Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE INTERVENIE PERSONALIZAT

Terapie logopedic Numele i prenumele: A S Da!a na!erii: "rupa:#are Prega!i!oare "rdini$a cu program normal nr % Diagnostic logopedic dislalie polimorfa Etiologie musculatur lingual flasc, motricitate i tonus slab; deprindere eronat de impostare; auz fonematic deficitar. Pro&lemele cu care 'e con(run! copilul: ) nivelul de dezvoltare al limbajului este cu aproximativ 2 ani sub v rsta cronologic !evaluat prin "#etul de probe pentru stabilirea v rstei psi$ologice a limbajului%& '.#tnic, E.(rjma); & are un vocabular sarac, exprimarea este deficitar, at t d.p.d.v. al articula*iei, c t i al utilizrii regulilor sintactice ; & particularit*ile vocii+ intensitate normal, voce pl ngrea*, & ritmul vorbirii este normal ; & auzul fonematic slab dezvoltat;. & prezint sunetele+ r, l , omise iar sunetele : ce, ci, z, j, pronunate defectuos (peltic) & pronun* cu dificultate cuvinte polisilabice. 'opilul aduce frecvent ,n discu*ie situa*ia familial, manifest nd o team declarat fa* de tatl su i fa* de posibilitatea ca acesta s&l ia ,n tutel. Priori!$i pen!ru perioada ! - luni) .recerea de la o etapa terapeutica la alta este dependenta de competen*ele i ac$izi*iile fiecrui copilului. & & obiectivul cadru: corectarea i dezvoltarea comunicrii orale, ,n vederea exprimrii clare i expresive o&iec!i*e 'peci(ice /. obinerea sunetelor deficitare si exersarea lor; 2. consolidarea sunetelor obinute !. diferenierea sunetelor ". automatizarea sunetelo.

O&iec!i*e

+on$inu!uri

#e!ode i mi,loace de reali-are

Perioada de in!er*en$ie

+ri!erii de apreciere a progre'ului

#e!ode i in'!rumen!e de e*aluare Evaluarea nivelului de comunicare.

#biectiv $eneral: 'orectarea i Exerci*ii dezvoltarea generale de comunicarii comunicare. orale #biective specifice /.ob*inerea 1regtirea sunetului impostrii deficitar "% sunetelor.

Demonstra*ia 3bserva*ia Exerci*iul 'onversa*ia 1ovestirea Demonstra*ia Exerci*iul

# ,ntre*in o conversa*ie, ,n care s se respecte pronun*ia corect ,n exprimare. & s respecte pozi*ionarea organelor fonoarticulatorii ,n pronun*ie;

3bservarea pozi*ionrii organelor fonoarticula& torii.

Emiterea sunetului prin demonstra*ie i imita*ie. Emiterea concomitent Emiterea independent.

Demonstra*ia. 4odel imita*ie la oglind. Exerci*ii fonoarticulatorii 'ompara*ia sonor.

& s pronun*e 1ronun*area corect sunetul sunetului 60 60

2.consolida& 2ntroducerea 5naliza rea sunetului sunetului ,n fonetic. obtinut silabe. 'ompara*ia sonor.

& s pronun*e corect sunetul in silabe + & directe a, e, i, o ,u & inverse a,e, i, o, u &structuri reversibile a7a, e7e, i7i

1ronun*area fonemelor ,n silabe directe i inverse.

-.diferentierea sunetelor000,0s

Diferen*ieri de alte sunete.

& logatomi a,e i, o, u & intervocale aa, ee, ii, oo, uu

2ntroducerea Diferen*ierea sunetului ,n motrico& cuvinte. 9inestezic

& sunetul afectat se introduce in cuvinte monosilabice, bisilabice, polisilabice in care fonemul se afla in pozitia, initial, median si final

1ronun*area cuvintelor care con*in fonemele ,n diferite pozi*ii.

Diferen*ierea :ocul didactic la nivelul Exerci*iul sonor silabelor. 'ompara*ia

8. 5utoma& Diferen*ierea 5naliza tizarea la nivelul sinteza sunetelui cuvintelor. fonematic

Exersarea sunetului deficitar ,n propozi*ii.

&s pronun*e corect paronimele date + ur& jur; &s rosteasc propozi*ii simple ,n care sunetul deficitar este prezent la ,nceputul, mijlocul i sf ritul cuv ntului.

1ronun*area fonemelor ,n compara*ii.

=ostirea propozi*iilor simple, care s con*in cuvinte ,n care s fie prezent sunetul deficitar.

Exersarea sunetului deficitar ,n povestiri scurte, texte i memorizri

1ovestirea 'onversa*ia :ocul didactic 'ompunerea dup imagini.

&s povesteasc dup imagini o poveste; &s memorize poezii scurte care con*in sunetele deficitare + <ase ra*e 'osaul #aa

1ovestirea dup imagini i memoriza& rea.

>ot+ Dup automatizarea sunetului deficitar ?% se va trece la emiterea, consolidarea, diferen*ierea i automatizarea sunetelor + ce, ci, j, , l, r. @recven*a activit*ilor logopedice este de o edin* pe sptm n !2A de minute).

1rofesor logoped,

S-ar putea să vă placă și