Formularul E PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC CASATA SRL 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii,

referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje
FE-2

fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea
FE-3

resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

INFORMATII GENERALE Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Petrachioaia Olga Aport (%) 100% Prezentare Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul constructiilor

FE-4

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton,

FE-5

În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor. care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici). CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate.C. judeţul Prahova. bolţari. Astfel. Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante. compania poate fi considerata un furnizor competitiv. avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. In prezent lucrarile si serviciile firmei se FE-6 . Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii. au certificate de calitate şi garanţie. agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare albia minoră a râului Prahova. cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). în funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S. CASATA S. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional.pavaje. aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati. pentru ca lucrarile sa se poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate. Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa. tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. respectiv: la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra.L. deţinând Permis de exploatare. garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul. asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor. la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina. prin scrisori de recomandare.R. respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei.

Valorile de baza ale SC CASATA SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate Atuurile SC CASATA SRL: 1. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" . Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată. mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. execuţie. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea. Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei. a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei FE-7 .  testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii.adreseaza intregului teritoriu regional. vânzări. Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale. a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie. iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune. reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet.  tarife competitive 2. unde colaboreaza cu companii de prestigiu.  materiale utilizate (agregate.  utilaje si echipamente performante. marketing.

infrastructuri. Descrierea afacerii curente CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti. mediului. societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2001.3.04. 1214 din 20. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme speciale de filtrare. al reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani. Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE FE-8 . avand rezultate importante in aceasta industrie in ultimii 4 ani. SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita pe mai multe domenii . Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. CERTIFICAT NR. Sistemul de management al calitatii.2006. SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. sanatatii si securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001. ventilare şi curăţire 4.

• • • • • • • • TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR RETELE DE ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE Utilajele aflate in dotare EXCAVATOR INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR 92050317 EXCAVATOR HALBU GRANULATOR CONCASOARE 2 BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K FREZA ASFALT+MATURA HAMER CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937 VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST 100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 FE-9 .

terenuri si sedii aflate in proprietate. infrastructuri FE-10 . Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri. electrica etc. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. firma dispune de hale proprii de productie. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante in judet. unde isi desfasoara activitatea curenta. continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei.STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO CT/15. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR 966H CIOCAN VIBRATOR GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU COMPACTOR IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea. printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica.

48 27.2007 Primaria Albesti . Modernizare drumuri comunale in comuna Albesti – Paleologu.2008 22. comuna Aricestii Rahtivani. Modernizare si reabilitare strazi rurale. oras Baicoi.72 14. Prahova 4.2008 Judeţean Prahova Asociat 4 250 934.05.2008 Primaria Capra Antreprenor general .05.Paleologu Primaria Antreprenor general 2 056 983. aleea Timis. jud.94 25. comuna Capra.11.03. jud.Durata contractului Denumirea obiectivului Valoarea totală . Prahova 7. Asfaltare drumuri comunale. comuna Capra. Modernizare si reabilitare strazi rurale.2007 Antreprenor general 900.2008 12.05. Reparatii drumuri str.09. Padurii.2008 Aricestii Rahtivani Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 941 162. Prahova 8. comuna Draganesti. sat Bara.04. Executie lucrari de modernizare drumuri comunale. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei. Prahova 2. Republicii.2007 21.2008 Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 1 773 721.10 26.2008 26. jud.2007 22. jud. Prahova 3. Reabilitare drumuri judetene.2007 Primaria Capra Antreprenor general 949 930.090.2007 07. jud.29 17.12. Prahova 5. jud.07. str. Independentei.08. Proiectare si executie Asfaltare strazi secundare.2007 18.2008 21.lei cu TVA1. Prahova 6. str.2008 Primaria Baicoi Antreprenor general 734 471.18 21.50 24.04.08. jud. Prahova 9.2008 Consiliul Local Draganesti Antreprenor general 1 368 507.10. Catin. Prahova FE-11 Calitatea Denumirea entităţii antreprenor general sau de specialitate Consiliul Incepere Terminare achizitoare 26 619 371.09. proiectare si executie lucrari. jud. comuna Balta Doamnei.2007 05.03.12 17. Unirii. jud.65 18.12.08.07.

10.2007 Primaria Cocorastii Mislii Antreprenor general 3 764 946. jud.2008 Primaria Chiojdeanca Antreprenor general 340 827.68 08.09. Modernizare strazi: Zamora. km 2+492 – 4+862. Modernizare strazi: Fantanii. Prahova 17. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu.2007 06. oras Busteni.2007 27. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 905 353. judetul Prahova 13. Erou Marin. Modernizare drumuri comunale in comuna Barcanesti.11.11.2008 19.12.2007 Primaria Cocorastii Colt Antreprenor general 1 402 107.79 28. Chiojdeanca – Trenu. Prahova 18. Prahova 16.2008 Primaria Capra Antreprenor general 2 981 427.06. judetul Prahova 14.03.2007 19. str. Florilor.08.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 7 791 163.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 069 317.10.2007 30. Prahova 11.11. jud.10.2007 19.2007 10. oras Busteni.10.10. comuna Capra. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu.61 07.2008 Primaria Cornu Antreprenor general . Prahova FE-12 1 189 736. jud.2007 Primaria Barcanesti Antreprenor general 7 047 348. comuna Cornu.01 10.08.05 15.47 17.40 14.08.2007 25.04.06. Prahova 19. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt. Bucurestii Noi.07. jud. judetul Prahova 15. Bustenilor.33 22. jud.04. oras Busteni. Noua. jud. Modernizare si reabilitare strazi rurale.92 22. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Florilor.08 13.2008 Primaria Carbunesti Antreprenor general 990 852. Panduri.2007 08. comuna Chiojdeanca. jud.2008 04. Oncesti.08.12. Asfaltare DC 51. comuna Cocorastii Mislii. Prahova 12.

Modernizare drumuri comunale si de interes local.2008 Primaria Baicoi 2 136 734.01.05. Prahova 24.2007 11.64 29. Modernizare DC 136 in lungime de 1 km. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni.2008 2 415 858.04. Prahova 23.07.39 13.2008 12.07 21.04.2008 Primaria Magureni Antreprenor general 1 606 665.03.05. Prahova 25.68 15. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti.08.2008 04. Prahova 26.2007 29. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti.65 14.2007 28.2007 05. jud.08.2009 Primaria Posesti Antreprenor general Antreprenor general 1 944 297.45 28.2009 Primaria Cornu Antreprenor general 1 391 002.20. jud. comuna Cornu. Prahova 30.07. DC 115 B. jud. jud.75 06. jud.03. Prahova 27. comuna Posesti.2008 12.06.05. jud.05. Stadionului. Modernizare strada Unirii + ranforsare. comuna Floresti.2008 Primaria Predeal Sarari . Imbracaminte bituminoasa usoara DC 42. Paris. jud. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari.2007 Primaria Lipanesti Primaria Magurele Antreprenor general Antreprenor general 2 024 570.62 15.2008 04. jud. FE-13 1 054 777.05. sat Trestienii de Sus. Catina. Prahova 28.01.11.84 22.05.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 166 327. Murelor.2007 22.04.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 464 386.2008 23. sat Nucsoara. comuna Magureni. Prahova 21. jud. comuna Floresti.2008 Primaria Dumbrava Antreprenor general 1 405 076.28 22.11. Construire pod peste paraul Provita.77 04. Prahova 29. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor.10. comuna Dumbrava.2008 Primaria Olari Antreprenor general Antreprenor general 1 664 305.2008 06. Prahova 22.07. jud. Novacesti. Modernizare drumuri de interes local in satul Magurele.

2008 Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Antreprenor general Antreprenor general 688 602. Executie podete peste paraul Schiopota.2008 Primaria Teisani Antreprenor general .09. Prahova 37.03.84 06.2008 15.79 05. Prahova 39.Copaceni – Poienile. jud. km 9+020 – 17+220.28 04.2007 Agenti de Politie Vasile Lascar Antreprenor general Antreprenor general 3 317 570.08.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 2 902 787.2008 758 056. Prahova 35.2007 19. jud. Prahova 31. Executie punte carosabila peste Cricovul Sarat. comuna Provita de Sus. Prahova 38.05.05.06. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Teisani.2008 Primaria Sotrile 3 401 818.71 17. Prahova FE-14 2 867 035. Asfaltare drumuri locale.41 18.09.2008 13.05.07.2009 Primaria Telega Antreprenor general 3 709 470. Prahova 34. Prahova 36.05.00 28.08.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 978 715. jud. Camipna.02. comuna Provita de Sus. comuna Telega.76 07. jud. Modernizare DC 124. comuna Sangeru. jud. jud. Prahova 40. jud. Prahova 32.2007 17. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega. km 4+317 – 7+317.09. Modernizare drum local Valea Fiarelor.08.04.49 28. comuna Predeal Sarari.06. Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar.2008 21. jud. Modernizare strada Valea Poienii (proiectare si executie). Reparatii covor asfaltic si platforma de beton.2008 01. km 0+000 – 4+075.01.2009 Primaria Sangeru Antreprenor general Scoala de 862 988.06.06 12.2007 13. jud. comuna Provita de Sus. Reabilitare strada Schiopota si strada Cimitir.06 17.2007 26. jud.2008 Primaria Sangeru Antreprenor general 823 069. Prahova 33. jud. comuna Sotrile.2007 24.06. comuna Sangeru.04.2007 19. comuna Provita de Sus.

40 22. jud.2007 Judetean Prahova Consiliul 4 517 208. Reabilitare DJ 234.05. Reabilitare DJ 101 S. Prahova 44. Nistoresti – Sotrile.04.05.06.2008 Judetean Prahova Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general . km 5+270.11.12. Suprastructura pod pe DJ 101 R.2007 09. jud. Valea Doftanei – Traisteni.03. sector VII .12.2007 18.2008 15.00 27.00 10. Prahova 47.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 599 257. jud.2007 27. Breaza.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 791 840.09.39 30. km 6+740 – 7+740. Prahova 45. Prahova FE-15 Consiliul 704 768. Prahova 46.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 049 205.59 19.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 114 772. Prahova 48. Prahova 51.44 13. jud. Prahova 50. jud.12.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 044 801. Prahova 42. Lucrari pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala. km 0+000 – 3+018.2008 05. Prahova 43. Prag de fund la pod peste paraul Lupa pe DJ 214. Reabilitare DJ 207.41. Intretinere curenta drumuri judetene (plombe covoare).11.2008 Judetean Prahova Consiliul 5 036 911. jud. Plaiu Cornului – Vistieru.2007 04.2007 02.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 138 023. Chiojdeanca.8+917. Reabilitare DJ 101 S. km 8+917 – 14+717.2007 03. DJ 102 I.2007 28. km 0+000 – 3+010.10.12. Breaza – Plaiu – Talea.10. Prahova 49.28 22. jud. km 3+018 – 5+828.07. Brebu.VIII. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207. km 0+640. jud. Ranforsare DJ 206.12.07.00 30.53 22.2007 04.12. jud.10.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 178 219.11 18.26 14. jud. jud.06. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene. km 8+100 .12.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 326 954.03.2007 15.

52.) Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti. Prahova 3 446 519.07. detinand toate autorizatiile necesare in acest sens.05 19.C. Concret. precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale. in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor. coordonata de administratorul firmei dl. jud. lucrari ce se vor executa atat in jud. a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator.2008 Consiliul Judetean Prahova Antreprenor general De asemenea. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor.2007 04.11. planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc. Iordache Mihail. in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante (peste 7 milioane RON). Prahova cat si in jud. acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare. Reabilitare DJ 207. proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive. caracterizat de o crestere agresiva a activitatii. dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala). ale caror beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici. Vistieru – Sotrile.) # autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc. Orientat in permanenta spre cerintele pietei. FE-16 . corelat cu proiectele aflate in curs. Dambovita. km 5+828 – 8+378. lucrarile se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor. S. Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru beneficiari privati cat si din sectorul public. CASATA SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri.

conducerea si controlarea activitatii generale produselor si serviciilor oferite. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia. responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. organizarea. responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3. clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei. responsabilul tehnic – ____________ . Din punctul de vedere al managementului proiectului. coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei.Managementul firmei are ca responsabilitati: stabilirea obiectivelor generale ale firmei. a societatii. responsabilul financiar – __________________. directorul proiectului – ______________ 2. reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii. implementarea acestuia se va face in pasi structurati. FE-17 . asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei. in etape si activitati clar definite. stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea Informatii despre personalul societatii  Numar total angajati in prezent: 131. se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. identificarea oportunitatilor de afaceri. din care:  Personal TESA: 23 Din punct de vedere al pregatirii:  Personal calificat: 97  Personal necalificat: 34 In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii.

iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel: PROBLEMATIZAR EA Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare. Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante. pornind de la documentare si DOCUMENTAREA pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste SELECTIA VARIANTELOR OPTIME managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). Se are in vedere.Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia. COMUNICAREA Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: • • mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii. de asemenea. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a PLANIFICAREA resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: FE-18 .

care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului.monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor.un proces participativ bine coordonat . Realizarea obiectivelor proiectului. exercitarea unui control permanent. Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au.identificarea. simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate. promovarea rezultatelor proiectului.abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite . evaluari interne si revizuiri . Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor implementare. incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA cheltuieli ale proiectului. Diseminarea informatiei. modul de efectuare a platilor. iar pe de alta parte.evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ. ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice.diagnoza proiectului pentru a vedea.. in cazul aparitiei unor probleme de implementare. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului FE-19 . permite.monitorizarea executarii activitatilor proiectului. Managementul de proiect va pune accent pe: . Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare. pe de o parte. abateri de la calendarul de Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus. . S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. • Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind Evaluarea raportarea rezultatelor intermediare si finale si • impactul acestora. care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate . Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca rol : • • • Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator.

in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. transporturi mecanizare. productie si statii de sortare. dezvoltarii si activitatii curente. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. departamentul tehnic responsabil cu ofertareacontractarea-derularea contractelor. cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse.Metodele propuse pentru implementare. Resursele umane A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare. 3. financiare si umane pentru realizarea proiectului. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta FE-20 .Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. Din punctul de vedere al resurselor umane. respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii. 6. 4. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. Compania este structurata in 6 departamente operative (santiere AQ. aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008. 5. la baza organizarii. laborator incercari. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie.

teambuilding-uri  Alte facilitati: i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii.629 26.051.602. training-uri individuale ii. training-uri la nivel organizational iii. care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite.2006 31.208 59. bonusuri in functie de performanta  Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i.g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos.12. astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor. dintre care exemplificam :  Pachet salarial structurat pe: i. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data Cifra (RON) 1 2 3 31. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii.12. salariu ii.2007 18. indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe. Anual Angajati 45 46 64 Mediu de FE-21 .2005 31.971 de afaceri Nr.545.12. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2005 – 2008: 1.

846 19. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Cheltuieli in avans Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar .736 13.007 15.brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate .578.364. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008 Anul Active imobilizate .737.729 117 2. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai IV 9 10 11 V 12 13 14 VI mare de un an(bilant .271 13.846 RON 1 2 I 3 4 5 II FE-22 .12.010.nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana III 6 7 8 la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.529.578 6.repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV 4.022.298 50.748 23.180 2008 45.349.965.195.992 632.486 12.546 100.226.085.259 11.443.987.chelt in avans) Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.422.814 27.259 4.200 14.023 22.repartizare profit la dividende .822.2008 120.822.579.010.275 1.571 50.4 31.

pentru D) Venituri din productia vanduta Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – total RON RON RON RON RON 120. respectiv: FE-23 .049.729 377. taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare .180 14.554 158.059.226. .Contul de profit si pierderi Nr.731.780.588.219 665.477 1.931 16.729 37.987.725 10.626 Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare .595.553 120.359 16. profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate.843 142.732.067 241.836 Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite.total Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total RON RON RON RON RON RON RON RON RON 83.395.180.932 8. putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente.total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar RON RON RON RON RON RON 515.837 37.992 Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus.943. care evidentiaza performanta.475. din care 15 16 17 18 19 20 Categoria Anul 2008 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C. Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli financiare.955 1.815.987.712 1.264.172 2.

2008 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2005 2006 2007 2008 activ e totale Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje . respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata. mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani.Nr. 1 2 3 4 5 INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE INDATORARE PROFITABILITATEA NIVEL (%) 141% 131% 117% 46% 28% 3. m ediu annual salariati de s alariati cresterea numarului de salariati. FE-24 . echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta. Numarul mediu de la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008. marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza: Evolutia num a rulu i m e diu a nua l de sa la ria ti in pe rioa d a 2005 .crt. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008. profit net. angajati.2008 Asa cum rezulta si din graficul alaturat. arata capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri. dezvoltarea 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 societatii si activitatii acesteia a condus si la nr. active totale. Evolutia activelor totale in perioada 2005 . Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor.

Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in RON: Evolutia profitului net in perioada 2005 2008 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 profit net Dupa cum este prezentat mai sus. trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de afaceri.Evolutia cifre i de a fa ce ri in pe rioa da 2005 2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008 Asa cum arata graficul alaturat. cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii cifra de afaceripatru ani. respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei. evolutia profitului net a fost net crescatoare.5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%). activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri principali. FE-25 . ajungand de la 2. ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului 2008.

profit net cifra de afaceri 2005 2006 2007 2008 Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut Bilant dec 2005 18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16.53% Bilant dec 2008 120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15.55% Bilant dec 2007 59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12. In ultimii 4 ani de activitate.434419291 2.16% Bilant dec 2006 26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14. iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori.219814648 1. firma a inregistrat un trend ascendent impresionant. profitul net de peste 5 ori.55% FE-26 . cifra de afaceri crescand de peste 6 ori.048834729 4.Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in perioada 2005 .2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2.

prin achizitionarea unor utilaje specifice noi. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri. cu grad de tehnologizare ridicat. moderne. pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor. in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. respectiv: 1. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi. valorificarea sectorului productiv al intreprinderii.) 2. prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor. autobasculanta (2 buc. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor. FE-27 . incarcator frontal (1 buc. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in lucrarile executate. cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor.) In plus. a celor de reglementare. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie.3. a cerintelor legale. automatizare. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare. profesionale. acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei.

804. precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului. Astfel. crt. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora. contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in bune conditii. trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector.00 240. furnizori In cadrul acestui proiect.00 FE-28 . managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient.00 797. s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic. iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul constructiilor. Denumire Autobasculanta 1 35 to buc 2 Incarcator frontal buc TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA. organizare/optimizare fluxuri de productie.000. prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente.925. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii judetene. competenta si resursele necesare implementarii proiectului. la scurtarea timpilor de executie.000. UM Cantitat e Valoare EUR(*) Valoare RON (*) 2 1 190.00 430.00 1.cat si in activitatea de marketing.00 1. sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp). atesta faptul ca echipa are capacitatea.000.007. astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. sa contribuie la cresterea productivitatii. sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Nr.525.400. astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte. maturitatea. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii de drumuri dar si civile si industriale.

R...R.capacitate bena: 18 mc . MHS Truck & Bus S. DIAMOND S. BERGERAT MONNOYEUR S.R. indiferent de sensul de mers AUTOBASCULANTA .cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina. potivit standardelor de calitate internationale specifice. MARCOM RMC. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje. 400 cp . S.greutate: 25 to .Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie. S.L. 300 cp .greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea FE-29 .C. Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL INCARCATOR FRONTAL CARACTERISTICI TEHNICE .C. carte/fisa tehnica. dintre acestia putand fi exemplificati S.L.comanda: hidraulica .C.L. sau S. furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului.capacitatea cupei: 5 mc .motor: diesel.tractiune: 8x4 .motor: diesel.schimbator viteze: automat .C.

achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei.cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor. se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente. atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. care inregistreaza profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile. la santierele si punctele de lucru.cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor . un sector productiv existent al companiei. avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus.cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale.cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni . Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei. si subliniind faptul ca acestea ofera . si anume: .cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie .un mix perfect de putere . valorificarea sectorului productiv. Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei. Viitoare noi produse. Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica.forta de tractiune marita FE-30 . servicii planificate Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii. ci sa consolideze prin modernizare – tehnologizare. in mod planificat.confort si fiabilitate . Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii. avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan. Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor. Impreuna cu aceste masuri.

). Acestea pot fi grupate in cateva categorii.multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere .. Dambovita. Primaria Brezoaele Jud. putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta. FE-31    . deci implicit. avand in prezent in derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova.un consum foarte redus de combustibil.durata lunga de functionare.folosesc cele mai noi tehnologii . prin crearea unei independente tehnologice si economice. contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor. realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora. respectiv: tehnologice. in urma realizarii investitiei .productivitatea excelenta . dezvoltarea sustenabila pe termen mediu. SC Brazi Industrial Parc SA etc. fiind prietenoase cu mediul . tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in executie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta.

respectand standardele europene de mediu. degajari amplasamente. FE-32 . Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier. deci se creste nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii terasamente.Totodata. agregatelor de balastiera si cariera din productia proprie si achizitionate. Pot avea multiple utilizari. Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice. precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in activitatile desfasurate de societate. cu durata mare de functionare. societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor. prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari. evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri. si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii . iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi. conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung. intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante. iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati economice. Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora . In fluxul de productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si puncte de lucru. reducerea fortei de munca inchiriate. profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. fiabilitate crescuta. pe fondul concurentei in piata specifica. etc. prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei. Aceste echipamente completeaza fluxul de productie actual al firmei.

S. aceste echipamente se integreaza FE-33 . Datorita flexibilitatii in productie de care dispun... pret. BERGERAT MONNOYEUR S.L. siguranta si performanta cerute de legislatie.R.C.R.L.C.C. Conform procedurilor. S.pentru autobasculanta. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal si. S. pentru fundamentarea bugetului. DIAMOND S. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice. s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente – din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate  punctele de contact sunt reduse la minim  precizie si confort in executie  fiabilitate  productivitate  folosesc cele mai noi tehnologii  ofera solutii pentru economisirea timpului  consum redus de combustibili  utilaje nepoluante. MHS Truck & Bus S. provenienta fiind europeana la standardele de calitate.C.L. Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate. optiuni oferite.R. calitate. Dar. respectiv: S. performante.Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului. pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: nediscriminarea tratamentul egal recunoasterea reciproca transparenta proportionalitatea eficienta utilizarii fondurilor publice asumarea raspunderii evitarea conflictului de interese neretroactivitatea contractului.

450.147. Ele for fi folosite la lucrarile de executie.55 436. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii.00 1. Pentru montarea echipamentelor.nera mb.565.perfect fluxului tehnologic actual.861. 91 455. reabilitare. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului. 15 71.30 551.949.00 1. Elig.00 797. extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera. 360.fin. 79 30.76 val.529.400.840.909.935.158.406.959.804.00 158.888.007.925.55 0.198. planificanduse si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate.888.41 0.55 86.5 9 FE-34 . consolidari si aparari de maluri.21 0.525. Devizul total al investitiei VALOARE A CHELTUIE DENUMIRE CHELTUIALA LII TVA (RON) VALOARE ELIGIBILA A LII (RON) FINANTAREA A CONTRIBUTIA PROPRIE A TOTALA A TOTALA NERAMBURSABIL CU CHELTUIE cheltuiel i neeligibi le la PROCE NT (%) Teren Cladir i Mijloace fixe tangibile. modernizare si reparatii drumuri si poduri.729. intretinere.806. prioritizandu-le in functie de termenele respective. val. 24 816.9 3 151.055.55 988.a chelt.21 1. 00 342. nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale.00 0.48 2. din care: autobascula nta incarcator frontal tota l Consultanta implementare proiect 188. societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi localizate.06 949.016. 79 191. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare.

) .336. 38 4.Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de transport FE-35 .Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate . dupa cum urmeaza: .094. aprovizionarea. PLANUL OPERATIONAL Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative.00 1.654.62 0.TOT AL 2.336. 08 373. in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc. pentru deservirea echipelor. pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective.5 4 888.60 1.963.749. agregate de balastiera si cariera.749. Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru. materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice. respectiv sectia de productie/executie.Manipularea materiilor prime.750.0 0 2.074. departamentul tehnic.904.

va fi imbunatatit prin achizitionarea unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fiind pastrat cu rol de observatie) cat si timpii de executie. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri. in urma investitiei. montajul materialelor . De asemenea.Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii reduce efectiv timpul pentru transportul. automatizate.Ofera conditii noi de munca. ultraperformante si nepoluante. eficiente. de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de constructie rezultate din activitatile de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul lucrarilor de constructii drumuri  incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare cat si in sectorul de productie si la depozite. aceste utilaje ajuta foarte mult la economisirea timpului pierdut cu transportul FE-36 . profesionale. demolare etc . Descrierea lucrarilor/serviciilor oferite Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei. procesul tehnologic care se va desfasura pe santiere. firma propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si timpilor pe aceasta zona de activitate.. nu trebuie omis faptul ca vor fi CASATAigate si noi functionalitati in santier – demolare. transporta si descarca materiale de constructie acolo unde acestea sunt necesare pentru executarea lucrarilor  pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul frontal se excaveaza in terasamente. ce va beneficia de tehnologii noi.Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe . Prin urmare. optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect. dupa caz. Astfel:  pentru lucrarile de modernizare si reparatii drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri: cu autobasculanta se incarca. manipulare materiale. descarcarea. inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie. Prin urmare. mutare cantitati deseu constructii pentru crearea de fronturi de lucrari. se transporta materialele de constructie rezultate. acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la lucrarile contractate. eventuale derivatele rezultate  autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si mixturilor asfaltice rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare.Excavatii terasamente .

prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai ieftine prin reducerea costurilor cu transportul si montajul. Pentru exemplificare mentionam faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km. angajare de personal.C.DAMBOVITA CONSILIUL JUDETEAN Imbracaminte PRAHOVA bituminoasa usoara pe DJ219. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite clientilor. jud. dezafectare. De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada urmatoare: Beneficiar Lucrare S.Predeal Sarari.materialelor de constructie specifice la lucrarile contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul materialelor. normare. va elabora proceduri tehnice de lucru si executie. PRIMARIA BREZOAELE. marind astfel productivitatea firmei. societatea va efectua instalarea acestora.sat Zambroaia. si eventual a fortei de munca inchiriate. JUD. Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana JUD. in conditii de rentabilitate economica pentru firma. Rezultatele proiectului Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:  cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de drumuri FE-37 . echipe. IN CONCLUZIE . va instrui personalul si le va include in fluxul de productie. precum si a echipamentelor inchiriate. Cu echipamentele achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie. prin programarea lor pe trasee. De asemenea vor putea fi diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in domeniul constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a activitatii companiei. se vor putea realiza economii semnificative si creste numarul de lucrari constructii realizate.DAMBOVITA JUD.A PRIMARIA COMUNEI POIANA. pe sectorul III Dupa achizitionarea utilajelor. ecologizare suprafete S. DAMBOVITA PRIMARIA BREZOAELE. santiere. com. BRAZI INDUSTRIAL PARC Demolare. Prahova Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice-plombe si covoare bituminoase. durate de functionare.

FE-38 . clientii directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri. 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie  cresterea complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie  crearea de 4 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului  scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente  scaderea timpilor de executie la anumite lucrari  alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca  introducerea unor tehnologii moderne. rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:     documentele contabile ale societatii balanta de venituri si cheltuieli rapoarte si procese verbale interne statistici ale departametelor de marketing si contabilitate. silentiozitate. de asemenea. avansate de productie  introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in cadrul sectoarelor de productie  crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant. condum redus de combustibili. noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect. Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv:     cresterea cifrei de afaceri cresterea numarului de lucrari prestate/oferite scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate cresterea numarului de salariati. In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii. acestea se evidentiaza prin fiabilitate. nu produc resturi materiale. utilajele achizitionate fiind de ultima generatie ale unor producatori europeni cu traditie in domeniu. Ca surse si mijloace de verificare. tehnologizare. noii clienti care vor avea un furnizor de lucrari competitiv prin gradul inalt de mecanizare. in primul rand vor beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru. precizie.  durata prelungita de viata a utilajelor.

De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi. Costuri operationale si costuri de intretinere Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce vor fi realizate in cadrul firmei. Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua. Productia preconizata Previziunea nivelului vanzarilor pentru lucrarile pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in domeniul constructiilor civile si industriale. fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu sisteme moderne antivibratie rezultand un sonor redus. cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei.C. asigurarea a 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. si un profit net de 21 milioane RON in anul 6. SC CASATA SRL va utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate. Prin implementarea proiectului care presupune achizitia de utilaje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor din doua perspective este mai aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista. repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero.Protectia mediului. De asemenea. Astfel s-a estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare. Proiectul are un caracter inovativ. deseurilor si a altor elemente si factori legati de poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. eficienta energetica si dezvoltarea durabila Achizitia de utilaje moderne la S. o medie a acestor doua variante de calcule economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic. firma contribuie la modernizarea de ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si economice in zona prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare. prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul de productie. CASATA SRL va permite reducerea emisiilor. se va avea in vedere un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna FE-39 . prin utilizarea optima a acestora. Astfel pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat. Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului a activitatii de constructii. reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. si implicit vor avea un consum redus de combustibili si lubrifianti.

urmand a atinge. in 2012. Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins. in 2009. ANALIZA PIETEI 6.72% (fata de 2008). 5. treptat.2 milioane lei alte costuri de exploatare: 40 milioane lei In aceste conditii.9 milioane lei costuri cu forta de munca: 3.26% in raport cu anul precedent.62 miliarde de lei (13. Specialistii companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca.12 miliarde USD) in anul 2012. in 2009. rezulta un profit net estimat in anul 6 de 21. dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor.31 miliarde USD). valoarea pietei constructiilor din Romania va fi.13 miliarde de lei (18. pana la 43. un avans de numai 4. Astfel.19% comparativ cu anul anterior).6 milioane lei. in FE-40 . In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la preturi minime. de 32. Totodata. sectorul constructiilor va reprezenta 6. dupa evolutiarecord inregistrata in 2007 (+13. Potrivit previziunilor incluse in ultimul raport intocmit de firma britanica Business Monitor International (BMI). anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8.astfel incat costurile lunare cu combustibilul vor creste cu aproximativ 38000 lei.05% din valoarea PIB. Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori:    costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 88.

78 2. avem cea mai dinamica piata de constructii de drumuri din regiune. Referitor la segmentul de infrastructura. procent relativ mic la nivel national dar important la nivel regional.56 2. consolidari podete .92 milioane (10. sumele investite anul trecut de Polonia în infrastructura rutiera sunt de 4.modernizare strazi .39 Produse/servicii vandute -modernizare drumuri.3%.modernizare strazi . dar ca rata de crestere se explica prin fondurile mici alocate în anii trecuti. analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate. printre clientii importanti aferenti anului 2009 . la 0. insa va avea in continuare un trend crescator. avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul ca firma se incadreaza in categoria IMM. Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din constructii va ajunge. statistic.75 milioane de muncitori.12% din totalul personalului angajat din Romania. astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta privinta sunt necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca. cu obiectivul final de a se ajunge la standardele Europei de Vest in infrastructura rutiera. mai ales in ceea ce priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar. poduri beton.modernizare strazi . cu o cifra de afaceri pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD. clientii cei mai importanti ai firmei au fost: Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA BUSTENI PRIMARIA SOTRILE PRIMARIA CARBUNESTI PRIMARIA PROVITA DE SUS PRIMARIA DRAGANESTI % din total 46. Clienti La nivelul anului 2008.03% din forta de munca autohtona). Chiar daca piata româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia va creste doar cu 11%. piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul economic dificil. aceasta este de circa 0. Astfel.modernizare strazi Pana la aceasta data.64 2. si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. In ceea ce priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu. in 2012. Studiul mai arata ca densitatea drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte state din Europa de Est si Centrala si de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate.5 ori mai mari decât cele alocate în România în acest sector. respectiv un raport de 8.timp ce numarul de angajati din industrie va totaliza 0.17 6.modernizare strazi .2010 sunt potrivit contractelor incheiate: FE-41 . insa vor fi inregistrate intarzieri fata de termenele anuntate initial.42 2. Specialistii spun ca.

filer ciment.61 Ce furnizeaza bitum. institutii publice si FE-42 . GEOMAV CONSTRUCT S. WIN PASS OIL S.PRAHOVA PRIMARIA CIOLPANI.79 4. JUD.R. BRAZI INDUSTRIAL PARC S. S. % din total 22 5. Dispersia acestora este relativ mare. consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM . avand in vedere diversitatea activitatilor.C. JUD. corporatii. HOLCIM S. Piata Tinta a companiei este constituita in special din autoritati publice locale (primarii.L.4 12 11.C.C. ecologizare suprafete -asfaltare strazi -asfaltare strazi Furnizori Compania in activitatea sa curenta.A.A. TRANS BITUM S.C. TRANS BITUM S.8 4.R. telecomunicatii. apeleaza la mai multi furnizori. filer Motorina Servicii de cazare.PRESTATORI DE SERVICII S.C. S.C.L.R.40 59.DAMBOVITA PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA S. Alti furnizori 2. JUD. dezafectare. Inchiriere masini lucrări sub antrepriza Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna politica de furnizori si clientela. S. respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara fata de un singur furnizor sau fata de un singur client major. dezvoltatori.L. JUD. posta. dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti 1. iar firma nu este expusa la riscuri majore de dependenta fata de un furnizor/client major. de transport. JUD ILFOV PRIMARIA BREZOAIA.PRAHOVA PRIMARIA POIANA.L. DAMBOVITA % din total 26% 18% 10% 12% 23% 5% 6% Produse/servicii vandute -modernizare strazi -modernizare strazi -asfaltare strazi -asfaltare strazi -demolare.R.FURNIZORI MATERIALE: S.Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA CAMPINA.

CASATA SRL sunt companii similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri. dar si din zone limitrofe. fapt care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii. reabilitari. performante.495 Profit Net 2007 (RON) Numar mediu angajati 2007 176 135 218 Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si mijlocii si concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si limitrofe FE-43 .806 15 9 43. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei.064 14. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi.722.018.673.326.785 135.126 20. S. Cifra de afaceri 2007 (RON) 1 2 3 SC STAR T&D SRL SC CONDORII SULT SRL SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA 4 5 SA SC MATERO AMA SRL SC SCT SRL 5. CASATA SRL va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune. in special din judetul Prahova. reamenajari.C.C. Astfel concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul constructiilor civile si industriale.739 869. servicii de intretinere si bineinteles constructii drumuri si autostrazi.242 605.private) care opereaza in mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie de necesitatile de infrastructura.819.286 1. care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2007: Nr.cr Nume Companie t. Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect. Concurenta Concurentii S.082.482 2.777 583. care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata.

dar si cantitativ al ofertei. Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. Urmare a noilor tehnologii introduse. se va reduce FE-44 . fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al acestei societati. mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri:  dotarea firmei cu utilaje de ultima generatie si o retehnologizare a utilajelor deja existente Dotarea tehnica superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia. companie dinamica in plina ascensiune 2. mentinerea trendului crescator al industriei constructiilor 2. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea de a gestiona proiecte de mai mare amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine experienta. echipa de conducere experimentata cu relatii bune in piata 5. marii jucatori din piata 2. Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata. se va imbunatati atat aspectul calitativ. Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se ridica la acelasi nivel cu CASATA. dotare moderna dar si mobilitatea. performante financiare deosebite OPORTUNITATI 1. schimbari in legislatie 3. adresabilitate regionala 6. Ilfov). experienta in proiecte de anvergura 4. flexibilitatea si dinamismul unui IMM. parteneriate cu companii din industriile conexe 3. marile companii care urmaresc lucrari specifice la preturi avantajoase AMENINTARI 1. brand putin cunoscut la nivel national 3. alterarea conditiilor economice datorita crizei economice globale PUNCTE SLABE 1. dovedind capacitatea de a executa si coordona lucrari de amploare si de a obtine contracte prin participari la licitatii. a devenit un nume cunoscut si are lucrari in derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice. adaptabilitate si flexibilitate inalta 3. dependenta de utilaje moderne 2.(Dambovita.

Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. In acest sens. specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing care sa duca la atingerea obiectivelor planificate. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate. diversificarea acestora. clientului potrivit. consideram ca proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare rapid. Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor. la momentul potrivit.consumul de timp pe anumite tipuri de lucrari. reiese ca orientarea intreprinderii pentru investitii in modernizarea si cresterea capacitatii de productie reprezinta o decizie economica fundamentata. utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi. Avand in vedere ca activitatea curenta a firmei se desfasoara pe intreg parcursul anului iar adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este diversa.retehnologizare a firmei precum si prin atragerea de finantari.  dezvoltarea sistemului de contractare pe mai multe coordonate si promovarea lucrarilor In acest sens. cu scopul de a face firma FE-45 . diversitate si exigente. strategia de marketing este orientata spre a furniza solutia corecta. constituie o preocupare permanenta a mangementului firmei. catre activitati de cercetare dezvoltare. SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza. inovatie. sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca volum. si toate acestea la un pret acceptabil. printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. Din cercetarea concurentei si a potentialului pietei locale. pentru ca aceasta sa corespunda normelor europene de calitate. Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si implementarea de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure sustenabilitatea afacerii si eficienta activitatii pe termen lung. 7. imbunatatind randamentul economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si competitivitatii acesteia in piata. pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv. se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane. strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat. Implementarea in procesul de productie de noi echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea sistematica a unei cote importante din profitul realizat in activitatea curenta.  asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si serviciilor Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor. STRATEGIA DE MARKETING Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei.

asa incat clientul sa negocieze cu un singur furnizor toata lucrarea de care are nevoie. datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi zone. SC CASATA S. . . FE-46 .L. Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: .L.L poate aborda lucrari complexe cu timp minim de executie. Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de constructii si conexe.acordarea de garantii credibile la lucrarile executate.satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii termenelor de executie a lucrarilor .identificarea unor noi tipuri de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive pentru client In ceea ce priveste politica de marketing.consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata.cat mai cunoscuta in piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare.asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european . prin programe de loializare a acestora .profesionalism in relatia cu clientul Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu. aceasta are la baza urmatoarele principii : .flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare. poate executa lucrari diverse. constructii montaj.R.imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului .R. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii. punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: .oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant. prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii.respectarea contractelor incheiate .asigurarea satisfacţiei clienţilor .etc.R. pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare . Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii.timp scurt de executie a unei lucrari. are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot executa o mare diversitate de lucrari constructii.reducerea costurilor non calitatii . SC CASATA S. politicile de marketing vor fi corelate si cu cerintele clientelei. sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si financiare. SC CASATA S.

in momentul demararii modernizarilor. activitati conexe). tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. vor fi sub influenta mai multor constrangeri.Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe. Pretul propus (analiza in contextul pietei) In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de conditiile de piata la un anumit moment. Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile autoritatilor publice ocale. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de profit de 10%. persoanelor juridice si fizice . Activitatea SC CASATA SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul constructiilor in infrastructura. proiecte dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local. la experienta si abilitatile acumulate in perioada de activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent. prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii. Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca potentialii beneficiari. echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare. finantari etc.acestia vor apela si la societatile mici si mijlocii.). Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala. acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei. Ne referim in principal la certificarile obtinute. managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu.timpul va fi cel mai important. In sectorul constructiilor. avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri de timp. Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana in prezent. precum si la performantele economico-financiare inregistrate. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri structurale). regional al lucrarilor de infrastructura rutiera. acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de noi zone (vezi judete limitrofe. societatea are in vedere si proiectele mai mici. locale din punct de vedere al distantelor. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe. alaturi de proiectele de infrastructura de mare amploare. domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani. FE-47 .

insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma.Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de complexitate se va reduce considerabil. usor adaptabile la cerintele pietei. Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de - firma – ne referim la lucrari proprii. avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat. acestea vor fi flexibile. SC CASATA SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie. regasirea lor totala in pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor. forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele mijloacelor de productie achizitionate. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii. FE-48 . Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea. in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari. cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii. Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat. ce minimizeaza consumul de materiale. dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate. timp. Metode de vanzare Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale financiare. pretul acceptabil. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie. energie. Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: - Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in urmatorii ani Sezonalitatea acestui tip de business. livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile in acest sens au crescut mult in ultimul timp).

crt. 8.654 1. indicatorii de performanta financiara. firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri.904 1.336.845 Nr. acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata. cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. 1 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoare (lei) 2. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoarea neeligibilă a proiectului Valoarea eligibilă a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar Contribuţia prin împrumut Valoare (lei) 2.In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata.749 Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus FE-49 . PLANUL FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung. precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. Prezentam mai jos bugetul total al proiectului.261. necesarul de finantare si sursele de finantare: Nr.845 1.261.074.963.336. pe parcursul perioadei de referinta.749 373.094 1.

654 4 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 1.845 Contributia solicitantului SC CASATA SRL la valoarea TOTALA a proiectului.261.094 pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect.261.Nr.904 55% din valoarea eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin program 5 6 Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar 1. Aceasta suma ce va fi suportata de catre SC CASATA SRL si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului – ce reprezinta 45% din valoarea eligibila a proiectului – si integral costurile neeligibile ale proiectului Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar SC CASATA SRL in numerar din surse proprii 7 Contribuţia prin împrumut In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si sFE-50 .963.845 1. Suma va fi suportata de catre beneficiar – CASATA SRL in categoria costuri neeligibile ale proiectului Valoare eligibila a proiectului de finantare prin programul Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.074. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60% din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a beneficiarului SC CASATA SRL Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 3 Valoarea eligibilă a proiectului 1. Surse de finanţare Valoare (lei) Explicatii Valoarea neeligibila din proiect corespunzatoare cotei de TVA 19% 2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373. crt.

au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei.nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior intocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor si cheltuielilor in mod corespunzator.de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor. in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: .cheltuielile cu salariile si taxele aferente. Bilantul sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze: coloana An 0 contine posturile bilantiere aferente ultimului an fiscal incheiat.veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului . a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel: .randul „Venituri Financiare” a fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi ani. dupa care anual . de la care se porneste prognozarea FE-51 . insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a cheltuielilor. cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati.la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului.in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie . .defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si pierderi . Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta.previziunea mai contine alte cheltuieli financiare si impozitele pe profit estimate corespunzator rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei . luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv .cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare. analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie. acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului . avand in vedere implementarea proiectului si cresterea volumului de productie. Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a proiectului plus 5 ani).cresterea marjei profitului net de la 8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta realizarii investitiei. odata cu implementarea proiectului .

9. in conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%. care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an. si o valoare actualizata neta a fluxului de numerar pozitiva. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE Diplome. De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei. respectiv profit. considerandu-se ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar este pozitiv. corespunzator si Contului de Profit si Pierderi previzionat Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii: veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri previzionate initial. . in urma achizitionarii noilor utilaje valoarea stocurilor este corelata cu procesul de productie precum si cu volumul cresterii productiei anuale rezultatul fiecarui exercitiu financiar este pozitiv.2 pe perioada analizata.- in anul 1 se evidentiaza valoarea suplimentara la pozitia active imobilizate brute. o rata a acoperirii fluxului de numerar de peste 1. de peste 5 milioane lei cu o rata interna de rentabilitate de 3%. prin urmare activitatea curenta a companiei este generatoare de cash. societatea va inregistra o rata a rezultatului din exploatare de peste 10% in toti anii previzionati. certificari FE-52 .

piese. statii de emisie-receptie şi materiale. să cureţe şi să întreţina utilajele şi echipamentele necesare în activitatea de foraj piloti. subansamble: furtunuri. mufe de racord. Pentru realizearea activităţii sale. Activitatea lucrătorului în foraje se desfăşoară în echipă. bentonita. De asemenea. în mediu extern si intern în condiţii de temperaturi normale sau extreme. ruleta. să prepare corect fluidele de foraj. Programul normal de lucru poate fi depăşit pentru încadrarea în termenele prevăzute de proiect. unsori. se foloseşte de: trusă de chei. malaxoare. robineti. să le transporte în siguranţă la şi de la locul de execuţie. el este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident. uleiuri etc. compresoare de aer. rigla de nivelment. să identifice corect condiţiile de lucru. instrucţiuni FE-53 . Cei care practică această ocupaţie pot fi temporar relocaţi. să foreze găurile pentru montarea conductelor si să monteze conductele. crearea a doua locuri de munca permanente pentru urmatoarele posturi : • Operator Descrierea ocupaţiei: 1) Contextul ocupaţiei Ocupaţia este practicată în şantierele de construcţii. 2) Procesul de lucru Lucrătorul în foraje din sectorul construcţii trebuie să ştie să utilizeze maşinile de foraj piloti.Recrutarea personalului pentru activitatea nou creată se va face la sediul societatii BOGDAN COMPANY SRL. lucrătorul în foraje orizontale. În desfăşurarea activităţilor de forare piloti trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri. să le pozitioneze corect la locul de execuţie.

lucrătorul în foraje piloti trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică elementara. mecanică. putere de analiză şi decizie. de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice. organizarea şi raportarea activităţii de forare Executarea lucrarilor pregatitoare de forare Realizarea forajelor Prepararea fluidelor de foraj Întreţinerea de rutină a utilajelor de foraj 4) Alte informaţii relevante În vederea îndeplinirii sarcinilor sale. tehnologii de forare. rezistenţa materialelor folosite în lucrările de foraje. spirit de observaţie. cum ar fi: atenţie. viteză de reacţie etc • Mecanic Descrierea ocupaţiei: FE-54 . adaptabilitate la situaţii noi. geologie. De asemenea.3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite de lucrătorul în foraje piloti sunt următoarele: Planificarea. mecanica pamanturilor. trebuie să aibă o serie de aptitudini. normative în domeniu etc. îndemânare. spirit de echipă.