Sunteți pe pagina 1din 2

Notiune Raspunderea juridica reprezinta institutia fundamentala a dreptului reflectand stadiul de evolutie al societatii,nivelul constiintei si al responsabilitatii sociale.

Sun cunoscute 2 forme: - raspunderea civila - raspunderea penala. S a fundamentat si teoria raspunderii de drept administrative ca o forma specifica a raspunderii alaturi de cea penala sic ea civila.Raspunderea juridical se refera la sistemul normelor juridice care reglementeaza situatii in care printr un fapt illicit se incalca o norma de drept,procedura aplicata si sanctiunile specifice care intervin. Bazele stiincifice ale raspunderii in dreptul administrative Raspunderea administrative reprezinta totalitatea normelor care reglementeaza situatia in care subiectul de drept prin fapte ilicite incalca normele dreptului administrative si regulile generale de convietuire sociala.Normele administrative specifice raspunderii reglementeaza acele raporturi sociale ce apar intre organelle administratiei publice precum si intre aceste organe si celelalte subiecte de drept daca prin fapte ilicite se adduce atingere normelor de drept administrative. In Romania,raspunderea administrative a fost reglementata pentru prima data in legea pentru infiintarea consiliilor de stat care dadea posibilitatea persoanelor prejudiciate de autoritatea administrativa sa se adreseze instantelor pentru apararea drepturilor lor. Raspunderea administrative cuprinde 4 categorii de norme juridice: - cu privire la conduita ilicita - referitor la conditiile necesare pentru stabilirea raspunderii - sanctiuni administrative - procedura administrativa aplicata. Elementul generator al raspunderii administrative il reprezinta faptul ilicit care in doctrina dreptului administrativ are forma unei abateri administrative. Abaterea administrativa Subiectele de drept care nu respecta obligatiile ce le revin din dispozitiile normative cuprinse in dreptul adminsitrativ savarsesc o abatere administrativa prvazuta si sanctionata de normele dreptului administrativ. Incalcarea normelor administrative se realizeaza printr o varietate de forme, putand genera modalitati diferite ale raspunderii administrative. Pentru a fi in prezenta unei abateri administrative, actul administrativ aplicabil trebuie sa reglementeze urmatoarele aspecte: - obligatiile ce le revin unui serviciu public,functionar public sau persoana fizica ori juridica - sanctiunile aplicate celui care incalca obligatiile ce i revin din acte normative administrative - organul statal competent sa constate abaterea si sa aplice sanctiunile administrative - caile de atac si organele competente sa solutioneze plangerile. Identificarea formelor raspunderii in dreptul administrative In functie de natura faptului ilicit generator al raspunderii administrative si de specificul normelor administrative incalcate, se cunosc 3 forme: - raspunderea contraventionala ( nu reprezinta forma tipica a raspunderii administraive pentru ca spre deosebire de alte forme, nu presupune si existenta unor raporturi de drept administrativ de subordonare ci numai faptul ilicit al incalcarii unei norme de drept administrativ) - raspunderea administrativ-disciplinara ( ii este proprie raspunderea organului administratiei publice, a organelor nestatale, a functionarului public pentru incalcarea obligatiilor ce le revin ) - raspunderea administrativ-materiala ( are la baza principiul responsabilitatii statului, a functionarului public pentru prejudiciile materiale pe care actul unilateral de putere, faptele si operatiile administrative contractuale le produc persoanelor fizice si celor juridice ).

Subiectele raspunderii administrative 1. Statul ( poate fi subiect al raspunderii administrative pentru activitatea organelor puterii legislative si judecatoresti si pentru activitatea puterii executive si a functionarului public. Statul poate raspunde patrimonial pentru activitatea organelor puterii judecatoresti, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale.) 2. Autoritatea administrativa ( raspunde daca prin activitatea ce o desfasoara nu respecta dispuzitiile constitutiei si legislatiei, aduce atingere unor drepturi si unor interese ale particularilor sau produce prejudicii materiale ) 3. Functionarul public ( Este o raspundere material administrativa,daca prin actul sau prin fapta ilicita s a creat un prejudiciu. Este o raspundere administrativ disciplinara daca nu sunt respectate normele spacifice din statutul functionarului public) 4. Persoanele fizice sau juridice ( raspund administrativ pentru savarsirea unor abateri administrative. Forma raspunderii este contraventionala.) Organele care constata si aplica sanctiuni administrative 1. Organele puterii legislative si organele administratiei publice ( Au competenta legala de a constata raspunderea administrativ disciplinara si pot aplica sanctiuni cu caracter administrativ disciplinar in conditiile legii ) 2. Agentii organelor administratiei publice functionarii publici ( desemnati prin acte normative de stabilire si sanctionare a abaterilor administrative sa constate elementele specifice raspunderii administrative si sa aplice sanctiunile corespunzatoare.) 3. Instantele de judecata ( statul poate fi obligat la acoperirea prejudiciului suferit de participant printr o hotarare judecatoreasca definitiva. Insantele judecatoresti pot obliga autoritatile administrativ publice la despagubiri catre persoanele participante daca printr un act administrativ sau fapt administrativ li s a creat un prejudiciu.) 4. Parhetele ( prin procurori, pot aplica in faza de urmarire penala una din sanctiunile cu caracter administrativ in cazul inlocuirii raspunderii penale cu cea administrativa). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sanctiunile administrative Avertismentul si mustrarea amenda confiscarea munca in folosul comunitatii anularea actelor administrative ilegale retragerea autorizatiei administrative de functionare interzicerea temporara sau deninitiva a angajarii unor persoane fizice sau juridice interzicerea temporara sau definitiva de a parasi localitatea interzicerea temporara sau definitiva de a se permite accesul intr un alt stat.