Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE

de examinare la disciplina Istoria gandirii economice


pentru studendi ASEM ,sectia frecventa redusa,
anui de studii 2014 - 2015
1. Obiectul de studiu al Istoriei gandirii economice. Periodizarea Istoriei gandirii
economice . Curentele de baza i reprezentantii lor principali.
2. Gandirea economica in Antichitate i Evul Mediu. Doctrina elitei in operele lui Platon i
Aristotel. Doctrina justitiei sociale a Sf.Toma DAquino.
3.

Mercantilismul - primul curent de gandire economica din Epoca Modema:glorificarea


aurului, comertului i protectionismului.

4.

Particularitatile nafionale ale mercantilismului spaniol, francez, englez. Idei mercantiliste


la D. Cantemir.

5.

Conceptiile de baza a colii clasice fiziocrate. Ordinea naturala, legile economice,


produsul net. Tabloul economic al lui Fr. Quesnay.

6.
7.
8.
9.
10.

Caracteristica generala a doctrinei liberalismului economic clasic.


Sistemul economic al lui A. Smith. Economisirea i diviziunea muncii. Teoria valoaremunca. Homeconomicus i principiul mainii invizibile.
J.B. Say despre intreprinzator i legea debueelor. Meritele i ratacirile liberalilor clasici.
Ideile economice ale liberalilor englezi D. Ricardo i T. Malthus. Teoria costurilor
comparative i Teoria populatiei.
Destramarea liberalismului clasic i aparitia teorieiei protectionismului economic.

11.

Fr. List - intemeietorul colii protectioniste moderne. Politica protectionismului vamal i


efortul patriotic

12.

Geneza i evolutia idelor socialiste. Caracteristica generala a doctrinei economice


socialiste. Socialismul utopic si mic burghez.

13.

Ideile principale ale doctrinei economice a lui K. Marx. Teoria plus valorii. Lenisismul.

14.

Caracteristica generala a doctrinei neoclasice. Teoria valoare-utiltate. Principalele coli


marginaliste.

15.

Aportul colii marginaliste austriece(K. Menger i E. Bohm-Bawerk) i al colii


matematice elvetiene (L. Walras) la dezvoltarea tiintei economice. Teoria utilitatii
marginale i teoria echilibrului general.

16.

Trasaturile comune i deosebirile dintre doctrinele clasica i neoclasica. A. Marshall autorul concilierii clasicilor cu neoclasicii.

17.

coala istorica germana. Esenta i etapele dezvoltarii.

18.

Esenta i etapele dezvoltarii institutionalismului economic, evolutia


institutionalismulului american.(Th.Veblen)

19.

Keynesismul - doctrina economiei pe piata dirijata. Legile economice. Marimile globale.


Teoria omajului

20.

Politica economica preconizata de J.M. Keynes. Despre interventia statului in viata


economica

21.

Geneza neokeynesismul. Teoria creterii economice si teoria ciclurilor economice.

22.

Neokeynesismul francez i sinteza neoclasica de P. Samuelson.

23.

Neoliberalismul i deosebirile lui de liberalismul economic clasic. colile doctrinei


neoliberale

24.

coala de la Freiburg.Teoria tipurilor ideale de economie. Modelul economiei de piata


sociale.

25.

coala monetarists de la Chicago. M. Friedman. Banii conteaza.

26.

Ultarliberalismul noii coli de la Viena. F. Von Hayek

27.

Particularitatile formarii i dezvoltarii gandirii economice romaneti. P. Aurelian i M.


Manoilescu

28.

Institutionalismul. Teoria economiei dualiste de J. K. Galbraith i teoria economiei


dominante de Fr. Perroux.

29.

Conceptui avutiei la mercantiliti, fiziocrati i liberalii clasici.

30.

Aparitia i particularitatile neoinstitutionalismului economic. Imperialismul tiintei


economice.

31.

Teoria costul tranzactiilor si teoria drepturilor de proprietate de R. Coase

32.

Teoria alegerii publice de J. Buchanan.

33.

Particularitatile gandirii economice contemporane. Teoria capitalului uman de G. Beker


i teoria anticiparilor rationale de R. Lucas.

34.

Economiti - laureati ai Premiului Nobel.

BIBLIOGRAFIE
1.

Ionescu T, Popescu Gh, Istoria gandirii economice din antichitate pana la sfaritul
secolului alXIX-lea, Cluj-Napoca 1992.

2.

Moldovan Dumitru, Doctrine i economiei celebri, Chinau, ed. ARC, 2011.

3. Moldovan D., Doctrinele economice. Ed.a Ill-a, Chisinau, 2003.


4. Faura E., Caun V., Doctrine economice, Vol.I. Curs i Aplicatii, Chisinau, 2003.
5. Popescu, Gh., De la economia clasica spre economia sociala, Editura Risoprint, ClujNapoca, 1998;
6. Popescu, Gh., Keynes ism i neolibrralism in economia secolului al XX-lea, Editura
Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1998;
7. Popescu Gh., Evolutia gandirii economice. Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2009.
8. Nicolae-Valcanu I. Tartat de doctrine economice. Bucureti 1996.
9. Umanet V., Istoria gandirii economice, Chiinau, 1992.
10. Hcmopun

jk o h o m

unecKuxymenuii. Flofl pe^.B.ABTOHOBa. MocKBa, 2012