Sunteți pe pagina 1din 6

Educatoare: Popescu Maria Magdalena

G.P.N. Foleştii de Sus


Judeţul Vâlcea

Eu Și lumea mea
TEMA: CINE SUNT/SUNTEM?

SUBTEMA:
EU ŞI LUMEA MEA

Nivelul : II

Obiective cadru pe domenii experiențiale:

Domeniul Limbă şi Comunicare:


 Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor
structurilor verbale orale

 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic

Domeniul Știinţe:
 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia

Domeniul Om şi Societate:
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de
sine şi faţă de ceilalţi
 Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă)
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică

Domeniu Estetic şi Creativ:


 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii

Domeniul Psihomotric:
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a
deprinderilor însuşite
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate

Obiective de referinţă vizate:

Domeniul Limbă şi Comunicare:


 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât
şi în calitate de auditor
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a
relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical
 Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini
Domeniul Știinţe:
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă.
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori
să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
 Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare şi
realizare de experimente
 Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi.
 Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în viaţa de
zi cu zi sau în poveşti, povestiri.
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi
interdependenţa dintre ele.

Domeniul Om şi Societate:
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de
securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale
activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie
a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă,
grupul de joacă)
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă,
armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse
în cadrul activităţilor practice.

Domeniu Estetic şi Creativ:


 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice
 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale
 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată

Domeniul Psihomotric:
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare)
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fair-play

Durata: 4 săptămâni
Loc de desfășurare: sala de grupă, curtea grădiniței
Centre de interes deschise:

BIBLIOTECA CONSTRUCŢII ARTĂ


- cărţi - truse: Arco,Lego, Logi II - creioane colorate, carioca
- reviste - pioneze colorate - tempera, pensule
- fişe de lucru - plastilină, suport de lucru
- imagini ppt - hârtie colorată, foarfece,
- jetoane lipici
- planşe tematice - cărţi de colorat
- fişe de lucru
- materiale din natură.
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
-păpuşi, haine pentru - enciclopedia copiilor - puzzle
păpuşi - calendarul naturii - joc Alegeţi şi grupaţi
-trusă Mica gospodină, -calculator,TV - fişe de lucru
De-a doctorul -radiocasetofon - jetoane cu obiecte din
- jucării de pluș - fructe, legume, diferite bucătărie, cu membrii familiei,
alimente. alimente, activități ale copiilor

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce nu știm și vrem să aflăm?

Suntem oameni De ce creştem?


Ştim cum arătăm De ce suntem diferiţi unii de alţii?
Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi femei) Ce rol are fiecare în familia lui?
Cu ce se îmbracă fetele şi băieţii. Care sunt drepturile copiilor?
Avem părinţi, fraţi, surori, bunici- o familie Ce rol are fiecare parte componentă a corpului și
Locuim în casă la curte, avem vecini care sunt organele de simţ?
Ca să fim sănătoşi trebuie să ne spălăm. Ce înseamnă să ai o viaţă sănătoasă?
Fructele şi legumele sunt sănătoase pentru De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?
organism Cum trebuie sa ne comportăm în situaţii
Fructele se pot consuma... problemă?
Sportul înseamnă sănătate. Ce vitamine conţin fructele şi legumele şi la ce
folosesc?
Care sunt alimenetele sănătoase şi mai puţin
sănătoase?
Care sunt vitaminele de care are nevoie
organismul pentru a se dezvolta?
Ce se întîmplă dacă nu facem sport?

SCRISOARE ADRESATĂ PĂRINŢILOR


Stimaţi părinţi, în perioada 10.10- 28.10.2011, vom desfăşura proiectul tematic Eu Și lumea
mea. Doresc să îmbogăţesc sfera de cunoştinţe a copiilor cu lucruri interesante despre aspecte legate
de familie, corpul uman, igiena organismului, alimentaţia sănătoasă şi importanţa sportului pentru
organism.
Vă rog să discutaţi cu copiii despre aceste aspecte și importanţa lor. Dacă aveţi materiale
(pliante, jetoane, reviste) legate de tema noastră, vă rugăm să ne ajutați pe perioada derulării
proiectului.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi cooperare!

Preșcolarii și educatoarea grupei

EVALUAREA PROIECTULUI

Evaluarea proiectului s-a materializat prin expunerea lucrărilor pentru a fi văzute şi apreciate de
către părinţi şi prin prezentarea fotografiilor realizate pe parcursul proiectului.
HARTA PROIECTULUI

Familia mea
Membrii familiei
Activități
Locuința
Drepturi și obligații în familie

SIMŢURILE MĂ AJUTĂ HRĂNEŞTE-TE SĂNĂTOS!


Corpul uman Alimente sănătoase / alimente
Organe de simț nesănătoase
Igiena organismului Vitaminele – izvor de sănătate
Reguli pentru o viață sănătoasă
Eu Și lumea mea

GrĂDINIȚA
Drepturi și obligații în grădiniță

S-ar putea să vă placă și