Sunteți pe pagina 1din 2

38.

Regimul juridic al Dunarii

A fost cuprins in Tratatul de Pace de la Paris din 1856 care recunostea libertatea de navigatie
pentru toate statele. Dunarea era impartita in 2 sectoare: *Dunarea fluviala si *Dunarea maritima.
Tot atunci, a fost creata Comisia europeana a Dunarii: Anglia, Franta, Prusia, Sardinia, Austria,
Turcia si Rusia, avand ca atributii elaborarea unui regulament de navigatie si politie fluviala.
-in 1921, la Paris, a fost adoptata Conventia Dunarii;
-in prezent, regimul juridic al Dunarii este reglementat prin Conventia privind regimul navigatiei
pe Dunare, incheiata la Belgrad in 1948;
Conventia recunoaste principiul libertatii de navigatie pt. navele comerciale ale tuturor
statelor, precum si suveranitatea deplina a statelor riverane asupra portiunilor de fluviu aflate
intre frontierele lor-navele militare straine nu au acces la navigatia pe Dunare. Statele riverane au
drept de supraveghere vamala, sanitara, fluviala si obligatia de a face toate lucrarile ce se impun
pt. mentinerea permanenta a navigatiei in zona nationala.
Conventia de la Belgrad a creat Comisia Dunarii cu sediul la Budapesta, compusa din cate un
reprezentant al fiecarui stat riveran. Noutatile aduse de aceasta Conventie sunt:
-posibilitatea de aderare la Conventie a altor state decat cele riverane si a organizatiilor de
integrare economica, regionala cu competente legislative proprii
-reglementarea transportului de pasageri si marfuri pe teritoriul uneia dintre partile contractante
va fi reglementat de legislatia nationala si acordurile internationale aplicabile pe teritoriul acelui
stat
-asigurarea conditiilor de navigare si instituirea unui organ executiv al comisiei Dunarii,
Consiliul
In anul 1997, a fost adoptata la New York, Conventia privind dreptul utilizarii cursului de apa
internationala, in alte scoprui decat navigatia, cu principii ca :
-utilizarea echitabila si rezonabila a cursului de apa
-obligatia de a nu cauza pagube altor state
-obligatia de a coopera si de a facilita schimbul de date si informatii privind starea cursului de
apa in domeniile hidrologic, meteorologic, hidrogeologic si ecologic, protectia ecosistemelor,
prevenirea, reducerea si controlul poluarii
In anul 1998 a intrat in vigoare Conventia privind cooperarea pt. protectia si folosirea durabila
a fluviului Dunarea, semnata la Sofia, prin care a fost creata Comisia Internationala pentru
protectia Dunarii, cu sediul la Viena.

S-ar putea să vă placă și