Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala Dorna Arini

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE MOD


PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ DE MOD (CM)
Fişă de lucru

1. Identificaţi complementele circumstanţiale de mod. Precizaţi partea de vorbire prin care se exprimă si
realizati expansiunea:

E dulce ca o prăjitură. Pluteşte ca un fulg.


S-a deghizat în chip de prinţ. A primit vestea fără a se emoţiona.
Vine alergând. A plecat pe neaşteptate.
Merge şontâc – şontâc. A procedat după sfatul tău.
Băiatul se poartă asemenea alor săi. Vorbeşte ca o moară stricată.
A citit fără a se opri. Citeşte expresiv.
El vorbea asemenea celor doi. Merge ţopăind.
Câştiga întreit. Copilul vorbea tare.
El învaţă bine. A acţionat fără a judeca.

2. Indicaţi propoziţiile circumstanţiale de mod din frazele următoare si realizati contragerea acestora.
Precizați valoarea morfologică a elementelor de relație:
Era silitor cât putea el. S-a îndepărtat fără să spună ceva.
Păşeşte fără să facă zgomot. A procedat cum a crezut.
Se mişcă încet, după cum a fost sfătuit de medic. Pe măsură ce a crescut, şi-a dat seama de adevăr.
Merge ca şi cum ţopăie. S-a comportat ca şi cum nu se petrecuse nimic.
Ţi-am răspuns cum meritai. Copilul alerga cât putea.
Citeşte după cum doreşte.

3. Recunoaşte propoziţiile circumstanţiale de mod şi precizează care sunt elementele regente:


 L-am ajutat cât a dorit.
 S-a trezit devreme, fără să se fi odihnit suficient.
 S-au îmbrăţişat de parcă nu se văzuseră de mult.
 S-a îndepărtat de obstacol precum a fost învăţat.

4. Construieşte câte o frază cu CM introdusă, pe rând, prin adverbele relative cum, precum, cât şi
prin locuţiunile conjuncţionale ca şi cum, ca şi când, de parcă.

5. Completează spaţiile punctate cu regente potrivite pentru propoziţiile CM de mai jos:


a).................................precum îşi imaginase.
b)..............................cum i-am promis.
c).............................ca şi cum n-ar fi auzit.
d).................................pe cât afirmase el.
6. Completează spaţiile punctate cu regente potrivite pentru propoziţiile subordonate menţionate:
a) ..................................... cum a rezolvat el problema. (CM)
b) .................................... cum a rezolvat el problema. (SB)
c) ................................... cum a rezolvat el problema.(AT)
d) .................................... cum a rezolvat el problema.(CD)
e) ....................................cum a rezolvat el problema.(CI)