Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT

TEMATIC

G.P.N SĂHĂTENI
INSTITUTOR MIHAELA DÂRSTARU
ZÂNA TOAMNĂ
PROIECT TEMATIC
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?
NIVELUL II (5-7 ANI)

DURATA 5 SĂPTĂMÂNI (28.09 – 30.10. 2009)

LOC DE DESFĂŞURARE: GRĂDINIŢĂ, NATURĂ

RESURSE MATERIALE: cărţi, atlas botanic, fructe, legume, flori, coşuri,


jetoane, pliante, frunze, planşe.

RESURSE UMANE: copii, părinţi, bunici, personalul grădiniţei

HARTA PROIECTULUI:

GALBENE ŞI ROŞII FRUNZE

DULCEAŢA FRUCTELOR DE TOAMNǍ

ZÂNA TOAMNǍ GRǍDINA DE LEGUME TOAMNA

CORONIŢA TOAMNEI

CARNAVALUL TOAMNEI
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENTIALE

Domeniul limbă şi comunicare


Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală , de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
Domeniul ştiinţe
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere , cifre , unităţi de măsură
întrebuinţând un vocabular adecvat;
Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător;
Domeniul om şi societate
Imbogăţirea cunoştinţelor despre material şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor
produse simple;
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţii cu ceilalţi
Domeniul estetic şi creativ
Formarea capacităţilor de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi
forme obiecte din mediul înconjurător.
Domeniul psihomotric
Stimularea calităţilor intelectuale de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite

OBIECTIVE DE REFERINŢǍ:

 dezvoltarea capacităţii de înţelegere a mediului înconjurător precum şi


stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene naturale;
 dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 consolidarea cunoştinţelor referitoare la aspectul, gustul şi rolul fructelor
şi al legumelor în creşterea şi dezvoltarea organismului uman;
 formarea deprinderilor practic-gospodăreşti, folosirea cuvintelor şi a
expresiilor specifice acestora;
 însuşirea şi respectarea unor norme elementare şi obligatorii de igienă şi
de comportare civilizată;
 aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la flori;
 familiarizarea copiilor cu procesul de creştere şi dezvoltare a florilor,
precum şi cunoaşterea condiţiilor de care depind aceste procese;
 cunoaşterea modului de îngrijire a plantelor şi punerea în practică a
cunoştinţelor dobândite.

CENTRE DE INTERES DESCHISE


Bibliotecă Artă Joc de rol
- caiete de lucru - carioca, acuarele, - set de bucătărie
- fişe suport pensule - borcane plastic
- coli de scris, - plastilină, planşete pentru conserve
creioane - coli desen - coşuri
- albume, imagini - carton colorat
- cărţi, reviste, - foarfece
planşe - material din natură
- tăbliţe magnetice (frunze uscate,
litere fructe şi legume de
- imagini PPT sezon)
Construcţii Ştiinţă
- Cuburi lemn - Enciclopedie
- Tangram - CD, DVD
- Arco - Hărţi
- Mozaic - Puzzle
- Materiale din - Ierbare
natură - Atlas

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIU COPIII CE DORESC SǍ AFLE


o Toamna se coc fructele şi o Ce este ploaia şi de unde vine?
legumele o De ce se usucă frunzele?
o Toamna cad frunzele o Cum se păstrează fructele şi
o Toamna plouă legumele?
o Oamenii culeg roadele din o De ce s-a răcit aşa de mult
grădini, livezi şi vii afară?
o Fructele şi legumele sunt o Ce vitamine conţin fructele şi
alimente legumele?
o Înainte de a le consuma atât o Care sunt E-urile folositoare sau
legumele cât şi fructele trebuie dăunătoare?
spălate o Ce sunt sucurile naturale? Cum
o Fructele se pot consuma se prepară?
proaspete, în compot sau sub o Cum cresc florile?
formă de gem ori dulceaţă o De ce nu au toate aceeaşi
o Florile sunt frumoase şi colorate culoare?
o Florile cresc în grădină o De ce trebuie să stropim florile
o Florile se pun în vază din grădină?
o Oamenilor le place să dăruiască o De ce săpăm pământul din jurul

flori florilor?

CENTRUL TEMATIC: a fost dotat pe timpul desfăşurării acestui proiect cu un


atlas botanic, cărţi cu poezii şi cărţi ilustrate despre toamnă jetoane cu fructe,
fructe , legume şi flori naturale, legume, domino şi puzzle-uri cu fructe şi
legume şi a fost îmbogăţit cu lucrări realizate de copii.
SRISOARE CǍTRE PǍRINŢI

DRAGI PǍRINŢI,

Vă aducem la cunoştinţă că începând de luni, 28 septembrie anul curent şi


până vineri, 30 octombrie anul curent copiii grupei pregătitoare vor organiza şi
desfăşura un proiect de cercetare cu tema ,,ZÂNA TOAMNǍ” .
În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi
cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii

din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de către copiii


dumneavoastră la gradiniţă ( fructe, legume, flori,
dovlecei, tărtăcuţe, frunze, porumb, seminţe)
Toate acestea constituie bazele pentru alcătuirea şi definitivarea unei
HǍRŢI pe această temă , a unui inventar de probleme ce vor fi dezbătute şi
cercetate ulterior.
Vă anunţăm, de asemenea, că prezentarea şi concluzionarea muncii de
proiect cu acestă temă se va face de către copii, vineri, 30 octombrie anul curent
ora 10, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!


MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE

Mediatizare, parteneriate, diseminare în cadrul comisiei metodice, filme ,


fotografii, simpozioane

FINALITATEA PROIECTULUI: organizarea şezătorii ,,Carnavalul toamnei” şi


a expoziţiei ,,Hărnicei şi hărnicuţe”, unde vor fi afişate toate lucrările copiilor.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Într-o dimineaţă când am ajuns la grădiniţă, am găsit căzute în faţa grădiniţei
mai multe frunze. Am luat câteva de diverse forme şi culori şi le-am dus î
năuntru, unde le-am aşezat pe o măsuţă. La sosire copiii le-au observat şi au
început să pună întrebări : ,,De unde sunt frunzele? , De ce au căzut?, De ce sunt
astfel colorate? , De unde vine ploaia? , De ce sunt numai patru anotimpuri?
Am notat toate aceste întrebări iar proiectul a primit denumirea ,,ZÂNA
TOAMNǍ” pentru că am vrut să subliniez bogăţia culorilor, a recoltelor
precum şi bucuria oamenilor care îşi strâng în acest anotimp roadele muncii lor
de peste an.
Ţinând cont de ceea ce îi interesa pe copii, am stabilit temele care vor
compune harta proiectului şi activităţile care îi vor ajuta să găsească
răspunsuri la întrebările care îi frământă.
Atât harta cât şi inventarul de probleme au rămas afişate în clasă pentru a
putea fi completate cu problemele care vor apărea.
Apoi am întocmit planificările săptămânale şi am stabilit activităţile care îmi
vor permite să satisfac nevoile de cunoaştere ale copiilor.
Pe lângă aceste activităţi de grup, au fost planificate altele care să se
desfăşoare cu grupuri mici de copii, la ariile de stimulare. Toate au fost în
concordanţă cu subiectul proiectului şi cu activităţile zilnice, precum şi cu
dorinţa şi interesul copiilor de a descoperi lucruri noi, de a găsi explicaţia unor
fenomene din natură.
În fiecare zi copiii s-au bucurat de ceea ce au realizat împreună dar şi de
finalitatea imediată.Părinţii au fost anunţaţi despre intenţiile pe care le aveam şi
despre tema proiectului fiindcă am avut nevoie să ne ajute să procurăm
materialele necesare şi să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus.
După ce am planificat activităţile am gândit modalitatea de desfăşurare a
fiecărui proiect şi am stabilit metodele şi procedeele prin care voi încerca să
desfăşor integrat activităţile în fiecare zi.
Activităţile zilnice s-au derulat după un anumit scenariu, copiii fiind
motivaţi, iar spaţiul, materialul şi timpul le-au permis să se implice în
desfăşurarea activităţilor preferate şi le-au oferit posibilitatea ca, prin joc, să
găsească răspunsuri la întrebările lor şi să-şi formeze unele deprinderi de lucru.
De asemenea, am avut grijă ca munca în echipă să ofere fiecărui copil
satisfacţia că a contribuit la realizarea sarcinii de lucru, aceasta fiind, de fapt,
finalitatea fiecărui proiect de activitate desfăşurat.
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA:ZÂNA TOAMNǍ - GALBENE ŞI ROŞII FRUNZE

DATA MATERIAL
ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE OBSERVAŢII
ZIUA DIDACTIC
A.D.P. Cum salut?(întâlnirea de dimineaţă) Ne pregătim pentru activităţi.
A.L.A. Să vorbim frumos despre ZÂNA TOAMNǍ - discuţii libere; Copacul sârmă
L
cu coroana rotundă (îndoirea sârmei); Joc de mişcare – Bate vântul frunzele caiet de desen
28. U
A.D.E. Activitate integrată: ,,Frunze ruginii” (D.S. , D.E.C.) ,,Frunza “ de Emil creioane
09. N
Gârleanu – lectura educatoarei; Galbene şi roşii frunze-desen colorate
I

A.D.P. De vorbă cu fiicele anului…( întâlnirea de dimineaţă) Ne pregătim


M pentru activităţi. (deprinderi de autoservire) Opţional – Casuţa poveştilor acuarele
29. A A.L.A. Artă- Amprentele frunzelor ; Parcul în anotimpul toamna –construcţii foi
09. R Joc lniştitor – Mirosim o floare cuburi
Ţ A.D.E. Activitate integrată ,, Frunze ruginii cad pe cărări”(D.L.C., foi
I D.O.S.),,Frunze triste” de G. Coşbuc- memorizare; Covor de frunze uscate - frunze
lipire lipici
M A.D.P. Ne cunoaştem colegii? Cine lipseşte? De ce? Ne pregătim pentru
I activităţi.
E creioane
30. R A.L.A. De ce mor plantele? – ştiinţă; Exerciţii grafice pregătitoare pentru caiete
09. C scriere Joc de mişcare-Ţăranul e pe câmp jetoane
U fişe
R A.D.E. (D.S.) Alegeţi şi grupaţi!- exerciţii cu material individual- formare de
I mulţimi după criteriul formă , mărime; (D.E.C) - ,,Ploia”
A.D.P. Cine sunt? Câţi ani am? Ne pregătim pentru activităţi. Opţional limba frunze
01. J engleză foi
O A.L.A. Pictură- Cu umbrela la plimbare; Înşirăm frunze – înşirare pe sârmă acuarele
10. I A.D.E. (D.O.S.) – Copiii, prietenii copacilor-lectură după imagini-educaţie jetoane
ecologică; (D.S)- Frunze colorate-formare de mulţimi după criteriul formă, fise
culoare , mărime
V A.D.P. Povestea mea ( întâlnirea de dimineaţă) De ce frunzele plutesc iar
I pietrele se scufundă? - experiment foi
02. N A.L.A. De ce îngălbenesc frunzele?-ştiinţă; Hore fetiţelorşi băieţilor-decupare frunze
10. E de frunze, lipire lipici
R A.D.E. Activitate integrată,,De vorbă cu toamna” (D.L.C; D.P.M) ,, Unde a
I zburat rândunica?-lectura educatoarei; ,,Mergem prin păduri”-deplasare în
mers spre diferite direcţii cu diferite poziţii de braţe
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ – DULCEAŢA FRUCTELOR DE TOAMNǍ

DATA MATERIAL
ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE OBSERVAŢII
ZIUA DIDACTIC
A.D.P. Mere, gutui, nuci şi pere – vitamine şi putere (întâlnirea de
dimineaţă).Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi acuarele
L
autoservire) fructe
05. U
A.L.A. Coşuleţe pentru mere-construcţii; La piaţă-joc de rol. Joc de mişcare – cuburi
10. N
Mirosul fructelor caiete
I
A.D.E. Activitate integrată: ,,S-au copt fructele-n livadă” (D.Ş., D.E.C), Coşul
cu fructe preferate-pictură, observare
A.D.P. De vorbă cu copacii… Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de
M ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Casuţa poveştilor
06. A A.L.A. Recunoaşte-mă după gust!- joc senzorial;Bibliotecă - Exerciţii grafice caiete
10. R pregătitoare pentru scriere – Ţăranul e pe câmp – joc cu cânt creioane
Ţ A.D.E. Activitate integrată ,,Chipul fructelor’’ (D.L.C., D.O.S.) Glasul fructe
I fructelor – memorizare , Confecţionăm jucării din fructe
M
I A.D.P. Vitamina izvor de sănătate; Învăţăm să mâncăm sănătos (întâlnirea de lipici
E dimineaţă) Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi şabloane
07. R autoservire) hârtie glase
10. C A.L.A. Coşul cu fructe-lipire; ,, În livadă”-citire de imagini-bibliotecă. Joc e jetoane
U mişcare-Coşuleţul s-a rupt-joc distractiv fişe
R A.D.E. (D.Ş.) ,,Mere mari, mere mici”-exerciţii cu material individual-
I ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după
criteriul mărime; (D.E.C) - ,,Culesul viilor”-predare cântec
A.D.P. Fructele şi sănătatea. Opţional limba engleză. Ne pregătim pentru
08. J activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) şabloane
O A.L.A. Şabloane cu fructe-desenăm şi colorăm;Joc sensorial – Fructe aromate culori
10. I (olfactiv) Joc: Câte unul pe cărare planşe
A.D.E. (D.O.S.) – Vitaminele – izvor de sănătate-convorbiri: (D.Ş)- Ordonare jetoane
în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul fişe
grosime; exerciţii cu material individual
V
I A.D.P. Ce voi face la sfârşitul săptămânii?(întâlnirea de dimineaţă). Ne foaie
09. N pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) lipici
10. E A.L.A. Fructe personificate - mototolire, lipire; Joc de masă Umbra fructelor hârtie creponată
R (din frunze) Plimbare în aer liber
I A.D.E. (D.L.C) ,,Unde a zburat rândunica?” repovestirea copiilor; (D.P.M)
Mers pe vârfuri, pe călcâie, Joc: Pas lângă pas
TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ- GRǍDINA DE LEGUME

DATA MATERIAL
ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE OBSERVAŢII
ZIUA DIDACTIC
A.D.P. Sosirea copiilor, Cum salut? Singurel mă îngrijesc.Ne pregătim pentru
activităţi. cuburi,roşii,
L
A.L.A. ,,Piaţa de legume”(construcţii); La aprozar (joc de rol) ; Joc de mişcare ardei, şabloane
12. U
–Ţăranul e pe câmp alte legume,
10. N
A.D.E. Activitate integrată: ,,Tava cu legume” (D.Ş., D.E.C.) observare, plastilină,
I
modelaj planşetă

A.D.P.Feţe vesele , feţe triste! (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru


M activităţi. (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional- Căsuţa
13. A poveştilor caiete
10. R A.L.A. Formaţi perechi(joc de masă); Artă; Exerciţii grafice pregătitoare creioane
Ţ pentru scriere Joc de mişcare-Mişcăm degeţelele planşe, foi
I A.D.E. Activitate integrată ,, Bogăţiile toamnei’’D.L.C,,Povestea nucii lipici
lăudăroase’’de V. Colin; D.O.S. ,,Coşul de legume al toamnei” – lipire legume

M A.D.P. Cum spălăm mâinile?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru


I activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
E A.L.A. ,,Hora legumelor”(colorare); Ce facem cu seminţele fişe
14. R legumelor(convorbire după imagini); joc-Braţe scurte, braţe lungi seminţe
10. C A.D.E. (D.Ş.) ,,Morcovi pentru iepuraşi”(ordonare în şir crescător şi imagini
U descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul grosime, lungime- jetoane
R exerciţii cu material individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamnă, da!”-de G.
I Teodosiu cântec
A.D.P. Discuţii libere. (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi. hârtie creponată
15. J (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional – limba engleză lipici
O A.L.A. ,,Vânăta”- mototolire, lipire ; Exerciţii grafice pregătitoare pentru coală
10. I scriere caiete
A.D.E. (D.O.S.) ,,Sănătate de la toate" de Ana Ciobanu-memorizare; (D.Ş)- creioane
Ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după jetoane
criteriul lăţime; exerciţii cu material individual caiete tip
V A.D.P. Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de
I ordine, disciplină şi autoservire legume
16. N creioane
10. E A.L.A. ,,Unde s-au ascuns legumele?’(joc de orientare spaţială), Şirag de colorate
R legume pentru uscat – activitate gospodărească coală
I A.D.E. Activitate integrată ,, Alaiul toamnei’’(D.L.C) ,,Ce ştim despre
legume?” (convorbire) (D.P.M) Mers pe o linie trasată pe sol cu păşire peste
obstacole Joc,,Suntem constructori”

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?


SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ- CORONIŢA TOAMNEI

DATA MATERIAL
ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE OBSERVAŢII
ZIUA DIDACTIC
A.D.P. Ce am făcut şn weekend?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru
activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire flori naturale
L
A.L.A. ,,Flori de toamnă”-observare – ştiinţă;Sere de flori-construcţii ; joc cuburi
19. U
liniştitor- Mirosim o floare foi de desen
10. N
A.D.E. Activitate integrată: Toamna şi florile ei (D.Ş., D.E.C.) ,,Crizantema” creioane
I
de O. Cazimir – memorizare; Buchetul de crizanteme-desen colorate

A.D.P. O zi din viaţa mea.(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru


M activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Căsuţa flori
20. A poveştilor fişe, carioci
10. R A.L.A. Să simţim mirosul- joc sensorial; Decorăm vaza de flori -artă; Joc de lipici
Ţ mişcare- Plouă, plouă, plouă acuarele
I A.D.E. D.L.C,,Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă-repovestirea
educatoarei; D.O.S. Vaza cu crizanteme – tratarea suprafeţelor
M A.D.P. Un zâmbet, o floare deprinderea de a oferi corect şi cu plăcere flori
I persoanelor dragi (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.
E (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) fişe
21. R plastilină
10. C A.L.A. Crizantema-modelaj; Joc de rol – Parada florilor; Dans popular- jetoane
U Alunelul
R
I A.D.E. (D.Ş.) Cine formează primul şirul crescător - exerciţii cu material
individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamnă, da!( cântec); Ploaia-joc muzical
A.D.P. Noi suntem copii cuminţi!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru cubuleţe
22. J activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional – Limba planşe
O engleză creioane
10. I A.L.A. Grădina cu flori-construcţii; Şerveţele cu flori de toamnă – desen colorate
decorativ jetoane
A.D.E. (D.S.) Formează repede şi bine şirul descrescător – Joc didactic; fişe
(D.O.S.) – Tatăl nostru ceresc! – să învăţăm o rugăciune
V A.D.P. Cum mi cer iertare când greşesc?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim
I pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
23. N A.L.A. ,,La florărie’’- colţul căsuţei; Crizantema de aur-pictură acuarele
10. E A.D.E. (D.L.C) Găseşte cuvântul potrivit-joc didactic;(D.P.M) Paşi succesivi foi
R înainte şi înapoicu oprire şi bătaieîn perechi. Dans popular ,,Haţegana”
I

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ - CARNAVALUL TOAMNEI


DATA MATERIAL
ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE OBSERVAŢII
ZIUA DIDACTIC
A.D.P. Pe aripi de vânt hoinar Brr! Ce frig este! deprinderea de a se îmbrăca
adecvat vremii planşe
L
A.L.A. De-a gospodinele(joc de rol); ,,Sunete corecte”(joc pentru exersarea jetoane
26. U
pronunţiei corecte- bibliotecă); Joc de mişcare – vântul leagănă uşor fructe
10. N
A.D.E. Activitate integrată: ,, Toamnă târzie” de Viorica Tomescu (D.Ş., flori
I
D.E.C.) memorizare, pictură legume

A.D.P. Întâlnire cu toamna în parc – discuţii libere. Ne pregătim pentru


M activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Căsuţa jetoane
27. A poveştilor planşe
10. R A.L.A. ,,Artă- Cărticica toamnei; ,, Căsuţa furnicii”-construcţii creioane
Ţ A.D.E. Activitate integrată D.S.,,Spune ce grupă de obiecte ai la dreapta ta, la colorate
I stânga ta, sus, jos?” (exerciţii cu material individual) (D.L.C.) ,,Greierele şi foi
furnica”Al. Donici
M A.D.P. Să facem schimb de frunze.(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim
I pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
E jetoane
28. R A.L.A. Cămara cu dulceţuri-joc de rol, Plimbare în aer liber; Joc de mişcare- creioane
10. C Bate vântul frunzele colorate
U fişe individuale
R A.D.E. Activitate integrată: Hai la carnaval! (D.Ş.) ,, Unde este grupa de pe,
I sub, lângă?” - exerciţii cu material individual; (D.O.S) - ,,Măşti pentru
carnaval”- decupare, colorare
A.D.P. Bunădimineaţa!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.
29. J (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional-Limba engleză
O A.L.A. Alege şi potriveşte-joc de masă; Ghici ghicitoarea mea!-bibliotecă cărţi
10. I A.D.E. (D.O.S.) Cei trei purceluşi – lectura educatoarei; (D.P.M.) – Paşi planşe
succesivi înainte şi înapoi, cu oprire şi bătaie, în perechi

V A.D.P. Ce zi frumoasă este astăzi!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim


I pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire
30. N A.L.A. Completează ce-i lipseşte anotimpului- joc intelectual; sărbătoarea diplome
10. E recoltei-joc de rol; Plimbare în aer liber stimulente
R A.D.E. activitate integrată(D.L.C. D.E.C) Carnavalul toamnei-şezătoare
I

S-ar putea să vă placă și