Formularul E PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACHIZITIA DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT SPECIFICE ACTIVITATII SC CASATA SRL 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel compania cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor lucrari de constructii de calitate superioara, executate in domeniul lucrarilor de drumuri, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CASATA SRL , de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderii pietei de constructii in domeniul lucrarilor de drumuri in mod special din judetul Prahova. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, si la reducerea termenelor de realizare/finalizare a proiectelor catre clientii sai, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona utilaje si echipamente de productie noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii,

referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de utilaje noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari realizate. In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (incarcator frontal, autobasculanta), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de noi lucrari de constructii in domeniul drumurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii lucrarilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea emisiilor poluante. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va executa lucrari imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a lucrarilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea utilajelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor utilaje
FE-2

fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii si gradul de independenta tehnologica va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CASATA SRL si va influenta in mod pozitiv competitivitatea companiei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Prahova inca din 1996, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 120 milioane RON la finele anului 2008 cu un profit net de 14 milioane RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate urmare achizitionarii unor utilaje noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul executarii unor lucrari performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de constructii. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria constructiilor, domeniul constructilor de drumuri, modernizari infrastructuri, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei de exploatare, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste lucrari sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind lucrarilor de infrastructura, reabilitarilor de strazi, poduri, podete, lucrarilor la cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor intreprinderii, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a intreprinderii va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CASATA SRL este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea
FE-3

resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a lucrarilor de constructii in domeniul drumurilor si autostrazilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

INFORMATII GENERALE Adresa: str. Lesliu nr.1A, Comuna Capra, judeţul Prahova, cod postal 102030 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Prahova al Registrului Comertului sub nr. J2099 /8888 /1994 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 123456789; Obiectul de activitate : Cod CAEN 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Petrachioaia Olga Aport (%) 100% Prezentare Cetatean roman 50 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul constructiilor

FE-4

Societatea Comercială CASATA SRL cu sediul in comuna Capra, judeţul Prahova, este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Societatea Comercială CASATA SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 2099/8888/1994, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în ultimii ani o firmă de tradiţie şi renume în domeniul construcţiilor, mai ales în domeniul lucrărilor de drumuri. Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii. În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii cu experienţă în domeniu, coordonarea acestora se face de către şefi de şantier / şefi de formaţie cu studii şi experienţă în domeniul construcţiilor. Aceştia organizează şi conduc lucrările de execuţie pe şantier, respectând documentaţia de execuţie şi procedurile/instrucţiunile tehnice de lucru. Departamentele de execuţie din cadrul Societăţii Comerciale “ CASATA “ SRL, sunt structurate în compartimente funcţionale şi formaţii de lucru care-si desfasoara ativitatea pe santiere in functie de lucrarile contractate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii şi produse finite în domeniul construcţiilor de orice fel. De la începutul activităţii s-a avut în vedere ca societatea să acumuleze capacitatea tehnică necesară pentru a putea executa în regie proprie o gamă largă a produselor folosite în procesul de producţie, aşa încât, la ora actuală, se produc în regie proprie următoarele produse: asfalt, beton,

FE-5

respectiv: la asfaltări se foloseste propriul asfalt produs la baza proprie de producţie din comuna Capra. în funcţie de tipul lucrării de la 1 an la 3 ani. respectând normele şi standardele de calitate şi termenul contractual de predare a lucrărilor contractate. la betonări se foloseste beton produs tot în cadrul unităţii la baza de producţie de la Capra şi Câmpina. tâmplărie pentru construcţii la atelierul propriu de tâmplărie din comuna Capra. Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea lucrărilor executate de S. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai lucrari de constructii la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. În cadrul unităţii se desfăşoară un flux continuu de activitate productiva prin asigurarea tuturor materialelor şi materiilor prime necesare în cadrul producţiei. avand ca scop principal satisfactia clientilor sai. CASATA a dezvoltat o echipa de profesionisti care este animata permanent de un spirit creativ care ii insoteste in realizarea lucrarilor si serviciilor necesare la un inalt nivel profesional. detinand în acest sens licenţele de transport cerute de normele în vigoare. În ceea ce priveşte cantitatea de lucrari care se ofera beneficiarilor. deţinând Permis de exploatare. au certificate de calitate şi garanţie. prin scrisori de recomandare. cărămidă şi agregatele necesare desfăşurării activităţii (pentru aceasta deţinând permis de exploatare pietrişuri în albia minoră a râurilor). pentru ca lucrarile sa se poata încadra în cele mai înalte standarde de calitate. Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in santiere societatea are asigurat transport cu autovehicule proprii. asigurate în regie proprie în limita posibilităţilor. Se folosesc numai materii prime şi materiale dintre cele mai bune şi performante.L. garanţie care se acordă direct prin contractul care se încheie cu beneficiarul.R. care poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită pierderilor foarte mici). Toate lucrările de construcţii pe care firma le executa. CASATA S.pavaje. CASATA este o companie care are posibilitatea de a oferi lucari de constructie si servicii de cea mai buna calitate.C. bolţari. In prezent lucrarile si serviciile firmei se FE-6 . judeţul Prahova. aprovizionarile si utilizarea materiilor prime si materialelor necesare executarii lucrarilor la constructia si amenajarea drumurilor se realizeaza diferentiat in functie de necesitati. Astfel. agregatele pentru beton şi asfalt se aprovizioneaza din baza de productie de la Capra unde firma detine in exploatare albia minoră a râului Prahova. compania poate fi considerata un furnizor competitiv.

 tarife competitive 2.  utilaje si echipamente performante. mixturi asfaltice) furnizate de staţiile proprii şi de firme recunoscute pentru calitatea produselor pe care le pun la dispoziţia clienţilor. Motto-ul firmei este: " Calitatea se afla pe primul plan" . marketing. iar compania este cunoscuta ca o firma dinamica aflata in plina ascensiune.  materiale utilizate (agregate. execuţie. avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor clientilor si oferirea solutiilor optime in conditii de maximizare a calitatii serviciilor oferite. reprezentand unul dintre participantii importanti pe piata de lucrari de constructii in domeniul drumurilor din judet.  testele şi analizele din cadrul Laboratoarelor de încercări autorizate la care sunt supuse produsele în timpul procesului tehnologic de execuţie pentru verificarea conformităţii. a căror competenţă este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat şi în exteriorul organizaţiei FE-7 . Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:  o tehnologie dezvoltată. a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii SC CASATA SRL în producţie. motiv pentru care CASATA este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale. vânzări. Valorile de baza ale SC CASATA SRL: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate Atuurile SC CASATA SRL: 1. unde colaboreaza cu companii de prestigiu.adreseaza intregului teritoriu regional. Succesul companiei se bazeaza pe profesionalismul si seriozitatea angajatilor. Oamenii – cea mai importanta resursa:  În spatele rezultatelor firmei. Calitatea lucrarilor si serviciilor realizate si prestate recomanda intreprinderea.

mediului. Sistemul de management al calitatii. ventilare şi curăţire 4.2006. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator  Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de productie/executie a lucrarilor de construcţii prevăzute cu sisteme speciale de filtrare. CERTIFICAT NR. avand rezultate importante in aceasta industrie in ultimii 4 ani. Astfel CASATA detine la ora actuala una din cele mai bune si experimentate echipe de profesionisti.3. Principalele categorii de lucrari de constructii executate de SC CASATA SRL: • • • • • • • • • • • • • PODURI DE BETON ARMAT PRAGURI DE FUND APĂRĂRI MALURI REGULARIZĂRI ALBII RÂURI ZIDURI DE SPRIJIN CONSOLIDĂRI DRUM CONSOLIDARI SI VIABILIZARI TEREN MODERNIZĂRI DRUM PRIN ASFALTARE SAU BETONARE REPARAŢII CAPITALE DRUMURI ŞI PODURI RANFORSĂRI DRUM ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE UŞOARE COVOARE BITUMINOASE REPARAŢII PRIN PLOMBARE CU MIXTURI ASFALTICE FE-8 . al reparatiilor si reabilitarilor de drumuri comunale. Avand in vedere dezvoltarea cunoscuta in ultimii ani. infrastructuri. Descrierea afacerii curente CASATA este o companie dinamica cu experienta in domeniul constructiilor civile si industriale. sanatatii si securitatii ocupationale  In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001.04. 1214 din 20. SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 iar activitatea sa este impartita pe mai multe domenii . SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. societatea s-a specializat si certificat conform SR EN ISO 9001:2001. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu.

• • • • • • • • TROTUARE ŞI ACOSTAMENTE PIETRUIRI DE DRUMURI SISTEME DE EVACUARE A APELOR RETELE DE ALIMENTARE CU APA RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA DEMOLARI CONSTRUCTII SEMNALIZĂRI ŞI MARCAJE RUTIERE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE Utilajele aflate in dotare EXCAVATOR INCARCATOR ZETLEMMER 4001L NR 92050317 EXCAVATOR HALBU GRANULATOR CONCASOARE 2 BUC+GRANULATOR+MOTOR+TABLOU GENERATOR ELECTRIC STATIE PREPARAT MIXTURI ASFALTICE VIBROCOMPACTOR ASFALT DYNAPAC CC222+PICON BRH GREDER O&K F156(2000)SS 106679 CILINDRU COMPACTOR LODICO 14T+HANOMAG44+O&K FREZA ASFALT+MATURA HAMER CILINDRU COMPACTOR 2006 YTO JONES L6009 SERIE937 VOLA EXCAVATOR CATERPILLAR 330 CL 2002 SS OCAP00200 STATIE SORTARE CONCASARE MIRFO STATIE SORTARE SPALARE CONCASARE BALAST 100T/O INCARCATOR FRONTAL WA 430-60SERIE H60484-MARCOM BULDOEXCAVATOR F368 KMTWB020T77F00368 NOTOR S FINISOR S1800-2 WIRTGEN 11820395 FE-9 .

Lucrari de referinta – domeniul constructii drumuri. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura. electrica etc. printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CASATA aflandu-se autoritatile locale din judet.STATIE BETOANE T-REX POWER 200000 EURO CT/15. infrastructuri FE-10 . unde isi desfasoara activitatea curenta. continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. firma dispune de hale proprii de productie. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CASATA pe unul din locurile importante in judet. Specialistii sunt preocupati de realizarea unor lucrari de constructii drumuri cu costuri de investitii minime la nivel calitativ ridicat si totodata economice in ceea ce priveste consumul de energie termica. Compania este permanent interesata de gasirea unor solutii optime pentru realizarea microclimatului precum si de asigurarea tuturor utilitatilor si facilitatilor necesare activitatilor prestate de catre clienti. terenuri si sedii aflate in proprietate.06 CILINDRU HAMM HD 90 KAG H1740810 WIRGEN COMPACTOR ABG MODEL DO95 2 BUC INCARCATOR PE PNEURI CATERPILLAR 966H CIOCAN VIBRATOR GREDER VOLVO G946 COMPACTOR DE SOL CATERPILLAR CS683 INCARCATOR FRONTAL WA 470-6H SH50506 MINIEXCAVATOR PC27MC+CUPA+PICON CILINDRU COMPACTOR IVECO CIFE 2 BUC IVECO BENE 5 BUC IVECO CISTERNA DAILY 35C10D AUTOBASCULANTA IVECO TRAKER AD410T44 4 BUCATI STATIE PREPARAT EMULSIE INSTALATIE IMPRASTIAT EMULSIE PE CAMION IVECO De asemenea.

2008 Primaria Baicoi Antreprenor general 734 471.05. jud. comuna Draganesti. comuna Capra. comuna Capra.2007 05.48 27. Prahova 3.08.2008 21.07.12.2008 26. Reparatii drumuri str. Prahova 6.29 17.2008 Primaria Capra Antreprenor general . Padurii.05. str.2008 Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 1 773 721.04.2008 22.2007 22.03. proiectare si executie lucrari.2007 Primaria Albesti .08. Prahova 8.05. Asfaltare drumuri comunale.2008 Aricestii Rahtivani Primaria Balta Doamnei Antreprenor general 941 162.50 24. oras Baicoi.08. aleea Timis.72 14. Reabilitare drumuri judetene. Prahova 7.94 25. Modernizare si reabilitare strazi rurale.10.18 21. Republicii. Asfaltare drumuri comuna Balta Doamnei. Prahova 2.04.Paleologu Primaria Antreprenor general 2 056 983. Executie lucrari de modernizare drumuri comunale. jud.09. Catin. jud.12 17. jud. jud. jud.07. Independentei.Durata contractului Denumirea obiectivului Valoarea totală . Modernizare drumuri comunale in comuna Albesti – Paleologu.65 18. jud. Modernizare si reabilitare strazi rurale.2007 07.11. comuna Balta Doamnei.2008 Consiliul Local Draganesti Antreprenor general 1 368 507. Unirii. Prahova FE-11 Calitatea Denumirea entităţii antreprenor general sau de specialitate Consiliul Incepere Terminare achizitoare 26 619 371.2007 Primaria Capra Antreprenor general 949 930.2007 18. comuna Aricestii Rahtivani.lei cu TVA1.12. Proiectare si executie Asfaltare strazi secundare. Prahova 9. Prahova 5.2008 Judeţean Prahova Asociat 4 250 934. Prahova 4.10 26.2007 Antreprenor general 900. sat Bara.090. str. jud.2008 12.2007 21.03.09. jud.

12. str.2007 Primaria Barcanesti Antreprenor general 7 047 348. judetul Prahova 14.2008 Primaria Chiojdeanca Antreprenor general 340 827. jud. Prahova 11.10. judetul Prahova 15.08. jud. Asfaltare DC 51. Modernizare strazi: Fantanii.10.2007 08. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Cocorastii Colt. oras Busteni. comuna Chiojdeanca.07.2007 27. oras Busteni.33 22. jud. Chiojdeanca – Trenu. jud.92 22. Modernizarea strazilor din cartierul Cezar Petrescu.10.06. Erou Marin.10. jud.2008 19.40 14.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 7 791 163.12.2008 Primaria Cornu Antreprenor general .2007 10. comuna Capra. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Florilor. comuna Cornu. Prahova 17. Prahova 19. km 2+492 – 4+862. Bucurestii Noi. Modernizare si reabilitare strazi rurale. Modernizare drumuri comunale in comuna Barcanesti. comuna Cocorastii Mislii.11. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Carbunesti. oras Busteni.2008 Primaria Carbunesti Antreprenor general 990 852.03.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 069 317.61 07.01 10.08. Bustenilor.2007 Primaria Cocorastii Colt Antreprenor general 1 402 107. Modernizare strazi: Zamora.2007 19.04.10.08.06. judetul Prahova 13. Prahova FE-12 1 189 736.05 15.09. jud. Consolidare si asfaltare DC 133 Chitu.2007 19. Prahova 12.79 28.2007 Primaria Cocorastii Mislii Antreprenor general 3 764 946. Prahova 18.2007 30.11. Florilor.04. Oncesti.2007 06. jud.2008 04. Panduri.2008 Primaria Capra Antreprenor general 2 981 427.08. Noua.2007 25.2008 Primaria Busteni Antreprenor general 3 905 353. Prahova 16.08 13.11.68 08.47 17.

2008 23.07. Modernizare DC 136 in lungime de 1 km.2008 Primaria Magureni Antreprenor general 1 606 665.05. comuna Floresti. jud.05. jud.2007 29.39 13.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 166 327.65 14.2008 04.07.04. sat Nucsoara.01.2008 2 415 858.2008 06. jud. DC 115 B. Dezvoltare retea canalizare menajera in zonele Calinesti. Modernizare drumuri de interes local in satul Magurele.45 28.20.84 22. Prahova 21. Prahova 25.68 15.10. Proiectare si executie Reabilitare strazi in orasul Plopeni.08.2009 Primaria Cornu Antreprenor general 1 391 002. Imbracaminte bituminoasa usoara DC 42. Modernizare drumuri satesti in comuna Olari. Prahova 28. Prahova 24.28 22. Murelor. jud.2008 Primaria Predeal Sarari .2007 Primaria Lipanesti Primaria Magurele Antreprenor general Antreprenor general 2 024 570. Prahova 26.2007 11.04. jud. Novacesti. FE-13 1 054 777.2008 Primaria Floresti Antreprenor general 1 464 386.2008 12. Catina. comuna Cornu.05.05. Prahova 27.05.07 21.2008 12.11.62 15. Paris.01. jud.03.2008 Primaria Olari Antreprenor general Antreprenor general 1 664 305. Modernizare drumuri comunale si de interes local. comuna Floresti. Prahova 29.75 06. Modernizare drumuri 5 km in comuna Lipanesti.08.2009 Primaria Posesti Antreprenor general Antreprenor general 1 944 297. Prahova 22. comuna Magureni. comuna Dumbrava.2007 28. jud.2008 04.2007 22.77 04. comuna Posesti.07.06. jud. jud. Reparatii si modernizare strazi satul Cornu de Jos: Pomilor.04.2008 Primaria Baicoi 2 136 734.2008 Primaria Dumbrava Antreprenor general 1 405 076.05. Prahova 30. sat Trestienii de Sus.64 29. Modernizare strada Unirii + ranforsare. Prahova 23. jud. Construire pod peste paraul Provita. Stadionului.11.2007 05.03.

2008 758 056. Prahova 32.79 05.06 12.2007 26.2007 19. km 9+020 – 17+220.76 07. Asfaltare drumuri locale.08. Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar.01.00 28.2007 19. Prahova FE-14 2 867 035.07. Reabilitare DC 133 Bustenari – Telega.71 17.41 18. km 4+317 – 7+317. jud. Executie podete peste paraul Schiopota.2009 Primaria Telega Antreprenor general 3 709 470.2008 Primaria Sangeru Antreprenor general 823 069.09.09.09. comuna Sangeru.06.03.06 17.2007 24.08.2008 Primaria Provita de Sus Primaria Provita de Sus Antreprenor general Antreprenor general 688 602. Reparatii covor asfaltic si platforma de beton. Modernizare drum local Valea Fiarelor. jud. comuna Provita de Sus.04. Prahova 38. Prahova 31.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 2 902 787. Camipna.28 04.05.2008 Primaria Provita de Sus Antreprenor general 978 715. comuna Provita de Sus.49 28. jud.2009 Primaria Sangeru Antreprenor general Scoala de 862 988.2007 Agenti de Politie Vasile Lascar Antreprenor general Antreprenor general 3 317 570.06. Modernizare DC 124. jud. jud.05.2008 21. Prahova 37. Reabilitare strada Schiopota si strada Cimitir. jud. comuna Sangeru.2007 13.02. jud. Prahova 35.08. comuna Predeal Sarari.2008 Primaria Teisani Antreprenor general . comuna Provita de Sus.2008 15.05. km 0+000 – 4+075. Prahova 36. Modernizare drumuri comunale si de interes local in comuna Teisani. Executie punte carosabila peste Cricovul Sarat. jud. Prahova 34. jud.2008 01. Prahova 39.84 06. comuna Telega. jud.2008 Primaria Sotrile 3 401 818.06.2007 17. comuna Sotrile. jud. comuna Provita de Sus.05.04. Prahova 40.2008 13. Prahova 33. Modernizare strada Valea Poienii (proiectare si executie).Copaceni – Poienile.06.

07.2007 18. km 0+000 – 3+010.41. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor judetene.2007 Judetean Prahova Consiliul 2 178 219.2007 03. jud.VIII.59 19. Breaza – Plaiu – Talea.26 14. km 0+640. Reabilitare DJ 207. Prahova FE-15 Consiliul 704 768. Prag de fund la pod peste paraul Lupa pe DJ 214.2008 05.03.44 13.10.10. Ranforsare DJ 206.12.2008 Judetean Prahova Consiliul 5 036 911.39 30.2007 02. km 3+018 – 5+828.2007 27. jud. Prahova 47. jud.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 044 801. km 0+000 – 3+018.05.12. Intretinere curenta drumuri judetene (plombe covoare).2007 Judetean Prahova Consiliul 2 138 023.00 30.03. km 5+270.05. km 8+100 .06.06. Prahova 51. jud.2007 04.12.12. Prahova 42.2008 Judetean Prahova Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general Antreprenor general . jud. Suprastructura pod pe DJ 101 R. DJ 102 I.00 10.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 049 205. Reabilitare DJ 234. Prahova 49.40 22. Prahova 43. km 8+917 – 14+717.2007 Judetean Prahova Consiliul 4 517 208.12. Nistoresti – Sotrile. jud. Prahova 44. Prahova 50. jud.11. Reabilitare DJ 101 S.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 326 954.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 114 772. Prahova 48.2007 09. Lucrari pentru aducerea drumului la starea tehnica initiala.2007 28.2007 04. Reabilitare DJ 101 S. Proiectare si executie Reabilitare DJ 207. jud. jud.2007 15.10.2008 Judetean Prahova Consiliul 1 791 840.00 27.12. Plaiu Cornului – Vistieru.09.11 18. jud.2008 15.8+917. Prahova 46.07. Brebu. jud.04. Valea Doftanei – Traisteni. Breaza.11. Prahova 45. Chiojdeanca.53 22.2008 Judetean Prahova Consiliul 2 599 257.28 22. sector VII . km 6+740 – 7+740.12.

a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator.C.) Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti.) # autobasculanta 8x4 capacitate 35 tone (2 buc. planul de dezvoltare al societatii CASATA SRL pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de utilaje si echipamente existente cu urmatoarele mijloace de productie: # incarcator frontal (vola) de capacitate de 25 tone (1 buc. corelat cu proiectele aflate in curs. Prahova 3 446 519. detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Tinand cont de evolutia din ultimii ani in sectorul constructiilor. Firma are experienta in lucrarile de constructii pentru beneficiari privati cat si din sectorul public. coordonata de administratorul firmei dl.2007 04. lucrari ce se vor executa atat in jud. Concret. jud. Prahova cat si in jud. in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor. precum si de numeroasele proiecte de dezvoltare ale infrastructurii in zonele rurale. ale caror beneficiari sunt primarii locale si consilii judetene cat si agenti economici.2008 Consiliul Judetean Prahova Antreprenor general De asemenea. in prezent societatea are in derulare lucrari de drumuri in curs de executie de valori importante (peste 7 milioane RON). FE-16 .05 19.11.07. km 5+828 – 8+378. CASATA SRL are ca obiectiv pentru perioada imediat urmatoare consolidarea pe piata prin eficientizarea activitatii de executare lucrari specializate in domeniul constructiilor de drumuri.52. Vistieru – Sotrile. Dambovita. lucrarile se vor intinde pe parcursul acestui an si anul viitor. Reabilitare DJ 207. Iordache Mihail. caracterizat de o crestere agresiva a activitatii. acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale in vigoare. S. proiecte prin care contractorii au fost desemnati pe baza experientei si ofertei competitive. Orientat in permanenta spre cerintele pietei. dat fiind ca a reusit sa participe cu succes la mai multe proiecte ale caror beneficiari finali au fost institutii publice (in special primarii din zone rurala).

stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea Informatii despre personalul societatii  Numar total angajati in prezent: 131. responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3. astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. in etape si activitati clar definite. clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei. FE-17 . a societatii. responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. identificarea oportunitatilor de afaceri. din care:  Personal TESA: 23 Din punct de vedere al pregatirii:  Personal calificat: 97  Personal necalificat: 34 In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii. organizarea. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia. responsabilul tehnic – ____________ .Managementul firmei are ca responsabilitati: stabilirea obiectivelor generale ale firmei. implementarea acestuia se va face in pasi structurati. responsabilul financiar – __________________. coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii. se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. conducerea si controlarea activitatii generale produselor si serviciilor oferite. asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei. directorul proiectului – ______________ 2. Din punctul de vedere al managementului proiectului.

Are ca scop stabilirea activitatilor determinante precum si a alocarii a PLANIFICAREA resurselor tehnico financiare necesare implementarii care sa asigure derularea fazelor de executie si a necesarului de fonduri in conformitate cu succesiunea fazelor de executie implementate impuse de specificul lucrarii Verificarea se va face pe tot parcursul derularii proiectului si se va baza pe: FE-18 .Fiecare etapa in procesul de elaborare a strategiei va fi definita prin decizie comuna a partilor implicate in realizarea acesteia. precum si informarea opiniei publice locale privind progresul implementarii proiectului. COMUNICAREA Actiunile de promovare ale acestui proiect vor fi structurate pe mai multe directii: • • mass media diseminarea rezultatelor proiectului la nivel organizational intern (echipa) si extern (comunitatea locala) Rezolvarea problemelor prin eforturi proprii. Organizarea activitatilor bazate pe selectia de variante pentru a asigura parametri optimi de derulare (adica alegerea unor variante in ceea ce priveste SELECTIA VARIANTELOR OPTIME managementul general al proiectului dar si selectarea prin licitatii publice pentru realizarea diverselor activitati impuse de implementarea proiectului). Echipa care va fi implicata direct in implementarea proiectului va pastra un contact permanent cu reprezentantii Autoritatii Contractante. de asemenea. si alegerea variantelor tehnice optime aferente procesului de implementare. Gasirea unor solutii optime pentru perioada de elaborare si implementare. pornind de la documentare si DOCUMENTAREA pana la adoptarea modalitatilor legale de actiune si a variantelor tehnice acceptabile pentru rezolvarea acestora. responsabili cu implementarea pentru a asigura succesul realizarii proiectului si pentru a minimiza orice eventuale riscuri. iar intreg procesul de elaborare si realizare a strategiei poate fi reprezentat astfel: PROBLEMATIZAR EA Identificarea si cautarea solutiilor pentru diversele probleme de implementare prin eforturi proprii Discutii organizate pentru identificarea aspectelor pe care le impun rezolvarea problemelor aparute de-a lungul procesului de implementare. Se are in vedere.

evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ.identificarea. modul de efectuare a platilor. pe de o parte. ofera posibilitatea evaluarii cat mai precise a gradului de indeplinire a obiectivelor specifice. permite. Diseminarea informatiei.monitorizarea executarii activitatilor proiectului. evaluari interne si revizuiri . promovarea rezultatelor proiectului. in cazul aparitiei unor probleme de implementare.abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite . care va tine evidenta utilizarii resurselor proiectului si a obtinerii rezultatelor preconizate .diagnoza proiectului pentru a vedea. Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul SC CASATA SRL avand ca rol : • • • Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator.. exercitarea unui control permanent. simplu si eficient asupra desfasurarii sarcinilor asumate.un proces participativ bine coordonat . care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii si finalizarii proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor realizate. armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului FE-19 . Managementul de proiect va pune accent pe: . incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de VERIFICAREA PERIODICA SISTEMATICA cheltuieli ale proiectului. . S-a optat pentru alegerea acestei metodologii pentru a asigura toate conditiile necesare realizarii investitiei cu respectarea transparentei si a managementului eficient al resurselor. • Se vor realiza evaluari ale activitatilor desfasurate si analize privind Evaluarea raportarea rezultatelor intermediare si finale si • impactul acestora. abateri de la calendarul de Detalierea pe activitati conturate asa cum au fost descrise mai sus. Membrii echipei de proiect vor planifica actiunile viitoare si masurile corective in cazul aparitiei unor implementare. Realizarea obiectivelor proiectului. Principalul obiectiv pe care echipa de implementare il are de realizat este acela ca la sfarsitul lucrarii obiectivul general sa satisfaca toate cerintele pe care beneficiarii proiectului le au. Eventualele ajustari trebuie in primul rand identificate si aplicate pentru a minimiza efectele oricarei categorii de riscuri asupra procesului de implementare.monitorizarea financiara care va urmari utilizarea corecta a fondurilor. iar pe de alta parte.

Metodele propuse pentru implementare. aprovizionare) si 2 departamente neoperative (juridic si economic-financiar) avand 117 angajati la sfarsitul anului 2008. dezvoltarii si activitatii curente. Din punctul de vedere al resurselor umane. 5. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare. la baza organizarii. transporturi mecanizare. Compania este structurata in 6 departamente operative (santiere AQ. Resursele umane A fi angajat al intreprinderii CASATA inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. productie si statii de sortare. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 135 angajati din care 112 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. 6. laborator incercari. departamentul tehnic responsabil cu ofertareacontractarea-derularea contractelor. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 4 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii. desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. 3. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. 4. financiare si umane pentru realizarea proiectului. stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta FE-20 .

bonusuri in functie de performanta  Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite. Anual Angajati 45 46 64 Mediu de FE-21 .g) comunicarea h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos.2005 31. astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor. dintre care exemplificam :  Pachet salarial structurat pe: i. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2005 – 2008: 1. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii.2006 31. salariu ii. indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe.971 de afaceri Nr.051. Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data Cifra (RON) 1 2 3 31.2007 18.12. training-uri individuale ii. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii.12.12.629 26. training-uri la nivel organizational iii. teambuilding-uri  Alte facilitati: i.208 59.602.545.

12.010.200 14.brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate .nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana III 6 7 8 la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.271 13.571 50.443. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai IV 9 10 11 V 12 13 14 VI mare de un an(bilant .578 6.259 4.repartizare profit la dividende .195.965.275 1.298 50.010.546 100.486 12.814 27.085.579.822.023 22.2008 120.578.822. Situatia patrimoniala si Contul de Profit si Pierderi la sfarsitul anului 2008 evidentiaza urmatoarele nivele ale indicatorilor bilantieri: Bilant sintetic 2008 Anul Active imobilizate .737.349.022.chelt in avans) Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii.180 2008 45.846 19.repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV 4.748 23.259 11.992 632.226.422. inclusiv fiscale si la asigurari sociale Cheltuieli in avans Venituri in avans Provizioane Capital social Rezultatul exercitiului financiar .987.529.4 31.007 15.736 13.846 RON 1 2 I 3 4 5 II FE-22 .364.729 117 2.

total Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total RON RON RON RON RON RON RON RON RON 83.815.Contul de profit si pierderi Nr.067 241. din care 15 16 17 18 19 20 Categoria Anul 2008 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C.553 120. care evidentiaza performanta. profitabilitatea si randamentul economico-financiar al activitatii desfasurate.780.359 16.626 Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare .932 8.554 158.pentru D) Venituri din productia vanduta Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare – total RON RON RON RON RON 120.588.049.731.219 665.837 37.595.725 10.059.729 377.total Rezultatul brut Impozitul pe profit / venit Rezultatul net al exercitiului financiar RON RON RON RON RON RON 515.987. taxe si varsaminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare .843 142.943.172 2.836 Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu personalul – total Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu impozite.712 1.931 16.987.477 1. respectiv: FE-23 . Crt Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli financiare.180 14.226.955 1.729 37. . putem calcula cativa indicatori importanti ai activitatii curente.264.732.395.180.992 Avand in vedere situatia bilantiera prezentata mai sus.475.

marja profitului net) este prezentata in mod grafic in cele ce urmeaza: Evolutia num a rulu i m e diu a nua l de sa la ria ti in pe rioa d a 2005 . m ediu annual salariati de s alariati cresterea numarului de salariati. Cresterea numarului de salariati specializati pe diverse meserii specifice sectorului constructiilor. profit net. angajati. 1 2 3 4 5 INDICATOR LICHIDITATEA CURENTA LICHIDITATEA IMEDIATA SOLVABILITATEA GRADUL DE INDATORARE PROFITABILITATEA NIVEL (%) 141% 131% 117% 46% 28% 3. mai ales in conditiile in care acest sector s-a confruntat cu un deficit de forta de munca in ultimii ani.2008 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2005 2006 2007 2008 activ e totale Imaginea alaturata evidentiaza faptul ca firma a avut o preocupare si a reusit sa se doteze in ultimii ani cu o gama variata de utilaje . Numarul mediu de la CASATA SRL a crescut de la 45 salariati in 2005 la 117 in 2008.crt. Evolutia activelor totale in perioada 2005 . arata capacitatea societatii de a recruta si pastra angajati.Nr. dezvoltarea 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 societatii si activitatii acesteia a condus si la nr. FE-24 . respectiv o crestere de peste 5 ori in perioada analizata. echipamente si masini care sa o faca competitiva si sa asigure capacitatea de a executa lucrarile de constructii la o calitate inalta.2008 Asa cum rezulta si din graficul alaturat. active totale. Evolutia inregistrata de companie in ultimii 4 ani de activitate in termeni calitativi-economici (cifra de afaceri. De menitonat faptul ca valoarea activelor corporale a crescut de la 4 milioane RON in 2005 la 22 milioane RON in 2008.

ajungand de la 18 milioane RON in 2005 la peste 120 milioane RON la sfarsitul anului 2008. ajungand de la 2. Graficul de mai jos prezinta evolutia profitului net in ultimii 4 ani (perioada 2005 – 2008) – valori exprimate in RON: Evolutia profitului net in perioada 2005 2008 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2005 2006 2007 2008 profit net Dupa cum este prezentat mai sus. evolutia profitului net a fost net crescatoare. activelor totale si al celorlalti indicatori bilantieri principali. trendul fiind in acelasi sens cu al cifrei de afaceri.Evolutia cifre i de a fa ce ri in pe rioa da 2005 2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2005 2006 2007 2008 Asa cum arata graficul alaturat. cifra de afaceri a intreprinderii a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii cifra de afaceripatru ani.5 milioane RON in 2005 pana la 14 milioane RON la finele lui 2008 (crestere de peste 550%). FE-25 . respectiv o crestere de peste 6 ori in cadrul perioadei ce face obiectul analizei.

In ultimii 4 ani de activitate.048834729 4.Ev olutia cifrei de afaceri si a profitului net in perioada 2005 .55% Bilant dec 2007 59051971 7404969 6180987 18006107 18368112 100200 6821059 12. cifra de afaceri crescand de peste 6 ori.55% FE-26 .2008 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2. profit net cifra de afaceri 2005 2006 2007 2008 Indicatori Cifra de afaceri Profit brut Profit net Active imobilizate Active circulante Capital social Capital propriu Marja profitului brut Bilant dec 2005 18545629 2998564 2554249 4777937 4074583 200 3033998 16.16% Bilant dec 2006 26602208 3871693 3238283 7248145 9434027 200 3718032 14.434419291 2. profitul net de peste 5 ori. iar valoarea activelor totale majorandu-se de 5 ori.219814648 1.53% Bilant dec 2008 120987729 18815172 14228992 22437599 27737571 100200 15022298 15. firma a inregistrat un trend ascendent impresionant.

incarcator frontal (1 buc.) 2. profesionale. autobasculanta (2 buc. cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor. prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a lucrarilor. Prin urmare pentru realizarea obiectivelor este necesara cresterea nivelului de tehnologizare. pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor.3. valorificarea sectorului productiv al intreprinderii. moderne. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in lucrarile executate. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare lucrari de constructie in sectorul de drumuri si autostrazi. a celor de reglementare. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor. respectiv: 1. in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie. In cadrul acestui proiect SC CASATA SRL propune achizitionarea unor active corporale noi. FE-27 . prin achizitionarea unor utilaje specifice noi. cu grad de tehnologizare ridicat.) In plus. automatizare. a cerintelor legale. acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei. Ori aceste lucruri nu pot fi realizate daca prin echipa si prin dotarile tehnice intreprinderea nu se ridica la nivelul exigentelor pietei. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor companiei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri.

00 1.00 797. competenta si resursele necesare implementarii proiectului.525. precum si performantele economico-financiare ale companiei rezultate conform bilantului. UM Cantitat e Valoare EUR(*) Valoare RON (*) 2 1 190.000.925. astfel incat utilajele vor fi utilizate corespunzator. iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”. Putem spune ca firma are maturitarea necesara realizarii acestui tip de investitie prin prisma lucrarilor efectuate si a experientei CASATAigate in contractele de lucrari de constructii si reabilitari de drumuri finalizate in bune conditii cu primarii si consilii judetene. Astfel. astfel incat firma sa realizeze lucrari la standarde calitative inalte.00 FE-28 .804. sunt estimate urmatoarele achizitii de mijloace fixe: Nr. s-a constatat de-a lungul experientei profesionale ca „solutiile integrate” sunt cele mai profitabile din punct de vedere economic.00 240.000.400. De precizat faptul ca societatea detine personal specializat si cu experienta in domeniul constructiilor. trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane. prin faptul ca detine resursele umane necesare si resurse materiale aferente. Avand in vedere ca CASATA se numara printre companiile locale care realizeaza lucrari de constructii de drumuri dar si civile si industriale. managementul s-a orientat catre reorganizarea si eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de productie care sa ofere suportul unui flux operational eficient.00 1. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora.000. Experienta anterioara acumulata de-a lungul anilor de activitate in acest sector. la scurtarea timpilor de executie. sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de utilaje de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp). crt. organizare/optimizare fluxuri de productie.007. contractele realizate pana in prezent si finalizate cu autoritati locale in bune conditii. maturitatea.00 430. furnizori In cadrul acestui proiect. atesta faptul ca echipa are capacitatea. sa contribuie la cresterea productivitatii.cat si in activitatea de marketing. Denumire Autobasculanta 1 35 to buc 2 Incarcator frontal buc TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA.

L.R. furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului.motor: diesel. DIAMOND S.tractiune: 8x4 . Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL INCARCATOR FRONTAL CARACTERISTICI TEHNICE .. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje.L. carte/fisa tehnica.C.L.schimbator viteze: automat .capacitate bena: 18 mc .C. S.comanda: hidraulica . 300 cp . MHS Truck & Bus S.C. S.Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie. 400 cp .cu convertizor de cuplu si schimbare a vitezelor sub sarcina. MARCOM RMC.motor: diesel. indiferent de sensul de mers AUTOBASCULANTA .R. potivit standardelor de calitate internationale specifice.R. BERGERAT MONNOYEUR S.greutate totala admisa: 35 000 kg Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a companiei in vederea FE-29 . sau S. dintre acestia putand fi exemplificati S.capacitatea cupei: 5 mc ..C.greutate: 25 to .

cresterea numarului si tipurilor de operatiuni realizate in mod mecanizat in cadrul fluxului de productie . care inregistreaza profituri ce pot fi maximizate prin aceste investitii in active tangibile. avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. Impreuna cu aceste masuri.cresterea gradului de flexibilitate al firmei in abordarea lucrarilor .cresterea productivitatii muncii prin diminuarea ponderii muncii manuale in anumite lucrari/operatiuni . in mod planificat. atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. servicii planificate Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii. ci sa consolideze prin modernizare – tehnologizare.un mix perfect de putere . Avantaje obtinute de societate prin implementarea proiectului Pornind de la caracteristicile mijloacelor de productie ce fac obiectul investitiei. avand ca finalitate eficientizarea activitatii deci cresterea competitivitatii firmei pe acest plan. un sector productiv existent al companiei.forta de tractiune marita FE-30 .cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale. achizitia noilor mijloace de productie va induce un impact pozitiv in activitatea firmei. si subliniind faptul ca acestea ofera . la santierele si punctele de lucru. In plus.confort si fiabilitate . si anume: . Viitoare noi produse. Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica. Noile utilaje achizitionate vor face parte din departamentul mecanizare si vor opera in 2 schimburi prin deplasare efectiva la locatiile lucrarilor.cresterea vitezei de operare si diminuarea timpilor de predare a lucrarilor. se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente. Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii. Prin punerea lor in functiune va creste capacitatea de executie a lucrarilor si se va reduce timpul efectiv de realizare. valorificarea sectorului productiv. Prin urmare se poate estima ca noile echipamente vor aduce cateva avantaje competitive deloc de neglijat in cadrul firmei.

respectiv: tehnologice. prin crearea unei independente tehnologice si economice.. avand in prezent in derulare contracte mari cu beneficiari importanti (Consiliul Judetean Prahova. fiind prietenoase cu mediul .folosesc cele mai noi tehnologii . tactice si strategice si pot fi detaliate dupa cum urmeaza: avantaje tehnologice o dotarea firmei cu utilaje ce inglobeaza cele mai noi tehnologii o modularitate si flexibilitate in executarea lucrarilor o productivitate sporita o precizie si siguranta in executie o simplitate in utilizare o respectarea normelor actuale de protectie a mediului valabile in zona UE o robustete si fiabilitate avantaje tactice (cu efecte obtinute pe termen scurt) o cresterea eficientei executiei o cresterea rentabilitatii o posibilitatea de a presta lucrari si servicii cu mijloace de productie proprii o optimizarea cash-flow ului o amortizarea investitiei in timp relativ scurt avantaje strategice (cu efecte pe termen lung) o cresterea competitivitatii pe piata locala o imbunatatirea imaginii o dezvoltarea accelerata si sustenabila a intreprinderii Un alt avantaj foarte important pentru firma il reprezinta faptul ca aceasta. Primaria Brezoaele Jud. FE-31    . contractarea unor noi lucrari de amploare si in viitor.).multifunctionalitate in lucrari de terasamente si ca utilaje de transport in cariere . realizarea investitiei va permite derularea in bune conditii a acestora. SC Brazi Industrial Parc SA etc. putem mentiona avantajele pe care CASATA SRL le poate obtine fata de concurenta. Acestea pot fi grupate in cateva categorii.durata lunga de functionare. Dambovita.productivitatea excelenta . deci implicit.un consum foarte redus de combustibil. in urma realizarii investitiei . dezvoltarea sustenabila pe termen mediu.

profesionale astfel incat sa se asigure competitivitatea lucrarilor executate. Acestea vor fi utilizate in procesul de productie si vor contribui la dezvoltarea activitatii curente a societatii .Totodata. iar societatea doreste achizitionarea acestor mijloace de productie tehnologice noi. reducerea fortei de munca inchiriate. evolutia strategiei de dezvoltare in functie de evolutia pietei Aceste mijloace de productie sunt de fapt echipamente multifunctionale extrem de utile societatii. Autobasculantele vor fi folosite la transportul rutier al mixturilor asfaltice. Pot avea multiple utilizari. pe fondul concurentei in piata specifica. conducand la o dezvoltare sustinuta din surse materiale si de forta de munca proprii pe termen lung. conducand la cresterea eficientei fluxurilor operationale din cadrul firmei. Aceste echipamente completeaza fluxul de productie actual al firmei. iar performantele acestor echipamente vor contribui la reducerea decalajului de productivitate existent pe plan local si national fata de cel european in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi. fiabilitate crescuta. prin realizarea acestui proiect se ating obiectivele de dezvoltare durabila ale firmei. agregatelor de balastiera si cariera din productia proprie si achizitionate. Prin urmare gradul de independenta al firmei va fi mai mare pe acest palier. Activitatile implicate de contractele aflate in derulare in domeniul constructiilor vor fi planificate riguros. si la o adaptabilitate a companiei in functie de cerintele si evolutia pietei. cu durata mare de functionare. Lucrarile si serviciile viitoare si planificarea dezvoltarii acestora . Incarcatorul frontal va fi folosit la incarcarea materialelor in mijloacele de transport si excavatii terasamente. FE-32 . degajari amplasamente. prin reducerea timpilor de executie si sporirea numarului de lucrari. etc. deci se creste nivelul de dotare tehnica si are loc un upgrade al sectorului productiv. precum si al celorlalte materiale de constructii utilizate in activitatile desfasurate de societate. respectand standardele europene de mediu. societatea nemaiavand dependenta de alte companii de la care inchiria uneori pana in prezent astfel de utilaje pentru onorarea contractelor. intrucat se achizitioneaza utilaje noi si performante. contribuind in mod semnificativ la cresterea productivitatii acestei activitati economice. In alta ordine de idei achizitionarea acestor echipamente a devenit imperios necesara si datorita faptului ca este necesara optimizarea si dezvoltarea activitatii de lucrari de constructii drumuri. In fluxul de productie ele vor fi deplasate la locatiile diverselor lucrari pe care compania le are contractate pe santiere si puncte de lucru.

Toate modelele dispun de solutii tehnice similare si sunt realizate din materiale si componente de cea mai buna calitate.R.C. s-a apelat si la oferte orientative ale unor operatori din domeniu. pret.C. Datorita flexibilitatii in productie de care dispun. provenienta fiind europeana la standardele de calitate. MARCOM RMC pentru incarcatorul frontal si...R. S.pentru autobasculanta. Expunem in cele ce urmeaza principalele caracteristici pentru care s-a optat pentru acest tip de echipamente – din punct de vedere strict tehnic:  multifunctionalitate  punctele de contact sunt reduse la minim  precizie si confort in executie  fiabilitate  productivitate  folosesc cele mai noi tehnologii  ofera solutii pentru economisirea timpului  consum redus de combustibili  utilaje nepoluante. respectiv: S. pentru fundamentarea bugetului. Dar.L. S. pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: nediscriminarea tratamentul egal recunoasterea reciproca transparenta proportionalitatea eficienta utilizarii fondurilor publice asumarea raspunderii evitarea conflictului de interese neretroactivitatea contractului. performante. Conform procedurilor. DIAMOND S. optiuni oferite.R. calitate. MHS Truck & Bus S.L.C. S. aceste echipamente se integreaza FE-33 . BERGERAT MONNOYEUR S.C.Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului.L. Decizia finala referitoare la furnizor va fi luata in functie de facilitatile la dotarile tehnice. siguranta si performanta cerute de legislatie.

9 3 151.861.00 0.55 436. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a intreprinderii. reabilitare.perfect fluxului tehnologic actual.888. De asemenea nu sunt necesare racorduri sau alimentari specifice si nici avize si acorduri suplimentare.55 988.48 2.055.76 val.55 0.909. Devizul total al investitiei VALOARE A CHELTUIE DENUMIRE CHELTUIALA LII TVA (RON) VALOARE ELIGIBILA A LII (RON) FINANTAREA A CONTRIBUTIA PROPRIE A TOTALA A TOTALA NERAMBURSABIL CU CHELTUIE cheltuiel i neeligibi le la PROCE NT (%) Teren Cladir i Mijloace fixe tangibile.55 86. val. intretinere. din care: autobascula nta incarcator frontal tota l Consultanta implementare proiect 188. 15 71.5 9 FE-34 .147.21 0. societatea detinand hale si spatii unde acestea pot fi localizate. nu sunt necesare realizarea de amenajari speciale.729. 91 455.888. 24 816.a chelt.840.158.21 1.935.565.00 1.198. In prezent sunt respectate toate normele in ceea ce priveste protectia mediului.804. Elig. prioritizandu-le in functie de termenele respective. modernizare si reparatii drumuri si poduri.949.nera mb.925. 360.016. Ele for fi folosite la lucrarile de executie.007.00 1. Pentru montarea echipamentelor.406.400.806.525.30 551. 79 30. 00 342.06 949.529.959.fin.450.00 158. extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera.00 797. planificanduse si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate. consolidari si aparari de maluri. 79 191.41 0.

aprovizionarea. pentru deservirea echipelor.Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de transport FE-35 .749.Manipularea materiilor prime.TOT AL 2.62 0. agregate de balastiera si cariera. materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul lucrarilor (transport mixturi asfaltice.Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate .336.654. 08 373. pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor respective.00 1.094. 38 4.963.0 0 2.) . Acestea vor fi deplasate permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru.336.750.904.60 1. in locuri greu accesibile unde alt tip de utilaje nu ajung etc. dupa cum urmeaza: .749.5 4 888.074. departamentul tehnic. respectiv sectia de productie/executie. PLANUL OPERATIONAL Fluxul tehnologic al utilajelor incluse in procesul de productie Mijloacele de productie achizitionate prin proiect vor fi utilizate in cadrul departamentului de transporturi mecanizare al firmei si vor deservi celelalte departamente operative.

descarcarea. Prin urmare. dupa caz. eventuale derivatele rezultate  autobasculanta va fi folosita si pentru transportul agregatelor de balastiera si mixturilor asfaltice rezultate de la departamentul de instalatie de asfalt si de la instalatiile de sortare. aceste utilaje ajuta foarte mult la economisirea timpului pierdut cu transportul FE-36 . automatizate. mutare cantitati deseu constructii pentru crearea de fronturi de lucrari. De asemenea. profesionale. Astfel:  pentru lucrarile de modernizare si reparatii drumuri si poduri sau consolidari si aparari de maluri: cu autobasculanta se incarca.Excavatii terasamente . de asemenea va fi utilizata pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de constructie rezultate din activitatile de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul lucrarilor de constructii drumuri  incarcatorul frontal este necesar atat in sectorul de aprovizionare cat si in sectorul de productie si la depozite. montajul materialelor . acestea vor fi transportate fie in depozite fie la punctele de lucru aflate pe santiere la lucrarile contractate. ce va beneficia de tehnologii noi.. inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie. demolare etc . transporta si descarca materiale de constructie acolo unde acestea sunt necesare pentru executarea lucrarilor  pentru extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera: cu incarcatorul frontal se excaveaza in terasamente. procesul tehnologic care se va desfasura pe santiere. ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de realizare a lucrarilor de constructii drumuri. ultraperformante si nepoluante.Deplasarea urgenta in teritoriu a utilajelor proprii cu materiale si echipe .Ofera conditii noi de munca. va fi imbunatatit prin achizitionarea unor masini si utilaje moderne care sa reduca interventia factorului uman (acesta fiind pastrat cu rol de observatie) cat si timpii de executie. Descrierea lucrarilor/serviciilor oferite Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei. Prin urmare. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect. se transporta materialele de constructie rezultate.Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii reduce efectiv timpul pentru transportul. nu trebuie omis faptul ca vor fi CASATAigate si noi functionalitati in santier – demolare. eficiente. optimizarea santierului si eliberarea rapida de materiale. in urma investitiei. firma propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor si timpilor pe aceasta zona de activitate. manipulare materiale.

va instrui personalul si le va include in fluxul de productie. Asfaltare strada Biserica-Iepuras in comuna Poiana JUD. echipe. societatea va efectua instalarea acestora. cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite clientilor. dezafectare. PRIMARIA BREZOAELE. angajare de personal.A PRIMARIA COMUNEI POIANA. De asemenea vor putea fi diversificate activitatile companiei prin executarea de lucrari si prestarea de servicii diversificate in domeniul constructiilor in general cu ajutorul acestor utilaje – deci sustenabilitate si durabilitate a activitatii companiei. JUD. Cu echipamentele achizitionate in proiect ce vor fi integrate in fluxul de productie. Pentru exemplificare mentionam faptul ca o autobasculanta se inchiriaza cu 100 de lei pe ora si 5 lei/km.DAMBOVITA JUD. se vor putea realiza economii semnificative si creste numarul de lucrari constructii realizate.sat Zambroaia. durate de functionare.materialelor de constructie specifice la lucrarile contractate de societate si anume: scutesc firma de cheltuielile cu transportul materialelor. marind astfel productivitatea firmei. com. prin programarea lor pe trasee. santiere.C. va elabora proceduri tehnice de lucru si executie. jud. pe sectorul III Dupa achizitionarea utilajelor. Rezultatele proiectului Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:  cresterea si diversificarea lucrarilor si serviciilor in domeniul constructiilor si reabilitarilor de drumuri FE-37 . BRAZI INDUSTRIAL PARC Demolare. DAMBOVITA PRIMARIA BREZOAELE. ecologizare suprafete S.DAMBOVITA CONSILIUL JUDETEAN Imbracaminte PRAHOVA bituminoasa usoara pe DJ219. De mentionat ca mijloacele de productie achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de dezvoltarea unor lucrari contractate cu clientii pentru perioada urmatoare: Beneficiar Lucrare S. normare.Predeal Sarari. Prahova Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice-plombe si covoare bituminoase. in conditii de rentabilitate economica pentru firma. si eventual a fortei de munca inchiriate. prin achizitionarea acestor utilaje societatea va executa lucrari mai ieftine prin reducerea costurilor cu transportul si montajul. IN CONCLUZIE . precum si a echipamentelor inchiriate.

utilajele achizitionate fiind de ultima generatie ale unor producatori europeni cu traditie in domeniu.  durata prelungita de viata a utilajelor. Ca surse si mijloace de verificare. 3 mijloace de productie moderne noi existente in fluxul de productie  cresterea complexitatii lucrarilor executate si a capacitatii de productie  crearea de 4 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului  scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente  scaderea timpilor de executie la anumite lucrari  alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca  introducerea unor tehnologii moderne. nu produc resturi materiale. acestea se evidentiaza prin fiabilitate. FE-38 . in primul rand vor beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru. de asemenea. noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect. tehnologizare. condum redus de combustibili. precizie. Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv:     cresterea cifrei de afaceri cresterea numarului de lucrari prestate/oferite scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate cresterea numarului de salariati. clientii directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea executarii lucrarilor de drumuri. noii clienti care vor avea un furnizor de lucrari competitiv prin gradul inalt de mecanizare. avansate de productie  introducerea de fluxuri de activitati mecanizate in cadrul sectoarelor de productie  crearea si mentinerea unui flux tehnologic nepoluant. rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:     documentele contabile ale societatii balanta de venituri si cheltuieli rapoarte si procese verbale interne statistici ale departametelor de marketing si contabilitate. In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii. silentiozitate.

Achizitia utilajelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului a activitatii de constructii. cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei. firma contribuie la modernizarea de ansamblu a sectorului de constructii din judetul Prahova contribuind la reducerea decalajelor tehnologice si economice in zona prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare. prin utilizarea optima a acestora. S-a considerat ca o previzionare a nivelului vanzarilor din doua perspective este mai aproape de adevar: varianta optimista vs varianta pesimista. Costuri operationale si costuri de intretinere Avand ca deziderat principal “calitatea lucrarilor” ce vor fi realizate in cadrul firmei. prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul de productie. si un profit net de 21 milioane RON in anul 6. repezentand o crestere de peste 2 ori fata de anul zero. si implicit vor avea un consum redus de combustibili si lubrifianti. asigurarea a 4 locuri de munca pe perioada nedeterminata va conduce la eforturi financiare suplimentare. eficienta energetica si dezvoltarea durabila Achizitia de utilaje moderne la S.C. Prin implementarea proiectului care presupune achizitia de utilaje moderne va scadea consumul de resurse materiale si naturale. se va avea in vedere un consum mediu de combustibil/autobasculanta de 3000litri/luna si un consum mediu lunar de combustibil pentru incarcatorul frontal de 3000 litri/luna FE-39 . De asemenea. Productia preconizata Previziunea nivelului vanzarilor pentru lucrarile pe care firma le va realiza in conditiile utilizarii noilor echipamente este relativa in situatia in care CASATA mai desfasoara si alte activitati in domeniul constructiilor civile si industriale. Astfel pentru forta de munca nou angajata se preconizeaza costuri salariale de 900 lei/luna /salariat. deseurilor si a altor elemente si factori legati de poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. Astfel s-a estimat obtinerea unei cifre de afaceri de 267 milioane RON in al saselea an de la implementare.Protectia mediului. Proiectul are un caracter inovativ. reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. fiind in acelasi timp silentioase datorita dotarilor tehnice cu sisteme moderne antivibratie rezultand un sonor redus. Utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect vor fi de generatie noua. CASATA SRL va permite reducerea emisiilor. De asemenea prin realizarea acestei investitii in utilaje noi. o medie a acestor doua variante de calcule economice fiind cel mai probabil sa se realizeze faptic. SC CASATA SRL va utiliza in cadrul procesului tehnologic si fluxurilor de activitati lucrari de fiabilitate si calitate.

valoarea pietei constructiilor din Romania va fi.12 miliarde USD) in anul 2012. Specialistii companiei estimeaza ca valoarea acestui sector va continua sa creasca. de 32.31 miliarde USD). urmand a atinge. un avans de numai 4. ANALIZA PIETEI 6. Astfel. in 2009.astfel incat costurile lunare cu combustibilul vor creste cu aproximativ 38000 lei. rezulta un profit net estimat in anul 6 de 21. 5. Luand in considerare cele specificate mai sus costurile operationale anualizate vor ajunge pana in anul 6 la urmatoarele valori:    costuri cu materii prime si materiale auxiliare: 88.05% din valoarea PIB. in 2009. treptat. dupa scaderea impozitelor si taxelor precum si a amortizarilor.13 miliarde de lei (18. In ce priveste costurile de intretinere acestea vor fi la nivel minim intrucat furnizorii vor livra echipamentele cu termene de garantie astfel incat societatea va suporta numai revizii periodice la preturi minime.19% comparativ cu anul anterior).26% in raport cu anul precedent.62 miliarde de lei (13.6 milioane lei.72% (fata de 2008). Acest profit net va creste odata cu atingerea nivelului de profitabilitate al tuturor echipamentelor ce alcatuiesc fluxul tehnologic extins. in 2012. pana la 43. Potrivit previziunilor incluse in ultimul raport intocmit de firma britanica Business Monitor International (BMI).2 milioane lei alte costuri de exploatare: 40 milioane lei In aceste conditii. dupa evolutiarecord inregistrata in 2007 (+13. in FE-40 .9 milioane lei costuri cu forta de munca: 3. sectorul constructiilor va reprezenta 6. Totodata. anul acesta ritmul de crestere a pietei va fi de 8.

cu obiectivul final de a se ajunge la standardele Europei de Vest in infrastructura rutiera.12% din totalul personalului angajat din Romania. statistic. poduri beton. aceasta este de circa 0. avand in vedere multitudinea de concurenti pe aceasta ramura si faptul ca firma se incadreaza in categoria IMM. Referitor la segmentul de infrastructura.78 2.42 2. piata constructiilor din Romania va fi afectata de contextul economic dificil. la 0.17 6. mai ales in ceea ce priveste nivelul investitiilor din sectorul imobiliar.2010 sunt potrivit contractelor incheiate: FE-41 .39 Produse/servicii vandute -modernizare drumuri. clientii cei mai importanti ai firmei au fost: Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA BUSTENI PRIMARIA SOTRILE PRIMARIA CARBUNESTI PRIMARIA PROVITA DE SUS PRIMARIA DRAGANESTI % din total 46. in 2012. In ceea ce priveste cota de piata a CASATA in acest domeniu.3%. astfel incat pentru a pastra ritmul si pentru a indeplini obiectivele strategice in aceasta privinta sunt necesare investitii de mare amploare in infrastructura rutiera romaneasca.5 ori mai mari decât cele alocate în România în acest sector. consolidari podete .modernizare strazi . Astfel. dar ca rata de crestere se explica prin fondurile mici alocate în anii trecuti. Studiul mai arata ca densitatea drumurilor în România este de patru ori mai mica fata de alte state din Europa de Est si Centrala si de 14 ori mai mica fata de cea din tarile dezvoltate.92 milioane (10.timp ce numarul de angajati din industrie va totaliza 0. Specialistii spun ca. respectiv un raport de 8.modernizare strazi Pana la aceasta data. avem cea mai dinamica piata de constructii de drumuri din regiune. Clienti La nivelul anului 2008.modernizare strazi . sumele investite anul trecut de Polonia în infrastructura rutiera sunt de 4.64 2. si nu prin investitiile anuntate pentru viitor. procent relativ mic la nivel national dar important la nivel regional.56 2. insa vor fi inregistrate intarzieri fata de termenele anuntate initial.modernizare strazi . analistii BMI estimeaza ca marile proiecte de constructii de drumuri si autostrazi demarate anul trecut vor fi realizate.modernizare strazi .03% din forta de munca autohtona). insa va avea in continuare un trend crescator. cu o cifra de afaceri pentru 2008 de aproximativ 41 milioane USD. printre clientii importanti aferenti anului 2009 . Reprezentantii BIM estimeaza ca numarul salariatilor din constructii va ajunge.75 milioane de muncitori. Chiar daca piata româneasca va creste cu 30% pe an pâna în 2012 si piata din Polonia va creste doar cu 11%.

TRANS BITUM S. corporatii. BRAZI INDUSTRIAL PARC S. iar firma nu este expusa la riscuri majore de dependenta fata de un furnizor/client major. ecologizare suprafete -asfaltare strazi -asfaltare strazi Furnizori Compania in activitatea sa curenta.A. dezafectare. institutii publice si FE-42 . S.8 4. % din total 22 5. filer ciment. JUD.PRAHOVA PRIMARIA CIOLPANI. Inchiriere masini lucrări sub antrepriza Se observa faptul ca managementul companiei are experienta necesara astfel incat sa adopte o buna politica de furnizori si clientela. S. Alti furnizori 2.R. Piata Tinta a companiei este constituita in special din autoritati publice locale (primarii.PRESTATORI DE SERVICII S. filer Motorina Servicii de cazare. posta. Dispersia acestora este relativ mare. dezvoltatori.C.R.61 Ce furnizeaza bitum. WIN PASS OIL S. respectiv sa evite gradul de dependenta operationala si financiara fata de un singur furnizor sau fata de un singur client major. de transport. JUD.40 59.DAMBOVITA PRIMARIA VALEA CALUGAREASCA S.C.L.R. HOLCIM S.C. GEOMAV CONSTRUCT S.R.4 12 11.C.C. DAMBOVITA % din total 26% 18% 10% 12% 23% 5% 6% Produse/servicii vandute -modernizare strazi -modernizare strazi -asfaltare strazi -asfaltare strazi -demolare.79 4. JUD ILFOV PRIMARIA BREZOAIA.FURNIZORI MATERIALE: S.Clienti existenti CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIMARIA CAMPINA.A.L. consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM .C. dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti 1.L. TRANS BITUM S. JUD. JUD. telecomunicatii. S.L.PRAHOVA PRIMARIA POIANA. apeleaza la mai multi furnizori. avand in vedere diversitatea activitatilor.

performante. fapt care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii. S.819. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei. Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai companiei CASATA SRL la nivel local si regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2007: Nr. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect.cr Nume Companie t.739 869. care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMMurilor. servicii de intretinere si bineinteles constructii drumuri si autostrazi.126 20.082.private) care opereaza in mediul industriei constructiilor si utilizeaza servicii oferite de CASATA in functie de necesitatile de infrastructura.722.785 135.326.242 605. Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CASATA. reamenajari. care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata.286 1. CASATA SRL sunt companii similare care executa lucrari in domeniul constructiilor si amenajarilor de drumuri.495 Profit Net 2007 (RON) Numar mediu angajati 2007 176 135 218 Din tabelul de mai sus se constata ca principalii concurenti sunt in general intreprinderi mici si mijlocii si concureaza mai ales la contractarea proiectelor de constructii in judetul Prahova dar si limitrofe FE-43 . Astfel concurenta CASATA este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul constructiilor civile si industriale. reabilitari.018.C. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi. Cifra de afaceri 2007 (RON) 1 2 3 SC STAR T&D SRL SC CONDORII SULT SRL SC DRUMURI SI PODURI PRAHOVA 4 5 SA SC MATERO AMA SRL SC SCT SRL 5. CASATA SRL va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune.C.064 14.482 2. dar si din zone limitrofe.673.806 15 9 43. Concurenta Concurentii S.777 583. in special din judetul Prahova.

experienta in proiecte de anvergura 4. Acestia din punct de vedere al pricipalilor indicatori bilantieri nu se ridica la acelasi nivel cu CASATA. flexibilitatea si dinamismul unui IMM. Ilfov). dotare moderna dar si mobilitatea. dependenta de utilaje moderne 2. parteneriate cu companii din industriile conexe 3. mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura Pentru a se imbunatati pozitia pe piata trebuiesc intreprinse urmatoarele masuri:  dotarea firmei cu utilaje de ultima generatie si o retehnologizare a utilajelor deja existente Dotarea tehnica superioara a firmei va conduce la cresterea cotei de piata a acesteia.(Dambovita. performante financiare deosebite OPORTUNITATI 1. alterarea conditiilor economice datorita crizei economice globale PUNCTE SLABE 1. brand putin cunoscut la nivel national 3. fapt ce demonstreaza comparativ managementul performant al acestei societati. echipa de conducere experimentata cu relatii bune in piata 5. Avantajul CASATA este ca aceasta deja are o traditie in piata. se va reduce FE-44 . adaptabilitate si flexibilitate inalta 3. Realizarea investitiei propuse va mari capacitatea de a gestiona proiecte de mai mare amploare si va conferi avantajul competitiv al unei intreprinderi ce detine experienta. schimbari in legislatie 3. a devenit un nume cunoscut si are lucrari in derulare atat cu firme private cat si cu autoritati publice. se va imbunatati atat aspectul calitativ. dovedind capacitatea de a executa si coordona lucrari de amploare si de a obtine contracte prin participari la licitatii. Urmare a noilor tehnologii introduse. mentinerea trendului crescator al industriei constructiilor 2. dar si cantitativ al ofertei. companie dinamica in plina ascensiune 2. adresabilitate regionala 6. marii jucatori din piata 2. Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. marile companii care urmaresc lucrari specifice la preturi avantajoase AMENINTARI 1.

utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi. imbunatatind randamentul economic al SC CASATA SRL si contribuind la cresterea prestigiului si competitivitatii acesteia in piata. sustinuta de o piata cu o cerere ascendenta ca volum. se va eficientiza utilizarea resurselor materiale si umane.  dezvoltarea sistemului de contractare pe mai multe coordonate si promovarea lucrarilor In acest sens. catre activitati de cercetare dezvoltare.  asigurarea permanenta a calitatii lucrarilor si serviciilor Mentinerea unui standard ridicat de calitate a lucrarilor si serviciilor. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. Mentinerea CASATA pe o piata cu o concurenta atat de acerba implica printre altele si implementarea de planuri investitionale coordonate astfel incat investitiile respective sa asigure sustenabilitatea afacerii si eficienta activitatii pe termen lung. In acest sens. reiese ca orientarea intreprinderii pentru investitii in modernizarea si cresterea capacitatii de productie reprezinta o decizie economica fundamentata. specialistii firmei lucreaza la o strategie de marketing care sa duca la atingerea obiectivelor planificate. strategia de marketing este orientata spre a furniza solutia corecta. printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. pentru ca aceasta sa corespunda normelor europene de calitate.consumul de timp pe anumite tipuri de lucrari. inovatie. consideram ca proiectul este necesar si estimam ca va avea un grad de recuperare rapid. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate. clientului potrivit. Luand in considerare piata tinta si caracteristicile lucrarilor. constituie o preocupare permanenta a mangementului firmei. Avand in vedere ca activitatea curenta a firmei se desfasoara pe intreg parcursul anului iar adresabilitatea lucrarilor si serviciilor executate este diversa. diversitate si exigente. Din cercetarea concurentei si a potentialului pietei locale. cu scopul de a face firma FE-45 . Implementarea in procesul de productie de noi echipamente si tehnologii adecvate se va realiza prin alocarea sistematica a unei cote importante din profitul realizat in activitatea curenta.retehnologizare a firmei precum si prin atragerea de finantari. diversificarea acestora. strategia este de a utiliza orice canal de publicitate/promovare in mod progresiv si diversificat. la momentul potrivit. SC CASATA SRL va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza. pe linga realizarea unor lucrari de calitate la un pret atractiv. STRATEGIA DE MARKETING Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei. 7. si toate acestea la un pret acceptabil.

Reamintim ca activitatea firmei este guvernata de procedurile tehnologice si de calitate cuprinse in Sistemul de Management al Calitatii. prin programe de loializare a acestora .consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata.imbunatatirea continua a lucrarilor executate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului . . SC CASATA S.profesionalism in relatia cu clientul Avand in vedere cerintele pietei precum si concurenta existenta in domeniu.R.R. SC CASATA S. sau participarea la evenimentele organizate de principalele publicatii economice si financiare.R. poate executa lucrari diverse. FE-46 .etc.acordarea de garantii credibile la lucrarile executate.reducerea costurilor non calitatii . prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii.asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor oferite in piata la nivel european .asigurarea satisfacţiei clienţilor . pornind de la cele simple si pana la lucrari cu un grad mare de specializare . Pentru a mentine prezenta firmei in piata in mod continuu se vor utiliza metode specifice precum: participarea la evenimentele semnificative din industria de constructii si conexe. punandu-se accent pe urmatoarele aspecte: . are aceasta capacitate prin echipele sale de lucru care pot executa o mare diversitate de lucrari constructii. Prin numarul optim de lucratori calificati pe meserii.L poate aborda lucrari complexe cu timp minim de executie.cat mai cunoscuta in piata si de a CASATAiga cat mai multi clienti in continuare. . Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza: .oferta complexa de lucrari venita de la un singur executant.flexibilitatea tehnologiilor oferite ce acopera orice tip de solicitare. constructii montaj.L. SC CASATA S.timp scurt de executie a unei lucrari. asa incat clientul sa negocieze cu un singur furnizor toata lucrarea de care are nevoie.identificarea unor noi tipuri de lucrari si servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive pentru client In ceea ce priveste politica de marketing. datorat intrepatrunderii operatiilor aferente aceleiasi zone. politicile de marketing vor fi corelate si cu cerintele clientelei. aceasta are la baza urmatoarele principii : .L.satisfacerea exigentelor beneficiarilor atat din punct de vedere calitativ cat si din punct de vedere al respectarii termenelor de executie a lucrarilor .respectarea contractelor incheiate .

la experienta si abilitatile acumulate in perioada de activitate desfasurata de la infiintare pana in prezent. echipamentele moderne si competitive din punct de vedere calitate si costuri de operare. precum si la performantele economico-financiare inregistrate. alaturi de proiectele de infrastructura de mare amploare. Se prezuma ca prin implementarea proiectului firma va lucra cu o marja medie de profit de 10%. Avantajele competitive ale societatii constau in integrarea pe verticala. Pretul propus (analiza in contextul pietei) In general societatea a lucrat cu o marja de profit de 8% functie de tipul de activitati si mai ales de conditiile de piata la un anumit moment. managementul competent si cu experienta acumulata in acest domeniu. acest lucru facandu-se in conditii de profitabilitate. Sub impulsul adus de posibilitatile de finantare (atat bancara cat si cu fonduri structurale). tendinta care se va mentine insa cu un ritm usor incetinit in conditiile crizei economice globale. regional al lucrarilor de infrastructura rutiera. persoanelor juridice si fizice .timpul va fi cel mai important. finantari etc.Strategia de marketing are în vedere printre altele si dezvoltarea paginii de internet a companiei pentru a mări gradul de vizibilitate al firmei precum si parteneriatele strategice cu firme din industrii conexe. In sectorul constructiilor. Strategia de mentinere/imbunatatire a cotei de piata Societatea se gaseste in prezent intr-o pozitie de crestere si consolidare iar implementarea proiectului va conduce la cresterea numerica si valorica si calitativa activelor fixe. Preturile de vanzare sunt in marja competitiei. prin urmare acesta va imbunatati performantele de profitabilitate a activitatii. in momentul demararii modernizarilor. domeniu ce s-a aflat intr-o perioada de dezvoltare fara precedent in ultimii ani. avand in vedere ca firmele mari au in executie lucrari pe termene mai mari (deci constrangeri de timp.acestia vor apela si la societatile mici si mijlocii. acestea se vor lansa in proiecte de extindere care necesita constructii si amenajari de noi zone (vezi judete limitrofe. Ne referim in principal la certificarile obtinute. FE-47 . locale din punct de vedere al distantelor. vor fi sub influenta mai multor constrangeri. societatea are in vedere si proiectele mai mici. Activitatea SC CASATA SRL este legata de dinamica evolutiei din domeniul constructiilor in infrastructura. Spre acest segment se va orienta in principal societatea avand in vedere ca potentialii beneficiari. Strategia de viitor va fi centrata pe competitivitate si eficienta astfel incat sa fie valorificate toate oportunitatile dar si atuurile CASATAigate pana in prezent.). proiecte dezvoltate de autoritati care au ca obiectiv upgradingul la nivel local. activitati conexe). Dupa implementarea proiectului activitatea va fi in continuare orientata pentru satisfacerea clientilor din categoriile autoritatilor publice ocale.

dar mai ales prin costuri de productie scazute datorate performantelor tehnice ale noilor echipamente de productie achizitionate.Apreciem ca in viitor numarul competitorilor pe piata constructiilor mai ales cele cu grad mare de complexitate se va reduce considerabil. Clientii acorda importanta unor caracteristici precum calitatea. Daca nivelul costurilor de productie va fi ridicat in primii ani de functionare a capacitatii de productie. ce minimizeaza consumul de materiale. Preturile relativ scazute vor fi tinute sub control prin adaosul practicat. energie. Metode de vanzare Strategia de vanzari a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si pe posibilitatile sale financiare. In aceasta situatie nivelul preturilor va fi fixat astfel incat sa cuprinda o marja bruta corespunzatoare si corelata cu costul de productie. SC CASATA SRL va executa lucrari si serviciii ale caror costuri pot concentra un numar mare de beneficiari de tipuri diferite. in momentul in care conditiile pietei permit aceste schimbari. regasirea lor totala in pretul produsului poate afecta serios volumul vanzarilor. Raporturile dintre cerere-oferta-pret vor fi stabilite prin mecanismul concurential. usor adaptabile la cerintele pietei. insa plafonul acestora se va situa usor sub nivelul celor practicate pe piata de resort. Previziunea vanzarilor (conform cash flow prognozat) ia in considerare urmatoarele ipoteze rezonabile: - Nu vor avea loc schimbari majore in structura de cost sau de pret O rata medie de crestere anuala cuprinsa intre 5%-10% in functie si de evolutia industriei specifice in urmatorii ani Sezonalitatea acestui tip de business. livrarea la termen si un serviciu/relatie cu clientul de inalt profesionalism (cunoscandu-se faptul ca pretentiile in acest sens au crescut mult in ultimul timp). urmand ca acesta sa fie modificat ulterior de catre firma. Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor. avand in vedere limitarea tehnologica si lipsa de personal calificat. Avantajul competitiv ce va fi dobandit se bazeaza in primul rand pe eficientizarea financiara a costurilor unor operatiuni in care se va diminua componenta de manopera umana. pretul acceptabil. cu varfuri in perioadele de vara si scaderi pe timpul iernii. acestea vor fi flexibile. timp. forta de munca si pierderile tehnologice prin reglajele si service-ul la componentele mijloacelor de productie achizitionate. FE-48 . Echipamentele ce vor fi achizitionate vor putea fi folosite in executarea lucrarilor efectuate de - firma – ne referim la lucrari proprii. Se vor evita greseli de tipul orientarii excesive a preturilor dupa costuri sau nerevizuirii preturilor la intervale care sa permita valorificarea schimbarilor survenite pe piata precum si a investitiilor proprii.

963.261. pe parcursul perioadei de referinta.749 373. PLANUL FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus. acordarea unor tarife diferentiate si a unor facilitati de plata.074. necesarul de finantare si sursele de finantare: Nr.336.In ceea ce priveste modalitatile de vanzare si plata.845 1. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung. indicatorii de performanta financiara. 8. crt. firma va aplica politici flexibile de lucru cu clientii sai prin negocieri.094 1.261.336. Prezentam mai jos bugetul total al proiectului.904 1. 1 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoare (lei) 2. 1 2 3 4 5 6 7 Surse de finanţare Valoarea totală a proiectului Valoarea neeligibilă a proiectului Valoarea eligibilă a proiectului Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar Contribuţia prin împrumut Valoare (lei) 2. crt.749 Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus FE-49 .654 1. precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta.845 Nr.

261. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60% din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a beneficiarului SC CASATA SRL Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 3 Valoarea eligibilă a proiectului 1.904 55% din valoarea eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin program 5 6 Contribuţia solicitantului Contribuţia în numerar 1. Suma va fi suportata de catre beneficiar – CASATA SRL in categoria costuri neeligibile ale proiectului Valoare eligibila a proiectului de finantare prin programul Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice.654 4 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 1. crt.094 pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect.Nr.074.845 1. Aceasta suma ce va fi suportata de catre SC CASATA SRL si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului – ce reprezinta 45% din valoarea eligibila a proiectului – si integral costurile neeligibile ale proiectului Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar SC CASATA SRL in numerar din surse proprii 7 Contribuţia prin împrumut In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si sFE-50 .261. Surse de finanţare Valoare (lei) Explicatii Valoarea neeligibila din proiect corespunzatoare cotei de TVA 19% 2 Valoarea neeligibilă a proiectului 373.845 Contributia solicitantului SC CASATA SRL la valoarea TOTALA a proiectului.963.

au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei.de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor.veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului .cheltuielile cu salariile si taxele aferente. luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv . .previziunea mai contine alte cheltuieli financiare si impozitele pe profit estimate corespunzator rezultatelor brute obtinute din activitatea totala a companiei . de la care se porneste prognozarea FE-51 .in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie . Bilantul sintetic previzionat porneste de la urmatoarele ipoteze: coloana An 0 contine posturile bilantiere aferente ultimului an fiscal incheiat.cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare. Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a proiectului plus 5 ani).randul „Venituri Financiare” a fost completat cu veniturile financiare estimate trimestrial pentru primii doi ani. analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie. acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului . a fost previzionat Contul de Profit si Pierderi astfel: . odata cu implementarea proiectului .la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului. Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta. in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: . dupa care anual .nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei Pornind de la Contul de Profit si Pierderi din anul anterior intocmirii Planului de afaceri si defalcarea veniturilor si cheltuielilor in mod corespunzator. cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati.cresterea marjei profitului net de la 8% pana la 10% in medie pana in anul 6 demonstreaza eficienta realizarii investitiei. avand in vedere implementarea proiectului si cresterea volumului de productie.defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si pierderi . insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a cheltuielilor.

9. respectiv profit. in urma achizitionarii noilor utilaje valoarea stocurilor este corelata cu procesul de productie precum si cu volumul cresterii productiei anuale rezultatul fiecarui exercitiu financiar este pozitiv. certificari FE-52 . o rata a acoperirii fluxului de numerar de peste 1.2 pe perioada analizata. societatea va inregistra o rata a rezultatului din exploatare de peste 10% in toti anii previzionati. care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an. De mentionat faptul ca in urma realizarii investitiei. prin urmare activitatea curenta a companiei este generatoare de cash. de peste 5 milioane lei cu o rata interna de rentabilitate de 3%. corespunzator si Contului de Profit si Pierderi previzionat Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii: veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri previzionate initial. in conditiile aplicarii unei rate de actualizare de 5%. .- in anul 1 se evidentiaza valoarea suplimentara la pozitia active imobilizate brute. si o valoare actualizata neta a fluxului de numerar pozitiva. considerandu-se ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar este pozitiv. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE Diplome.

crearea a doua locuri de munca permanente pentru urmatoarele posturi : • Operator Descrierea ocupaţiei: 1) Contextul ocupaţiei Ocupaţia este practicată în şantierele de construcţii. robineti. lucrătorul în foraje orizontale. Activitatea lucrătorului în foraje se desfăşoară în echipă. uleiuri etc. rigla de nivelment. să identifice corect condiţiile de lucru. unsori. să le pozitioneze corect la locul de execuţie. să foreze găurile pentru montarea conductelor si să monteze conductele. în mediu extern si intern în condiţii de temperaturi normale sau extreme. bentonita. el este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident. În desfăşurarea activităţilor de forare piloti trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri. instrucţiuni FE-53 . piese. Programul normal de lucru poate fi depăşit pentru încadrarea în termenele prevăzute de proiect. să cureţe şi să întreţina utilajele şi echipamentele necesare în activitatea de foraj piloti. să prepare corect fluidele de foraj. malaxoare. De asemenea. subansamble: furtunuri. Cei care practică această ocupaţie pot fi temporar relocaţi.Recrutarea personalului pentru activitatea nou creată se va face la sediul societatii BOGDAN COMPANY SRL. mufe de racord. să le transporte în siguranţă la şi de la locul de execuţie. 2) Procesul de lucru Lucrătorul în foraje din sectorul construcţii trebuie să ştie să utilizeze maşinile de foraj piloti. Pentru realizearea activităţii sale. statii de emisie-receptie şi materiale. ruleta. compresoare de aer. se foloseşte de: trusă de chei.

adaptabilitate la situaţii noi. spirit de observaţie. spirit de echipă. tehnologii de forare. cum ar fi: atenţie. organizarea şi raportarea activităţii de forare Executarea lucrarilor pregatitoare de forare Realizarea forajelor Prepararea fluidelor de foraj Întreţinerea de rutină a utilajelor de foraj 4) Alte informaţii relevante În vederea îndeplinirii sarcinilor sale. mecanică. de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice. îndemânare. geologie. normative în domeniu etc. lucrătorul în foraje piloti trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică elementara. viteză de reacţie etc • Mecanic Descrierea ocupaţiei: FE-54 . mecanica pamanturilor. rezistenţa materialelor folosite în lucrările de foraje.3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite de lucrătorul în foraje piloti sunt următoarele: Planificarea. putere de analiză şi decizie. De asemenea. trebuie să aibă o serie de aptitudini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful