Formularul E PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC CASATA SRL 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii,

referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje
FE-2

fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea
FE-3

resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

INFORMATII GENERALE Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Petrachioaia Olga Aport (%) 100% Prezentare Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul constructiilor

FE-4

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton,

FE-5

garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul. compania poate fi considerata un furnizor competitiv. au certificate de calitate şi garanţie. Astfel. prin scrisori de recomandare. Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii. pentru ca lucrarile sa se poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate. asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor.L. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. deţinând Permis de exploatare. CASATA S. tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati. Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante. bolţari.R.pavaje. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei. In prezent lucrarile si serviciile firmei se FE-6 . respectiv: la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra. judeţul Prahova. avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. în funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani.C. la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina. agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare albia minoră a râului Prahova. CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional. În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S. Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa. cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare. care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici).

marketing. avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate.  tarife competitive 2.  testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii.adreseaza intregului teritoriu regional. unde colaboreaza cu companii de prestigiu. a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea. motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale.  utilaje si echipamente performante. iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune. Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei.  materiale utilizate (agregate. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" . reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată. Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei FE-7 . Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. Valorile de baza ale SC CASATA SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate Atuurile SC CASATA SRL: 1. execuţie. vânzări. mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor.

sanatatii si securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti. societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2001. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme speciale de filtrare. ventilare şi curăţire 4. Descrierea afacerii curente CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale. al reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale. 1214 din 20. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. avand rezultate importante in aceasta industrie in ultimii 4 ani. infrastructuri. SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE FE-8 .2006.3. SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita pe mai multe domenii . Sistemul de management al calitatii.04. CERTIFICAT NR. mediului.

• • • • • • • • TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR RETELE DE ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE Utilajele aflate in dotare EXCAVATOR INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR 92050317 EXCAVATOR HALBU GRANULATOR CONCASOARE 2 BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K FREZA ASFALT+MATURA HAMER CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937 VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST 100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 FE-9 .

infrastructuri FE-10 . continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura. electrica etc. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica.STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO CT/15. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante in judet. Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR 966H CIOCAN VIBRATOR GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU COMPACTOR IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea. printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet. terenuri si sedii aflate in proprietate. firma dispune de hale proprii de productie. unde isi desfasoara activitatea curenta.

07. str.2008 Aricestii Rahtivani Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 941 162. Republicii. comuna Capra. comuna Draganesti.72 14. Padurii. jud.08. comuna Balta Doamnei.12.2008 26. Prahova FE-11 Calitatea Denumirea entităţii antreprenor general sau de specialitate Consiliul Incepere Terminare achizitoare 26 619 371. Proiectare si executie Asfaltare strazi secundare.2008 21.2008 Primaria Baicoi Antreprenor general 734 471.090.2008 Primaria Capra Antreprenor general .50 24. Modernizare si reabilitare strazi rurale.2007 07.04.12 17. Independentei.2007 Primaria Capra Antreprenor general 949 930.2007 21.2008 Judeţean Prahova Asociat 4 250 934. Catin.94 25. jud. Executie lucrari de modernizare drumuri comunale. str. jud. Reparatii drumuri str.05.Durata contractului Denumirea obiectivului Valoarea totală .2008 Consiliul Local Draganesti Antreprenor general 1 368 507. Prahova 8. jud.11. Reabilitare drumuri judetene. proiectare si executie lucrari.09. Modernizare si reabilitare strazi rurale.65 18.2007 18. Asfaltare drumuri comunale.18 21. jud. oras Baicoi. Prahova 9.48 27. Prahova 3. jud.12.2008 Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 1 773 721.04. jud. comuna Aricestii Rahtivani. Unirii.09. Prahova 6.05. jud.08.2007 Primaria Albesti . jud.2008 12. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei. Prahova 4.2007 Antreprenor general 900.lei cu TVA1. Prahova 7.07.2007 22.10 26.03.2007 05. sat Bara. comuna Capra.08. Prahova 5.Paleologu Primaria Antreprenor general 2 056 983.29 17. Modernizare drumuri comunale in comuna Albesti – Paleologu.2008 22. aleea Timis. Prahova 2.10.05.03.

jud. Asfaltare DC 51. oras Busteni. judetul Prahova 15. comuna Cornu.11.61 07.2007 Primaria Cocorastii Colt Antreprenor general 1 402 107.2008 Primaria Capra Antreprenor general 2 981 427.2007 08.10. Prahova 16. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu. Florilor.2008 Primaria Cornu Antreprenor general . Prahova 18. Modernizare si reabilitare strazi rurale. jud. comuna Cocorastii Mislii.12.2007 Primaria Cocorastii Mislii Antreprenor general 3 764 946. oras Busteni. jud.07.06.40 14. Bustenilor. Bucurestii Noi.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 7 791 163. Prahova FE-12 1 189 736.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 069 317.11.2007 10.2008 19. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt. judetul Prahova 13.2007 06.01 10.10.05 15. Chiojdeanca – Trenu.08.08.08 13.2007 25.08. jud.2008 04. oras Busteni. Modernizare strazi: Fantanii.47 17.2007 27. str.03.09. Modernizare strazi: Zamora. Prahova 19. comuna Chiojdeanca. jud.2007 30.68 08. Erou Marin. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Florilor. Modernizare drumuri comunale in comuna Barcanesti. km 2+492 – 4+862.2007 Primaria Barcanesti Antreprenor general 7 047 348. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu. Noua.2007 19.2007 19.06. Prahova 12.79 28. jud. Prahova 11.04. judetul Prahova 14.12.10.10. comuna Capra.92 22. jud. Panduri.11.10.04. Oncesti.2008 Primaria Chiojdeanca Antreprenor general 340 827.2008 Primaria Carbunesti Antreprenor general 990 852.33 22. Prahova 17.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 905 353.08.

2007 29.04.03. Prahova 22. Prahova 24. jud.65 14.01.11.2009 Primaria Posesti Antreprenor general Antreprenor general 1 944 297.2007 05.05.2008 Primaria Magureni Antreprenor general 1 606 665.75 06. jud.2008 06. jud.05.04.2008 23. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti. Novacesti. Prahova 28. jud.11.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 464 386. jud. sat Trestienii de Sus.08. jud.07.07. Imbracaminte bituminoasa usoara DC 42. Prahova 25.05.03.2008 Primaria Dumbrava Antreprenor general 1 405 076.2008 Primaria Predeal Sarari .77 04. Murelor.2008 Primaria Olari Antreprenor general Antreprenor general 1 664 305. jud. comuna Magureni.84 22. Prahova 23.2008 Primaria Baicoi 2 136 734. sat Nucsoara. Catina. jud.2007 11.68 15. comuna Floresti.20. Modernizare drumuri de interes local in satul Magurele. comuna Posesti.45 28.39 13. Prahova 29. Construire pod peste paraul Provita. jud.05. Modernizare strada Unirii + ranforsare.06.05.2008 12.2008 04. DC 115 B. Modernizare DC 136 in lungime de 1 km.64 29. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni. comuna Dumbrava.2008 04. Stadionului.62 15. comuna Floresti. jud. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 166 327. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari.2007 Primaria Lipanesti Primaria Magurele Antreprenor general Antreprenor general 2 024 570.2008 12.2009 Primaria Cornu Antreprenor general 1 391 002. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor. Modernizare drumuri comunale si de interes local.07 21.08. FE-13 1 054 777.07. comuna Cornu. Prahova 26.28 22.10. Prahova 30. Prahova 21. Prahova 27.2008 2 415 858.2007 22.2007 28.04. Paris.01.05.

Modernizare drum local Valea Fiarelor. Prahova 38.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 2 902 787. jud.00 28.05. jud. Executie punte carosabila peste Cricovul Sarat. comuna Provita de Sus. Modernizare DC 124. km 4+317 – 7+317.2007 24. Camipna.2007 19. comuna Provita de Sus.06. comuna Predeal Sarari. Prahova 35. Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar. jud.05.Copaceni – Poienile.2008 01.28 04.05. km 0+000 – 4+075.2008 21. Prahova 36.2008 Primaria Sangeru Antreprenor general 823 069.2008 Primaria Sotrile 3 401 818.06. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Teisani.04.2008 758 056.2008 Primaria Teisani Antreprenor general .49 28.01. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega.03. Executie podete peste paraul Schiopota. jud. jud.06.09. jud.2007 Agenti de Politie Vasile Lascar Antreprenor general Antreprenor general 3 317 570.02. Prahova FE-14 2 867 035. Prahova 34. Prahova 40.84 06. Reabilitare strada Schiopota si strada Cimitir. jud. Modernizare strada Valea Poienii (proiectare si executie).2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 978 715.2009 Primaria Telega Antreprenor general 3 709 470.08.2008 Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Antreprenor general Antreprenor general 688 602. Prahova 31. comuna Telega. jud.05. comuna Provita de Sus.09.2007 19.06 12.2008 15.2007 13. comuna Sotrile. km 9+020 – 17+220. Prahova 32.06. jud. comuna Provita de Sus.2008 13.2007 26. comuna Sangeru.71 17. jud. Prahova 39.41 18. Prahova 37. jud.09. Reparatii covor asfaltic si platforma de beton.79 05. Prahova 33.07.76 07.04.2007 17.06 17.08. Asfaltare drumuri locale. comuna Sangeru.2009 Primaria Sangeru Antreprenor general Scoala de 862 988.08.

28 22.2007 04.12.2007 27.2008 15. Ranforsare DJ 206.05.05. Prag de fund la pod peste paraul Lupa pe DJ 214. km 8+917 – 14+717. km 0+640. Prahova FE-15 Consiliul 704 768.09.53 22.06. jud.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 791 840. jud. Reabilitare DJ 101 S.8+917.12. km 0+000 – 3+010. jud.04.00 27.2007 Judetean Prahova Consiliul 4 517 208. jud. km 0+000 – 3+018.VIII. Prahova 48. jud. km 3+018 – 5+828.2008 Judetean Prahova Consiliul 5 036 911. DJ 102 I.39 30. Plaiu Cornului – Vistieru.2008 05. jud.03. Prahova 50. Brebu.12.11.12. Prahova 51. Prahova 42.10.2008 Judetean Prahova Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general .10.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 178 219.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 049 205.03.40 22.11.00 10. Prahova 44. jud. Prahova 45.12. Lucrari pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala. Reabilitare DJ 234.2007 18. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207.07.26 14. jud.12.12. sector VII . Prahova 43.59 19. jud. Valea Doftanei – Traisteni. km 5+270.10. Reabilitare DJ 101 S. km 8+100 .2007 Judetean Prahova Consiliul 2 138 023. Chiojdeanca. Breaza – Plaiu – Talea. Intretinere curenta drumuri judetene (plombe covoare). jud.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 326 954. Suprastructura pod pe DJ 101 R. Reabilitare DJ 207.07. km 6+740 – 7+740.2007 04.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 599 257. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene.2007 03.00 30.06.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 114 772.2007 15. Prahova 47. jud.44 13.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 044 801. Nistoresti – Sotrile.2007 02.11 18. Prahova 49. Breaza.41. Prahova 46.2007 28.2007 09.

caracterizat de o crestere agresiva a activitatii. Vistieru – Sotrile. Prahova cat si in jud. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor. in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante (peste 7 milioane RON). Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru beneficiari privati cat si din sectorul public. FE-16 . jud. acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare.) Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti. coordonata de administratorul firmei dl.2007 04. proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive. in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor. Iordache Mihail. detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. lucrarile se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor. corelat cu proiectele aflate in curs. Reabilitare DJ 207.07.) # autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc.05 19. dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala). S. lucrari ce se vor executa atat in jud. Concret. CASATA SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri. ale caror beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici. planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc. Orientat in permanenta spre cerintele pietei.11.52. Dambovita. Prahova 3 446 519. a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator.C. precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale. km 5+828 – 8+378.2008 Consiliul Judetean Prahova Antreprenor general De asemenea.

clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei. identificarea oportunitatilor de afaceri. coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia. reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii. responsabilul tehnic – ____________ . stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea Informatii despre personalul societatii  Numar total angajati in prezent: 131. Din punctul de vedere al managementului proiectului. se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. FE-17 . implementarea acestuia se va face in pasi structurati. conducerea si controlarea activitatii generale produselor si serviciilor oferite. astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. directorul proiectului – ______________ 2. responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3. organizarea. a societatii.Managementul firmei are ca responsabilitati: stabilirea obiectivelor generale ale firmei. in etape si activitati clar definite. din care:  Personal TESA: 23 Din punct de vedere al pregatirii:  Personal calificat: 97  Personal necalificat: 34 In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii. asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei. responsabilul financiar – __________________.

Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste SELECTIA VARIANTELOR OPTIME managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. de asemenea. Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a PLANIFICAREA resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: FE-18 . pornind de la documentare si DOCUMENTAREA pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel: PROBLEMATIZAR EA Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare.Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia. Se are in vedere. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante. si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. COMUNICAREA Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: • • mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii.

Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. promovarea rezultatelor proiectului. care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. Managementul de proiect va pune accent pe: .monitorizarea executarii activitatilor proiectului. Realizarea obiectivelor proiectului. pe de o parte. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. permite.evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ. armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului FE-19 . incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA cheltuieli ale proiectului.un proces participativ bine coordonat . • Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind Evaluarea raportarea rezultatelor intermediare si finale si • impactul acestora.diagnoza proiectului pentru a vedea. in cazul aparitiei unor probleme de implementare. abateri de la calendarul de Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus.abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite . . evaluari interne si revizuiri .identificarea. modul de efectuare a platilor. iar pe de alta parte.monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor. exercitarea unui control permanent. simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate. ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice. Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor implementare. Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare. Diseminarea informatiei. Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca rol : • • • Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator.. care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate .

productie si statii de sortare. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice. 6. dezvoltarii si activitatii curente. in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. 3. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. la baza organizarii. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008. financiare si umane pentru realizarea proiectului.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii. Compania este structurata in 6 departamente operative (santiere AQ. 5. departamentul tehnic responsabil cu ofertareacontractarea-derularea contractelor. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. transporturi mecanizare. Resursele umane A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala.Metodele propuse pentru implementare. 4. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare. iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie. laborator incercari. cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Din punctul de vedere al resurselor umane. stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta FE-20 . Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse.

12.051. astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor. training-uri individuale ii. teambuilding-uri  Alte facilitati: i. training-uri la nivel organizational iii. dintre care exemplificam :  Pachet salarial structurat pe: i.545.2007 18. indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe. bonusuri in functie de performanta  Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2005 – 2008: 1.629 26.12. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data Cifra (RON) 1 2 3 31. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii.602.2005 31.971 de afaceri Nr. Anual Angajati 45 46 64 Mediu de FE-21 .12.g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii.2006 31. salariu ii. care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite.208 59.

349.nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana III 6 7 8 la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.226.443.846 RON 1 2 I 3 4 5 II FE-22 .822.180 2008 45.010. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Cheltuieli in avans Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar .007 15.546 100.259 4.729 117 2.529.578.846 19.repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV 4.737.579.2008 120.736 13.814 27.023 22.271 13.422.chelt in avans) Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.275 1.987.748 23.022.486 12.992 632.195.brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate .12.571 50.repartizare profit la dividende .4 31.822. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008 Anul Active imobilizate .578 6.200 14.085. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai IV 9 10 11 V 12 13 14 VI mare de un an(bilant .298 50.259 11.965.364.010.

729 377.729 37.626 Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare .588. putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente.total Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total RON RON RON RON RON RON RON RON RON 83.731.049.395.595.931 16. din care 15 16 17 18 19 20 Categoria Anul 2008 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C.180.815. respectiv: FE-23 .total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar RON RON RON RON RON RON 515.712 1.843 142.553 120. care evidentiaza performanta.264.987.059.Contul de profit si pierderi Nr.955 1.226.943.219 665.932 8.725 10. Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli financiare.359 16.477 1. taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare .172 2.992 Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus. .780.732. profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate.pentru D) Venituri din productia vanduta Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – total RON RON RON RON RON 120.180 14.987.067 241.836 Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite.837 37.554 158.475.

crt. mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani. Numarul mediu de la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008.2008 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2005 2006 2007 2008 activ e totale Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje . marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza: Evolutia num a rulu i m e diu a nua l de sa la ria ti in pe rioa d a 2005 . active totale. dezvoltarea 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 societatii si activitatii acesteia a condus si la nr. Evolutia activelor totale in perioada 2005 . m ediu annual salariati de s alariati cresterea numarului de salariati. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri. profit net. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008. Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor.Nr. respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata. angajati.2008 Asa cum rezulta si din graficul alaturat. echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta. arata capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati. 1 2 3 4 5 INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE INDATORARE PROFITABILITATEA NIVEL (%) 141% 131% 117% 46% 28% 3. FE-24 .

FE-25 . Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in RON: Evolutia profitului net in perioada 2005 2008 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 profit net Dupa cum este prezentat mai sus. cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii cifra de afaceripatru ani.5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%). respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei. trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de afaceri. activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri principali. ajungand de la 2.Evolutia cifre i de a fa ce ri in pe rioa da 2005 2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008 Asa cum arata graficul alaturat. evolutia profitului net a fost net crescatoare. ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului 2008.

profit net cifra de afaceri 2005 2006 2007 2008 Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut Bilant dec 2005 18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16.2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2. In ultimii 4 ani de activitate.048834729 4.55% FE-26 . firma a inregistrat un trend ascendent impresionant.434419291 2. iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori.53% Bilant dec 2008 120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15.219814648 1. cifra de afaceri crescand de peste 6 ori.Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in perioada 2005 . profitul net de peste 5 ori.16% Bilant dec 2006 26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14.55% Bilant dec 2007 59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12.

autobasculanta (2 buc. automatizare. pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie.) 2.) In plus. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. FE-27 . a cerintelor legale. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in lucrarile executate. moderne.3. prin achizitionarea unor utilaje specifice noi. acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei. In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi. respectiv: 1. incarcator frontal (1 buc. valorificarea sectorului productiv al intreprinderii. in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. cu grad de tehnologizare ridicat. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare. cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi. a celor de reglementare. profesionale. prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor.

804. precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului.cat si in activitatea de marketing. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora.525. trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane. Astfel. atesta faptul ca echipa are capacitatea.00 1. astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii de drumuri dar si civile si industriale.00 FE-28 . Denumire Autobasculanta 1 35 to buc 2 Incarcator frontal buc TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA. la scurtarea timpilor de executie. maturitatea. astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte. sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp).007.00 1. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul constructiilor. competenta si resursele necesare implementarii proiectului. sa contribuie la cresterea productivitatii. crt. sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Nr.00 240. UM Cantitat e Valoare EUR(*) Valoare RON (*) 2 1 190. prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in bune conditii. furnizori In cadrul acestui proiect.400. iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”.00 797.00 430.000.000. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector. organizare/optimizare fluxuri de productie.925. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii judetene. s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic. managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient.000.

R. furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului.. S.motor: diesel.L. potivit standardelor de calitate internationale specifice.tractiune: 8x4 . 300 cp .motor: diesel.cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina.C.Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie.L.greutate: 25 to .schimbator viteze: automat . Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje..C. dintre acestia putand fi exemplificati S.R.capacitate bena: 18 mc .C. BERGERAT MONNOYEUR S. indiferent de sensul de mers AUTOBASCULANTA . carte/fisa tehnica.R.C.L. S. Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL INCARCATOR FRONTAL CARACTERISTICI TEHNICE .greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea FE-29 . sau S. MARCOM RMC. 400 cp .comanda: hidraulica . MHS Truck & Bus S.capacitatea cupei: 5 mc . DIAMOND S.

avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei. un sector productiv existent al companiei. valorificarea sectorului productiv. avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan.un mix perfect de putere .cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie . se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente.cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale. la santierele si punctele de lucru.forta de tractiune marita FE-30 . Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei. atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. in mod planificat. si anume: . Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor. Impreuna cu aceste masuri.cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor. Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare. ci sa consolideze prin modernizare – tehnologizare. Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii. si subliniind faptul ca acestea ofera . achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei.cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni .confort si fiabilitate . Viitoare noi produse. care inregistreaza profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile. servicii planificate Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii.cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor . Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica.

Dambovita.productivitatea excelenta . putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta.un consum foarte redus de combustibil.durata lunga de functionare. respectiv: tehnologice. contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor. realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora.multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere . in urma realizarii investitiei . dezvoltarea sustenabila pe termen mediu. fiind prietenoase cu mediul .).folosesc cele mai noi tehnologii . Primaria Brezoaele Jud. FE-31    .. prin crearea unei independente tehnologice si economice. deci implicit. Acestea pot fi grupate in cateva categorii. avand in prezent in derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova. SC Brazi Industrial Parc SA etc. tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in executie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta.

agregatelor de balastiera si cariera din productia proprie si achizitionate. precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in activitatile desfasurate de societate. reducerea fortei de munca inchiriate. profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. degajari amplasamente. prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari. Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora . conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung. Aceste echipamente completeaza fluxul de productie actual al firmei. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri. In fluxul de productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si puncte de lucru. iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi. etc. cu durata mare de functionare. respectand standardele europene de mediu. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii . fiabilitate crescuta. prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei. contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati economice. deci se creste nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Pot avea multiple utilizari.Totodata. pe fondul concurentei in piata specifica. conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii terasamente. evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier. iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante. Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros. societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor. FE-32 .

. Conform procedurilor.L. siguranta si performanta cerute de legislatie. BERGERAT MONNOYEUR S.C.L.R.C. respectiv: S. pentru fundamentarea bugetului. S. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice. DIAMOND S. aceste echipamente se integreaza FE-33 .R. provenienta fiind europeana la standardele de calitate. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun.R.. Dar. S. Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate. calitate. pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: nediscriminarea tratamentul egal recunoasterea reciproca transparenta proportionalitatea eficienta utilizarii fondurilor publice asumarea raspunderii evitarea conflictului de interese neretroactivitatea contractului.C. pret. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal si.pentru autobasculanta. S. s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu. performante.L.Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului.C. optiuni oferite. MHS Truck & Bus S. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente – din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate  punctele de contact sunt reduse la minim  precizie si confort in executie  fiabilitate  productivitate  folosesc cele mai noi tehnologii  ofera solutii pentru economisirea timpului  consum redus de combustibili  utilaje nepoluante.

intretinere.888.147.00 1.48 2. consolidari si aparari de maluri.055. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii.nera mb.925. Elig.76 val. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare.21 0.525. modernizare si reparatii drumuri si poduri.5 9 FE-34 .007.21 1.30 551.00 797. 15 71.400. prioritizandu-le in functie de termenele respective. 00 342.565. 79 30. nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale. societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi localizate.016.00 1. Ele for fi folosite la lucrarile de executie. din care: autobascula nta incarcator frontal tota l Consultanta implementare proiect 188.55 0.806. 360.00 158.840.959. reabilitare. val. 24 816.888.406.a chelt.perfect fluxului tehnologic actual.158.529. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului. 79 191.9 3 151.198.55 988.41 0. Devizul total al investitiei VALOARE A CHELTUIE DENUMIRE CHELTUIALA LII TVA (RON) VALOARE ELIGIBILA A LII (RON) FINANTAREA A CONTRIBUTIA PROPRIE A TOTALA A TOTALA NERAMBURSABIL CU CHELTUIE cheltuiel i neeligibi le la PROCE NT (%) Teren Cladir i Mijloace fixe tangibile.55 86.450.729.949.804. 91 455.909. planificanduse si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate.00 0.935.861.fin. extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera.06 949. Pentru montarea echipamentelor.55 436.

336.Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate .654.094. aprovizionarea. 08 373.749.963.60 1. departamentul tehnic. pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective.0 0 2. 38 4. PLANUL OPERATIONAL Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative.62 0.5 4 888. agregate de balastiera si cariera.Manipularea materiilor prime. dupa cum urmeaza: .750.749. materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice.) . respectiv sectia de productie/executie. in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc.Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de transport FE-35 .904.00 1. Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru.336.TOT AL 2. pentru deservirea echipelor.074.

eventuale derivatele rezultate  autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si mixturilor asfaltice rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare. optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale. firma propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si timpilor pe aceasta zona de activitate. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri. Prin urmare. de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de constructie rezultate din activitatile de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul lucrarilor de constructii drumuri  incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare cat si in sectorul de productie si la depozite. nu trebuie omis faptul ca vor fi CASATAigate si noi functionalitati in santier – demolare. De asemenea.Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe . dupa caz. mutare cantitati deseu constructii pentru crearea de fronturi de lucrari. ce va beneficia de tehnologii noi. demolare etc . ultraperformante si nepoluante. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect. transporta si descarca materiale de constructie acolo unde acestea sunt necesare pentru executarea lucrarilor  pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul frontal se excaveaza in terasamente. descarcarea. aceste utilaje ajuta foarte mult la economisirea timpului pierdut cu transportul FE-36 . se transporta materialele de constructie rezultate. procesul tehnologic care se va desfasura pe santiere. manipulare materiale. eficiente. Prin urmare. montajul materialelor . va fi imbunatatit prin achizitionarea unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fiind pastrat cu rol de observatie) cat si timpii de executie.Ofera conditii noi de munca.Excavatii terasamente .Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii reduce efectiv timpul pentru transportul. profesionale. automatizate. in urma investitiei. inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie.. Descrierea lucrarilor/serviciilor oferite Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei. acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la lucrarile contractate. Astfel:  pentru lucrarile de modernizare si reparatii drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri: cu autobasculanta se incarca.

jud.DAMBOVITA JUD. angajare de personal. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite clientilor. va elabora proceduri tehnice de lucru si executie. Cu echipamentele achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie. societatea va efectua instalarea acestora. com. Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana JUD. si eventual a fortei de munca inchiriate. dezafectare. BRAZI INDUSTRIAL PARC Demolare. marind astfel productivitatea firmei. DAMBOVITA PRIMARIA BREZOAELE. De asemenea vor putea fi diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in domeniul constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a activitatii companiei. Rezultatele proiectului Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:  cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de drumuri FE-37 .DAMBOVITA CONSILIUL JUDETEAN Imbracaminte PRAHOVA bituminoasa usoara pe DJ219. prin programarea lor pe trasee. se vor putea realiza economii semnificative si creste numarul de lucrari constructii realizate. normare. De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada urmatoare: Beneficiar Lucrare S. precum si a echipamentelor inchiriate. prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai ieftine prin reducerea costurilor cu transportul si montajul. pe sectorul III Dupa achizitionarea utilajelor.A PRIMARIA COMUNEI POIANA.Predeal Sarari. in conditii de rentabilitate economica pentru firma. echipe.materialelor de constructie specifice la lucrarile contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul materialelor.C. JUD. Prahova Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice-plombe si covoare bituminoase. va instrui personalul si le va include in fluxul de productie. santiere. Pentru exemplificare mentionam faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km.sat Zambroaia. IN CONCLUZIE . ecologizare suprafete S. PRIMARIA BREZOAELE. durate de functionare.

acestea se evidentiaza prin fiabilitate. noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect. avansate de productie  introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in cadrul sectoarelor de productie  crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant. nu produc resturi materiale. In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii. de asemenea. noii clienti care vor avea un furnizor de lucrari competitiv prin gradul inalt de mecanizare. precizie. tehnologizare. Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv:     cresterea cifrei de afaceri cresterea numarului de lucrari prestate/oferite scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate cresterea numarului de salariati. clientii directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri. FE-38 . silentiozitate. rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:     documentele contabile ale societatii balanta de venituri si cheltuieli rapoarte si procese verbale interne statistici ale departametelor de marketing si contabilitate. condum redus de combustibili. utilajele achizitionate fiind de ultima generatie ale unor producatori europeni cu traditie in domeniu. 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie  cresterea complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie  crearea de 4 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului  scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente  scaderea timpilor de executie la anumite lucrari  alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca  introducerea unor tehnologii moderne. in primul rand vor beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru.  durata prelungita de viata a utilajelor. Ca surse si mijloace de verificare.

Protectia mediului. Prin implementarea proiectului care presupune achizitia de utilaje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor din doua perspective este mai aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista. Proiectul are un caracter inovativ. Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului a activitatii de constructii. SC CASATA SRL va utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate. firma contribuie la modernizarea de ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si economice in zona prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare. si un profit net de 21 milioane RON in anul 6. repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero. prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul de productie. si implicit vor avea un consum redus de combustibili si lubrifianti. Productia preconizata Previziunea nivelului vanzarilor pentru lucrarile pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in domeniul constructiilor civile si industriale. cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei. prin utilizarea optima a acestora. CASATA SRL va permite reducerea emisiilor. Astfel pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat. o medie a acestor doua variante de calcule economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic. se va avea in vedere un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna FE-39 . De asemenea. reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua. De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi. asigurarea a 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu sisteme moderne antivibratie rezultand un sonor redus. Costuri operationale si costuri de intretinere Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce vor fi realizate in cadrul firmei. deseurilor si a altor elemente si factori legati de poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. eficienta energetica si dezvoltarea durabila Achizitia de utilaje moderne la S.C. Astfel s-a estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare.

dupa evolutiarecord inregistrata in 2007 (+13.2 milioane lei alte costuri de exploatare: 40 milioane lei In aceste conditii. in 2009.6 milioane lei.26% in raport cu anul precedent. treptat.astfel incat costurile lunare cu combustibilul vor creste cu aproximativ 38000 lei.31 miliarde USD).72% (fata de 2008). in FE-40 . Specialistii companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca. In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la preturi minime. sectorul constructiilor va reprezenta 6. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins. rezulta un profit net estimat in anul 6 de 21. urmand a atinge.19% comparativ cu anul anterior). anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8. un avans de numai 4. de 32.13 miliarde de lei (18. 5. Potrivit previziunilor incluse in ultimul raport intocmit de firma britanica Business Monitor International (BMI).9 milioane lei costuri cu forta de munca: 3. in 2012.05% din valoarea PIB.62 miliarde de lei (13. in 2009. Astfel. pana la 43. Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori:    costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 88. Totodata. ANALIZA PIETEI 6.12 miliarde USD) in anul 2012. dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor. valoarea pietei constructiilor din Romania va fi.

modernizare strazi . insa va avea in continuare un trend crescator.92 milioane (10.75 milioane de muncitori. consolidari podete . astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta privinta sunt necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca. avem cea mai dinamica piata de constructii de drumuri din regiune. Referitor la segmentul de infrastructura. aceasta este de circa 0.3%. In ceea ce priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu.timp ce numarul de angajati din industrie va totaliza 0. mai ales in ceea ce priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar. Studiul mai arata ca densitatea drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte state din Europa de Est si Centrala si de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate. Clienti La nivelul anului 2008.42 2. statistic. respectiv un raport de 8.12% din totalul personalului angajat din Romania.17 6.modernizare strazi .5 ori mai mari decât cele alocate în România în acest sector. cu obiectivul final de a se ajunge la standardele Europei de Vest in infrastructura rutiera.modernizare strazi . procent relativ mic la nivel national dar important la nivel regional. clientii cei mai importanti ai firmei au fost: Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA BUSTENI PRIMARIA SOTRILE PRIMARIA CARBUNESTI PRIMARIA PROVITA DE SUS PRIMARIA DRAGANESTI % din total 46.03% din forta de munca autohtona). Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din constructii va ajunge. poduri beton.modernizare strazi . cu o cifra de afaceri pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD.modernizare strazi Pana la aceasta data. sumele investite anul trecut de Polonia în infrastructura rutiera sunt de 4. Specialistii spun ca. dar ca rata de crestere se explica prin fondurile mici alocate în anii trecuti. avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul ca firma se incadreaza in categoria IMM. si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate.64 2. in 2012. insa vor fi inregistrate intarzieri fata de termenele anuntate initial.39 Produse/servicii vandute -modernizare drumuri. la 0.56 2.78 2. Chiar daca piata româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia va creste doar cu 11%. piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul economic dificil. Astfel. printre clientii importanti aferenti anului 2009 .2010 sunt potrivit contractelor incheiate: FE-41 .

ecologizare suprafete -asfaltare strazi -asfaltare strazi Furnizori Compania in activitatea sa curenta. avand in vedere diversitatea activitatilor.61 Ce furnizeaza bitum.R.C. corporatii. S. JUD. JUD. Piata Tinta a companiei este constituita in special din autoritati publice locale (primarii.40 59. Alti furnizori 2.L.PRESTATORI DE SERVICII S. de transport. HOLCIM S. consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM . dezvoltatori. Dispersia acestora este relativ mare.DAMBOVITA PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA S. JUD ILFOV PRIMARIA BREZOAIA. apeleaza la mai multi furnizori.PRAHOVA PRIMARIA CIOLPANI. telecomunicatii. TRANS BITUM S.L.R. WIN PASS OIL S.L.C. S.A. BRAZI INDUSTRIAL PARC S. S.C.FURNIZORI MATERIALE: S. JUD.R. GEOMAV CONSTRUCT S. institutii publice si FE-42 . filer ciment. dezafectare.R. TRANS BITUM S.79 4. DAMBOVITA % din total 26% 18% 10% 12% 23% 5% 6% Produse/servicii vandute -modernizare strazi -modernizare strazi -asfaltare strazi -asfaltare strazi -demolare.Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA CAMPINA.PRAHOVA PRIMARIA POIANA. iar firma nu este expusa la riscuri majore de dependenta fata de un furnizor/client major. Inchiriere masini lucrări sub antrepriza Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna politica de furnizori si clientela. % din total 22 5. respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara fata de un singur furnizor sau fata de un singur client major. posta.A.8 4.C.L.4 12 11. JUD. filer Motorina Servicii de cazare.C. dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti 1.C.

reamenajari.private) care opereaza in mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie de necesitatile de infrastructura.777 583. care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. performante. Concurenta Concurentii S.C. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei. CASATA SRL va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect. Cifra de afaceri 2007 (RON) 1 2 3 SC STAR T&D SRL SC CONDORII SULT SRL SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA 4 5 SA SC MATERO AMA SRL SC SCT SRL 5.495 Profit Net 2007 (RON) Numar mediu angajati 2007 176 135 218 Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si mijlocii si concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si limitrofe FE-43 .326. S.482 2.673. reabilitari.819.722.806 15 9 43. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi.064 14. CASATA SRL sunt companii similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri.286 1.cr Nume Companie t. Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA.785 135.242 605. dar si din zone limitrofe.082. in special din judetul Prahova. care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata. servicii de intretinere si bineinteles constructii drumuri si autostrazi.126 20. fapt care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii. Astfel concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul constructiilor civile si industriale.739 869.018.C. Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2007: Nr.

marii jucatori din piata 2. mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri:  dotarea firmei cu utilaje de ultima generatie si o retehnologizare a utilajelor deja existente Dotarea tehnica superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia. a devenit un nume cunoscut si are lucrari in derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice. Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata.(Dambovita. alterarea conditiilor economice datorita crizei economice globale PUNCTE SLABE 1. experienta in proiecte de anvergura 4. performante financiare deosebite OPORTUNITATI 1. marile companii care urmaresc lucrari specifice la preturi avantajoase AMENINTARI 1. Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. se va reduce FE-44 . Urmare a noilor tehnologii introduse. se va imbunatati atat aspectul calitativ. dovedind capacitatea de a executa si coordona lucrari de amploare si de a obtine contracte prin participari la licitatii. dar si cantitativ al ofertei. Ilfov). adresabilitate regionala 6. brand putin cunoscut la nivel national 3. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea de a gestiona proiecte de mai mare amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine experienta. adaptabilitate si flexibilitate inalta 3. companie dinamica in plina ascensiune 2. flexibilitatea si dinamismul unui IMM. echipa de conducere experimentata cu relatii bune in piata 5. fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al acestei societati. parteneriate cu companii din industriile conexe 3. dependenta de utilaje moderne 2. schimbari in legislatie 3. Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se ridica la acelasi nivel cu CASATA. dotare moderna dar si mobilitatea. mentinerea trendului crescator al industriei constructiilor 2.

la momentul potrivit. 7. pentru ca aceasta sa corespunda normelor europene de calitate. Implementarea in procesul de productie de noi echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea sistematica a unei cote importante din profitul realizat in activitatea curenta. se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane. diversitate si exigente. pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv. Din cercetarea concurentei si a potentialului pietei locale. consideram ca proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare rapid. SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza. reiese ca orientarea intreprinderii pentru investitii in modernizarea si cresterea capacitatii de productie reprezinta o decizie economica fundamentata. Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor. catre activitati de cercetare dezvoltare. si toate acestea la un pret acceptabil. constituie o preocupare permanenta a mangementului firmei. strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat. clientului potrivit. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate. sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca volum.retehnologizare a firmei precum si prin atragerea de finantari. In acest sens. printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare.  asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si serviciilor Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor. imbunatatind randamentul economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si competitivitatii acesteia in piata.  dezvoltarea sistemului de contractare pe mai multe coordonate si promovarea lucrarilor In acest sens. specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing care sa duca la atingerea obiectivelor planificate. Avand in vedere ca activitatea curenta a firmei se desfasoara pe intreg parcursul anului iar adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este diversa. STRATEGIA DE MARKETING Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei. diversificarea acestora. Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si implementarea de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure sustenabilitatea afacerii si eficienta activitatii pe termen lung.consumul de timp pe anumite tipuri de lucrari. cu scopul de a face firma FE-45 . inovatie. strategia de marketing este orientata spre a furniza solutia corecta. utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi.

acordarea de garantii credibile la lucrarile executate. are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot executa o mare diversitate de lucrari constructii. SC CASATA S.respectarea contractelor incheiate . FE-46 .timp scurt de executie a unei lucrari.L.flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare. asa incat clientul sa negocieze cu un singur furnizor toata lucrarea de care are nevoie.R.asigurarea satisfacţiei clienţilor .imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului . constructii montaj.L poate aborda lucrari complexe cu timp minim de executie. Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: .oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant. SC CASATA S. poate executa lucrari diverse.cat mai cunoscuta in piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare.asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european .identificarea unor noi tipuri de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive pentru client In ceea ce priveste politica de marketing. punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: . prin programe de loializare a acestora . pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare . SC CASATA S. datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi zone.R. aceasta are la baza urmatoarele principii : .profesionalism in relatia cu clientul Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu. politicile de marketing vor fi corelate si cu cerintele clientelei. Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii. sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si financiare. . .consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata.satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii termenelor de executie a lucrarilor .L. prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii.R. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de constructii si conexe.etc.reducerea costurilor non calitatii . Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii.

echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare. Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca potentialii beneficiari. domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani. prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii. finantari etc. In sectorul constructiilor. acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de noi zone (vezi judete limitrofe. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri structurale). Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana in prezent. in momentul demararii modernizarilor. acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. vor fi sub influenta mai multor constrangeri. activitati conexe).acestia vor apela si la societatile mici si mijlocii. la experienta si abilitatile acumulate in perioada de activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe. managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu.). alaturi de proiectele de infrastructura de mare amploare.Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei. Activitatea SC CASATA SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul constructiilor in infrastructura. precum si la performantele economico-financiare inregistrate. Pretul propus (analiza in contextul pietei) In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de conditiile de piata la un anumit moment. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de profit de 10%. Ne referim in principal la certificarile obtinute. societatea are in vedere si proiectele mai mici. proiecte dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local. tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala. FE-47 . locale din punct de vedere al distantelor. avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri de timp. regional al lucrarilor de infrastructura rutiera. Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile autoritatilor publice ocale. persoanelor juridice si fizice .timpul va fi cel mai important.

forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele mijloacelor de productie achizitionate. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential.Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de complexitate se va reduce considerabil. usor adaptabile la cerintele pietei. Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor. pretul acceptabil. FE-48 . Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea. insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. ce minimizeaza consumul de materiale. SC CASATA SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari. energie. dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii. Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de - firma – ne referim la lucrari proprii. avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat. Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile in acest sens au crescut mult in ultimul timp). urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma. Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat. regasirea lor totala in pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. timp. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie. cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii. acestea vor fi flexibile. Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: - Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in urmatorii ani Sezonalitatea acestui tip de business. Metode de vanzare Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale financiare.

firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri.094 1. Prezentam mai jos bugetul total al proiectului.963. precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. PLANUL FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus.336. necesarul de finantare si sursele de finantare: Nr. pe parcursul perioadei de referinta.In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata. crt.749 373. indicatorii de performanta financiara. 1 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoare (lei) 2. cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta.904 1. crt.261. acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.749 Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus FE-49 .845 Nr.336.654 1.845 1.261. 8.074. 1 2 3 4 5 6 7 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoarea neeligibilă a proiectului Valoarea eligibilă a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar Contribuţia prin împrumut Valoare (lei) 2. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung.

Suma va fi suportata de catre beneficiar – CASATA SRL in categoria costuri neeligibile ale proiectului Valoare eligibila a proiectului de finantare prin programul Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.261. Aceasta suma ce va fi suportata de catre SC CASATA SRL si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului – ce reprezinta 45% din valoarea eligibila a proiectului – si integral costurile neeligibile ale proiectului Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar SC CASATA SRL in numerar din surse proprii 7 Contribuţia prin împrumut In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si sFE-50 . Surse de finanţare Valoare (lei) Explicatii Valoarea neeligibila din proiect corespunzatoare cotei de TVA 19% 2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373.845 1.904 55% din valoarea eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin program 5 6 Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar 1. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60% din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a beneficiarului SC CASATA SRL Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 3 Valoarea eligibilă a proiectului 1.963.074.Nr.654 4 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 1.261.845 Contributia solicitantului SC CASATA SRL la valoarea TOTALA a proiectului. crt.094 pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect.

veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului .la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului.cheltuielile cu salariile si taxele aferente. de la care se porneste prognozarea FE-51 . avand in vedere implementarea proiectului si cresterea volumului de productie.nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior intocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor si cheltuielilor in mod corespunzator.defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si pierderi . analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie. cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati. Bilantul sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze: coloana An 0 contine posturile bilantiere aferente ultimului an fiscal incheiat. Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta. dupa care anual .randul „Venituri Financiare” a fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi ani. luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv . odata cu implementarea proiectului . acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului .cresterea marjei profitului net de la 8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta realizarii investitiei. a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel: .in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie .de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor. insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a cheltuielilor. . in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: .previziunea mai contine alte cheltuieli financiare si impozitele pe profit estimate corespunzator rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei .cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare.au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei. Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a proiectului plus 5 ani).

certificari FE-52 . prin urmare activitatea curenta a companiei este generatoare de cash. corespunzator si Contului de Profit si Pierderi previzionat Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii: veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri previzionate initial. care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an. in conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%.- in anul 1 se evidentiaza valoarea suplimentara la pozitia active imobilizate brute. societatea va inregistra o rata a rezultatului din exploatare de peste 10% in toti anii previzionati. si o valoare actualizata neta a fluxului de numerar pozitiva. o rata a acoperirii fluxului de numerar de peste 1.2 pe perioada analizata. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE Diplome. . respectiv profit. in urma achizitionarii noilor utilaje valoarea stocurilor este corelata cu procesul de productie precum si cu volumul cresterii productiei anuale rezultatul fiecarui exercitiu financiar este pozitiv. considerandu-se ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar este pozitiv. 9. De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei. de peste 5 milioane lei cu o rata interna de rentabilitate de 3%.

să le pozitioneze corect la locul de execuţie. unsori. se foloseşte de: trusă de chei. să identifice corect condiţiile de lucru. să prepare corect fluidele de foraj. De asemenea. subansamble: furtunuri. piese. crearea a doua locuri de munca permanente pentru urmatoarele posturi : • Operator Descrierea ocupaţiei: 1) Contextul ocupaţiei Ocupaţia este practicată în şantierele de construcţii. să cureţe şi să întreţina utilajele şi echipamentele necesare în activitatea de foraj piloti. Pentru realizearea activităţii sale. uleiuri etc. bentonita. el este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident. robineti. în mediu extern si intern în condiţii de temperaturi normale sau extreme.Recrutarea personalului pentru activitatea nou creată se va face la sediul societatii BOGDAN COMPANY SRL. lucrătorul în foraje orizontale. malaxoare. Cei care practică această ocupaţie pot fi temporar relocaţi. mufe de racord. Activitatea lucrătorului în foraje se desfăşoară în echipă. să le transporte în siguranţă la şi de la locul de execuţie. statii de emisie-receptie şi materiale. ruleta. 2) Procesul de lucru Lucrătorul în foraje din sectorul construcţii trebuie să ştie să utilizeze maşinile de foraj piloti. compresoare de aer. rigla de nivelment. să foreze găurile pentru montarea conductelor si să monteze conductele. Programul normal de lucru poate fi depăşit pentru încadrarea în termenele prevăzute de proiect. În desfăşurarea activităţilor de forare piloti trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri. instrucţiuni FE-53 .

trebuie să aibă o serie de aptitudini. mecanică. viteză de reacţie etc • Mecanic Descrierea ocupaţiei: FE-54 . îndemânare. De asemenea. tehnologii de forare. rezistenţa materialelor folosite în lucrările de foraje. spirit de observaţie. spirit de echipă. de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice. adaptabilitate la situaţii noi. lucrătorul în foraje piloti trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică elementara.3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite de lucrătorul în foraje piloti sunt următoarele: Planificarea. cum ar fi: atenţie. putere de analiză şi decizie. normative în domeniu etc. mecanica pamanturilor. organizarea şi raportarea activităţii de forare Executarea lucrarilor pregatitoare de forare Realizarea forajelor Prepararea fluidelor de foraj Întreţinerea de rutină a utilajelor de foraj 4) Alte informaţii relevante În vederea îndeplinirii sarcinilor sale. geologie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful