Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ANDREI AGUNA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

CAIET DE PRACTIC

Masterand, Loredana Monica Stoica

2013
1

STAGIUL DE PRACTIC

Perioa a e e!"#$%rare : De la 06 17 august 2012, 04-14 septembrie 2012 rogram de lucru !ilnic, "ntre orele # 17 &' r%(#)or e!e('a): $umele %i prenumele& 'anure etisleam (unc)ia& *onsilier *lientel+ ersoane (i!ice i ,MM-uri 'ele-on, email& 034140610#, tanure.petisleam/ing.ro So*ie)a)ea : Denumire& Sc. ,$0 1an2 $.3. 4msterdam Sucursala 1ucureti Sediul social& 1d. Mamaia nr. 251 253, #0055# *onstana Domeniul de acti6itate& 6151100 Ca r%+ e e!"#$%rare a a*)i,i)#-ii : Locaie& compartimentul 7etail S*%r)# e!*riere a a*)i,i)#-ii e!"#$%ra)e n perioada de practic desfurat la ING Bank Branch Constana am nvat s folosesc practic programul de scoring n vederea creditrii,documentele necesare pentru acordarea creditelor, documentele i procedurile necesare nfiinrii de firme, schimbrii persoanei n relaia cu banca, am oferit asisten n vederea folosirii serviciilor de la A ! i A" , activare carduri prin #$",am nv at paii i completarea documentaiei pentru deschiderea de conturi, emitere carduri, nmm%nare carduri, nm%nare cod pin,am nvat procedurile de completare a boleroului care finali&ea& operaiunile dintr'o &i bancar, am nvat procedurile de nm%nare cecuri, am nvat s complete& formulare de depunere(retragere de numerar,precum i procedurile de primire, nm%nare i asisten n folosirea )igi#ass'ului pentru serviciul *omeBank+ E,a+%area a*)i,i)#-ii e!"#$%ra)e : - deprinderi practice dob8ndite& utili!area programelor pe calculator speci-ice domeniului bancar, utili!area ser6iciilor 4'M, 4S', 9S, completarea documentelor speci-ice produselor i ser6iciilor bancare

- cuno%tin)e teoretice -olosite& conceptul de produse i ser6icii bancare, conceptul de "ntocmire documente, conceptul de utili!are a programelor speci-ice instituiilor de credit - aspecte rele6ante ale acti6it+)ii practice des-+%urate utile "n -ormarea ca specialist& am "neles cum se "ntocmete documentaia de creditare i cum se -olosete programul de scoring, am "neles cum se desc:id conturile, cum se "n-iinea!+ -irme i cum se desc:ide relaia cu banca, am "neles cum se eliberea!+ cardurile "mpreun+ cu codurile pin a-erente, am "neles cum -uncionea!+ ser6iciile 4'M, 4S', ;ome1an2

C.ESTIONAR
$r.crt. 27 Re+e,a'-a !)a8i%+%i e 9ra*)i*# 9e')r% "or(area *a !9e*ia+i!) a< 0radul de "ncadrare a acti6it+)ii des-+%urate "n tematica recomandat+ b< =n ce m+sur+ sarcinile de lucru au -ost trasate clar %i s-a urm+rit reali!area lor > c< 0radul de -olosire a cuno%tin)elor dob8ndite "n -acultate d< =n ce m+sur+ abilit+)ile practice dob8ndite 6+ sunt utile > Co' i-ii+e e e!"#$%rare a a*)i,i)#-ii e 9ra*)i*# a< *ondi)ii de lucru?spa)iu, atmos-era,etc< b< =n ce m+sur+ ec:ipamentul pus la dispo!i)ie a corespuns sarcinilor trasate > c< $i6elul de "ndrumare acordat de specialistul desemnat de societate d< $i6elul a@utorului colegial primit Per!9e*)i,e e *o+a<orare a< =n ce m+sur+ 6+ dori)i continuarea acti6it+)ii "n aceea%i -irm+ ?e6entual ca anga@at< > b< =n ce m+sur+ poate -i recomandat+ aceast+ -irm+ unui coleg > P%'*)a/ 0(i' 1 23 (a4 1 56 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5

:7

;7

=7 Anumera)i "n ordinea descresc+toare a importan)ei 5 cursuri predate "n -acultate ale c+ror discipline teoretice le-a)i -olosit "n cadrul stagiului de practic+& 1 olitici i te:nici bancareB 2 Moned+,credit,b+nciB 3 ,nstituii de creditB 4 - (iscalitateB 5 ,nginerie -inanciar+. 57 Anumera)i "n ordinea descresc+toare a importan)ei 5 aspecte po!iti6e ale stagiului de practic+& pro-esionalism, claritate, colegialitate, serio!itate, noutateB

>7 Anumera)i e6entualele aspecte negati6e ale stagiului de practic+& nu a eCistat nici un aspect negati6 al stagiului de practic+