Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa tehnologic

Suprafata

Denumirea lucrarii

Luna/

0.4

U.M.

Productia medie

Vol.

decada

principala

39410

kg/ha

secundara

kg/ha

Productia totala

Lucrari manuale
Norma

Lucrari mecanice

Total

Categ

lei/

Salarii

z.o.

salariz

z.o.

(lei)
9

Incrcat, transportat IC (PK)

IX-3

2.3932

0.11

0.26

35

9.214

Descrcat, IC (PK)

IX-3

2.3932

0.11

0.26

35

9.214

Adm. i deservit IC (PK)

IX-3

ha

0.4

0.031

0.01

II

40

0.496

Arat 28 cm + grpat

IX-3

ha

0.4

Incrcat, transportat IC (N)

IV-1

1.82

0.11

0.20

35

7.007

Descrcat, IC (N)

IV-1

1.82

0.11

0.20

35

7.007

Adm. i deservit IC (N)

IV-1

ha

0.4

0.031

0.01

II

40

0.496

Transportat apa prep. sol.

IV-1

mii l

60

0.09

5.40

35

189.000

Erbicidat i deservit

IV-1

ha

0.4

0.04

0.02

35

0.560

Discuit si preg. pat germ.

IV-1

ha

0.4

Incrcat, transportat tuberculi

IV-2

1.68

0.1

0.17

35

5.880

Plantat (fara biloane)

IV-2

ha

0.4

0.29

0.12

III

45

Prit mecanic I +manual

V-1

ha

0.4

1.60

III

45

Prsit mecanic II

VI-1

ha

0.4

6.66

2.66

III

45

Lucr de bilonare

VI-1

ha

0.4

TOTAL PRODUCTIE NETERM

0.538904

TOTAL TRIMESTRUL II
IX-2

ha

266

Recoltat cartofi

IX-3

ha

0.4

Incrcat transportat rec. princ.

IX-3

15.764

TOTAL AN CURENT
TOTAL GENERAL

salarii lucrari manuale lei / zo

11
350

MA-3,5

350

PS

350

2RM2

350

MA-3,5

350

RC-4

350

MPSP

350

GDU-3,4

350

2RM2

350

GCG

350
350

119.880 Cultivatorul

350

C cu rarita

350

MTV-4

350

E649

350

2RM2

350

407.050

III
1.58

10
2RM2

5.220 4SABP-62,5
72.000

II

0.1

Tarif
ha/a.n.

18.924

10.38

Distrus vreji de cartof

Agregat

II

40

63.056

1.58

63.056

12.492104

489.030

salarii mecanizatori lei / za

categoria I

35

categoria I

60

categoria II

40

categoria II

65

categoria III

45

categoria III

70

categoria IV

50

Fisa tehnologica a culturii


Productia totala

Cartof

principala

15.764

secundara

Materiale

RECOLTAT MECANIC

Lucrari mecanice

Consum materiale

coef. de

Ha

Total

transform

a.n

( lei)

12

13

0.03

0.0

4.20

0.68

0.3

95.20

1.62

0.6

226.80

0.03

0.0

Total

Pret

Total

Norma

/ha

kg

lei/kg

(lei)

agregat

14

15

16

17

18

superfosfat

4455

1782

1.1

1960.20

sare k

1528

611.2

1.1

672.32

1.1

0.00

326.20
4.20

Zile

consum/

2393.2
NH4NO3

4550

1820

Salarii
tarif m

mecaniz.

mecan

( lei)

19

2002.00

C.m.

20

25

0.10

60

6.22232

1.6

14.5

0.17

65

10.728138

2.6

3.7

0.11

70

7.5675676 33.3

2632.52
1.1

agregat

0.37

24.518025

25

0.07

60

4.368

1.6

0.00
0.68

0.3

95.20

14.5

0.03

65

1.7931034

2.6

0.05

0.0

7.00

60

1.00

60

60

1.6

0.25

0.1

35.00

29.7

0.01

65

0.8754209

3.5

0.63

0.3

88.20

11.5

0.03

65

2.2608696

7.5

0.02

0.0

2.80

25

0.07

60

4.032

1.6

0.5

0.2

70.00

16

0.03

70

1.75

15

0.5

0.2

70.00

6.5

0.06

70

4.3076923

0.3

0.1

42.00

12

0.03

70

2.3333333

3.5

0.45

0.2

10

0.04

70

Sencor

1.5

0.6

12

7.20

samanta

4200

1680

2.5

4200.00

63.00
414.40

0.53

0.2

74.20

1.24

0.5

0.05

0.0

6209.20

1.34

2.8

81.72042

10

26.60

65

173.60

0.10

70

14

7.00

25

0.63

65

40.9864

1.6

180.60
921.20

8841.72

1729

0.73

47.9864

2.44

154.22485

6.5

Consum

Total

motorina

lucrari

litri

( lei)

21
3.82912

22
1979.84
681.53

1.04

106.42

13.32

234.37

18.18912

3002.16

2.912

2017.58
7.01

1.04

97.49

96

256.00

1.4

43.64

3
2.688

90.46
4212.71

76.97

1.6

146.31

1.4

164.21

2.4

65.80

116.04

7112.37

1729

1803.20

5.6

180.60

25.2224

111.04

30.8224

291.64

165.0515

10406.17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PROGRAMUL DE EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII .


Introducerea datelor lucrarii
Suprafata culturii (ha)
266.00
1
Productia medie principala (kg/ha)
39410.00
2
Productia medie secundara (kg/ha)
0.00
3
Consum total de forta de munca (z.o.)
4721.00
4
Salarii lucrari manuale (lei)
199708.00
5
Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei)
612598.00
6
Cheltuieli cu materialele (lei)
5879743.00
7
Zile agregat (z.a.)
955.00
8
Salariile mecanizatorilor (lei)
62719.00
9
Consum total de motorina (litri)
46015.00
10
Pretul combustibilului (lei/l)
4.00
11
Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%)
15.00
12
Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%)
12.00
13
Fond de somaj (%)
4.00
14
Pensii suplimentare (%)
2.00
15
C.A.S. (%)
28.00
16
Fond de sanatate (%)
12.00
17
Cheltuieli de aprovizionare (%)
12.00
18
T.V.A. (%)
24.00
19
Irigatii (mii lei / ha)
0.00
20
Amortizarea mijloacelor fixe (mii lei / ha)
15.00
21
Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg)
2.50
22
Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg)
0.00
23
Cota de cheltuieli comune (%)
7.00
24
Cota de cheltuieli generale (%)
10.00
25
Cota de impozit pe profitul realizat (%)
16.00
26
Cota de alte cheltuieli directe (%)
10.00
27
28
29
30
31
32
33

OMICA A CULTURII .
Rezultate obtinute
Productia totala principala (tone)
Productia totala secundara (tone)
Cheltuieli cu carburantii (lei)
Salarii totale (lei)
Impozit pe salarii lucrari manuale (lei)
Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei)
Impozite totale (lei)
Fond somaj (lei)
Pensii suplimentare (lei)
C.A.S. (lei)
Fond de sanatate (lei)
Taxe total (lei)
Cheltuieli de aprovizionare (lei)
T.V.A. (lei)
Amortizarea mijloacelor fixe (lei)
Total cheltuieli directe (lei)
Alte cheltuieli directe (lei)
Cheltuieli comune (lei)
Cheltuieli generale (lei)
Total cheltuieli indirecte (lei)
Total cheltuieli de exploatare (lei)
Venituri din productia principala (lei)
Venituri din productia secundara (lei)
Venituri totale (lei)
Costul de productie (lei/t)
Profit brut total (lei)
Impozit pe profit (lei)
Profitul net (lei)
Profitul net (lei/t)
Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha)
Rata profitului net (%)
Productivitatea muncii (lei/z.o.)
Productivitatea muncii (z.o./kg)

10483.06
0.00
184060.00
262427.00
29956.20
7526.28
37482.48
10497.08
5248.54
73479.56
31491.24
120716.42
705569.16
1411138.32
3990.00
9217724.38
921772.44
645240.71
921772.44
1567013.14
11706509.96
26207650.00
0.00
26207650.00
1116707.33
14501140.04
2320182.41
12180957.63
1161.97
45793.07
15.73
5551.29
0.00