu transportul si montajul.C. va elabora proceduri tehnice de lucru si executie. jud. in conditii de rentabilitate economica pentru firma. Cu echipamentele achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie. normare. Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana JUD. JUD. ecologizare suprafete S. IN CONCLUZIE . cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite clientilor. va instrui personalul si le va include in fluxul de productie. santiere. De asemenea vor putea fi diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in domeniul constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a activitatii companiei. prin programarea lor pe trasee. dezafectare.

FE-38 . clientii directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri. utilajele achizitionate fiind de ultima generatie ale unor producatori europeni cu traditie in domeniu. in primul rand vor beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru. de asemenea. tehnologizare.  durata prelungita de viata a utilajelor. acestea se evidentiaza prin fiabilitate. rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:     documentele contabile ale societatii balanta de venituri si cheltuieli rapoarte si procese verbale interne statistici ale departametelor de marketing si contabilitate. precizie. silentiozitate. 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie  cresterea complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie  crearea de 4 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului  scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente  scaderea timpilor de executie la anumite lucrari  alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca  introducerea unor tehnologii moderne. condum redus de combustibili. In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii. noii clienti care vor avea un furnizor de lucrari competitiv prin gradul inalt de mecanizare. avansate de productie  introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in cadrul sectoarelor de productie  crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant. nu produc resturi materiale. Ca surse si mijloace de verificare. Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv:     cresterea cifrei de afaceri cresterea numarului de lucrari prestate/oferite scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate cresterea numarului de salariati. noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect.

De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi. Astfel s-a estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare. o medie a acestor doua variante de calcule economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic. prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul de productie. Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua. repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero. eficienta energetica si dezvoltarea durabila Achizitia de utilaje moderne la S. reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului a activitatii de constructii. si implicit vor avea un consum redus de combustibili si lubrifianti. cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei. Prin implementarea proiectului care presupune achizitia de utilaje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale. CASATA SRL va permite reducerea emisiilor. De asemenea. SC CASATA SRL va utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate. fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu sisteme moderne antivibratie rezultand un sonor redus. si un profit net de 21 milioane RON in anul 6. deseurilor si a altor elemente si factori legati de poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator.Protectia mediului. Costuri operationale si costuri de intretinere Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce vor fi realizate in cadrul firmei. Productia preconizata Previziunea nivelului vanzarilor pentru lucrarile pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in domeniul constructiilor civile si industriale. Proiectul are un caracter inovativ. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor din doua perspective este mai aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista. Astfel pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat. prin utilizarea optima a acestora. se va avea in vedere un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna FE-39 . firma contribuie la modernizarea de ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si economice in zona prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare.C. asigurarea a 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare.

urmand a atinge. Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori:    costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 88. pana la 43. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins.6 milioane lei. dupa evolutiarecord inregistrata in 2007 (+13. Potrivit previziunilor incluse in ultimul raport intocmit de firma britanica Business Monitor International (BMI). Astfel.13 miliarde de lei (18. in 2009. sectorul constructiilor va reprezenta 6.05% din valoarea PIB.9 milioane lei costuri cu forta de munca: 3. valoarea pietei constructiilor din Romania va fi. in 2012.62 miliarde de lei (13. rezulta un profit net estimat in anul 6 de 21. Totodata. 5.12 miliarde USD) in anul 2012. anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8.26% in raport cu anul precedent. un avans de numai 4. Specialistii companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca.19% comparativ cu anul anterior). In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la preturi minime. in FE-40 .31 miliarde USD). dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor. treptat. de 32.72% (fata de 2008).2 milioane lei alte costuri de exploatare: 40 milioane lei In aceste conditii. in 2009. ANALIZA PIETEI 6.astfel incat costurile lunare cu combustibilul vor creste cu aproximativ 38000 lei.

insa va avea in continuare un trend crescator.39 Produse/servicii vandute -modernizare drumuri.17 6. consolidari podete . Clienti La nivelul anului 2008. la 0. Astfel.42 2. astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta privinta sunt necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca. piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul economic dificil. clientii cei mai importanti ai firmei au fost: Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA BUSTENI PRIMARIA SOTRILE PRIMARIA CARBUNESTI PRIMARIA PROVITA DE SUS PRIMARIA DRAGANESTI % din total 46.3%. printre clientii importanti aferenti anului 2009 . mai ales in ceea ce priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar.modernizare strazi .56 2.64 2.2010 sunt potrivit contractelor incheiate: FE-41 . procent relativ mic la nivel national dar important la nivel regional. sumele investite anul trecut de Polonia în infrastructura rutiera sunt de 4.5 ori mai mari decât cele alocate în România în acest sector. avem cea mai dinamica piata de constructii de drumuri din regiune.timp ce numarul de angajati din industrie va totaliza 0. Studiul mai arata ca densitatea drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte state din Europa de Est si Centrala si de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate.92 milioane (10. Specialistii spun ca. aceasta este de circa 0. respectiv un raport de 8.03% din forta de munca autohtona).78 2. In ceea ce priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu. si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. statistic.75 milioane de muncitori. analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate.modernizare strazi . cu o cifra de afaceri pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD.modernizare strazi Pana la aceasta data. Referitor la segmentul de infrastructura. dar ca rata de crestere se explica prin fondurile mici alocate în anii trecuti. in 2012. cu obiectivul final de a se ajunge la standardele Europei de Vest in infrastructura rutiera.12% din totalul personalului angajat din Romania. poduri beton.modernizare strazi . insa vor fi inregistrate intarzieri fata de termenele anuntate initial. Chiar daca piata româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia va creste doar cu 11%. avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul ca firma se incadreaza in categoria IMM.modernizare strazi . Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din constructii va ajunge.

avand in vedere diversitatea activitatilor.8 4. % din total 22 5. DAMBOVITA % din total 26% 18% 10% 12% 23% 5% 6% Produse/servicii vandute -modernizare strazi -modernizare strazi -asfaltare strazi -asfaltare strazi -demolare.C. Alti furnizori 2. respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara fata de un singur furnizor sau fata de un singur client major. Dispersia acestora este relativ mare. corporatii.A.61 Ce furnizeaza bitum. BRAZI INDUSTRIAL PARC S. JUD. dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti 1. filer Motorina Servicii de cazare.Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA CAMPINA. WIN PASS OIL S.L. JUD ILFOV PRIMARIA BREZOAIA. dezvoltatori. dezafectare.L. GEOMAV CONSTRUCT S. S. Piata Tinta a companiei este constituita in special din autoritati publice locale (primarii.A.PRESTATORI DE SERVICII S.L. S. consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM . TRANS BITUM S.40 59. posta.R. TRANS BITUM S. Inchiriere masini lucrări sub antrepriza Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna politica de furnizori si clientela.C.4 12 11. JUD. HOLCIM S.C. apeleaza la mai multi furnizori.R. S. de transport. ecologizare suprafete -asfaltare strazi -asfaltare strazi Furnizori Compania in activitatea sa curenta. filer ciment. telecomunicatii.DAMBOVITA PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA S. iar firma nu este expusa la riscuri majore de dependenta fata de un furnizor/client major.R.L.R.C.FURNIZORI MATERIALE: S. institutii publice si FE-42 .79 4.PRAHOVA PRIMARIA POIANA. JUD.C.C.PRAHOVA PRIMARIA CIOLPANI. JUD.

082.722. care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata.819. S.806 15 9 43. Concurenta Concurentii S. servicii de intretinere si bineinteles constructii drumuri si autostrazi. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei.777 583.495 Profit Net 2007 (RON) Numar mediu angajati 2007 176 135 218 Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si mijlocii si concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si limitrofe FE-43 . fapt care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii.018. in special din judetul Prahova. performante. Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA.126 20.private) care opereaza in mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie de necesitatile de infrastructura.785 135. reabilitari. reamenajari.064 14. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect.673. Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2007: Nr.326.cr Nume Companie t. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi.482 2. CASATA SRL sunt companii similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri. Cifra de afaceri 2007 (RON) 1 2 3 SC STAR T&D SRL SC CONDORII SULT SRL SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA 4 5 SA SC MATERO AMA SRL SC SCT SRL 5. Astfel concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul constructiilor civile si industriale.C. dar si din zone limitrofe.C.242 605.286 1. care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. CASATA SRL va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune.739 869.

Urmare a noilor tehnologii introduse. parteneriate cu companii din industriile conexe 3. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea de a gestiona proiecte de mai mare amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine experienta. se va imbunatati atat aspectul calitativ. experienta in proiecte de anvergura 4. flexibilitatea si dinamismul unui IMM. fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al acestei societati. alterarea conditiilor economice datorita crizei economice globale PUNCTE SLABE 1. mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri:  dotarea firmei cu utilaje de ultima generatie si o retehnologizare a utilajelor deja existente Dotarea tehnica superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia. adresabilitate regionala 6. dependenta de utilaje moderne 2. Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. brand putin cunoscut la nivel national 3. echipa de conducere experimentata cu relatii bune in piata 5. companie dinamica in plina ascensiune 2. dovedind capacitatea de a executa si coordona lucrari de amploare si de a obtine contracte prin participari la licitatii. se va reduce FE-44 . dar si cantitativ al ofertei. a devenit un nume cunoscut si are lucrari in derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice. Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata. dotare moderna dar si mobilitatea. marile companii care urmaresc lucrari specifice la preturi avantajoase AMENINTARI 1. Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se ridica la acelasi nivel cu CASATA. Ilfov). performante financiare deosebite OPORTUNITATI 1. schimbari in legislatie 3.(Dambovita. mentinerea trendului crescator al industriei constructiilor 2. marii jucatori din piata 2. adaptabilitate si flexibilitate inalta 3.

In acest sens. se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane. Din cercetarea concurentei si a potentialului pietei locale. pentru ca aceasta sa corespunda normelor europene de calitate. specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing care sa duca la atingerea obiectivelor planificate. cu scopul de a face firma FE-45 . utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi. printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. si toate acestea la un pret acceptabil. diversificarea acestora.  dezvoltarea sistemului de contractare pe mai multe coordonate si promovarea lucrarilor In acest sens. Implementarea in procesul de productie de noi echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea sistematica a unei cote importante din profitul realizat in activitatea curenta. consideram ca proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare rapid. pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv. imbunatatind randamentul economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si competitivitatii acesteia in piata. constituie o preocupare permanenta a mangementului firmei.  asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si serviciilor Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor. diversitate si exigente. la momentul potrivit. STRATEGIA DE MARKETING Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei. reiese ca orientarea intreprinderii pentru investitii in modernizarea si cresterea capacitatii de productie reprezinta o decizie economica fundamentata. Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si implementarea de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure sustenabilitatea afacerii si eficienta activitatii pe termen lung. strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat. 7. strategia de marketing este orientata spre a furniza solutia corecta. inovatie. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate. SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza.retehnologizare a firmei precum si prin atragerea de finantari. Avand in vedere ca activitatea curenta a firmei se desfasoara pe intreg parcursul anului iar adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este diversa. catre activitati de cercetare dezvoltare. Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. clientului potrivit. sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca volum.consumul de timp pe anumite tipuri de lucrari.

prin programe de loializare a acestora . constructii montaj.respectarea contractelor incheiate .asigurarea satisfacţiei clienţilor . Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii.timp scurt de executie a unei lucrari. SC CASATA S. poate executa lucrari diverse.reducerea costurilor non calitatii .acordarea de garantii credibile la lucrarile executate.identificarea unor noi tipuri de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive pentru client In ceea ce priveste politica de marketing. prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii. Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: . aceasta are la baza urmatoarele principii : . .cat mai cunoscuta in piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare.asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european .R.R. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de constructii si conexe.consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata. SC CASATA S. asa incat clientul sa negocieze cu un singur furnizor toata lucrarea de care are nevoie.L.flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare.L poate aborda lucrari complexe cu timp minim de executie.oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant. . datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi zone.satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii termenelor de executie a lucrarilor . are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot executa o mare diversitate de lucrari constructii.R. sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si financiare. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii. punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: . FE-46 .L. politicile de marketing vor fi corelate si cu cerintele clientelei. pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare .imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului .etc.profesionalism in relatia cu clientul Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu. SC CASATA S.

Preturile de vanzare sunt in marja competitiei.Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe.timpul va fi cel mai important. la experienta si abilitatile acumulate in perioada de activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent. vor fi sub influenta mai multor constrangeri. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de profit de 10%. In sectorul constructiilor. echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare. tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. finantari etc.). acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. alaturi de proiectele de infrastructura de mare amploare. acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de noi zone (vezi judete limitrofe.acestia vor apela si la societatile mici si mijlocii. Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana in prezent. precum si la performantele economico-financiare inregistrate. domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani. activitati conexe). Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile autoritatilor publice ocale. persoanelor juridice si fizice . Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri structurale). Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca potentialii beneficiari. proiecte dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local. locale din punct de vedere al distantelor. Ne referim in principal la certificarile obtinute. societatea are in vedere si proiectele mai mici. FE-47 . Pretul propus (analiza in contextul pietei) In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de conditiile de piata la un anumit moment. in momentul demararii modernizarilor. regional al lucrarilor de infrastructura rutiera. prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii. Activitatea SC CASATA SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul constructiilor in infrastructura. managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu. avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri de timp. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe. Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala.

pretul acceptabil. in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie. forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele mijloacelor de productie achizitionate.Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de complexitate se va reduce considerabil. Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat. avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat. usor adaptabile la cerintele pietei. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor. FE-48 . energie. Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de - firma – ne referim la lucrari proprii. urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma. dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate. timp. Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: - Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in urmatorii ani Sezonalitatea acestui tip de business. regasirea lor totala in pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie. Metode de vanzare Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale financiare. livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile in acest sens au crescut mult in ultimul timp). Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea. insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii. acestea vor fi flexibile. SC CASATA SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. ce minimizeaza consumul de materiale.

crt. pe parcursul perioadei de referinta.074.749 373. 8.749 Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus FE-49 .654 1.In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata. 1 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoare (lei) 2.845 Nr.963. 1 2 3 4 5 6 7 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoarea neeligibilă a proiectului Valoarea eligibilă a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar Contribuţia prin împrumut Valoare (lei) 2. acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.904 1.336.845 1.336.261. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung. precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. Prezentam mai jos bugetul total al proiectului. cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. necesarul de finantare si sursele de finantare: Nr. indicatorii de performanta financiara. crt.261. firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri. PLANUL FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus.094 1.

074.845 Contributia solicitantului SC CASATA SRL la valoarea TOTALA a proiectului.261. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60% din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a beneficiarului SC CASATA SRL Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 3 Valoarea eligibilă a proiectului 1.904 55% din valoarea eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin program 5 6 Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar 1.845 1. crt.261.Nr. Surse de finanţare Valoare (lei) Explicatii Valoarea neeligibila din proiect corespunzatoare cotei de TVA 19% 2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373.963.094 pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect.654 4 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 1. Aceasta suma ce va fi suportata de catre SC CASATA SRL si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului – ce reprezinta 45% din valoarea eligibila a proiectului – si integral costurile neeligibile ale proiectului Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar SC CASATA SRL in numerar din surse proprii 7 Contribuţia prin împrumut In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si sFE-50 . Suma va fi suportata de catre beneficiar – CASATA SRL in categoria costuri neeligibile ale proiectului Valoare eligibila a proiectului de finantare prin programul Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.

cresterea marjei profitului net de la 8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta realizarii investitiei. analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie. insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a cheltuielilor. odata cu implementarea proiectului .cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare. de la care se porneste prognozarea FE-51 . cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati. a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel: . dupa care anual . acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului .veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului .au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei. Bilantul sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze: coloana An 0 contine posturile bilantiere aferente ultimului an fiscal incheiat.randul „Venituri Financiare” a fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi ani. . avand in vedere implementarea proiectului si cresterea volumului de productie.in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie . Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a proiectului plus 5 ani).nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior intocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor si cheltuielilor in mod corespunzator.cheltuielile cu salariile si taxele aferente.la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului.previziunea mai contine alte cheltuieli financiare si impozitele pe profit estimate corespunzator rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei . in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: .de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor.defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si pierderi . luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv . Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta.

. De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE Diplome. de peste 5 milioane lei cu o rata interna de rentabilitate de 3%. certificari FE-52 . 9. respectiv profit. si o valoare actualizata neta a fluxului de numerar pozitiva. in urma achizitionarii noilor utilaje valoarea stocurilor este corelata cu procesul de productie precum si cu volumul cresterii productiei anuale rezultatul fiecarui exercitiu financiar este pozitiv. corespunzator si Contului de Profit si Pierderi previzionat Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii: veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri previzionate initial. societatea va inregistra o rata a rezultatului din exploatare de peste 10% in toti anii previzionati.- in anul 1 se evidentiaza valoarea suplimentara la pozitia active imobilizate brute.2 pe perioada analizata. considerandu-se ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar este pozitiv. in conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%. care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an. o rata a acoperirii fluxului de numerar de peste 1. prin urmare activitatea curenta a companiei este generatoare de cash.

statii de emisie-receptie şi materiale. instrucţiuni FE-53 . rigla de nivelment. Cei care practică această ocupaţie pot fi temporar relocaţi. subansamble: furtunuri. malaxoare. să cureţe şi să întreţina utilajele şi echipamentele necesare în activitatea de foraj piloti. să prepare corect fluidele de foraj. în mediu extern si intern în condiţii de temperaturi normale sau extreme. lucrătorul în foraje orizontale. De asemenea. crearea a doua locuri de munca permanente pentru urmatoarele posturi : • Operator Descrierea ocupaţiei: 1) Contextul ocupaţiei Ocupaţia este practicată în şantierele de construcţii. Activitatea lucrătorului în foraje se desfăşoară în echipă. să identifice corect condiţiile de lucru. robineti. să le transporte în siguranţă la şi de la locul de execuţie. să foreze găurile pentru montarea conductelor si să monteze conductele. piese. unsori. el este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident. compresoare de aer. mufe de racord. uleiuri etc. 2) Procesul de lucru Lucrătorul în foraje din sectorul construcţii trebuie să ştie să utilizeze maşinile de foraj piloti. Programul normal de lucru poate fi depăşit pentru încadrarea în termenele prevăzute de proiect. bentonita.Recrutarea personalului pentru activitatea nou creată se va face la sediul societatii BOGDAN COMPANY SRL. se foloseşte de: trusă de chei. În desfăşurarea activităţilor de forare piloti trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri. ruleta. Pentru realizearea activităţii sale. să le pozitioneze corect la locul de execuţie.

trebuie să aibă o serie de aptitudini. mecanică. cum ar fi: atenţie. spirit de echipă. îndemânare. rezistenţa materialelor folosite în lucrările de foraje. viteză de reacţie etc • Mecanic Descrierea ocupaţiei: FE-54 . putere de analiză şi decizie. tehnologii de forare. lucrătorul în foraje piloti trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică elementara. de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice. normative în domeniu etc. De asemenea. organizarea şi raportarea activităţii de forare Executarea lucrarilor pregatitoare de forare Realizarea forajelor Prepararea fluidelor de foraj Întreţinerea de rutină a utilajelor de foraj 4) Alte informaţii relevante În vederea îndeplinirii sarcinilor sale. geologie.3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite de lucrătorul în foraje piloti sunt următoarele: Planificarea. adaptabilitate la situaţii noi. mecanica pamanturilor. spirit de observaţie.