Sunteți pe pagina 1din 98

VARIANTA 1

1. Curba de titrare a unui acid tare cu baz tare. (12 p.)

2. Dozarea srurilor de amoniu, prin metoda indirect. (8 p.)

Problema: ( 10 p.)
Dintr-o prob de hidroxid de sodiu tehnic cu masa de 0,5600 g s-au preparat 250 ml de soluie. La titrarea a 50,00 ml de
aceast soluie s-au consumat n prezena fenolftaleinei 22,50 ml, iar la prelungirea titrrii n prezena metiloranjului - 0,94 ml de HCl
cu c(HCl) = 0,1120 moli/l. Calculai partea de mas (%) a lui NaOH i Na2CO3 n modelul de analizat.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Titrul soluiei substanei A reprezint:


A. masa unui ml de soluie a substanei A;
B. raportul dintre masa substanei A i volumul solventului n care ea e dizolvat;
C. masa (g) substanei A, ce se conine ntrun ml soluie a acestei substane;
D. raportul dintre masa soluiei substanei A i masa substanei A;
E. masa unui l de soluie a substanei A.
2. Masa probei (g) de Na2B4O710H2O (Mr = 381,4), necesar pentru prepararea a 100 ml soluie cu concentraia molar a
echivalentului 0,1 moli/l, este:
A. 3,814; D. 2,014;
B. 1,007; E. 1,907.
C. 0,1907;
3. Soluia HCl are T(HCl) = 0,00365 g/ml. Valoarea T(HCl/CaCO3) (g/ml) este:
A. 0,0100; D. 0,00266;
B. 0,00133; E. 0,0500.
C. 0,00500;
4. La titrarea amestecului de KOH i K 2CO3 n prezena fenolftaleinei s-au consumat 8,00 ml soluie HCl, iar la titrarea aceleai
probe n prezena metiloranjului s-au consumat 10,00 ml soluie HCl. Volumele (ml) soluiei HCl consumate pentru componenii
respectivi sunt egale cu:
A. 8,00 i 10,00; D. 6,00 i 4,00;
B. 10,00 i 8,00; E. 4,00 i 6,00.
C. 8,00 i 4,00;
5. La titrarea soluiei 0,1 molare HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena fenolftaleinei (pT=9), eroarea de
indicator (eroarea hidroxilic) (%) va constitui:
A. -0,20; D. -0,02;
B. +0,20; E. +2,00.
C. +0,02;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea acidului slab HA cu NaOH saltul pH-ului pe curb de titrare va fi mai mare n cazul cnd:
A. valoarea pKaHA este mai mic; D. KaHA este mai mic;
HA
B. valoarea pKa este mai mare; E. c(NaOH) este mai mare.
C. c(HA) este mai mare;

2. La titrarea soluiei 0,1 molare de acid slab HA (pKa = 4) cu soluie 0,1 molare de NaOH, eroarea de indicator va fi mai mare de
0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);

3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. NH3 + HCl; C. HCOOH + NaOH; E. KCN + HCl.
B. HCl + NaOH; D. CH3COOH + KOH;

4. Factorul de concentraie F a soluiei titrate (sau coeficientul de corecie K a soluiei titrate) reprezint:
A. C. E.
c B pr . T B teor . T B / A pr .
F ; F ; F
c B teor . T B pr . T B / A teor .
B. D. .
c B teor . T B / A teor .
F ; F
c B pr . T B / A pr .
;
5. H3BO3 (pKa=9,2) nu poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. H2O; D. NH3 lichid;
B. HCOOH; E. piridin.
C. CH3COOH;

VARIANTA 2

1. Curba de titrare a bazei slabe (Kb = 10-6) cu acid tare. (12 p.)

2. Dozarea NaHCO3 i Na2CO3 cnd sunt prezeni concomitent n soluie. (8 p.)

Problema: (10 p.)


La titrarea a 50,00 ml de soluie de Na 2CO3, obinute prin dizolvarea unei probe cntrite de 0,500 g n balonul cotat de 200
ml, n prezena metiloranjului, se consum 24,00 ml de soluie de H 2SO4. Calculai concentraia molar a echivalentului a acidului
sulfuric (moli/l) i titru acidului (g/ml).

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Titrul soluiei titrate B n raport cu substana de analizat A reprezint:


A. masa substanei A (g), care reacioneaz fr rest cu un ml soluie titrat B;
B. masa substanei B (g), care este echivalent cu un ml soluie A;
C. masa substanei B (g), care reacioneaz fr rest cu un l soluie A;
D. masa substanei A (g), care este echivalent cu un l soluie titrat B;
E. raportul dintre masa soluie B i volumul soluiei A.
2. n 200 ml soluie HCl se conine 0,10 moli HCl. Concentraia molar (moli/l) a acestei soluii este:
A. 0,50; D. 0,20;
B. 0,05; E. 0,10.
C. 0,02;
3. Se consider soluia cu T(H2SO4) = 0,004933 g/ml. Concentraia molar (moli/l) a acidului sulfuric este egal cu:
A. 0,05030; D. 0,0001007;
B. 0,0004834; E. 0,1007.
C. 0,002417;
4. Formula echivalentului acidului fosforic la titrarea lui cu soluie titrat de KOH n prezena metiloranjului ca indicator este:
A. H3PO4; D. H3PO4;
B. H3PO4; E. H3PO4.
C. Nu se titreaz;
5. La titrarea soluiei 0,2 molare de [AmH]Cl (pK b(Amin) = 9) cu soluie NaOH de aceeai concentraie, pH-ul n punctul de
echivalen va fi egal cu:
A. 9,5; D. 8,0;
B. 5,0; E. 10,0.
C. 9,0;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea acidului slab HA cu NaOH saltul pH-ului pe curb de titrare va fi mai mic n cazul cnd:
A. valoarea pKaHA este mai mic; D. KaHA este mai mic;
B. valoarea pKaHA este mai mare; E. c(NaOH) este mai mare.
C. KaHA este mai mare;

2. La titrarea soluiei 0,1 molare de baz slab B (pKb = 4) cu soluie 0,1 molare de HCl, eroarea de indicator nu va depi 0,1% n
cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);

3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. CH3COOH + NaOH; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. NH3 + HNO3; E. KOH + HCl.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;

4. Care din substanele enumerate mai jos se aplic n calitate de substane etalon la standardizarea soluiei titrate de lucru n metoda
acidimetric?
A. KOH; D. Ca(OH)2;
B. Na2CO3; E. CaO.
C. Na2B4O710H2O;
5. Clorura de amoniu (pKb(NH3) = 4,75) poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. NH3 lichid; C. C2H5OH; E. CH3COOH.
B. H2O; D. piridin;
VARIANTA 3

1. Indicatori acido-bazci (teoria ionic, cromoforic i iono-cromoforic, intervalul de viraj, indicele de titrare pT). (12 p.)

2. Prepararea soluiei de lucru de HCl i standardizarea ei. (8 p.)

Problema: (10 p.)

O prob cntrit de NH4Cl cu masa egal cu 1,1200 g s-a dizolvat ntr-un balon cotat de 200 ml. La 25 ml din soluia
obinut s-a adugat 50,00 ml de NaOH cu c(NaOH) = 0,1068 moli/l. Dup nlturarea complet a amoniacului prin fierbere restul de
baz a fost titrat cu acid clorhidric cu c(HCl) = 0,1100 moli/l i s-a consumat 26,20 ml. Calculai partea de mas (%) a amoniacului n
modelul de analizat.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea amestecului de NaHCO 3 i Na2CO3 n prezena fenolftaleinei s-au consumat 6,00 ml soluie HCl, iar la titrarea aceeai
probe n prezena metiloranjului s-au consumat 14,00 ml soluie HCl. Volumele (ml) soluiei HCl consumate pentru componenii
respectivi sunt egale cu:
A. 12,00 i 2,00; D. 6,00 i 8,00;
B. 2,00 i 12,00; E. 6,00 i 16,00.
C. 8,00 i 6,00;
2. Volumul de ap (ml), care trebuie de adugat la 1200 ml soluie cu c(HCl) = 0,24 moli/l pentru a obine soluie 0,20 molar de
HCl, este:
A. 1440; D. 240;
B. 440; E. 200.
C. 144;
3. pT al fenolftaleinei este egal cu:
A. 8,0; D. 9,0;
B. 10,0; E. 7,0.
C. 4,0;
4. La titrarea soluiei 0,2 molare de baz slab B (pK b=6) cu soluie HCl de aceeai concentraie molar, pH-ul n punctul de
echivalen va fi egal cu:
A. 3,5; D. 4,0;
B. 4,5; E. 1,5.
C. 4,35;
5. Masa acidului succinic H2C4H4O4 (Mr = 118,09), necesar pentru prepararea a 250 ml soluiei cu concentraia molar a
echivalentului 0,1000 moli/l, este egal cu:
A. 0,1476; D. 0,2952;
B. 2,9523; E. 0,7381.
C. 1,4761;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea unui acid tare cu baz tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen nu depinde de:
A. natura acidului; D. concentraia bazei;
B. concentraia acidului; E. temperatura soluiilor ce se titreaz.
C. ordinea de titrare;
2. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH > 7?
A. CH3COOH + NaOH; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. NH3 + HNO3; E. KOH + HCl.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;
3. La titrarea soluiei 0,1 molare de baz slab B (pKb = 4) cu soluie 0,1 molar de HCl, eroarea de indicator va fi mai mare de
0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
4. Titrul unei soluii este:
A. masa (g) a unui ml de soluie;
B. masa (g) substanei ce se conine ntr-un ml de aceast soluie;
C. masa (g) unui l de soluie;
D. raportul dintre masa (g) substanei din soluie i volumul (ml) acestei soluii;
E. masa substanei A care este echivalent cu un ml de soluie titrat B.
5. Amidopirina (pKb=8,8) se poate direct de titrat cu soluie titrat de HClO4 n solvenii:
A. H2O; D. NH3 lichid;
B. HCOOH; E. C2H5OH.
C. CH3COOH;
VARIANTA 4

1. Curba de titrare a acidului slab (Ka = 10-4) cu baz tare. (12 p.)

2. Dozarea hidroxidului de potasiu. (8 p.)

Problema: (10 p.)

O prob ce conine CaCO3 s-a prelucrat cu 50,00 ml de soluie de HCl cu c(HCl) = 0,200 moli/l. Pentru titrarea restului de
HCl s-a consumat un volum egal cu 10,00 ml de soluie de NaOH. Se tie c pentru titrarea a 25,00 ml de HCl se consum 24,00 ml
de soluie de NaOH. Calculai masa (g) CaCO3 n prob.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Relaia dintre concentraia molar c(A) i partea de masa (A) a soluiei A, este:
A. c(A) = A 10 ; A 100
D. c(A) = ;
A 10 M A
B. c(A) = ;
M A A 10
E. c(A) = .
M A V A
C. c(A) = ;
A 10
2. Se consider soluie cu c(HCl) = 0,0983 moli/l. Valoarea T(HCl/NaOH) (g/ml) este egal cu:
A. 3,932; D. 0,000983;
B. 0,002458; E. 2,4575.
C. 0,003932;
3. Se consider soluia cu c(HCl) = 0,1250 moli/l. Titrul n raport cu CaO (g/ml) a acestei soluii este:
A. 0,007000; D. 0,004563;
B. 2,2321; E. 3,5000.
C. 0,003500;
4. La titrarea soluiei 0,1 molare de acid slab HA (pK a=5) cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena fenolftaleinei
(pT=9), eroarea de indicator (eroarea hidroxilic) (%) va constitui:
A. -0,20; D. +0,02;
B. +0,10; E. -0,02.
C. +0,20;
5. Masa (g) de (NH4)2SO4 (Mr = 132,14) n 200 ml soluie cu concentraia molar 0,05 moli/l este egal cu:
A. 6,6070; D. 13,2140;
B. 0,6607; E. 1,3214.
C. 0,0330;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea bazei slabe B cu HCl saltul pH-ului pe curb de titrare va crete:


A. cu ct pKbB este mai mare; D. cu ct c(B) este mai mare;
B. cu ct pKbB este mai mic; E. cu ct c(HCl) este mai mare.
C. cu ct KbB este mai mic;
2. La titrarea soluiei 0,1 molare de HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie, eroarea de indicator va fi mai mic de 0,1% n
cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH > 7?
A. NH3 + HCl; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O; E. H3PO4 + 2NaOH.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;
4. Formulele de calcul a titrului titrantului B sunt:
c B M B 1
A. T B ; M B
1000 z B
1 1 D. T B T B / A ;
c B M B 1
B. z z ; M A
T B zA
1000
E. T B T B / A M A 1000 .
C. T B c B M B ;
5. H3BO3 (pKa=9,2) poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. H2O; C. CH3COOH; E. piridin.
B. HCOOH; D. NH3 lichid;
VARIANTA 5

1. Metoda volumetric prin reacii acido-bazice (esena, titranii, substane standard, acidimetria i alcalimetria). (12 p.)

2. Dozarea NaOH i Na2CO3 cnd sunt prezeni concomitent n soluie. (8 p.)

Problema: (10 p.)

La titrarea soluiei, obinute la dizolvarea n ap a KOH (tehnic) cu masa egal cu 3,1580 g, s-a consumat 27,45 ml soluie de
HCl cu THCl/NaOH = 0,07862 g/ml. Calculai partea de mas (%) a hidroxidului de potasiu n modelul de analizat.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. c(H2SO4) = 0,0500moli/l. Un ml de aceast soluie este echivalent cu:


A. 0,002800 g KOH; D. 0,003700 g Ca(OH)2;
B. 0,005600 g KOH; E. 0,005300 g Na2CO3.
C. 0,004900 g KOH;
2. La titrarea soluiei H3PO4 s-au consumat n prezena metiloranjului 25,50 ml soluie NaOH cu T(NaOH/H 3PO4) = 0,01960
g/ml. Masa (g) a lui H3PO4 n soluia de acid fosforic este egal cu:
A. 0,8444; D. 8,44410-4;
B. 1,1842; E. 4,27510-4.
C. 0,4998;
3. n care din cazurile ce urmeaz mrimea saltului de titrare e mai mare?
A. soluie 0,1 molar NaOH + soluie 0,1 molar HCl;
B. soluie 0,01 molar NaOH + soluie 0,01 molar HCl;
C. soluie 0,1 molar NH3 + soluie 0,1 molar HCl;
D. soluie 0,1 molar CH3COOH + soluie 0,1 molar KOH;
E. soluie 0,1 molar NaHCO3 + soluie 0,1 molar HCl.
4. Concentraia molar a soluiei de hidroxid de potasiu de 14,70% i = 1,135 g/ml este egal cu:
A. 2,974; D. 4,332;
B. 0,2974; E. 0,3362.
C. 43,315;
5. La titrarea soluiei 0,01 molare HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena metiloranjului (pT=4), eroarea de
indicator (eroarea hidrogenic) (%) va constitui:
A. +0,20; D. -0,02;
B. +0,02; E. -0,20.
C. -2,00;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea unui acid tare cu baz tare saltul pH-ului pe curb de titrare este funcie a:
A. naturii substanelor ce reacioneaz; D. concentraiei soluiei de baz;
B. masei molare a acidului; E. ordinii de titrare.
C. concentraiei soluiei de acid;

2. La titrarea soluiei 0,1 molare de HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie, eroarea de indicator va fi mai mare de 0,1% n
cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);

3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. NH3 + HCl; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O; E. H3PO4 + 2NaOH.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;

4. La titrarea unui acid slab cu baz tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen depinde de:
A. ordinea de titrare; D. concentraia bazei;
B. concentraia acidului; E. temperatura soluiilor ce se titreaz.
C. constanta de aciditate a acidului;
5. Nicotinamida (pKb=11,7) se poate direct de titrat cu soluie titrat de HClO4 n solvenii:
A. NH3 lichid; D. CH3COOH;
B. H2O; E. HCOOH.
C. C2H5OH;
VARIANTA 6

1. Titrarea amestecurilor de acizi sau a acizilor polibazici. (12 p.)

2. Dozarea srurilor de amoniu prin metoda prin deferen. (8 p.)

Problema: (10 p.)

ntr-un balon cotat cu capacitatea de 200 ml s-a preparat o soluie ce conine KOH i K 2CO3. La titrarea a 10,00 ml de aceast
soluie s-a consumat: n prezena fenolftaleinei 9,80 ml soluie de HCl cu c(HCl) = 0,1000 moli/l; n prezena metiloranjului 11,00
ml de aceast soluie. Calculai masele (g) de KOH i K2CO3 din soluia de analizat.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea a 20,00 ml soluie NaOH s-au consumat 22,40 ml soluie cu c(HCl) 0,1 moli/l i F = 0,9325. Masa (g) de NaOH n
1000 ml de aceast soluie este:
A. 4,178; D. 4,804;
B. 0,084; E. 3,812.
C. 4,480;
2. Titrul soluiei de KOH este egal cu 0,005600 g/ml. T(KOH/H2C2O42H2O) (g/ml) este egal cu:
A. 0,004978; D. 0,01260;
B. 0,002489; E. 0,006300.
C. 0,005600;
3. La titrarea soluiei 0,2 molare de sare de sodiu a acidului slab HA (pK a = 10-10) cu soluie HCl de aceeai concentraie, pH-ul n
punctul de echivalen va fi egal cu:
A. 4,5; D. 9,5;
B. 5,35; E. 5,5.
C. 5,0;
4. La titrarea soluiei 0,1 molare HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena metiloranjului (pT = 4), eroarea de
indicator (eroarea hidrogenic) (%) va constitui:
A. +0,20; D. -0,02;
B. +0,02; E. -0,20.
C. -2,00;
5. Se consider soluia cu c(Na2CO3) = 0,0500 moli/l. Titrul soluiei de Na2CO3 (g/ml) este egal cu:
A. 0,002650; D. 0,4717;
B. 0,005300; E. 0,2650.
C. 0,9434;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea unui acid slab cu baz tare saltul pH-ului pe curb de titrare este funcie a:
A. concentraiei soluiei de baz tare; D. ordinii de titrare;
B. concentraiei soluiei de acid slab; E. pKa a acidului.
C. naturii bazei;

2. La titrarea soluiei 0,1 molare de acid slab HA (pKa = 4) cu soluie NaOH de aceeai concentraie, eroarea de indicator nu va
depi valoarea 0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);

3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. NH3 + HCl; D. NaHCO3 + HCl;
B. HCl + NaOH; E. Na3PO4 + HCl = Na2HPO4 + NaCl.
C. NaH2PO4 + NaOH;

4. La titrarea unei baze slabe cu acid tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen depinde de:
A. concentraia bazei; D. natura acidului tare;
B. ordinea de titrare; E. concentraia acidului.
C. constanta de bazicitate a bazei;
5. Hexametilentetramina (pKb = 8,9) nu poate fi titrat direct cu soluie titrat de HClO4 n solvenii:
A. CH3COOH; D. C2H5OH;
B. NH3 lichid; E. piridin.
C. H2O;

VARIANTA 7

1. Erori de indicator n volumetria acido-bazic. (12 p.)

2. Prepararea i standardizarea soluiei de lucru n alcalimetria. (8 p.)

Problema: (10 p.)

O prob de fier redus (substan medicamentoas) cu masa egal cu 0,6500 g s-a dizolvat n 50 ml soluie de HCl cu c t(HCl)
0,5 moli/l (FHCl = 1,040). La titrarea invers a restului de HCl s-au consumat 15,00 ml de soluie de NaOH cu c(NaOH) = 0,2000
moli/l. Calculai partea de mas (%) a fierului n substana medicamentoas.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. n 200 ml soluie se conin 0,1060 g Na2CO3. Valorile T(Na2CO3) (g/ml) i c(Na2CO3) (moli/l) sunt egale cu:
T(Na2CO3) c(Na2CO3)
A. 0,5300 0,2000;
B. 0,0005300 0,2000;
C. 5300 0,005000;
D. 0,001000 0,4000;
E. 0,0005300 0,01000.
2. Masa (g) H2C2O42H2O, necesar pentru prepararea a 250 ml soluie de acid oxalic cu concentraia molar a echivalentului 0,0200
moli/l este egal cu:
A. 0,3150; D. 0,4500;
B. 0,6300; E. 0,225.
C. 0,0746;
3. n care din titrrile ce urmeaz punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. HNO3 + NaOH; D. KOH + HCl;
B. HCOOH + NaOH; E. NH3 + HCl.
C. CH3COOH + KOH;
4. La titrarea a 10,00 ml soluie de NH 3 s-au consumat 12,00 ml soluie HCl cu THCl / NH 3 = 0,001700 g/ml. Masa (g) NH3 n 100
ml soluie de analizat este egal cu:
A. 0,2040; D. 0,01417;
B. 0,0204; E. 0,1417.
C. 0,1700;
5. La titrarea soluiei 0,1 molare de acid slab HA (pK a = 5) cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena metiloranjului (pT
= 4), eroarea de indicator (eroarea acidic) (%) va constitui:
A. -0,20; C. +0,20; E. -0,02.
B. -90,9; D. +0,02;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea bazei slabe B cu HCl saltul pH-ului pe curb de titrare se va micora:


A. la micorarea KbB; D. la micorarea c(HCl);
B. la micorarea pKbB; E. la mrirea pKbB.
C. la micorarea c(B);

2. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH > 7?
A. NH3 + HCl; D. NaHCO3 + HCl;
B. HCl + NaOH; E. Na3PO4 + HCl = Na2HPO4 + NaCl.
C. NaH2PO4 + NaOH;

3. La titrarea unei soluii de analizat, volumul soluiei HCl consumat n prezena metiloranjului e de dou ori mai mare dect cel
consumat n prezena fenolftaleinei. n soluia de analizat se conine:
A. NaOH; D. 0,1 mol NaOH + 0,1 mol NaHCO3;
B. Na2CO3; E. 0,1 mol Na2CO3 + 0,1 mol NaHCO3.
C. NaHCO3;

4. La titrarea unui acid slab cu baz tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen nu depinde de:
A. concentraia acidului; D. ordinea de titrare;
B. natura acidului; E. concentraia bazei.
C. natura bazei;
5. Acetatul de potasiu (pKa(CH3COOH) = 4,76) poate fi direct titrat cu soluie titrat de HClO4 n solvenii:
A. H2O; D. HCOOH;
B. NH3 lichid; E. C2H5OH.
C. CH3COOH;
VARIANTA 8

1. Volumetria prin reacii acido-bazice. Titrarea srurilor. (12 p.)

2. Acidimetria. Dozarea amoniacului (determinarea concentraiei de mas (g/100ml) a unei soluii de amoniac). (8 p.)

Problema: (10 p.)

Determinai volumul de acid sulfuric cu partea de mas egal cu 96 % i = 1,84 g/cm 3 necesar pentru prepararea unui litru
de soluie cu concentraia molar a echivalentului 0,1 moli/l.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Relaia dintre titrul soluiei substanei A i concentraia molar a acestei soluii este:
A. T ( A) c A V A ; D. T ( A) c A M A 1000 ;
m A c A 1000
B. T ( A) ; E. T ( A) .
c A V A M A
c A M A
C. T ( A) ;
1000
2. La titrarea a 20 ml soluie HCl cu c(HCl) = 0,1985 moli/l s-au consumat 16,33 ml soluie KOH. Concentraia molar (moli/l) a
soluiei KOH este egal cu:
A. 0,1596; D. 0,3730;
B. 0,2431; E. 0,1585.
C. 0,2449;
3. La titrarea unei baze slabe (pKb = 5) cu soluie titrat de HCl punctul de echivalen se gsete n mediu:
A. neutru; D. puternic acid;
B. bazic; E. puternic bazic.
C. slab acid;
4. Se titreaz soluia 1 molar de baz slab B (pK b=5) cu soluie HCl de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de titrare va
constitui:
A. 2,7 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
B. 3,7 uniti pH; E. 2,0 uniti pH.
C. 0,7 uniti pH;
5. Concentraia molar a acidului clorhidric de 13,50% i = 1,065 g/ml este egal cu:
A. 0,3477; D. 3,943;
B. 3,477; E. 0,3943.
C. 2,876;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea unui baze slabe cu acid tare saltul pH-ului pe curb de titrare este funcie a:
A. naturii acidului; D. concentraiei soluiei de baz;
B. ordinii de titrare; E. concentraiei soluiei de acid.
C. pKb a bazei;
2. Titrarea acido bazic direct n ap nu poate fi aplicat la analiza substanelor:
A. CH3COOH (pKa = 4,76); D. amidopirina (pKb 9);
B. NH3 (pKb = 4,75); E. NH4Cl.
C. CH3COONa;
3. Reaciile utilizate n titrimetrie trebuie s satisfac urmtoarelor cerine:
A. sa se desfoare cantitativ; D. nu trebuie s se complice cu reacii suplimentare;
B. sa se desfoare cu o vitez mare; E. s existe o metod de fixare a punctului de
C. s fie reversibil; echivalen.
4. Formulele de calcul a titrului titrantului B n raport cu substana de dozat a sunt:
m A 1 1
A. TB / A , g / ml ; C. T B / A c B M A 10 3 ;
V sol.B z
B z
A
m B
TB / A , g / ml
B. V sol. A ; D. TB / A c A M B 10 ;
3

1 1
E. TB / A c B M A .
zB zA
5. La titrarea acidului slab HA cu NaOH saltul pH-ului pe curb de titrare va fi mai mare n cazul cnd:
A. valoarea pKaHA este mai mic; D. KaHA este mai mic;
HA
B. valoarea pKa este mai mare; E. c(NaOH) este mai mare.
C. c(HA) este mai mare;

VARIANTA 9

1. Curba de titrare a unui acid tare cu baz tare. (12 p.)

2. Dozarea NaHCO3 i Na2CO3 cnd sunt prezeni concomitent n soluie. (8 p.)

Problema: (10 p.)


Determinai volumul soluiei de acid sulfuric cu (H 2SO4) = 39,2% i = 1,30 g/cm3 care trebuie adugat la 1200 ml soluie
de acid sulfuric cu concentraia molar a echivalentului egal cu 0,16moli/l, pentru a obine o soluie cu c(H 2SO4) = 0,20 moli/l.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)
1. Relaia dintre T(B) i T(B/A) este:
1 C. T B T B / A V B
M A
z A 1
A. T B T B / A M B
1 z B
M B D. T B T B / A
zB 1
M A
1 z
A
M B E. T ( B ) T B / A 100 .
zB
B. T B
1
T B / A M A
zA
2. La titrarea a 10 ml soluie NaHCO3 s-au consumat 20,00 ml soluie HCl cu T(HCl/NaHCO 3) = 0,008400 g/ml. Masa (g) de
NaHCO3 ntr-un l de aceast soluie este egal cu:
A. 0,168; D. 8,400;
B. 0,840; E. 0,084.
C. 16,800;
3. La titrarea unui acid slab (Ka = 10-5) cu soluie de KOH punctul de echivalen se gsete n mediul:
A. slab bazic; D. puternic acid;
B. puternic bazic; E. neutru.
C. slab acid;
4. Se titreaz soluia 0,1 molar de baz slab B (pK b = 5) cu soluie HCl de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de titrare va
constitui:
A. 1,3 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
B. 3,7 uniti pH; E. 2,0 uniti pH.
C. 0,7 uniti pH;
5. Formula echivalentului acidului fosforic la titrarea lui cu soluie titrat de KOH n prezena fenolftaleinei ca indicator este:
A. H3PO4; D. H3PO4;
B. H3PO4; E. Nu se titreaz.
C. H3PO4;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH = 7?


A. HNO3 + NaOH; C. HCl + KOH; E. NaHCO3 + HCl.
B. CH3COOH + NaOH; D. NH3 + HCl;

2. Titrarea acido bazic direct n ap poate fi aplicat la determinarea coninutului substanelor:


A. KCN; C. NH4NO3; E. nicotinamid (pKb 11).
B. CH3COOK; D. HCOOH;

3. Titrul titrantului B n raport cu substana de dozat A este:


A. masa substanei A (g) care reacioneaz fr rest cu 1 ml soluiei titrat B;
B. raportul dintre masa (g) substanei B i volumul (ml) soluiei substanei A;
C. raportul dintre masa (g) substanei A i volumul (ml) soluiei titrantului B;
D. masa (g) unui ml de soluie a substanei A;
E. masa (g) unui ml de soluie a substanei B.

4. La titrarea unei baze slabe cu acid tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen nu depinde de:
A. ordinea de titrare; D. natura acidului;
B. concentraia bazei; E. concentraia acidului
C. constanta de bazicitate a bazei;
5. Clorura de amoniu (pKb(NH3) = 4,75) nu poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. CH3COOH; C. NH3 lichid; E. C2H5OH.
B. HCOOH; D. H2O;
VARIANTA 10

1. Curba de titrare a bazei slabe (Kb = 10-6) cu acid tare. (12 p.)

2. Dozarea NaHCO3 i Na2CO3 cnd sunt prezeni concomitent n soluie. (8 p.)

Problema: (10 p.)

Sub aciunea H2SO4 concentrat azotul din proba de substan organic cu masa 0,8880 g s-a transformat n (NH 4)2SO4, iar
acesta prin fierbere cu baz alcalin concentrat s-a transformat n amoniac. Amoniacul a fost absorbit fiind trecut printr-o soluie de
H2SO4 cu un volum egal cu 50,00 ml i c(H 2SO4) = 0,1200 moli/l. Determinai partea de mas a azotului (%) n substana organic,
dac pentru titrarea surplusului (restului) de acid sulfuric s-au consumat 12,00 ml de soluie de NaOH cu c(NaOH) = 0,09800 moli/l.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se consider soluia cu T(H2SO4) = 0,004933 g/ml. Concentraia molar a echivalentului (moli/l) a acidului sulfuric este:
A. 0,0503; D. 0,4834;
B. 0,1006; E. 0,2417.
C. 0,0002417;
2. Masa (g) NaOH, necesar pentru prepararea a cinci l soluie 0,5 molar de NaOH, este egal cu:
A. 0,0625; D. 6,25;
B. 1000; E. 62,5.
C. 100;
3. Se titreaz soluia 0,1 molar de HCl cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de titrare va constitui:
A. 5,0 uniti pH; D. 3,4 uniti pH;
B. 5,4 uniti pH; E. 4,0 uniti pH.
C. 6,0 uniti pH;
4. La titrarea soluiei 0,01 molare HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena fenolftaleinei (pT=9), eroarea de
indicator (eroarea hidroxilic) (%) va constitui:
A. -0,20; D. -0,02;
B. +0,20; E. +2,00.
C. +0,02;
5. Concentraia molar a soluiei de acid sulfuric de 54% i = 1,435 g/ml este egal cu:
A. 3,950; D. 0,7901;
B. 0,3950; E. 7,901.
C. 15,814;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH > 7?
A. NH3 + HCl; D. CH3COOH + KOH;
B. HCl + NaOH; E. KCN + HCl.
C. HCOOH + NaOH;
2. La titrarea soluiei 0,1 molare de HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie, eroarea de indicator va fi mai mic de 0,1% n
cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
3. Factorul de concentraie F a soluiei titrate (sau coeficientul de corecie K a soluiei titrate) este:
A. raportul dintre valoarea teoretic a concentraiei soluiei i valoarea ei real (practic);
B. raportul dintre valoarea real (practic) a soluiei la valoarea ei teoretic;
C. numrul care ne arat de cte ori concentraia real (practic) este mai mare sau mai mic dect cea teoretic;
T pr . Tteor .
D. F ; E. F .
Tteor . T pr .
4. Care din substanele enumerate mai jos se aplic n calitate de substane etalon la standardizarea soluiei titrate
de lucru n metoda alcalimetric?
A. H2C2O42H2O; D. H2C4H4O4;
B. H2SO4; E. H3PO4.
C. HCl;
5. Clorura de amoniu (pKb(NH3) = 4,75) poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. NH3 lichid; C. C2H5OH; E. CH3COOH.
B. H2O; D. piridin;
VARIANTA 11

1. Indicatori acido-bazci (teoria ionic, cromoforic i iono-cromoforic, intervalul de viraj, indicele de titrare pT). (12 p.)

2. Prepararea soluiei de lucru de HCl i standardizarea ei. (8 p.)

Problema: (10 p.)

9,7770 g de acid azotic concentrat s-a trecut cantitativ ntr-un balon cotat de un l i s-a diluat pn la semn. Cu soluia
obinut s-a titrat 25,00 ml soluie de NaOH cu c(NaOH) 0,1 moli/l (F NaOH = 1,040) i s-au consumat 25,45 ml. Calculai
(HNO3) n acid azotic concentrat.

Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se titreaz soluia 0,01 molar de HCl cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de titrare va
constitui:
A. 5,0 uniti pH; D. 3,4 uniti pH;
B. 5,4 uniti pH; E. 4,0 uniti pH.
C. 6,0 uniti pH;
2. La titrarea soluiei 1 molare de baz slab B (pK b = 4) cu soluie HCl de aceeai concentraie n prezena indicatorului
metiloranj (pT=4), eroarea de indicator (eroarea hidrogenic) (%) va constitui:
A. +0,02; D. -0,02;
B. +0,20; E. -0,20.
C. +0,10;
3. Masa (g) de KOH n 0,5 l soluie 0,1000 molar este egal cu:
A. 5,6100; D. 2,8050;
B. 0,2805; E. 1,4025.
C. 0,5610;
4. La titrarea a 10,00 ml soluie de Na2CO3 s-au consumat 10,00 ml soluie HCl cu THCl / Na2CO3 = 0,005300 g/ml. Masa (g)
Na2CO3 n 100 ml soluie de analizat este egal cu:
A. 1,0600; D. 0,0530;
B. 0,5300; E. 0,1060.
C. 5,3000;
5. Se consider srurile de sodiu i potasiu a acizilor slabi: HCOOH (pK a = 3,75), CH3COOH (pKa = 4,76), C6H5COOH (pKa
= 4,20), HCN (pKa = 9,30). Care din srurile enumerate mai jos pot fi titrate direct cu soluie 0,1 molar de HCl n
soluii apoase?
A. HCOONa; D. C6H5COONa;
B. CH3COOK; E. CH3COONa.
C. KCN;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. La titrarea bazei slabe B cu HCl saltul pH-ului pe curba de titrare va crete:


A. cu ct pKbB este mai mare; D. cu ct c(B) este mai mare;
B. cu ct pKbB este mai mic; E. cu ct c(HCl) este mai mare.
C. cu ct KbB este mai mic;
2. Factorul de concentraie F a soluiei titrate (sau coeficientul de corecie K a soluiei titrate) reprezint:
A. ; C. E.
c B pr . T B teor . T B / A pr .
F F ; F
c B teor . T B pr . T B / A teor .
B. D. .
c B teor . T B / A teor .
F ; F
c B pr . T B / A pr .
;
3.Reac
iile
utiliz
ate n
titrim
etrie
trebui
e s
satisf
ac
urmt
oarel
or
cerin
e:
A. sa se desfoare cantitativ; D. nu trebuie s se complice cu reacii
B. sa se desfoare cu o vitez mare; suplimentare;
C. s fie reversibil; E. s existe o metod de fixare a punctului
de echivalen.
4.La
titrare
a
unui
acid
tare
cu
baz
tare
valoa
rea
pH-
ului
n
punct
ul de
echiv
alen
nu
depin
de de:
A. natura acidului; D. concentraia bazei;
B. concentraia acidului; E. temperatura soluiilor ce se titreaz.
C. ordinea de titrare;
5. H3BO3 (pKa = 9,2) nu poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. H2O; C. CH3COOH; E. piridin.
B. HCOOH; D. NH3 lichid;
VARIANTA 12

1. Curba de titrare a acidului slab (Ka = 10-4) cu baz tare. (12 p.)

2. Dozarea hidroxidului de potasiu. (8 p.)

Problema: (10 p.)

La titrarea n mediu de acid acetic anhidru a unui aminoacid chimic pur cu masa 0,1311 g s-au consumat 21,50 ml soluie
HClO4 cu concentraia molar egal cu 0,0812 moli/l. S se calculeze masa molar a aminoacidului, care se comport ca o baz
monoprotonic.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Masa (g) de (NH4)2SO4 (Mr = 132,14) n 200 ml soluie cu concentraia molar a echivalentului 0,0500 moli/l este egal
cu:
A. 6,6070; D. 13,2140;
B. 0,6607; E. 1,3214.
C. 0,0330;
2. Concentraia molar a echivalentului acidului sulfuric n soluia de 54% si = 1,435 g/ml este egal cu:
A. 3,950; D. 0,7901;
B. 0,3950; E. 7,901.
C. 15,814;
3. La titrarea soluiei 0,2 molare de acid slab HA (pK a=6) cu soluie NaOH de aceeai concentraie, pH-ul n punctul de
echivalen va fi egal cu:
A. 10,0; D. 9,5;
B. 12,5; E. 9,65.
C. 10,5;
4. Se titreaz soluia 0,01 molar de acid slab HA (pK a=4) cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de
titrare va constitui:
A. 2,7 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
B. 3,7 uniti pH; E. 5,4 uniti pH.
C. 3,0 uniti pH;
5. Titrul soluiei substanei A reprezint:
A. masa unui ml de soluie a substanei A;
B. raportul dintre masa substanei A i volumul solventului n care ea e dizolvat;
C. masa (g) substanei A, ce se conine ntrun ml soluie a acestei substane;
D. raportul dintre masa soluiei substanei A i masa substanei A;
E. masa unui l de soluie a substanei A.

Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. NH3 + HCl; D. CH3COOH + KOH;
B. HCl + NaOH; E. KCN + HCl.
C. HCOOH + NaOH;
2. Titrul unei soluii este:
A. masa (g) unui ml de soluie; D. raportul dintre masa (g) substanei din
B. masa (g) substanei ce se conine ntr-un soluie i volumul (ml) acestei soluii;
ml de soluie; E. masa substanei A care este echivalent
C. masa (g) unui l de soluie; cu un ml de soluie titrat B.
3. La titrarea acidului slab HA cu NaOH saltul pH-ului pe curba de titrare va fi mai mic n cazul cnd:
A. valoarea pKaHA este mai mic; D. KaHA este mai mic;
B. valoarea pKaHA este mai mare; E. c(NaOH) este mai mare.
C. KaHA este mai mare;
4. La titrarea soluiei 0,1 molare de baz slab B (pKb = 4) cu soluie 0,1 molar de HCl, eroarea de indicator nu va
depi 0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
5. H3BO3 (pKa = 9,2) poate fi titrat direct cu soluie titrat de KOH n solvenii:
A. H2O; C. CH3COOH; E. piridin.
B. HCOOH; D. NH3 lichid;
VARIANTA 13

1. Metoda volumetric prin reacii acido-bazice (esena, titranii, substane standard, acidimetria i alcalimetria). (12 p.)

2. Dozarea NaOH i Na2CO3 cnd sunt prezeni concomitent n soluie. (8 p.)

Problema: (10 p.)

La 0,7500 g H2C2O42H2O s-a adugat 25,00 ml soluie de KOH, iar excesul de soluie KOH s-a titrat cu 4,02 ml soluie HCl
cu c(HCl) = 0,1250 moli/l s se calculeze concentraia molar a soluiei de KOH.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Volumul de ap (ml), care trebuie de adugat la 1200 ml soluie cu c(HCl) = 0,24 moli/l pentru a obine soluie 0,20
molar de HCl, este egal cu:
A. 1440; D. 240;
B. 440; E. 200.
C. 144;
2. n care din titrrile artate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. HNO3 + NaOH; D. KOH + HCl;
B. HCOOH + NaOH; E. NH3 + HCl.
C. CH3COOH + KOH;

3. Se titreaz soluia 1 molar de HCl cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de titrare va constitui:
A. 8,0 uniti pH; D. 3,4 uniti pH;
B. 5,4 uniti pH; E. 7,4 uniti pH.
C. 6,0 uniti pH;

4. Titrul soluiei de KOH este egal cu 0,005611 g/ml. T(KOH/H2C2O42H2O) (g/ml) este egal cu:
A. 0,004978; D. 0,01260;
B. 0,002489; E. 0,006303.
C. 0,005611;

5. pT al fenolftaleinei este egal cu:


A. 8,0; D. 9,0;
B. 10,0; E. 7,0.
C. 4,0;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se consider bazele slabe monoacide: NH3 (pKb = 4,75), nicotinamida (pKb = 11,7), hexametilentetramina (pKb = 8,9),
amidopirina (pKb = 8,8) i dimetilamina (pKb = 3,00). Care din aceste baze pot fi direct titrate cu soluie titrat de acid tare
n ap?
A. nicotinamida; D. dimetilamina;
B. NH3; E. hexametilentetramina.
C. amidopirina;

2. Care din substanele enumerate mai jos se aplic n calitate de substane etalon la standardizarea soluiei titrate de
lucru n metoda acidimetric?
A. KOH; D. Ca(OH)2;
B. Na2CO3; E. CaO.
C. Na2B4O710H2O;
3. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. CH3COOH + NaOH; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. NH3 + HNO3; E. KOH + HCl.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;
4. La titrarea bazei slabe B cu HCl saltul pH-ului pe curba de titrare se va micora:
A. la micorarea KbB; D. la micorarea c(HCl);
B. la micorarea pKbB; E. la mrirea pKbB.
C. la micorarea c(B);

5. La titrarea unui acid slab cu baz tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen nu depinde de:
A. concentraia acidului; D. ordinea de titrare;
B. natura acidului; E. concentraia bazei.
C. natura bazei;
VARIANTA 14

1. Titrarea amestecurilor de acizi sau a acizilor polibazici. (12 p.)

2. Dozarea srurilor de amoniu prin metoda prin deferen. (8 p.)

Problema: (10 p.)

La titrarea unei probe cntrite cu masa egal cu 0,4478 g ce conine Na 2CO3, NaHCO3 i NaCl, s-au consumat n prezena
fenolftaleinei 18,80 ml de acid clorhidric cu concentraia molar egal cu 0,1998 moli/l. La titrarea aceleiai probe n prezena
metiloranjului s-au consumat 40,00 ml de sol. HCl. Calculai prile de mas (%) a Na 2CO3 i NaHCO3 n modelul de analizat.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se titreaz soluia 0,01 molar de baz slab B (pK b = 5) cu soluie HCl de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de
titrare va constitui:
A. 1,3 uniti pH; C. 0,7 uniti pH; E. 2,0 uniti pH.
B. 3,7 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
2. Se consider soluia cu c(HCl) = 0,1250 moli/l. Titrul n raport cu CaO (g/ml) a acestei soluii este:
A. 0,007010; C. 0,003505; E. 3,5050.
B. 2,2321; D. 0,004563;
3. Relaia dintre concentraia molar c(A) i partea de masa (A) a soluiei A, este:
A. c(A) = A 10 ; A 100
D. c(A) = ;
A 10 M A
B. c(A) = ;
M A A 10
E. c(A) = .
M A V A
C. c(A) = ;
A 10
4. La titrarea soluiei 0,1 molare HCl cu soluie NaOH de aceeai concentraie n prezena fenolftaleinei (pT = 9), eroarea de
indicator (eroarea hidroxilic) (%) va constitui:
A. -0,20; C. +0,02; E. +2,00.
B. +0,20; D. -0,02;
5. Masa (g) H2C2O42H2O (Mr = 126,07), necesar pentru prepararea a 250 ml soluie de acid oxalic cu concentraia molar a
echivalentului 0,0200 moli/l, este egal cu:
A. 0,3152; C. 0,0746; E. 0,225.
B. 0,6300; D. 0,4500;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se consider bazele slabe monoacide: NH3 (pKb = 4,75), nicotinamida (pKb = 11,7), etanolamina (pKb = 4,75),
amidopirina (pKb = 8,8) i dimetilamina (pKb = 3,00). Care din aceste baze nu pot fi direct titrate cu soluie titrat de
acid tare n ap?
A. nicotinamida; C. amidopirina; E. etanolamina.
B. NH3; D. dimetilamina;
2. La titrarea soluiei 0,1 molare de acid slab HA (pKa = 4) cu soluie 0,1 molare de NaOH, eroarea de indicator va fi mai
mare de 0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
3. La titrarea unui baze slabe cu acid tare saltul pH-ului pe curba de titrare este funcie a:
A. naturii acidului; D. concentraiei soluiei de baz;
B. ordinii de titrare; E. concentraiei soluiei de acid.
C. pKb a bazei;
4. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH < 7?
A. CH3COOH + NaOH; D. Na2CO3 + 2HCl;
B. NH3 + HNO3; E. KOH + HCl.
C. Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl;
5. Formulele de calcul a titrului titrantului B sunt:
c B M B 1
A. T B ; M B
1000 z B
1 1 D. T B T B / A ;
c B M B 1
B. z z ; M A
T B zA
1000
E. T B T B / A M A 1000 .
C. T B c B M B ;
VARIANTA 15

1. Erori de indicator n volumetria acido-bazic. (12 p.)

2. Prepararea i standardizarea soluiei de lucru n alcalimetria. (8 p.)

Problema: (10 p.)

Care este masa de KOH i K 2CO3 ce se conine n proba cntrit a preparatului tehnic de hidroxid de potasiu, dac la
dizolvarea ntr-un volum arbitrar de ap i la titrarea soluiei obinute n prezena fenolftaleinei s-au consumat 22,40 ml soluie
HCl cu concentraia molar egal cu 0,09500 moli/l, iar la titrarea n prezena metiloranjului 25,80 ml de aceeai soluie?
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Relaia dintre titrul soluiei substanei A i concentraia molar a acestei soluii este:
A. T ( A) c A V A ; D. T ( A) c A M A 1000 ;
m A c A 1000
B. T ( A) ; E. T ( A) .
c A V A M A
c A M A
C. T ( A) ;
1000
2. Masa probei (g) de Na2B4O710H2O (Mr = 381,4), necesar pentru prepararea a 100 ml soluie cu concentraia molar a
echivalentului 0,1 moli/l, este egal cu:
A. 3,814; D. 2,014;
B. 1,007; E. 1,907.
C. 0,1907;
3. Se titreaz soluia 0,1 molar de acid slab HA (pK a=4) cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de
titrare va constitui:
A. 2,7 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
B. 3,7 uniti pH; E. 5,4 uniti pH.
C. 3,0 uniti pH;
4. La titrarea unei baze slabe (pKb = 5) cu soluie titrat de HCl punctul de echivalen se gsete n mediu:
A. neutru; D. puternic acid;
B. bazic; E. puternic bazic.
C. slab acid;
5. Formula echivalentului acidului fosforic la titrarea lui cu soluie titrat de KOH n prezena fenolftaleinei ca indicator este:
A. H3PO4; D. H3PO4;
B. H3PO4; E. Nu se titreaz.
C. H3PO4;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se consider srurile: CH3COOK, KCN, CH3COONa, Na2CO3 i HCOONa. Care din aceste sruri pot fi direct titrate
cu soluie titrat de HCl n ap dac se tie, c pKa(CH3COOH)=4,76; pKa(HCN)=9,3; pKa(HCO3-)=10,3; i
pKa(HCOOH)=3,75?
A. CH3COOK; D. KCN;
B. CH3COONa; E. Na2CO3.
C. HCOONa;
2. La titrarea unui acid tare cu baz tare saltul pH-ului pe curba de titrare este funcie a:
A. naturii substanelor ce reacioneaz; D. concentraiei soluiei de baz;
B. masei molare a acidului; E. ordinii de titrare.
C. concentraiei soluiei de acid;
3. La titrarea soluiei 0,1 molare de baz slab B (pKb = 4) cu soluie 0,1 molar de HCl, eroarea de indicator va fi mai
mare de 0,1% n cazul utilizrii indicatorilor:
A. fenolftaleinei (pT = 9); D. metiloranjului (pT = 4);
B. turnesolului (pT = 7); E. tropeolina 00 (pT = 2).
C. rou de metil (pT = 5);
4. n care din titrrile enumerate mai jos punctul de echivalen corespunde pH = 7?
A. HNO3 + NaOH; D. NH3 + HCl;
B. CH3COOH + NaOH; E. NaHCO3 + HCl.
C. HCl + KOH;
5. Reaciile utilizate n titrimetrie trebuie s satisfac urmtoarelor cerine:
A. sa se desfoare cantitativ; D. nu trebuie s se complice cu reacii
B. sa se desfoare cu o vitez mare; suplimentare;
C. s fie reversibil; E. s existe o metod de fixare a punctului de
echivalen.
VARIANTA 16

1. Volumetria prin reacii acido-bazice. Titrarea srurilor. (12 p.)

2. Acidimetria. Dozarea amoniacului (determinarea concentraiei de mas (g/100ml) a unei soluii de amoniac). (8 p.)

Problema: (10 p.)

Calculai titrul soluiei de H2SO4, dac la titrarea unei probe cntrite de Li2CO3, cu masa egal cu 0,1551 g, s-au consumat
18,18 ml de aceast soluie.
Teste compliment simplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Se titreaz soluia 1 molar de acid slab HA (pK a = 4) cu soluie KOH de aceeai concentraie molar. Saltul pe curba de
titrare va constitui:
A. 2,7 uniti pH; D. 1,7 uniti pH;
B. 3,7 uniti pH; E. 5,4 uniti pH.
C. 3,0 uniti pH;

2. Se consider soluia cu c(Na2CO3) = 0,0500 moli/l. Titrul soluiei de Na2CO3 (g/ml) este egal cu:
A. 0,002650; D. 0,4717;
B. 0,005300; E. 0,2650.
C. 0,9434;

3. Concentraia molar a acidului clorhidric de 13,50% i = 1,065 g/ml este egal cu:
A. 0,3477; D. 3,943;
B. 3,477; E. 0,3943.
C. 2,876;

4. Formula echivalentului acidului fosforic la titrarea lui cu soluie titrat de KOH n prezena metiloranjului ca indicator este:
A. H3PO4; D. H3PO4;
B. H3PO4; E. H3PO4.
C. Nu se titreaz;

5. La titrarea a 10,00 ml soluie de NH 3 s-au consumat 12,00 ml soluie HCl cu THCl / NH 3 = 0,001700 g/ml. Masa (g) NH 3 n
100 ml soluie de analizat este egal cu:
A. 0,2040; D. 0,01417;
B. 0,0204; E. 0,1417.
C. 0,1700;
Teste compliment multiplu: (2 p. pentru fiecare test)

1. Acetatul de potasiu (pKa(CH3COOH)=4,76) nu poate fi titrat direct cu soluie titrat de HClO4 n solvenii:
A.H2O; D.CH3COOH;
B. C2H5OH; E. HCOOH.
C. piridin;
2. La titrarea unei baze slabe cu acid tare valoarea pH-ului n punctul de echivalen nu depinde de:
A. ordinea de titrare; D. natura acidului;
B. concentraia bazei; E. concentraia acidului.
C. constanta de bazicitate a bazei;
3. Care din substanele enumerate mai jos se aplic n calitate de substane etalon la standardizarea soluiei titrate de lucru n
metoda alcalimetric?
A. H2C2O42H2O; D. H2C4H4O4;
B. H2SO4; E. H3PO4.
C. HCl;
4. Titrul titrantului B n raport cu substana de dozat A este:
A. masa substanei A (g) care reacioneaz fr C. raportul dintre masa (g) substanei A i
rest cu 1 ml soluiei titrat B; volumul (ml) soluiei titrantului B;
B. raportul dintre masa (g) substanei B i D. masa (g) unui ml de soluie a substanei A;
volumul (ml) soluiei substanei A; E. masa (g) unui ml de soluie a substanei B.
5. La titrarea unei soluii de analizat volumul soluiei HCl consumat n prezena metiloranjului e de dou ori mai mare dect cel
consumat n prezena fenolftaleinei. n soluia de analizat se conine:
A. NaOH;
B. Na2CO3;
C. NaHCO3;
D. 0,1 moli
NaOH + 0,1
moli
NaHCO3;
E. 0,1 moli
Na2CO3 +
0,1 moli
NaHCO3.