Sunteți pe pagina 1din 66

REVISTA ”Să cresc mare și voinic!

Nr. 1/2015

Publicație a proiectului de educație pentru sănătate


”Să cresc mare și voinic!”

ISSN 2393 – 5294 ISSN – L 2393 -5294


NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

MOTTO:
,,Educaţia sanitară nu este doar o transmitere a unor cunoştinţe, o documentare...
ci o integrare a regulilor de igienă în viaţa zilnică; este un com portament, o atitudine in
faţa vieţii.”
Pierre Delore

COLECTIVUL DE REDACȚIE
COORDONATOR:
prof. Vasilica Jinga-Petre

MEMBRI:
Prof. Viorica Ișan
Prof. Angela Morlovea
Prof. Florentina Ciulei

TEHNOREDACTARE:
prof. Vasilica Jinga-Petre

COPERTĂ:

prof. Vasilica Jinga-Petre

Autorii își asumă integral conținutul și autenticitatea materialelor.…

1
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

CUPRINS:
Argument – prof. Jinga-Petre Vasilica Pag. 3
Proiect educational ”Să cresc mare și voinic!”- prof. Angela Morlovea Pag. 4
Activități outdoor- prof. Ciusnel Alexandrina Pag. 7
Deprinderi alimentare- prof. Radu Oana Pag. 8
„Vreau să cresc sănătos”- prof.Maga Otilia Pag. 8
,,Creștem frumoși și sănătoși!”- prof. Nechita Corina Pag. 9
Sănătatea este cea mai importantă!- prof. Barbu Mihaela Pag. 9
”Toamna” – prof. Stoica Gabriela Florentina Pag. 10
Educația pentru sănătate- prof. Ciobanu Dorina Pag. 10
”Legumele” – prof.Irimioiu Mihaela Pag. 11
Educație pentru sănătate - prof. Tocariuc Irina Pag. 11
Un stil de viaţă sănătos – prof. Butca Daniela Pag. 12
Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă!- prof. Voicu Aurelia Pag. 13
“Salată de sezon”- prof. Mihalcea Florina Ramona Pag. 13
La Zimbrăria Neagra - Administrator Gabriela Nistor Pag. 14
Părinţi şi copii - Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 16
Sfaturi pentru părinţi- Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 17
Povestea lui Aricel – prof. Gena Grosu Pag. 21
Efectele televizorului asupra copiilor -prof. Jinga-Petre Vasilica Pag. 23
Cum alegem jucării potrivite copiilor de 3-5 ani- Prof. Ișan Viorica Pag. 28
Alimentația sănătoasă pentru copii - prof. Jinga-Petre Vasilica Pag. 31
1 măr pe zi = sănătate la puterea 5 - Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 40
”Vitaminel și Microbici” – Prof. Ciulei Florentina Pag. 42
Ghicitori ”asortate” cu un meniu săptămânal sănătos din grădinița noastră-Gabriela Nistor, Pag. 44
Liliana Ioniță
Reţete pe gustul micuţilor- Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 46
”Murdărica”- Prof. Gena Grosu Pag. 50
”Prietenii mei” - Prof. Gena Grosu Pag. 51
”Râs frumos”- Educatoare : Gherguș Rodica Pag. 51
”Ține minte!” - Educatoare: Badiu Lenuța, Turtoi Anișoara Pag. 52
Ghicitori pentru cei mici- prof. Voicu Aurelia Pag. 52
Ghicitori - Educatoare: Badiu Lenuța, Turtoi Anișoara Pag. 53
Ghicitori - Prof. Gena Grosu Pag. 54
Concurs -Prietenii sănătăţii - Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 55
FIȘE DE LUCRU
Domeniul Științe (Cunoasterea Mediului)- Educatoare : Gherguș Rodica Pag. 57
Știință - Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 58
Știință - Educatoare: Babencu Anișoara Pag. 59
Știință – Prof. Nicolae Georgeta Pag. 60
Știință – Prof. Nicolae Georgeta Pag. 61
Bibliotecă - Educatoare : Gherguș Rodica Pag. 62
Domeniul om și societate – Educație pentru sănătate Pag. 63
Cum evoluează greutatea și înălțimea copiilor de la naștere până la adolescență- Fete Pag. 64
Cum evoluează greutatea și înălțimea copiilor de la naștere până la adolescență- Băieți Pag. 65

2
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

ARGUMENT

Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni
corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia intelectuală, educaţia estetică,
educaţia civică, educaţia fizică, educaţia pentru sănătate,etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de
interdependenţă şi complementaritate, fapt ce-i conferă educaţiei în cadrul şcolii un caracter sistemic,
deschis şi dinamic.
Este bine ştiut că sănătatea reprezintă pentru om cea mai mare avuţie a sa. Acest lucru are ca
urmare situarea educaţiei pentru sănătate în primele locuri ale acestui sistem.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă de la o vârstă timpurie pentru că în această etapă
se dobândesc obiceiuri care sunt importante pentru activităţile ulterioare.
Motivăm alegerea acestei teme din dorinţa de a aduce un plus de cunostinţe referitoare la educaţia
pentru sănătate printr-o alimentaţie corectă, prin respectarea regulilor de igienă personală şi de grup
pentru a forma o conduită corectă şi responsabilă faţă de sănătatea noastră şi a celor din jur.
Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului
de viaţă cotidian . Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţa în acţiune, încredere
în posibilităţile lui, îi formează o oarecare independenţă.
Principalul obiectiv al proiectului ”Să cresc mare și voinic!” este de a ajuta copiii să
dobândească, încă din fragedă vârstă, deprinderi igienice pentru tot restul vieţii.
Lipsa igienei sau o igienă precară conduce spre boli grave care afectează mai ales copiii.
Totuşi, acestea se poat preveni dacă, încă din primii ani de viaţă, se respectă o alimentaţie corectă şi
reguli de igienă personală şi de grup. Prin urmare este important ca preşcolarii să fie ajutaţi să înţeleagă
cum trebuie să-şi îngrijească corpul, precum şi factorii care contribuie la asigurarea sănătăţii noastre
fizice, psihice, emoționale.
Pentru asigurarea unei stări de sănătate complete (fizică, psihică, emoțională) este necesară o
bună colaborare între grădiniță și familie. Revista de față cuprinde materiale care au fost utilizate în
cadrul activităților proiectului și pot constitui un sprijin pentru părinți, cadre didactice în realizarea
educației pentru sănătate.

prof. Vasilica Jinga-Petre

3
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

PROIECT EDUCAŢIONAL
"Să cresc mare şi voinic"- educaţie pentru sănătate
MOTTO:
“Copiii sunt ce mai valoroasă resursă a lumii și totodată
cea mai valoroasă resursă a ei pentru viitor.” - J.F. Kenedy
Rezultate obţinute
Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă
individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează conceptul de
educaţie pentru sănătate. Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate
de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un
bun al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârste cât mai
fragede.
A învăţa copilul să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional
de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema esenţială a formării comportamentului
igienic, dar trebuie incluse şi noţiuni şi cunoştinţe despre relaţiile interumane şi igiena acestora, despre
propria persoană în scopul autocunoaşterii, despre boală şi sărăcie, despre sănătatea şi îmbolnăvirea
naturii sau a planetei.
Grădiniţa şi ulterior şcoala reprezintă cadrul instituţionalizat propice educaţiei pentru sănătate.
Aici se pot conştientiza aspecte legate de sănătate şi boală, se pot oferi cunoştinţe minime adecvate vârstei
şi se pot forma deprinderi de viaţă sănătoasă. Educaţia pentru sănătatea copilului preşcolar este o latură
a educaţiei generale, alături de educaţia motrică, educaţia intelectuală, educaţia civică etc. şi are
particularitatea că se realizează prin intermediul acestora.
Ca atare, 3 grădiniţe diferite- Grădiniţa cu program prelungit nr. 48 Brăila, Grădiniţa cu program
prelungit Alexandrina Simionescu Ghica Târgovişte şi Grădiniţa Model din Valea Voievozilor -
Dâmbovița au implementat, pe parcursul anului şcolar 2014-2015, un proiect care a avut ca scop
cunoaşterea modalităţilor de menţinere şi îmbunătăţire a stării de sănătate, respectiv formarea unei
atitudini pozitive si responsabile faţă de propria sănătate şi a celor din jur.
Proiectul s-a adresat preşcolarilor şi părinţilor grădiniţelor partenere, cu implicarea directă a
cadrelor didactice.
Au fost urmărite mai multe obiective:
• pentru preşcolari:
- formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor;
- formarea deprinderilor igienice necesare în vederea călirii organismului copiilor;
- dezvoltarea armonioasă a organismului şi întărirea rezistenţei acestuia;
- înzestrarea sistematică a copiilor cu noţiuni elementare privind problemele de igienă individuală
şi colectivă specifice vârstei;
- cultivarea unei atitudini şi a unui comportament igienic care să permită copiilor să acţioneze în
folosul propriei sănătăţi.

4
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

• pentru cadre didactice:


- familiarizarea cadrelor didactice cu metode, procedee noi de stimulare a copiilor şi a părinţilor
acestora pentru desfăşurarea unor activităţi ce vizează educaţia pentru sănătate;
- iniţierea părinţilor în folosirea unor metode de abordare specifice în vederea exercitării
influenţelor educaţionale potrivite cu vârsta copiilor lor.
• pentru părinţi:
- conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în creşterea sănătoasă a propriilor copii;
- conştientizarea părinţilor privind necesitatea formării şi dezvoltării conştiinţei copiilor privind
respectarea igenei corporale;
- creşterea implicării părinţilor în activităţi sanitare având ca scop preventia.
Au fost desfăşurate activităţi variate, atractive, apreciate de copii, ale căror mijloace de realizare-
jocul, desenul, cântecul, povestirea, poezia etc. i-au determinat să ajungă să dezvolte aptitudini, să-şi
însuşească valori care să-i abiliteze să facă alegeri concrete privind întreţinerea şi optimizarea stării de
sănătate.
Luna Tema activităţii Mijloace de realizare
Oct. Prezentarea proiectului cadrelor didactice, -şedinţă de lucru
2014 formarea echipelor de proiect din fiecare unitate
Nov. “Ce, cât, când şi cum mâncăm?” -întâlnire cu asistenta medicală/ medicul
2014 -Rolul alimentaţiei în menţinerea sănătăţii şcolar
-activitate practică- Salata de fructe/legume
Dec. „Efectul televizorului-calculatorului -referat pentru părinţi
2014 asupra dezvoltarii copilului prescolar” -dezbatere
Ian. “Curăţenia – mama sănătaţii” (igiena personală: - activităţi practice
2015 mâini, unghii, dinţi, îmbrăcăminte) -întâlnire cu personal medical
Fomarea deprinderilor igienice la copii -jocuri de rol
-povestiri, poezii, ghicitori
Feb. „Medicul, prietenul meu” -întâlnire cu asistenta medicală/ medicul
2015 (cum ne ferim de îmbolnăviri, ce facem când şcolar
suntem bolnavi?) -jocuri de rol, povestiri, poezii, ghicitori,
scenete
Mar. ,, Prietenii sănătăţii” - -poster, fişe de lucru, desene, picturi
2015 Expoziţie la nivel de unitate, cu materialele realizate
Apr. ,,Copii voinici cu dinţi sănătoşi” -vizită la cabinetul medicului
2015 Alegerea si folosirea pastei şi a periuţei de dinţi stomatolog
-convorbire
-exerciţii practice
Mai Rolul sportului în menţinerea sănătăţii “Vreau să -exerciţii fizice şi activităţi în aer liber
2015 fiu voinic” -concursuri sportive
-dans
Iun. Redactarea unei reviste adresate copiilor, păriților, -revistă cu ISSN
2015 cadrelor didactice din cu titlul ”Să cresc mare si -distribuirea revistei
voinic”

5
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Rezultatele obţinute au fost neaşteptate- atât din partea copiilor şi părinţilor acestora, dar
şi în ceea ce priveşte schimbul de experienţă dintre cadrele didactice din grădiniţele partenere:
 aplicarea în practică a cunoştinţelor şi regulilor referitoare la păstrarea sănătăţii;
 creşterea consumului de alimente care îmbunătăţesc starea de sănătate şi renunţarea la cele
periculoase;
 reducerea timpului petrecut în faţa televizorului/calculatorului în favoarea mişcării, activităţilor
în aer liber;
 îmbogăţirea experienţei educative a cadrelor didactice pe tema educaţiei pentru sănătate;
 promovarea unui schimb eficient de idei şi de mijloace de învăţământ între grădiniţele partenere.

Au fost foarte apreciate sesiunile de informare susţinute de voluntari- asistente medicale, medicul
stomatolog, care au dezvoltat şi diversificat oferta educaţională, iar implicarea copiilor în realizarea
expoziţiilor cu materialele realizate sau în concursurile sportive desfăşurate în aer liber- au determinat
creşterea responsabilităţii individuale. Fiind interesaţi de tema abordată, copiii şi părinţii au participat în
număr mare, cu bucurie la aceste activităţi şi credem noi, că acum sunt mai responsabili în privinţa
propriei sănătăţi.

Pe viitor, ne propunem să continuăm acest proiect şi să desfaşurăm şi alte activităţi de educaţie


pentru sănătate, implicând diverşi reprezentanţi ai comunităţii locale, ONG-uri etc. prin atragerea de
sponsori pentru susţinerea activităţilor planificate.

Prof. Angela Morvolea

6
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

ASPECTE DIN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL


PROIECTULUI ”Să cresc mare și voinic!

ACTIVITĂȚI OUTDOOR
În grădinița noastră activitățile outdoor au influențe pozitive asupra stării de sănătate a
copiilor, dezvoltă agilitatea și spiritul de aventură, conduc la bucurii și satisfacții de învățare pe
aliniamente noi.

Educația outdoor este cea care începe și experiențe anterioare ale preșcolarilor,
dincolo de ușa clasei și se consumă în realizându-se un continuum educațional
drumeții, excursii, incursiuni în lumea bazat pe cumulare și extindere
reală (pădure, cartier, parc, centru cultural, permanentă a experienței.
comercial, industrial etc.) Educația de tip outdoor nu
Deseori nonconformiste, aceste eclipsează educația din sala de clasă, ci îi
activități antrenează preșcolarii, care imprimă o altă demnitate și consistență.
altfel se caracterizează prin
comportament indiferent, blazare sau
Educatoare: Ciușnel Alexandrina
rebeliune. În același timp, se valorizează

7
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

DEPRINDERI ALIMENTARE

Dezvoltarea timpurie a unor deprinderi


de viață sănătoase, înseamnă de fapt construirea
bazei care duce la pregatirea copiilor pentru a se
putea dezvolta sănătos atât psihic cât și fizic
pentru a putea atinge o stare de bine, o stare
menită să stea la baza prcesului de autorealizare
a ființei umane.

Educatoare: Radu Oana

„ Vreau să cresc sănătos”- sănătatea prin


mișcare, exerciții fizice, igiena personală și
alimentație corecta ne va ajuta sa creștem mari.

Educatoare:Maga Otilia

8
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

,,Creștem frumoși și sănătoși!”


Atât grădinița cât și familia trebuie să participe
în mod activ la educația sanitară a copiilor.

Jocul este forma cea mai naturală de învățare și


în același timp de exprimare a conținutului
psihic al fiecăruia.

,,Ne jucăm, ne mișcăm, despre sănătate


învățăm”

Educatoare: Nechita Corina

Sănătatea este cea mai importantă!

Pentru a lupta împotriva bacteriilor și virușilor


trebuie să consumăm foarte multe legume și
fructe proaspete. Salată este o legumă care ne
ajută la stimularea sistemului imunitar și la
dezvoltarea unui organism sănătos.

„Salata prieteniei” este realizată de grupa mică


„A” cu ajutorul manuțelor decupate. Prin
intermediul acestei activități desfășurate dorim
ca și copiii noștri să aibă un regim de viață
sănătos.

Educatoare: Barbu Mihaela

9
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

TOAMNA
A-nceput toamna să vină
In livadă și-n grădină.
Mere, pere, nuci și prune
Oamenii încep s-adune.
Și-n borcane, în cămară,
Și-au găsit la sfat să șadă,
În zacuscă adunate,
Vinetele dulci și coapte,
Roșiile mărunt tocate
Și alte legume coapte.
Ed. Stoica Gabriela Florentina

Educația pentru sănătate încă de la


vârsta preșcolară reprezintă una din principalele
căi de promovare a cunoștințelor corecte privind
diferite aspecte ale sănătății ăi totodată de
formare a atitudinilor și deprinderilor
indispensabile unui comportament responsabil și
sănătos. Când vorbim despre educație, nu
trebuie să se pirdă din vedere faptul că orice
activitate umană este supusă unei legi: adaptarea
individului la mediul său dar și întreținerea
sănătății lui.

Educația pentru sănătate este un drum


sigur prin care noțiunile ajung la copilul mic de
vârstă preșcolară ca reguli sau norme ce vor
pătrunde adânc în modul de viață cotidian.
Educatoare: Ciobanu Dorina

10
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

LEGUMELE
Au venit tiptil de-afară,
S-au cuibărit în cămară,
În borcane au intrat
Și s-au așezat la sfat.
Conopida se răsfață
Și mereu le dă povață:
„ Prietenia-i lucru mare
Nu-i ceva la întâmplare”.
Roșiile și gogoșarul
În frumoasa lor culoare,
În zacusca de legume
Sunt prieteni de renume.

Educatoare: Irimioiu Mihaela

Prin desfășurarea activităților de


Educație pentru sănătate putem pune bazele
pe care se vor construi un stil de viață sănătos,
un stil care sa promoveze SĂNĂTATEA prin
alimentația corectă, prin mișcare, igienă
personală și exerciții fizice, un stil care va ajuta
copiii să facă față provocărilor de zi cu zi.

Educatoare: Tocariuc Irina

11
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi.


Acesta presupune să eviţi toate acele comportamente care pot dăuna în orice fel stării tale de sănătate:
consumul de substanţe nocive, alimentaţia nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, stresul, abuzul şi violenţa
de orice fel.
Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în folosul întregii familii. Cei care aleg
un asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul familiei, mai ales pentru copii – care au
totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos. Exemplul dat va contribui la sănătatea celor din jur
şi îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi în viitor.

Educatoare : Butca Daniela

12
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă!
Motto: „… Sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, întradevăr un
cerşetor sănătos este mai fericit decât un rege bogat”. (Schopenhauer)

Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă
individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează conceptul de
educaţie pentru sănătate.

Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă
la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un bun al tuturor,
sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta senectuţii.
A învăţa copilul, de la vârsta cea mai fragedă să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască
cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema esenţială a
formării comportamentului igienic dar trebuie incluse şi noţiuni şi cunoştinţe despre relaţiile interumane
şi igiena acestora, despre propria persoană în scopul autocunoaşterii.

Educatoare: Voicu Aurelia

“SALATᾸ DE SEZON”

Am camăşi nenumărate,
Le port toate îmbrăcate.
Iepuraşii când mă văd
Să mă roadă se reped!
(salata verde)
Educatoare: Mihalcea Florina Ramona

13
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

LA ZIMBRĂRIA NEAGRA
La început de octombrie, într-o zi nu tocmai plină de soare, am însotit un grup de prichindei de
la Grădinia ,,Alexandrina Simionescu Ghica”, alături de care s-au aflat doamnele educatoare, asistente,
îngrijitoare şi câţiva părinţi, într-o aventură de mari exploratori.

Scopul: vizita la Zimbrăria Neagra din comuna Bucşani şi plantarea de stejari.


Înarmaţi cu umbrele, cu bocanci în picioare şi multă bucurie în suflete, celor mici din grădiniţa
noastră li s-au alăturat şi elevi ai Palatului Copiilor, dar şi adolescenţi ai Liceului „Ion Ghica”. Drumul
până acolo, parcurs într-un autocar imens, a fost o încântare.
Şi, iată-ne ajunşi la destinaţie. Drumul până la ţarcul zimbrilor – pe care unii dintre cei mici nu îi
văzuseră niciodată în realitate – a fost parcurs pe jos, prin iarba umedă, prilej de hârjoneală şi de
imortalizat cu ajutorul aparatelor foto – momente inedite. Pentru că începutul toamnei înseamnă şi
strângerea recoltei, la fel ca-n lumea poveştilor lui Creangă, o grămadă mare de dovleci roşii şi portocalii
a constituit un popas numai bun pentru fotografiat. Emoţia întâlnirii cu mirificele animale creştea.
Mare ne-a fost norocul, întrucât zimbrii
tocmai se apropiaseră de foişor. Parcă ştiau de
vizita noastră şi au vrut să ne adreseze salutul lor.
Imenşi, cu pasul liniştit şi respiraţia grea, zimbrii
ne-au lăsat să îi fotografiem, pentru a avea
dovada că nu bătusem drumul degeaba.

14
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Şi ploaia încetase, aşa că drumul de


întoarcere la maşină a fost şi mai plăcut. De aici,
îndrumaţi de inginerii silvici, am ajuns într-o
poiană, unde fiecare dintre noi a avut o misiune
de îndeplinit. Aşa cum spune o vorbă din bătrâni
că, în viaţă, este bine să plantezi un pom, fiecare
copil a avut unul. Câte un stejar pentru fiecare,
care să crească falnic şi sănătos.

Cu trudă multă şi cu ajutorul lopeţilor, misiunea a fost declarată ca fiind îndeplinită.

Cu mult noroi, cu mâinile muncite, dar cu inima-mpăcată, am sărbătorit la marginea pădurii cu


ceai fierbinte şi prăjituri, pentru că ne cam pierdusem din puteri. Fiecare dintre noi a făcut atunci o
promisiune: de a reveni la Zimbrăria Neagra şi de a vedea ce ne fac stejarii. Am plecat fericiţi spre
grădiniţă, cu bucuria în suflet de a fi realizat un lucru important în acea zi.

A consemnat, mai bine sau nu,


administrator Gabriela NISTOR

15
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
PĂRINŢI ŞI COPII
TIPURI DE COMPORTAMENT
Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila

Într-o accepţiune modernă calitatea educaţiei se apreciază în functie de măsura în care


nivelul la care se situiază acţiunea educativă şi metoda de instruire asigură participarea copilului
la propia lui formare .
Una dintre tendinţele actuale privind educaţia copiilor, care se regăseşte tot mai mult în
concepţiile familiilor tinere, mai ales a celor din mediul urban, este aceea de a lăsa întotdeauna
copilul să se exprime, chiar şi atunci când conduita acestuia lasă de dorit. Părinţii nu iau atitudine,
susţinând că respectă sfaturile citite din cărţi scrise anume pentru ei, în care se afirmă că trebuie
să înveţe să fie toleranţi, pentru a permite dezvoltarea unei personalităţi puternice a copilului. Mai
mult, ei sunt asiguraţi că aceste manifestări sunt specifice vârstei şi că „vor trece” cu timpul.
Însă, pe măsură ce timpul trece şi copilul creşte, acest comportament rămâne, sau chiar se
accentuează. Ce este de făcut?
PROTESTELE COPILULUI
„Te urăsc!”Această sintagmă nu era foarte bine cunoscută într-o familie, de acum zece-douăzeci
de ani. Copiii găseau, e drept, alte modalităţi verbale, destul de neplăcute, pentru a-şi manifesta
protestul, împreună cu binecunoscuta conduită ţipăt-tropăit-tăvălit, însă există o anumită limită
impusă de adulţi şi acceptată tacit de copii.
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ CAUZELE
Influenţe negative ale programelor tv.
O mare parte din vină revine serialelor de televiziune , din nefericire chiar serialele de desene
animate, în care proasta creştere şi conduita verbală violentă a copiilor sunt prezentate într-o
lumină…..favorabilă. Câţi dintre părinţi fac o selecţie a canalelor de televiziune şi chiar a desenelor
animate pe care le poate urmări copilul? Câţi dintre părinţi înţeleg oare că nu este suficient că
în faţa ecranului cel mic stă liniştit şi că extrem de important este mesajul pe care îl receptează?
Toleranţa exagerată a părinţilor
O altă problemă o constituie permisivitatea părinţilor. Astfel, dacă unul dintre părinţi îi
interzice să facă ceva, iar celălalt îi permite, cel mic va deveni neascultător şi răsfăţat. Este bine

16
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
ca fiecare copil să fie lăsat să-şi exprime sentimentele, însă nu trebuie încurajate atitudinile
negative .
Boala
Există cazuri în care copilul, din diferite motive, nu se poate exprima corect verbal; de
exemplu, când este bolnav şi nu înţelege ce se întâmplă cu el. În acest caz imposibilitatea sa de
a comunica poate duce la crize de furie sau, în cazuri extreme, la încercări de autorănire.
Neglijenţa
O altă categorie, din nefericire există şi aceasta, e cea a copiilor neglijaţi; şi în acest caz,
reacţiile lor par celor din jur anormale. Ele sunt produse de răni sufleteşti profunde, iar aceşti
copii încearcă să atragă atenţia asupra lor.
Copil răsfăţat
Copilul răsfăţat este lăsat să facă tot ce doreşte şi părinţii îi satisfac orice capriciu. El
este copleşit cu daruri şi nu i se pretinde nimic în schimb.
Cine are ultimul cuvânt?
Fără îndoială, părinţii. Nu doar mama, nu doar tata, ci amândoi, spre binale copilului. În
acest mod, se pot evita ameninţările din partea mamei, de genul: „Lasă că vine tata acasă!”, iar
copilul nu-l va mai considera pe tata ca fiind un fel de „bau-bau”, adică ceva rău. Mai mult, în
cazul acesta în care există acord şi armonie între părinţi, copiii nu-i vor putea manipula.
Fiţi fermi, drepţi şi consecvenţi şi veţi observa schimbări pozitive în comportamentul
copilului. În acest context, primul pas este oferirea unui model pozitiv, ştiut fiind faptul că cel
mic copiază pur şi simplu modelul cel mai la îndemână: părinţii.

SFATURI PENTRU PĂRINŢI

Educatoare: Babencu Anisoara


Grădinița Nr. 48 Brăila

În educaţia copiilor este importantă şi pregătirea părinţilor pentru această „meserie”. Nimeni
nu se naşte învăţat şi nimeni nu le ştie pe toate. Putem însă cunoaşte unele lucruri din cărţi sau
din sfaturile altora cu mai multă experienţă. Împreună cu părinţii, educatoarele vor stabili o
strategie şi o atitudine comună în ceea ce priveşte modul de a trata copilul, care să-i ofere
acestuia toate atuurile pentru dezvoltarea viitoare, să-l ferească de conflicte, frustrări şi confuzii.

17
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Părintele aşteaptă de la cadrul didactic să-l poată ajuta să găsească, el însuşi, o cale mai bună de
înţelegere cu propriul copil. Colaborarea grădiniţă-familie ar trebui să aibă în vedere acele strategii
care să ajute dezvoltarea şi evoluţia copilului în bune condiţii.

IUBEŞTE-ŢI ŞI ACCEPTĂ-ŢI COPILUL AŞA CUM ESTE !

Fii cald, iubitor şi sensibil. Prima şi


cea mai importantă nevoie a copilului tău
este aceea de a fi iubit. Fiecare copil este
asemenea unui vas ce aşteaptă să fie umplut
….cu iubire. De aceea arată-i copilului
dragostea. Doar atunci când vasul este „ plin”
copilul poate începe să dăruiască, la rândul
său, dragoste.

Copilul are nevoie să fie alintat, mângâiat şi îmbrăţişat, să se simtă aproape de părinţi, să
i se ofere căldură şi confort emoţional, să se simtă dorit şi înţeles. A-i împlini doar nevoile fizice,
de hrană şi de îngrijire, nu este suficient.

RESPECTĂ-ŢI COPILUL !

Părinţii trebuie să perceapă copilul aşa cum este el în mod realist. Dacă percepţia greşită
asupra copilului dăinuie o perioadă lungă de timp, acesta îşi va însuşi comportamentele pe care
tu i le atribui în mod greşit şi va începe să creadă că este aşa cum îl percepi (lipsit de valoare,
slab, neiubit, nedorit, rău, obraznic, urât). Riscurile sunt mari. Copilul trebuie înţeles în funcţie de
vârsta lui cronologică şi mentală şi trebuie să îi fie respectate particularităţile individuale, tot ceea
ce îl face unic, irepetabil.

FII UN EXEMPLU BUN PENTRU COPILUL TĂU

Amintim că pedagogul englez John Locke, convins de puterea exemplului în familie, şi de


înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „ Nu trebuie să faceţi în faţa copilului
nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-
aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra, altădată, invocând

18
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu,
încât cu greu vă veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta greşeala”.

Ceea ce va deveni copilul tău este consecinţa exemplului oferit. Tu eşti cea mai puternică
influenţă din viaţa copilului tău.

IMPLICĂ-TE ÎN VIAŢA LUI !

Este important ca părinţii să nu lase evoluţia copiilor la voia întâmplării sau doar în
seama cadrelor didactice. Caută să cunoşti activităţile zilnice la care ia parte copilul tău, stimulează-
l, întreabă-l, joacă-te cu el, vorbeşte cu el şi află-i tristeţile şi bucuriile, ieşi cu el la plimbare sau
mergeţi în călătorii, participă alături de el la activităţile din grădiniţă, cunoaşte-i evoluţia în cadrul
grupei, într-un cuvânt implică-te direct şi activ în lumea lui.

Copiii care sunt mai apropiaţi de


părinţii lor sunt mai puţin expuşi
comportamentelor de risc. Cu cât te implici
mai mult în vieţile copiilor tăi, în creştere şi
educarea lor, cu atât se vor simţi mai puşi în
valoare şi vor fi mai dispuşi să îţi răspundă
pozitiv.

COMUNICĂ CU EL !

Copilul este un recipient emoţional şi un partener de comunicare afectivă care se instalează


între el şi mamă, încă de la naştere. Comunicarea implică nu numai limbajul oral ( vorbirea), ci şi
cel non-verbal, „limbajul corpului”, în care mesajele sunt transmise prin timbrul vocii, expresivitatea
mimico-facială, poziţia corpului, gesturi. Nu se poate vorbi de o bună comunicare în absenţa
limbajului corpului, care este esenţial în comunicare. Ca să recunoaşteţi semnele pe care vi le dă
copilul întrebaţi-vă mereu: „ ce încearcă copilul meu să-mi spună cu ochii, cu faţa, cu vocea sau
corpul său ”.

19
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
FOLOSEŞTE DISCIPLINA ÎN EDUCAŢIE !

Folosiţi disciplina cu scopul de a educa. Fixaţi reguli clare şi insistaţi să fie respectate.
Este normal pentru copii, să testeze regulile câteodată să acţioneze impulsiv împotriva lor sau a
celor ce le cer să le respecte .

Părinţii trebuie să stabilească reguli care să ajute la educaţia copilului, în loc să-l
pedepsească. Sunt copii care, în procesul de disciplinare şi educare, necesită mai multă răbdare şi
blândeţe decât alţii.

ALEGE CALITATE PENTRU COPILUL TĂU !

O îngrijire de calitate este esenţială pentru copilul tău. Calitatea trebuie să se reflecte în
alegerea mediului de viaţă, în oferirea hranei necesare, în alegerea serviciilor de calitate pentru
îngrijirea copilului şi în alegerea celei mai potrivite forme de educaţie .

Alege întotdeauna ceea ce este mai


bun pentru copilul tău: un mediu curat şi
securizat, care să satisfacă nevoile copilului
în funcţie de vârsta sa, o alimentaţie sănătoasă,
o unitate de învăţământ care promovează o
educaţie de calitate, la standarde ridicate.

EXISTĂ UN „NU” ŞI PENTRU TINE !

Nu îţi subaprecia copilul !

Nu-i cere să fie cuminte tot timpul, este un copil, la urma urmei!

Nu obliga un copil mic să promită !

Nu lăsa televizorul să-ţi educe copilul !

Nu îl răsfăţa exagerat !

Nu cere respectarea unor reguli inadecvate vârstei copilului !

20
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

POVESTEA LUI ARICEL


(Poveste terapeutică)
Profesor pentru învățământ preșcolar: Gena Grosu
Grădinița Nr. 48 Brăila

Vreţi sa vă spun o poveste despre un pui de arici? Mă ascultaţi?


Trăia odată într-o pădure o familie de arici.Tatăl, Aricilă, pleca toată ziua prin pădure după hrană
pentru familia sa, iar mama, Aricina, avea grijă de cei trei pui ai lor.Erau tare drăgălaşi cei trei, numai
că, unul dintre ei, cel mic, pe nume Aricel , era tare neastâmpărat de aceea i se mai spunea şi Aricel
Năzdrăvănel. Îi necăjea pe ceilalţi fraţi ai lui dar şi pe celelalte animăluţe din pădure. Din această cauză,
Aricel, era tare singur, nimeni numai voia să se joace cu el, să îi fie prieten.
( Voi ce părere aveţi despre acest lucru? De ce se simţea singur Aricel?)
Când ieşea la joacă, şi îl vedea pe Mormi, puiul de urs, şi pe Urechiuş,iepuraşul, cum se jucau
împreună şi cât erau de fericiţi , îi saluta din fuga: ,,Salut!”, sărea la ei şi îi inţepa, le punea piedică şi
apoi se ascundea sub o tufă râzând pe săturate de năzdrăvănia lui, fericit că a reuşit să le strice joaca.Din
cauza aceasta, toate animăluţele fugeau de el când îl vedeau.
( De ce credeţi că nimeni nu voia să se joace cu Aricel?)
Aricel era foarte trist pentru că nimeni nu voia să se joace cu el, şi nu voiau să îi fie prieteni şi se
întreba mereu de ce toată lumea îl ocoleşte.Aşa că, de la o vreme se gândea ce să facă, cum să facă ca să
nu îl mai ocolească ceilalţi.
( Tu ce ai face în locul lui Aricel Năzdrăvănel?)
Într-o zi, în timp ce stătea la umbra unei frunze de brustur ronţăind dintr-un măr, şi se gândea ce
să facă şi cum să facă, îi apăru în faţă Chiţ, un şoricel micuţ cu ochii jucăuşi. Acesta îi zâmbi, şi îl salută
: ,,- Salut Aricel, ce bine îmi pare să te văd azi!” Aricel a făcut ochii mari, i-a zâmbit şi i-a răaspuns: ,, -
Salut! Şi mie îmi pare bine să te văd azi!, apoi au vorbit despre căldura de afară, şi despre noua căsuţă a
lui Chiţ în care acesta se mutase de curând cu familia sa, Ronţăilă.
După ce a plecat Chiţ, pentru că îl strigase mama lui la masă, Aricel a rămas pe gânduri.
(La ce credeţi că se gândea Aricel?)
Cum se gândea tot mai mult la conversaţia cu Chiţ, auzi deodată un plânset nu departe de locul
în care stătea. Apropiindu- se mai mult, a descoperit că plânsetul era al lui Ţestoşel, un pui de broască
ţestoasă care îşi prinsese unul din picioruşe între crengile unui copac căzute pe jos de la ultima furtună
21
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
din pădure. Aricel a văzut lacrimile din ochii bietului pui de broască ţestoasă care plângea de durere şi a
hotărât că trebuie să îl ajute.Cu ajutorul ţepilor a tras puţin câte puţin de crengile căzute şi astfel l-a
eliberat pe Ţestoşel.Mai mult decât atât, Aricel s-a gândit să îl ducă pe puiul de broască pâna acasă
astfel că s-a infăşurat într-un pat de frunze şi l- a urcat pe puiul de broscuţă în spate. Mama broscuţei i-
a mulţumit din suflet pentru ajutorul dat şi l-a invitat a doua zi a petrecerea zilei de naştere a lui Ţestoşel.
Aricel a plecat spre casă, obosit dar cu toate astea se simţea ciudat de bine şi toată noaptea i-a visat pe
Chiţ şi pe Ţestoşel.
(De ce credeţi ca i-a visat?)
A doua zi, Aricel a venit la petrecere, unde erau invitaţi Mormi , Urechiuş şi Chiţ. Odată ajuns
acolo, a spus ,, Salut prieteni!”. Toate animalele invitate au făcut ochii mari, l-au invitat în joaca lor, au
petrecut şi s-au simţit bine împreună.Aricel nu i-a mai supărat, nu i-a mai înţepat , nu le-a mai pus piedică
şi nu le-a mai stricat joaca.La sfârşitul acestei zile ariciul nostru era tare fericit şi se simţea atât de bine...!
(Ce credeţi, de ce i-a plăcut lui Aricel ziua de astăzi?)
De atunci , Aricel şi-a făcut mulţi prieteni. Nu mai este singur şi nici trist. Se străduieşte în fiecare
zi să se poarte frumos, ca să fie acceptat de ceilalţi.
( Ce credeţi , este uşor pentru Aricel să se stăpânească? De ce face totuşi acest lucru?;Ce nume i s-
ar potrivi mai bine lui Aricel acum?)

CÂTEVA DIN RĂSPUNSURILE COPIILOR:


,,Aricel era tare obraznic şi de aceea nimeni nu ,,Lui Aricel i-a plăcut petrecerea pentru că s-a
se juca cu el,pentru ca nu îi lăsa în pace pe alţii.” făcut cuminte şi toţi s-au jucat cu el.”
,,Aricel se simţea singur pentru că nu mergea la ,,Cred că mama lui Aricel i-a făcut o hăinuţă mai
grădiniţă.” rezistentă ca să nu mai înţepe animalele.”
,,Cu Aricel nu se juca nimeni pentru că avea ţepi ,,Aricel a făcut o faptă bună şi acum este cel mai
şi înţepa toate animalele.” fericit că are mulţi prieteni.”
,,Eu în locul lui Aricel mi-aş cere scuze de la ,,Cred că Aricel nu va mai face fapte rele, pentru
celelalte animale.” că va rămâne iar singur.”
,,Aricel se gândea că a făcut o faptă bună şi când ,, Cred că acum pe Aricel îl cheamă Aricel cel
faci fapte bune toţi te iubesc, dar când faci fapte cuminţel”
rele toţi te ceartă.” ,,Mie mi-a plăcut povestea asta pentru că Aricel
,, L-a visat pe Chiţ pentru că a vorbit frumos cu s-a făcut mai cuminte.”
el şi pe Ţestoşel pentru că a făcut o faptă bună.”

22
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

EFECTELE TELEVIZORULUI ASUPRA COPIILOR


Prof. Jinga-Petre Vasilica
Grădinița Nr. 48 Brăila
Marea majoritate a copiilor sunt expuşi la TV înainte chiar de a împlini vârsta pentru a merge la
grădiniţă, unii chiar din primele luni de viaţă.
Fără îndoială TV-ul, jocurile video interactive şi Internetul pot fi surse excelente de educaţie şi
distracţie pentru copii. Însă atunci când timpul petrecut în faţa TV-ului sau computerului depăşeşte nişte
limite apar o serie de efecte negative. De aceea, ca un principiu general, este recomandat să monitorizăm
şi să limităm timpul pe care-l petrece copilul vizionând programe TV, jucând jocuri sau navigând pe
Internet.
Asociaţia Americană a Pediatrilor recomandă să nu fie deloc expuşi la TV/computer copiii sub 2
ani, iar în cazul copiilor mai mari să se limiteze la 1-2 ore pe zi de programe de calitate. De asemenea se
recomandă oferirea unei varietăţi de alte activităţi copiilor: citire, jocuri, cu prietenii, sporturi, activităţi
care contribuie la dezvoltarea unui corp şi a unei minţi sănătoase.
Limitarea timpului petrecut în faţa televizorului este o datorie a părintilor care trebuie să ia
anumite măsuri chiar din prima zi în care copilul este tentat să se uite la televizor. Educarea şi stabilirea
unui program fix în acest scop este foarte importantă, deoarece odată obşnuit cu un anumit lucru va fi
foarte greu să se facă o nouă schimbare.
Creierul copilului cu vârste mai mici de 2 ani, procesează destul de greu imaginile luminoase care
se succed rapid, îl obosesc şi îl agită. După această vârstă mama poate să stabilească reprize de 10-15
minute petrecute în faţa televizorului, urmând ca începând cu vârsta de 3 ani timpul total petrecut în faţa
televizorului să nu depăşească o oră.
Televizorul nu trebuie aşezat în camera copilului şi nu trebuie utilizat în timpul meselor! Mama
trebuie să facă o selecţie atentă a programelor pe care copilul le poate privi. Nu este recomandat ca
privitul televizorului să devină un ritual obligatoriu, care se desfăşoară zilnic, indiferent de tipul
programului televizat.
Desenele animate sunt preferatele copiilor, însă unii copii vor savura cu un deosebit interes şi un
documentar despre animale. Odată cu terminarea timpului prestabilit petrecut în faţa televizorului, mama
trebuie să canalizeze interesul copilului spre o altă activitate.
Alegerea programelor televizate pentru copil, este responsabilitatea părinţilor şi în special a
persoanei care işi petrece majoritatea timpului cu acesta. Trebuie alese programe liniştitoare, distractive
23
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
şi nu în ultimul rând educative. Un documentar despre animale este interesant mai ales dacă mama sau
bona îi explică acţiunea pe înţelesul său. La vârste mici chiar şi unele desene animate pot fi greu de
înţeles pentru copii, în special cele cu acţiune desfăşurată rapid sau cele cu personaje complexe,
complicate. Toate aceste imagini pot crea confuzie şi chiar frustrare. Programele cu conţinut
violent, filmele horror, emisiunile zgomotoase, trebuie eliminate deoarece acestea predispun la
dezvoltarea unui comportament violent.
Privitul televizorului împreună cu părinţii este recomandat de psihologi, deoarece aceştia au un
control mai bun asupra programelor televizate. In plus, explicarea acţiunii sau a persoanjelor, cântatul,
aduc un beneficiu major în educarea şi distrarea copilului.
Greşeala cea mai mare a părinţilor
Atunci când copilul este mic, părinţii nu au foarte mult timp liber pe care să îl petreacă cu acesta,
motiv pentru care ei apelează la diverse metode de distragere a atenţiei. Una dintre acestea o reprezintă
postarea celui mic in faţa televizorului. Astfel, el va fi atât de atras de sunete şi de imagini, încât va ignora
tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Nici nu putem să vă explicăm cât de nocivă este această activitate,
din toate punctele de vedere.
În primul rând, din punct de vedere emoţional, copilul nu se mai poate dezvolta corespunzător, deoarece
acesta nu mai socializează cum ar trebui cu părinţii, dar nici cu cei de vârsta sa. Astfel, el poate să devină
timid şi/sau antisocial.
Aceeasi greşeală o fac, de foarte multe ori, şi bunicii sau bonele. Ei încearcă să se relaxeze în faţa
televizorului, iar copilul este, practic, obligat să se uite la diferitele emisiuni şi filme. Problema, în această
situaţie, este aceea că multe dintre programe nu sunt potrivite vârstei copilului.
Efectele negative ale televizorului asupra corpului şi minţii copilului
Un copil care stă prea mult la televizor, după cum am menţionat şi mai devreme, va avea
probleme în dezvoltare, deoarece el nu va socializa cum trebuie, corespunzător vârstei sale, având şanse
foarte mari de a ajunge un inadaptat social. Va duce lipsă de prieteni, iar singurul lucru care îi va produce
plăcere va fi ceea ce vede pe micul ecran. Studiile au demonstrat şi faptul că petrecerea unei perioade
îndelungate în faţa televizorului influenţează dezvoltarea cortexului prefrontal, acea zonă care se ocupă
de planificare, de organizare, de control, de judecata morală şi de atenţie.
Atunci când cineva petrece ore intregi privind un ecran, ochii sunt primii care au de suferit. Chiar
şi nouă, adulţilor, începe să ni se diminueze calitatea imaginii, după ce urmărim, pentru o perioadă foarte
îndelungată, emisiuni la televizor. De aceea, mai ales la cei aflaţi în plină dezvoltare, trebuie să se evite
24
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
orice efect care ar putea provoca probleme grave pe viitor. Randamentul pe care îl vor da preşcolarii şi
şcolarii este redus considerabil, mai ales atunci când se testeaza memoria şi citirea, aceştia urmând să
dezvolte deficit de atenţie şi concetrare slabă. În zilele noastre, se întreprind studii pentru a demonstra
şi legătura dintre ADHD şi televizor.
Copiii imită tot ce văd, deci ei vor imita şi tot ce observă la televizor, dar nu va fi ca atunci când
imită ceva din viaţa reală. Aşadar, vorbirea se învaţă mai bine de la cineva, decât de la o emisiune, iar
joacă se învaţă prin practicarea ei, nu prin observare. Legat de vorbire, putem spune că sunt numeroase
emisiuni care au ca scop dezvoltarea ei, dar nu s-a demonstrat că acestea ar avea un efect pozitiv. În plus,
chiar s-a observat faptul că dezvoltarea limbajului este mai lent la copiii dependenţi de televizor, deoarece
ei doar aud ceea ce se vorbeşte, nu au si posibilitatea de a o pune în practică.
Televizorul poate avea o influenţă puternică şi asupra maturizării precoce, din punct de vedere
sexual, deoarece părinţii nu au tot timpul controlul asupra grilei de programe. Acest se întâmplă mai ales
când copilul are televizor în propria cameră.
Obezitatea este o urmare asociată statului în faţa televizorului, deoarece, după cum bine ne dăm
seama, activitatea presupune sedentarism. Lumea percepe această perioadă ca fiind una de relaxare, ei
ronţăind diverse alimente, de regula fast food, iar, prin lipsa mişcării, kilogramele încep să se depună,
devenind un pericol real asupra sănătăţii.
Nivelul de agresivitate al copilului atinge cote foarte ridicate, mai ales atunci când este lăsat să
se uite la ce doreşte, pornind de la desene animate, până la filmele cu limite de vârstă.
O altă urmare ar mai putea fi somnul zbuciumat şi apariţia coşmarurilor, din cauza imaginilor
şocante care le trec prin faţa ochilor.
Natura persuasivă a televizorului
Orice vede cel mic pe ecran îl poate influenta, într-un fel sau în altul. Pornind de la reclame, până
la ştiri şi desene animate, copilul percepe absolut orice informaţie şi încearcă să o pună în practică. Un
exemplu foarte simplu ar fi reclamele la scutece. Acestea prezintă copii mari, care încă poartă scutece şi
care se simt foarte bine. Se poate spune că se poate face o moda din purtatul scutecelor, iar părinţii nu
vor avea decât de suferit. Cel mic va vrea sa aibă şi el scutece asemănătoare, cu desene şi varii modele,
motiv pentru care învăţatul la oliţă va deveni un chin. Copiii pur şi simplu nu vor vrea să facă la oliţă.
De asemenea, se fac reclame care ar trebui să atragă micuţii, dar, de fapt, nu fac altceva decât să
îi inducă în eroare şi să le arate lucruri ireale. Un exemplu ar fi reclamele la cereale pentru copii, care

25
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
merg pe ideea că în fiecare cutie are loc o petrecere. Atunci când cei mici desfac cutiile, dezamăgirea
atinge cote inimaginabile, deoarece ei descoperă că adevărul este altul.
Pe de altă parte, desenele animate pe care le iubesc toţi copiii, dar şi adultii, prezintă activităţi
minunate, dar foarte periculoase. Deşi scopul iniţial a fost de a realiza un fir narativ plăcut, uşor şi
atrăgător, micile detalii ii pot determina pe cei mici să întreprindă activităţi care le pot pune în pericol
viaţa. Cu toţii ne aducem aminte de faptul ca Peter Pan zboară sau ca Tom şi Jerry se lovesc frecvent,
dar nu păţesc nimic. Urmările acestor desene pot fi tragice, dacă părinţii omit să îi explice copilului faptul
că totul este ficţiune. S-au întâlnit multe cazuri cand aceştia au încercat să "zboare" de pe dulap sau când
au încercat să treacă "prin perete".
Nivelurile de dezvoltare cognitivă şi morală sunt foarte scăzute la copii, motiv pentru care ei nu
pot face distincţia dintre ce este realizabil şi ce este doar pentru privit.
Emisiunile de actualitate
De mulţi ani, ştirile ne prezintă foarte multe informaţii despre activităţile deviante pe care le
întreprind diferite persoane. În timpul fiecărui buletin de ştiri, auzim despre crime, jafuri, bătăi şi multe
altele. Atunci când copilul urmăreşte emisiunea, el nu va putea să conştientizeze faptul că ceea ce se
povesteşte este de rău, motiv pentru care va putea să dezvolte un comportament asemanător. Până când
copiii nu sunt destul de dezvoltaţi din punct de vedere cognitiv, astfel încât să îşi poată da seama care
este diferenţa dintre bine şi rău, recomandat este să se evite contactul cu acestea. Mai există şi acele
emisiuni talk-show sau cele de critică, unde oamenii încep sa facă circuri penibile, să se certe unii cu alţii
şi, uneori, să se bată. Desigur că micuţul va începe să imite ceea ce vede, va învăţa să se comporte agresiv
şi îţi va însuşi comportamentul ironic indezirabil.
Filmele
O rapidă privire la filmele scoase în ultimul timp ne face să ne pierdem încrederea în existenţa
unora la care să ne uităm şi cu copiii. Majoritatea sunt filme violente, de dragoste, unde crima este la
ordinea zilei, iar consumul de alcool sau de băuturi nici nu se mai încearcă să fie, cât de cât, ascuns. Apar
foarte puţine filme special realizate pentru copii, în care, pentru a le face mai atrăgătoare, nu se mai ţine
cont de faptul ca ei imită tot ce văd. Personajele se luptă, îşi bat joc de cei mai slabi, iar copilul va învăţa
aceste tipuri de comportamente.
Foarte multe studii de caz au arătat faptul ca violenţa la vârste fragede este inspirată din filmele
pe care minorii le-au urmărit, acestea oferindu-le exemple de activităţi pe care ei le-au perceput ca fiind

26
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
acceptate de societate. În acest fel, se nasc viitorii criminali, iar această problemă apare mai ales pentru
că părinţii nu îşi fac un timp minim necesar pentru a le explica ce trebuie şi ce nu trebuie să facă.
Există şi efecte pozitive ale televizorului?
Răspunsul la această întrebare depinde de fiecare persoană. Cei mai puţin informaţi vor spune că
"da, televizorul are doar efecte pozivite", deoarece este cel mai bun mod de a te relaxa şi de a te informa.
Răspunsul este parţial adevărat.
Televizorul nu va deveni niciodată o relaxare, deoarece ne solicita excesiv atenţia. Chiar şi atunci
când adormim în faţa televizorului, somnul nu va fi liniştit, deoarece ochii percep schimbările de lumină
şi atunci când îi ţinem închişi. Odihna va fi, de fapt, mult mai obositoare.
Televizorul rămâne o sursă importantă de informare, alături de celelalte mijloace mass-media.
Există numeroase emisiuni şi posturi specializate pe emisiuni ştiinţifice, care prezintă curiozităţi şi
adevăruri din mediul înconjurător. De aceea, mulţi nu pot renunţa la televizor. Acele activităţi rămân în
creierul persoanei şi ea îşi va aduce aminte de ele atunci când se va întâlni cu cei din jur şi le va împărtăşi
descoperirile.
Important este ca televizorul să nu ocupe cea mai mare parte a timpului, ci să se impună limite,
pentru a minimaliza efectele negative care pot să apară. Din păcate, programul haotic al unei familii şi
necesitatea de a apela la alte persoane care să ne ajute la creşterea copiilor, plus slabă informare a
parinţilor duc la dependenţa de televizor, o afecţiune foarte reală şi cu urmări foarte grave.

Sursa: http://www.7p.ro/Default.aspx?PageID=1667#ixzz3JsGuM4jz

27
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
CUM ALEGEM JUCĂRII POTRIVITE COPIILOR DE 3-5 ANI
Profesor pentru învățământ preșcolar Ișan Viorica
Grădinița nr. 48 Brăila

Pentru dezvoltarea inteligenței copiilor


și dezvoltarea simțului strategic alături de
asimilarea unor noțiuni pentru dobândirea
unui caracter sociabil, jucăriile și jocurile sunt
esențiale. Prin intermediul jucăriilor, copiii își
transpun ideile, imaginația și dau frâu
creativității având ca scop joaca și atingerea
unei stări de bine, fericire.

Jucăriile conduc copiii către un tărâm al


basmelor dar si al lumii reale, cea de zi cu zi, prin
intermediul formelor, culorilor, mirosurilor,
texturilor etc. Jucăriile stimulează mintea unui
copil si generează activitate fizică sau mentală
pe care acesta le va initia cu plăcere si real
interes.

Ce jucării alegem pentru copiii de 3-5 ani?


Copiii de 3-5 ani, în general au preferinte deja formate, dar care le-ar putea pune în pericol
siguranta. Prin urmare, este datoria noastră să ne documentăm asupra tipurilor de jucării pentru a le oferi
jucării ce sunt în concordantă cu nevoile lor.
Jucăriile care sunt recomandate acestor copii au caracter educational, fiind instruiti prin
intermediul acestora. Acum acestia învată cunostinte minime de matematică, sunt alfabetizati, retin
culorile, învată animalele si îsi perfectionează echilibrul în mers.
Putem alege jucării de plus care să reprezinte animalele, păpusi, masinute, trenulete, jucării
de tras/împins, jucării luminoase/cu melodii, puzzle-uri cu piese mari pentru copii de 3 ani si piese
putin mai mici pentru cei de 4-5 ani (urmăriti cu atentie vârsta înscriptionată pe cutie sau întrebati

28
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
vânzătorul), jucării din lemn, tricicletele, jucării înscriptionate cu numere si litere (pentru sortare),
acuarele, cărti de colorat, creioane colorate, cărti cu povesti, plastilină, instrumente muzicale, lego,
căluti, mingiute, diferite forme geometrice colorate.
Alegerea jucăriilor trebuie să fie dependentă de scopul utilizării acesteia. Dacă dorim să ne
învătăm copilul cu activitătile sportive, îi vom cumpăra o minge, o trotinetă.
Evitati jucăriile care contin piese mici, au vârfuri ascutite, sunt pictate cu vopsele toxice, sunt
confectionate din materiale de calitate slabă, bilutele.
Criterii pentru alegerea jucăriilor
Cel mai important criteriu pe care trebuie să-l avem în calcul este vârsta copilului nostru, de
aceea este bine să ne uităm pe spatele jucăriei pe care ne dorim să o achizitionăm pentru a vedea cărei
vârste i se adresează.
Pe lângă vârsta copilului, alte criterii importante sunt sexul copilului, greutatea, înăltimea,
siguranta, confortul.
Spre exemplu, dacă avem un copil de 3 ani nu e indicat să îi cumpărăm jucării specifice vârstei de 5 ani
în speranta că se joacă imediat cu ele. Fiecare an pe care copilul îl adaugă vârstei sale reprezintă o etapă
din viata sa, practic o etapă de dezvoltare. Iar rolul jucăriilor este de a impulsiona copilul să-si folosească
abilitătile la capacitate maximă si de a asimila informatii diverse.

Simple sau complexe?


Nu este recomandată alegerea unor jucării simple deoarece acestea nu pot satisface întotdeauna
curiozitatea copiilor si îi vor plictisi. De asemenea, este bine să vă urmăriti copilul cu atentie când se
joacă pentru a vedea ce tipuri de jucării îi captează cel mai bine atentia. Nu putem spune însă că jucăriile
complexe sunt indicate tuturor copiilor deoarece unii au latura învătării dezvoltată mai putin si se vor
simti inferiori când vor realiza că nu se pricep să se joace cu ele (ex. softuri educationale).

Calitatea materialelor din care sunt confectionate


Foarte important este să verificați calitatea jucăriilor și materialele din care sunt construite
acestea. Unele pot fi confectionate dintr-un plastic casant ori vopsite cu substanțe nocive și ar pune în
pericol viața copilului. Așadar petreceți mai mult timp printre rafturile magazinelor pentru a fi siguri de
calitatea jucăriilor pe care copilul vostru le va folosi.

29
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Ce culori să predomine?
E bine să alegem jucării cât mai viu colorate sau în nuanțe pastelate. Evitați jucariile vopsite în
culori mohorâte, simple. Cu cât jucăriile sunt mai colorate, cu atât copilul va învăța mai ușor culorile și
va fi binedispus.
Prescolari: 3-5 ani
Copiii din această categorie de vârstă
sunt fascinați de cum și de ce funcționează
lucrurile. Seturi de construcții, creioanele care se
spală, plastilina, carțile de colorat încurajează
creativitatea. Cumpărați jucării care îi inspiră pe
copii să se joace și să imite adulții pentru a le
dezvolta capacitățile sociale, de exemplu:
telefoane - jucărie, case și mobile-jucărie etc.

Jucării reprezentând personaje populare


Aceste jucării, care imită anumite personaje cunoscute, fie dacă sunt sub forma unor personaje
umane sau animale din filme sau povesti, sunt foarte populare, deoarece copiii se regăsesc în aceste
personaje. Ei doresc o jucărie care să aibă „personalitate”.
Dacă intenționati să achiziționati o astfel de jucărie, aveți în vedere această „personalitate” a
jucăriei. Există vreun personaj cu care nu sunteți de acord? Amintiti-vă de faptul că fiecare copil învată
de la această „personalitate” și poate imita activitățile pe care jucăria le face sau le presupune. Atunci
când copilul își doreste o astfel de jucărie, fiti selectivi! Limitați colecția lor de jucării doar la personaje
a caror „personalitate” o acceptați.

30
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Jucării care nu pericliteaza sănătatea
Achiziționarea de jucării sigure pentru copii este extrem de importantă, mai ales în cazul în care
copiii tăi au vârste diferite. Asigură-te că jucăriile nu au sfori sau alte materiale cu ajutorul cărora copilul
se poate ștrangula și sufoca. Jucăriile nu trebuie să aibă colțuri ascuțite sau tăioase.
Jucăriile care au piese mai mici de 7 cm x 7 cm sunt un pericol pentru copiii mai mici de 4 ani,
deoarece pot fi înghițite, punând în pericol viața copilului. Așadar, asigură-te ca ei nu au acces la aceste
piese și amintește copiilor mai mari să nu le lase la îndemâna celor mai mici.
Jucăriile care operează cu baterii trebuie să fie ținute în locuri sigure și oferite spre joacă copiilor
doar sub supravegherea adulților. Nu folosiți baterii diferite față de cele menționate în prospectul jucăriei
și citește instrucțiunile de folosire cu atentie înainte de a oferi copilului tău jucăria care să nu pună în
pericol sănătatea micuțului.
În ultimă instanţă, nu uitaţi că scopul cumpărării jucăriilor este de a vă ajuta copilul să se
dezvolte armonios si în conformitate cu realitatea cotidiană.
Sursa www.desprecopii.com

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ PENTRU COPII


Profesor pentru învățământ preșcolar Jinga-Petre Vasilica
Grădinița nr. 48 Brăila
Gusturile alimentare se formează încă din copilărie și persistă, deci este foarte important să se
formeze încă de la vârste fragede obiceiuri alimentare sănătoase. De pildă, preferința pentru consumul
abundent de sare (aceasta având un rol important în apariția hipertensiunii arteriale) se formează în prima
parte a copilăriei.
Tot foarte devreme se formează și preferința pentru alimentele bogate în grăsimi. Studiile în
această privință au demonstrat că multe cazuri de obezitate se datorează unei diete cu un conținut foarte
mare de calorii (multe dulciuri și grăsimi) își au originea în copilărie.
1. Caracteristici în alimentația copilului
a. Nevoile nutriționale ale copiilor diferă în funcție de vârstă.
b. Un copil crește în salturi, ceea ce se reflectă prin nevoi energetice diferite.
c. Aportul alimentar este adecvat dacă asigură o creștere staturală și ponderală normală, evidențiată prin
compararea parametrilor creșterii individuale cu parametrii standard.

31
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
2. Principii in alimentația copilului; obiceiuri alimentare sănătoase
Alimentatia sănătoasă pentru copilul mai mare de 24 de luni implică respectarea unor principii
de bază și anume:
a. asigurarea unei diversități alimentare, ceea ce înseamnă consumul pe parcursul unei zile, de alimente
din toate grupele și subgrupele alimentare;
b. asigurarea unei proporționalități între grupele și subgrupele alimentare, adică un aport mai mare de
fructe, legume, cereale integrale, lapte și produse lactate, comparativ cu alimentele cu un conținut crescut
de grăsimi și adaos de zahăr;
c. consumul moderat al unor produse alimentare, adică alegerea unor alimente cu un aport scăzut de
grăsimi saturate (unt, untură, carne grasă) și de zahăr adăugat.
3. Reguli generale privind alimentația copiilor în creșe, unităti de învățământ sau alte tipuri
de colectivități
(1) Conducerile creșelor, unităților de învățământ sau ale oricăror alte tipuri de colectivități de copii și
tineri vor asigura o alimentație colectivă adaptată vârstei și stării de sănătate, specificului activității și
anotimpului.
(2) Meniurile vor asigura un aport caloric și nutritiv proporțional cu timpul petrecut de copil în
colectivitate. De exemplu, pentru un program școlar de 6 ore, se recomandă o gustare care să asigure
10% din rația energetică zilnică.
(3) În alcătuirea meniului unui copil peste 2 ani
se va utiliza piramida alimentară, prezentă în
acest articol.
a. Piramida alimentară este alcătuită din grupe
de alimente cu o repartiție a cantității
recomandate a fi consumate sub denumirea de
porție nutritivă.
b. O portie nutritivă este recomandarea
cantitativă a unui aliment exprimată în grame
sau folosind ca unitate de măsură ceașca.

32
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
c. În cadrul piramidei alimentare, numărul de porții nutritive dintr-o anumită grupă se stabileste în funcție
de necesarul de calorii al copilului, care, la rândul său, depinde de vârstă, sex, dezvoltarea corporală și
gradul de activitate.
(4) Se va evita asocierea alimentelor din aceeași grupă la felurile de mâncare servite (exemplu: la micul
dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate); în schimb se
poate folosi lapte cu pâine cu gem sau cu biscuiți; la masa de prânz nu se vor servi felul 1 și felul 2
preponderent cu glucide – cereale (exemplu: supă cu găluște și friptură cu garnitură din paste făinoase,
ci din legume).
(5) Se vor evita la cină mâncărurile care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori
a căror combinație produce efecte digestive nefavorabile (exemplu: iahnie de fasole cu iaurt sau cu
compot).
(6) Mâncărurile gen tocături sunt acceptate numai dacă sunt prelucrate termic prin fierbere sau la cuptor.
Ouale se recomandă a fi servite ca omletă la cuptor și nu ca ochiuri românești sau prăjite.
(7) Meniul va fi îmbogățit cu vitamine și săruri minerale prin folosire de salate din crudități și adăugare
de legume-frunze în supe și ciorbe.
(8) Se interzice folosirea cremelor cu ouă și frișcă, a maionezelor, indiferent de anotimp.
4. Alimentația copilului preșcolar trebuie să respecte urmatoarele reguli:
a. Alimentația trebuie să cuprindă o varietate largă de alimente din grupele de bază: pâine, cereale, orez
și paste făinoase, vegetale, fructe, lapte, branză și iaurt, peste și ouă.
b. Masa trebuie să se servească înainte de a-i fi foarte foame copilului, de a fi obosit sau iritat.
c. Trebuie să se ofere câteva variante de alimente la alegere și cel puțin un aliment favorit.
d. Pentru asigurarea rației zilnice de nutrienți, mesele principale vor fi completate cu gustări formate din
cereale cu lapte, sandvișuri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, brânză cu conținut
scăzut de sare și grăsimi.
e. Alimentele din meniu pot să aibă consistență și culori diferite, în vederea stimulării poftei de mâncare.
f. Cantitatea de mâncare trebuie să fie adecvată vârstei copilului; o modalitate practică de stabilire a
cantității de mâncare la copilul mic, în lipsa tabelelor și a graficelor, este de a-i servi o lingură din fiecare
grup alimentar pentru fiecare an de vârstă al copilului.
g. Masa trebuie să se încheie când copilul s-a săturat, devine neliniștit sau nu manifestă interes.

33
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Un plan alimentar sănătos pentru un copil


include trei mese principale care să conţină o
varietate de alimente. “Astfel, potrivit
recomandărilor internaţionale, pentru o
alimentaţie optimă în perioada copilăriei
carbohidraţii ar trebui să ocupe cea mai mare
parte din alimentaţia unui copil - aproximativ
54%, urmaţi de proteine (32%) şi lipide (14%).

Surse importante de carbohidraţi sunt cerealele integrale şi produsele derivate (pâinea, pastele,
orezul şi biscuiţii simpli sunt câteva exemple). Majoritatea proteinelor (2/3 din aportul total de proteine)
ar trebui să fie de origine animală (carne slabă, ouă, lactate degresate sau semidegresate), iar 1/3 de
origine vegetală (fasole, năut, linte, mazăre, nuci şi seminţe), iar sursele de lipide recomandate sunt cele
de origine vegetală (ulei de măsline, in, sâmburi de struguri)”.
Micul dejun îmbunătăţeşte performanţa mentală a copilului şi concentrarea la activităţile şcolare.
Acesta ar trebui să conţină o porţie de cereale, o porţie de proteine (de exemplu 4-5 migdale) şi o porţie
de lactate (un pahar de lapte). Prânzul trebuie să conţină alimente diverse şi consistente. Un meniu sănătos
de prânz poate include o ciorbă de legume şi o porţie de peşte cu două felii de pâine integrală. Cina
trebuie să conţină o porţie de cereale, una de proteine şi alta de legume. De exemplu, 100 de grame de
carne de pui cu orez şi salată de crudităţi.
Deoarece copiii consumă energie constant în timpul zilei, este recomandat ca părinţii să integreze
gustări între mese în planul alimentar zilnic, astfel încât cel mic să se concentreze mai uşor la activităţile
de peste zi. Gustările dintre mesele principale trebuie să furnizeze fiecare 10% din necesarul total de
calorii pentru o zi. Astfel, la o gustare se pot consuma alimente care să se încadreze în maximum 200 de
kilocalorii. Studiile au arătat că gustările bogate în grăsimi pot contribui pe termen lung la instalarea
obezităţii infantile.
Această problemă poate fi combătută prin alegerea unor gustări echilibrate care să asigure
alimentaţia diversificată a copilului. O gustare echilibrată poate fi compusă dintr-un produs lactat (un
pahar de lapte sau un iaurt) şi un fruct sau o legumă (de exemplu, o banană sau o portocală care are un
conţinut bogat de vitamina C), ceea ce satisface rapid apetitul celui mic, cu un consum redus de calorii.
34
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Pentru a oferi laptelui un gust delicios, el poate fi preparat cu 3-4 linguriţe de cacao, care pe lângă
bunătatea gustului de ciocolată, îi asigură copilului o serie de vitamine importante precum vitamina C,
vtamina E, vitaminele B1, B3, B5, B6 şi B9. Alte exemple de gustări echilibrate pot fi: un măr (o sursă
bogată de vitamine) şi 25 de grame de nuci sau fructe uscate sau un sandvici cu carne slabă şi o portocală.
Potrivit studiilor internaţionale, pe lista gustărilor din timpul zilei pot fi incluse şi sandvişurile cu
pâine integrală, covrigei sau tortillas din cereale integrale, cereale bogate în fibre, morcovi şi alte legume
crude asezonate cu un dressing cu un conţinut scăzut de grăsime, biscuiţi sau grisine din graham, fructe
proaspete cu iaurt sau unt de arahide. Este important ca alimentele consumate pe parcursul zilei să asigure
copilului necesarul de vitamine şi minerale şi să fie cât mai diversificate pentru a fi pe placul celui mic.
Piramida alimentară pentru nutriția copiilor (2-6ani) raportată la aliment
Grupa alimentară Marimea porției Număr maxim de
porții
Legume -legume cu frunze verzi =1 ceașcă 3
-legume crude tăiate = 1 cească
-legume fierte =1/2 cească
-10 felii cartofi prăjiți
-suc de legume =1 ceașcă
Fructe, citrice și suc de -măr, banană, portocală, o felie = 1 fruct mediu 2-4
citrice -fructe crude tăiate în bucăți = 1 ceașcă
-suc de fructe neîndulcit = 1 ceașcă
-fructe uscate = 1 ceașcă
pâine, cereale, orez și paste -pâine = 1 felie 6
-cereale uscate = 1/3 de cească
-cereale fierte, orez sau paste = 1 ceașcă
-cereale fierte pentru micul dejun = 30 g
-1 croissant mare = 2 porții
-prăjituri = 2 bucăți
lapte, iaurt, brânză -lapte degresat parțial degresat = 1 ceașcă 4
-iaurt parțial degresat = 1 ceașcă
-iaurt cu fructe, conținut scăzut în grăsimi = 1 ceașcă
-cașcaval = 30 - 45 g
-brânză topită = 45-60 g
-brânză de vaci parțial degresată = ½ de ceașcă
-înghețată =1/2 de ceașcă
-budincă =1/2 de ceașcă
carne, pui, pește, fasole -carne slabă fiartă, pui sau pește =90g 1
uscată, mazăre, ouă, nuci -1 ou

35
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Nu este întotdeauna simplu să ii convingem pe cei mici să mănânce sănătos. Insă efortul merită
din plin, deoarece o alimentație sănătoasă încă din copilărie scade riscurile multor boli la vârsta
maturității, cum ar fi osteoporoza, cariile sau diabetul. În plus, cifrele arată că în prezent, numărul copiilor
supraponderali cu vârsta cuprinsă între 3-17 ani este în creștere alarmantă, o treime dintre aceștia fiind
chiar obezi. Cauzele reprezintă o combinație de alimentație nesănătoasă, bogată în calorii și o scădere a
activității fizice zilnice, o bună parte din timp fiind petrecută în fața calculatorului sau a televizorului.
Cel mai problematic aspect este acela că, de regulă, această supraponderabilitate se menține și în
anii maturității, crescând astfel riscul apariției bolilor asociate cum ar fi hipertensiunea și afecțiunile
sistemului circulator. Motivul creșterii în greutate este simplu: multe dintre obiceiurile alimentare, fie că
sunt sănătoase sau nu, se mențin și odată ce ajungem adulți, deseori pe întreaga perioadă a vieții.
Care sunt alimentele foarte importante
Copiii trebuie să se hidrateze suficient, să consume multe legume și fructe iar cea mai mare
proporție de conținut caloric să rezulte din alimente bogate în carbohidrați. Printre acestea se numară
pâinea, pastele făinoase, orezul și cartofii. O soluție bună în acest sens ar fi produsele integrale, deoarece
în mod similar fructelor și legumelor, acestea asigură un aport suplimentar de vitamine și minerale. Un
alt avantaj al versiunilor integrale constă în conținutul de fibre care mențin senzația de sațietate pentru
mai mult timp și în același timp ușurează digestia.
Carnea, ouăle și produsele lactate fac și ele parte din meniul regulat. Acestea au un conținut bogat
în proteine, vitamine și minerale. Produsele lactate asigură o cantitate suplimentară de calciu care este
absolut necesar dezvoltării sistemului osos. În timp ce porțiile de lapte, iaurt etc. sunt permise de 3 ori pe

36
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
zi, carnea si ouale ar trebuie consumate mai rar, preferabil de două-trei ori pe săptămână. Alimentația
strict vegetariană nu este recomandată copiilor, deoarece se creează o carență de vitamine, cum ar fi B12.
Grăsimile și uleiurile precum untul sau uleiul de măsline reprezintă o substanță nutritivă
elementară pentru corp, respectiv pentru celule și hormoni. Datorită densității calorice mari, acestea
trebuie adăugate în cantități mici în planul de alimentație. De aceea se recomandă să alegeți produsele de
calitate. In timp ce acizii grași nesaturați din pește și uleiuri vegetale sunt foarte sănătoși, trebuie să evitati
grăsimile saturate care se regăsesc în slănină, în cartofi prăjiți și chipsuri.
Alternati porțiile mari cu cele mici
Reducerea cantității de grăsime, fară însă a face rabat de la gust, nu este atât de greu. Astfel,
atunci când pregătiți sosurile pentru paste făinoase, puteți înlocui smântâna cu lapte. În ceea ce priveste
iaurtul și laptele, alegeți variantele mai slabe. Veți consuma astfel mai puțină grăsime și mai puține
calorii. Sandvișurile pot fi delicioase și atunci cand felia de pâine este mai groasă, dar feliile de salam și
brânză sunt mai subțiri. Atunci când prăjiți hrana, optați pentru vasele de gătit anti-aderente, deoarece
veți avea nevoie de o cantitate mai mică de grăsime. Puteți pregăti peștele în cuptor, renunțând la prăjirea
într-o baie de ulei.
De regulă, copiii fac mai multă mișcare decât adulții. De aceea, consumul de energie trebuie să
fie proporțional cu greutatea corporală. Pentru a evita scăderile de energie, este important ca, pe lângă
cele trei mese principale ale zilei să includeți alte două gustări, dimineața târziu și după-masă. Puteți
servi sanvișuri, alune sau preparate din făină integrală.
Atunci când copiii consumă în unele zile porții mari de mâncare, urmate de faze în care abia dacă
ciugulesc ceva, este normal. În spatele acestor schimbări se află oscilațiile de creștere și dezvoltare.
Părinții nu trebuie să disperse, deoarece copiii știu cel mai bine când sunt sătui, ocazie cu care învață să
evalueze singuri senzația de foame, care îi va ajuta mai târziu să evite tulburările de alimentație.
Împreună la cumpărături și în bucătărie
Copiii observă de foarte devreme câtă importanță acordă părinții alimentelor sănătoase. Folosesc
chiar și tactici de șantaj, refuzând exact acele alimente pe care pun preț părinții în mod special. Deoarece
prin presiune obțin, de regulă, ceea ce își doresc și anume, evitarea alimentelor pe care nu vor să le
mănânce.
Mult mai important și mult mai convingător este consumul de alimente sănătoase în prezența
celor mici. Cei care oferă salată copiilor, însă ei înșiși nu o mănâncă, au puțină putere de convingere.

37
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Cadrul potrivit sunt mesele în comun, cu întreaga familie, cu cât mai dese, cu atât mai bine. Este
important să creați o atmosferă destinsă, relaxată. De aceea evitați discutarea problemelor, cum ar fi
notele mici, în timpul mesei.
Poate fi de un real ajutor să implicați
copiii atât la cumpărături cât și în pregătirea
meselor și, mai ales, să le permiteți să ia decizii.
Scrieți împreună lista de cumpărături, faceți
împreună curat în frigider, tăiați legumele,
așezați masa; majoritatea copiilor participă cu
plăcere la toate aceste activități. Și vor fi mult
mai deschisi să încerce lucruri noi atunci când
participă activ la pregătirea mesei.

Multor părinți li se pare că proprii copii refuză din start legumele.


Însă anumite soiuri ușor dulci, cum ar fi morcovii, mazărea sau varza roșie sunt chiar populare în rândul
copiilor. Pentru a lărgi paleta de gusturi, încercarea de noi alimente poate deveni un obicei. Nu toate
alimentele sunt acceptate din prima. De aceea, nu impuneti anumite alimente, în schimb le puteți include
în ofertă din când în când. Forma este și ea importantă. Dacă le veți oferi mere, gulii sau morcovi tăiați
fâșii, le vor alege mai degrabă decât pe cel netăiate.

38
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Minim 1 litru de apa/ zi


Hidratarea suficientă este importantă. Copiii nu pot stoca lichidele pentru o perioadă la fel de
lungă precum adulții. Capacitatea de concentrare și performanța scad imediat ce se instalează deficitul
de apă. De aceea, copiii trebuie să consume minim un litru de lichide zilnic. În zilele fierbinți sau atunci
când fac foarte multă mișcare, consumul de apă se poate dubla.
Cele mai potrivite lichide pentru stingerea setei sunt sucurile de fructe, ceaiurile, apa minerală.
Limonadele, nectarul, ceaiurile cu gheață sau alte băuturi dulci ar trebui evitate. Oamenii de stiință au
demonstrat că tocmai acest consum de băuturi dulci se numară printre cauzele supraponderabilității în
rândul copiilor. Pentru că cei mici să nu uite să bea în timpul jocurilor, încercați să le oferiti băuturi în
mod activ. Aceeași regulă poate fi aplicată și la drum lung, când este necesar să respectați pauzele de
hidratare.
Reguli pentru dulciuri
Copiii adoră dulciurile. În cantități mici, dulciurile nu reprezintă o problemă. Însă datorită
conținutului mare de zahăr și parțial și de grăsimi, trebuie să evitați un consum ridicat.

O posibilitate ar fi stabilirea de comun


acord a unui program în care sunt permise
dulciurile, timp în care cei mici au voie să își
aleagă desertul. Încercați însă pe cât posibil să
evitați consumul de dulciuri înaintea mesei sau
pe stomacul gol. Pentru a le permite celor mici
să savureze în mod conștient dulciurile, trebuie
să stabiliți de la bun început regulile clare.

Consumul de dulciuri în timpul de joacă sau în timp ce urmăresc televizorul ar trebui evitat,
deoarece consumul devine necontrolat. De asemenea, încercați să evitați adresări de genul: „O să primești
ceva dulce doar după ce termini de mâncat legumele“, deoarece vor învăța să descalifice legumele, iar
dulciurile vor fi privite cu și mai multă importanță.

39
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor este importantă și mișcarea. Prin alergare, sărituri, mersul
cu bicicleta, metabolismul se accelerează, stresul și agresivitatea scad. Mulți dintre copiii nu fac
suficientă mișcare. Ore întregi petrecute în fata calculatorului sau a televizorului, drumurile cu mașina
către și de la grădiniță sau alegerea folosirii liftului în locul treptelor, toate acestea scad gradul de
activitate fizică zilnică.
Copiii reacționează la stimulii optici. Mâncăm cu ochii!! Aspectul este important pentru gustări.
Este important ca acestea să fie variate și atractive pentru a crește pofta de mâncare.
Legumele și fructele colorate asigură varietatea. Și ambalajul colorat poate oferi un aspect de ansamblu
plăcut. Atenție la amestecul potrivit de pâine și straturi de umplutură și lichide suficiente. Țineți seama
de dorintele celor mici, deoarece atunci cand au putere de decizie crește și acceptarea față de gustările
din pauze.
Material preluat de pe site-ul Ministerului Sănătății și completat

1 MĂR PE ZI = SĂNĂTATE LA PUTEREA 5


Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila
Am aflat cu toţii că e sănătos să mănânci fructe, iar îndemnul de a consuma un măr pe zi
e deja faimos. Dar ştim şi de ce?

Dacă ai nevoie de argumente pentru a lua


decizia să nu laşi să treacă o zi fără să
mănânci un măr, medicii îţi oferă mai multe
motive, nu unul. Iată de câte fapte bune e în
stare un măr.

40
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Ţine de foame sporeşti acest efect nu curăţa merele de coajă,
Extrem de bogat în fibre (conţine 5g, căci în ea se găsesc de şase ori mai mulţi
adică 20% din necesarul zilnic), dar sărac lipit antioxidanţi decât in pulpa fructului.
în calorii, mărul necesită o masticaţie Luptă contra cancerului
conştiincioasă, oferind astfel timp Studii de laborator au arătat că anumite
organismului să se simtă „ plin”, adică să substanţe, prezente în cantitate mare în zeama
ajungă la senzaţia de saţietate. Zaharurile din de măr, împiedică dezvoltarea celulelor
măr pătrund în circuitul sangvin în mod canceroase. De la măr, e bine să mănânci tot
gradual, astfel că insulina se menţine la ce se poate (mai puţin codiţa) şi chiar e
niveluri care-ţi permit să te simţi sătul mult indicat să nu te limitezi la un singur fruct
timp. Spre deosebire de dulciuri, care, după ce pe zi – cine mănâncă mai multe mere are
produc o creştere rapidă a insulinei, îţi şanse sporite să nu fie atins de cancer de
provoacă în scurt timp o foame de lup. colon, de prostată, esofagian, ovarian sau
Te ajută să respiri uşor pulmonar .
Copiii cu mame care au mâncat multe Te face mai isteţ / isteaţă
mere în timpul sarcinii sunt mai puţin Mărul stimulează producţia de acetilcolină, un
predispuşi la astm sau la avea dificultăţi de compus chimic ce înlesneşte legăturile dintre
respiraţie, a demonstrat recent un studiu al celulele nervoase, susţinând astfel capacitatea
specialiştilor englezi. Acest fruct protejează de a asimila şi reţine informaţii. Mintea
plămânii, astfel că, şi în cazul adulţilor rămâne astfel ageră până la vârste înaintate,
înnebuniţi după mere, riscul de boli memoria se menţine vie, iar pericolul de a
respiratorii sau cancer pulmonar scade face Alzheimer este în mare măsură înlăturat.
simţitor.
Micşorează colesterolul
Mulţumită celor două tipuri substanţe pe
care le conţine, pectina (un tip de fibră) şi
Bibliografie:
polifenolii (antioxidanţi puternici), mărul
Revista „Libertatea pentru femei”
reduce nivelul colesterolului rău (LDL). Ca să
41
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

VITAMINEL ȘI MICROBICI
Profesor pentru învățământ preșcolar:
Ciulei Florentina

A fost odată ca niciodată, în Lumea Vitaminelor, un băiețel pe nume Vitaminel. Acesta era un
băiat blând, bun și cuminte. Nu de puține ori el a reușit să însănătoșească băieți și fetițe care nu se
îngrijeau sau care se hrăneau cu mâncare nesănătoasă, plină de microbi.
- Nu știți ce sunt aceia microbi?
Microbii sunt niște bobițe mici și invizibile, foarte rele, care intră în burtică sau în corpul nostru și
ne îmbolnăvesc. Există, din nefericire, și Lumea Microbilor. Acolo trăiau mulți microbi, iar regele lor era
foarte rău, mai rău decât toți microbii la un loc și se numea Microbici. Acesta, spre deosebire de ceilalți
microbi, avea puteri magice.
Vitaminel, auzind câte fapte rele și câți copii îmbolnăvea Microbici și supușii lui, se hotărî să
meargă pentru a discuta cu el:
- Microbici, de ce faci atâtea fapte rele? întrebă Vitaminel.
- Nu e treaba ta! Ține bine minte, că îmi plac copiii bolnavi, care sunt neascultători și nu respectă
regulile de igienă! răspunse Microbici.
- Stai putin, că ai să vezi tu! Chiar de azi am să încep lupta împotriva ta! Am să te opresc să mai
faci rău, să nu mai aduci atâtea boli prietenilor mei, copiii!
În clipa următoare, Vitaminel a pornit prin Țara Copiilor și le-a explicat acestora reguli de igienă
spre a îndepărta microbii pentru totdeauna. Le-a spus că înainte de a mânca fructe sau legume trebuie să
le spele. Apoi, le-a explicat că mânuțele bine curățate cu săpun și apă înainte de orice masă, păstrează
sănătatea. Hăinuțele, pe care le-mbrăcăm la grădiniță, acasă ori la plimbare, trebuie să fie întotdeauna
curate, călcate și frumos parfumate.
În urma lui Vitaminel, a trecut prin Țara Copiilor și Microbici cu ajutoarele sale. Au început să
rostească cu toții o formulă magică, tocmai pentru ca Microbici să aibă și mai multă putere:
Micro, micro, Microbici,
Am venit și noi, aici,
Micro, micro, Microbici,
Să-i îmbolnăvim pe pici!
De îndată, copiii au rămas nemișcați, mintea le-a fost întunecată de puternica vrajă și....au uitat
complet regulile de igienă date de Vitaminel.

42
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Văzând ceea ce se întâmplă, Vitaminel și-a pregătit o geantă cu cele de trebuință și a plecat în
Lumea Microbilor. După trei zile și trei nopți de călătorie, Vitaminel a fost întâmpinat de Microbici și de
supușii săi:
- Te provoc la luptă! a spus hotărât Vitaminel.
- Te voi distruge pe tine și regulile tale de igienă! Ha, ha, haaaa! Acum, toți copiii vor fi bolnavi,
așa cum îmi place mieee...! Ha, ha, haaaa...!
S-au luptat ce s-au luptat, până când Microbici, simțind că nu-l poate doborî pe Vitaminel, s-a
hotărât să se folosească de puterile sale magice:
- Abracadabraaa…! Te voi transforma într-un supus de- al meuuu…! a spus Microbici.
Vitaminel, știind că nu avea nicio putere să-i oprească vraja lui Microbici, a rămas , bietul de el,
nedumerit și speriat. Fără să mai stea pe gânduri, Microbici a început să rostească magicele cuvinte:
Micro, micro, Microbici,
Vitaminel, vin- aici!
Micro, micro, Microbici,
Îți ordon să...
Când să spună ultimele cuvinte din formula magică, Vitaminel a scos din geanta sa un Vita-lipici,
și ...plici, plici, plici, l-a lipit direct pe gura lui Microbici. În zadar s-a zbătut Microbici, în zadar ceilalți
microbi au încercat să-i desfacă gura ....fiindcă nu au reușit. Astfel, Microbici nu a mai putut să sfârșească
vraja prin care Vitaminel devenea un microb.
Vitaminel s-a întors în lumea lui, a sănătății și a fericirii, bucuros că l-a învins pe Microbici.
Acolo, a petrecut împreună cu copiii și celelalte vitamine trei zile și trei nopți și nimeni nu a îndrăznit
să le tulbure fericirea .
- Vreți să aflați ce s-a întâmplat în Lumea Microbilor?
Ei bine, fără copiii care să-i asculte, microbii nu au mai avut cu ce să se hrănească...și s-au topit
unul... câte unul… unul…câte unul.
Prin urmare, Lumea Microbilor a dispărut pentru totdeauna, iar Lumea Vitaminelor este formată
numai din copii sănătoși și fericiți, care respectă REGULILE DE IGIENĂ.

Uraaa, Uraaa!
Dragi pitici,
Am scăpat de Microbici
Și de răii săi amici!
Uraaa!... Uraaa!

43
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

Ghicitori ”asortate” cu un meniu săptămânal


sănătos din grădinița noastră

LUNI
• Dimineața:
 Iaurt Actimel;
 Paine cu pate ficat de pui, măsline fără
sâmburi;
• Prânz :
 Ciorbă de curcan cu tăiței;
 Mâncare de cartofi cu piept de pui și
castraveți murați Sunt buni copți, fierți și prăjiți
• Gustare: Și-s aproape nelipsiți,
 Pere Wiliams; Când dorim o garnitură
 Batoane cereale Nesquik; Lângă orișice friptură.

MARTI
• Dimineața:
 Ceai de fructe de pădure, cu lămâie;
 Păine cu cașcaval și specialitate piept de
pui;
• Prânz :
 Ciorbă de vită;
 Mâncare de mazăre cu pulpă porc;

• Gustare:
 Portocale
 Biscuiți Ore Copăițe cu bobițe,
Agățate printre vițe.

44
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
MIERCURI
• Dimineața:
 Cereale Nesquik cu lapte;
 Pâine cu pate ficat de pui, măsline fără
sâmburi;

• Prânz :
 Ciorbă de perișoare acrită cu lămâie;
 Pilaf de orez cu ficăței de pui, legume
mexicane și gogoșari în oțet;

• Gustare:
 Mere; Nu e grâu, dar nici făină
 Kinder Bueno; În pilaf el poartă vină.

JOI
• Dimineața:
 Ceai de fructe de pădure, cu lămâie
 Pâine cu cremă Almette, ou fiert și ardei
gras;
• Prânz :
 Ciorbă de vită;
 Vărză cu friptură din piept curcan și
mămăliguță;
• Gustare: Trupul, capul mi-e totuna
 Banană Pe-un picior stau întotdeauna,
 Prăjitura Barni Am camăși nenumărate
Și le port toate-mbrăcate.

45
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
VINERI
• Dimineața:
 Iaurt Delicios;
 Pâine cu șuncă presată curcan;

• Prânz :
 Cartofi natur cu rulada piept pui și salată
sfecla roșie;
 Budincă cu telemea la cuptor;

• Gustare: Ce-i roșu, măr nu-i;


 Kiwi; Crește-n pământ, ceapă nu-i.
 Kinder Delice;

Poftă bună, dragi copii!


Gabriela Nistor
Liliana Ioniță

REŢETE PE GUSTUL MICUŢILOR


Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila
BĂRCUŢE

Ingrediente: - 4-5 felii de caşcaval


- câteva frunze de busuioc pentru ornare
- o baghetă din făină integrală - o lingură de smântână
- 50 grame unt - 3-4 roşioare
- o legătură de mărar - un castravete
- o ceapă verde - o ceapă roşie
- 100 grame brânză de vacă - scobitori sau beţişoare
- o felie de brânză feta -boia dulce

46
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Mod de preparare

1. Se spală ceapa şi mărarul şi se toacă


mărunt. Telemeaua de vacă se dă pe
răzătoarea mică şi se amestecă cu
untul şi verdeaţa. Dacă pasta obţinută
este foarte groasă şi nu se întinde pe
felia de pâine, atunci se mai adaugă o
lingură de smântână şi se lasă la rece.

2. Între timp, se feliază pâinea şi cu o formă rotundă şi ascuţită de biscuiţi, se fac bănuţi de
pâine. Pâinea pregătită se unge cu crema de brânză într-un strat potrivit de gros.
3. Caşcavalul şi brânza feta se taie cu forma rotundă şi una de steluţă şi se aşează peste bănuţii
de pâine. Se pun felii de castraveţi pe deasupra sau între stratul de cremă de brânză şi caşcaval.
4. Se ornează cu feliuţe de roşii sau de ceapă roşie şi frunzuliţe de busuioc prinse în scobitori
şi se presară praf de boia dulce.

CIUPERCUŢE VESELE
Ingrediente

- 6 ouă proaspete
- o cutie mică de pate de ficat
- 30 grame unt
- o linguriţă de maioneză din muștar dulce
- sare
- 6 roşii
- frunze de salată şi ceapă pentru ornat

Mod de preparare
1. Se pun ouăle să fiarbă 5 minute din momentul când apa a început să clocotească. După ce s-
au fiert se lasă să stea câteva minute în apă rece să se poată curăţa fără să se rupă albuşul.
2. Se taie doar un căpăcel din ou atât cât să se poată scoate gălbenuşul şi se acoperă cu o folie
să nu-şi schimbe culoarea.
3. Separat, într-un bol, se pun: pateul de ficat, untul moale, gălbenuşurile, sare, o linguriţă de
maioneză şi se amestecă până se obţine o pastă foarte gustoasă.

47
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
4. Albuşurile se umplu cu pasta de pateu, se acoperă cu căciuliţe din roşii şi se ornează cu
picăţele de maioneză sau brânză rasă. Se aşeză pe un pat de frunze de salată şi ceapă.
FEŢE ZÂMBĂREŢE
Ingrediente
- 6 roşii
- 200 grame caşcaval
- 200 grame cremă de brânză dulce cu
smântână
- 50 grame boabe de porumb
- o ceapă verde
- frunze de lobodă
- maioneză din muștar dulce
- ketchup
- boabe de piper

Mod de preparare
1. Se spală roşiile , se şterg cu un prosop absorbant, apoi se taie un căpăcel de deasupra şi se
scobesc uşor în interior.
2. Caşcavalul se taie felii şi cu ajutorul unui cuţit i se dă forma unei tălpii.
3. Se umplu roşiile cu crema de brânză dulce cu smântână, apoi se aşează peste tălpile de
caşcaval. Pe deasupra se presară boabe de porumb. Pentru a obţine un băieţel, în dreptul părului
se pun frunze de ceapă verde , iar pentru forma de fetiţă, frunze de lobodă. Cu maioneza se
formează gura şi ochii, cărora se adaugă două boabe de piper negru. Degeţelele de la picioruşele
de caşcaval se conturează cu ketchup.
MINGIUŢE RĂSFĂŢATE

Ingrediente
- 4 castraveţi medii
- un ardei roşu
- 150 grame brânză telemea de vacă
- 30 grame de unt
- 5 fire de mărar verde
- 5 fire păntrunjel verde
- beţişoare pentru sandvişuri
- o lingură pesmet alb

48
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Mod de preparare
1. Se spală şi se curăţă castraveții dar nu de tot, se mai lasă puţină coajă pentru decor.
2. Cu un cuţit sau o formă specială se taie castraveţii în bucăţi potrivite, astfel încât să poată
stea biluţele de brânză.
3. Separat, se prepară biluţele de brânză din: unt, brânză rasă şi un praf de pesmet. Se
amestecă cu mixerul şi se formează biluţele.
4. Se pun în mijloc şi se ornează cu ceapă şi fire de pătrunjel. Pentru a le servi micuţilor
fără să se murdărească pe mâini, se pun beţişoare de plastic colorate, apoi se ornează
mingiuţele cum doriţi.

VIS DE VARĂ

Ingrediente

- 0,500 căpşuni
- 5 kiwi
- 4 banane
- 1 compot de ananas
- 4-5 frunze de mentă

Mod de preparare

1. Căpşunile se spală şi se taie pe jumătate şi se pun într-un castron mare. Kiwi şi bananele
se curăţă de coajă, se taie felii şi se adaugă peste căpşuni. La final, se pun feliile de
ananas tăiate pe jumătate.
2. Se presară peste fructe un praf de zahăr vanilat. Se acoperă castronul şi se ţin fructele
2-3 ore la rece .
3. Se pun fructele în cupe de îngheţată şi se adaugă în fiecare cupă 2-3 linguriţe de suc
de fructe din castron. Se ornează cu frunze de mentă şi frişcă.

49
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

MURDĂRICA
Profesor pentru învățământ preșcolar: Gena Grosu
Grădinița Nr. 48 Brăila

Patul... Îl las desfăcut..


Ce folos? Că tot mă culc
Seara când mă-ntorc acasă!
Așa că... mai bine lasă!
Ce să mai deschid fereastra?
Cam multe pe ziua asta!
Bună ziua dragii mei!
O să ziceți... Și ce vrei? În oglindă arăt bine

Sunt un pic cam supărată... Pieptenul dă să mă-mbie,

Astăzi am ieșit la joacă... N-o să mai am păr pe cap

Și-nainte ce să spun? Că și joi l-am pieptănat!

Nu-mi place Domnul Săpun Și rochița? Gata... știu!

Că face prea mult clăbuc Are-o floricică-aici!

Intră-n ochi și în năsuc.. E de ketchup, ca să știți!

Apa-i rece... Brrrr! Mă-ngheață...! Și ziceam că- s supărată...

Periuța mă înțeapă! M-ocolesc copiii, iată!

Pasta...? Ce să zic... e acră... Dar de ce, mă tot gândesc?

Ce atâta bălăceală? Cu nimic eu nu greșesc...

Eu vreau să mă joc pe-afară... Socotiți voi dragii mei,


Ce copii! Așa-i că-s răi?

50
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

PRIETENII MEI
Profesor pentru învățământ preșcolar: Gena Grosu
Grădinița Nr. 48 Brăila
Apa dragă şi săpunul Apoi vin mânuțele
Împreună fac clăbucul Dar și unghiuțele.
Spală – ntâi perechile Gata iată sunt curat
Ochii şi urechile. Cel mai frumușel băiat!

RÂS FRUMOS
Educatoare : Gherguș Rodica
Grădinița Nr. 48 Brăila

Nu uita :
Dimineața când te scoli
Pe dinți frumos să te speli ;
Sus, jos, sus, jos,
Dinții gâdilă-i ușor.
O să poți râde frumos,
Dar vei fi și sănătos.

51
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

ŢINE MINTE!

Educatoare: Badiu Lenuța, Turtoi Anișoara


Grădinița Nr. 48 Brăila
Sănătos de vrei să creşti Nu uita baie să faci,

Corpul să ţi-l îngrijeşti ! Pijamaua când îmbraci,


Căci în trening te-ai jucat
Zilnic dinţii să ţi-i speli
Şi-acum merge la spălat.
Fără multe smiorcăieli.

Cu pantofii mergi pe stradă


Îi descalţi când vii de-afară,
Microbii să nu aduci,
În casă stai cu papuci.

GHICITORI PENTRU CEI MICI


Educatoare: Voicu Aurelia

Face spumă şi clăbuc


Şi se dă pe la năsuc.
E o cameră micuţă
Cu chiuvetă şi cădiţă
Dimineaţa se dă huţa
În ea dacă vei intra
Ca să fugă căriuţa.
Mai curat te vei afla.

52
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
În mici tuburi se găsește,
Dinții bine îi albește!

Și plușat și vărgat
Apa-ndată a zvântat!
E pătrat și afânat
Și ne-ajută la
spălat!

GHICITORI
Educatoare: Badiu Lenuța, Turtoi Anișoara
Grădinița Nr. 48 Brăila
Are gustul mentolat,
Dintii bine i-a spălat !
(pasta de dinţi ) Este moale, din bumbac,
Corpul mi-l lasă zvântat
Parfumat, spumos şi bun După duşul ce –am făcut
Sunt curat cu un …. Până s-ajung în pătuc.
(săpun ) (prosopul de baie)

Daca vreau să cresc voinic Seamană c-o stropitoare


Să n-am carii nici un pic, Dar nu ud cu el o floare!
Le mănânc spălate bine El pe mine mă stropeşte
Din gradină de la mine ! Când la baie mă-ntâlneşte.
(fructe si legume ) Ştii să–mi spui cum se numeşte ?
(duşul)
Părul mi-l descurcă –ndat
Ca să nu fiu supărat Sterge nasul tău răcit,
Fiindcă m-am trezit târziu Mâna - când s-a murdărit.
Şi frumos eu vreau să fiu. Ghici ce e?
(pieptenele) (batista)

53
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

GHICITORI
Profesor pentru învățământ preșcolar: Gena Grosu
Grădinița Nr. 48 Brăila

Cănd plecăm departe


Ce punem de-o parte Gâl, gâl, gâl, gâl,
Ca să-ngrijim gura Aştept ca să te spăl
Mai ales dantura ? Sunt proaspătă şi rece
( Paharul şi periuţa de dinţi ) Nimeni nu mă-ntrece.
(Apa)
În mici tuburi se găseşte dinţii bine-i săpuneşte Fâr, fâr, fâr, fâr,
Şi-i spumeşte, şi-i albeşte ghici cine este? Peste tot mă vâr
(Pasta de dinţi) Şi te şterg de apă
Nici un strop nu-mi scapă.
Am două şiruri de mărgele (Prosopul)
Când le spăl lucesc ca nişte perle Fin, fin, fin,
Ghici cine sunt? Eu îndată vin
(Dinţii) De pe ghete iau noroiul
Un arici mititel Şi petele de tot soiul.
Curăţă dinţii cu el (Peria de ghete)
Ghici cine sunt? O jivină mică
(Periuţa de dinţi) Cu mult păr în chică
Îl transportă pe bolnav Hainele le şterge
La spital, dacă e grav Dar de mers nu merge.
Deci, numiţi-o natural (Peria de haine)
Taximetru medical. Ce-ncăpere are cadă
(Ambulanţa) Apă rece, apă caldă
Chiar un an de te priveşti În care când ai intrat
Tot pe tine te zăreşti. Ieşi mai alb şi mai curat?
(Oglinda) (Baia)
54
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

CONCURS -PRIETENII SĂNĂTĂŢII


Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila

Copiii sunt împărţiţi în două echipe,


fiecare echipă cu ecuson reprezentativ.
Răspunsurile vor fi evaluate de un juriu
format din asistenta unităţii, director şi
educatoare.

Pentru fiecare răspuns corect echipele


vor primi o steluţă roşie.

Nr. ÎNTREBĂRI/RĂSPUNSURI

crt. Echipa 1 Echipa 2

1. Ce facem dimineaţa când ne sculăm? Când ne spălăm pe dinţi?


Răspuns corect:
Aerisim camera, scuturăm şi aranjăm Răspuns corect:
patul, ne spălăm pe dinţi, pe faţă, facem Ne spălăm pe dinţi de două ori pe zi,
gimnastică de înviorare. dimineaţa şi seara, cu pasta şi periuţa
de dinţi, de sus în jos şi de jos în sus.
2. Care sunt prietenii sănătăţii? Ce sporturi fac copiii?
Răspuns corect: Răspuns corect:

Prietenii sănătăţii sunt: apa şi săpunul, Copiii fac gimnastică, fotbal, tenis, dans,
pasta şi periuţa de dinţi, aerul, soarele, înot, alergări, mers pe tricicletă/bicicletă...
sportul.
3. De ce trebuie să facem baie De ce trebuie să vă spălaţi pe mâini
generală? înainte de a mânca?

55
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
Răspuns corect: Răspuns corect:

Trebuie să facem baie generală pentru a Trebuie să ne spălăm pentru că pe mâinile


îndepărta murdăria de pe corp şi în nespălate există microbi pe care îi putem
special microbii. înghiţi odată cu măncarea şi ne pot
îmbolnăvi.
4. Ce trebuie să facem când ne Când şi cum trebuie să ia
îmbolnăvim? medicamente copiii?
Răspuns corect: Răspuns corect:

Trebuie să mergem la doctor şi să nu Se iau medicamente când suntem bolnavi,


ne fie teamă de el. numai la recomandarea medicului şi a
părinţilor.

5. Ce faceţi dacă vă răniți? Ce este bine să servim ca desert:


fructe sau dulciuri?
Răspuns corect:
Răspuns corect:
Este bine să mâncăm fructe ca desert
Mergem la părinţi/ bunici sau educatoare
pentru că au multe vitamine şi ne ajută
pentru a ne curăţa rana şi apoi să o acopere
să creştem sănătoşi şi voinici.
pentru a nu intra microbi.
6. Găseşte răspunsul la ghicitoare: Găseşte răspunsul la ghicitoare:
“Are gustul mentolat, „Dacă-l uzi el face spumă
Dinţii bine i-a spălat!” Şi - ţi alunecă din mână.
Răspuns corect: Răspuns corect:

pasta de dinţi săpunul


7. Recitaţi o poezie despre sănătate. Interpretaţi un cântec despre sănătate.

56
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
FIȘE DE LUCRU
DOMENIUL ȘTIINȚE (CUNOASTEREA MEDIULUI)
Educatoare : GHERGUS RODICA
Grădinița Nr. 48 Brăila
Sarcini:- unește dintele sănătos cu produsele care protejează dinții ;
- colorează obiectele cu care facem igienă dinților ;
- încercuiește dintele cariat ;
- taie cu o linie produsele care cariază dinții.

57
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
ȘTIINȚĂ
Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila

58
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
ȘTIINȚĂ
Educatoare: Babencu Anisoara
Grădinița Nr. 48 Brăila

59
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
ȘTIINȚĂ
Profesor pentru învățământ preșcolar: Nicolae Georgeta
Grădinița Nr. 48 Brăila
Sarcini :
-denumește alimentele
-colorează mâncarea preferată
-încercuiește alimentele care ne ajută să creștem sănătoși și voinici

60
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
ȘTIINȚĂ
Profesor pentru învățământ preșcolar: Nicolae Georgeta
Grădinița Nr. 48 Brăila
Sarcini :
- descrie legumele și fructele din imagine
- colorează legumele
- scrie un X roșu lângă fructe
- încercuiește leguma care îți place

61
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294
BIBLIOTECĂ

Educatoare : GHERGUS RODICA


Grădinița Nr. 48 Brăila

Trasează de la fiecare punct linii orizontale, pentru a reda firele periuței de dinți.

62
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

63
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

64
NR.1/2015
REVISTA ”Să cresc mare și voinic!”
ISSN 2393 – 5294 ISSN-L 2393 – 5294

65