Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Facultatea de Stiințe Economice

SC GALMOPAN SA
Activitatea de distribuție și efectele
acesteia

Costache Mihaela
Dan Bianca
MKCA II
Activitatea de distribuție și efectele acesteia
Galmopan.SRL

Grupul de firme Galmopan desfăşoară activităţi în mai multe domenii, cu


precădere la nivelul industriei alimentare. În acest context principalele ramuri vizate sunt:
morărit, panificaţie, fabricarea biscuiţilor, napolitanelor şi a altor produse zaharoase,
fabricarea de lactate şi îngheţată.
De asemenea, ca obiect de activitate mai regăsim:
- depozitarea şi condiţionarea cerealelor – realizată în cele 5 silozuri, având o
capacitate totală de peste 100.000 de tone, care sunt localizate în Galaţi, Brăila,
Piteşti, Târgovişte şi Orăştie.
- fabricarea furajelor
- retail
- afaceri imobiliare – Galmopan activează pe piaţă sub marca SPAŢII,
principalele strategii care stau la baza afacerilor imobilare fiind realizarea de
investiţii şi dezvoltarea de noi proiecte pe zona Galaţi-Brăila şi modernizarea
spaţiilor existente pentru a răspunde cerinţelor clienţilor.
- afaceri media şi publicitate outdoor
- agricultură
Activitatea de morărit este printre cele mai importante, realizându-se peste 20 de
tipuri diferite de produse din grâu şi porumb.
Produsele de panificaţie sunt realizate în cele 4 facilităţi de producţie existente în
Galaţi şi Brăila, asigurându-se prin producţia realizată peste 50% din consumul celor 2
oraşe. În prezent, se produc peste 30 de produse şi o cantitate de peste 20.000 tone anual,
ceea ce poziţionează Galmopan între primii 5 producători naţionali.
Fabricarea biscuiţilor, napolitanelor şi a altor produse zaharoase are o pondere
semnificativă în activitatea globală a grupului, fapt marcat prin inaugurarea în anul 2007
a celei mai mari fabrici de producere a biscuiţilor din S-E României în Zona Liberă
Brăila.
Cât priveşte produsele lactate şi ingheţata sub mărcile Galacta respectiv Galacta
Icecream, acestea sunt produse în fabricile din Galaţi şi se comercializează mai ales pe
regiunea de S-E a României şi Moldova.
Misiunea şi valorile Galmopan promovează consolidarea poziţiei grupului pe
piaţa internă, dar şi pe piaţa externă, asigurarea unui nivel de creştere susţinut al
afacerilor, crearea condiţiilor ce asigură dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţelor
personalului companiei, dar mai ales, dezvoltarea şi furnizarea unor produse şi servicii de
înaltă calitate, inovative, poziţionând întotdeauna clientul în centrul gândirii şi
preocupării Galmopan.
În cadrul grupului activează peste 800 de angajaţi, evoluţia cifrei de afaceri a avut
în ultimii ani un trend ascendent datorat diversificării continue a activităţii, extinderii
pieţei de desfacere şi a unui efort investiţional susţinut.
Modul în care mărfurile parcurg traseul (pentru a ajunge la consumatori) prezintă
importanţă atât pentru funcţionarea mecanismului economic al societăţii dar şi pentru
funcţionarea fiecărei întreprinderi. Toate întreprinderile indiferent de profil, apelează la
sistemul distribuţiei, iar unele dintre ele au chiar ca profil de activitate procese ale
distribuţiei. Nici întreprinderile care se află doar la punctele de contact cu distribuţia
(firme producătoare şi prestatoare de servicii-transport, asigurări), nu pot fi indiferente
faţă de modul în care mărfurile se deplasează spre consumatori. Este, deci, evidentă
preocuparea întreprinderii faţă de problematica distribuţiei din politica de marketing a
acesteia. Problematica distribuţiei, ca variabilă a mixului, se delimitează în două domenii
esenţiale: stabilirea şi funcţionarea canalelor de distribuţie, a formelor de distribuţie;
distribuţia fizică a mărfurilor, adică a proceselor operative prin care mărfurile trec
succesiv pentru a ajunge la consumatori.
Dorind să ofere colaboratorilor, clienţilor şi furnizorilor săi servicii de înaltă
calitate, divizia distribuţie a Galmopan Group îşi desfăşoară activitatea sub o structură
modernă şi flexibilă, adaptată cerinţelor pieţei. Strategia de dezvoltare pe termen scurt a
firmei cuprinde acoperirea integrală şi optimizarea ariei de acoperire naţională.
Romania este împărţită in 8 zone fiind coordonată de 1 director naţional şi 8
directori zonali.
Produsele Galmopan sunt prezente şi în reţelele de hipermarketuri şi
supermarketuri Metro, Billa, G’Market, Univers’all, Kaufland, Primavara, Angst,
Selgros, Penny Market, Plus, Minimax, Petrom, Lukoil, PetromV, OMV, Mol, Spar,
Real.

În cadrul grupului
Galmopan se încearcă în permanenţă respectarea funcţiilor distribuţiei. Mai exact, are loc
asigurarea ofertei de produse pe piaţă din punct de vedere cantitativ, calitativ şi structural
prin acţiuni de suplimentare a comenzilor atunci când diferitele magazine de clienţi
solicită acest lucru deoarece stocurile se micşorează, prin preluarea de retururi în cazul în
care apar probleme la nivel calitativ care constau mai ales în producerea de deteriorări la
nivelul ambalajelor sau aspectului produselor din cauza manipulării neglijente sau
probleme legate de termenul de valabilitate. De asemenea, trebuie spus că se menţin
stocuri pentru vânzare prin organizarea de depozite. Astfel, există un depozit pentru
fiecare din diviziile care alcătuiesc grupul: biscuiţi, lactate, morărit. Singurele produse
care nu trec printr-un astfel de proces, de depozitare pe termen mai lung, sunt produsele
de patiserie şi cofetărie cu un termen de valabilitate de maxim 24 de ore. O altă funcţie,
cea a realizării vânzării, se derulează in felul următor: în urma întâlnirii şi negocierilor
dintre unul sau mai mulţi reprezentanţi Galmopan şi reprezentanţii magazinelor mici,
supermarketurilor sau hipermarketurilor în care se prezintă oferta de produse si preţuri se
încheie un contract care validează colaborarea dintre cele 2 părţi. Ulterior se lansează
comanda prin fax sau telefonic în cazul supermarketurilor si hipermarketurilor sau la faţa
locului în magazinele mai mici. Are loc apoi fabricarea produselor dacă nu există deja în
stocuri, ambalarea lor şi livrarea prin intermediul maşinilor din parcul auto propriu
special dotate în funcţie de tipul produselor pe care le transportă. Marfa pleacă pe bază de
factură emisă în 3 exemplare de culori diferite dintre care cel albastru rămâne la
cumpărător, iar cele roşu şi verde la vânzător sau aviz de însoţire a mărfii, după caz.
Toate produsele Galmopan sunt distribuie în regim propriu, fără a apela la firme
specializate în acest sens.
Canalele de distribuţie alese de S.C. Galmopan S.A. au fost stabilite luând în
considerare o serie de caracteristici apropiate ale nevoilor de consum astfel încât să se
potrivească şi cu posibilităţile de furnizare a produselor. Astfel, la diferitele segmente de
consumatori, Galmopan ajunge prin diferite canale de distribuţie şi urmăreşte anumite
puncte de desfacere.
Produsele Galmopan ajung la consumatori utilizând mai ales canale de distribuţie
indirecte cu una sau mai multe verigi intermediare:
- Galmopan – comerciant cu amănuntul (diferite magazine din retailul
traditional: Alcom, Ţapu Carpatin, Munteanu, Iolsi etc sau din retailul
modern: Kaufland, Billa etc) – consumator
Acest canal este specific şi vânzării prin magazine proprii ale întreprinderilor
producătoare.
Reţeaua de magazine a grupului Galmopan este situată în zona Galaţi-Brăila şi
cuprinde peste 45 de puncte specializate şi 9 supermarketuri. Cota de piaţă pe
zona Galaţi şi Brăila este de aproximativ 15%, fiind în creştere în ultimii doi ani.
Activitatea de retail se desfăşoară sub trei branduri de magazine: Alcom,
Galmopan şi Demopan.
Magazinele Alcom, sunt magazine de tip supermarket, în număr de 9, fiind
amplasate în Galaţi. Au o suprafaţă cuprinsă între 150 şi 450 mp şi un portofoliu
de peste 3000 de produse structurate pe 11 categorii.
Magazinele Galmopan şi Demopan, în număr de 45, sunt amplasate în Galaţi şi
Brăila, fiind specializate în comercializarea produselor proaspete, de panificaţie,
patiserie, cofetărie şi produselor lactate. Suprafaţa medie a acestor magazine este
cuprinsă între 70 şi 90 mp, numărul mediu de clienţi este de peste 500/zi, iar
media coşului zilnic are o valoare de 3,5 RON.
- Galmopan - comerciant de gros cash & carry (Metro, Selgros etc) –
comerciant cu amănuntul (Alcom, Ţapu Carpatin, Munteanu, Alimento
etc) - consumator
Distribuţia pe pieţele externe se realizează în condiţii mai complexe, determinate
de specificul acestor pieţe şi al grupelor de produse comercializate, de dimensiunile
economice ale tranzacţiilor şi de gradul de concentrare teritorială a lor, etc. aceste condiţii
specifice, generează unele dificultăţi în organizarea şi derularea distribuţiei, o filieră mai
greoaie de transmitere a produselor asupra capacităţii de adaptare a producţiei la cerinţele
pieţei externe, asupra competitivităţii produselor oferite.
Având în vedere că nu de foarte mult timp, grupul de firme Galmopan s-a angajat
şi în activităţi de export pentru divizia Biscuiţi, aria acoperită in acest sens însumând un
număr de aproximativ 50 de ţări printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Franţa,
Japonia, Italia etc, canalele de distribuţie vor avea în structura lor verigi intermediare
situate în ţara importatoare. Se apelează cu precădere la canale scurte, caracterizate prin
prezenţa unui singur intermediar între producător şi consumator. Folosirea acestei
variante are drept scop scurtarea canalelor de distribuţie şi asigurarea unei creşteri a
competitivităţii produselor, permiţând o apropiere mai mare de utilizator şi practicarea
unor preţuri mai avantajoase prin eliminare verigilor intermediare.
Din cele prezentate mai sus reiese faptul că SC Galmopan SA practică în principiu
o politică de distribuţie intensivă. Produsele sunt vândute mai multor angrosişti sau
detailişti, care la rândul lor, le revând consumatorilor finali. Există însă şi o excepţie.
Biscuiţii, atunci când fac obiectul exporturilor, sunt distribuiţi în unele ţări precum Italia,
Croaţia, China, Japonia, Hong Kong respectând aşa-numitul „gentlemen agreement”. Mai
exact, este vorba de o formă deosebită de distribuţie exclusivă deoarece nu se cedează în
totalitate drepturile de reprezentare a produselor Galmopan în ţările respective, dar se
stabileşte o înţelegere prin care Galmopan îşi exprimă obligaţia de a nu mai contracta şi
alţi distribuitori ai biscuiţilor sub brandul Galmopan din regiunile menţionate mai sus.
Cunoscând funcţiile distribuţiei apare evidentă poziţionarea deosebită a două
categorii de intermediari care, participând la formarea diferitelor circuite de distribuţie
îndeplinesc funcţia comercială: comercianţi de gros şi comercianţi cu amănuntul.
Galmopan practică un comerţ integrat îmbinând funcţia de gros şi funcţia cu amănuntul.
Această afirmaţie vine în ideea în care o parte importantă a grupului o reprezintă cea a
lanţurilor proprii de magazine de vânzare cu amănuntul: Alcom, Galmopan şi Demopan
prin care se distribuie produsele fabricate de Galmopan. Funcţia de gros este integrată la
nivelul unităţilor productive deoarece întreprinderea desface producţia proprie. Funcţia cu
amănuntul este realizată de magazinele pe care le are societatea, al căror sortiment
comercial este format, în principal, din produse alimentare.
Sistemul logistic (distribuţia fizică) are următoarele funcţii principale: procesare,
manipulare, depozitare, transport. In cadrul procesului de prelucrare a comenzii se
realizează contactul direct cu clienţii, Departamentul Vânzări primind de la aceştia
solicitările pentru produse. Comenzile sunt transmise apoi la depozit, după care la
departamentul de Facturare în vederea redactării documentaţiei necesare pentru vânzare-
cumpărare. Odată realizat şi acest ultim pas are loc transportul produselor către unităţile
solicitante. În cadrul depozitului şi pe traseul de urmat până la client este foarte important
să se asigure o bună manipulare a produselor pentru a preveni deteriorarea acestora fapt
ce ar însemna costuri suplimentare care nu vor putea fi acoperite prea uşor. Din acest
motiv produsele sunt ambalate şi transportate în baxuri din carton, cofraje din carton,
navete din plastic pentru a creşte rezistenţa. Pentru depozitarea în locuri special
amenajate sunt urmate de asemenea anumite etape: recepţia mărfii, sortarea acesteia,
păstrarea, paletizarea (în cazul biscuiţilor).
Managementul logisticii de distribuţie este ilustrat cel mai bine în cazul Galmopan la
nivelul output-ului. Astfel, maşinile de distribuţie ajung zilnic la clienţi pentru onorarea
comenzilor la primele ore ale dimineţii având în vedere obiectul de activitate al
companiei (producerea de bunuri de larg consum precum pâine, lactate care trebuie să fie
mereu proaspete şi la îndemâna cumpărătorilor), implementarea unei politici de retur prin
care Galmopan acceptă să-i fie returnate in anumite condiţii un număr de produse
considerate de clienţi neconforme, realizarea de suplimentări în cazul în care comenzile
transmise s-au dovedit a fi prea mici. Există un nivel de service minimal care asigură
măsura minimă a calităţii prestaţiilor pentru a putea avea loc desfacerea produselor.
Referitor la obiectivele strategice de distribuţie, Galmopan îşi concentrează atenţia
pe alegerea canalelor de distribuţie cele mai eficiente. Din acest motiv, se încearcă
folosirea unor canale de distribuţie nu foarte lungi, cu maxim 2 intermediari pentru a
menţine costurile la un nivel mediu spre minim, dar a beneficia în acelaşi timp şi de o
acoperire cât mai bună în piaţă; vorbim de naţional pentru biscuiţi, regional pentru lactate
şi local pentru patiserie-cofetărie. Având în vedere că s-a adoptat un canal de distribuţie
indirect apare problema cooperării între intermediari. În situaţia noastră este vorba despre
o structură verticală convenţională deoarece verigile canalului de distribuţie acţionează
independent una faţă de alta, încercând să obţină fiecare pentru sine cele mai bune
condiţii de achiziţii şi vânzare fără să se preocupe de restul canalului. De exemplu, în
următorul tip de canal de distribuţie „Galmopan - comerciant de gros cash & carry
(Metro, Selgros etc) – comerciant cu amănuntul (Alcom, Ţapu Carpatin, Munteanu,
Alimento etc) – consumator” fiecare dintre participanţi încearcă să obţină pentru sine cele
mai bune condiţii de achiziţii şi vânzare fără să se preocupe de restul canalului.
Colaborarea intermediarilor de distribuţie la realizarea obiectivelor întreprinderii
producătoare este o condiţie esenţială a succesului. Strategia „pull” se pretează cel mai
bine pe la îndeplinirea obiectivelor Galmopan, însă se apelează adesea şi la strategia
„push”. Eforturile de comunicare sunt îndreptate atât către consumatorul final prin
reduceri de preţ, promoţii, acţiuni de sampling, promovare pe TV, promovare pe radio
etc, cât şi către intermediari prin aplicarea unor politici de discount precum cea denumită
în cadrul Galmopan „politica partener” (clienţii care comandă produse aparţinând tuturor
diviziilor devin parteneri Galmopan şi primesc o reducere de 1%) sau politica de discount
pentru volum (la achiziţionarea de produse lactate cu o valoare facturată mai mare de 500
RON se acordă o reducere de 3%).
Observând tendinţa puternică de internaţionalizare a pieţelor care are ca efect
dezvoltarea structurilor de distribuţie tradiţionale, Galmopan a recurs la strategii de
internaţionalizare şi a început distribuţia la nivel mondial a produselor sale cele mai
competitive, biscuiţii.

Studiul de caz privind rolul distributiei in satisfacerea clientilor


Pentru a determina masura in care clientii produselor Galmopan sunt satisfacuti
de pretul, prospetimea, aspectul si disponibilitatea acestora ca rezultat a activitatii de
distributie, am implementat un studiu de marketing. Pentru acest lucru am ales un studiu
cantitativ , mai precis metoda de cercetare descriptivă a interviului face-to-face.

Elaborarea obiectivelor şi ipotezelor cercetării


Obiectivul general indică satisfactia consumatorilor in raport cu efectele directe
ale distributiei produselor Galmopan, pe fiecare gama in parte:

 dacă a achizitionat produse Galmopan


 care este gama pe care au achizitionato
 nivelul de multumire in raport cu caracteristicile produselor
 nivelul de multumire in raport cu disponibilitatea produselor in magazine
 nivelul de multumire in raport cu aprovizoinarea magazinelor
 nivelul de multumire in raport varietatea produselor prezente in magazine
 intentia de a realiza o achizitie de produse Galmopan in viitor

Ipotezele stabilite sunt:

Peste 50% dintre respondenti vor menţiona că au achizitionat produse din toate cele 3
game disponibile.
Peste 50% dintre respondentii care consuma lactate sunt multumiti de pret.
Peste 30% dintre respondentii care consuma biscuiti sunt foarte multumiti de prospetimea
acestora.

Peste 50% dintre respondent care consuma produse tip morarit sunt foarte multumiti de
aspectul acestora.
Peste 40% dintre respondenti sunt foarte multumiti de disponibilitatea produselor tip
Lactate in magazinele partenere

Peste 40% dintre respondenti sunt foarte multumiti de disponibilitatea produselor tip
Biscuiti in magazinele partenere.

Peste 30% dintre respondenti sunt foarte multumiti de disponibilitatea produselor tip
Morarit in magazinele proprii.

Peste 25% dintre respondenti sunt foarte multumiti de aprovizionarea cu produse tip
Lactate in magazinele proprii.

Peste 60% dintre respondenti sunt foarte multumiti de aprovizionarea cu produse tip
Biscuiti in magazinele partenere.

Peste 50% dintre respondenti sunt foarte multumiti de aprovizionarea cu produse tip
Morarit in magazinele proprii.

Peste 90% dintre respondent vor continua sa achizitioneze produse Galmopan

Faza de proiectare a cercetării


Determinarea coordonatelor cercetarii

Voi realiza un studiu pilot desfasurat printre clientii Galmopan, din orasele Galati
si Braila.

Eşantionul pentru acest studiul pilot nu este unul reprezentativ, fiind format din
50 de respondenti intalniti in magazinele proprii dar si in cele parteneresi are următoarea
structură:

Zona Nr
respondenti
Galati 25
Braila 25

Faza de realizare a cercetării

Analiza şi prelucrarea informaţiilor

În ceea ce priveşte GAMA DE PRODUSE MARCA GALMOPAN


PREFERATA DE CONSUMATORI în urma analizei şi prelucrării informaţiilor am
obţinut următoarele rezultate:

• Din totalul respondentilor chestionati, 100% au achizitionat produse din gama


Lactate si Morarit, in timp ce doar 50% au achizitionat produse din gama Biscuiti.

• Din totalul celor care au raspuns ca achizitioneaza produse Galmopan din gama
Lactate 50% sunt foarte multumiti de pretul acestora, 40% sunt multumiti, iar 10
% nu sunt nici multumiti nici nemultumiti. In ceea ce priveste calitatea produselor
lactate 25% sau declarat foarte multumiti, 22% oarecum multumiti, in timp ce
33% nu au o parere exacta in raport cu acest lucru. Intrebarea referitoare la
prospetimea produselor a obtinut urmatoarele procentaje: 43% sau decalatat foarte
multumiti de prospetimea produselor, 17% multumiti iar 40% sunt neutri din acet
punct de vedere.
Aspectul produselor a determinat 25% dintre respondenti sa declare ca sunt foarte
multumiti, 25% sunt doar multumiti in timp ce 50% nu sunt nici multumiti nici
nemultumiti.
• Din totalul celor care au raspuns ca achizitioneaza produse Galmopan din gama
Biscuiti 17% sunt foarte multumiti de pretul acestora, 38% sunt multumiti, iar 45
% nu sunt nici multumiti nici nemultumiti. In ceea ce priveste calitatea produselor
de tip biscuiti 19% sau declarat foarte multumiti, 31% oarecum multumiti, in timp
ce 50% nu au o parere exacta in raport cu acest lucru. Intrebarea referitoare la
prospetimea produselor a obtinut urmatoarele procentaje: 32% sau decalatat foarte
multumiti de prospetimea produselor, 14% multumiti iar 54% sunt neutri din acest
punct de vedere. Aspectul produselor a determinat 23% dintre respondenti sa
declare ca sunt foarte multumiti, 42% sunt doar multumiti in timp ce 35% nu sunt
nici multumiti nici nemultumiti.
• Din totalul celor care au raspuns ca achizitioneaza produse Galmopan din gama
Morarit 40% sunt foarte multumiti de pretul acestora, 50% sunt multumiti, iar 10
% nu sunt nici multumiti nici nemultumiti. In ceea ce priveste calitatea produselor
lactate 34% sau declarat foarte multumiti, 46% oarecum multumiti, in timp ce
20% nu au o parere exacta in raport cu acest lucru. Intrebarea referitoare la
prospetimea produselor a obtinut urmatoarele procentaje: 60% sau decalatat foarte
multumiti de prospetimea produselor, 30% multumiti iar 10% sunt neutri din acet
punct de vedere. Aspectul produselor a determinat 54% dintre respondenti sa
declare ca sunt foarte multumiti, 26% sunt doar multumiti in timp ce 20% nu sunt
nici multumiti nici nemultumiti.

• In ceea ce priveste disponibilitatea produselor Galmopan de tip Lactate in


magazinele proprii, in urma studiului un procent de 28% sunt foarte multumiti,
50% sunt doar multumiti in timp ce 22% nu sunt nici multumiti nici nemultumiti.
La produsele de tip Biscuiti 23% dintre respondenti sunt foarte multumiti de
disponibilitatea acestor produse , 14% sunt multumiti, iar 63% nu-si pot exprima
parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un procent de 34% s-au declarat
foarte multumiti de disponibilitatea acestora in magazinele proprii Galmopan,
46% multumiti, in timp ce 20% dintre ei sau declarat nici multumiti nici
nemultumiti.
• In ceea ce priveste disponibilitatea produselor Galmopan de tip Lactate in
magazinele partenere de tip Super si Hypermarket, in urma studiului un procent
de 42% sunt foarte multumiti, 44% sunt doar multumiti in timp ce 4% nu sunt nici
multumiti nici nemultumiti. La produsele de tip Biscuiti 40% dintre respondenti
sunt foarte multumiti de disponibilitatea acestor produse , 50% sunt multumiti, iar
10% nu-si pot exprima parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un
procent de 19% s-au declarat foarte multumiti de disponibilitatea acestora in
magazinele partenere Galmopan, 31% multumiti, in timp ce 50% dintre ei sau
declarat nici multumiti nici nemultumiti.
• Aprovizionarea cu produselor Galmopan de tip Lactate in magazinele proprii a
fost evaluate de catre respondenti astfel: un procent de 25% sunt foarte multumiti,
22% sunt doar multumiti in timp ce 33% nu sunt nici multumiti nici nemultumiti.
La produsele de tip Biscuiti 19% dintre respondenti sunt foarte multumiti de
aprovizionarea cu aceste produse , 31% sunt multumiti, iar 50% nu-si pot exprima
parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un procent de 54% s-au declarat
foarte multumiti de aprovizionarea magazinelor Galmopan, 26% multumiti, in
timp ce 20% dintre ei sau declarat nici multumiti nici nemultumiti.
• Aprovizionarea cu produselor Galmopan de tip Lactate in magazinele partenere
a fost evaluate de catre respondenti astfel: un procent de 17% sunt foarte
multumiti, 38% sunt doar multumiti in timp ce 45% nu sunt nici multumiti nici
nemultumiti. La produsele de tip Biscuiti 60% dintre respondenti sunt foarte
multumiti de aprovizionarea cu aceste produse , 30% sunt multumiti, iar 10% nu-
si pot exprima parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un procent de
28% s-au declarat foarte multumiti de aprovizionarea magazinelor Galmopan,
50% multumiti, in timp ce 22% dintre ei sau declarat nici multumiti nici
nemultumiti.

• Evaluarea varietatii produselor din gama Lactate prezente in magazinele proprii


Galmopan au fost prezentate de catre respondenti astfel: un procent de 22% sunt
foarte multumiti, 25% sunt doar multumiti in timp ce 33% nu sunt nici multumiti
nici nemultumiti. La produsele de tip Biscuiti 50% dintre respondenti sunt foarte
multumiti de varietatea acestor produse , 19% sunt multumiti, iar 31% nu-si pot
exprima parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un procent de 60% s-au
declarat foarte multumiti de varietatea produselor in magazinele Galmopan, 10%
multumiti, in timp ce 30% dintre ei sau declarat nici multumiti nici nemultumiti.
• Evaluarea varietatii produselor din gama Lactate prezente in magazinele
partenere Galmopan au fost prezentate de catre respondenti astfel: un procent de
50% sunt foarte multumiti, 28% sunt doar multumiti in timp ce 22% nu sunt nici
multumiti nici nemultumiti. La produsele de tip Biscuiti 26% dintre respondenti
sunt foarte multumiti de varietatea acestor produse , 20% sunt multumiti, iar 54%
nu-si pot exprima parerea in mod concret. Pentru produsele Morarit un procent de
17% s-au declarat foarte multumiti de varietatea produselor in magazinele
Galmopan, 38% multumiti, in timp ce 45% dintre ei sau declarat nici multumiti
nici nemultumiti.
• Din totalul indivizilor intervievati un procent de 87% au afirmat că în perioada
imediat urmatoare vor achizitiona produse marca Galmopan, avand o satisfactie
generate de o multitudine de aspect positive a acestor produse, în comparaţie cu
13%% dintre ei care nu vor face acest lucru din urmatoarele motive:
- Existenta altor produse cu un pret mai scazut
- Existenta unor produse concurente cu un pret mai mare dar cu o calitate
superioara
- Disponibilitatea altei marci la magazinul din care isi fac cumparaturile
- Gama respectiva nu are un produs care sa-i satisfaca nevoia in totalitate

Concluzii:

Distributia reprezinta 30-40% din costul produsului, ceea ce o claseaza printre


cele mai importante activitati. Diminuarea costurilor implicate de distributia fizica
va permite firmelor sa practice preturi de vânzare mai mici sau sa obtina marje
mai mari ale profiturilor. Principalele elemente ale costului total aferent
distributiei fizice sunt: transportul (37%), stocarea (22%), depozitarea (21%),
prelucrarea comenzilor, serviciile oferite clientilor si administrarea distributie
(20%). Distributia fizica nu este numai un cost, ea este si un instrument puternic
în cadrul marketingului strategic. Pentru a cataloga un proces de distributie drept
satisfacator, va trebui ca fiecare din activitatile ce le implica sa fie executate
corect. Firmele pot atrage clienti suplimentari oferind servicii mai bune, un ciclu
de productie mai rapid sau preturi mai mici, ca urmare a imbunatatirii distributiei
fizice. Specialistii de marketing prefera teoria numita logistica de piata care
analizeaza problema în sens invers, pornind de la situatia de pe piata si ajungând
în final la situatia din fabrica.
Dar, obiectivul este maximizarea profiturilor, nu a vanzarilor. Firma trebuie sa
analizeze cu atentie costurile implicate de oferirea unor servicii de nivel mai înalt.
Avand in vedere faptul ca firma Galmopan a intrenalizat activitatea de distributie
pentru a avea un control direct asupra acesteia rezultateale sunt satisfacatoare.
In urma studiului realizat reiese faptul ca respondentii sunt foarte multumiti de
pretul si prospetimea produselor lactate, de pretul si aspectul produselor din gama
biscuiti si de prospetimea si aspectul produselor morarit. Ca masura pentru viitor
din acest punct de vedere compania va trebui sa inbunatateasca distributia in
functie de fiecare gama in parte, dupa cum urmeaza: o livrare mai rapida a
produselor tip biscuiti, si o metoda adecvata pentru a mentine intact aspectul
produlelor lactate. In ceea ce priveste pretul produselor moraritva trebui
implementat o strategie de distributie pentru a putea reduce relativ putin pretul.
Gama lactate are un punctaj bun la disponibilitatea si varietate in magazinele
partenere in timp ce produsele morarit beneficiaza de disponibilitate, buna
aprovizionare si o varietate a produselor satisfacatoare in magazinele proprii. In
ceea ce priveste produsele de tip biscuiti aprovizionarea este buna in magazinele
partenere, iar varietatea produselor este satisfacatoare pentru cumparatori in
magazinele proprii.
CHESTIONAR

Bună dimineata/ ziua/ seara. Numele meu este…………………………………………....


şi realizez un studiu cu privire la produsele companiei Galmopan.
Vă rog să aveti amabilitatea să completăm împreună un scurt chestionar, care va dura
cateva minute. Vă multumesc!
Va rog sa-mi spuneti daca in ultimile 3 luni ati achizitionat pentru consum propriu
produse marca Galmopan?
1 DA
2 NU -> STOP INTERVIU

2.Vă rog să specificaţi care este gama de produse pe care dumneavoastra o


achizitionati marca Galmopan?
1 Lactate
2 Biscuiti
3 Morarit

Caracteristici
3. Luand in considerareLactate Biscuiti realizat de dumneavostra,
consumul de produse Galmopan Morarit
Pretrog sa-mi spuneti cum
va 1 2 3apreciati
4 5 nivelul de 1multumire?
2 3 4 5 (Va rog sa 1acordati
2 3 4 o5 nota
Calitate
intre 1 2 3 4nemultumit
1 si 5, unde 1 semnifica 5 iar 51 foarte
2 3 4multumit.)
5 1 2 3 4 5
Prospetime 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Aspect 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4. Vă rog să-mi spune-ţi cum apreciati disponibilitatea produselor Galmopan in:


(Va rog sa acordati o nota intre 1 si 5, unde 1 semnifica nemultumit iar 5 foarte
multumit.)
Magazine proprii
Gama produse (Alcom, Galmopan, Supermarket,
Demopan) Hypermarket
1 Lactate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 Biscuiti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3 Morarit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5.Cum apreciati nivelul de aprovizionare cu produse marca Galmopan?
(Va rog sa acordati o nota intre 1 si 5, unde 1 semnifica nesatisfacator iar 5 foarte
satisfacator.)
Magazine proprii
Gama produse (Alcom, Galmopan, Supermarket,
Demopan) Hypermarket
1 Lactate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 Biscuiti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3 Morarit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6.Vă rog să specificaţi cum apreciati varietatea produselor pe fiecare gama,


prezenta in magazine? (Va rog sa acordati o nota intre 1 si 5, unde 1 semnifica
nesatisfacator iar 5 foarte satisfacator.)
Magazine proprii
Gama produse (Alcom, Galmopan, Supermarket,
Demopan) Hypermarket
1 Lactate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 Biscuiti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3 Morarit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7.Vă rog să specificaţi dacă in perioada urmatoare intentionati sa achizitionati


produse marca Galmopan? Imi puteti preciza va rog motivul?
1 Da
………………………………………………………………………………
2 Nu
………………………………………………………………………………

Nume respondent................................................................................................
Orasului...............................................................................................................
Număr de telefon.................................................................................................

Vă multumesc pentru timpul acordat!