Sunteți pe pagina 1din 122

CAPITOLUL 1

CONSIDERA II TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA


STOCURILOR
1.1. Clasificarea stocurilor
Principalele tipuri de stocuri de inute de o ntreprindere sunt destinate utilizrii n
produc ie sau destinate vnzrii, fin n acela i stadiu n care au fost procurate, fie dup ce au
suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt mrfurile, ambalajele, materiile prime,
produsele finite, produc ia n curs de execu ie, obiectele de inventar.
Mrfurile sunt bunuri pe care ntreprinderea le cumpr, le stocheaz i le vinde, de
obicei n acela i stadiu, fr prelucrare.
Ambalajele sunt bunuri pentru protec ia integrit ii materiale, conservarea calit ii sau
transportul bunurilor.
Materiile prime sunt bunuri destinate unui proces de prelucrare sau transformare, din
care se ob in produse.
Produsele finite reprezint bunurile ob inute ca urmare a unui proces de fabrica ie, dac
acestea au parcurs toate fazele de prelucrare i transformare i sunt declarate conforme cu
standardele de calitate.
Produc ia n curs de execu ie reprezint bunurile ob inute n diferite stadii de
prelucrare, ca urmare a ndeplinirii par iale a standardelor tehnice de fabrica ie, destinate n
continuare prelucrrii.
Materialele de natura obiectelor de inventar sunt bunuri de mic valoare sau de scurt
durat, destinate utilizrii repetate n mai multe cicluri de fabrica ie.
Reglementrile din Standardul Interna ional de Contabilitate IAS 2 Contabilitatea
stocurilor definesc stocurile astfel
!tocurile sunt active "#$ de inute pentru a fi vndute pe parcursul desf urrii normale a
activit ii% "&$ n curs de produc ie n vederea unei vnzri% sau "'$ sub form de materii prime,
#
materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de produc ie sau pentru
prestarea de servicii.
1.2. Obiectiele i factorii or!a"i#$rii co"tabilit$ ii stocurilor
1.2.1. %e"eralit$ i &rii"' co"tabilitatea
(unurile cumprate de agen)ii economici n vederea revnzrii poart denumirea de
mrfuri.
*ctuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea ntre consumatori +i productori a
unor agen)i specializa)i care formeaz re)eaua unit)ilor comerciale cu ridicata +i cu amnuntul.
*ceste unit)i transmit semnalele ce vin de la clien)i prin comenzi +i contracte ctre agen)ii
economici din sfera produc)iei.
!ursa de acoperire a cheltuielilor +i a profitului unit)ilor comerciale o constituie un
adaos la pre)ul de cumprare al mrfurilor "adaos comercial$ sau rabatul comercial, n cazul n
care mrfurile circul avnd pre)ul cu amnuntul stabilit, cum se practic de exemplu, n
produc)ia editorial unde cr)ile se vnd la pre)uri prestabilite de productor, care acord
unit)ilor de desfacere o reducere procentual a pre)urilor "rabat$.
#
Pentru contabilitatea mrfurilor preocuprile de baz constau n
, organizarea gestiunilor de mrfuri +i a eviden)ei la nivelul acestora%
, stabilirea documentelor justificative care se ntocmesc n procesul de aprovizionare +i
desfacere a mrfurilor%
, eviden)a rela)iilor de aprovizionare +i desfacere "furnizori, clien)i$%
, eviden)a fluxurilor financiare "ncasri +i pl)i prin casierie +i prin conturile de la
bnci$%
, eviden)a adaosului comercial realizat n compara)ie cu cheltuielile unit)ii +i
preocuparea pentru realizarea profitului programat%
#
-. .rehu), Manual de Metodologie Contabila, (acu, -ditura *gora, #///, pg.01.
&
, eviden)a obliga)iilor fiscale +i a celor ctre fondurile speciale cu preocuparea de a
evita plata de majorri, penalit)i sau amenzi.
2n activitatea comercial gestiunea de mrfuri are o importan) fundamental att pentru
managerul societ)ii, ct +i pentru contabilitate. .e aici +i cerin)a de a se stabili cu precizie
, cile de aprovizionare cu mrfuri a acestor gestiuni "magazine, depozite$%
, condi)ia de 3franco4 convenit cu furnizorii%
, persoanele mputernicite cu recep)ia cantitativ +i calitativ a mrfurilor
aprovizionate%
, traseul mrfurilor recep)ionate "n magazii specializate sau distribuirea direct din
mijloace de transport n re)ea$.
.ac managerul unit)ii este cel care alege persoanele ce vor fi ncadrate n unit)i de
desfacere, preocupat fiind de aspectul fizic, )inuta +i eficien)a n rela)iile cu clien)ii, contabilul
trebuie s fie prompt n a sesiza eventualele deficien)e n pregtirea comercial a vnztorilor
atunci cnd ace+tia nu sunt n msur s efectueze cu exactitate calculele bne+ti n raport cu
clien)ii. 5ot contabilul este cel care trebuie s asigure instruirea metodologic a personalului cu
privire la ntocmirea actelor de eviden) primar, depunerea numeralului ncasat, etc.
&
-ste important ca pentru fiecare magazin sau gestiune de mrfuri, s i se pun la
dispozi)ia gestionarului o +tampil proprie prin care acesta s poat stabili cu mai mare
certitudine autenticitatea documentelor pe care le,a semnat privind intrarea de bunuri n gestiunea
sa.
Cunoscnd ponderea important a costului transportului n cheltuielile de circula)ie,
contabilitatea trebuie s urmreasc respectarea n)elegerilor convenite prin comenzi sau
contracte cu privire la condi)ia de 3franco4, adic a locului de la care cheltuielile l privesc pe
cumprtor.
Potrivit legisla)iei n vigoare, comerciantul este rspunztor de calitatea mrfurilor puse
n vnzare +i nedep+irea termenelor de garan)ie a bunurilor perisabile
'
. 2n cazul aprovizionrii cu
mrfuri de la productor sau de la unit)ile de comer) cu ridicata, cumprtorul va pretinde ca
acestea s fie nso)ite de certificatul de calitate, iar bunurile perisabile s aib inscrip)ionat
termenul de garan)ie.
&
6bidem,pg.0#.
'
6bidem, pg.0& +i urmtoarele.
'
7ie c un transport aprovizioneaz un singur magazin sau mai multe, contabilitatea
trebuie s asigure un control prompt asupra concordan)ei dintre valoarea mrfurilor primite +i
repartizarea lor pe gestiuni n baza actelor justificative colectate de la gestionari.
.ocumentele justificative care trebuie ntocmite, persoanele care le aprob +i circuitul
lor se nscriu ntr,un grafic alturi de documentele din alte compartimente de activitate.
.ac eviden)a clien)ilor +i furnizorilor nu este organizat pe calculator, apare drept
practic +i util folosirea fi+elor analitice pentru aceste conturi.
!oldurile din balan)ele analitice ale conturilor 81# +i 8## trebuie confruntate cu
prevederile din contracte +i termenele de prescrip)ie n vederea declan+rii procedurilor pentru
ob)inerea titlurilor executorii +i ncasarea lor nainte de expirarea termenului de prescrip)ie.
Pentru controlul fluxurilor financiare un instrument util, experimentat cu bune rezultate,
este graficul de ncasri +i pl)i prin casierie +i prin conturi bancare care se ntocme+te lunar +i se
urmre+te zilnic. *cest grafic, completat zilnic, este n msur s aten)ioneze administra)ia despre
perturbrile care pot aprea la ncasarea banilor +i s prentmpine asumarea unor angajamente de
plat n lipsa resurselor.
7unc)ionarea normal a unei unit)i din sfera circula)iei mrfurilor depinde n final de
echilibrul care se creeaz ntre adaosul comercial realizat +i cheltuielile efectuate ntr,o perioad
dat. *ceast rela)ie poate fi extins, )inndu,se seama de specific, la toate societ)ile comerciale.
-ste +i motivul care justific o preocupare special la unit)ile din sfera circula)iei
mrfurilor pentru urmrirea zilnic a adaosului "rabatului$ comercial realizat. 9a unit)ile
comerciale cu ridicata, realizrile din adaosul comercial, pot rezulta dintr,o situa)ie comparativ a
cantit)ilor +i pre)urilor de intrare a mrfurilor, cu cele de livrare ctre clien)i.
:rganizarea contabilit)ii mrfurilor este influen)at de mai mul)i factori. ;n prim
factor l reprezint forma circulaiei cu ridicata "en gross sau cu amnuntul "en detail! 2n cazul
circula)iei mrfurilor en,gros, vnzarea se face pe baz de documente, ncasarea urmnd a se
realiza ulterior, prin virament, +i, de aici, necesitatea interven)iei unui cont anume, 8## <Clieni",
care s eviden)ieze crean)ele din momentul vnzrii mrfurilor pn n momentul ncasrii lor, n
cazul circula)iei en detail, vnzarea se face, de regul, cu plata imediat, n numerar.
;n alt factor de influen) l constituie metoda de contabilitate a stocurilor folosit
inventarul permanent sau inventarul intermitent. 2n primul caz, contul de mrfuri este
folosit pe msur ce au loc opera)iuni cu mrfuri, eviden)iind toate intrrile +i toate ie+irile, astfel
nct, in orice moment, prin soldul su, acest cont indic valoarea mrfurilor n stoc, permi)nd
controlul gestionar, dac n acest scop se efectueaz +i inventarierea faptic a stocurilor. 2n cazul
8
inventarului intermitent, contul de mrfuri intervine numai la sfr+itul lunii, cnd, pe baza
inventarului faptic se determin valoarea mrfurilor n stoc, care se <blocheaz4 n acest cont,
diminundu,se cheltuielile cu mrfuri, nregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu
ocazia intrrilor de mrfuri. 9a nceputul exerci)iului urmtor intervine din nou contul de mrfuri
care se crediteaz, valoarea stocului ini)ial fiind preluat din nou de contul de cheltuieli privind
mrfurile.
Metoda de contabilitate analitic a stocurilor de mrfuri ine eviden a cantitativ =
valoric pe feluri de mrfuri sau eviden a global valoric la nivel de gestiune. .e asemenea
influen eaz organizarea contabilit ii sintetice a mrfurilor, prin pre urile diferite utilizate ca
pre uri de nregistrare a mrfurilor. *stfel, n cazul n care eviden a analitic se ine cantitativ
valoric, se poate utiliza ca pre de nregistrare pre ul de cumprare al mrfurilor sau costul de
achizi ie, n schimb n cazul n care eviden a analitic a mrfurilor se ine global = valoric, la
nivelul gestiunii "a a cum se procedeaz n comer ul cu amnuntul$, pentru nregistrare se
utilizeaz pre ul cu amnuntul, inclusiv 5>*. .e aici decurg urmtoarele consecin e asupra
contabilit ii
Cnd eviden a mrfurilor se ine la pre ul de cumprare sau la costul de achizi ie
nu este necesar folosirea contului '?@ ,,.iferen e de pre la mrfuri< pentru eviden a adaosului
comercial.
.ac eviden a mrfurilor se ine la pre ul cu amnuntul, interven ia contului
'?@ ,,.iferen e de pre la mrfuri< este necesar pentru eviden a adaosului comercial con inut n
pre ul de nregistrare a mrfurilor.
2n condi iile n care eviden a mrfurilor se ine la pre ul cu amnuntul, inclusiv
taxa pe valoare adugat, apare necesitatea eviden ierii acestei taxe pn n momentul vnzrii
mrfurilor, n contul 88&@ ,,5>* neexigibil<. -vident, n momentul vnzrii mrfurilor, aceasta
taxa va fi transferat, devine exigibil i apare contul 88&? ,,5>* colectat4. Pentru taxa pe
valoare adugat cuvenit furnizorilor se va folosi n mod normal, contul 88&A ,,5>*
deductibil<.
Contul '?# ,,Brfuri<, cont de activ, serve te pentru eviden a existen ei i mi crii
mrfurilor aflate n depozite, n unit ile comerciale cu amnuntul sau de alimenta ie public. 2n
debitul sau eviden iaz valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiunea unit ii
prin aprovizionare de la furnizori sau pe alte ci. 2n creditul acestui cont se eviden iaz valoarea
0
la pre de nregistrare a mrfurilor ie ite din patrimoniul unit ii prin vnzarea ctre clien i sau
pe alte ci. !oldul debitor al contului reprezint valoarea mrfurilor existente n stoc.
Cota Bodul de prezentare descris este valabil pentru cazul ,,inventarului permanent<.
2n cazul ,,inventarului intermitent<, a a cum deja s,a artat, contul intervine numai la sfr itul
lunii pentru a prelua n debit valoarea mrfurilor n stoc, iar la nceputul urmtoarei luni pentru a
transloca soldul initial luat n exploatare la contul A1? ,, Cheltuieli privind mrfurile<.
Contul A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile<, cont de activ, eviden iaz costul mrfurilor
vndute de ctre unit ile patrimoniale. 2n cazul ,,inventarului intermitent< acest cont eviden iaz
i mrfurile aprovizionate, pornindu,se de la premiza c toate mrfurile aprovizionate se vor
vinde i nu se cumpr pentru a fi stocate. .eci func ionarea acestui cont este dependent de
metoda de contabilitate a stocurilor practicat de unitatea patrimonial.
2n cazul ,,inventarului permanent< n debitul contului A1? ,,Cheltuieli privind
mrfurile< se nregistreaz costul mrfurilor vndute, odat cu descrcarea contului de mrfuri i
se crediteaz prin transferul acestor cheltuieli n debitul contului de rezultate #&#, dup care se
soldeaz.
2n cazul ,,inventarului intermitent< n debitul contului A1? ,,Cheltuieli privind
mrfurile< se nregistreaz costul mrfurilor aprovizionate iar n credit, la sfr itul lunii, costul
mrfurilor n stoc translocate, cu aceast ocazie, n debitul contului de mrfuri i costul
mrfurilor vndute transferat n debitul contului de rezultate.
2n legtur cu vnzarea mrfurilor se utilizeaz i contul de pasiv ?1? ,,>enituri din
vnzri de mrfuri<, n creditul cruia se nregistreaz valoarea mrfurilor vndute, iar n debit
aceea i valoare, transferat la sfr itul lunii n creditul contului de rezultate, dup care se
soldeaz.
Contul '?@ ,,.iferen e de pre la mrfuri< este folosit pentru eviden a adaosului
comercial "marja comercial$ aferent mrfurilor existente n gestiunea unit ii cu activitate
comercial. 2n creditul acestui cont se nregistreaz adaosul comercial aferent mrfurilor vndute,
soldul creditor al acestui cont reprezentnd adaosul comercial aferent mrfurilor existente n stoc.
1.2.2. Or!a"i#area ei'e" ei o&eratie i a co"tabilit$ ii a"alitice a
($rfurilor
A
Complexitatea activit)ii comerciale impune o organizare a circuitului comercial a
mrfurilor specific metodelor +i tehnicilor adoptate de ctre fiecare societate comercial, pentru
eviden)a operativ +i analitic a stocurilor de mrfuri, precum +i a celor de evaluare a fluxurilor
de circula)ie a acestora.
Conceptul de 3gestiune4 are semnifica)ii teoretice +i implica)ii practice distincte n
func)ie de contextul n care este folosit +i anume
8

*dministrarea general cu maxim eficien) a patrimoniului sau a unor bunuri


apar)innd unei persoane fizice sau juridice de ctre reprezentantul acesteia.
5otalitatea bunurilor ncredin)ate unei persoane, denumite generic 3gestionar4 n
vederea pstrrii +i mnuirii lor.
5otalitatea opera)iunilor de primire, pstrare +i eliberare a bunurilor sau valorilor
bne+ti efectuate de gestionar.
;ltimele dou accep)iuni sunt avute n vedere n abordarea metodelor de eviden)
operativ +i analitic a stocurilor de mrfuri. Condi)iile nfiin)rii gestiunilor de mrfuri nu sunt
legiferate. Cu toate acestea doctrina contabil recomand unele criterii orientative pentru
nfiin)area gestiunii de mrfuri cum ar fi
#. >olumul opera)iilor de predare,primire dintr,o perioad de timp dat. -ste cel mai
important criteriu n func)ie de care se stabile+te numrul de gestiuni dintr,o unitate patrimonial.
*stfel, ntr,o unitate patrimonial de dimensiuni reduse poate fi nfiin)at o singur gestiune
pentru toate mrfurile pe care le de)ine, n timp ce ntr,o unitate patrimonial de dimensiuni mari
este necesar s se nfiin)eze gestiuni specializate pe principalele categorii de mrfuri.
&. >olumul, suprafa)a +i amplasamentul spa)iului de depozitare, care conduce, de
asemenea la nfiin)area de gestiuni distincte. 2n func)ie de acest criteriu se pot nfiin)a depozitele
centrale sau generale care deservesc ntreaga unitate patrimonial sau depozite de repartizare care
deservesc de regul, unit)i operative proprii, chio+curi, standuri etc.
6ndiferent de criteriile adoptate pentru nfiin)area gestiunilor de mrfuri, acestea trebuie
astfel organizate nct pentru fiecare categorie de stoc a crui eviden) contabil se realizeaz cu
ajutorul uni cont distinct, aceasta s poat fi identificat faptic +i spa)ial.
8
6bidem
?
Pentru facilitarea controlului gestionar al bunurilor stocabile doctrina contabil a
elaborat iar practica gestionar a confirmat mai multe metode de eviden) operativ +i analitic a
gestiunilor de mrfuri, dintre care, cele mai folosite sunt
a$ Betoda cantitativ = valoric
b$ Betoda operativ contabil sau pe solduri
c$ Betoda global valoric
Metoda cantitativ valoric const n )inerea la gestiuni a unei eviden)e cantitative pe
feluri de stocuri cu ajutorul 3fi+elor de magazie4 deschise pentru fiecare element n parte, n care
gestionarul calculeaz stocurile cantitative dup fiecare opera)iune de intrare sau de ie+ire din
stoc
0
.
Cu ocazia inventarierilor periodice fi+a de magazie permite confruntarea operativ a
stocului scriptic cu cel faptic +i determinarea plusurilor sau minusurilor de inventar cantitative.
-viden)a contabil analitic se conduce cantitatea valoric la compartimentul
contabilit)ii gestiunii stocurilor cu ajutorul 3fi+elor de cont analitic pentru valori materiale4. !e
deschide cte o 37i+ de cont pentru valori materiale4 pentru fiecare element stocabil n parte,
pentru care s,a deschis cte o 37i+ de magazie4 distinct la locul de depozitare.
Concomitent cu nregistrarea fiecrui document de intrare,ie+ire n 37i+a de cont analitic
pentru valori materiale4 se pot nlocui situa)ii centralizatoare respectiv 3!itua)ia materialelor
intrate4 +i 3!itua)ia materialelor ie+ite4 n care intrrile +i ie+irile sunt grupate pe conturile
corespondente ale conturilor de stocuri. 2n acest fel aceste situa)ii centralizatoare stau la baza
nregistrrilor n contabilitatea financiar a stocurilor de mrfuri.
Principalele opera)iuni pe care le presupune aceast metod sunt
9a locurile de depozitare a bunurilor
, primirea,predarea bunurilor n baza documentelor de dispozi)ie privind intrarea +i
ie+irea lor din gestiune%
, evaluarea cantit)ilor intrate n sau ie+ite din stoc n conformitate cu procedeele de
evaluare practicate de unitatea patrimonial +i acceptate de doctrina +i legisla)ia contabil%
, nregistrarea documentelor dispozitive de intrare,ie+ire n 37i+ele de cont analitic
pentru valori materiale4 .
9a compartimentele contabilit)ii gestiunii mrfurilor
0
6bidem
@
, verificarea necesit)ii, exactit)ii +i oportunit)ii opera)iunilor de intrare,ie+ire de
stocuri +i confirmare a corectitudinii%
, evaluarea cantit)ilor intrate sau ie+ite din stoc n conformitate cu procedeele de
evaluare acceptate de legisla)ia +i doctrina contabil adoptate de unitate%
, nregistrarea documentelor de intrare,ie+ire n 37i+ele de cont analitic pentru valori
materiale4 +i eventual n situa)ii centralizatoare a intrrilor +i ie+irilor de stocuri%
, nregistrarea intrrilor +i ie+irilor n contul de stocuri de mrfuri%
, ntocmirea balan)ei de verificare analitic a contului de mrfuri.
Betoda cantitativ = valoric de eviden) operativ +i analitic a gestiunilor de mrfuri,
prezint avantajul c poate furniza n orice moment date cu privire la existen)a +i mi+carea
mrfurilor. *re ns dezavantajul c necesit un volum mare de munc prin faptul c nregistrarea
mi+crilor cantitative de mrfuri se face pentru necesit)i de control n vederea asigurrii
integrit)ii lor, att n fi+ele de magazie ct +i n fi+ele de cont analitice de la contabilitatea
gestiunii stocurilor.
Metoda operativ contabil sau pe solduri const n )inerea la gestiuni numai a unei
eviden)e cantitative pe 37i+e de magazie4 +i la contabilitate o eviden) numai valoric pe 37i+e de
cont pentru opera)ii diverse4. 9unar se face controlul exactit)ii +i concordan)ei din eviden)a
cantitativ de la gestiuni cu cea valoric, prin ntocmirea 3Registrului stocurilor4, n care se
evalueaz stocurile existente din fi+ele de magazie pe feluri, totalizate pe grupe +i pe gestiuni.
*stfel, soldul final al unei gestiuni "!7$ se determin pornind de la soldul ini)ial "!6$, la
care se adaug intrrile n timpul lunii "6$ +i se scade ie+irile "-$
A
.
!7D !6E6,-
*ceast metod se poate aplica cu bune rezultate n cazul aplica)iilor computerizate n
cadrul crora existen)a +i mi+crile cantitative a stocurilor sunt urmrite operativ iar cele valorice
periodic, cu ocazia nregistrrilor efectuate n contabilitatea gestiunii stocurilor de mrfuri.
Metoda centralizatoare de intrare ieire se recomand a fi folosit n cadrul acelor
unit)i patrimoniale care au o nomenclatur redus de elemente stocabile. Comparativ cu metoda
cantitativ = valoric, aceast metod const n nlocuirea 37i+elor de cont analitic pentru valori
materiale4 cu 3Centralizatorul intrrilor = ie+irilor de mrfuri4, care se deschide separat pentru
intrri +i separat pentru ie+iri, n acre se opereaz cantitativ, document cu document. Periodic, de
regul lunar, intrrile +i ie+irile din 3Centralizator4 se evalueaz +i se centralizeaz cu ajutorul
formularului 3-viden)a analitic a mrfurilor4. .ac n acest formular se preiau la nceputul lunii
A
:. (ojian,Contabilitatea #ntreprinderii, (ucuresti, -ditura -conomica, #///, pg.##8.
/
stocurile din formularele precedente la care se adaug mi+crile curente aceasta poate servi +i ca
balan) de verificare analitic, cantitativ,valoric a gestiunilor de mrfuri.
*ceast metod are n practic o aplicabilitate redus deoarece reclam multe
centralizatoare cu multe coloane de intr +i ie+iri +i reclam dubla nregistrare a mi+crilor
cantitative, o dat n 37i+ele de magazie4 apoi n 3Centralizatorul intrrilor = ie+irilor de mrfuri4.
Metoda global valoric poate fi practicat atunci cnd nu exist obliga)ia legal, iar
managerii unit)ilor patrimoniale nu dispun )inerea unei eviden)e cantitativ = valorice pentru
mrfurile ce fac obiectul unei gestiuni. Conform acestei metode eviden)a operativ a elementelor
stocabile se realizeaz la locul de depozitare cu ajutorul 37i+elor de magazie4, iar la
compartimentul contabilitate gestiune a stocurilor se realizeaz numai o eviden) global =
valoric cu ajutorul 37i+ei de cont pentru opera)ii diverse4.
>erificarea concordan)ei dintre stocurile existente la locuri de depozitare +i soldul
global valoric din 37i+a de cont pentru opera)ii diverse4 se face lunar sau la alte perioade prin
, evaluarea stocurilor scriptice din 37i+ele de magazie4 prin procedeele concordante
cu evaluarea intrrilor +i ie+irilor +i confruntarea sumei acestora cu soldul global valoric din 37i+a
de cont pentru opera)ii diverse4%
, inventarierea faptic a stocurilor, confruntarea cu stocurile scriptice din 37i+a de
magazie4, evaluarea stocurilor faptice din listele de inventariere +i confruntarea sumei lor cu
soldul global valoric din 37i+a de cont pentru opera)ii diverse4
*ceast metod prezint serioase avantaje dintre care cel mai semnificative ar fi
reducerea volumului de munc prin eliminarea 37i+elor de cont analitic pentru valori materiale4
de la compartimentul contabilit)ii gestiunii stocurilor.
?
1.2.). Siste(ul 'e 'ocu(e"te folosite *" circula ia ($rfurilor
2n cadrul siste(ului 'e 'ocu(e"te se cuprind documentele ntocmite la locul +i n
momentul produc)iei opera)iilor economice pe feluri de opera)ii = intrri +i ie+iri = care constituie
purttorii de informa)ii ai sistemului informa)ional contabil.
Cu ocazia intrrilor de mrfuri se folosesc 37actura4, primit de la furnizor o dat cu
mrfurile cumprate +i 3Cota de recep)ie +i constatare diferen)e4, ntocmit cu ocazia recep)iei
?
P. .umbrav, *.Pop $ Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism, .eva, -ditura 6ntelcredo, #//0, pg.##/.
#1
acestora% 3(onul de predare = transfer = restituire4 cu ocazia intrrii de mrfuri de la alte
subunit)i ale ntreprinderii% sau 3(onul de primire4, cu ocazia primirii de bunuri n consigna)ie.
Cu ocazia ie+irilor de mrfuri se ntocmesc urmtoarele documente 37actura4,
3.ispozi)ia de livrare4, 3*viz de nso)ire a mrfii4, cu ocazia vnzrii.
2n vederea asigurrii aprovizionrii cu mrfuri unit)ile patrimoniale trimit ctre
furnizori comenzi, iar pe baza acestora vor ncheia Co"tracte eco"o(ice. ;nele societ)i
nlocuiesc contractele economice cu confirmarea la comand, serviciul de aprovizionare
organizeaz o eviden) operativ care cuprinde Re!istrul 'e co(e"#i +i +i,a 'e ur($rire a
e-ecut$rii co(e"#ilor. 2n cazul n care se execut comanda +i contractul de aprovizionare,
societatea cumprtoare prime+te de la furnizor *vizul de nso)ire a mrfii sau factura.
@
Ai#ul 'e *"so.ire a ($rfii se emite de compartimentul vnzri +i serve+te ca document
pentru eliberarea +i scderea depozitului, a mrfurilor +i a altor valori destinate vnzrii, trimise
spre prelucrare la ter)i etc. -ste un document justificativ care nso)e+te mrfurile pe timpul
transportului.
Nota 'e i"trare rece&.ie ,i co"statare 'e 'ifere".e se ntocme+te, n situa)ia n care
mrfurile se primesc n tran+e sau sosesc naintea primirii facturi de la furnizor, precum +i n
situa)ia n care mrfurile au fost achitate +i lsate n custodie furnizorului.
+actura este un document justificativ, cu regim special. -a se ntocme+te n trei
exemplare. 7acturile justific cumprarea de materiale, iar livrarea mrfurilor ctre ter)i se face
pe baz de factur.
7actura serve+te ca document pe baza cruia se ntocme+te instrumentul de decontare a
produselor +i a mrfurilor livrate, lucrrilor executate +i serviciilor prestate. 7actura este un
document care nso)e+te marfa pe timpul transportului. Pentru cumprtor factura reprezint
documentul de ncrcare n gestiune.
+i,a 'e (a!a#ie este un document de eviden) operativ a stocurilor de mrfuri din
depozit +i se ntocme+te pentru fiecare fel, calitate sau sortiment de marf.
Co(a"'a este un document de dispozi)ie care con)ine ordinul de efectuare a unei
opera)ii economice, precum +i indica)iile necesare executrii ei, nefcnd dovada executrii
opera)iei. ;n alt document de dispozi)ie ar fi 'is&o#i.ia 'e lirare.
.ocumentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz
rspunderea persoanelor care le,au ntocmit, vizat +i aprobat ori nregistrat n contabilitate.
@
B. -puran, >. (bi) ( Contabilitatea )inanciara n *oul Sistem Contabil, 5imi+oara, -ditura de >est, #//A,
pg.&'1.
##
.ocumentele referitoare la valorile materiale intrate n unitate "facturi, note de intrare =
recep)ie, avize de expedi)ie$ dup nregistrarea n fi+ele de magazie, se predau serviciului
aprovizionare. .up verificare, avizare +i nregistrare n eviden)a tehnico = operativ a
aprovizionrii, aceste documente se transmit la compartimentul financiar = contabil.
.ocumentele referitoare la valorile materiale ie+ite din depozitele unit)ii se predau
direct la compartimentul contabilitate.
1.). Ealuarea stocurilor 'e ($rfuri
Pentru desf urarea activit ii comerciale, aceste unit i trebuie s dispun de stocuri
de mrfuri. Stocurile de mrfuri sunt elemente patrimoniale procurate din afara unit ii sau
ob inute n cadrul acesteia i trecute n sfera circula iei pentru a fi vndute n starea n care se
gsesc sau n urma unor prelucrri cu scopul de a ob ine un plus de valoare sau de profit.
2n contabilitate, stocurile de mrfuri ndeplinesc un dublu rol
/F8G

#$ constituie principalul element patrimonial%


&$ constituie element de calcul al costului de aprovizionare al mrfurilor vndute.
Privite n raport cu perioada de gestiune deosebim
a$ stocul ini ial de mrfuri, existent la nceputul perioadei%
b$ stocul final de mrfuri, constatat la sfr itul perioadei de gestiune sau sfr itul
exerci iului financiar.
Pentru calculul costului de aprovizionare al mrfurilor vndute, se adaug la costul de
aprovizionare al stocului ini ial de mrfuri, valoarea mrfurilor achizi ionate n cursul perioadei
de gestiune evaluate la cost de achizi ie, sum din care se deduce stocul final de mrfuri evaluat
la cost de achizi ie.
2n condi iile economiei de pia , stocurile de mrfuri sunt evaluate diferit, n func ie de
provenien acestora i acordul pr ilor n urma negocierilor, deci, pre urile sunt libere i
fluctuante. Cu toate acestea putem deosebi urmtoarele categorii principale de pre uri
H pre ul cu ridicata + reprezentnd pre ul de cumprare al mrfurilor de ctre
unit ile comerciale cu ridicata sau de livrare de ctre unit ile producatoare%
/
#&
H pre ul de vnzare cu amnuntul + practicat de unit ile comerciale de desfacere
cu amnuntul al mrfurilor ctre popula ie, fiind format din pre ul cu ridicata la care se adaug
adaosul comercial al unit ii cu amnuntul i 5.>.*.,u.l%
H pre ul de contractare sau ac,i-i ie , pentru produsele agricole, care poate fi
majorat cu prime sau adaosuri dup caz, ori alte avantaje oferite productorilor agricoli%
H pre ul extern pentru mrfurile importate , format din pre ul extern n valut
franco , furnizor extern, transformat n lei la cursul n vigoare, la care se adaug cheltuielile de
transport pe parcursul extern, taxe vamale, alte comisioane i taxe.
Pre ul intermediar , practicat de unit ile comerciale cu ridicata pentru vnzarea
mrfurilor ctre unit ile comerciale cu amnuntul, fiind format din pre ul cu ridicata, la care se
adaug cota de adaos comercial al unit ii cu ridicata, cunoscut sub denumirea de marj
comercial.
Civelul pre ului mrfurilor este influen at de
a$ condi iile de livrare%
b$ condi iile de ambalaj%
c$ condi iile de ncasare.
Condi iile de livrare , asigur delimitarea rspunderilor ntre furnizori i clien i
privind cheltuielile ocazionate de livrarea mrfurilor i a ambalajelor. Prin ele se apreciaz locul
pn unde furnizorul suport cheltuielile de expediere i de asigurare.
Condi iile de livrare la intern pot fi
H franco , depozitul furnizorului%
H franco = sta ia de expediere%
H franco = sta ia de destina ie.
Cheltuielile de aprovizionare, cum ar fi cele de transport achitate tert ilor, ncrcare,
descrcare, asigurare, se adaug la pre ul de facturare sau cumprare, formnd costul de
achizi ie sau costul de aprovizionare.
Condi iile de ambalare ale mrfurilor se refer la precizarea tipurilor de ambalaje
utilizate i la includerea sau neincluderea pre ului ambalajului n pre ul mrfii, ceea ce prezint
importan pentru nregistrarea n contabilitate. .ac pre ul ambalajului este inclus n pre ul
mrfii, ntreaga valoare a mrfii i a ambalajului se reflect n contul de mrfuri, iar dac nu,
valoarea ambalajului trebuie oglindit diferit n func ie de natura acestuia.
Condi iile de plat , respectiv de ncasare sunt prevzute prin contractele sau
conven iile ncheiate ntre pr i cu ocazia negocierilor.
#'
1.).1. Pri"ci&ii 'e ealuare
Principiile de evaluare a existen)ei +i mi+crii stocurilor, sunt de regul identice oricare
ar fi natura elementelor stocabile. *plicarea lor n practic permite determinarea stocurilor
scriptice dup fiecare opera)iune de intrare,ie+ire, respectiv realizarea eviden)ei stocurilor potrivit
inventarului permanent.
2n cazul organizrii +i conducerii contabilit)ii de gestiune n sistem integrat cu
contabilitatea financiar eviden)a stocurilor prin inventar permanent se realizeaz n
contabilitatea financiar, iar n cazul organizrii contabilit)ii de gestiune, n circuit autonom,
stocurile prin inventar permanent se realizeaz n contabilitatea de gestiune, urmnd ca n
contabilitatea financiar s se conduc eviden)a stocurilor numai pe baz de inventar intermitent.
6ndiferent de sediul contabilit)ii gestiunii stocurilor, prin inventar permanent, aceasta aplic
determinarea cantitativ +i valoric a stocului final "!f$ dup fiecare opera)iune de intrare "6$ sau
ie+ire "-$ dup urmtoarea rela)ie
!f D !iE6,- unde !i D stoc ini)ial
-viden)a stocurilor prin inventar permanent se asigur prin folosirea unui sistem de
documente contabile grupate n
- .ocumente contabile de eviden) a stocurilor cum ar fi fi+a de magazie, fi+a de
magazie cu repartizarea ie+irilor, fi+a de cont analitic pentru valori materiale, registru stocurilor,
etc. cu ajutorul acestor documente, se asigur determinarea stocului scriptic cantitativ sau
cantitativ valoric dup fiecare opera)iune de intrare +i ie+ire de stocuri.
- .ocumente primare sau centralizatoare de eviden) a intrrilor de stocuri cum ar
fi note de recep)ie +i constatare de diferen)e, bonul de predare, transfer, restituire, proces verbal
de recep)ie definitiv pentru bran+amente +i amenajri provizorii de +antier% procesul verbal de
demontare , demolare, etc. aceste documente stau la baza nregistrrii intrrilor scriptice n
documentele contabile de eviden) a stocurilor.
- .ocumente primare sau centralizatoare de eviden) a ie+irilor de stocuri care pot
fi bonul de consum, fi+a limit de consum, dispozi)ia de livrare, avizul de expedi)ie, procesul
#8
verbal de consum, etc. aceste documente stau la baza nregistrrii ie+irilor scriptice din
documentele contabile de eviden) a stocurilor.
#1
: variant simplificat a inventarului permanent a stocurilor se poate realiza prin
combinarea acestuia cu inventarul intermitent potrivit creia, n loc de a calcula stocul final, dup
fiecare opera)ie de intrare, ie+ire de stocuri se calculeaz, la intervale scurte de timp, numai
ie+irile dup rela)ia
-D !iE6,!f
*ceast tehnic presupune o organizare +i conducere a contabilit)ii gestiunii stocurilor
mai pu)in complex eliminnd ntocmirea documentelor de eviden) a ie+irilor de stocuri +i
operarea lor n documentele de eviden) a stocurilor. :blig ns, la inventare faptice care trebuie
efectuate la intervale scurte de timp.
6ndiferent de natura stocurilor +i de sistemul documentelor cu care se realizeaz
eviden)a existen)ei +i a mi+crii stocurilor, acestea trebuie evaluate.
-valuarea stocurilor se realizeaz dup principii +i tehnici distincte n func)ie de
momentul la care se face evaluarea +i anume
*. La (o(e"tul i"tr$rii lor n stoc, elementele stocabile se evalueaz potrivit
urmtoarelor reguli
- -lementele cumprate, respectiv mrfurile +i aprovizionrile stocabile se
evalueaz fie la costurile de achizi)ie formate din totalul cheltuielilor reale efectuate cu
achizi)ionarea lor, fie la un cost apropiat de acesta cum ar fi un cost prestabilit.
- -lementele fabricate, respectiv, produsele, materialele +i ambalajele din produc)ie
proprie se evalueaz de regul, la costul de produc)ie, format din ansamblul cheltuielilor efectuate
n ntreprindere cu producerea lor. .ac n momentul intrrii lor n stoc, costul de produc)ie este
necunoscut, acesta poate fi nlocuit cu un cost prestabilit.
(. La (o(e"tul ie,irii lor din stoc, elementele stocabile trebuie s se evalueze, n
principiu, la pre)ul la care ele au fost evaluate la intrarea n stoc. *plicarea acestui principiu este
deseori, delicat, fiindc sunt pu)ine elemente stocabile, care la momentul ie+irii lor din stoc se
pot identifica din care lot de intrare provin. *ceasta, deoarece cele mai multe din elementele
stocabile sunt fungibile +i interschimbabile, neputnd fi identificate, la ie+ire, loturile de intrare
#1
P. .umbrav +i colaboratorii,Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism,.eva, -ditura 6ntelcredo,#//0,
pg.#&1 +i urmtoarele.
#0
din care provin. 2n acest din urm caz se practic un evantai larg de solu)ii tehnici +i metode de
evaluare a ie+irilor din stoc.
##
1.).2. Re!uli 'e ealuare a stocurilor 'e ($rfuri
-valuarea stocurilor +i a produc)iei n curs de execu)ie se face respectnd cele trei
momente ale evalurii evaluarea curent, evaluarea la inventar +i evaluarea la bilan).
1.).2.1. Ealuarea la 'ata i"tr$rii *" &atri(o"iu
Cu ocazia intrrii stocurilor, acestea se evalueaz la costul de achizi)ie sau la costul de
produc)ie.
Costul 'e ac/i#i.ie este utilizat cu ocazia intrrii prin cumprare de la alte unit)i sau
persoane, +i este format din pre)ul de cumprare, la care se adaug taxele nerecuperabile,
cheltuielile de transport, aprovizionare efectuate, +i alte cheltuieli accesorii, necesare pentru
intrarea bunului respectiv n gestiunea ntreprinderii.
Costul 'e &ro'uc.ie este utilizat n cazul intrrii bunurilor din produc)ia proprie a
unit)ii +i este format din costul de achizi)ie al materiilor prime +i materialelor consumate%
cheltuielile directe de produc)ie cu salariile, etc% cota cheltuielilor indirecte de produc)ie cuvenit
bunurilor fabricate.
2n cadrul ntreprinderii mai pot intra +i bunuri primite prin dona)ii, cu titlu gratuit, la
care valoarea de intrare se stabile+te n func)ie de pre)ul pie)ei +i de starea +i utilitatea bunului
respectiv pentru ntreprindere.
1.).2.2. Ealuarea la 'ata i"e"tarierii ele(e"telor &atri(o"iale
2n momentul inventarierii stocurile +i produc)ia n curs de execu)ie se evalueaz la
valoarea actual avndu,se n vedere pre)urile pie)ei +i utilitatea bunurilor pentru ntreprindere.
*stfel stocurile sunt evaluate pe sortimente. 2n acest scop se impune ntocmirea de liste pe grupe
##
6bidem.
#A
pe bunuri corespunztor clasificrii costurilor +i apoi se studiaz pturile pie)ei, baremurile,
indicii specifici, mercurialele, etc, pentru stabilirea valorii actuale
#&
.
*stfel la inventar se pot stabilii urmtoarele valori de inventar
- Pentru materiile prime +i materialele consumabile, valoarea de inventar
corespunde costului de nlocuire, adic pre)ului de cumprare plus cheltuielile accesorii%
- Pentru produsele finite +i mrfurile revndute n aceea+i stare valoarea actual este
format din pre)ul pie)ei de vnzare, diminuat cu cheltuielile accesorii, cheltuielile de transport,
comisioane, garan)ii acordate, cheltuieli de desfacere.
- Produc)ia n curs de execu)ie se evalueaz, fie prin metoda direct lund n
considerare componentele consumate +i de gradul de prelucrare a acestora, fie prin metoda
contabil, ca diferen) ntre cheltuielile totale de produc)ie +i costul efectiv al produc)iei
principale ob)inute.
1.).2.). Ealuarea la *"c/i'erea e-erci iului
-valuarea la ntocmirea bilan)ului cu ocazia nchiderii conturilor const n compararea
valorii contabile cu valoarea actual stabilit la inventar +i se nregistreaz numai valoarea cea
mai mic. *stfel dac valoarea este mai mic dect valoarea contabil, pentru diferen)a constatat
se procedeaz la constituirea de provizioane prin includerea n cheltuieli. .eprecierea stocurilor
nu poate fi nregistrat direct asupra costurilor de intrare, deoarece men)inerea stocurilor la
costurile de intrare este impus de principiul noncompensrii.
2n domeniul stocurilor se pot constitui provizioane pentru rennoirea stocurilor,
provizioane pentru cre+teri de pre)uri +i provizioane pentru fluctua)ii de cursuri valutare, care au
caracterul de provizioane reglementate, constituind structuri de capital propriu.
1.).2.0. Ealuarea la 'ata ie irii 'i" &atri(o"iu sau la 'area *" folosi" $
#&
:. (ojian , Contabilitatea #ntreprinderii, (ucure+ti, -ditura -conomic, #///, pg..##0
#?
Ealuarea stocurilor la ie,irea lor 'i" &atri(o"iu se face la patru feluri de pre)uri sau
de costuri, determinate prin patru metode specifice metoda costului mediu ponderat, metoda
primei intrri , primei ie+iri, metoda ultimei intrri , primei ie+iri, metoda pre)urilor standard.
1eto'a Costului (e'iu &o"'erat se determin dup fiecare intrare, sau lunar, ca
raport ntre valoarea total a stocului ini)ial plus valoarea intrrii +i cantitatea existent n stocul
ini)ial plus cantitatea intrat, dup urmtoarea formul
C.B.P. D IJiKPi L IJi
;nde C.B.P. , costul mediu ponderat.
Ji = cantitatea aferent stocului ,,i,,
Pi = pre)ul unitar aferent stocului ,,i,,.
1eto'a &ri(ei i"tr$ri2 &ri(ei ie,iri 3+.I.+.O.4 este cunoscut sub denumirea sa
anglo,saxon de metoda 767:. Potrivit acestei metode, elementele stocabile ies din stoc n
ordinea vechimii loturilor de intrare neangajate la ie+ire. .ac lotul de ie+ire nu este acoperit din
cel mai vechi lot de intrare neangajat, se apeleaz n ordine la loturile de intrare urmtoare.
2n cazul aplicrii metodei de evaluare a ie+irilor din stoc, ie+irile urmeaz cu ntrziere,
varia)iile pre)urilor de intrare, aceast ntrziere fiind mai mare sau mai mic n func)ie de viteza
de rota)ie a stocurilor. 2n perioade infla)ioniste, aplicarea acestei metode duce la subevaluarea
cheltuielilor datorit supraevalurii stocurilor de mrfuri de la finele perioadelor de gestiune, n
func)ie de pre)urile de achizi)ie a ultimelor loturi intrate.
#'
1eto'a ulti(ei i"tr$ri2 &ri(ei ie,iri este cunoscut +i sub denumirea de metoda
967:. Potrivit acestei metode elementele stocabile ies din stoc n ordinea celor mai recente loturi
de intrare care figureaz nc n stoc.
#8
2n perioade infla)ioniste aplicarea acestei metode conduce la supraevaluarea
cheltuielilor datorit supraevalurii stocurilor de mrfuri de la finele perioadelor de gestiune, n
func)ie de pre)urile de achizi)ie ale primelor intrri, neangajate nc la ie+ire.
1eto'a &re.ului sta"'ar' const n determinarea unor pre)uri fixe folosite att la
evaluarea intrrilor, ct +i a ie+irilor, urmnd ca diferen)ele dintre pre)urile standard +i costurile de
achizi)ie sau de produc)ie s se eviden)ieze n mod distinct. *cestea se repartizeaz la sfr+itul
lunii asupra valorii bunurilor ie+ite +i asupra stocului existent. Repartizarea se efectueaz cu
ajutorul coeficientului de repartizare al diferen)elor de pre) Md.p. dup formula
#'
:. (ojian,Contabilitatea #ntreprinderii, (ucuresti, -ditura -conomica, #///, pg.###.
#8
6. Cegescu, B. Cegescu, Contabilitatea #ntreprinderii, (ucure+ti, -ditura 5ribuna -conomic,#///, pg.@A.
#@
!i dif. pre) E dif. pre) af. intrrilor
Md.p.D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
!i mrfuri E 6ntrri mrfuri
Cota, parte din diferen)ele de pre) aferente ie+irilor se calculeaz nmul)ind la valoarea
bunurilor ie+ite coeficientul calculat. .iferen)ele nerepartizate ie+irilor corespund stocurilor
existente la sfr+itul lunii.
Alte (eto'e 'e ealuare a ie,irilor 'e ($rfuri mai pu)in folosite ar fi
- Betoda de evaluare a ie+irilor din stoc la un cost apropiat de costurile de achizi)ie
reale de intrare calculat statistic pe baza pre)urilor de achizi)ie reale din perioadele de gestiune
anterioare.
- Betoda de evaluare a ie+irilor din stoc la un pre) prestabilit determinat pe baza
unor studii tehnice +i de previziune a evolu)iei costurilor de achizi)ie.
- Betoda de evaluare a ie+irilor din stoc la valoarea de nlocuire, sau la pre)ul zilei,
recomandat mai ales n perioadele de hiperinfla)ie pentru a se realiza o evolu)ie concordant
ntre mi+carea costurilor de achizi)ie +i mi+carea pre)urilor de vnzare.
2n cazul practicrii acestor metode apar diferen)e ntre costurile reale de achizi)ie ale
intrrilor +i costurile teoretice ale ie+irilor, care periodic trebuie calculate, analizate +i tratate
contabil. 5eoretic aceste diferen)e ar trebui s corecteze costurile de achizi)ie a mrfurilor care au
fost deja vndute, dar n practic se procedeaz ntr,o manier simplificat n sensul c, aceste
diferen)e se nregistreaz direct pe seama cheltuielilor excep)ionale, prin intermediul crora
afecteaz rezultatele economico = financiare ale contabilit)ii financiare. !imilar se procedeaz +i
cu alte dou tipuri de diferen)e care pot s apar ntre valoarea scriptic +i valoarea real a
stocurilor de mrfuri +i anume
- .iferen)ele dintre inventarul scriptic +i cel faptic datorit cantit)ilor faptice
diferite fa) de cele scriptice la data efecturii inventarului faptic.
- .iferen)ele care rezult n cazul n care ie+irile din stoc nu sunt evaluate dup
aceea+i metod att n contabilitatea general ct +i de gestiune.
.e regul astfel de diferen)e se calculeaz la finele exerci)iului financiar pentru a fi
luate n considerare la ntocmirea bilan)ului contabil +i a contului de profit +i pierdere care trebuie
#/
s reflecte imaginea fidel a patrimoniului +i a rezultatului economico = financiar al perioadei
pentru care se ntocmesc documente de sinteze contabile
#0
.
: alt metod, mai pu)in folosit, ar mai fi (eto'a ur($torul i"trat 2 &ri(ul ie,it
C67: este apropiat de metoda 967: +i const n evaluarea ie+irilor din stoc la pre)ul ultimului
lot sau la pre)ul ultimului lot produs. .eoarece ie+irile sunt evaluate la valoarea de nlocuire este
necesar, pentru a nu ob)ine un sold negativ, s se reevalueze stocul rmas, stocul necesar fiind
deci reevaluat permanent, diferen)a din reevaluare este neutralizat
#A
.
.e+i n practica contabil din )ara noastr nu sunt admise dect metoda costului mediu
ponderat +i metoda primei intrri, primei ie+iri se impun cteva comentarii n legtur cu alegerea
uneia sau alteia dintre metodele posibile de evaluare a ie+irilor de stocuri.
-valuarea ie+irilor din stoc dup metoda costului unitar mediu ponderat calculat la
finele perioadei de gestiune, respectiv lunar, reprezint avantajul unui calcul simplu, apropiindu,
se mai mult de practica inventarului intermitent dar nu permite realizarea ie+irilor n cursul
perioadei de gestiune. 2n schimb metoda costului mediu ponderat calculat dup fiecare intrare
este considerat ca fiind mai apropiat de de practica inventarului permanent +i d posibilitatea
realizrii ie+irilor n cursul perioadei de gestiune prezentnd ns inconvenientul unui calcul
relativ complex.
Celelalte metode de evaluare a ie+irilor din stoc trebuie examinate n legtur cu
fenomenul de mi+care a pre)urilor. *stfel, n cazul cre+terii continue a pre)urilor, prin aplicarea
metodei 767: ie+irile sunt evaluate la pre)urile cele mai sczute, stocurile finale la pre)urile cele
mai ridicate, rezultnd o majorare a beneficiului din exploatare al ntreprinderii. .in contr dac
pre)urile sunt n scdere, ie+irile sunt evaluate la pre)urile cele mai ridicate, stocul final, la
pre)urile cele mai sczute, iar beneficiul este mic+orat.
.ac se aplic metoda 967: efectele sunt imense. 2n caz de cre+tere continu de pre)uri,
ie+irile sunt exprimate la pre)urile cele mai ridicate, stocul final la pre)urile cele mai sczute, iar
beneficiul este mic+orat, ntr,o situa)ie invers, de scdere a pre)urilor ie+irilor sunt mic+orate iar
stocul final +i beneficiul majorat.
.at fiind faptului c metoda costului mediu ponderat +i metoda 767: nu asigur
ntotdeauna cea mai bun reflectare a fluxurilor de stocuri n perioadele de infla)ie metodele
967: +i valorii de nlocuire C67: sunt considerate mai adecvate determinrii rezultatului
exerci)iului dect metodele CBP +i 767:.
#0
P. .umbrav +i colaboratori , Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism, .eva, -ditura
6ntelcredo,#//0,pg.#&? +i urmtoarele.
#A
C. 7eleaga, 6. 6ona+cu , Contabilitatea )inanciar, >ol.&, (ucure+ti, -ditura -conomic, #//', pg.&&1
&1
1.).). Pre urile 'e *"re!istrare folosite la ealuarea ($rfurilor
2n contabilitate, stocurile de mrfuri ndeplinesc un dublu rol constituie principalul
element patrimonial +i constituie element de calcul al costului de aprovizionare al mrfurilor
vndute.
Pentru calculul costului de aprovizionare al mrfurilor vndute se adaug la costul de
aprovizionare al stocului ini)ial de mrfuri, valoarea mrfurilor achizi)ionate n cursul perioadei
de gestiune evaluate la cost de achizi)ie sum din care se deduce stocul final de mrfuri la cost de
achizi)ie
#?
.
2n condi)iile economiei de pia) stocurile de mrfuri sunt evaluate diferit, n func)ie de
provenien)a acestora, +i acordul pr)ilor n urma negocierilor, deci pre)urile sunt libere +i
fluctuante. Cu toate acestea putem deosebii urmtoarele categorii principale de pre)uri
- Pre.ul cu ri'icata reprezentnd pre)ul de cumprare al mrfurilor de ctre
unit)ile comerciale cu ridicata sau de livrare de ctre unitatea productoare.
- Pre.ul cu a($"u"tul practicat de unit)ile comerciale de desfacere cu amnuntul
al mrfurilor ctre popula)ie, fiind format din pre)ul cu ridicata la care se adaug adaosul
comercial, al unit)ilor cu amnuntul.
- Pre.ul 'e co"tractare sau ac/i#i.ie pentru produsele agricole, care poate fi
majorat cu prime sau adaosuri dup caz, ori alte avantaje oferite productorilor agricoli.
- Pre.ul e-ter" &e"tru ($rfurile i(&ortate format din pre)ul extern n valut
banco, furnizor extern, transformat n lei la cursul n vigoare, la care se adaug cheltuielile de
transport pe parcursul extern, taxe vamale, alte comisioane +i taxe.
- Pre.ul i"ter(e'iar practicat de unit)ile comerciale cu ridicata, pentru vnzarea
mrfurilor ctre unit)ile comerciale cu amnuntul, fiind format din pre)ul cu ridicata, la care se
adaug cota de adaos comercial al unit)ii cu ridicata, cunoscut sub denumirea de marj
comercial.
Civelul pre)ului mrfurilor este influen)at de condi)iile de livrare, condi)iile de ambalaj
+i condi)iile de ncasare.
#?
P. .umbrav +i colaboratorii $ Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism, .eva, -ditura 6ntelcredo,#//0, pg.
// +i urmtoarele.
&#
Co"'i.ii 'e lirare asigur delimitarea rspunderii ntre furnizori +i clien)i privind
cheltuielile ocazionate de livrarea mrfurilor +i a ambalajelor. Prin ele se precizeaz locul pn
unde furnizorul suport cheltuielile de expediere +i de asigurare.
Condi)iile de livrare la intermediar pot fi franco,depozitul furnizorului, franco,sta)ia de
expediere, franco,sta)ia de destina)ie.
Cheltuielile de aprovizionare, cum ar fi cele de transport achitate ter)ilor, ncrcare,
descrcare, asigurare, se adaug la pre)ul de facturare sau cumprare, formnd costul de achizi)ie
sau costul de aprovizionare.
Co"'i.iile 'e a(balare ale mrfurilor se refer la precizarea tipului de ambalaje
utilizate +i la includerea sau neincluderea pre)ului ambalajului n pre)ul mrfii, ceea ce prezint
importan) pentru nregistrarea n contabilitate. .ac pre)ul ambalajului este inclus n pre)ul
mrfii, ntreaga valoare a mrfii +i ambalajului se reflect n contul de mrfuri, iar dac nu,
valoarea ambalajului trebuie oglindit diferit n func)ie de natura acestuia.
Co"'i.iile 'e &lat$ respectiv de ncasare sunt prevzute prin contractele sau conven)iile
ncheiate ntre pr)i cu ocazia negocierilor.
1.0. 1eto'e 'e or!a"i#are i co"'ucere a co"tabilit$ ii !estiu"ii
stocurilor 'e ($rfuri
1.0.1. 1eto'a i"e"tarului &er(a"e"t
Betoda inventarului permanent presupune nregistrarea tuturor opera)iilor de intrare +i
ie+ire a mrfurilor n +i din gestiunea unit)ilor patrimoniale n contabilitatea sintetic, n tot
cursul perioadei de gestiune
#@
.
7olosirea acestei metode presupune nlocuirea fi+elor de magazie cu raportul de
gestiune n care se nregistreaz zilnic intrrile +i ie+irile, pe baza documentelor justificative +i se
stabile+te soldul la sfr+itul zilei. Raportul de gestiune se completeaz zilnic +i st la baza
nregistrrilor n contabilitate.
#@
Revista , %estiunea &i contabilitatea firmei, nr. 0 L &111
&&
2n condi)iile aplicrii metodelor inventarului permanent, fiecare intrare de mrfuri este
nregistrat cantitativ +i valoric n contul de mrfuri, la nivelul costului istoric care este costul de
achizi)ie, sau la nivelul pre)ului stabilit n func)ie de valoarea de utilitate, pentru mrfurile aduse
ca aport, primite ca dona)ii sau aduse cu titlu de gratuit. .e asemenea fiecare ie+ire din stoc este
contabilizat fizic +i valoric, ceea ce permite cunoa+terea n orice moment a mrimii stocurilor de
mrfuri, att valoric ct +i cantitativ, permi)nd controlul gestionar, dac, n acest scop, se
efectueaz +i inventarierea faptic a stocurilor
#/
.
!pecificul metodei inventarului permanent const n urmtoarele
- !tocul final la sfr+itul exerci)iului precedent devine stoc ini)ial la nceputul
exerci)iului curent%
- 2n timpul exerci)iului financiar curent de mrfuri se debiteaz cu toate intrrile de
mrfuri, evaluate la costurile de achizi)ie sau la valoarea actual, n coresponden) cu conturile de
obliga)ii sau de trezorerie, +i se crediteaz cu ie+irile de mrfuri din gestiune, evaluate dup una
din metodele prezentate, n coresponden) cu conturile de cheltuieli, de crean)e sau de trezorerie.
- !tocul final, stabilit dup punerea de acord a datelor din contabilitate cu cele
constatate la inventariere, se raporteaz, ca stoc ini)ial n exerci)iul urmtor.
2n cadrul metodei inventarului permanent, contabilitatea analitic se poate organiza
dup trei procedee procedeul operativ, contabil, numit +i pe solduri, procedeul cantitativ, valoric,
+i procedeul global, valoric.2n cazul n care eviden)a analitic a stocurilor de mrfuri, se )ine
cantitativ, valoric, se poate utiliza ca pre) de nregistrare pre)ul de cumprare a mrfurilor "lucru
posibil, ndeosebi cnd se practic o cot unic de adaos comercial, n schimb, n cazul n care
eviden)a analitic a mrfurilor se )ine global, valoric la nivelul gestiunii "a+a cum se procedeaz
n comer)ul cu amnuntul$, pentru nregistrare, se utilizeaz pre)ul de vnzare cu amnuntul,
inclusiv 5>*.
-viden)a mrfurilor aprovizionate n vederea desfacerii en, gros se )ine cantitativ,
valoric pe fiecare sortiment de marf. Pentru fiecare factur primit de la furnizor se ntocme+te
cte o not de recep)ie +i constatare de diferen) n care se consemneaz integral datele din
factur. 5oate facturile ct +i notele de recep)ie +i constatare de diferen) se centralizeaz dup
care se ntocme+te nota contabil pentru nregistrarea n contabilitate a intrrilor de mrfuri n
depozit.
#/
C. 7eleag, 6. 6ona+cu = 5ratat de contabilitate financiar, >ol.&,(ucure+ti, -ditura -conomic, #//@, pg.'? +i
urmtoarele
&'
9a vnzarea mrfurilor din depozit se ntocme+te factura fiscal n care se nscriu toate
mrfurile livrate pe fiecare sort., tip., dimensiune. *ceast factur cuprinde urmtoarele
elemente denumirea mrfurilor, ;.B., cantitatea, pre) unitar fr 5>*, valoare fr 5>*, +i
valoare total.
Pre)ul de livrare unitar va cuprinde pre)ul de achizi)ie plus adaosul comercial.
#. >nzarea mrfurilor
'?# 3Brfuri4 D O
?1?,,>enituri din vnz. mrf.,,
88&?,,5>* colectat,,

&. .escrcarea gestiunii de mrfuri
O D '?# ,,Brfuri,,
A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile,,
'?@ ,,.iferen)e de pre) la mrfuri,,

2n activitatea societ)ilor comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea
mrfurilor, descrcarea gestiunii de mrfuri vndute presupune calcularea +i repartizarea
corespunztoare a adaosului comercial aferent mrfurilor vndute dup rela)ia de calcul
&1

M'?@ D"soldul ini)ial al adaosului comercial E valoarea adaosului comercial aferent


intrrilor n cursul perioadei, cumulat de la nceputul anului Rc'?@$ L "soldul ini)ial al contului de
mrfuri mai pu)in 5>* E valoarea intrrilor de mrfuri n cursul perioadei, cumulat de la
nceputul anului mai pu)in 5>* $
*cest coeficient se aplic la valoarea mrfurilor existente n stoc la finele perioadei de
gestiune +i se ob)ine n acest fel valoarea absolut a adaosului comercial aferent stocului de
mrfuri. *cesta se scade din valoarea adaosului comercial aferent intrrilor +i se ob)ine astfel
valoarea adaosului comercial aferent vnzrilor de mrfuri.
Contabilitatea mrfurilor n cazul n care se folose+te costul 'e ac/i#i.ie pentru
evaluarea +i nregistrarea lor prezint urmtorul tablou de nregistrri contabile.
O D 81# ,,7urnizori,,
'?# ,,Brfuri,,
&1
C. !taicu +i colaboratorii = Contabilitatea ntreprinderii, >ol.#, Reprografia ;niversit)ii din Craiova, #//?,
pg.&?&
&8
88&A ,,5>* deductibil,,

.ac intreprinderea dore+te s,+i eviden)ieze separat cheltuielile de transport,
aprovizionare poate s,+i deschid analitice ale contului '?# ,,Brfuri,, astfel '?#.1# ,,Brfuri,
pre) de facturare,, , '?#.1& ,,Brfuri, cheltuieli de transport,aprovizionare,,.
Brfurile mai pot intra n gestiunea unit)ii +i prin aport de capital. 2n acest caz
nregistrarea va fi
'?# ,,Brfuri,, D O
80A ,,.econtri cu asocia)ii privind capitalul,,
#1@ ,,Contul ntreprinztorului individual,,
2n anumite situa)ii unitatea patrimonial poate s vnd materii prime, materiale
consumabile, obiecte de inventar fr prelucrare. *cestea vor fi transferate la mrfuri +i apoi
vndute ca atare. .ocumentul utilizat este ,,(on de predare, transfer, restituire,,.
'?# ,,Brfuri,, D O
'1# ,,Baterii prime,,
'1& ,,Baterii consumabile,,
'1' ,,:biecte de inventar,,
Plusurile constatate la inventar se vor nregistra pe baza ,,Procesului verbal de
inventariere,, astfel
'?# ,,Brfuri,, D A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile,,
.ac se dore+te ca nregistrarea plusurilor de mrfuri s nu afecteze rulajul contului A1?
,,Cheltuieli privind mrfurile,, nregistrarea plusurilor se face, n ro+u, astfel
A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile,, D '?# ,,Brfuri,,
.ona)iile de mrfuri primite se nregistreaz astfel
'?# ,,Brfuri,, D ??# ,,>enituri excep)ionale din opera)ii de gestiune,,
*poi are loc ie+irea din gestiune, a mrfurilor achizi)ionate prin
&0
#. >nzare ctre clien)i pe baza facturii fiscale
8## ,,Clien)i,, D O
?1? ,,>enituri din vnzarea mrfurilor,,
88&? ,,5>* colectat,,

&. !cderea din gestiune a mrfurilor vndute pe baza ,,7acturii fiscale,,
A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile,, D '?# ,,Brfuri,,
9ipsurile constatate la inventar se vor nregistra pe baza ,,Procesul verbal de
inventariere,, astfel
A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile,, D '?# ,,Brfuri,,
.ac lipsurile sunt imputabile se va nregistra concomitent +i imputarea lor
8A# ,,.ebitori,, D O
?0@ ,,*lte venituri din exploatare,,
88&? ,,5>* colectat,,
Pierderile de mrfuri din calamit)i naturale se vor nregistra ca o cheltuial
excep)ional
A?# ,,Cheltuieli excep)ionale privind opera)iile de gestiune,, D '?# ,,Brfuri,,
Contabilitatea mrfurilor n cazul n care se folose+te &re.ul 'e 5"#are cu a($"u"tul
pentru evaluarea +i nregistrarea lor prezint urmtoarea filier de nregistrri contabile
.! /ecepia mrfurilor primite de la furni-ori0
O D 81# 37urnizori4
'?# 3Brfuri4
88&A 35>* deductibil4
&. 2nregistrarea adaosului comercial +i a 5>* neexigibil
&A
'?# 3Brfuri4 D O
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
88&@ 35>* neexigibil4
*re loc vnzarea acestor mrfuri
#.vnzarea mrfurilor

8## 3Clien i4 D O
?1? 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
88&? 35>* colectat4
&. .escrcarea de gestiune pentru mrfurile vndute

O D '?# 3Brfuri4
A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
88&@ 35>* neexigibil4
-xist unit)i patrimoniale care +i 'esfac &ro'usele fi"ite &ri" (a!a#i"ele &ro&rii de
desfacere cu amnuntul. 2n acest caz se va face transferul produselor finite la mrfuri +i apoi vor
fi vndute ca atare.
*u loc urmtoarele nregistrri contabile0
#$ :b)inerea de produse finite
'80 3Produse finite4 D ?## 3>enituri din produc)ie stocat4
&$ !e predau aceste produse la magazinele proprii de desfacere cu amnuntul

'?# 3Brfuri4 D O
'80 3Produse finite4
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
88&@ 35>* neexigibil4
'$ 9a sfr+itul lunii se nregistreaz diferen)a dintre costul efectiv al produselor finite +i
pre)ul de nregistrare
&?
'8@ 3.iferen)e de pre) la produse4 D ?## 3>enituri din produc)ie stocat4
+i
8$ !e repartizeaz diferen)ele aferente produselor finite trecute n magazinele proprii
?## 3>enituri din produc)ie stocat4 D '8@ 3.iferen)e de pre) la produse4
0$ >nzarea prin magazinele proprii

0'## 3Casa n lei4 D O
?1? 3>enituri din vnzarea mrfurilor
88&? 5>* colectat4
A$ .escrcarea gestiunii
O D '?# 3Brfuri4
A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
88&@ 35>* neexigibil4
1.0.2. 1eto'a i"e"tarului i"ter(ite"t
-xplozia comercial, caracterizat prin apari)ia unui numr de unit)i mici +i foarte
mici, face din 3cazul inventarului intermitent4 forma cea mai la ndemna acestora, cu att mai
mult cu ct este vorba de o structur foarte divers n sortimenta)ia mrfurilor, cu unit)i mici +i
valori comercializate mai pu)in evidente
&#
.
2n cazul inventarului intermitent, contul de mrfuri intervine numai la sfr+itul lunii,
cnd, pe baza inventarului faptic, se determin valoarea mrfurilor n stoc, care se 3blocheaz4 n
acest cont, diminundu,se cheltuielile cu mrfuri, nregistrate la un cont anume destinat acestui
scop, cu ocazia intrrilor de mrfuri. 9a nceputul exerci)iului lunar urmtor, intervine din nou
&#
C.B..rgan ( *oua contabilitate a agenilor economici, (ucure+ti, -ditura Percules, #//8, pg. ##8
&@
contul de mrfuri care se crediteaz valoarea stocului ini)ial fiind preluat din nou de contul de
cheltuieli privind mrfurile
&&
.
!e re)ine ca deosebit de important existen)a documentelor de atestare opera)ional,
cum ar fi avizul de expedi)ie, factura +i nota de recep)ie,calcula)ie , pentru intrri% chitan)e
zilnice +i monetare, facturi +i avize de expedi)ie = pentru ie+iri "en,gross sau en,detail$,
inventarele pentru contabilizarea stocurilor lunare, etc.
2n ceea ce prive+te reflectarea n conturi, problemele se prezint astfel
9a nceputul exerci)iului financiar lunar, stocul de mrfuri blocat n conturile
specifice de mrfuri la nchiderea lunii precedente, se preia n exploatare
A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4 D '?# 3Brfuri4
5oate opera)iile de aprovizionare efectuate pe parcurs, indiferent de parteneri,
condi)ii de livrare etc., se evalueaz la
, pre)ul productorului%
, taxa pe valoarea adugat deductibil%
, suma total de plat.
2n contabilitate se includ direct n categoria de 3cheltuieli4
O D 81# 37urnizori Q suma total de plat
A1? 3cheltuieli privind mrfurile Q pre)ul productorului
88&A 35>* deductibil4 Q 5>* deductibil
9a finele lunii se determin valoarea stocului de mrfuri existent n depozitele
sau subunit)ile agentului economic, lundu,se n considera)ie cantit)ile fizice inventariate +i
evaluate la pre)ul contabil n acel moment, prezumptibil a fi compatibil cu pre)ul mrfurilor n
stoc, sau preluat cu acelea+i restric)ii din 3contabilitatea analitic a stocurilor4. *cest sold se
blocheaz n contul de 3mrfuri4 prin diminuarea corespunztoare a cheltuielilor
'?# 3Brfuri4 D A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
&&
-. .rehu) +i colaboratorii ( Manualul 1xpertului contabil &i al contabilului autori-at, (acu, -ditura *gora,
#//0, pg. //
&/
2n acest caz, contul '?# 3Brfuri4, cont de activ, se debiteaz la finele exerci)iului cu
stocul final de mrfuri nevndute +i se crediteaz, n prima zi a lunii urmtoare, prin preluarea
soldului ini)ial al noii perioade n conturile de cheltuieli.
:rice opera)ie de vnzare a mrfurilor, se reflect n contabilitate dup regula general
de blocare a veniturilor, adic
8## 3Clien)i4 D O Q suma total de
ncasat
?1? 3>enituri din vnzri de mrfuri4 Q pre)ul vnzare
88&? 35axa pe valoare adugat colectat4 Q 5>* colectat
!e constat, deci, c varianta inventarului intermitent permite preluarea de ctre contul
3venituri4 a tuturor influen)elor de pre)uri, de reevaluare, de conjunctur etc. asigurnd o corect
contrabalansare a acestora cu conturile compatibile de cheltuieli n vederea determinrii +i
delimitrii n timp a rezultatului financiar.
2nregistrrile contabile n cazul folosirii metodei inventarului intermitent sunt prezentate
mai jos.
#$ Pe baza facturii fiscale se va face nregistrarea
O D 81# 37urnizorii4
A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
88&A 35>* deductibil4
&$ Pentru vnzrile de mrfuri n cursul perioadei de gestiune se va face numai
nregistrarea vnzrii, destocarea nefiind necesar, deoarece mrfurile vndute nu au fost
nregistrate n contul '?# 3Brfuri4.
8## 3Clien)i4 D O
?1? 3>enituri din vnzarea mrfurilor4
88&? 35>* colectat4
'$ 9a sfr+itul perioadei de gestiune se stabile+te stocul de mrfuri, prin inventarieri +i
se nregistreaz n contul '?# 3Brfuri4 prin formula
'?# 3Brfuri4 D A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
'1
8$ *cest stoc final va deveni stocul ini)ial al perioadei de gestiune urmtoare cnd va fi
preluat ca +i cheltuial, fcndu,se nregistrarea de destocare a mrfurilor
A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4 D '?# 3Brfuri4
!e observ c nregistrarea stocului final determinat prin inventariere afecteaz rulajul
creditor al contului de cheltuieli A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4. *ceast problem se poate
elimina fcndu,se nregistrarea n ro+u a stocului de la sfr+itul perioadei de gestiune.
CAPITOLUL 2
CONTABILITATEA OPERA IUNILOR CO1ERCIALE PRIVIND
CU1P6R6RILE I V7N86RILE DE 16R+URI
'#
2.1. 1eto'e 'e calcul al &re ului 'e 5"#are
2n contabilitate, stocurile de mrfuri ndeplinesc un dublu rol constituie principalul
element patrimonial +i constituie element de calcul al costului de aprovizionare al mrfurilor
vndute.
Pentru calculul costului de aprovizionare al mrfurilor vndute se adaug la costul de
aprovizionare al stocului ini)ial de mrfuri, valoarea mrfurilor achizi)ionate n cursul perioadei
de gestiune evaluate la cost de achizi)ie sum din care se deduce stocul final de mrfuri la cost de
achizi)ie
&'
.
2n condi)iile economiei de pia) stocurile de mrfuri sunt evaluate diferit, n func)ie de
provenien)a acestora, +i acordul pr)ilor n urma negocierilor, deci pre)urile sunt libere +i
fluctuante. Cu toate acestea putem deosebi urmtoarele categorii principale de pre)uri
- Pre.ul cu ri'icata reprezentnd pre)ul de cumprare al mrfurilor de ctre
unit)ile comerciale cu ridicata sau de livrare de ctre unitatea productoare.
- Pre.ul cu a($"u"tul practicat de unit)ile comerciale de desfacere cu amnuntul
al mrfurilor ctre popula)ie, fiind format din pre)ul cu ridicata la care se adaug adaosul
comercial, al unit)ilor cu amnuntul.
- Pre.ul 'e co"tractare sau ac/i#i.ie pentru produsele agricole, care poate fi
majorat cu prime sau adaosuri dup caz, ori alte avantaje oferite productorilor agricoli.
- Pre.ul e-ter" &e"tru ($rfurile i(&ortate format din pre)ul extern n valut
franco, furnizor extern, transformat n lei la cursul n vigoare, la care se adaug cheltuielile de
transport pe parcursul extern, taxe vamale, alte comisioane +i taxe.
- Pre.ul i"ter(e'iar practicat de unit)ile comerciale cu ridicata, pentru vnzarea
mrfurilor ctre unit)ile comerciale cu amnuntul, fiind format din pre)ul cu ridicata, la care se
adaug cota de adaos comercial al unit)ii cu ridicata, cunoscut sub denumirea de marj
comercial.
&'
P. .umbrav +i colaboratorii $ Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism, .eva, -ditura 6ntelcredo,#//0, pg.
// +i urmtoarele.
'&
Civelul pre)ului mrfurilor este influen)at de condi)iile de livrare, condi)iile de ambalaj
+i condi)iile de ncasare.
Co"'i.ii 'e lirare asigur delimitarea rspunderii ntre furnizori +i clien)i privind
cheltuielile ocazionate de livrarea mrfurilor +i a ambalajelor. Prin ele se precizeaz locul pn
unde furnizorul suport cheltuielile de expediere +i de asigurare.
Condi)iile de livrare la intermediar pot fi franco,depozitul furnizorului, franco,sta)ia de
expediere, franco,sta)ia de destina)ie.
Co"'i.iile 'e a(balare a mrfurilor se refer la precizarea tipului de ambalaje utilizate
+i la includerea sau neincluderea pre)ului ambalajului n pre)ul mrfii, ceea ce prezint importan)
pentru nregistrarea n contabilitate. .ac pre)ul ambalajului este inclus n pre)ul mrfii, ntreaga
valoare a mrfii +i ambalajului se reflect n contul de mrfuri, iar dac nu, valoarea ambalajului
trebuie oglindit diferit n func)ie de natura acestuia.
Co"'i.iile 'e &lat$ respectiv de ncasare sunt prevzute prin contractele sau conven)iile
ncheiate ntre pr)i cu ocazia negocierilor.
2.2. Co"tabilitatea ac/i#i iilor 'e stocuri 'e ($rfuri su&us$ u"or
re'uceri co(erciale i fiscale
2.2.1. Reflectarea *" co"tabilitate a re'ucerilor 'e &re
Reducerile de pre sunt acordate de ctre furnizor clientului pentru calitatea inferioar a
bunurilor livrate 2rabatul, din considera ii pentru client 2remi-a, pentru dep irea unui plafon
valoric anual 2risturnul+ sau pentru plata datoriei clientului nainte de termen 2scont.
Reducerile de pre sunt de dou feluri
a$ reduceri comerciale rabatul, remiza i risturnul
b$ reduceri financiare scontul
.e men ionat c reducerile nu se acord automat, ci ele trebuie sa fie convenite ntre
pr i i stipulate ca i clauz contractual.
''
Rabatul i remiza pot fi acordate cu ocazia livrrii, iar n acest caz nu intervin
nregistrri specifice, deoarece bunurile livrate vor fi nscrise n factur la valoare redus, nefiind
necesare a fi nregistrate distinct n contabilitate.
;neori rabatul i remiza pot fi acordate ulterior livrrii, iar risturnul prin natura sa este
o reducere ulterior, necesitnd nregistrri specifice privind rectificarea datoriei fa de
furnizori, n cazul rabatului i remizei rectificndu,se i costul de achizi ie al mrfurilor
cunprate. .e asemenea, este necesar rectificarea 5>*,ului, propor ional cu reducerea
acordat.
!.C. RioBar !.R.9. nregistreaz n contabilitate reduceri de pre financiare,
comerciale respectiv sconturi, care le sunt acordate pentru plata pe loc a mrfurilor sau pentru
plata datoriei nainte de termenul stabilit prin contract.
2.). Pri"ci&alele for(e 'e 5"#are a stocurilor 'e ($rfuri
2.).1. Co"tabilitatea 5"#$rii 'e ($rfuri *" co"'i iile co"stat$rii 'e
'ifere" e la 5"#are
2n cazul vnzrii mrfurilor, pot s apar minusuri cantitativ,valorice din pierderi
normale "perisabilit i$ sau imputate delegatului .
Principalul flux de ie ire a mrfurilor din depozitul cu ridicata este reprezentat de
vnzarea acestora ctre al i intermediari, de regul societ i comerciale specializate n comer ul
cu amnuntul sau direct ctre consumatorii finali .
Bai pot aprea ca fluxuri de ie ire secundare urmtoarele lipsurile la inventariere%
mrfuri retrase din aportul n natur al ntreprinztorului% mrfuri trimise n custodie sau n
consigna ie% dona ii i pierderi din calamit i naturale .
Contabilitatea acestor fluxuri de ie ire al mrfurilor este influen at de doi factori
a$ pre urile la care se ine eviden a existen ei i mi crii mrfurilor n contul de stoc
)91 :1$rfuri:%
b$ natura fluxurilor de ie ire al mrfurilor.
'8
;nit ile cu ridicata folosesc pentru inerea eviden ei mrfurilor pre ul cu ridicata sau
pre ul de cumprare. -ste posibil s se evalueze stocurile de mrfuri i la pre de vnzare, caz n
care pe lng contul )91 :1$rfuri: se folose te i contul )9; :Difere" e 'e &re la
($rfuri:. 2n acest caz, la sfr itul perioadei de gestiune sau la sfr it de exerci iu financiar este
necesar s se determine adaosul comercial aferent mrfurilor vndute, calculndu,se coeficientul
de adaos "Ma$ conform rela iei
Si ct! 345 6 /C ct! 345
7a 8 9 .::
Si ct! 34. 6 /; ct! 34.
unde
!i ct. '?@ , soldul ini ial al contului de diferen e de pre "adaosul$
RC ct. '?@ , rulajul creditor al contului '?@
!i ct. '?#, soldul ini ial al contului de mrfuri
R. ct. '?# , rulajul debitor al contului '?#
Cu coeficientul Ma determinat, se nmul e te valoarea mrfurilor vndute rezultnd
adaosul aferent acestora "*C>$
AC< 8 /C ct! 34. 9 7a
Cu adaosul aferent mrfurilor vndute contul )9; :Difere" e 'e &re la ($rfuri: se
debiteaz
#. >nzrile de mrfuri ctre clien i nso ite de documente fiscale.
Pentru simplificare, presupunem c aceast livrare este singurul flux de ie ire a
mrfurilor n cursul unei perioade de gestiune, astfel filierele de nregistrri contabile vor fi
influen ate de pre urile la care se ine eviden a acestui stoc de mrfuri.
a. cazul n care eviden a mrfurilor se ine la pre de cumprare
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&? R5>* colectatR
b. cazul n care eviden a mrfurilor se ine la pre de vnzare, presupunnd c la
finele perioadei de gestiune s,a determinat un coeficient mediu de repartizare a adaosului
comercial "Ma$ , calculat dup rela ia de mai sus , de &1O
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&? R5>* colectatR
'0
i
O D '?# RBrfuriR
A1? RCheltuieli privind mrfurileR
'?@ R.iferen e de pre la mrfuriR
&. Pierderi din calamit i naturale
a. cazul n care eviden a mrfurilor se ine la pre uri de cumprare
A?# RCheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinareR D '?#
RBrfuriR

A'0 RCheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilateR D 88&? R5>* colectatR

b. cazul n care eviden a mrfurilor se ine la pre urile de vnzare, considernd c
la sfr itul perioadei de gestiune s,a calculat Ma
O D '?# RBrfuriR
A?# RCheltuieli privind calamit ile i alte evenimente extraordinareR
'?@ R.iferen e de pre la mrfuriR
A'0 RCheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilateR D 88&? R5>* colectatR
'. 9ipsurile de mrfuri din perisabilit i sau imputate delegatului
H livrarea mrfii i descrcarea gestiunii
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&? R5>* colectatR
A1? RCheltuieli privind mrfurileR D '?# RBrfuriR
H nregistrarea minusului imputat delegatului la cost de aprovizionare
A1? RCheltuieli privind mrfurileR D '?# RBrfuriR
H imputarea delegatului la pre de vnzare
8&@& R*lte crean e n legtur cu personalul D O
?0@ R*lte venituri din exploatareR
'A
88&? R5>* colectatR
2.).2. Co"tabilitatea ($rfurilor 'ate s&re 5"#are *" co"si!"a ie
;nit ile patrimoniale cu activitate de consigna ie asigur desfacerea unor mrfuri
apar innd unor persoane fizice sau juridice.
Brfurile pot fi evaluate la urmtoarele pre uri
H pre ul de evaluare "pre ul pltit deponen ilor$ putnd fi mic orat cu re inerile
datorate pstrrii mrfurilor peste termenul stabilit, sau cu reducerile datorate nevnzrii
mrfurilor%
H pre ul de vnzare, care cuprinde pre ul de evaluare, comisionul consigna iei i
eventual 5>* "dac unitatea este pltitoare de 5>*$ la comision.
Comisionul inclus n pre ul de vnzare asigur unit ii, dup acoperirea propriilor
cheltuieli i un profit.
2n comer ul de consigna ie mai poate fi asimilat i vnzarea de ctre productori sau
comercian i a mrfurilor prin intermediul unor comisionari.
Participan ii n cazul comer ului n consigna ie sunt
H consignatorii "deponen ii$%
H consignatarii "comisionarii$.
Consignatarii beneficiaz de un comision i suport toate cheltuielile legate de
pierderile de mrfuri din vina lor.
Pre urile aplicate n acest caz sunt
H costul de achizi ie al mrfii la consignator%
H pre ul de vnzare, care poate fi fixat de consignator sau consignatar.
Comisionul consignatarului se poate aplica fie asupra pre ului de cumprare, fie asupra
pre ului stabilit de consignatar ca pre de vnzare pentru mrfurile proprii.
.ocumentele necesare eviden ierii intrrii de mrfuri n consigna ie sunt
H =on de primire al mrfurilor n consigna ie serve te la eviden ierea mrfurilor
aflate n pstrare temporar i ca i document de plat, n cazul vnzrii mrfurilor sau pentru
retragerea acestora de ctre deponent%
'?
H Avi-ul de nso ire al mrfii n cazul trimiterii mrfurilor de ctre consignatori,
document pe baza cruia se descarc gestiunea de mrfuri i simultan consignatarul eviden iaz
primirea pentru pstrare a mrfurilor pn la vnzare% este document de nso ire a mrfii pe
timpul transportului, st la baza ntocmirii facturii fiscale .
H Centrali-atorul intrrilor, document cumulativ, servind la eviden a contabil a
intrrilor de mrfuri n consigna ie.
.ocumentele necesare eviden ierii ie irilor de mrfuri din consigna ie sunt
H =onul de v>n-are, )actura, care consemneaz vnzrile fie n numerar, fie prin
virament%
H ?urnalul pentru v>n-ri se ntocme te numai dac unitatea este pltitoare de
5>*
H Contul de v>n-ri, ntocmit de consignatar, prin care se justific venitul net
ob inut i care urmeaz a fi decontat consignatorului. >enitul net se calculeaz ca diferen ntre
pre ul de vnzare i cheltuielile efectuate n contul consignatorului plus comisionul ncasat de
consignatar.
*. La co"si!"ator 3'e&o"e"t4 au loc urmtoarele nregistrri contabile
H trimiterea mrfurilor spre vnzare consignatarului
'0? R Brfuri aflate la ter iR D '?# RBrfuriR
H primirea decontului i contabilizarea vnzrilor
8## RClien iR D ?1? R>enituri din vnzri de mrfuriR
A&& RCheltuieli privind co misioanele si onorariileR D 8## RClien iR
H ncasarea sumei aferente vnzrilor "cost de achizi ie plus profit brut$
0'## RCasa n leiR D 8## RClien iR
H scderea din gestiune a mrfurilor vndute "la cost de achizi ie$
A1? RCheltuieli privind mrfurileR D '0? R Brfuri aflate la ter iR
H nchiderea conturilor de cheltuieli
#&# RProfit L pierdereR D O
A1? RCheltuieli privind mrfurileR
A&& RCheltuieli privind comisioanele i onorariileR
H nchiderea conturilor de cheltuieli
?1? R>enituri din vnzri de mrfuriR D #&# RProfit L pierdereR

(. La co"si!"atar 3co(isio"ar4 au loc urmtoarele nregistrri contabile
'@
H primirea mrfurilor n gestiune
.@1''R>alori materiale primite n pstrare sau custodieR
H vnzarea la pret de vnzare "pret de evaluare E comision$
0'## RCasa n leiR D O
8A& RCreditori diver iR
?18 R>enituri din prestri serviciiR
H scderea din gestiune a mrfurilor vndute
C @1'' R>alori materiale primite n pstrare sau custodieR
H plata consignatorului "deponentului$
8A& RCreditori diver iR D 0'## RCasa n leiR
H nregistrarea cheltuielilor proprii i plata acestora
A10 RCheltuieli privind energia i apaR D 0'## RCasa n leiR
i
81# R7urnizoriR D 0'## RCasa n leiR
H nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli
?18 R>enituri din prestri servicii4 D #&# 3Profit L pierdere4
i
#&# RProfit L pierdereR D A10RCheltuieli privind energia i apaR
!ocietatea !.C. RioBar !.R.9. nu vinde mrfuri n consigna ie, neavnd n statutul
societ ii trecut aceast activitate de comer .
2.).). Co"tabilitatea ($rfurilor 5"'ute cu &lata *" rate
;nele societ i comerciale, al cror obiect de activitate este comer ul, n vederea
atragerii cumprtorilor, pot aplica un sistem de vnzri cu plata n rate. 2n general, acest sistem
de vnzri se folose te pentru produsele cu o valoare ceva mai mare i cu termen de garan ie
ndelungat "imobile, aparate electrocasnice, aparatur electronic etc.$.
*cest sistem de vnzare cu plata n rate presupune ncheierea unui contract de vnzare ,
cumprare n rate, ntre vnztor i cumprtor. Cumprtorul care poate fi persoan fizic sau
juridic, este necesar s fac dovada posibilit ii achitrii ratelor e alonate la termenele scadente
'/
prevzute n contract. 9a ncheierea contractului se poate achita sau nu, n func ie de facilit ile
oferite de unit ile care efectueaz comer ul cu plata n rate, un avans de &1O , 81O din
valoarea bunului, iar diferen a se mparte n rate egale. Pentru vnzrile n rate la care intervine
i creditul comercial se percepe o dobnd scadent odat cu ratele. *ceast dobnd are mai
multe variante
dobnda aplicat la mrimea ratei,
dobnda aplicat la restul de plat,
dobnda aplicat la restul de plat n sum fix.
2n situa ia n care ratele nu sunt pltite la termen se percep penalit i.
S6n contabilitatea clie"tului 2 &ersoa"$ fi#ic$, cumprarea mrfurilor cu plata n rate
se nregistreaz
H recep ia mrfurilor achizi ionate
O D 81# R7urnizoriR
'?# RBrfuriR
88&A R5>* deductibilR
H nregistrarea adaosului comercial i a 5>* , lui aferent
'?# RBrfuriR D O
'?@R.iferen e de pre la mrfuriR
88&@ R5>* neexigibilR
H plata mrfurilor
81# R7urnizoriR D 0#&# RConturi la bnci n leiR
H facturarea i livrarea mrfii cu plata n rate
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&@ R5>* neexigibilR
H nregistrarea dobnzii
8## RClien iR D 8?& R>enituri nregistrate n avansR
H descrcarea gestiunii
O D '?# RBrfuriR
A1? RCheltuieli privind mrfurileR
'?@ R.iferen e de pre la mrfuriR
88&@ R5>* neexigibilR
81
H ncasarea avansului
0'## RCasa n leiR D 8## RClien iR
H regularizare 5>*
88&@ R5>* neexigibilR D 88&? R5>* colectatR
H ncasare rat i dobnd "de cte ori este cazul$ stabilite n contract
0'## RCasa n leiR D 8### RClientiR
RnR ori "cte rate sunt$
H trecerea la venituri a dobnzii "de cte ori este cazul$
8?& R>enituri nregistrate n avansR D ?AA R>enituri din dobnziR
RnR ori "cte rate sunt$
H regularizarea 5>* , ului "de cte ori este cazul$
88&@ R5>* neexigibilR D 88&? R5>* colectatR
RnR ori "cte rate sunt$
!.C. RioBar !.R.9. comercializeaz mrfuri cu plata n rate, deoarece comercializeaz
mrfuri cu valoare mare i cu termen de garan ie ndelungat.
2.).0. Co"tabilitatea ($rfurilor 'ate s&re 5"#are *" co(isio"
!ociet ile comerciale pot trimite mrfuri spre vnzare n comision prin alte societ i
comerciale, de regul a mrfurilor cu vnzare lent i a celor greu vandabile. Pentru aceasta se
ncheie ntre pr i contract sau conven ie n care se precizeaz felul mrfurilor i modul de
decontare.
(eneficiarul mrfurilor trimite mrfurile spre vnzare n comision pe baz de Avi- de
expedi ie . Pe msura vnzrii, unitatea ce a primit mrfurile ia legtura cu societatea proprietar
a mrfurilor n vederea facturii i decontrii.
Brfurile se deconteaz de ctre societatea care le,a primit spre vnzare n comision
numai dup ce ele s,au vndut i s,au primit documentele de la beneficiarul lor.
Principalele nregistrri contabile sunt
H nregistrarea trimiterii mrfurilor spre vnzare n comision
H eviden a mrfurilor se ine la pre ul de cumprare
8#
'0? RBrfurile aflate la ter iR D '?# RBrfuriR
H eviden a mrfurilor se ine la pre ul de vnzare
O D '?# RBrfuriR
'0? RBrfurile aflate la ter iR
'?@ R.iferen e de pre la mrfuriR
H nregistrarea ncasrilor virate prin viramente bancare de ctre comitet% pe
msur ce acesta a vndut mrfurile date spre vnzare n comision
0#&# RConturi la bnci n leiR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&?R5>* colectatR
H nregistrarea cheltuielilor cu mrfurile vndute de ctre comitet
A1? RCheltuieli privind mrfurileR D '0? RBrfurile aflate la ter iR

2n contabilitatea comitetului, nregistrarea opera iunilor privind mrfurile primite spre
vnzare n comision, se face similar mrfurilor primite n consigna ie.
H mrfurile trimise spre vnzare n comision sunt nso ite de Avi-ul de nso ire ,
reflectndu,se n contabilitatea unit ii ce le,a primit spre vnzare astfel
. @1'' R>alori materiale primite n pstrare sau custodieR
H pe msura vnzrii lor i a primirii facturii, se reflect ncasarea i recep ia
acestora, dup care au loc opera iile de descrcare a gestiunii de mrfuri primite spre vnzare n
comision, de achitare a valorii acestora, mai pu in comisionul cuvenit ori de scoatere n eviden
astfel
C @1'' R>alori materiale primite n pstrare sau custodieR
2.0. Co"tabilitatea stocurilor aflate la ter i
2n activitatea desf+urat de o unitate patrimonial, intervin anumite situa)ii n care
valori materiale proprietatea unit)ii respective nu se regsesc faptic n patrimoniu, ele aflndu,se
la ter)i pentru diferite scopuri, sau din anumite cauze cum ar fi trimise spre prelucrare, lsate n
custodie, predate spre vnzare, depozitate temporar la ace+tia, n curs de aprovizionare etc.
8&
Pentru eviden)a bunurilor materiale aflate n afara unit)ii n a cror proprietate se afl
se utilizeaz mai multe conturi specifice naturii bunurilor respective astfel
'0# < Baterii +i materiale aflate la ter)i4%
'0& < :biecte de inventar la ter)i4%
'08 < Produse aflate la ter)i4%
'0A < *nimale aflate la ter)i4%
'0? < Brfuri n custodie sau consigna)ie la ter)i4%
'0@ < *mbalaje aflate la ter)i4.
Contul '0# <Baterii +i materiale aflate la ter)i4 )ine eviden)a materiilor prime +i
materialelor consumabile aflate spre prelucrare sau n custodie la ter)i. -ste un cont de activ care
nregistreaz n debit valoarea la pre) de nregistrare a materiilor prime +i materialelor aflate la
ter)i spre prelucrare sau n custodie, precum +i a celor n curs de aprovizionare, iar n credit
valoarea materiilor prime +i materialelor reintrate n gestiune prin aducerea lor de la ter)i.
Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor prime +i a materialelor
consumabile trimise la ter)i, precum +i a celor n curs de aprovizionare.
Conturile '08 <Produse aflate la ter)i4, '0A <*nimale aflate la ter)i4, '0? <Brfuri n
custodie sau n consigna)ie la ter)i4 +i '0@ <*mbalaje aflate la ter)i4 sunt tot conturi de activ +i au
aceia+i func)iune ca +i contul '0# <Baterii +i materiale aflate la ter)i4 care a fost prezentat
anterior.
2n conturile de stocuri aflate la ter)i se nregistreaz +i valoarea materiilor prime,
materialelor consumabile +i obiectelor de inventar aflate n una din urmtoarele situa)ii
= achitate +i nesosite%
= s,au primit documentele justificative naintea sosirii efective a bunurilor
respective%
= recep)ionate de ctre delegatul agentului economic la furnizor.
2.<. Particularit$ ile co"tabilit$ ii i(&ortului 'e ($rfuri
8'
2n epoca noastr, nici o ar indiferent de mrimea i bog iile sale nu, i poate asigura
toate produsele de care are nevoie numai din produc ie proprie. Ca urmare fiecare ar este
nevoit s desf oare i o activitate de comer exterior.
Comer ul exterior include toate schimbrile de bunuri ntre Romnia i alte ri avnd
ca obiect
importul de mrfuri direct prin consum,
mrfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi
puse n consum,
exportul de produse na ionale, precum i
importul de mrfuri declarate pentru consumul intern.
.e asemenea, se cuprind importurile temporare de bunuri strine pentru prelucrarea n
interiorul rii "prelucrare activ$ i exporturile de produse compensatoare dup prelucrarea n
ar, exporturile de produse compensatoare dup prelucrarea n afara rii i bunurile importate
sau exportate n sistem de leasing financiar "la valoarea integral a bunurilor$.
*ctivitatea de comer exterior cuprinde opera iile comerciale sau de cooperare
economic i tehnico, tiin ific n raporturile cu strintatea privind vnzarea, cumprarea sau
schimbul de mrfuri, presta iile de servicii interna ionale, proiectarea i executarea de lucrri,
asisten a sau colaborarea tehnic interna ional, vnzarea sau cumprarea de licen e,
consigna ia sau depozitul, reprezentarea i comisionul, opera iile financiare, turismul i n
general orice acte sau fapte de comer cu strintatea.
.eci, activitatea de comer exterior include pe lng schimburile comerciale cu alte ri
i rela iile de cooperare economic i tehnico, tiin ific de acest gen.
!chimburile comerciale cu alte ri mbrac dou forme
a. importul de mrfuri%
b. exportul de mrfuri.
I(&ortul 'e ($rfuri este reprezentat de totalitatea opera iilor comerciale prin care se
cumpr mrfuri din alte ri pentru satisfacerea consumului productiv sau neproductiv intern.
6mportul cuprinde i opera iile specifice importului invizibil "serviciile, turismul, rela iile
financiare etc.$.
E-&ortul 'e ($rfuri cuprinde toate opera iile comerciale prin care o parte din
mrfurile produse sau prelucrate ntr,o ar se vnd n alte ri sub denumirea de export
indivizibil.
88
*supra organizrii i conducerii eviden ei activit ii de comer exterior au implica ii
i unele trsaturi specifice, cum ar fi
#. Caracterul eco"o(ic al actiit$ ii 'e co(er e-terior , conform cruia prin
aceast activitate contribuie la crearea i sporirea venitului na ional prin munca social prestat
n sfera circula iei mrfurilor, a produc iei, ct i prin finalizarea acestei munci prin integrarea ei
n diviziunea interna ional a muncii.
*ceast trstur presupune utilizarea unui sistem de conturi prin care se asigur
eviden a, calcula ia i controlul cheltuielilor ocazionate de activitatea de comer , veniturile i
rezultatele generate.
&. Diersitatea actiit$ ii 'e co(er , care conduce la noi forme de comer exterior,
la diversitatea exporturilor, importurilor, a condi iilor de livrare, a modalit ilor de plat, toate
impunnd specificit i n tratarea financiar,contabil a acestei diversit i de opera ii.
'. I"terferarea factorului "a io"al i i"ter"a io"al , generat de faptul c
opera iile de comer exterior exprim raporturi economico,financiare ntre subiec ii de drept
apar innd unor economii na ionale diferite. :pera iile de comer exterior ies total sau par ial
de sub jurisdic ia intern a unui stat, completndu,se cu uzan ele i normele dreptului
interna ional, deci i contabilitatea prezint elemente de drept na ional i interna ional, cum
sunt cele privind pre urile folosite la livrare, modalit ile de livrare, modalit ile de plat,
sistemele de finan are i creditare etc.
*stfel, apar &re urile "a io"ale , ca expresie a valorii na ionale ale mrfurilor i
&re urile i"ter"a io"ale ale mrfurilor, ca o expresie a valorii interna ionale a mrfurilor.
9a rndul lor, pre urile interne iau forma
a. pre ul intern complet de export%
b. pre ul intern complet de import.
Pre ul i"ter" co(&let 'e e-&ort este expresia valoric a urmtoarelor elemente de
structur pre ul productorului% cheltuieli speciale de export pn la frontiera romn i
ambalaje speciale de transport.
80
Pre ul i"ter" co(&let 'e i(&ort= i"clu'e *" structura sa> &re ul e-ter" al ($rfii=
c/eltuielile 'e tra"s&ort &e &arcurs e-ter" &5"$ la fro"tiera ro(5"$. Pri" *"su(area celor
'ou$ ele(e"te se ob i"e ba#a 'e calcul &e"tru 'eter(i"area &re ului 'e lirare la i"ter".
Pe"tru acestea la cele 'ou$ ele(e"te se a'au!$> ta-ele a(ale= acci#ele c5"' este ca#ul=
TVA i co(isio"ul i(&ortatorului.
Pre urile externe se stabilesc prin negociere ntre parteneri, nscriindu,se n contracte
ntre subiec ii apar innd diferitelor economii na ionale. -l apare ca expresie bneasc a valorii
interna ionale a mrfurilor, formndu,se pe pia a caracteristic pe care se deruleaz volumul cel
mai important de opera ii de import,export din mrfurile respective.
2n cadrul sistemului de contabilitate, pre ul interna ional apare sub forma pre ului
extern n valut, care se ncaseaz de la export sau se plte te la import.
2n anul #/'A, Camera 6nterna ional de comer de la Paris a publicat un set de reguli cu
caracter interna ional privind condi iile de transport. *ceste reguli cunoscute sub denumirea de
reguli I*C@'1/MS au fost revizuite n anul #//1 i sunt urmtoarele
#. co"'i ia :E: "expediere$ presupune punerea la dispozi ia cumprtorului a
mrfurilor de ctre vnztor n propriile sale spa ii de depozitare -TU "-x,UorVs , 7raco,
fabrica$%
&. co"'i ia :+: "transport nepltit de furnizor$, presupune punerea de ctre
furnizor a mrfurilor la dispozi ia unui cru stabilit de cumprtor astfel
H 7C* "7ree,Carrier , 7raco,caraus$
H 7*! "7ree *longside !hip , 7ranco de,a lungul vasului$
H 7:( "7ree on (ord , 7ranco la bord$
'. co"'i ia :C: "transport pltit de vnztor$, presupune c vnztorul este obligat
s asigure transportul pe parcurs extern, fr a, i asuma riscurile pierderii sau avarierii
mrfurilor dup ncrcare i expediere, astfel
H C*7 "Cost i navlu$%
H C67 "Cost, asigurare i navlu$%
H CP5 "7ractul pltit pn la .$%
H C6P "7ractul i asigurarea pltite pn la .$.
8. co"'i ia :D: "destina ie$, prin care vnztorul este obligat s suporte toate
cheltuielile i riscurile pn n ara de destina ie, astfel
H .*7 "9ivrat la frontier$%
H .-! "9ivrat la nav$%
8A
H .-J "9ivrat pe chei$%
H ..;"9ivrat, taxe vamale nepltite$%
H ..P "9ivrat, taxe vamale pltite$.
*tt la export ct i la import, pre ul extern se negociaz n condi iile de livrare
men ionate mai sus, printre care cele mai uzuale n cazul e-&ortului 'e ($rfuri ar fi )@= ,
portul romnesc de ncrcare "condi ia R7R$, CI) , portul strin de descrcare, dac transportul se
face pe ap, sau fraco,camion , vama de frontier a rii vnztorului, cnd transportul se face cu
mijloace de transport auto.
2n cazul i(&orturilor 'e ($rfuri negocierea pre ului extern se poate face n condi ia
)@= , port strin de ncrcare, sau condi ia CI) , portul romnesc de descrcare, dac
transportul mrfurilor se face pe ap, ori se utilizeaz cuvntul franco, urmat de transport i a
locului pn unde se suport cheltuielile de transport.
*tt sistemul de pre uri utilizat, ct i condit ile de livrare au implica ii nemijlocite
asupra nivelului i structurii pre ului negociat, iar prin aceasta se propag efectele asupra
sistemului de conturi folosit n contabilitatea financiar.
*supra organizrii i conducerii contabilit ii activit ii de comer exterior au
implica ii i alte trsturi de comer exterior cum ar fi de exemplu
H subiec ii participan i la derularea opera iilor de comer exterior%
H sistemul de finan are i creditare a acestei activit i%
H sistemul de indicatori economico , financiari evidentia i i calcula i n
activitatea de comer exterior etc.
.intre toate aceste trsturi, cea mai important este obligativitatea impus de
Regulamentul de aplicare a legii contabilit ii nr. @& L #//#, de a nregistra n contabilitate
opera iile de comer exterior att n devize, ct i n lei, la cursul valutar de schimb n vigoare la
data efecturii acestora.
*ctivitatea de comer se poate clasifica>
H n func ie de destina ie
, bunuri de consum intermediar%
, bunuri de consum final.
H dupa modul de nsu ire de catre agentii economici
, bunuri marfare,
, bunuri nemarfare.
8?
*ctivitatea de comert presupune n aval o activitate de productie, de distributie si de
consum.
!ub aspectul actelor comerciale, activitatea de comercializare presupune servicii
marfare si servicii nemarfare.
Comerciantul este reprezentat de acea persoan fizic sau juridic care exercit acte de
comer i face din aceasta profesia sa obi nuit. .eci, pentru a fi comerciant, persoana n cauz
trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele trei condi ii
H ! fac acte de comer n mod obi nuit, ceea ce implic repetabilitatea
opera iunilor%
H ! ac ioneze n numele su personal%
H ! transforme realizarea acestor acte n profesia sa de baz.
2.?. A@ust$ri 'e aloare &e"tru 'e&recierea ($rfurilor
2.?.1. Reflectarea *" co"tabilitate a re'ucerilor 'e &re
*. Reflectarea re'ucerilor 'e &re *" co"tabilitatea fur"i#orului acord firmei
!.C. RioBar !.R.9. doar reduceri financiare "sconturi$.
H vnzarea de mrfuri, n factur fiind eviden iate distinct reducerile de pre de
natur comercial 2rabatul i remi-a , acestea sczndu,se direct din costul de achizi ie
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&? R5>* colectatR
H acordarea de reduceri de pre de natur comercial ulterior livrrii, ntr,o
factur ulterioar, n ro u "cazul risturnului i respectiv rabatului i remizei$
8## RClien iR D O
?1? R>enituri din vnzarea mrfurilorR
88&? R5>* colectatR
H acordare de reducere financiar clientului 2scont
O D 8## RClien iR
8@
AA? RCheltuieli privind sconturile acordateR
88&? R5>* colectatR
(. Reflectarea re'ucerilor 'e &re *" co"tabilitatea cu(&$r$torului
H cumprarea de mrfuri, n factur fiind eviden iate distinct reducerile de pre de
natur comercial, acestea sczndu,se direct din costul de achizi ie "rabatul i remiza$
O D 81# R7urnizoriR
'?# RBrfuriR
88&A R5>* deductibilR
H primirea de reduceri comerciale+ facturate ulterior, n ro u "risturnul, rabatul i
remiza$
O D 81# R7urnizoriR
'?# RBrfuriR
88&A R5>* deductibilR
H primirea de reduceri financiare de ctre !.C. RioBar !.R.9.
2nregistrarea n contabilitate a achizi iei mrfurilor i primirea scontului aferent lor este
urmtoarea
O D 81# R7urnizoriR
'?# RBrfuriR
88&A R5>* deductibilR
i
81# R7urnizoriR D O
?A? R>enituri din sconturi ob inuteR
88&A R5>* deductibilR
2.?.2. Proi#ioa"e &e"tru 'e&recierea stocurilor ,i a &ro'uc.iei *"
curs 'e e-ecu.ie
Provizioanele pentru deprecierea stocurilor +i produc)iei n curs de execu)ie au drept
scop acoperirea riscurilor generate de reducerea valorii acestora din cauze a cror efecte nu sunt
considerate ca fiind ireversibile. -le se constituie la nivelul diferen)elor dintre pre)ul zilei "mai
8/
mic$ la care sunt evaluate elementele de natura stocurilor +i produc)iei n curs de execu)ie prin
inventarul efectuat, de regul, la sfr+itul exerci)iilor financiare +i costul de achizi)ie sau de
produc)ie "mai mare$ al respectivelor active circulante.
!e constat deci, deprecierea latent a stocurilor de mijloace circulante +i a produc)iei n
curs de execu)ie +i au drept finalitate acoperirea riscurilor conjucturale n msura n care acestea
se vor produce n exerci)iile financiare viitoare.
Co)iunea de provizioane pentru deprecierea stocurilor poate fi interpretat din dou
puncte de vedere economic +i contabil. .in punct de vedere economic, ele reprezint o
cheltuial, atunci cnd se constituie sau se majoreaz provizioanele existente +i respectiv venituri
n situa)ia diminurii sau anulrii acestora. .in punct de vedere contabil, provizioanele pentru
deprecierea stocurilor +i a produc)iei n curs de execu)ie constituie o modalitate de rectificare a
valorii acestor elemente patrimoniale de la valoarea de intrare "valoarea contabil$ la valoarea lor
actual determinat n func)ie de utilitatea bunului +i pre)ul pie)ei.
*ceste provizioane afecteaz cheltuielile exerci)iului financiar n care se constat
deprecierea latent a stocurilor, avnd rolul de acoperire a riscurilor conjucturale n situa)ia n
care acestea vor avea loc n exerci)iile financiare urmtoare.
Prin aceste provizioane se evit transmiterea efectelor riscurilor din exerci)iile
financiare n care ele se constat, asupra exerci)iilor financiare viitoare.
2n perioadele urmtoare, la finele fiecrui exerci)iu financiar sau la ie+irea din
patrimoniu a stocurilor respective, n urma analizei provizioanelor constituite se procedeaz
astfel
= n situa)ia n care deprecierea este superioar provizionului constituit, se constituie
un provizion suplimentar%
= dac deprecierea constatat este inferioar provizionului constituit, diferen)a se
deduce din acest provizion +i se nregistreaz la venituri%
= dac provizionul constituit devine fr obiect, valoarea acestuia se trece la venituri.
2n contabilitate, aceste provizioane sunt eviden)iate cu ajutorul conturilor din grupa '/
<Provizioane pentru deprecierea stocurilor +i produc)iei n curs de execu)ie4 care cuprinde /
conturi sintetice de gradul 6, care reflect natura stocurilor pentru care s,au constituit
provizioanele astfel
= '/1 <Provizioane pentru deprecierea materiilor prime4%
= '/# <Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile4%
= '/& <Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar4%
01
= '/' Provizioane pentru deprecierea produc)iei n curs de execu)ie4%
= '/8 <Provizioane pentru deprecierea produselor4%
= '/0 <Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la ter)i4%
= '/A <Provizioane pentru deprecierea animalelor4%
= '/? <Provizioane pentru deprecierea mrfurilor4%
= '/@ <Provizioane pentru deprecierea ambalajelor4.
5oate aceste conturi sunt conturi de pasiv care nregistreaz n credit valoarea
provizioanelor constituite, iar n debit valoarea provizioanelor diminuate sau anulate. !oldurile
creditoare ale acestor conturi reprezint valoarea provizioanelor constituite, pe categorii de
stocuri.
0#
CAPITOLUL )
PRE8ENTAREA %ENERAL6 A SOCIET6 II S.C. Rio1ar S.R.L.
).1. Date i"for(atie
!ocietatea comercial RioBar !.R.9. este persoan juridic romn avnd forma juridic
de societate cu rspundere limitat.
:biectul de activitate, capitol important al contractul de societate, stipulat ca obligatoriu
prin legea nr. '#L#//1 privind societ)ile comerciale, vine s defineasc ct mai n detaliu natura
+i tipul de activitate ce urmeaz a fi desf+urat de viitoarea societate comercial, +tiut fiind c
din punct de vedere legal aceasta nu poate desf+ura activit)ile neprevzute n obiectul su de
activitate.
:biectul de activitate al !C RioBar !.R.9. prevzut n !tatutul +i Contractul societ)ii
const n urmtoarele
, activit)i de achizi)ionare +i produc)ie de mrfuri alimentare +i nealimentare "cu excep)ia
celor interzise de legile )rii$ n vederea comercializrii prin magazine de desfacere en,
detail +i en,gros, precum +i n trguri +i pie)e cu aprobrile legale%
, activit)i de alimenta)ie public +i turism, producerea +i comercializarea de produse de
cofetrie, de mezelrie%
, transport de mrfuri +i persoane%
, activit)i de produc)ie "cofetrie, patiserie, panifica)ie, carmangerie, buturi alcoolice,
produse agricole, lucrri metalice, lucrri n lemn, produc)ie agricole, zootehnie$ n
vederea comercializrii%
, prestri servicii "mbuteliere buturi alcoolice +i buturi rcoritoare, tmplrie, executarea
de lucrri agricole de toate tipurile cu utilaje proprii sau nchiriate, transport mrfuri +i
persoane, morrit$%
, activitate de turism, cazare, tratament, excursii, mas club, sal de jocuri etc%
, exploatri forestiere +i valorificarea masei lemnoase%
, opera)iuni de intermediere +i comision consigna)ie%
0&
, comercializarea de produse farmaceutice,
, opera)iuni de import,export n vederea realizrii obiectului de activitate al societ)ii.
.e+i n contractul de societate +i n statut sunt nscrise numeroase activit)i ce pot
constitui obiectul de activitate, acestea nu se vor realiza integral niciodat, deoarece societatea nu
dispune de condi)iile tehnico,materiale +i financiare de desf+urare a acestor activit)i economice
prevzute n statut.
2n cazul prevederii n Contactul de societate a unui obiect de activitate restrns +i limitat
la condi)iile de nceput ale activit)ii unei societ)i, legea permite completarea ulterioar a
obiectului de activitate printr,un act adi)ional la Contractul de !ocietate +i !tatutul societ)ii.
).2. Scurt istoric
!C RioBar !.R.9. a fost nfiin)at n baza legii nr. '#L#//1 privind societ)ile
comerciale, ca societate cu rspundere limitat +i prin sentin)a civil nr. '8'L'1.1/.#//', fiind
nregistrat la :ficiul Registrului Comer)ului Cara+,!everin.
9a nfiin)are societatea RioBar !.R.9. de)inea dou depozite en,gros, un magazin de
desfacere cu amnuntul +i un restaurant.
2n anul #//@, printr,un act adi)ional la Contractul de societate +i !tatutul societ)ii
comerciale se deschide un laborator de cofetrie +i o cofetrie proprie, iar pe de alt parte prin
aportul n numerar +i n natur a asocia)ilor are loc majorarea capitalului social, ac)iune legiferat
prin sentin)a civil nr. &#0L'1.1'.#//@, precum +i prin nregistrarea activului adi)ional la :ficiul
Registrului Comer)ului prin cererea de nscriere de men)iuni.
0'
).0. Or!a"i!ra(a societatii
Or!a"i!ra(a S.C. Rio1ar S.R.L.
*.W.*.
Consiliul de
*dministra)ie
.irector comercial .irector economic .irector produc)ie Contabil +ef
B
a
r
V
e
t
i
n
g

B
a
g
a
z
i
n

c
u

a
m

n
u
n
t
u
l
.
e
p
o
z
i
t

e
n
,
g
r
o
s
7
i
n
a
n
c
i
a
r
,
c
o
n
t
a
b
i
l

>

n
z

r
i

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t

P
r
o
d
u
c
)
i
e

P
r
o
d
u
c
)
i
e

l
a
b
o
r
a
t
o
r
P
e
r
s
o
n
a
l

s
a
l
a
r
i
z
a
r
e
Comisia de cenzori
.irector general
08
).<. Structura &erso"alului fir(ei
!C RioBar !.R.9. are ca organ de conducere *dunarea Weneral a *socia)ilor, care
decide asupra tuturor activit)ilor desf+urate pentru realizarea obiectului de activitate al societ)ii.
*dunarea Weneral a *socia)ilor ia hotrri prin votul majorit)ii absolute a asocia)ilor +i a pr)ilor
sociale.
*dunarea Weneral va fi convocat de ctre administratorii societ)ii cel pu)in o dat pe an,
n cel mult trei luni de la ncheierea exerci)iului economico,financiar.
*dunarea Weneral a asocia)ilor are urmtoarele atribu)ii
, aprob structura organizatoric a societ)ii +i numrul de posturi, precum +i
normativul de constituire a compartimentelor func)ionale de produc)ie%
, desemneaz +i revoc pe administratori +i cenzori, le stabile+te mputernicirile +i
salariile +i le d descrcarea pentru activitatea lor%
, stabile+te salarizarea personalului angajat n func)ie de studii +i munca efectiv
prestat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevzute de lege%
, aprob contul de profit +i pierderi +i repartizarea profitului net%
, examineaz, aprob sau modific bilan)ul dup analiza raportului administratorilor%
, stabile+te bugetul de venituri +i cheltuieli +i dup caz programul de activitate pentru
viitor.
*dunarea general a asocia)ilor va mai putea fi convocat ori de cte ori este nevoie pentru
rezolvarea problemelor societ)ii cum ar fi
, prelungirea duratei societ)ii%
, majorarea capitalului social%
, completarea obiectului de activitate%
, mutarea sediului societ)ii%
, contractarea de mprumuturi pe termen lung% fuziunea, divizarea, dizolvarea +i
lichidarea societ)ii%
00
, oricare alt modificare a Contractului de societate sau a !tatutului societ)ii sau
oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea *dunrii Wenerale a *socia)ilor.
Pentru hotrrile care au ca obiect modificarea contractului de societate sau !tatutului
societ)ii este necesar votul tuturor asocia)ilor.
Consiliul de *dministra)ie este format din trei administratori respectndu,se prevederile
legale n sensul c primii administratori au fost numi)i prin Contractul de societate pe durata a patru
ani, iar dup un mandat de patru ani au fost ale+i n cadrul *dunrii Wenerale a *socia)ilor.
Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de *dministra)ie este necesar prezen)a personal
a cel pu)in jumtate din numrul administratorilor, prin contractul de societate +i !tatut nefiind
prevzut un numr mai mare. .eciziile se iau cu majoritatea absolut a membrilor prezen)i.
Consiliul de *dministra)ie se ntrune+te ori de cte ori este necesar dar trebuie s se
ntruneasc cel pu)in o dat pe lun la sediul societ)ii, la ntrunirile Consiliului de *dministra)ie,
directorii executivi prezint rapoarte scrise despre opera)iile ce le,au executat.
*dministratorii sunt solidari rspunztori fa) de societate pentru
, realitatea vrsmintelor efectuate de asocia)i%
, existen)a real a dividendelor plti)i%
, existen)a registrelor cerute de lege +i )inerea corect a lor%
, ndeplinirea exact a hotrrilor adunrilor generale%
, ndeplinirea strict a ndatoririlor pe care legea, contractul de societate +i statutul le
impun.
Westiunea societ)ii RioBar !.R.9. este controlat de asocia)i +i de o comisie de cenzori
compus din asocia)i +i un cenzor controlor. Cenzorul este ales de *dunare Weneral a *socia)ilor.
Comisia de cenzori are urmtoarele atribu)ii principale
a$ 2n cursul exerci)iului financiar, verific gospodrirea fondurilor fixe +i a mijloacelor
circulante, a portofoliului de efecte, cas +i registrele de eviden) contabil +i informeaz *dunarea
Weneral asupra neregulilor constatate.
b$ 9a ncheierea exerci)iului financiar, controleaz exactitatea inventarului, a bilan)ului
+i a contului de profit +i pierderi, prezentnd n acest sens un raport n scris.
Consiliul de *dministra)ie nume+te, cu aprobarea *dunrii Weneral, directorul general care
la rndul lui angajeaz cu aprobarea Consiliului de *dministra)ie directorul comercial, directorul de
produc)ie, directorul economic +i contabilul +ef.
Principalele atribu)ii ale managerului general sunt urmtoarele
a$ angajeaz societatea comercial n raporturile cu ter)ii +i organele administra)iei
financiare de stat%
0A
b$ coordoneaz activitatea +i rezolv problemele curente ce apar la nivelul asocia)ilor,
probleme ce dep+esc competen)a cadrelor de conducere din subordinea sa%
c$ angajeaz personalul de conducere +i execu)ie n cadrul societ)ii% coordoneaz direct
+i rspunde pentru activitatea compartimentelor de personal,salarizare +i administra)ie%
d$ asigur condi)iile pentru
, ntocmirea documentelor justificative privind opera)iile patrimoniale%
, pstrarea documentelor justificative, a registrelor +i a bilan)urilor contabile%
, stabile+te atribu)iile de serviciu pentru cadrele de conducere din subordinea sa%
, asigur condi)ii corespunztoare pentru paza bunurilor +i a valorilor bne+ti att n
incinta societ)ii ct +i pe timpul transportului acestora%
, asigur recuperarea eventualelor pagube de gestiune.
2n subordinea directorului general se afl
#. .irectorul comercial , care rspunde de compartimentele
, marVeting
, vnzri
&. .irectorul de produc)ie care rspunde de urmtoarele compartimente
, produc)ia ferm
, produc)ie laborator
'. .irectorul economic are n subordine urmtoarele compartimente
, aprovizionare
, depozitare
, desfacere
8. Contabilul +ef rspunde de compartimentele
, financiar,contabil
, personal,salarizare
!C RioBar !.R.9. are ncadrat un numr de @0 salaria)i dintre care A cu studii superioare
iar restul avnd studii de calificare n domeniile sau func)iile specifice activit)ilor pe care le
desf+oar.
-volu)ia numrului de salaria)i n perioada &11? = &1#1 este prezentat n tabelul urmtor
5abelul #.
Eolu.ia "u($rului 'e salaria.i
*nii &11? &11@ &11/ &1#1
0?
Cumr de salaria)i 0' A1 ?& @0
2n aceast perioad observm o tendin) permanent de cre+tere a numrului de salaria)i ai
societ)ii fapt datorat, n special de extinderea activit)ii n aceast perioad.
).?. Descrierea actiit$ ii 'e a&roi#io"are i 'esfacere
).?.1. Co"tabilitatea flu-urilor 'e i"trare
2n vederea ndeplinirii obiectivelor prevzute n programul de aprovizionare, unit)ile
patrimoniale emit ctre furnizori comenzi, iar pe baza acestora ncheie contracte economice, n care
se precizeaz mrfurile ce se achizi)ioneaz, cantit)ile +i termenele de livrare, modalit)ile +i
termenele de plat, condi)iile de transport +i ambalare.
A&roi#io"area f$r$ 'ele!at "pe rspunderea furnizorului$ are loc n concordan) cu
prevederile contractuale +i ale graficului de livrri. Pe baza acestuia se ntocme+te 3.ispozi)ia de
livrare4 n conformitate cu care se procedeaz la autorecep)ia lotului de mrfuri, ntocmindu,se un
3Proces verbal de recep)ie4.
Cru+ul asigur transportul mrfurilor la destina)ie, ca documente nso)itoare n timpul
transportului men)ionm 3!crisoare de trsur4, 3!crisoare de transport4, etc.
(eneficiarul lotului de mrfuri nume+te o comisie de recep)ie care procedeaz la recep)ia
cantitativ +i calitativ a lotului de mrf.
Comisia de recep)ie urmre+te concordan)a cu prevederile din contract +i documentele de
livrare +i transport, ntocmind 3Cote de recep)ie +i constatare diferen)e4. Prin acest document
mrfurile necorespunztoare calitativ sau n neconcordan) cu comanda, sunt respinse la recep)ie,
preluate n custodie +i )inute la dispozi)ia furnizorului. 2n nota de recep)ie, mrfa se evalueaz la
costul de achizi)ie, sau la pre) de vnzare. Pe baza documentelor primare se fac investigri n
eviden)a opera iv "fi+a de magazie, raportul de gestiune$ +i se ntocmesc documente
centralizatoare, care se nregistreaz n contabilitatea sintetic.
0@
A&roi#io"area &ri" 'ele!at &ro&riu are loc cnd furnizorul +i beneficiarul se afl n
aceea+i localitate. .elegatul ntreprinderii se prezint la furnizor cu o comand +i o delega)ie de
ridicare a mrfurilor. .elegatul particip la recep)ia mrfurilor, le preia +i semneaz documentele de
livrare "dispozi)ie de livrare +i 7actura$, acesta poart rspunderea nregistrrii locului de mrf.
9a ntreprinderea beneficiar, se procedeaz la recep)ia cantitativ +i calitativ a lotului de
mrfuri +i se ntocme+te 3Cota de recep)ie +i constatare de diferen)e4.
A&roi#io"area &ri" 'ele!at al fur"i#orului presupune prezentarea acestuia la unitatea
beneficiar unde se verific mrfurile de ctre comisia de recep)ie +i se ntocmesc documentele de
recep)ie.
*provizionarea mrfurilor cu ridicata, se face pe baz de contract sau de comand. *cestea
sunt supuse recep)iei de ctre comisia de primire a mrfurilor, format din +eful de depozit,
gestionarul primitor, delegatul care a preluat mrfa de la unitatea de transport sau de la furnizor.
Comisia de recep)ie verific mrfurile sosite cu cele nscrise n documentele nso)itoare
ntocmind 3Cota de recep)ie +i constatare de diferen)e4 sau 3nota de recep)ie,calcula)ie4.
2n cazul n care se constat diferen)e se sisteaz recep)ia ntocmindu,se +i comunicndu,se
furnizorului 3Procesul = verbal de sistare a recep)iei4. 9a recep)ie se pot constata dou feluri de
diferen)e #$ n plus +i &$ n minus.
Difere".ele *" &lus rezult din primirea unei cantit)i de mrfuri mai mare dect cea
nscris n documentele nso)itoare. .ac este nevoie de aceast mrf primit n plus, ea se
recep)ioneaz +i se achit furnizorului prin ntocmirea unei 3.ispozi)ii de plat4, solicitndu,se
furnizorului o factur suplimentar. .ac nu este nevoie de aceast mrf ea se restituie
furnizorului.
Difere".ele *" (i"us, rezult n situa)ii inverse +i pot fi a$ solu)ionabile sau b$
nesolu)ionabile n momentul recep)iei.
&8
a$ Cele soluionabile apar n cazul n care la recep)ie s,au putut stabili cauzele +i vinova)ii
ce au generat lipsa. *cestea pot fi
a#$ din vina furnizorului, situa)ie n care se ntocme+te refuz de plat pentru diferen) +i
deci nu se ncarc gestiunea cu mrfurile constatate lips la recep)ie, urmnd a s achita acestuia
numai contravaloarea mrfurilor efectiv primite.
Pe"tru e-e(&lificare, considerm c la depozitul !C RioBar !.R.9. se prime+te un lot de
mrfuri nso)ite de o factur care cuprinde% pre) de facturare fr 5>* '0.111 lei +i 5>* "&8O$
@.811 lei, la recep)ie constndu,se o lips din vina furnizorului n valoare de #.&11 lei fr 5>*
"eviden)a mrfurilor )inndu,se n pre)uri de cumprare$.
&8
P. .umbrav +i colaboratorii, Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism , .eva, -ditura 6ntelcredo,#//0, pg.#'&.
0/
Rezolvarea contabil a acestui caz presupune
#. 2nregistrarea mrfurilor efectiv primite, fr luarea n considerare a
facturii remis, care se returneaz furnizorului
8#./#& O D 81@ 8#./#&
''.@11
@.##&
'?# Brfuri
88&@ 5>* neexigibil
7urnizori =facturi ,nesosite
&. 2nregistrarea facturii corecte venite de la furnizor +i a 5>*,ului devenit exigibil la
decontare cu statul.
8#./#& 81@ D
7urnizori,facturi nesosite
81#
7urnizori
8#./#&
a&$ din vina cru+ului sau a delegatului, caz n care mrfurile lips se recupereaz de la
ace+tia, de regul, evaluate la pre)ul de vnzare practicat de unitatea comercial cu ridicata.
Pe"tru e-e(&lificare= relum exemplul anterior considernd c se constat o lips de
mrfuri din vina cru+ului de @11 lei fr 5>* care urmeaz a se recupera de la acesta la un pre) de
vnzare de /@1 lei +i o lips din vina delegatului de 811 lei fr 5>* care se imput la un pre)
mediu de vnzare de 8/1 lei.
Rezolvarea contabil a acestui caz presupune
#. 2nregistrarea facturii primite de la furnizorii +i a recep)iei mrfurilor efectiv intrate n
depozitul cu ridicata
8'.811 O D 81# 8'.811
''.@11
#.&11
@.811
'?# Brfuri
A0@ *lte cheltuieli de exploatare
88&A 5>* deductibil
7urnizori
&. 2nregistrarea drepturilor de crean) fa) de
, cru+ul 3x4 F/@1E"/@1K&8O$G$ D #.&#0
, delegatul 3X4 F8/1E"8/1K&8O$G D A1@
5:5*9 D #.@&'
a'$ dac lipsa la recep)ie se ncadreaz n normele admise de perisabilitate, acesta ar afecta
cheltuielile privind mrfurile cumprate.
Presupunnd c n exemplul anterior, la recep)ie se constat o perisabilitate admis de 011
lei fr 5>*, nregistrarea facturii primite de la furnizori +i a mrfurilor efectiv nregistrate n
depozitul cu ridicata se va face prin formula contabil
8'.811 O D 81# 8'.811
'8.011
011
'?# Brfuri
A1? Cheltuieli privind mrfurile
7urnizori
A1
@.811 88&A 5>* deductibil
b$ 2n cazul lipsurilor nesoluionabile n momentul recep)iei acestea se vor contabiliza n
contul 8?' 3.econtri din opera)ii n curs de clarificare4.
Relund exemplul anterior +i considernd o lips nesolu)ionate n momentul recep)iei de
#.&11 lei nregistrarea contabil ar fi urmtoarea
8'.811 O D 81# 8'.811
''.@11
#.&11
@.811
'?# Brfuri
8?' .econtri din opera)iuni n curs de clarificare
88&A 5>* deductibil
7urnizori
Cu ocazia solu)ionrii acestor diferen)e se pot ivi dou situa)ii
b#$ imputare acestora, persoanele vinovate, la un pre) de vnzare cu amnuntul, fr 5>*,
de exemplu, de #.011 lei +i 5>* &8O, caz n care nregistrrile vor fi
#.@A1 8A# D O #.@A1
.ebitori diver+i ,
persoana
vinovat T
?0@ *lte venituri din exploatare
88&? 5>* colectat
#.@A1
'A1
b&$ trecerea acestora pe cheltuieli, n lips de vinova)i sau ca urmare a prescrip)iei
extinctive a termenului de clarificare, caz n care nregistrrile contabile ar fi
#.@A1 A0@
D
*lte cheltuieli de exploatare
8?' .econtri n curs de clarificare #.&11
2n cazul n care se constat diferen)e de calitate se refuz plata contravalorii mrfurilor, ele
nregistrndu,se n contul @1'' 3>alori materiale primite n gestiune sau n custodie4, acestea fiind
puse la dispozi)ia furnizorului. !e nregistreaz n partid simpl la pre) de facturare fr 5>*, prin
formula contabil
@1'' >alori materiale primite n custodie sau gestiune '0.111
-viden)a mrfurilor aprovizionate n vederea desfacerii en,gros se )ine cantitativ valoric pe
fiecare sortiment de achizi)ie pe fi+e de magazie.
7i+a de magazie este un document de eviden) opera iv a magaziei "depozitului$ +i se
ntocme+te separat pentru fiecare calitate sau sortiment de stocuri de mrfuri "est prezentat la
anexe$.
Pentru fiecare factur primit de la furnizor se ntocme+te cte o Cot de recep)ie +i
constatare de diferen)e n care se consemneaz integral datele din factur furnizorul, denumirea
mrfii, pre) unitar, fr 5>*, cantitatea +i valoarea total.
A#
5oate aceste Cote de recep)ie +i constatare de diferen)e +i facturile aferente se centralizeaz
dup care se ntocme+te Cota contabil pentru nregistrare n contabilitate a intrrilor de mrfuri n
depozit.
E-e(&lu Pe baza facturii nr.&80 din &.1'.&1#1, la depozitul !C RioBar !.R.9. are loc o
aprovizionare cu mrfuri n valoare de #0.111 lei 5>* &8O.
2nregistrarea contabil va fi
#@.A11 O D 81# 37urnizori4 #@.A11
#0.111 '?#.1# Brfuri n depozit
'.A11 88&A 35>* deductibil4
).?.2. Co"tabilitatea flu-urilor 'e ie ire a ($rfurilor
Principalul flux de ie+ire a mrfurilor din depozitele cu ridicata este reprezentat de
vnzarea acestora ctre al)i intermediari, de regul, societ)i comerciale specializate n comer)ul cu
amnuntul sau direct ctre consumatori finali.
Bai pot apare ca fluxuri de ie+ire secundare cum ar fi
#$ lipsurile la inventariere%
&$ mrfuri trimise n custodie sau n consigna)ie%
'$ mrfuri retrase din aportul n natur al ntreprinztorului individual +i
8$ dona)iile +i pierderile din calamit)i naturale.
Contabilitatea acestor fluxuri de ie+ire a mrfurilor este influen)at de doi factori
a$ pre)urile la care se )ine eviden)a existen)ei +i mi+crii mrfurilor n contul '?#
3Brfuri4%
b$ natura fluxurilor de ie+ire a mrfurilor.
;nit)ile cu ridicata folosesc pentru )inerea eviden)ei mrfurilor pre)ul cu ridicata sau
pre)ul de cumprare. -ste posibil s se evalueze stocurile de mrfuri +i la pre) de vnzare, caz n care
pe lng contul '?# Brfuri se folose+te +i contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4. 2n acest caz, la
sfr+itul perioadei de gestiune sau la sfr+it de exerci)iu financiar este necesar s se determine
adaosul comercial aferent mrfurilor vndute, calculndu,se coeficientul mediu de adaos conform
rela)iei
A&
#11
'?# '?#
'?@ '?@

+
+

ct /d ct S
ct /c ct S
A
i
i
a
unde V
a
= coeficientul mediu de adaos
!
i
= soldul ini)ial
Rc = rulaj creditor
Rd = rulaj debitor
Cu coeficientul V
a
astfel determinat se nmul)e+te valoarea mrfurilor vndute rezultnd
adaosul aferent acestora
*
cv
D Rc ct '?#KV
a
unde *
cv
= adaosul comercial aferent mrfurilor vndute
Cu adaosul aferent mrfurilor vndute contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 se
debiteaz.
>om prezenta n continuare cteva exemple de fluxuri de ie+ire a mrfurilor din depozitele
cu ridicata
&0
#. >nzrile de mrfuri ctre clien)i nso)ite de documente fiscale "facturi +i chitan)e
fiscale$, pe care le ilustrm prin urmtorul e-e(&lu>
.in depozitul !C RioBar !.R.9. se livreaz unui detailist !C *(C !R9 mrfuri nso)ite de
factur care cuprinde pre) de livrare fr 5>* ?.@11 lei +i 5>* &8O.
*dmitem pentru simplificare c aceast livrare este singurul flux de ie+ire a mrfurilor n
decursul unei perioade de gestiune. Prin urmare, filierele de nregistrri contabile vor fi influen)ate
de pre)urile la care se )ine eviden)a acestui stoc de mrfuri +i anume
a$ 2n cazul n care eviden)a mrfurilor se )ine n pre)uri de cumprare, presupuse a fi de
A.&81 lei, nregistrrile contabile sunt
/.A?& 8## Clien)i D O /.A?&
?1? >nzri din vnzarea mrfurilor
88&? 5>* colectat
?.@11
#.@?&
A.&81 A1? D
Cheltuieli privind mrfurile
'?# Brfuri A.&81
b$ 2n cazul n care eviden)a mrfurilor se )ine n pre)uri de vnzare, presupunnd c la
finele perioadei de gestiune s,a determinat un coeficient mediu de repartizare a adaosului comercial
"dup rela)ia prezentat anterior$ de &1O, formulele contabile sunt
/.A?& 8## Clien)i D O /.A?&
?1? >nzri din vnzarea mrfurilor
88&? 5>* colectat
?.@11
#.@?&
&0
6bidem
A'
?.@11 O D '?# Brfuri ?.@11
A.&81
#.0A1
A1? Cheltuieli privind mrfurile
'?@ .iferen)e de pre) la mrfuri
&. 9ipsurile de mrfuri la inventariere care pot fi a$ solu)ionabile n momentul inventarierii
+i b$ imputabile sau neimputabile. !e nregistreaz n contabilitatea financiar filierele nregistrrii
contabile fiind similare cu diferen)ele de pre) n minus constatate la recep)ie, combinat eventual cu
utilizarea contului '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 n cazul n care eviden)a stocului de mrfuri
din contul '?# 3Brfuri4 se )ine la pre)uri de vnzare.
'. .ona)ii +i pierderi din calamit)i naturale genereaz n contabilitatea financiar cheltuieli
excep)ionale.
De e-e(&lu : dona)ie n mrfuri n valoare de #.011 lei "pre) de vnzare fr 5>*$ se va
nregistra astfel
a$ n cazul n care eviden)a mrfurilor donate se )ine n pre)uri de cumprare considerate a
fi de #.&11 lei
#.&11 A?#& .ona)ii +i subven)ii acordate D '?# Brfuri #.&11
&@0 A'0 Cheltuieli cu alte impozite, taxe D 88&? 5>* colectat &@0
+i vrsminte asimilate
b$ n cazul n care eviden)a mrfurilor donate se )ine n pre)urile de vnzare, coeficientul de
repartizare a adaosului comercial calculat pentru perioada de gestiune n care se face dona)ia fiind de
&1O
#.011 O D '?# Brfuri #.011
#.&11
'11
A?#& .ona)ii +i subven)ii acordate
'?@ .iferen)e de pre) la mrfuri
&@0 A'0 Cheltuieli cu alte impozite, taxe D 88&? 5>* colectat &@0
+i vrsminte asimilate
2n continuare vom prezenta o vnzare de mrfuri din depozitele societ)ii RioBar !.R.9.,
pe baza facturii fiscale +i ncasarea contravalorii acesteia.
9a vnzarea mrfurilor din depozit se ntocme+te 7actura fiscal n care se nscriu toate
mrfurile livrate, cantitatea, pre)ul unitar fr 5>*, valoarea fr 5>*, 5>*,ul. 7actura este un act
justificativ pentru decontare "ncasare,plat$ contravalorii ei.
5abelul 8.
+actura fiscal$
Cr.
crt.
.enumirea mrfii ;B Cantitatea Pre) unitar
fr 5>*
>aloare fr
5>*
5>*
A8
#
&
'
8
Yahr
;lei
:rez
7in alb
Mg
9
Mg
Mg
&11
#01
&01
#11
#8,0
#@
/,A
/
&./11
&.?11
&.811
/11
A/A
A8@
0?A
&#A
5otal factur @./11 &.#'A
##.1'A
Calculm valoarea de achizi)ie a mrfurilor livrate cu factura din exemplu
5abelul 0.
Nota 'e rece&.ie
.enumirea mrfii ;B Cantitatea Pre) unitar de achizi)ie >aloare achizi)ie
Yahr
;lei
:rez
7in alb
Mg
9
Mg
Mg
&11
#01
&01
#11
/,8&0
#',?11
?,0A1
?,&11
#.@@0
&.100
#.@/1
?&1
5otal A 001
.iferen)a dintre valoarea de livrare de @./11 +i cea de achizi)ie A.001 lei n sum de &.'01
reprezentnd adaosul comercial aferent mrfurilor livrate care se nregistreaz n contabilitate astfel
&.'01 '?#.1# 3Brfuri n depozit4 D '?@.1# 3.iferen)e de pre) &.'01
aferente mrfurilor din depozit4
2nregistrarea n contabilitate a facturilor de livrare a mrfurilor
##.1'A 8## 3Clien)i4 D O ##.1'A
?1? 3>enituri din vnzarea mrfurilor4
88&? 35>* colectat4
@./11
&.#'A
.escrcarea gestiunii depozitului
@./11 O D '?#.1# 3Brfuri n depozit4 @./11
A.001
&.'01
A1? Cheltuieli privind mf.
'?@.1# .iferen)e de pre) af. mrfurilor
2nregistrarea ncasrii prin banc a facturilor de livrare a mrfurilor
#1.0/# 0#&# Conturi la bnci n lei D 8## Clien)i #1.0/#
).9. Descrierea actiit$ ii fi"a"ciar co"tabile
A0
Contabilitatea circula iei mrfurilor att en gros, ct +i en detail se organizeaz cu ajutorul
a dou conturi sintetice de gradul 6, '?# ,,Brfuri4 +i '?@ ,,.iferen e de pre) la mrfuri, care
constituie grupa '? ,,Brfuri4 din cadrul clasei a ',a ,,Conturi de stocuri +i produc)ie n curs de
execu)ie4.
Contul )91 ,,BZrfuri4 este de activ +i reflect n debit +i, de asemenea, n credit, pre)ul de
inregistrare aferent att mrfurilor intrate +i respectiv ie+ite n +i din gestiune, ct +i al celor re,
flectate numai scriptic la intrri +i ie+iri.
Contul analizat se 'ebitea#A prin creditul conturilor care corespund modalit ilor de
intrare a mrfurilor n patrimoniu +i anume
[ 81# <7urnizori4, 81@ <7urnizori [ facturi nesosite4 +i 08& <*vansuri de trezorerie4,
pentru achizi)ionri de la ter)i cu decontare ulterioar +i respectiv din avansuri spre decontare%
[ '0? ,,Brfuri aflate la terti4 +i 81# ,,7urnizori4, cu valoarea mrfurilor aduse din
pstrare sau custodie de la ter)i +i respectiv cu cheltuielile de transport,aprovizionare +i de prelucrare
pentru acestea n cazul utilizZrii costului efectiv de achizi)ie ca pre) de inregistrare%
[ '1# <Baterii prime, '1& \\Bateriale consumabile4, '@# ,,*mbalaje4 +.a., pentru
vZnzarea unor asemenea active circulante materiale n starea n care au fost achizi)ionate "ca atare$%
[ '80 ,,Produse finite4, n cazul transferrii produselor finite ob)inute, din activitatea de
exploatare, n magazinele proprii de prezentare +i desfacere%
[ A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile4 +i ?0@& ,,>enituri din dona)ii +i subven)ii
primite4, pentru mrfurile constatate n plus la inventariere +i respectiv primite Cu titlu gratuit%
[ 88A ,,*lte impozite, taxe +i vrsminte asimilate4, pentru taxele vamale aferente
mrfurilor importate%
[ '?@ ] .iferen e de pre la mrfuri ] +i 88&@ ,,5>* neexigibil4, cu adaosul
comercial +i 5>* aferentZ pre)ului cu am^nuntul corespunztoare intrrilor n gestiune, n cazul n
care acest pre este cel de inregistrare +.a.
Contul '?# ,,Brfuri4 se cre'itea#B ca urmare a ie+irilor din gestiune, prin debitul
conturilor ce corespund cilor sau modalittilor de ie+ire din patrimoniu, dup cum urmeaza
[ A1? ,,Cheltuieli privind m+rfuri9e4, pentru vnzri%
[ A?# ,,Cheltuieli privind calamittile +i alte evenimente extraordinare4, cu lipsurile din
calamitti%
[ '0? ,,Brfuri aflate la ter)i4, n situa)ia trimiterii sau lsrii de mrfuri n pstrare sau
n consigna)ie la ter)i%
[ 80## ,,.econtri n cadrul grupului4 +i 80&# ,,.econtri privind interesele de
participare4, cu pre)ul de inregistrare aferent mrfurilor livrate societtilor din cadrul grupului +i
AA
respectiv altor societ)i legate de participa)ii%
[ '?@ ,,.iferen)e de pre) la mrfuri4 +i 88&@ <5>* neexigibila4, cu adaosul comercial
+i 5>* aferent pre)ului cu amnuntul, ambele corespunztoare mrfurilor ie+ite din gestiune,
atunci cnd eviden a este organizat la acest pre +.a.
Sol'ul contului '?# ,,Brfuri poate fi debitor, reprezentnd pre)ul de nregistrare "costul
efectiv de achizi ie sau pre ul prestabilit sau pre)ul de vnzare cu amnuntul sau en gros$ aferent
mrfurilor existente n patrimoniu la sfr+itul perioadei de gestiune.
!oldul contului n cauzZ, n func)ie de pre)ul de nregistrare utilizat, necesit anumite
corectZri n vederea stabilirii alorii "ete ce se nscrie n activul bilan)ului contabil, ntr,un post
distinct existent n grupa activelor circulante, a+a cum se prezint n continuare.
2n cazul n care pre ul de nregistrare este cel de vnzare en gros sau cu amnuntul, ambele
fr 5>*, se re)ine c, n compara)ie cu varianta utilizrii pre)ului cu amnuntul sau en gros inclusiv
5>* "lit. b$, aceast tax nu se ia n calcul cu prilejul determinrii valorii contabile nete.
2n cadrul contului '?# ,,Brfuri4 este necesar s se organizeze eviden)a analitic global
valoric pe unit i de desfa cere en detail +i la nivelul depozitelor sau gestiunilor de vnzare en gros,
iar pentru acestea din urm se conduce n plus eviden)a cantitativ,valoric pe feluri sau articole de
mrfuri.
Contul )9; CDifere".e 'e &re. la ($rfuriD este rectificativ, bifunc)ional, iar con)inutul lui
este influen at de pre)ul de nregistrare utilizat pentru mrfuri.
*stfel, atunci cnd se adopt pre)ul standard, el se utilizeaz n mod similar cu celelalte
conturi de diferen e de pre).
2n cazul n care pre)ul de nregistrare este cel cu amnuntul sau cel de vnzare en gros,
contul '?@ ,,.iferen e de pre) la mrfuri4 func)ioneaz ca un cont de pasiv +i reflect numai adaosul
comercial, n credit pentru mrfurile aprovizionate, iar n debit pentru mrfurile ie+ite din
patrimoniu.
2n situa ia utilizrii n activitatea practic a celor dou conturi analitice amintite anterior,
contul '?@ <.iferen)e de pre) la mrfuri4 are con)inut +i corespondente specifice, ceea ce se poate
observa prin prezentarea con inutului fiecruia din cele dou conturi analitice amintite anterior.
Contul analitic )9;.E1 =Difere".e 'e &re. 1a ($rfuri &rii"' c/eltuielile 'e tra"s&ort F
a&roi#io"areD este de activ, rectificativ +i o!1i"'e,te *" 'ebit cheltuielile de transport, ncrcare,
descrcare, recep)ie, taxe vamale, comisioane +.a. pe care le ocazioneaz mrfurile ce se
achizi ioneaz de la ter)i, n coresponden) cu creditul conturilor corespunztoare modalit i lor de
efectuare a lor +i anume 81# ,,7urnizori4, pentru cele facturate att de furnizorii de mrfuri, inclusiv
pierderile normale pe timpul transportului "suportate de beneficiar$, ct +i de unit)ile de profil,
A?
08& ,,*vansuri de trezorerie4, cu ceea ce se p#te+te din avansuri spre decontare, 88A ,,*lte
impozite, taxe +i vrsminte asimilate4, cu taxele vamale aferente mrfurilor importate +.a.
G" cre'itul contului analizat se reflect cheltuielile de transport,aprovizionare aferente
mrfurilor ie+ite din patrimoniu, n coresponden) cu debitul conturilor A1? ,,Cheltuieli privind
mrfurile4, pentru vnzri, A0@& ,,.ona)ii +i subven)ii acordate4 +i A?# ,,Cheltuieli privind
calamit)ile +i alte evenimente extraordinare4, respectiv, n cazul dona)iilor, lipsurilor neimputabile
+i pierderilor din calamit)i +.a. !umele care se nscriu n credit se stabilesc pe baz de coeficient
mediu, ce se calculeaz n mod obi+nuit, cu sume cumulate de la nceputul anului.
Sol'ul contului analitic prezentat este debitor +i reprezint cheltuielile de transport,
aprovizionare aferente mrfurilor existente n stoc la sfr+itul perioadei de gestiune.
Contul analitic )9;.E2 ==Difere".e 'e &re. la ($rfuri &rii"' a'aosul co(ercialD este
rectificativ, cu func ia contabil de pasiv, nregistrnd n cre'it adaosul comercial aferent mrfurilor
intrate n patrimoniu, n coresponden cu debitul contului '?#. ,,BZrfuri4. 2n debitul su se
oglinde te adaosul comercial corespunztor mrfurilor ie+ite din patrimoniu, n coresponden) cu
creditul contului '?# ,,Brfuri4, adaos care se determin pe baz de coeficient mediu de repartizare,
ce se calculeaz dup formula
!oldul ini)ial de la contul '?@.1& E Rulajul creditor cumulat de la nceputul
Coeficient anului, aferent contului '?@.1&
de D
repartizare !oldul ini)ial de la contul'?# E Rulajul debitor, cumulat de la
nceputul anului aferent contului '?#
a. .atele privind contul de mrfuri, de la numitorul frac)iei, nu con)in 5>*, fapt pentru
care se impune ca n prealabil s se diminueze fiecare element n cauz cu suma aferent, folosindu,
se cota de &8O care se aplic la pre)ul de vnzare total, inclusiv 5>*.
*cest calcul se poate efectua +i prin diminuarea pre)ului de vnzare total, inclusiv 5>*, cu
taxa neexigibil aferent, care se determin astfel !oldul ini ial creditor de la contul 88&@ E 5otal
rulaj creditor cumulat de la nceputul anului de la acela+i cont.
b. Coeficientul de repartizare care se determin se nmul)e+te cu valoarea mrfurilor
existente n stoc la sfr+itul lunii de referin) +i evaluate la pre)ul de vnzare, exclusiv 5>* neexi,
gibil, ob)inndu,se adaosul comercial aferent acestor mrfuri, sum care va constitui soldul
creditor, de la sfr+itul lunii pentru care se face calculul, al contului de diferen e de pre) la mrfuri
privind adaosul comercial "'?@.1&$.
A@
c. !uma astfel ob)inut se deduce din soldul creditor al contului '?@.1& ,,.iferen)e de
pre) la mrfuri privind adaosul comercial, existent naintea opera)iei de repartizare, determinndu,se
adaosul comercial aferent mrfurilor vndute, care se nscrie n debitul acestui cont +i creditul
contului '?# ,,Brfuri4, cu prilejul descrcrii gestiunii pentru ie+irile din cursul perioadei, cnd se
debiteaz n plus conturile A1? ,,Cheltuieli privind mrfurile4, pentru costul de achizi)ie +i 88&@
,,5>* neexigibil, cu taxa aferent, ambele elemente corespunztoare mrfurilor ie+ite din gestiune.
*gen)ii economici cu cifr de afaceri de pn la #01.111 lei sunt scuti i de plat 5>*, fapt
pentru care 5>* aferent mrfurilor aprovizionate de la ter)ii pltitori de 5>* se include n costul
de achizi)ie al mrfurilor, iar cu prilejul descrcrii gestiunii pentru mrfurile ie+ite din patrimoniu
nu se mai are n vedere aceast tax, att sub aspectul determinrii coeficientului de repartizare al
adaosului comercial, ct +i n ceea ce prive+te utilizarea contului 88&@ ,,5>* neexigibil4.
Sol'ul contului '?@.1& ,,.iferen e de pre ) la mrfuri privind adaosul comercial4 este
creditor +i reprezint adaosul comercial aferent mrfurilor existente n stoc la sfr+itul perioadei de
gestiune, care se stabile+te a+a cum s,a prezentat anterior.
2n ceea ce prive+te organizarea contabilit)ii mrfurilor se re)ine +i faptul c la
inventarierea anual se poate constata deprecierea unora dintre ele, cum este cazul celor lent +i greu
vandabile, stabilindu,se o valoare de utilitate mai micZ dect costul efectiv de achizi)ie. Pentru
diferen)a de valoare n minus se constituie provizioane, care se nregistreaz n creditul contului
'/? ,,Provizioane pentru deprecierea mrfurilor4, n coresponden) cu debitul contului A@#8
,,Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante.
Contul '/? ,,Provizioane pentru deprecierea mrfurilor se debiteazZ n exerci iile care
urmeaz celui n care s,a creditat, n msura ie+irii din patrimoniu a mrfurilor pentru care s,au
constituit provizioanele sau n cazul n care deprecierea nu s,a produs sau a fost mai mic dect cea
preconizat, creditndu,se contul ?@#8 >enituri din provizioane pentru deprecierea actvit)ilor
circulante.
!oldul contului analizat poate fi creditor atunci cnd unitatea are n stoc mrfuri depreciate
pentru care a constituit provizioane.
Circula)ia mrfurilor cu amnuntul ncheie procesul mrfurilor cu amnuntul, ele ajungnd
la consumatorul final. *ceasta se deruleaz prin unit)i comerciale specializate n vnzarea
mrfurilor cu amnuntul, constnd n magazine complexe, chio+curi, tonate, etc.
9a unele unit)i comerciale de vnzare cu amnuntul sunt organizate +i depozite de
repartizare n care se primesc mrfurile de la furnizori, distribuindu,se apoi n sortiment comercial
magazinelor. Ca atare, aprovizionarea unit)ilor cu amnuntul se poate face fie prin unit)ile cu
ridicata, fie prin al)i diver+i intermediari, fie direct de la furnizori.
A/
Betoda de organizare a contabilit)ii analitice a mrfurilor folosit la magazinele cu
amnuntul ale !C RioBar !.R.9., este metoda global,valoric care const n )inerea eviden)ei numai
valoric, att la nivelul gestiunii, ct +i n contabilitate.
Potrivit acestei metode, la eviden)a operativ a fiecrei gestiuni nu se mai ntocme+te +i
nregistreaz mi+crile de stocuri de mrfuri n fi+a de magazie, cantitative pe fiecare fel +i sort de
mrfuri. 7i+ele de magazie sunt nlocuite cu Ra&ortul 'e !estiu"e
2?
, n care se consemneaz
, soldul la nceputul perioadei, separat pentru marf +i pentru ambalaje
, intrrile de mrfuri pe baz de documente% *viz de nso)ire% 7actur% Cot de intrare,
recep)ie +i constatare diferen)e% 6nventar% Proces verbal% etc.
, vnzri de mrfuri +i ambalaje, n func)ie de modalitatea de vnzare, n func)ie de
modalitatea de vnzare
, soldul la sfr+itul perioadei separat pentru mrfuri +i pentru ambalaje
2n raportul de gestiune sunt nregistrate zilnic, valoric intrrile +i ie+irile, pe baza
documentelor justificative +i se stabile+te soldul la sfr+itul zilei.
Raportul de gestiune zilnic se ntocme+te n dou exemplare, din care exemplarul #,
mpreun cu documentele justificative, este transmis la compartimentul de contabilitate.
9a serviciul de contabilitate se verific legalitatea +i realitatea documentelor nscrise n
raportul de gestiune, pre)urile, precum +i evaluarea mpreun cu celelalte calcule, astfel c dup ce
se constat corecta +i legala lor alctuire le vizeaz +i le nregistreaz n fi+a contabil analitic )inut
pentru fiecare gestiune n parte.
Controlul concordan)ei nregistrrilor din eviden)a gestiunii, cu cea din contabilitate se face
periodic, n principal, prin confruntarea soldurilor din raportul de gestiune cu soldurile din fi+a
contabil analitic.
9a sfr+itul fiecrei luni se ntocme+te (alan)a de verificare prin care se asigur controlul
nregistrrilor n contabilitatea analitic, fie pe sortimente, fie global valoric.
Controlul efectiv asupra gestiunii mrfurilor se realizeaz prin inventariere.
).;. Or!a"i#area 'ocu(e"ta iei &ri(are i a ei'e" ei o&eratie
&A
P. .umbrav +i colaboratorii,Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism,.eva, -ditura 6ntelcredo,#//0, pg.#8#.
?1
2n cadrul siste(ului 'e 'ocu(e"te se cuprind documentele ntocmite la locul +i n
momentul produc)iei opera)iilor economice pe feluri de opera)ii = intrri +i ie+iri = care constituie
purttorii de informa)ii ai sistemului informa)ional contabil.
Cu ocazia intrrilor de mrfuri se folosesc 37actura4, primit de la furnizor o dat cu
mrfurile cumprate +i 3Cota de recep)ie +i constatare diferen)e4, ntocmit cu ocazia recep)iei
acestora% 3(onul de predare = transfer = restituire4 cu ocazia intrrii de mrfuri de la alte subunit)i
ale ntreprinderii sau 3(onul de primire4, cu ocazia primirii de bunuri n consigna)ie.
Cu ocazia ie+irilor de mrfuri se ntocmesc urmtoarele documente 37actura4, 3.ispozi)ia
de livrare4, 3*viz de nso)ire a mrfii4, cu ocazia vnzrii.
2n vederea asigurrii aprovizionrii cu mrfuri unit)ile patrimoniale trimit ctre furnizori
comenzi, iar pe baza acestora vor ncheia Co"tracte eco"o(ice. ;nele societ)i nlocuiesc
contractele economice cu confirmarea la comand, serviciul de aprovizionare organizeaz o eviden)
operativ care cuprinde Re!istrul 'e co(e"#i +i +i,a 'e ur($rire a e-ecut$rii co(e"#ilor. 2n
cazul n care se execut comanda +i contractul de aprovizionare, societatea cumprtoare prime+te
de la furnizor *vizul de nso)ire a mrfii sau factura.
&?
Ai#ul 'e *"so.ire a ($rfii se emite de compartimentul vnzri +i serve+te ca document
pentru eliberarea +i scderea depozitului, a mrfurilor +i a altor valori destinate vnzrii, trimise spre
prelucrare la ter)i etc. -ste un document justificativ care nso)e+te mrfurile pe timpul transportului.
Nota 'e i"trare rece&.ie ,i co"statare 'e 'ifere".e se ntocme+te, n situa)ia n care
mrfurile se primesc n tran+ sau sosesc naintea primirii facturii de la furnizor, precum +i n situa)ia
n care mrfurile au fost achitate +i lsate n custodie furnizorului.
+actura este un document justificativ, cu regim special. -a se ntocme+te n trei
exemplare. 7acturile justific cumprarea de materiale, iar livrarea mrfurilor ctre ter)i se face pe
baz de factur.
7actura serve+te ca document pe baza cruia se ntocme+te instrumentul de decontare a
produselor +i a mrfurilor livrate, lucrrilor executate +i serviciilor prestate. 7actura este un
document care nso)e+te marfa pe timpul transportului. Pentru cumprtor factura reprezint
documentul de ncrcare n gestiune.
+i,a 'e (a!a#ie este un document de eviden) operativ a stocurilor de mrfuri din
depozit +i se ntocme+te pentru fiecare fel, calitate sau sortiment de marf.
&?
B. -puran, >. (bi) ( Contabilitatea )inanciara n *oul Sistem Contabil, 5imi+oara, -ditura de >est, #//A,
pg.&'1.
?#
Co(a"'a este un document de dispozi)ie care con)ine ordinul de efectuare a unei opera)ii
economice, precum +i indica)iile necesare executrii ei, nefcnd dovada executrii opera)iei. ;n alt
document de dispozi)ie ar fi 'is&o#i.ia 'e lirare.
.ocumentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz
rspunderea persoanelor care le,au ntocmit, vizat +i aprobat ori nregistrat n contabilitate.
.ocumentele referitoare la valorile materiale intrate n unitate "facturi, note de intrare =
recep)ie, avize de expedi)ie$ dup nregistrarea n fi+ele de magazie, se predau serviciului
aprovizionare. .up verificare, avizare +i nregistrare n eviden)a tehnico = operativ a
aprovizionrii, aceste documente se transmit la compartimentul financiar = contabil.
.ocumentele referitoare la valorile materiale ie+ite din depozitele unit)ii se predau direct
la compartimentul contabilitate.
).H. Descrierea flu-ului fi"a"ciar co"tabil al a&roi#io"$rii cu ($rfuri
Brfurile sunt formate din bunurile achizi)ionate n vederea revnzrii n aceea+i stare.
!unt asimilate stocurilor de mrfuri +i acele elemente din celelalte categorii de stocuri
"materii prime, materiale, obiecte de inventar$ achizi)ionate de la ter)i, care ulterior sunt redistribuite
"redestinate$ = fiind disponibile = pentru a fi vndute n starea n care au fost cumprate.
2n vederea organizrii contabilit)ii sintetice a mrfurilor se apeleaz la conturile sintetice
de gradul 6 din grupa '? 3Brfuri4
, contul '?# 3Brfuri4%
, contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4.
*lte conturi folosite n vederea organizrii contabilit)ii sintetice a mrfurilor sunt
, '/? 3*justri pentru deprecierea mrfurilor4%
, 88&@ 35axa pe valoarea adugat neexigibil4.
Co"tul )91 I1$rfuriD )ine eviden)a existen)ei +i mi+crii mrfurilor aflate n depozite, precum
+i n unit)ile cu amnuntul.
&@
-ste un cont de active circulante materiale, cu func)ie contabil de
activ.
Se 'ebitea#$ cu toate intrrile de mrfuri n gestiunea unit)ii, la pre) de nregistrare, pe
diverse ci, cum ar fi
&@
>. Bunteanu = Contabilitatea 7inanciar a 2ntreprinderii, vol.&, (ucure+ti, -ditura -conomic, #//@, pg.#&?.
?&
, achizi)ionarea de mrfuri de la furnizori, n coresponden) cu contul 81# 37urnizori4%
81@ 37urnizori = facturi nesosite4, cu pre)ul de achizi)ie fr 5>*%
, aduse ca aport n natur la capital de asocia)i n coresponden) cu contul 80A
3.econtri cu asocia)ii privind capitalul4%
, readuse din custodie, pstrare sau consigna)ie, de la ter)i, n coresponden) cu contul
'0? 3Brfuri n custodie sau consigna)ie la ter)i4%
, plusuri constatate la inventariere, n coresponden) cu contul A1? 3Cheltuieli privind
mrfurile4%
, primite prin dona)ie sau cu titlu gratuit n coresponden) cu contul ??# 3>enituri
excep)ionale din opera)iuni de gestiune4%
, transferate din gestiunea altor stocuri redistribuite spre vnare n coresponden) cu
conturile '11 3Baterii prime4% '1# 3Bateriale consumabile4% '&# 3:biecte de inventar4%
, cu valoarea taxei pe valoarea adugat cuprins n pre)ul de vnzare cu amnuntul cu
care sunt nregistrate mrfurile la intrare n coresponden) cu contul 88&@ 35>* neexigibil4.
Se cre'itea#$ cu valoarea la pre) de nregistrare a mrfurilor ie+ite din patrimoniul unit)ii
, prin vnzare, n coresponden) cu contul A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4%
, cu adaosul comercial aferent mrfurilor vndute, cnd pre)ul de nregistrare este
pre)ul de vnzare, n coresponden) cu contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4%
, cu taxa pe valoarea adugat aferent mrfurilor vndute cu amnuntul n
coresponden) cu contul 88&@ 35>* neexigibil4%
, date n custodie sau consigna)ie n coresponden) cu contul '0? 3Brfuri n
custodie4%
, constatate lips la inventar +i perisabilit)i n coresponden) cu contul A1? 3Cheltuieli
privind mrfurile4%
, pierderi din calamit)i n coresponden) cu contul A?# 3Cheltuieli excep)ionale
privind opera)iile de gestiune4.
Sol'ul 'ebitor reprezint valoarea mrfurilor existente n stoc la pre)ul de nregistrare.
?'
Co"tul )9; IDifere".e 'e &re. la ($rfuriD )ine eviden)a adaosului comercial "marja
comerciantului$ aferent mrfurilor existente n gestiunea unit)ii cu activitate comercial,
cheltuielilor de achizi)ie, transport, manipulare, a taxelor nedeductibile +i a diferen)elor dintre pre)ul
de nregistrare standard +i cel efectiv de cumprare a mrfurilor. -ste un cont de active circulante
materiale, grupa conturilor de rectificare a pre)ului de nregistrare a mrfurilor, n vederea ob)inerii
costului efectiv de achizi)ie. *re o func)ie contabil de activ.
Se 'ebitea#$ cu
, cheltuieli +i diferen)ele de pre) aferente mrfurilor intrate n gestiune cuprinse n
factura furnizorului prin creditul contului 81# 37urnizori4%
, cheltuieli de transport, manipulare comisioane etc., achitate direct prin creditul contului
0#&# 3Cheltuieli la bnci n lei4 +i contul 0'# 3Casa4.
Se cre'itea#$ cu diferen)e de pre) repartizate asupra mrfurilor vndute sau lips la inventar
prin debitul contului A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4.
Sol'ul 'ebitor reprezint diferen)ele de pre) aferente mrfurilor existente n stoc.
Rezult c pre)ul de nregistrare n contul '?# 3Brfuri4 poate fi
b$ pre)ul efectiv de cumprare%
c$ pre)ul prestabilit de cumprare%
d$ pre)ul de vnzare care include n structura lui adaosul comercial.
Cazul a +i b este comun tuturor stocurilor. 2n situa)ia utilizrii pre)ului de vnzare "cazul c$ n
contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 se nregistreaz att cheltuielile de aprovizionare +i
diferen)ele de pre) "cazul a +i b$ ct +i adaosul comercial, ceea ce impune desf+urarea lui n
conturi de gradul 66
, contul '?@# 3.iferen)e de pre) din cheltuieli de aprovizionare4 cu func)ie de activ%
, contul '?@& 3.iferen)e de pre) din adaos comercial4 cu func)ie de pasiv.
Contul '?@& se crediteaz cu adaosul comercial aferent mrfurilor achizi)ionate, intrate n
gestiune prin debitul contului '?# 3Brfuri4 +i se debiteaz cu adaosul comercial pentru mrfurile
vndute prin creditul contului '?# 3Brfuri4. !oldul creditor al contului reprezint adaosul
comercial al mrfurilor aflate n soc.
Co"tul )H9 IA@ust$ri &e"tru 'e&recierea ($rfurilorD )ine eviden)a constituirii, de
regul la sfr+itul exerci)iului, a provizioanelor pentru deprecierea mrfurilor, precum +i a
suplimentrii, eliminrii sau anulrii acestora, potrivit legii. -ste un cont din clasa conturilor de
ac)iune circulante, grupa conturilor rectificative, cu func)ie contabil de pasiv.
Se cre'itea#$ cu valoarea provizioanelor pentru deprecieri constituite pe feluri de
provizioane prin debitul conturilor A@#8 3Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru
?8
deprecierea activelor circulante4 +i A@?' 3Cheltuieli excep)ionale privind provizioane pentru
deprecieri4.
Se 'ebitea#$ n exerci)iul urmtor cu sumele reprezentnd provizioanele anulate pentru
stocurile ie+ite din gestiune ca urmare a utilizrii sau valorificrii lor, prin creditul conturilor ?@#8
3>enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante4 +i ?@?' 3>enituri excep)ionale din
provizioane pentru deprecieri4.
Sol'ul cre'itor reprezint valoarea provizioanelor constituite pentru stocurile existente n
gestiune +i neutilizate.
Co"tul 002; ITa-a &e aloarea a'$u!at$ "ee-i!ibil$D )ine eviden)a taxei pe valoarea
adugat neexigibil rezultat din vnzrile +i cumprrile de bunuri, servicii, lucrri efectuate cu
plata n rate, precum +i cea inclus n pre)ul de vnzare cu amnuntul la unit)ile comerciale ce )in
eviden)a la acest pre). -ste un cont bifunc)ional.
Se cre'itea#$ cu
, 5>* aferent livrrilor de bunuri, prestri de servicii +i executrii de lucrri cu plata
n rate prin debitul contului 8## 3Clien)i4%
, 5>* aferent livrrilor de bunuri, prestrilor de servicii, executrilor de lucrri
pentru care nu s,au ntocmit facturi prin debitul contului 8#@ 3Clien)i = facturi de ntocmit4%
, 5>* aferent mrfurilor din unit)ile comerciale cu amnuntul prin debitul contului
'?# 3Brfuri4%
, 5>* aferent cumprturilor efectuate cu plata n rate, precum +i cea aferent
facturilor sosite, devenit deductibil, prin debitul contului 88&A 35axa pe valoarea adugat
deductibil4.
Se 'ebitea#$ cu
, 5>*, aferent facturilor nesosite, prin creditul contului 81@ 37urnizori = facturi
nesosite4%
, 5>*, aferent cumprturilor efectuate cu plata n rate, prin creditul conturilor 81#
37urnizori4 +i 818 37urnizori din imobilizri4%
, 5>*, aferent vnzrilor de mrfuri din unit)ile comerciale cu amnuntul, prin
creditul contului '?# 3Brfuri4%
, 5>*, aferent vnzrilor de bunuri, serviciilor sau prestatorilor de lucrri cu plata n
rate, devenit exigibil n cursul exerci)iului, prin creditul contului 88&? 35axa pe valoarea adugat
colectat4.
Sol'ul co"tului reprezint taxa pe valoarea adugat neexigibil.
?0
CAPITOLUL 0
Stu'iu 'e ca# la S.C Rio1ar S.R.L.
0.1. Co"tabilitatea i"tr$rilor i ie irilor 'e ($rfuri
0.1.1. Co"tabilitatea flu-urilor 'e i"trare 'e ($rfuri
?A
2n vederea ndeplinirii obiectivelor prevzute n programul de aprovizionare, unit)ile
patrimoniale emit ctre furnizori comenzi, iar pe baza acestora ncheie contracte economice, n care
se precizeaz mrfurile ce se achizi)ioneaz, cantit)ile +i termenele de livrare, modalit)ile +i
termenele de plat, condi)iile de transport +i ambalare.
A&roi#io"area f$r$ 'ele!at "pe rspunderea furnizorului$ are loc n concordan) cu
prevederile contractuale +i ale graficului de livrri. Pe baza acestuia se ntocme+te 3.ispozi)ia de
livrare4 n conformitate cu care se procedeaz la autorecep)ia lotului de mrfuri, ntocmindu,se un
3Proces verbal de recep)ie4.
Cru+ul asigur transportul mrfurilor la destina)ie, ca documente nso)itoare n timpul
transportului men)ionm 3!crisoare de trsur4, 3!crisoare de transport4, etc.
(eneficiarul lotului de mrfuri nume+te o comisie de recep)ie care procedeaz la recep)ia
cantitativ +i calitativ a lotului de marf.
Comisia de recep)ie urmre+te concordan)a cu prevederile din contract +i documentele de
livrare +i transport, ntocmind 3Cote de recep)ie +i constatare diferen)e4. Prin acest document
mrfurile necorespunztoare calitativ sau n neconcordan) cu comanda, sunt respinse la recep)ie,
preluate n custodie +i )inute la dispozi)ia furnizorului. 2n nota de recep)ie, marfa se evalueaz la
costul de achizi)ie, sau la pre) de vnzare. Pe baza documentelor primare se fac investigri n
eviden)a operativ "fi+a de magazie, raportul de gestiune$ +i se ntocmesc documente centralizatoare,
care se nregistreaz n contabilitatea sintetic.
A&roi#io"area &ri" 'ele!at &ro&riu are loc cnd furnizorul +i beneficiarul se afl n
aceea+i localitate. .elegatul ntreprinderii se prezint la furnizor cu o comand +i o delega)ie de
ridicare a mrfurilor. .elegatul particip la recep)ia mrfurilor, le preia +i semneaz documentele de
livrare "dispozi)ie de livrare +i 7actura$, acesta poart rspunderea nregistrrii locului de marf.
9a ntreprinderea beneficiar, se procedeaz la recep)ia cantitativ +i calitativ a lotului de
mrfuri +i se ntocme+te 3Cota de recep)ie +i constatare de diferen)e4.
A&roi#io"area &ri" 'ele!at al fur"i#orului presupune prezentarea acestuia la unitatea
beneficiar unde se verific mrfurile de ctre comisia de recep)ie +i se ntocmesc documentele de
recep)ie.
*provizionarea mrfurilor cu ridicata, se face pe baz de contract sau de comand. *cestea
sunt supuse recep)iei de ctre comisia de primire a mrfurilor, format din +eful de depozit,
gestionarul primitor, delegatul care a preluat marfa de la unitatea de transport sau de la furnizor.
??
Comisia de recep)ie verific mrfurile sosite cu cele nscrise n documentele nso)itoare
ntocmind 3Cota de recep)ie +i constatare de diferen)e4 sau 3nota de recep)ie,calcula)ie4.
2n cazul n care se constat diferen)e se sisteaz recep)ia ntocmindu,se +i comunicndu,se
furnizorului 3Procesul = verbal de sistare a recep)iei4. 9a recep)ie se pot constata dou feluri de
diferen)e #$ n plus +i &$ n minus.
Difere".ele *" &lus rezult din primirea unei cantit)i de mrfuri mai mare dect cea
nscris n documentele nso)itoare. .ac este nevoie de aceast marf primit n plus, ea se
recep)ioneaz +i se achit furnizorului prin ntocmirea unei 3.ispozi)ii de plat4, solicitndu,se
furnizorului o factur suplimentar. .ac nu este nevoie de aceast marf ea se restituie
furnizorului.
Difere".ele *" (i"us, rezult n situa)ii inverse +i pot fi a$ solu)ionabile sau b$
nesolu)ionabile n momentul recep)iei.
&/
a$ Cele soluionabile apar n cazul n care la recep)ie s,au putut stabili cauzele +i vinova)ii
ce au generat lipsa. *cestea pot fi
a#$ din vina furnizorului, situa)ie n care se ntocme+te refuz de plat pentru diferen) +i
deci nu se ncarc gestiunea cu mrfurile constatate lips la recep)ie, urmnd a s achita acestuia
numai contravaloarea mrfurilor efectiv primite.
0.1.2. Co"tabilitatea flu-urilor 'e ie ire 'e ($rfuri
Principalul flux de ie+ire a mrfurilor din depozitele cu ridicata este reprezentat de
vnzarea acestora ctre al)i intermediari, de regul, societ)i comerciale specializate n comer)ul cu
amnuntul sau direct ctre consumatori finali.
Bai pot apare ca fluxuri de ie+ire secundare cum ar fi
#$ lipsurile la inventariere%
&$ mrfuri trimise n custodie sau n consigna)ie%
'$ mrfuri retrase din aportul n natur al ntreprinztorului individual +i
8$ dona)iile +i pierderile din calamit)i naturale.
Contabilitatea acestor fluxuri de ie+ire a mrfurilor este influen)at de doi factori
c$ pre)urile la care se )ine eviden)a existen)ei +i mi+crii mrfurilor n contul '?#
3Brfuri4%
&/
P. .umbrav +i colaboratorii, Contabilitatea de %estiune n Comer &i 'urism , .eva, -ditura 6ntelcredo,#//0, pg.#'&.
?@
d$ natura fluxurilor de ie+ire a mrfurilor.
;nit)ile cu ridicata folosesc pentru )inerea eviden)ei mrfurilor pre)ul cu ridicata sau
pre)ul de cumprare. -ste posibil s se evalueze stocurile de mrfuri +i la pre) de vnzare, caz n care
pe lng contul '?# Brfuri se folose+te +i contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4. 2n acest caz, la
sfr+itul perioadei de gestiune sau la sfr+it de exerci)iu financiar este necesar s se determine
adaosul comercial aferent mrfurilor vndute, calculndu,se coeficientul mediu de adaos conform
rela)iei
#11
'?# '?#
'?@ '?@

+
+

ct /d ct S
ct /c ct S
A
i
i
a
unde V
a
= coeficientul mediu de adaos
!
i
= soldul ini)ial
Rc = rulaj creditor
Rd = rulaj debitor
Cu coeficientul V
a
astfel determinat se nmul)e+te valoarea mrfurilor vndute rezultnd
adaosul aferent acestora
*
cv
D Rc ct '?#KV
a
unde *
cv
= adaosul comercial aferent mrfurilor vndute
Cu adaosul aferent mrfurilor vndute contul '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 se debiteaz.
0.1.). Co"tabilitatea flu-urilor 'e i"trare F ie ire a ($rfurilor *"
ali(e"ta ia &ublic$
2n societ)ile comerciale specializate n alimenta)ie public fluxurile de intrare,ie+ire a
mrfurilor sunt n mare parte similare celor din comer)ul cu amnuntul cu specificarea c aici pot
aprea frecvent fluxuri de mrfuri ntre diferite categorii de subunit)i de alimenta)ie public care
practic pre)uri de desfacere diferite. *ctivitatea de alimenta)ie public se desf+oar n 3unit)i
operative4 cum ar fi buctrii, laboratoare, carmangerii, restaurante, baruri, etc. ncadrate n
3categorii de local4 diferite.
.in con)inutul obiectului de activitate, observm c !C RioBar !.R.9. practic activit)i
de alimenta)ie public, prin restaurantul +i cofetriile proprii.
?/
6lustrm unele aspecte ale contabilit)ii fluxurilor de intrare,ie+ire a mrfurilor n
alimenta)ia public prin cteva exemple concrete la !C RioBar !.R.9.
E-e(&lu> Restaurantul !C RioBar !.R.9. recep)ioneaz mrfuri primite de la furnizori n
baza unei facturi care cuprinde pre) de cumprare ##.&11 lei +i 5>* &8O. Restaurantul practic un
adaos de alimenta)ie public de #11O. 2n cursul lunii s,au realizat ncasri n numerar de ?.111 lei +i
s,au facturat clien)ilor mrfuri n valoare de A.011 lei. 9a sfr+itul lunii se descarc gestiunea
restaurantului cu mrfurile aferente vnzrilor "n numerar +i pe baz de factur$, n condi)iile unui
coeficient de adaos mediu de alimenta)ie public calculat pentru luna n curs de 81O.
Rezolvarea contabil a acestui exemplu presupune urmtoarele filiere de nregistrri
contabile
#. 2nregistrarea recep)iei mrfurilor primite de la furnizori, evaluate n pre)ul de
alimenta)ie public care cuprinde
a$ pre)ul de cumprare ##&11
b$ adaosul de alimenta)ie public #11O ##&11
"##&11_#11O$ ``````
c$ pre)ul de alimenta)ie public fr 5>* &&811
"aEb$
d$ 5>* &8O "&&811_&8O$ 0'?A
e$ pre)ul de alimenta)ie public, inclusiv 5>* "cEd$ &???A
7ormulele contabile sunt
#'@@@ O D 81# 37urnizori4 #'@@@
##&11 '?# 3Brfuri4
&A@@ 88&A 35>* deductibil4
"##&11_&8O$
#A.0?A '?# 3Brfuri4 D O #A.0?A
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 ##.&11
88&@ 35>* neexigibil4 0.'?A
"&&811_&8O$
&. 2nregistrarea vnzrilor de mrfuri n numerar +i pe baz de factur, evaluate n
pre)uri de alimenta)ie public, inclusiv 5>*, care cuprind
a$ pre)ul de alimenta)ie public, inclusiv 5>* #'011
din care , n numerar ?111
, facturat A011
b$ 5>* inclus &8O "#'.011L&8O$
@1
c$ pre)ul de alimenta)ie public exclusiv 5>* #1@@?
7olosim urmtoarea formul contabil complex
O D O #'011
?111 0'## 3Casa n lei4
A011 8## 3Clien)i4
?1? 3>enituri din vnz. mf.4 ##'88
88&? < 5>* colectat
3 '&81
'. .escrcarea gestiunii restaurantului cu mrfurile aferente vnzrilor, evaluate n
pre)uri de alimenta)ie public care cuprind
a$ pre)ul de alimenta)ie, inclusiv 5>* #'011
b$ adaosul mediu de alimenta)ie public "#'01111181O$ 0811
c$ 5>* inclus de pre)ul de alimenta)ie public "#'011111&8O$ '&81
d$ cheltuieli cu mrfurile aferente vnzrilor "a,b,c$ 8@A1
2nregistrarea contabil va fi urmtoarea
#'011 O D '?# 3Brfuri4 #'0111
8@A1 A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4
0811 '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
'&81 88&@ 35>* neexigibil4
E-e(&lu> #ntr$un laborator de cofetrie se obin n cursul unei luni prjituri n preuri de
livrare fr '<A de .2::: lei+ din care se livrea- cofetriilor proprii+ care practic un adaos
comercial de 3:B+ prjituri n valoare de 4::: lei+ care se v>nd integral+ n numerar &i terilor n
valoare de C::: lei!
Rezolvarea contabil a acestui exemplu presupune urmtoarele filiere de nregistrri
contabile
#.:b)inerea produselor de cofetrie
#&111 '80 3Produse finite4 D ?## 3>enituri din produc)ie stocat4 #&111
&. 9ivrarea +i recep)ia produselor de cofetrie ctre cofetria proprie, se recep)ioneaz la
pre)uri de alimenta)ie public inclusiv 5>* +i anume
a$ pre)ul de livrare al laboratorului de cofetrie ?111
b$ adaosul de alimenta)ie public '1O &#11
c$ pre) de alimenta)ie public fr 5>* "aEb$ /#11
@#
d$ 5>* inclus &8O "/#11L&8O$ &#@8
e$ pre) de alimenta)ie public, inclusiv 5>* "cEd$
##&@8
##&@8 '?# 3Brfuri4 D O ##&@8
?111 ?1# 3>enituri din vnzarea produselor bute4 ?111
&#11 '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 &#11
&#@8 88&@ 35>* neexigibil4 &#@8
'. 9ivrarea produselor finite ctre ter)i
A&11 8## 3Clien)i4 D O A&11
0111 ?1# 3>enituri din vnzarea produselor finale4 0111
#&11 88&? 35>* colectat4 #&11
8. .escrcarea gestiunii de produse finale a laboratorului de cofetrie "att pentru livrrile
interne ct +i cele la ter)i$
#&111 ?## 3>enituri din produc)ia stocat4 D '80 3Produse finite4 #&111
0. 2ncasarea n numerar a mrfurilor prin cofetriile proprii, la pre)ul de alimenta)ie
public, inclusiv 5>* "calculat la opera)ie &$
##&@8 0'## 3Casa n lei4 D O ##&@8
/#11 ?1? 3>enituri din vnzarea mrfurilor4 /#11
&#@8 88&? 35>* colectat4 &#@8
A. .escrcarea gestiunilor de mrfuri ale cofetriilor proprii
O D '?# 3Brfuri4 ##&@8
?111 A1? 3Cheltuieli privind mrfurile4 ?111
&#11 '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 &#11
&#@8 88&@ 35>* neexigibil4 &#@8
2n cazul transferurilor de mrfuri ntre depozitele de repartizare proprii +i unit)ile de
desfacere sau ntre 3unit)ile operative4 de categorii diferite ale acelea+i societ)i comerciale
specializate n comer)ul de alimenta)ie public apar frecvent diferen)e de adaos comercial att de
natura cre+terilor ct +i a reducerilor de adaos comercial.
.e remarcat c aceste mi+cri de stocuri genereaz, n principiu nregistrri numai n
eviden)ele operative +i analitice ale subunit)ilor 3furnizoare4 +i respectiv 3beneficiare4, care se
opereaz de ctre compartimentul contabilit)ii de gestiune a stocurilor. .oar diferen)ele de adaos
comercial genereaz nregistrri n conturile de mrfuri +i diferen)e de pre) la mrfuri +i anume
a$ 2nregistrarea cre+terilor de adaos comercial se face prin urmtoarea formul contabil
'?# 3Brfuri4 D '?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4
@&
b$ 2nregistrarea reducerilor de adaos comercial se face prin formula contabil
'?@ 3.iferen)e de pre) la mrfuri4 D '?# 3Brfuri4
0.2. Ba#a 'e 'ate 3&ro!ra(ul i"for(atic4 &e"tru ei'e" a stocurilor 'e ($rfuri
Rela)iile dintre entit)ile cele mai importante ale bazei de date sunt prezentate in figura de
mai jos
7igura #. Prezentarea rela)iilor dintre entit)ile bazei de date
6nterfa)a cu utilizatorul are un dublu rol primul de a introduce n sistemul informatic datele
necesare pentru a putea func)iona corespunztor iar cel de,al doilea de a pune la dispozi)ia
utilizatorilor informa)iile necesare pentru luarea deciziilor.
6nterfa)a cu utilizatorul este constituit din machete de intrare, prin care se realizeaz, de
regul, introducerea datelor, +i din rapoarte, care sunt situa)ii de ie+ire prin intermediul crora sunt
transmise informa)ii ctre utilizatorii sistemului informatic.
Principalele machete de intrare ale sistemului informatic Wefim sunt prezentate n cele ce
urmeaz.
@'
7igura &. Bacheta de intrare Beniu
*ceast machet este folosit pentru direc)ionarea ac)iunilor utilizatorului spre principalele
direc)ii de ac)iune aprovizionare, vnzare, gestiunea mrfurilor, ob)inere de rapoarte, introducere
date de identificare furnizor +i unitatea utilizatoare a sistemului informatic. Bacheta aaBeniuaa
constituie de altfel macheta de ntmpinare, punctul de pornire al interfe)ei.
#$ *provizionarea cu mrfuri
Prin ac)ionarea butonului aa*provizionareaa se deschide o nou machet de introducere a
datelor privitoare la emiterea de comenzi sau la ncheierea de contracte, primirea mrfurilor +i a
documentelor care le nso)esc de la furnizor, efectuarea unor opera)ii de actualizare a datelor care
privesc att mrfurile ct +i furnizorii.
*ceast machet poart numele de aa*provizionareaa +i este prezentat n figura de mai jos
@8
7igura'. *provizionare
*ctivitatea de aprovizionare cuprinde urmtoarele domenii
-miterea de comenzi
Pentru introducerea datelor de identificare a comenzilor emise se folose+te macheta
aa6ntroducere comenziaa, prezentat n figura de mai jos.
7igura 8. 6ntroducere comenzi
Pentru introducerea datelor privind mrfurile cuprinse n comenzi se folose+te macheta
aaBarf comandataa
@0
7igura 0. Barf comandat
6ntroducerea datelor din contractele economice ncheiate
2nregistrarea contractelor ncheiate n baza de date se realizeaz prin ac)ionarea butonului
aa6ntroducere contracteaa care deteremin deschiderea unei alte machete aa6ntroducere contracteaa.
*ceast machet este prezentat n figura urmtoare
7igura A. 6ntroducere contracte
2n aceast machet sunt introduse date de identificare a contractului precum +i alte date
referitoare la condi)ii de livrare, modalitate de plat, termen de plat, dobnda penalizatoare,
valabilitate. Barfa care face obiectul contractului este introdus cu ajutorul unei alte machete prin
ac)ionarea butonului aa6ntroducere marfa contractataa. Bacheta care va apare pe ecran este
urmtoarea
@A
7igura ?. Barf contractat
Cu ajutorul acestei machete vor fi introduse datele referitoare la mrfurile care fac obiectul
contractului.
Primire aviz de nso)ire a mrfii
Pentru introducerea avizului de nso)ire a mrfii se ac)ioneaz butonul aaPrimire aviz de
nso)ire a mrfiiaa care determin afi+area pe ecran a machetei aa6ntroducere date avizaa.
7igura @. 6ntroducere date aviz
*ceast machet permite introducerea datelor de identificare a furnizorului, a delega)ilor.
Pentru introducerea datelor privitoare la mrfuri recep)ionate se ac)ioneaz butonul
aa2ntocmire not de recep)ie +i constatare de diferen)eaa, care determina afi+area pe ecran a unei alte
machete aaCota de recep)ie +i constatare de diferen)eaa.
@?
7igura /. 6ntocmire nota de recep)ie +i constatare de diferen)e
*ceast machet permite introducerea datelor privitoare la mrfurile recep)ionate.
2n cazul n care se constat diferen)e la recep)ie se va ac)iona butonul aa.iferen)e constatateaa,
care va duce la afi+area formularului aa6ntroducere diferen)e constatateaa.
7igura #1. 6ntroducere diferen)e constatate

Primire factura
@@
2nregistrarea facturii se realizeaz pe baza machetei aa6ntroducere data facturaaa.
7igura ##. Primire 7actura
2n cazul n care recep)ia are loc pe baza facturii, materialele recep)ionate se vor nregistra n
aceast machet, ntocmirea unei note de recep)ie +i constatare de diferen)e nefiind necesar.
*c)ionarea butonului aa2ntocmire note de recep)ie +i constatare de diferen)eaa va duce la afi+area
machetei aa6ntroducere date nota de recep)ie +i constatare de diferen)eaa, care a fost prezentat mai sus.
(utonul aa6ntroducere cote de penalizareaa este folosit pentru a introduce cotele de penalizare
aplicate asupra valorii documentului n situa)ia dep+irii termenului de plat stabilit. *c)ionarea lui
va deteremina afi+area pe ecran a machetei aa6ntroducere cote de penalizareaa.
7igura #&. 6ntroducere cote penalizare
@/
>nzarea mrfurilor
6ntroducerea datelor referitoare la vnzarea de mrfuri se realizeaz cu ajutorul machetei
aa>nzareaa.
*ceast machet permite afi+area soldului fiecrui produs pentru a +ti dac un produs este n
stoc, n cazul n care este solicitat un produs.
7igura #'. >nzare
6ntroducereLmodificare date mrfuri
Pentru a realiza introducerea sau modificarea unor date privind mrfurile se ac)ioneaz
butonul aaWestiune mrfuriaa de pe macheta aaBeniuaa.
*ceast categorie de opera)ii se refer la introducerea sau modificarea unor informa)ii
privind pre)ul de vnzare, descrcarea gestiunii, modificarea stocului minim, caracteristici, categorii
de produse, unit)i de msur.
.escrcarea gestiunii se realizeaz prin intermediul machetei aa.escrcare gestiuneaa.
/1
7igura #8. .escrcare gestiune
6ntroducereLmodificare specifica)ii marf
*ceast categorie de opera)ii se refer la modificarea unor informa)ii privind caracteristici,
pre) de vnzare etc. Realizarea acestei opera)ii se realizeaz prin intermediul machetei
aa6ntroducereLmodificare specifica)ii marfaa.
7igura #0. 6ntroducereLmodificare specifica)ii marf
6ntroducereL modificare stoc minim
*ceast opera)ie este realizat prin intermediul machetei aa6ntroducereLmodificare stoc
minimaa. Prin aceast opera)ie se urmre+te emiterea din timp a comenzilor ctre furnizori, n vederea
evitrii rupturii de stoc care ar avea consecin)e negative asupra societ)ii.
/#

7igura #A. 6ntroducereLmodificare stoc minim
*chitare furnizor
*ceast opera)ie se realizeaz cu ajutorul machetei aa*chitare furnizoraa care presupune
modificarea unui singur cmp aapltitaa, restul cmpurilor neputnd fi modificate.
7igura #?. *chitare furnizor
6ntroducereLmodificare date furnizori
*ceast opera)ie se realizeaz cu ajutorul machetei aa6ntroducereLmodificare date furnizoriaa
/&
7igura #@. 6ntroducereLmodificare date furnizori
Rapoartele ob)inute prin sistemul informatic Wefim sunt!itua)ia penalizrilor pentru neplata
n termen a datoriilor fa) de furnizori, 7i+a general furnizori, 7i+ individual furnizori, !itua)ia
furnizorilor neplti)i, Cumrul de zile pn la plat, !itua)ia stocului existent, 5otal marf
contractat, 5otal marf comandat, 5otal datorie furnizori, !itua)ia vnzrilor pe zile.
Principalele rapoarte ob)inute sunt
7i+ individual furnizor
!itua)ia penalizrilor pentru neplata n termen a datoriilor fa) de furnizori
/'
7igura &1. !itua)ia penalizrilor pentru neplata n termen a furnizorilor
!itua)ia stocului existent
5otal marf contractat
/8
!itua)ia vnzrilor pe zile
/0
CAPITOLUL <
A"ali#a factorialaa cifrei 'e afaceri si a alorii a'au!ate
<.1. A"ali#a factoriala a cifrei 'e afaceri
1o'ele !e"erale 'e a"ali#$ factorial$ a cifrei 'e afaceri *" ca#ul actiit$.ilor
&ro'uctie
/A
2n acest sens, avem n vedere urmtoarele modele
a$ ,
J
C*
C
J
C C*
% b$ ,
Jm
C*
C
Jm
C C*
% c$ ,
Bfa
C*
Bf
Bfa
Bf C*
%
d$ ,
J
C*
Bf
J
C
Bf
C C*
% e$ ,
J
C*
Bf
J
Bf C*
% f$ ,
!
C*
*c
!
*c C*
%
g$ ,
Jm
C*
J
Jm
J C*
, n care s,au folosit nota)iile
C* D cifra de afaceri%
C D numrul mediu al personalului %
Bf D valoarea medie a mijloacelor fixe%
Bfa D valoarea medie a mijloacelor fixe cu rol activ n procesul economic analizat%
J D produc)ia exerci)iului%
Jm D produc)ia marf fabricat%
*c D valoarea medie a activelor circulante%
! D valoarea medie a stocurilor materiale +i de produse finite.
1o'ele &articulare 'e a"ali#$ a cifrei 'e afaceri *" ca#ul actiit$.ilor 'e &rest$ri
sericii
a). Analiza factorial a cifrei de afaceri prin prisma modificrii numrului de turiti a
duratei medii a se!urului i a veniturilor "#ncasrilor) medii pentru o zi$turist!
2n cazul analizei factoriale a cifrei de afaceri prin prisma modificrii numrului de turi+ti, a
duratei medii a sejurului +i a veniturilor "ncasrilor$ medii pentru o zi,turist se are n vedere
urmtorul model determinist,factorial

CA T
T#
T
CA
T#
T 's
1o'elul 'e a"ali#$ factorial$ a cifrei 'e afaceri
7elul modificrii Bodificarea absolut a cifrei de afaceri
Bodificarea total a cifrei de
afaceri din care
+ + CA CA T 's
1 E
3 4 3 4 3 4
,influen)a modificrii numrului de
turi+ti

3 4 3 4 T T T 's
1 E E E
,influen)a modificrii duratei medii
a sejurului

3 4 3 4 's 's 's T
1 E 1 E
/?
,influen)a modificrii veniturilor
"ncasrilor$ medii pentru o zi,
turist
3 4 3 4 T 's
1 E 1 1
b). Analiza factorial a cifrei de afaceri prin prisma modificrii unor indicatori care
exprim modul de utilizare a capacit%ii de cazare.
!istemul factorial al analizei cifrei de afaceri este formalizat n acest caz folosind
urmtoarea rela)ie determinist

5z
C*
9z
5z
9e
9z
9e C*
, n care
9e , capacitatea de cazare existent exprimat n locuri,zile existente%
Md
9e
9z

, coeficientul de disponibilizare a capacit)ii de cazare existente%


9z , capacitatea de cazare activ sau disponibil exprimat n locuri,zile active%
Mua
9z
5z

, coeficientul de utilizare a capacit)ii de cazare disponibile sau active%


v
5z
C*

, veniturile "ncasrile$ medii pentru o zi,turist.


Calculele necesare determinrii influen)elor factoriale propuse sunt sistematizate n tabel
1o'el 'e a"ali#$ factorial$ a cifrei 'e afaceri
7elul modificrii Bodificarea absolut a cifrei de afaceri
Bodificarea total a cifrei
de afaceri din care
( ) ( ) ( ) ( ) v b Mua b Md b 9e b
C* C* b
1 #
+ + +

, influen)a modificrii
capacit)ii de cazare
existent
3 4 3 4 Le Le Le J' Jua
1 E E E E
, influen)a modificrii
gradului de disponibilizare
a capacit)ii de cazare
existente
3 4 3 4 J' J' J' Le Jua
1 E 1 E E
, influen)a modificrii
gradului de utilizare a
capa, cit)ii de cazare
active
3 4 3 4 Jua Jua Jua Le J'
1 E 1 1 E
, influen)a modificrii
veniturilor "ncasrilor$ 3 4 3 4 Le J' Jua
1 E 1 1 1
/@
medii pentru o zi,turist
c) Analiza factorial a veniturilor medii pentru o zi$turist #n cazul activit%ilor complexe.
*ctivitatea prestatoare de servicii turistice este de obicei o activitate complex format din
subactivit)i care au o contribu)ie diferit la realizarea veniturilor totale. Privit din acest punct de
vedere, analiza veniturilor medii pentru o zi,turist pe ansamblul activit)ilor se efectueaz pe baza
modelului factorial din tabelul #@ care permite calculul influen)ei modificrii structurii numrului de
zile,turi+ti "clien)i$ pe subactivit)i precum +i a influen)ei modificrii veniturilor medii care revin la
o zi,turist "client$ pe subactivit)i.
1o'el &rii"' a"ali#a factorial$ a e"iturilor (e'ii &e"tru o #i2turist
7elul modificrii Bodificarea absolut a veniturilor
"ncasrilor$ medii pentru o zi,turist
Bodificarea total a veniturilor
"ncasrilor$ medii pentru o zi,turist
din care

+ !
1 E
3 4 3 4
, influen)a modificrii structurii
numrului de zile,turi+ti pe
subactivit)i

3 4 ! ! !

1 E E E
, influen)a modificrii veniturilor
"ncasrilor$ medii pentru o zi,turist
pe subactivit)i

3 4 ! !

1 1 1 E
2n modelul din tabelul anterior au fost utilizate urmtoarele nota)ii
5z
C*
v

, veniturile "ncasrile$ medii pentru o zi,turist cuprinznd toate subactivit)ile%


5z
C*
v
, venitul aferent unei zile,turist pe subactivit)i%
5z
5z
g g
5z


, structura numrului total de zile,turi+ti pe subactivit)i.
d). Analiza factorial a cifrei de afaceri "venitului brut) din transportul mrfurilor prin
prisma modificrii indicatorilor care exprim utilizarea mi!loacelor de transport auto
*gen)ii economici care au ca obiect al activit)ii prestarea serviciilor de transport, n
general +i de transport a mrfurilor cu mijloace auto n special, prezint particularit)i organizatorice
+i func)ionale care +i pun amprenta asupra metodologiei analizei economico,financiare conferindu,
i, din acest punct de vedere, o anumit specificitate.
//
;n model de analiz factorial cu un caracter complex care surprinde influen)a
principalilor factori care explic modificarea cifrei de afaceri, de la o perioad de timp la alta, se
bazeaz pe urmtoarea rela)ie factorial,deterministe
vVm$G "PBY vh$ F"nh C;P Bzi
vz C;P Bzi vz C;P Y Pinv vz Bza C*
+

Cota)iile folosite pentru simbolizarea indicatorilor economici considera)i n acest sistem
factorial au urmtoarele semnifica)ii
C* = cifra de afaceri sau venitul brut ob)inut din prestarea serviciilor de transport a
mrfurilor aferente grupului sau categoriei de mijloace de transport auto la care se refer analiza%
Bza = ma+ini,zile active%
vz = cifra de afaceri "venitul brut$ care revine n medie la o ma+in,zi activ,
Bza
C*
vz
%
Pinv = parcul mediu inventar al mijloacelor de transport auto "!e are n vedere un parc auto
omogen din punct de vedere constructiv, al capacit)ii de transport +i al destina)iei$%
Y = numrul de zile calendaristice al perioadei pentru care se face calculul, de regul un an%
C;P = coeficientul utilizrii parcului inventar de mijloace de transport auto,
Bzi
Bza
C;P
%
Bzi = ma+ini,zile inventar de care dispune o unitate de transport ntr,o anumit perioad de
timp, la nivelul timpului calendaristic, de regul un an%
vh = tariful mediu perceput pe unitate de timp "leiLor$%
nh = numrul de ore prestate n medie pe zi de un mijloc de transport auto activ%
vVm = tariful mediu perceput pentru un Vilometru parcurs "leiLMm.$%
PBY = parcursul mediu zilnic al unui mijloc de transport auto, exprimat n Vilometrii
distan) parcurs de un vehicul n medie ntr,o zi.
2n condi)iile rela)iei factorial,deterministe enun)ate modelul de analiz factorial a
dinamicii cifrei de afaceri are urmtoarea configura)ie
Bodificarea total a cifrei de afaceri,
0 1
C* C*
, din care
a$ influen)a modificrii numrului de ma+ini,zile active,

( ) ( )
1
vz
0 1
Bza Bza Bza
, din care
a.#.$ influen)a modificrii numrului de ma+ini,zile inventar,
( ) ( )
0 0 1
vz Bzi Bzi Bzi
1
C;P
#11
a.&.$ influen)a modificrii coeficientului de utilizare a parcului inventar de mijloace de
transport auto,
( ) ( )
0 0 1
vz C;P C;P C;P
#
Bzi
b$ influen)a modificrii cifrei de afaceri "venitului brut$ care revine n medie la o ma+in,
zi activ%

( ) ( )
#
Bza
0 1
vz vz vz
, din care
b.#.$ influen)a modificrii numrului de ore prestate n medie pe zi de un mijloc de
transport auto activ,

( ) ( )
# 1
Bza vh
0 1
nh nh nh
b.&.$ influen)a modificrii tarifului mediu perceput pe unitate de timp "leiLor$,

( ) ( )
# #
Bza nh
0 1
vh vh vh
b.'.$ influen)a modificrii parcursului mediu zilnic al unui mijloc de transport auto,

( ) ( )
# 1
Bza vVm
0 1
PBY PBY PBY
b.8.$ influen)a modificrii tarifului mediu perceput pentru un Vilometru parcurs "leiLMm.$,

( ) ( )
# #
Bza PBY
0 1
vVm vVm vVm
Rela)iile de recuren) care pot fi precizate n contextul aplicrii acestui model de analiz
factorial, sunt

( ) ( ) vz Bza C* C* +
0 1

( ) ( ) ( ) C;P Bzi Bza +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) vVm PBY vh nh vz + + +
<.1.1. A"ali#a factorial$ a cifrei 'e afaceri &ri" &ris(a utili#$rii factorilor
eco"o(ici &ri"ci&ali
Cifra de afaceri este ntr,o rela)ie de interdependen) continu cu factorii economici
principali "primari$ de realizare a activit)ii productive, de comercializare sau de prestare a
serviciilor factorul uman "for)a de munc$ +i factorii materiali constitui)i din mijloacele fixe din
dotare +i resursele materiale +i energetice consumate "activele circulante materiale consumate$ iar
#1#
ace+tia, la rndul lor, se manifest prin prisma unei componente de tip extensiv sau cantitativ de
existen) sau de consum +i una de natur intensiv sau calitativ de utilizare.
A"ali#a factorial$ a cifrei 'e afaceri &ri" &ris(a factorului u(a"
7elul modificrii Bodificarea absolut a
cifrei de afaceri
Contribu)ia procentual
a factorilor la formarea
ritmului cifrei de afaceri
Bodificarea total a
cifrei de afaceri
din care+
CA CA
N K
1 E
L 3 4 3 4

R
CA
CA

1
E
1EE 1EE
L R3N4 MR3K4

, influen)a modificrii
numrului mediu al
personalului
( )
3 4 N N N K
1 E E
R N
N
CA
3 4
3 4

E
1EE
, influen)a modificrii
productivit)ii muncii
( )
3 4 K K K N
1 E 1
R K
K
CA
3 4
3 4

E
1EE
Cota)iile utilizate n tabel, au urmtoarea semnifica)ie

C
C*
c
, productivitatea muncii exprimat prin cifra de afaceri care revine la o
persoan angajat n realizarea produselor, comercializarea sau prestarea serviciilor%
C , numrul mediu al personalului.
A"ali#a factorial$ a cifrei 'e afaceri &ri" &ris(a (i@loacelor fi-e
7elul modificrii Bodificarea absolut a
cifrei de afaceri
Contribu)ia procentual
a factorilor la formarea
ritmului cifrei de
afaceri
Bodificarea total
a cifrei de afaceri
din care+
CA CA
1f Ef
1 E
L 3 4 3 4
R
CA
CA

1
E
1EE 1EE
L R31f4 MR3Ef4
, influen)a modifi,
crii valorii medii
a mijloacelor fixe
( )
3 4 1f 1f 1f Ef
1 E E
R 1f
1f
CA
3 4
3 4

E
1EE
, influen)a modifi,
crii eficien)ei
utilizrii
mijloacelor fixe
( )
3 4 Ef Ef Ef 1f
1 E 1
R Ef
Ef
CA
3 4
3 4

E
1EE
#1&
!emnifica)ia nota)iilor
Bf , valoarea medie a mijloacelor fixe, calculat la valoarea rmas neamortizat%
1f 1fi
1f 1f
1fi 1fi

+
+
3 .I4 3 .NII4
3 .I4 3 .NII4
1 )1
1 )1
Bfi , valoarea medie a mijloacelor fixe, calculat la valoarea de inventar, pe baza mediei
cronologice,

1fi
1fi I
1fi II 1fi NII
1fi NII

+ + + +

3 . 4
3 . 4 3 . 4
3 . 4 1
2
1 1
)1
2
1) 1

Bf "#.6$ , valoarea rmas neamortizat a mijloacelor fixe la # ianuarie%


Bf "'#.T66$ , valoarea rmas neamortizat a mijloacelor fixe la '# decembrie%
Bfi "#.6$ , valoarea de inventar a mijloacelor fixe la # ianuarie%
Bfi "#.66$ , valoarea de inventar a mijloacelor fixe la # februarie%
+.a.m.d.
Bf
C*
-f
, eficien)a utilizrii mijloacelor fixe exprimat prin cifra de afaceri care revine
la # leu mijloace fixe n valoare rmas neamortizat.
A"ali#a factorial$ a cifrei 'e afaceri &ri" &ris(a resurselor (ateriale ,i e"er!etice
co"su(ate
7elul modificrii Bodificarea absolut a
cifrei de afaceri
Contribu)ia procentual a
factorilor la formarea ritmului
cifrei de afaceri
Bodificarea total a cifrei de
afaceri
din care+
CA CA
C1 E(
1 E
L 3 4 3 4

R
CA
CA

1
E
1EE 1EE
L R3C14 MR3E(4
, influen)a modifi, crii
consumului total de resurse
materiale +i energetice
( ) ( )
1 1 #
-m CB , CB CB
( )
( )
#11
C*
CB
CB R
1

, influen)a modifi, crii


eficien)ei utilizrii resurselor
materiale +i energetice
( ) ( )
# 1 #
CB -m , -m -m
( )
( )
#11
C*
-m
-m R
1

2n tabel sunt utilizate nota)ii care au urmtoarea semnifica)ie


CB , valoarea materialelor +i energiei consumate n procesul de realizare a produselor,
comercializare sau prestare a serviciilor%
#1'
CB
C*
-m
, eficien)a utilizrii resurselor materiale +i energetice exprimat prin cifra de
afaceri care revine la # leu resurse consumate.
*naliza cifrei de afaceri prin prisma volumului factorilor economici principali "primari$
care au participat la realizarea activit)ilor economice +i a eficien)ei utilizrii acestora, a+a cum
rezult din modelele prezentate, ofer concluzii sintetice, cu un con)inut complex care ne permit s
definim tipul de activitate desf+urat de agentul economic studiat. -ste semnificativ, n acest sens,
s analizm situa)ia prin prisma urmtoarelor compara)ii
3 4 3 4 K N
3 4 3 4 Ef 1f
3 4 3 4 E( C1
.ac modificrile cifrei de afaceri ca urmare a influen)ei factorilor de tip calitativ F
( ) ( ) -f c ,
+i
( ) -m
G sunt superioare modificrilor explicate prin factorii de tip cantitativ F
( ) ( ) Bf C ,
+i
( ) CB
G se apreciaz c activitatea agentului economic are un curs preponderent
intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare +i respectiv asupra
performan)elor financiare.
-vident, c n cazul unor inegalit)i n favoarea modificrilor cifrei de afaceri prin
participarea unui volum sporit al factorilor economici principali "primari$ se motiveaz concluzia c
activitatea pe care o desf+oar agentul economic este de tip extensiv.
<.2. A"ali#a alorii a'au!ate
<.2.1. I"'icatori alorici ,i 'eria.i ai acestora
, cifra 'e afaceri 3C*4 care cuprinde veniturile din vnzarea mrfurilor +i a produc)iei
vndute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate ntr,o perioad determinat%
, cifra 'e afaceri "et$ 3C*C$ este o form recalculat a cifrei de afaceri n care sunt
incluse +i veniturile din subven)ii de exploatare aferente cifrei de afaceri%
, (ar@a co(ercial$ 3BC4 =
ndute v mrfurilor
mrfurilor al cumprare de Costul , rea din vnza >enituri BC
#18
Brimea marjei comerciale sau a adaosului comercial este cuprins n pre)ul de vnzare al
mrfurilor astfel nct s fie posibil recuperarea cheltuielilor efectuate, precum +i ob)inerea unui
profit corespunztor.
, &ro'uc.ia e-erci.iului 3O4=
( ) ( ) Ji Pn Pn Pf Pf Jv J + + +
1 2 1 2 , n care
Jv , produc)ia vndut +i contravaloarea lucrrilor executate +i serviciilor prestate "cifra
de afaceri$%
Pf
#
+i Pf
&
, stocul de produse finite +i semifabricate destinate vnzrii la nceputul +i
respectiv la sfr+itul perioadei pentru care se calculeaz produc)ia exerci)iului. .iferen)a Pf
&
, Pf
#
dimensioneaz deci, varia)ia stocurilor de produse finite +i semifabricate destinate vnzrii%
Pn
#
+i Pn
&
, stocul de produc)ie n curs de execu)ie la nceputul +i respectiv la sfr+itul
perioadei pentru care se determin produc)ia exerci)iului. .iferen)a, Pn
&
, Pn
#
, exprim varia)ia
stocurilor de produc)ie n curs de execu)ie%
Ji , produc)ia imobilizat sau veniturile din produc)ia de imobilizri necorporale realizate
pe cont propriu "lucrri +i proiecte de cercetare +i dezvoltare% valoarea concesiunilor, brevetelor,
licen)elor +i alte drepturi +i valori similare% valoarea imobilizrilor necorporale n curs$ +i de
imobilizri corporale realizate de asemenea n regie proprie "valoarea la cost de produc)ie a
amenajrilor de terenuri, a produc)iei de mijloace fixe, precum +i a produc)iei de imobilizri
corporale n curs$.
, &ro'uc.ia (arf$ fabricat$ "Jm$,
Jm D Jv E " Pf
&
, Pf
#
$ E Ji , n care
Jv E " Pf
&
, Pf
#
$ reprezint valoarea produselor finite +i a semifabricatelor vndute sau
destinate vnzrii, fabricate n perioada pentru care se face calculul produc)iei marf, inclusiv
contravaloarea lucrrilor executate +i serviciilor prestate. *ceast expresie valoric este denumit
produc)ia marf destinat vnzrii "livrrii$%
, aloarea a'$u!at$ 3>*4 =
>* D J , Ci , pentru activitatea productiv sau, dac agentul economic
desf+oar +i o activitate de comercializare pentru care ncaseaz adaos comercial, valoarea adugat
aferent activit)ii totale se calculeaz astfel,
>* D J E BC , Ci, n care
Ci , consumul intermediar format din
, cheltuieli cu materiile prime +i materialele consumabile%
#10
, cheltuieli cu energia +i apa%
, alte cheltuieli materiale%
, cheltuieli privind presta)iile externe pentru activitatea de produc)ie +i comercializare
"cheltuieli cu lucrrile +i serviciile executate de ter)i +i cheltuieli cu alte servicii executate de ter)i$, +i
anume
, cheltuieli cu ntre)inerea +i repara)iile,
, cheltuieli cu redeven)ele, loca)iile de gestiune +i chiriile,
, cheltuieli cu primele de asigurare,
, cheltuieli cu studiile +i cercetrile,
, cheltuieli cu colaboratorii,
, cheltuieli privind comisioanele +i onorariile,
, cheltuieli de protocol, reclam +i publicitate,
, cheltuieli cu transportul de bunuri +i persoane,
, cheltuieli cu deplasri, deta+ri +i transferri,
, cheltuieli po+tale +i taxe de comunica)ii,
, cheltuieli cu serviciile bancare +i asimilate,
, alte cheltuieli cu serviciile executate de ter)i%
, corec)ii valorice reprezentate prin
, diferen)a dintre cheltuieli +i venituri privind ajustarea valorii activelor circulante "crean)e
+i debitori diver+i inclusiv provizioanele pentru deprecierea stocurilor +i produc)iei n curs de
execu)ie$,
, diferen)a dintre cheltuieli +i venituri privind provizioanele pentru riscuri +i cheltuieli.
Pentru activitatea de turism +i, n general, pentru activit)ile de prestare a serviciilor care
nu implic +i o subactivitate de produc)ie, valoarea adugat este ob)inut astfel
>* D C* , Ci, dar, n acest caz, n consumul intermediar este inclus +i costul de cumprare
al mrfurilor vndute.
.ac calculul valorii adugate se refer numai la activitatea de produc)ie atunci se va
proceda astfel >* D J , Ci , iar consumul intermediar luat n considerare va fi numai acela care
este aferent produc)iei exerci)iului.
Prin urmare, valoarea adugat este format din urmtoarele elemente
, cheltuieli cu personalul
, salarii,
, cheltuieli cu asigurrile +i protec)ia social%
#1A
, cheltuieli cu alte impozite, taxe +i vrsminte asimilate%
, ajustarea valorii imobilizrilor corporale +i necorporale "amortizri +i diferen)a dintre
cheltuieli +i venituri privind provizioanele pentru deprecierea imobilizrilor corporale +i
necorporale$%
, rezultatul din exploatare aferent indicatorului de gestiune pe baza cruia se calculeaz
valoarea adugat.
, aloarea a'$u!at$ "et$ 3>*C4
>*C D >* , *, n care,
* 2 amortizarea activelor imobilizate corporale +i necorporale "ajustarea valorii
imobilizrilor corporale +i necorporale$.
, (ar@a brut$ 3B(4
B( D >enituri din exploatare , Cheltuieli variabile
, e-ce'e"tul brut 'e e-&loatare 3-(-4
-(- D >* E >enituri din subven)ii , *lte impozite, taxe +i ,
Cheltuieli cu
de exploatare aferente vrsminte asimilate
personalul
cifrei de afaceri "incluse n valoarea
adugat$
, rata alorii a'$u!ate 3Rva4

BC J
>*
Rva
+

%
J
>*
Rva
sau
C*
>*
Rva
, dup caz.
Rata valorii adugate exprim dimensiunea relativ a valorii adugate n raport cu
produc)ia exerci)iului +i marja comercial, n raport cu produc)ia exerci)iului sau n raport cu cifra
de afaceri, dup caz, diferen)a pn la unitate fiind reprezentat de propor)ia consumurilor
intermediare n valoarea indicatorilor de gestiune de la numitorul raportului respectiv, care poate fi,
n func)ie de modul de calcul, produc)ia exerci)iului nsumat cu marja comercial, produc)ia
exerci)iului sau cifra de afaceri.
, rata (ar@ei co(erciale 3Rmc4
vndute mrfurilor >aloarea
comercial Barja
Rmc
Rata marjei comerciale caracterizeaz nivelul relativ al adaosului comercial n raport
cu valoarea mrfurilor vndute "cifrei de afaceri$.
#1?
<.). A"ali#a sol'urilor i"ter(e'iare 'e !estiu"e
A. I"'icatori fi#ici &ro&riu2#i,i ,i 'eria.i ai acestora
, pentru activitatea productiv
, volumul fizic al produc)iei pe tipuri de produse sau lucrri "d$%
, pentru activitatea de transport
, mrfuri transportate n tone transportate "mt$%
, parcursul mrfurilor n tone,Vm. sau tone,mile "dm$%
, cltori transporta)i "ct$%
, parcursul cltorilor n cltori,Vm. sau cltori,mile "dc$%
, volumul total de transport n tone,Vm. conven)ionale "dt$%
, pentru activitatea de turism
, numrul total de turi+ti 354%
, numrul de zile,turi+ti aferent unei perioade date "5z$%
, numrul mediu de turi+ti pe zi ntr,o lun, trimestru sau an
( ) 5 =
Y
5
5
, n care
Y, numrul de zile calendaristice ale perioadei luate n calcul.
, durata medie a sejurului "ds$ exprimat n zile,
5
5z
ds
, de unde rezult c 5 ds 5z %
, densitatea circula)iei turistice ".ct$ exprim intensitatea fenomenului turistic la nivelul
unei zone turistice sau a unei )ri, ntr,o anumit perioad de timp considerat semnificativ pentru
analiz,
P
5
.ct
, n care
P , numrul mediu al locuitorilor dintr,o zon turistic sau dintr,o )ar "n perioada pentru
care se face calculul$%
, coeficientul de utilizare a capacit)ii de cazare disponibile sau active "Mua$,
9z
5z
Mua
, n care
#1@
9z reprezint capacitatea de cazare activ sau disponibil pentru cazare exprimat prin
numrul de locuri,zile capacitate%
Coeficientul de utilizare a capacit)ii de cazare disponibile sau active exprim propor)ia n
care capacitatea de cazare disponibil "activ$ este ocupat de ctre turi+ti. Calculul +i analiza n
dinamic a acestui indicator ne permite s cunoa+tem, pe intervale de timp determinate, intensitatea
activit)ii turistice, ritmicitatea +i sezonalitatea presta)iilor de servicii turistice.
, coeficientul de utilizare a capacit)ii de cazare existente "Mui$,
9e
5z
Mui
, n care
9e , numrul de locuri,zile capacitatea de cazare existent.
: interpretare similar, cu aceea referitoare la indicatorul precedent, poate fi formulat +i
n cazul coeficientului de utilizare a capacit)ii de cazare existente prin faptul c exprim propor)ia
n care capacitatea de cazare existent este ocupat de ctre turi+ti. .ar, n acest caz, mrimea
indicatorului nu ia n considerare +i existen)a posibil a unei capacit)i de cazare inactive, care nu
poate fi ocupat de turi+ti.
Brimea propor)iei n care locurile,zile existente sunt apte pentru a fi ocupate de turi+ti
este ob)inut prin calculul <Coeficientului de disponibilizare a capacit)ii de cazare existente4 "Md$,
9e
9z
Md
, iar diferen)a pn la # sau #11, n cazul exprimrii procentuale a acestui indicator,
reprezint propor)ia locurilor,zile capacitate de cazare inactive n totalul capacit)ii existente. .e
asemenea, se precizeaz c diferen)a dintre 9e +i 9z este reprezentat de capacitatea exprimat n
locuri,zile indisponibil "inactiv sau nefunc)ional$ pentru cazare datorit unor lucrri de
ntre)inere, repara)ii sau pentru modernizare.
, coeficientul de utilizare a bazei de tratament medical "Mum$,
Pzm
z P
Mum
n care
z P
, numrul mediu de proceduri de tratament medical efectuate pe zi "pe tipuri de
proceduri$,
Pzm, numrul de proceduri de tratament medical maxim posibil a fi efectuate ntr,o zi "pe
feluri de proceduri$.
Pentru caracterizarea ofertei de <produse turistice4 sunt utiliza)i indicatori specifici
referitori la baza material capacitatea de cazare pe categorii de confort "numrul locurilor +i
numrul locurilor,zile de cazare existente , 9e, numrul de locuri,zile capacitate disponibil sau
activ , 9z$% pentru activitatea de alimenta)ie public "numrul de locuri la mese$% pentru agrement
#1/
"capacitatea ofertei de participare la activit)i de agrement$% pentru tratament "numrul de proceduri
de tratament medical maxim posibil a fi efectuate ntr,o zi pe feluri de proceduri ,Pzm$.
B. A"ali#a rela.iilor 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre i"'icatorii 'e !estiu"e
2n contextul fundamentrii deciziilor de conducere, prezint o utilitate distinct analiza
rela)iilor de propor)ionalitate care se pot forma, att n profil static ct +i dinamic, ntre indicatorii de
volum fizic +i valoric ai rezultatelor ob)inute de un agent economic ca expresii sintetice ale unor
complexe +i interdependente activit)i economice +i financiare.
a4 A"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre aloarea a'$u!at$ ,i &ro'uc.ia
e-erci.iului

#11
J
>*
Rs
Brimea raportului static indic nivelul valorii adugate la #11 lei produc)ie a exerci)iului
+i respectiv nivelul relativ complementar al consumului intermediar la #11 lei produc)ie a
exerci)iului.
Brimea raportului static efectiv 3Rs
#
4 se compar, de regul, cu o dimensiune normativ
3Rs
n
4 fundamentat pe un optim al consumului intermediar aferent produc)iei exerci)iului.
Raportul dinamic 3Rd4 caracterizeaz nivelul relativ al decalajului modificrii de la o
perioad de timp la alta, a valorii adugate n raport cu produc)ia exerci)iului, +i se ob)ine prin
raportarea indicelui de dinamic al valorii adugate la indicele de dinamic al produc)iei
exerci)iului,

100
J
>*
6
6
Rd
, n care
1
# >*
>*
>*
6
, indicele de dinamic al valorii adugate%
1
# J
J
J
6
, indicele de dinamic al produc)iei exerci)iului.
2n cazul agen)ilor economici cu activitate de prestare a serviciilor sau cu activitate
comercial se procedeaz la analiza rela)iei de propor)ionalitate dintre valoarea adugat +i cifra de
afaceri care de asemenea poate fi efectuat att n static ct +i n dinamic. Raportul static "Rs$
reflect ponderea valoarii adugate n cifra de afaceri, nregistrat la un moment dat, astfel
#11
C*
>*
Rs
##1
Brimea raportului static se pozi)ioneaz sub procentul maxim de #11O +i indic nivelul
valorii adugate la #11 lei cifr de afaceri +i respectiv nivelul relativ complementar al consumului
intermediar la #11 lei cifr de afaceri.
Brimea raportului static efectiv 3Rs
#
4 se poate compara cu o dimensiune normativ 3Rs
n
4
fundamentat pe un optim al consumului intermediar aferent veniturilor realizate din vnzarea
mrfurilor +i din serviciile prestate.
-xisten)a unei abateri negative "
n #
Rs Rs 4 a raportului static efectiv 3Rs
#
4 fa) de
raportul normativ 3Rs
n
4, aten)ioneaz asupra necesit)ii aplicrii unor msuri de ra)ionalizare a
consumurilor de materii prime +i materiale, a cheltuielilor cu energia +i apa, a cheltuielilor privind
presta)iile externe, achizi)ionarea materiilor prime +i a materialelor consumabile, a mrfurilor
destinate vnzrii, la un pre) ct mai redus posibil, inclusiv optimizarea rutelor de transport a
acestora n vederea diminurii cheltuielilor aferente.
Raportul dinamic 3Rd4, calculat prin raportarea indicelui de dinamic al valorii adugate la
indicele de dinamic al cifrei de afaceri, caracterizeaz nivelul relativ al decalajului modificrii de la
o perioad de timp la alta, a valorii adugate n raport cu cifra de afaceri,
100 100
o
#
1
#
C*
>*
C*
C*
>*
>*
6
6
Rd
n care
>*
6 , indicele de dinamic al valorii adugate%

C*
6 , indicele de dinamic al cifrei de afaceri.
Cre+terea mai rapid a valorii adugate comparativ cu cre+terea produc)iei exerci)iului
"6
>*
e6
J
$ sau a valorii adugate comparativ cu cre+terea cifrei de afaceri 36
>*
e6
C*
4 atestat printr,un
coeficient de decalaj supraunitar "Rde#11O$ ne permite s apreciem c deciziile pe linia
ra)ionalizrii consumului intermediar au fost n mod eficient aplicate fiind astfel create condi)iile
necesare sporirii att a veniturilor salaria)ilor ct +i a rezultatului exploatrii.
!e semnaleaz astfel o diminuare a propor)iei consumului intermediar n produc)ia
exerci)iului +i respectiv n cifra de afaceri care a fost posibil fie prin mic+orarea, din punct de
vedere fizic, a consumurilor specifice de active circulante materiale, fie prin realizarea
aprovizionrii cu aceste resurse la pre)uri mai mici dect n perioada fa) de care se face compara)ia.
2n vederea ntregirii concluziilor formulate n cadrul analizei rela)iei de propor)ionalitate pe
baza indicilor de dinamic al valorii adugate +i al produc)iei exerci)iului sau al cifrei de afaceri,
dup caz, se procedeaz la dimensionarea modificrii absolute a valorii adugate ca urmare a
influen)elor provocate de urmtorii factori
###
, modificarea produciei exerciiului sau a cifrei de afaceri "n func)ie de modul de calcul
al valorii adugate$%
, modificarea proporiei valorii adugate &i respectiv+ prin complementaritate+ a
consumului intermediar n producia exerciiului sau n cifra de afaceri!
Pentru exemplificare, vom considera sistemul factorial de calcul al modificrii absolute a
valorii adugate, atunci cnd valoarea adugat este determinat prin scderea consumului
intermediar din produc)ia exerci)iului, care se prezint astfel
, modificarea absolut a valorii adugate
1 #
>* , >*
, din care
, influen)a modificrii produc)iei exerci)iului
( ) ( )
1
1
1 #
J
>*
J , J J
sau,
( ) ( )
1
]
1


1
1
1 #
J
Ci
J , J J 1
,influen)a modificrii propor)iei valorii adugate sau, a propor)iei consumului intermediar,
n produc)ia exerci)iului
#
1
1
#
#
J
J
>*
J
>*
J
>*
1
]
1

,
_

sau,
#
#
#
1
1
J
J
Ci
J
Ci
J
Ci
1
]
1

,
_

b4 A"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre &ro'uc.ia (arf$ fabricat$ ,i &ro'uc.ia


e-erci.iului este realizat pe baza rezultatului oferit de,
raportul static
100
J
Jm
Rs
, sau de
raportul dinamic
100
J
Jm
6
6
Rd
, n care
1
# Jm
Jm
Jm
6
, indicele de dinamic al produc)iei marf fabricat%

1
# J
J
J
6
, indicele de dinamic al produc)iei exerci)iului.
Raportul static ofer o informa)ie cu privire la propor)ia produc)iei marf fabricate n
produc)ia exerci)iului, nregistrat la sfr+itul unei perioade de timp dat, fr a putea preciza +i
##&
calitatea acestei propor)ii. : interpretare util a acestui raport se realizeaz n sistem comparativ cu
un raport normativ "antecalculat$ sau cu un raport aferent unui segment de timp precedent dar, n
acest al doilea caz analiza este echivalent cu analiza raportului dinamic.
*tunci cnd analiza are n vedere situa)ia raportului dinamic se poate confirma sau infirma
faptul c modificarea n timp a produc)iei marf fabricat devanseaz sau nu produc)ia exerci)iului,
n func)ie de mrimea rezultatului respectiv. .ac raportul dinamic este supraunitar se apreciaz c
produc)ia marf fabricat are o dinamic superioar dinamicii produc)iei exerci)iului +i deci a avut
loc o reducere a propor)iei stocurilor de produc)ie n curs de execu)ie n valoarea produc)iei
exerci)iului. *ceast stare economic propag efecte pozitive asupra vitezei de rota)ie a activelor
circulante, sunt eliberate astfel unele resurse financiare care pot fi valorificate n alte ac)iuni
economice sau financiare.
Pentru a completa concluziile formulate n cadrul analizei rela)iei de propor)ionalitate pe
baza indicilor de dinamic al produc)iei marf fabricate +i al produc)iei exerci)iului se procedeaz la
dimensionarea modificrii absolute a produc)iei marf fabricate ca urmare a influen)elor provocate
de urmtorii factori
, modificarea produciei exerciiuluiD
, modificarea proporiei produciei marf fabricate &i respectiv+ prin complementaritate+ a
proporiei cre&terii sau diminurii stocurilor de producie n curs de execuie+ n producia
exerciiului.
!istemul factorial de calcul al modificrii absolute a produc)iei marf fabricate, se prezint
astfel
, modificarea absolut a produc)iei marf fabricate

1 #
Jm , Jm
,
din care
, influen)a modificrii produc)iei exerci)iului

( ) ( )
1
1
1 #
J
Jm
J , J J
sau,

( ) ( )
1
]
1


1
1 # &
1 #
J
$ Pn , "Pn
J , J J 1

, influen)a modificrii propor)iei produc)iei marf fabricate sau, a propor)iei cre+terii sau
diminurii stocurilor de produc)ie n curs de execu)ie, n produc)ia exerci)iului
##'
#
1
1
#
#
J
J
Jm
,
J
Jm
J
Jm

,
_

,
_

sau,
#
#
# # &
1
1 # &
J
J
$ Pn , "Pn
J
$ Pn , "Pn
J
Pn
1
]
1

,
_

c4 A"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre cifra 'e afaceri ,i &ro'uc.iei (arf$
fabricat$ se realizeaz folosind rezultatul oferit de,
raportul static
100
Jm
C*
Rs
, sau de
raportul dinamic 100
Jm
C*
6
6
Rd
.ac indicele de dinamic al cifrei de afaceri devanseaz indicele de dinamic al
produc)iei marf fabricat se conchide c n perioada curent s,a redus propor)ia stocurilor de
produse finite +i semifabricate destinate vnzrii n produc)ia marf fabricat precum +i a propor)iei
veniturilor din produc)ia de imobilizri corporale +i necorporale realizate pe cont propriu n
produc)ia marf fabricat. !e men)ioneaz c se ob)ine o informa)ie identic dac aceast analiz se
efectueaz pe baza raportului coeficien)ilor de valorificare a produc)iei marf fabricat calcula)i
pentru perioada de calcul +i respectiv pentru perioada de baz, astfel

100
1
1
#
#
Jm
C*
Jm
C*
Rd
Coeficientul de valorificare al produc)iei marf fabricat se determin prin raportarea cifrei
de afaceri la produc)ia marf fabricat +i dimensioneaz, n expresie relativ, partea din produc)ia
marf fabricat care a fost vndut.
Concluziile formulate n cadrul analizei rela)iei de propor)ionalitate pe baza indicilor de
dinamic al cifrei de afaceri +i al produc)iei marf fabricat pot fi completate dac se procedeaz la
dimensionarea modificrii absolute a cifrei de afaceri ca urmare a influen)elor provocate de
urmtorii factori
, modificarea produciei marf fabricateD
, modificarea proporiei cifrei de afaceri &i respectiv+ prin complementaritate+ a proporiei
cre&terii sau diminurii stocurilor de produse finite &i semifabricate destinate v>n-rii n producia
##8
marf fabricat precum &i a proporiei veniturilor din producia de imobili-ri corporale &i
necorporale reali-ate pe cont propriu+ n producia marf fabricat!
!istemul factorial de calcul al modificrii absolute a cifrei de afaceri, se prezint astfel
, modificarea absolut a cifrei de afaceri D C*
#
, C*
1
,
din care
, influen)a modificrii produc)iei marf fabricat
( ) ( )
0
0
0 1
Jm
C*
Jm Jm Jm
, sau
( ) ( )
( )
1
]
1

+

1
1 # &
1 #
Jm
Ji Pf , Pf
Jm , Jm Jm
0
1
, influen)a modificrii propor)iei cifrei de afaceri sau, a propor)iei cre+terii sau diminurii
stocurilor de produse finite +i semifabricate destinate vnzrii n produc)ia marf fabricat precum +i
a propor)iei veniturilor din produc)ia de imobilizri corporale +i necorporale realizate pe cont
propriu, n produc)ia marf fabricat
#
/
1
#
#
Jm
Jm
C*
Jm
C*
Jm
C*
1
]
1

,
_

sau,
#
#
# # # &
1
1 1 # &
Jm
Jm
Ji $ Pf , "Pf
Jm
Ji $ Pf , "Pf
Jm
Ji Pf,
1
]
1

,
_

'4 A"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre cifra 'e afaceri ,i &ro'uc.ia e-erci.iului
se realizeaz folosind rezultatul
raportului static
100
J
C*
Rs
, sau al
raportului dinamic 100
J
C*
6
6
Rd
-xisten)a unui raport dinamic supraunitar este expresia reducerii propor)iei stocurilor de
produse finite +i semifabricate destinate vnzrii, a stocurilor de produc)ie n curs de execu)ie
precum +i a veniturilor din produc)ia de imobilizri corporale +i necorporale realizate pe cont
propriu, n produc)ia exerci)iului.
2n continuare, concluziile formulate n cadrul analizei rela)iei de propor)ionalitate pe baza
indicilor de dinamic al cifrei de afaceri +i al produc)iei exerci)iului pot fi completate dac se
procedeaz la dimensionarea modificrii absolute a cifrei de afaceri ca urmare a influen)elor
provocate de
, modificarea produciei exerciiuluiD
##0
, modificarea proporiei cifrei de afaceri &i respectiv+ prin complementaritate+ a
proporiei cre&terii sau diminurii stocurilor de produse finite &i semifabricate destinate v>n-rii+ a
proporiei stocurilor de producie n curs de execuie precum &i a proporiei veniturilor din
producia de imobili-ri corporale &i necorporale reali-ate pe cont propriu+ n producia
exerciiului!
!istemul factorial de calcul al modificrii absolute a cifrei de afaceri, se prezint astfel
, modificarea absolut a cifrei de afaceri D C*
#
, C*
1
,
din care
, influen)a modificrii produc)iei exerci)iului

( ) ( )
1
1
1 #
J
C*
J , J J
, sau
( ) ( )
1
]
1

+ +

1
# & # &
1 #
J
Ji Pn , "Pn Pf , "Pf
J , J J
0 0 0
1
$ $
, influen)a modificrii propor)iei cifrei de afaceri sau, a propor)iei cre+terii sau diminurii
stocurilor de produse finite +i semifabricate destinate vnzrii, a propor)iei stocurilor de produc)ie n
curs de execu)ie precum +i a propor)iei veniturilor din produc)ia de imobilizri corporale +i
necorporale realizate pe cont propriu, n produc)ia exerci)iului
#
1
1
#
#
J
J
C*
,
J
C*
J
C*

,
_

,
_

,sau
#
#
# & # &
1
# & # &
J
J
Ji Pn , "Pn Pf , "Pf
J
Ji Pn , "Pn Pf , "Pf
J
Ji Pn, Pf,
1
]
1

+ +

+ +

,
_

1 1 1 0 0 0
$ $ $ $
2n afara acestor rela)ii de propor)ionalitate proprii, cu precdere, activit)ilor productive, n
practica analizei economico,financiare se folosesc +i alte rela)ii de propor)ionalitate particularizate la
specificul activit)ii agentului economic diagnosticat cum este de exemplu n cazul prestrilor de
servicii turistice, analiza rela)iei de propor)ionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri +i dinamica
numrului de zile,turi+ti! Pentru serviciile turistice formate din cazare, alimenta)ie public,
agrement, ocrotirea snt)ii +i transport, analiza se bazeaz pe interpretarea raportului dinamic sau a
coeficientului de decalaj dinamic 3Rd4 dintre indicele cifrei de afaceri "6
C*
$ +i indicele numrului de
zile,turi+ti "6
5z
$, astfel
100 100
1
#
1
#
5z
C*
5z
5z
C*
C*
6
6
Rd
##A
.ac <Rd4 are o mrime care dep+e+te #11O se conchide c veniturile ob)inute din
prestarea serviciilor turistice se modific ntr,un ritm superior modificrii numrului de zile,turi+ti,
ca urmare a cre+terii ncasrilor pentru o unitate fizic de presta)ie, respectiv pentru o zi,turist, la
aceasta putnd contribui urmtorii factori cre+terea complexit)ii +i ariei de servicii solicitate de
turi+ti% cre+terea gradului de confort, care a implicat +i un tarif majorat.
-ste evident c o asemenea propor)ionalitate pozitiv asigur suportul ob)inerii unui
rezultat din exploatare superior celui ob)inut n perioada baz de compara)ie.
!tudiul rela)iilor de propor)ionalitate dintre indicatorii economici poate fi extins prin
efectuarea unor analize comparative menite s furnizeze informa)ii cu caracter sintetic asupra unor
laturi ale eficien)ei activit)ii desf+urate de un agent economic, cum ar fi
2 a"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre 'i"a(ica cifrei 'e afaceri ,i 'i"a(ica
"u($rului (e'iu al &erso"alului. .ac indicele de dinamic al cifrei de afaceri 36
C*
$ dep+e+te ca
mrime indicele de dinamic al numrului mediu al personalului "6
C
$ se eviden)iaz consecin)a
cre+terii eficien)ei utilizrii for)ei de munc exprimat prin sporirea productivit)ii muncii valorice
respectiv a veniturilor realizate din activitatea economic pe un salariat,

1
# C
1
# C*
C
C
6
C*
C*
6 >
%
2 a"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre 'i"a(ica cifrei 'e afaceri ,i 'i"a(ica
alorii (e'ii a (i@loacelor fi-e. 2n cazul n care indicele de dinamic al cifrei de afaceri 36
C*
$
devanseaz indicele de dinamic al valorii medii al mijloacelor fixe 36
Bf
$ se formuleaz concluzia c
n perioada analizat comparativ cu perioada de baz a avut loc o cre+tere a eficien)ei utilizrii
mijloacelor fixe,

1
# Bf
1
# C*
Bf
Bf
6
C*
C*
6 >
2 a"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre 'i"a(ica cifrei 'e afaceri ,i 'i"a(ica
co"su(urilor 'e resurse (ateriale ,i e"er!etice. .ac sensul inegalit)ii dintre indicii de
dinamic ai celor doi indicatori este n favoarea cifrei de afaceri, se concluzioneaz c a crescut
eficien)a utilizrii resurselor de natur material, la aceea+i unitate valoric de resurse consumate
revine o valoare mai mare a cifrei de afaceri, n perioada curent fa) de perioada de baz.
Compara)ia care atest propor)ionalitatea propus este exprimat astfel

1
# CB
1
# C*
CB
CB
6
C*
C*
6 >
% unde,
6
CB
este indicele de dinamic al consumului total de resurse materiale +i energetice%
##?
2 a"ali#a rela.iei 'e &ro&or.io"alitate 'i"tre 'i"a(ica cifrei 'e afaceri ,i 'i"a(ica
c/eltuielilor afere"te cifrei 'e afaceri sau 'i"a(ica c/eltuielilor totale 'e e-&loatare. .ac ntre
cei doi indici de dinamic compara)i se constat o inegalitate n favoarea dinamicii cifrei de afaceri
"6
C*
e6
C
sau 6
C*
e6
Ce
$, este o semnalizare clar a cre+terii gradului de profitabilitate sau a unui curs
economico,financiar performant deoarece propor)ia cheltuielilor de exploatare n cifra de afaceri s,a
diminuat.
!,a notat cu 6
C
indicele de dinamic al cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri
+i cu 6
Ce
indicele de dinamic al cheltuielilor totale de exploatare,

Ce
Ce
6 ,
C
C
6
1
# Ce
1
# C

*naliza rela)iilor de propor)ionalitate dinamic poate avea n vedere +i perioade de timp
care sunt formate din ' , 0 ani. 2n aceste cazuri se calculeaz +i se compar indici medii de dinamic
a indicatorilor economici +i care constituie baza informa)ional pentru a formula concluzii prin care
se caracterizeaz evolu)ia, ca legitate statistic, dar +i tendin)a de modificare n timp a fenomenelor
+i proceselor analizate.
C. A"ali#a structurii i"'icatorilor 'e !estiu"e
2n contextul analizei situa)iei dinamice +i statice a indicatorilor de volum fizic +i valoric ai
activit)ii, realiza)i la nivelul unui agent economic, prezint importan) +i cunoa+terea structurii +i a
modificrilor structurale a acestora prin prisma elementelor componente individualizate pe
subactivit)i "produc)ie, comer), transport, cazare, agrement, alimenta)ie public, ocrotirea snt)ii$,
prin prisma con)inutului financiar al indicatorilor valorici, prin prisma structurii fizice sau
sortimentale a rezultatelor activit)ii economice precum +i a localizrii activit)ilor economice pe
zone geografice interne sau interna)ionale.
:biectivul analizei structurii indicatorilor de gestiune const n a eviden)ia mrimea +i
sensul modificrilor survenite n structura fizic +i valoric a rezultatelor economice, cauzele +i
consecin)ele modificrilor structurale asupra unor indicatori de eficien), de performan) financiar
sau de expresie economico,financiar.
*tunci cnd se urmre+te a fi dimensionat, printr,o expresie cifric sintetic, gradul
abaterii structurii efective a presta)iilor fa) de o structur antecalculat optim sau programat n
func)ie de condi)iile concrete estimate, se procedeaz la analiza structurii pe baza Ccoeficie"tului
(e'iu 'e *"'e&li"ire a structurii o&ti(e sau &ro!ra(ateD.
##@
Coeficientul mediu de ndeplinire a structurii optime sau programate a cifrei de afaceri
"Ms$ se determin astfel
Js
Cifra 'e afaceri reali#at$ *" co"tul structurii o&ti(e sau &ro!ra(ate
Cifra 'e afaceri reali#at$
1EE
6ndicatorul de la numrtorul raportului , cifra de afaceri realizat n contul structurii
optime sau programate , se ob)ine prin compararea cifrei de afaceri realizat pe feluri de activit)i cu
cifra de afaceri realizat recalculat n func)ie de structura optim sau programat pe activit)i
componente, conform principiului de neadmitere a compensrilor.
Cifra de afaceri realizat recalculat n func)ie de structura optim sau programat se
determin prin aplicarea propor)iei optime sau programate a cifrei de afaceri pe tipuri de activit)i la
suma total a cifrei de afaceri realizat.
<.0. A"ali#a lic/i'itatii si solabilitatii fir(ei
Pentru ca un agent economic s,+i desf+oare activitatea n mod fluent este necesar s
dispun n permanen) de resurse bne+ti "lichidit)i$ care s asigure capacitatea efecturii pl)ilor la
termenele scadente. !au, cu alte cuvinte, prin lichiditate se n)elege proprietatea elementelor
patrimoniale de a se transforma n bani.
2n practica de analiz economico,financiar se utilizeaz urmtorii indicatori ai ratei
lichidit)ii
a$
curente .atorii
curente *ctive
curente ii lichidit) Rata
b$
curente .atorii
!tocuri curente *ctive
Rata


reduse ii lichidit)

c$
curente .atorii
bnci la conturi +i Casa
imediate ii lichidit) Rata
Rata lichidit)ii generale, datorit con)inutului mai complex al indicatorului de la
numrtor "activele circulante$, se apreciaz c exprim o situa)ie bun numai atunci cnd
nregistreaz o mrime care este cel pu)in egal cu &,0.
: utilitate deosebit prezint urmrirea +i analiza ratei lichidit)ii reduse care este
cunoscut +i sub denumirea de Rtestul acidR. !e consider c are o mrime corespunztoare din punct
de vedere financiar atunci cnd acest indicator este mai mare de #,0.
##/
2n ceea ce prive+te rata lichidit)ii imediate, se apreciaz ca fiind optim atunci cnd
mrimea acesteia este cel pu)in egal cu o unitate.
.atoriile curente sau resursele financiare temporare, n condi)iile n care au termene
scadente mai mici de un an sunt formate din datoriile ce trebuie pltite ntr,o perioad de pn la un
an, provizioanele pentru riscuri +i cheltuieli +i veniturile nregistrate n avans.
!e precizeaz de asemenea, c disponibilit)ile bne+ti din cas +i conturi la bnci, luate n
considerare la calculul ratei lichidit)ii imediate, sunt constituite din cecuri de ncasat% conturi la
bnci n lei% conturi la bnci n valut% sume n curs de decontare% casa n lei% casa n valut% timbre
fiscale +i po+tale% tichete +i bilete de cltorie% acreditive n lei% acreditive n valut% avansuri de
trezorerie +i alte valori.
9a fel ca +i n cazul indicatorilor care dimensioneaz nivelul relativ al lichidit)ii,
indicatorii de solvabilitate,ndatorare se calculeaz pe baza informa)iilor sintetizate n bilan)ul
contabil sau n situa)ia patrimoniului. 2n principiu, prin solvabilitate se n)elege capacitatea unui
agent economic de a,+i onora la scaden) obliga)iile asumate fa) de creditorii si. 2n mod concret
ns aceast capacitate este interpretat prin posibilitatea agentului economic de a face fa) cu totalul
activelor de care dispune oricror obliga)ii de plat +i rambursrii de datorii.
: form general a nivelului relativ de solvabilitate,ndatorare, pe care l nregistreaz un
agent economic, este dat de una din urmtoarele forme ale acelea+i expresii indicative
a$
active 5otal
totale .atorii
, sau b$
totale .atorii
active 5otal
-xisten)a unei mrimi subunitare a indicatorului formalizat prin rela)ia <a$4 reflect
capacitatea agentului economic de acoperire financiar a datoriilor cu activele de care dispune, n
timp ce un nivel supraunitar exprim incapacitatea acestuia de a,+i ndeplini obliga)iile de achitare a
datoriilor prin prisma activelor totale nscrise la un moment dat n bilan) sau n situa)ia activelor,
datoriilor +i capitalurilor proprii.
6ndicatorii care exprim gradul de solvabilitate,ndatorare pot fi individualiza)i n dou
subgrupe formale, astfel
a$ 6ndicatori ai solvabilit)ii,
a#$
100
proprii Capitaluri
totale .atorii
)ii solvabilit ata R
, sau
uneori se aplic +i o rela)ie de calcul cu o semnifica)ie extins la datoriile curente denumit
<Rata solvabilit)ii generale4,
a&$
100
curente .atorii
active 5otal
generale )ii solvabilit ata R
#&1
Rata solvabilit)ii a#$ exprim msura procentual a propor)iei sumei datoriilor totale n
capitalurile proprii, n timp ce Rata solvabilit)ii a&$ dimensioneaz propor)ia n care activele totale
asigur acoperirea financiar a datoriilor curente.
b$ 6ndicatori ai ndatorrii. Rata *"'ator$rii 3Rata 'atoriilor4, poate fi determinat n
urmtoarele variante
b#$
100
+
+ +
investi)ii pentru subven)ii
proprii capitaluri totale .atorii
totale .atorii
sau
100
active 5otal
totale .atorii
b&$
100
proprii Capitaluri
totale .atorii
b'$
100
permanente Capitaluri
an un de mare mai perioad o , ntr pltite trebuie ce .atorii
b8$
100
proprii Capitaluri
an un de mare mai perioad o , ntr pltite trebuie ce .atorii
6ndicatorii de solvabilitate,ndatorare se exprim de obicei procentual +i se consider ca
avnd un nivel care confirm o stare financiar consolidat atunci cnd mrimea lor se situeaz sub
limita de '1,81O.
6ndicatorul b8$ este cunoscut +i sub denumirea de CRata auto"o(iei fi"a"ciareD, a crei
dimensiune cifric este considerat ca fiind foarte bun atunci cnd nu dep+e+te '1O. 2n timp ce
rata datoriilor b#$ este acceptat ca fiind de o mrime care confirm n mod practic c nu exist
riscul de a intra n incapacitate de plat, atunci cnd are o expresie cifric situat sub 81O.
Pentru indicatorul denumit <Rata autonomiei financiare4 se recurge uneori +i la o alt
form de calcul care dimensioneaz propor)ia capitalurilor proprii n capitalurile permanente sau, n
resursele financiare permanente, astfel,
bE9
100
permanente
proprii Capitaluri
Capitaluri
Referitor la aceast modalitate de calcul a ratei autonomiei financiare, notat cu indicativul
bE9+ se precizeaz c diferen)a dintre capitalurile permanente "resursele financiare permanente$ de
la numitorul raportului +i capitalurile proprii de la numrtor este format din urmtoarele elemente
financiare datoriile ce trebuie pltite ntr,o perioad mai mare de un an +i subven)iile pentru
investi)ii. 2n aceste condi)ii expresia bE9 a ratei autonomiei financiare este cu att mai bun cu ct
are o mrime mai apropiat de unitate +i respectiv, propor)ia elementelor care diferen)iaz cele dou
tipuri de capitaluri, n capitalurile permanente, este mai redus. !au, altfel spus, cu ct datoriile ce
#&#
trebuie pltite ntr,o perioad mai mare de un an sau subven)iile pentru investi)ii, au o valoare mai
redus, cu att autonomia financiar a agentului economic este mai consolidat.
: informa)ie util este dat +i de indicatorul care compar totalul dobnzilor datorate
aferente mprumuturilor contractate, la nivelul unui an, cu capitalurile proprii, astfel

Dob5"#ile afere"te *(&ru(uturilor co"tractate *"tr 2 u" a"
Ca&italuri &ro&rii
.e asemenea, un indicator cu semnifica)ie practic de cunoa+tere a gradului de acoperire a
dobnzilor de pltit la un moment dat, pentru toate creditele contractate, din rezultatul exploatrii
este urmtorul

Ca&acitatea 'e aco&erire a 'ob5"#ii L
Re#ultatul 'i" e-&loatare
Dob5"#ile 'atorate
>aloarea minim, considerat ca limit optim, pentru indicatorul <Capacitatea de
acoperire a dobnzii4 este de &. 2n practic ns, mrimea capacit)ii de acoperire a dobnzii, pe
seama rezultatului din exploatare, se situeaz de foarte multe ori la nivelul critic de #, ceea ce
aten)ioneaz asupra unei activit)i economice cu slabe performan)e financiare, n timp ce o mrime
subunitar a acestui indicator este foarte periculoas, exprimnd o situa)ie financiar dificil
determinat de contractarea unui volum de credite care dep+e+te posibilit)ile de plat a dobnzilor
aferente, calitatea managementului financiar este n acest caz deficitar +i se impune o reconsiderare
a echipei manageriale.
#&&