Sunteți pe pagina 1din 28

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

PROIECT LA EVALUAREA
ÎNTREPRINDERII

CONU ADRIANA MĂDĂLINA

COMAN ANDREEA PATRICIA

GRUPA 645

2018
RAPORT DE EVALUARE A ÎNTREPRINDERII
Data raportului: 10.04.2018

A. CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA RAPORTULUI EVALUARE:

Definirea misiunii de evaluare

Obiectiv: întocmirea prezentului raport în vederea evaluării cotei parte de acțiuni din
compania FARMACEUTICA REMEDIA SA, ce aparține acționarului majoritar Tăruș
Valentin-Norbert.

 PACHETUL DE ACȚIUNI:

ACȚIONAR ACȚIUNI PROCENT

TĂRUȘ VALENTIN-NORBERT 70.555.514 66,5055 %


Scopul evaluării este determinare valorii de piață a pachetului de acțiuni în vederea
revânzării.

Bazele evaluării sunt date de:

- Situația poziției financiare în anii 2015-2017;

- Situația echilibrului financiar în anii 2015-2017;

- Actul constitutiv și alte documente economico-juridice.

Data evaluării: 31.12.2017


1
Valoarea de piață este egală cu 45618614 RON conform Bursei de Valori.

Ipotezele și condițiile evaluării: Procesul de evaluare a societății FARMACEUTICA


REMEDIA SA s-a desfășurat având în vedere ipoteza continuării viitoare a activității acesteia
și dezvoltării continue. Am utilizat, ca bază de evaluare, valoarea de piață a întreprinderii,
conform definiției IVSC și în concordanță cu cea dată de Comitetul pentru Standarde
Internaționale de Evaluare a Activelor: ”valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru
care o proprietate ar fi schimbată la data evaluării, între un vânzător și un cumpărător de
puteri echilibrate, hotărâți să încheie tranzacția, după un marketing adecvat, în care fiecare
parte a acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângeri”.

Descrierea companiei

Cotată la Bursa de Valori București din 1996 – Categoria STANDARD, simbol


RMAH, Farmaceutica REMEDIA S.A. este o componenta a unui grup de companii
specializate în activități de vânzare medicamente, promovare și marketing in domeniul
sănătății.

Prezentă pe piața încă din 1991, poziția Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost
consolidată prin fuzionarea cu acționarul majoritar, V. TĂRUȘ RoAgencies SRL, ce a avut
loc la începutul anului 2006.

Urmare a impunerilor legislative privind separarea activităților cu ridicata de cele de


retail farmaceutic, AGEA din 9.12.2014 a Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotărât păstrarea
activităților de retail și transferul în 2015 a activităților de distribuție angro și a serviciilor
aferente către Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL, societate deținută
100%.

Modelul de business definit de diversificarea constantă a serviciilor oferite, inclusiv


servicii de logistică, marketing și promovare medicală, înregistrări de produse farmaceutice,
dar și profesionalismul și performanța diferențiază compania de alți competitori și o
poziționează drept partener pentru lansarea, promovarea si distribuirea produselor
farmaceutice in Romania si in alte tari din Europa de Est.

2
Succesul acestei abordări este confirmat de ascensiunea din ultimii ani a grupului de
companii, extinderea constanta a lanțului de Farmacii REMEDIA si diversificarea constanta a
gamei de produse si servicii oferite.

Considerația față de acționari, investitori, clienți si salariați sunt principiile pe care


Farmaceutica REMEDIA S.A. își sprijină ascensiunea. Adaptabilitatea permanenta la nevoile
consumatorilor la cele mai înalte standarde, lansarea si promovarea de produse farmaceutice
inovatoare, respectarea standardelor etice si profesionale internaționale sunt obiectivele
asumate de către companie. Cei peste 450 de angajați din cadrul grupului de companii sunt un
activ extrem de valoros și de aceea suntem constant dedicați implementării unor programe
motivaționale de dezvoltare personală și profesională, care să ofere angajaților posibilitatea de
a își atinge potențialul maxim atât individual, cat și în cadrul echipei.

Suntem permanent preocupați să creem avantaje competitive sustenabile “win-win” și


ne adaptăm continuu la exigențele și așteptările partenerilor noștri.

Scurt istoric

1991: Oficiul Farmaceutic Regional Deva, deschis în 1957, devine Farmaceutica Remedia
S.A. și operează ca distribuitor regional cu lanț propriu de 27 de farmacii în județele
Hunedoara și Alba
1994: Valentin Norbet Tarus înființează compania V. Tarus RoAgencies S.R.L pentru
dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor strategice cu producători internaționali de
medicamente de renume și reprezentarea acestora pe piața farmaceutică românească
2000: Compania V.Tarus RoAgencies S.R.L achiziționează pachetul majoritar al
Farmaceutica Remedia S.A.
2006: Farmaceutica Remedia S.A. fuzionează cu V. Tarus RoAgencies S.R.L prin
absorbția acționarului majoritar
2008: Se inaugurează un nou centru logistic în București, la nivelu standardelor
internaționale GDP.
2009: Farmaceutica Remedia S.A. este promovată și listată la BVB București categoria II,
iar dl Lutz Stache, reprezentantul firmei AHG Vermogensverwaltungs achiziționează 16,5%
din acțiunile companiei
2011: Lanțul de farmacii Remedia se extinde în restul țării la 63 de unități. Comapnia își
consolidează structura, prin trei divizii specializate-Farmaciile Remedia, Divizia distribuție și
Divizia Spitale.
3
Cifra de afaceri se dublează de la consolidarea business-ului în 2006.
2012: Lanțul de Farmacii Remedia se extinde în țară la 72 unități și o cifră de afaceri netă
a companiei de 53 mil euro. Farmeciile Remedia își diversifică serviciile oferite, inclusiv
îngrijirile la domiciliu prin companii specializate.
2014: Preocupată de creșterea accesibilității și a gamei de produse și servicii furnizate,
Farmeceutica Remedia își continuă expansiunea, rețeaua numărând la finele anului 90 de
unități, inclusiv Remedia Baby, magazin dedicat exclusiv copiilor. Adaptarea permanentă la
cerințele consumatorilor a dus la crearea unei zone seciale Remedia Natural în fiecare
farmacie.
2016: A 3-a editie a evenimentului “Business-ul la el acasa” marcheaza 19 ani de prezenta
a Farmaceutica REMEDIA S.A. la Bursa de Valori Bucuresti si peste 20 de ani de activitate
in domeniul farmaceutic. 100 Farmacii REMEDIA sunt prezente in 16 judete, in principal in
Hunedoara si Aba. Compania si-a intarit pozitia in Bucuresti, unde detine 21 de unitati

2017: Pachetul de actiuni al companiei dl Lutz STACHE, reprezentantul firmei AHG


Vermogensverwaltungs, este achizitionat de dna Ionica – Mirela PAVEL, astfel ca la data de
31 decembrie 2017, dl Valentin – Norbert TARUS deţinea 66,5% din actiuni, în timp ce dna
Ionica – Mirela PAVEL avea circa 18,24% din capitalul social.

 STRUCTURA ACȚIONARIATULUI (conform Bursei de Valori București)

Acționar Acțiuni Procent

TARUS VALENTIN-NORBERT 70.555.514 66,5055 %

PAVEL IONICA-MIRELA 19.348.588 18,2379 %

alți acționari 16.185.698 15,2566 %

TOTAL

4
B. DIAGNOSTICUL INTREPRINDERII:

Diagnosticul unei întreprinderii nu poate fi etapizat conform unui model, ci se

adaptează în funcție de particularitățile fiecărei întreprinderi, incluzând obiectul de activitate,


dar și dezvoltarea economico-financiară.

1.Diagnosticul comercial

1.1 Concurenții
Zentiva S.A, Antibiotice S.A., Biofarm S.A și Ropharma S.A sunt principalii
competitori ai companiei Remedia, entități care de asemenea sunt listate la bursă. În România
putem vorbi de o concurență imperfectă deoarece în domeniu operează numeroși concurenți
ce au un număr ridicat de clienți. De asemenea, există o diferențiere slabă a produselor oferite
de concurenți, clienții putând migra ușor de la o farmacie la alta, întrucât atributele de
diferențiere nu reprezintă un criteriu important pentru opțiunea de cumpărare. Un alt lucru
important de luat în calcul este acela că prețul medicamentelor poate să difere de la o farmacie
la alta.
Producătorii de medicamente originale și generice sunt într-un continuu război.
Primele susțin inovația, genericele oferă același produs la un sfert din prețul originalelor.
Ce diferențiază în final cele două produse?
Puterea de cumpărare a pacienților.
Cu o evoluție constantă a numărului de jucători, piața a permis consolidarea poziției
principalilor jucători pe piață care au intrat într-un război al discounturilor ce a dus în timp la
erodarea marjelor de câștig. Această evoluție va impune într-un viitor mai mult sau mai puțin
îndepărtat o nouă consolidare prin preluări și achiziții, care vor genera sinergiile necesare
creșterii marjelor operaționale.
Cu toate că intrarea pe piață nu face obiectul unor reglementări stricte impuse de Stat
(excluzând licențele de distribuție), piața farma nu a cunoscut o creștere a numărului de
jucători, deoarece investițiile logistice (depozite și flota de mașini) necesare pentru a
desfășura activitatea de distribuție medicamente cât și termenele de plată foarte mari, au redus
semnificativ atractivitatea acestui domeniu pentru alți jucători. Chiar și în aceste condiții,

5
merită menționată intrarea jucătorilor de talie internațională pe piața locală, de exemplu
Farmexpert.
1.2 Producători
Deși există un număr mare de producători de medicamente (Sanofi, Terapia, Hoffman
La Roche, Novartis, Servier, Pfizer, GSK), majoritatea de talie internațională, care prin
diversitatea lor nu ar putea exercita o presiune adecvată asupra politicii de preț, piața a
demonstrat că există evoluții ale prețului care sunt cauzate direct de politica de discount a
furnizorilor de medicamente cât și a termenului de plată practicat de aceștia în relația cu
distribuitorii. Un alt aspect important îl reprezintă mixul de molecule originale și generice pe
care fiecare producător îl aduce în piață cât și includerea acestor molecule în programe
naționale de sănătate, în lista medicamentelor compensate și a medicamentelor eliberate fără
prescripție.
Urmare a impunerilor legislative privind separarea activităților cu ridicata de cele de
retail farmaceutic, Farmaceutica REMEDIA S.A. a hotărât transferul in 2015 a activităților de
distribuție angro si a serviciilor aferente către Farmaceutica REMEDIA Distribution &
Logistics SRL, societate deținută 100%.
Schimbarea furnizorilor nu ar genera costuri mari, ci doar unele costuri imediate
datorate procesului de negociere cu furnizorii.
În funcție de statutul lor, clienții cărora le se sunt adresate produsele Remedia se
împart în firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul vânzărilor
se îndreaptă către spitale.
Majoritatea comercianților care achiziționează produse Remedia și-au creat în timp și
lanțuri proprii de farmacii, însă numărul acestora deține o pondere de doar circa 25% din
numărul total al farmaciilor în care se comercializează produsele Remedia.
Trebuie precizat că, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, producătorii de
medicamente nu-și pot vinde direct producția către farmacii, fiind prevăzute condiții severe de
desfășurare a contractelor de vânzare-cumpărare. Cantitatea contractată determină procentul
de discount acordată distribuitorilor precum și termenul de plată al comenzii, perioada medie
a unui credit comercial acordat fiind de 30, 45 respectiv 60 de zile.
1.3 Clienți
Producția companiei este destinată în proporție de 80% farmaciilor, restul
reprezentând livrările de produse cerute în mod constant de spitale.
Spitalele dețin doar 20% din volumul de vânzări, datorită neatractivității
acestui sector,

6
amenințat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen adatoriilor către
furnizorii de medicamente. Pentru produsele cu care Remedia aprovizionează spitalele (ca
unic furnizor), se încasează contravaloarea acestora pe loc.
1.4 Produsele companiei
Produsele Remedia acoperă o mare varietate de clase terapeutice fiind destinate, în
funcție de acestea, unei largi palete de consumatori, eterogena atât din punct de vedere al
categoriei de vârstă cât și al afecțiunilor de care aceștia suferă. Remedia și-a poziționat
produsele pe piață a medicamentelor ca având un preț inferior comparativ cu cele ale
concurenței, de aceea printre clienții Remedia se regăsesc segmentele de populație cu venituri
medii și mici. Categoria suplimenților nutritivi se adresează, însă, și celor cu venituri peste
medie, deoarece ei pot aloca sume de bani suplimentare în direcția achiziționării de produse
care să le asigure o structură sănătoasă a elementelor nutritive din organism.
Medicamentele sunt produse indispensabile, de aceea, este greu de crezut că cineva ar
renunța vreodată la aceste produse . Într-adevăr există produse care să înlocuiască
medicamentele, cum ar fi „leacurile băbești”, dar consumatorii nu ar renunța la medicamente
precum aspirina, agocalmin, antibioticele și multe altele, în favoarea acestor leacuri. Medicina
holistică reprezintă o alterativă a medicamentelor. Aceasta încearcă să substituie tratamentele
alopate cu remedii naturale din extracte de plante, orice substanță naturală fiind un potențial
remediu. Alte forme de terapie ce pot înlocui medicamentele sunt reprezentate de medicina
tradițională chineză, biorezonanța, fitoterapia și cromoterapia.
Cu toate că există și alte produse care să înlocuiască medicamentele, profitabilitatea
sectorului farmaceutic nu poate scădea foarte mult deoarece medicamentele au prioritate în
viața omului.
Cifra de afaceri din Contul de profit și pierderi, este evaluată în unități monetare
curente. Pentru o corecta aprecierea performanțelor comerciale ale întreprinderii Farmaceutica
REMEDIA SA în timp se impune corectarea acesteia cu indicele prețurilor domeniului de
activitate, respectiv evaluarea ei în prețuri comparabile.

Cifra de afaceri = 351.225.291 LEI

Indicele mediu al prețurilor=101,34%

Cifra de afaceri corectată=351.225.291/101,34%=346.581.104 LEI

Având în vedere piața de medicamente si produse farmaceutice de peste 3 miliarde


euro (in 2017), estimam cota de piața a societății Farmaceutica REMEDIA S.A. la
aproximativ 2,5%.

7
Puncte forte Puncte slabe
Deține contracte de distribuție
exclusive pentru produsele Sandoz Cota de piață destul de scăzută
Achiziționează produse de la diferiți Expunerea companiei la un risc valutar din
furnizori cauza importurilor realizate
Nu există o dependență semnificativă a
sociatății față de un singur client

2.Diagnosticul juridic

ACTUL CONSTITUTIV al Farmaceutica Remedia S.A. având număr de ordine în


Registrul Comerțului J20/700/1991 și cod unic de înregistrare 2115198, actualizat în
conformitate cu prevederile art.204 (4) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare precizează următoarele:
Societate are denumire Farmaceutica Remedia SA, fiind incluse împreuna cu datele de
identificare în facturi, contracte, orice acte și documente cu implicație juridică, economică și
financiară.
Farmaceutica REMEDIA S.A. este o societate pe acțiuni cu sediul Deva, str.
Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara și care a fost înființată în 25 iulie 1991 ca și societate
comerciala cu capital integral de stat prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva (Anexa
1). Emblema societății este compusă din numele companiei.
Societate este înregistrată pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înregistrării
în Oficiul Registrului Comerțului.
Obiectul principal de activitate al societății este conform codului CAEN 4773 –
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate.
De asemenea, capitalul social este de 10 608 980 LEI, integral subscris și vărsat.
La data de 13.10.2000, V.TARUS RoAgencies S.R.L. a achiziționat de la FPS
pachetul majoritar de acțiuni (55,802 %). În ianuarie 2006 Farmaceutica REMEDIA S.A. a
fuzionat prin absorbție cu V.TARUS RoAgencies S.R.L.
Conform Legii 95/2006 republicată in August 2015 societățile comerciale nu mai pot
desfășura în același timp activități de distribuție en gross și en detail de medicamente.(Art.
800 paragraful 2). Astfel, Farmaceutica REMEDIA S.A. a transferat către Farmaceutica

8
REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., societate deținuta 100 %, activitățile de
distribuție en gross de medicamente (printr-o rețea de 8 depozite) împreuna cu activitățile
conexe (servicii logistice, înregistrări , promovare și marketing a medicamentelor, etc),
păstrând operarea lanțului de 100 farmacii și oficine locale de distribuție.
Ca urmare a schimbării obiectului principal de activitate impus de legislația mai
sus menționata, societatea a fost nevoită să răscumpere din piață (in anul 2015) un număr de
300100 acțiuni la un preț de 0,3753 lei/acțiune , preț stabilit de un evaluator autorizat. În
cursul primului trimestru al anului 2017 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la
fuziuni. In aceeași perioadă, societatea nu a înstrăinat active de valori semnificative. (clădiri,
terenuri, acțiuni, etc).
Au fost vândute doua licențe de farmacii (din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș) si, au
fost închise farmacia din Valea Lungă (județul Alba), oficina de la Ciofliceni (județul Ilfov) și
cele două drogherii din Deva, unde condițiile de locare și nivelul chiriilor nu ofereau
perspective de dezvoltare eficientă a operațiunilor.
La 31.12.2017, societatea avea la dispoziție o linie de credit de 3,2 milioane euro
din care sume utilizate (scrisori de garanție bancara pentru buna execuție a contractelor) in
valoare de 2.277.385 euro.
Din 2005 Farmaceutica REMEDIA S.A. a implementat sistemul de management al
calității. Prin auditurile organismului de certificare, acest sistem se recertifică la intervale de 3
ani și se supraveghează anual. Ultimul audit, susținut in data de 19.04.2017, a validat
conformarea cu cerințele standardului de referință – SR EN ISO: 9001-2015. Compania este
certificata de către societatea RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE, aplicând
standarde profesionale si etice ridicate la nivelul tuturor componentelor activității noastre.
Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membrii,
care decid asupra activității firmei asigurând politica economică, comercială și contabilă a
societății. Atribuțiile sunt în conformitate cu legea societăților comerciale nr31/1990
republicată.
Persoanele împuternicite pentru administrarea societății, sunt:
 Țăruș Valentin Norbert-președinte Consiliu de Administrație
 Serfal Management SRL reprezentata prin dl. Sergiu Fala-membru
 Chirita Zoe-membru
 Dan Udatu-membru
 Rares Strugaru-membru

9
3.Diagnosticul operațional

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL – specializată in activități de


distribuție engross, marketing si promovare in domeniul sănătății, operează vânzările prin 8
(opt) centre logistice pe următoarele linii de business:
– Divizia Distribuție: vânzări către farmacii si alți KA;
– Divizia Spitale: vânzări către spitale publice si clinici private;

Farmaceutica REMEDIA S.A. operează 91 de unități de retail proprii, inclusiv


REMEDIA Baby – dedicat copiilor, reprezentând aproximativ 25% din business-ul
companiei, fiind concentrata pe diversificarea portofoliului de produse farmaceutice,
suplimente alimentare, dermato-cosmetice. Lanțul de farmacii REMEDIA este prezent in 14
județe in special Hunedoara si Alba plus municipiul București, unde compania si-a întărit
poziția prin 20 unități deținute in prezent. Suplimentar, încă din 2012, compania se adresează
clienților prin platforma e-shop, iar o firma specializată din cadrul grupului oferă recomandări
de îngrijiri la domiciliu ca servicii suplimentare in beneficiul pacienților.

În anul de referință, al raportului activele imobilizate aveau o valoare de 39.284.471


Lei la valoarea rămasă de amortizat, cu următoarea structura : 31.212.707 Lei - Imobilizări
corporale (terenuri, construcții, echipamente, mijloace de transport, mobilier comercial, etc);
7.355.142 Lei - Imobilizări necorporale (licențe farmacii si licențe software ; sunt în curs de
evaluare licențele de farmacii nereflectate în situația financiară la data preluării pachetului
majoritar de acțiuni de la FPS); 716.623 Lei - Imobilizări financiare (depozite constituite,
garanții plătite).

În cadrul imobilizărilor corporale, o pondere de 94 % o reprezintă construcțiile și


terenurile. În luna decembrie 2011 clădirile și terenurile au fost reevaluate la nivelul pieței,
rezultând un plus de valoare de aproximativ 2,2 milioane Euro suma ce se regăsește în
bilanțul contabil la rubricile «Terenuri si construcții », respectiv, « Rezerve din reevaluare ».
Evaluarea de la sfârșitul anului 2017 a scos în evidență o apreciere (aproximativ 750.000 lei)
a acestor imobilizări. (terenuri + 651.323 lei, construcții +318.910 lei).

10
4.Diagnosticul de mediu

Farmaceuica REMEDIA SA respectă legislația în domeniu în ceea ce privește protecția


mediului înconjurător. Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția
mediului înconjurător.
Compania își manifestă în permanență grija pentru respectarea mediului înconjurător,
luând măsurile necesare pentru încadrarea în limiele general impuse de legislație. În acest
sens se respectă/desfășoară proceduri susținute pentru:

 Reciclarea materialelor refolosibile: carton, hârtie, mase plastice, metale, sticle,


componente electronice etc. Pe bază de contracte cu firme de profil;
 Impunerea de măsuri organizatorice și tehnologice pentru reducerea consumurilor
energetice și de apă;
 Excluderea utilizării în activitățile de întreținere și comercializare desfășurate a
substanțelor periculoase pentru mediu;
 Promovarea și implementarea utilizării de materiale din resurse regenerabile;
 Gestionarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legale;
 Depozitarea și gestionarea materialelor de întreținere astfel încât să se evite orice
pericol de poluare a mediului înconjurător.

5.Diagnosticul resurselor umane și management

Farmaceutica REMEDIA S.A. are, cu mici variații, in jur de 450 angajați. Distribuția
acestora pe departamente este următoarea:

 Farmacii Remedia – 230 persoane


 Distribuție farmacii – 32 persoane ( agenți de vânzări și reprezentanți de vânzări prin
telefon)
 Reprezentanți medicali – 17 persoane
 Distribuție spitale – 7 persoane
 Logistică depozite – 53 persoane

11
 Logistică transport – 33 persoane
 Departamente de suport și management (Contabilitate, IT, Administrativ, HR, Control,
etc) – 75 persoane
Compania este formată din următoarele departamente:
- Departamentul achiziție – atribuții: monitorizarea stocurilor și efectuarea comenzilor
pentru asigurarea stocului optim de produse;
- Departamentul distribuție – atribuții: promovarea produselor la clienți prin prezentarea
de materiale informative, dezvoltarea portofoliului de clienți ai companiei și
prezentarea produselor către aceștia;
- Departamentul farmacii remedia – atribuții: identificare nevoilor pacienților și oferirea
recomandărilor de specialitate; verificarea dozelor prescrise;
- Departamentul logistică – atribuții: coordonarea activității de depozitare, stocare,
aranjarea mărfurilor din depozite, planificarea și coordonarea necesarului de produse,
organizarea activității de transporturi între depozite și farmacii proprii sau terțe;
- Departamentul marketing – atribuții: prospectarea pieței, fundamentarea strategiei
societății și elaborarea programele și planurilor de accelerare și amplificarea a vânzării
produselor, lansarea campaniilor pe piață, însoțită de comunicare permanentă cu
clienții;
- Departamentul economic – atribuții: asigurarea organizării, conducerii și funcționării
în bune condiții a activității financiar-contabile a societății cu respectarea legislației în
vigoare;
- Departamentul IT – atribuții: asigurarea bunei funcționări a sistemului informatic și
acordarea de suport tuturor utilizatorului companiei;
- Departamentul administrativ: atribuții: realizarea tuturor lucrărilor de amenajare,
reparații, renovare, modernizare a spațiilor destinate desfășurării activității de
depozitare, birouri și farmacii;
- Departamentul medical – atribuții: autorizarea sau reînnoirea de punere pe piață a
produselor pe piața medicamentoasă, monitorizarea studiilor clinice ce se desfășoară
pe teritoriul României;
- Departamentul de resurse umane;
- Departamentul calitate – atribuții: satisfacerea nevoilor clienților prin furnizarea de
servicii de calitate în condițiile respectării cerințelor legale;
- Departamentul farmacovigilență – atribuții: colectarea, evaluarea și notificarea
reacțiilor adverse suspecte, în acord cu legislația în vigoare.
12
Componența top managementului este:
 Valentin Norbert Taruș- Președinte CA
 Ionuț Baciu - Membru CA
 Mihaela Crețu - Director HR
 Raluca Oncu - Manager Farmacii Remedia Vest
 Florin Lupaș - Manager Administrativ
Între conducerea societății și salariați există raporturi de colaborare în limitele
Contractului Colectiv de Munca. Față de anii anteriori, relațiile s-au îmbunătățit, gradul de
înțelegere și de comunicare a crescut, cele doua părți participând la întâlniri comune
periodice. Ca urmare, nu au existat perioade de stagnare a procesului de producție ca urmare a
declanșării unor conflicte de munca.
Drepturile salariaților au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile
legale. Salariul maxim este confidențial și este în conformitate cu grila de salarizare.
Societatea este la zi cu plata obligațiilor către bugetul statului referitoare la salariați.
Puncte forte Puncte slabe

Condiții corespunzătoare de muncă Creșterea numărului de sancțiuni


Structura personalului este Desfacerea contractelor de muncă a unor
corespunzătoare activității salariați pe motive disciplinare și sanitare
Existența unui sistem de stimulente
material și morale eficient

6.Diagnosticul economico-financiar

6.1. Ratele de structura


6.2. Ratele de lichiditate interna
1. Lichiditatea curenta (generala)
2. Lichiditatea intermediara (rapida)
3. Rotația creanțelor
4. Rotația stocurilor
5. Achitarea obligațiilor
6.3. Ratele de performanță :
 Ratele de eficiență
1. Rotația activului

13
2. Rotația mijloacelor fixe
3. Rotația capitalului propriu
 Ratele de rentabilitate
1. Rentabilitatea exploatării (operațională)
2. Rentabilitatea (marja) neta
3. Rentabilitatea activului (capitalului avansat)
4. Rentabilitatea financiară

Ratele de structura – activ 2015 2016 2017

1. Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/AT 18,98% 23,96% 18,98%

1.1. Rata imobilizărilor necorporale = Imobilizari


necorporale/AT 2,67% 4,96% 3,62%

1.2. Rata imobilizărilor corporale = Imob. Corporale/AT 3,32% 3,26% 2,67%

1.3. Rata imobilizărilor financiare = Imob. Financiare/AT 0,51% 0,45% 0,35%

2. Rata activelor circulante =Active circulante/AT 72,63% 75,99% 80,92%

2.1. Rata stocurilor = Stocuri/AT 17,70% 22,27% 24,16%

2.2. Rata creanţelor =Creante/AT 40,52% 42,38% 51,82%

2.4. Rata disponibilităţilor băneşti şi a plasamentelor


=Disponib./AT 14,33% 11,35% 4,95%

Rate de structura – pasiv 2015 2016 2017

1. Rata stabilităţii financiare = Capital permanent / PT 29,27% 25,50% 22,37%

2. Rata autonomiei financiare globale = Capital propriu / PT 28,13% 24,62% 21,70%

3. Rata datoriilor pe termen scurt =DTS/PT 70,73% 74,50% 77,63%

4. Rata indatorarii globale = DT/PT 71,87% 75,38% 78,30%

Tabel nr.1: Rate de structură

14
Activele imobilizate înregistrează o creștere de la 18,98% la 23,96%, ceea ce situează
firma inr-un sector productiv, înregistrând apoi o scădere de 4,98% în anul 2017 fată de anul
2016, fapt datorat scoaterii din folosință a imobilizărilor uzate atât moral, cât și fizic.

Activele circulante înregistrează o creștere a ponderii în cadrul resurselor economice


de la 72,63% la 80,92%. Interesant este că dintre activele circulante, stocurile înregistrează o
creștere a ponderii de 6,46%, în timp ce creanțele cresc cu 11,3%.

Aceasta situatie poate reflecta o mai buna gestionare a stocurilor si una mai defectuoasa a
creanțelor sau o restrângere a dimensiunii exploatării datorată micșorării cererii.

Din analiza ratelor de structură a surselor de finanţare, reiese faptul că în întreaga


perioada analizată firma prezintă o stabilitate financiara , ponderea capitalurilor permanente în
totalul surselor de finantare fiind de 29,27% în anul 2015, respectiv 22,73% în anul 2017.

În ceea ce priveşte autonomia globală, ponderea capitalurilor proprii în totalul surselor de


finanţare înregistrează o diminuare; astfel, în anul 2017 faţă de anul 2015, ponderea
capitalurilor proprii s-a diminuat cu 6,43%. Aceasta reprezinta o crestere a ponderii finanțării
externe, ceea ce majorează riscul financiar al firmei; situație normala într-un proces
investițional susținut. În perioada precedentă sursele interne de finanțare reprezentau 28,13%,
iar datoriile totale se ridicau la 71,87%, finanțarea fiind disproporționată, în anii următori
structura de finanțare menținându-se disproporționată. Utilizarea neperformantă a capitalurilor
atrase poate determina manifestarea riscului de insolvabilitate probabil.

Indicatori economico-financiari 2015 2016 2017

Active curente / Datorii


1.Lichiditatea generală 1,03 1,02 1,04
curente
(Active curente-
2.Lichiditatea intermediară 0,77 0,72 0,73
Stocuri)/Datorii curente
3.Recuperarea creanțelor (Creanțe medii/CA)*365 - 90 99

4.Rotația stocurilor (Stocuri medii/CA)*365 - 43 44

(Datorii curente
5.Achitare obligații - 159 144
medii/CA)*365

6.Rentabilitate netă a veniturilor Profit net/Venituri *100 0,33% 0,50% 1,08%

15
Profit brut/ Total active *
7.Rentabilitatea activității 0,58% 0,96% 2,36%
100
Profit net/Capital propriu *
8.Rentabilitate financiară 2,01% 3,11% 8,72%
100
Datorii totale/Active totale
9.Rata solvabilității generale 71,87% 75,38% 78,30%
*100
Profit net/Cifra de afaceri
10.Rata de rentabilitate comercială 0,33% 0,50% 1,62%
*100

Profit exploatare/Cifra de
11. Marja de rezultat din exploatare 0,39% 0,64% 1,31%
afaceri*100

Tabel nr.2: Rate de lichiditate și de performanță

Lichiditatea generală are valori mai mari decât 1,0, însă acestea nu depășesc 1,5.
Aprecierea generală este că un nivel de 1,5-2 reprezintă un nivel asigurator al acestei rate, iar
un nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alrmă privind capacitatea întreprinderii de a-și
onora obligațiile scadente pe termen scurt.

Lichiditatea intermediară măsoară capacitatea companiei de a plăți datoriile pe termen


scurt utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilanț. Formula este
asemănătoare cu cea a lichidității curente, însă de data aceasta sunt excluse stocurile, acestea
fiind considerate mai greu de valorificat și cu o valoare incertă. Aceasă rată fianciară măsoară
câte unități monetare de active aproape lichide revin la o unitate monetară de datorii pe
termen scurt. În perioada analizată, valorile acestui indicator nu se află în intervalul optim,
respectiv între 0,8 si 1, valorile lichidității intermediare fiind sub 0,8. Un nivel mai mic de 0,5
poate evidenția probleme de onorare a plăților scadente.

În ceea ce privește recuperarea creanțelor, situația este una normală deoarece perioada
de recuperare a creanțelor este mai mică decât perioada de achitare a obligațiilor.

Rentabilitatea activității exprimă eficiența utilizării activelor soietății în activitatea


operațională, respectiv gradul de rentabilitate al întregului capital investit în firmă.
Rentabilitatea activității are, de asemenea un trend crescător, de la 0,58% la 2,36%.

Rentabilitatea neta a veniturilor este în creștere de la un an la altul, în anul 2017, la


100 lei venit se obțin 1,08 lei profit net.

16
Rentabilitatea financiara reflectă eficiența utilizării capitalului investit de către
acționari. O companie se consideră că are performanțe bune dacă această rentabilitate este
semnificativ mai mare decât dobânda unui depozit bancar.Această rată creste cu 6,71% in
anul 2017 fata de anul 2016.

Rata de rentabilitate comercială este utilizată de întreprinderile cu activitate


comercială și pune în evidență strategia comercială a întreprinderii. Dacă această rată
înregistrează o creștere însoțită de o diminuare a cifrei de afaceri, înseamnă că întreprinderea
încearcă să își mențină marjele comercială cu o politică de prețuri ridicată. În perioada
analizată, rata înregistrează creșteri pe baza creșterii mai accentuate a profitui net față de
creșterea cifrei de afaceri.

Situația netă exprimă valoarea contbilă a drepturilor pe care le posedăproprietarii asupra


întreprinderii, fiind averea proprietarilor și trebuind să fie suficientă pentru a asigura
funcționarea și independența financiară a întreprinderii.
Situația netă=Activ total-Datorii totale

Indicator/An 2015 2016 2017


Activ total 139.884.307 165.837.428 203.590.867
Datorii totale 100.529.685 125.004.770 159.000.584
Situația netă 39.354.622 40.832.658 44.590.283
Tabel nr. 3: Situația netă
În anul 2016 societatea înregistrează o creștere a situației nete, datorată creșterii mai
accentuate a activului total față de creșterea datoriilor totale.
În anul 2017 se înregistrează o creștere mai mare a situației nete comparati cu anul 2016,
respectiv anul 2015, bazată pe creșterea foarte mare activelor, în condițiile în care datoriile
totale cresc mai puțin.
Fondul de rulment reprezintă nivelul surselor permanente utilizate de către societate
pentru finanțarea activelor circulante. El apare sub formă de marjă de securitate financiară ce
permite firmei să facă față, fără dificultate, riscurilor variate ce pot apărea pe termen scurt,
fiind expresia realizării echilibrului financiar pe termen scurt.
FR=Capitaluri proprii-Imobilizări

17
Indicator/An 2015 2016 2017
Capitaluri proprii 39.354.622 40.832.658 44.052.768
Imoilizări 38.289.807 39.735.926 38.537.880
Fondul de rulment 1.064.815 1.096.732 5.514.888
Tabel nr. 4: Fondul de rulment
În toți cei trei ani analizați, fondul de rulment a înregistrat doar valori pozitive cu o tendință
de creștere. Valorile pozitive arată că societatea deține un excedent de resurse permanente și
poate face față riscurilor pe termen scurt.
Necesarul de fond de rulment reprezintă partea din activele ciclice ce trebuie finanțate din
surse stabile, respectiv active circulante, cu termen de lichiditate mai mic de un an, care
urmează să fie finanțate din surse stabile, cu o exigibilitate mai mare de un an, respectiv suma
necesară pentru finanțarea decalajelor ce se pot produce în timp între fluxurile reale și
fluxurile de trezorerie determinate în special de activitatea de exploatare.
NFR=(Stocuri+Creanțe)-Daorii de exploatare

Indicator/An 2015 2016 2017


Stocuri 24.754.163 36.923.931 49.050.811
Creanțe 55.299.880 69.284.808 104.236.602
Datorii din
exploatare 98.945.490 123.556.244 157.636.239
-
NFR 18.891.447 -17.347.505 -4.348.826
Tabel nr. 5: Necesarul de fond de rulment
Nevoia de fond de rulment a înregistrat valori negative în toți cei trei ani studiați, fapt din
care se poate deduce faptul că există un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile
temporare. Se poate considera ca fiind o situație normală dacă acest fapt se poate pune pe
seama accelerării vitezei de rotație a stocurilor și a creanțelor, ori a angajării unor datorii de
exploatare cu termene de plată mai mici.
Trezoreria netă la nivelul unei întreprinderi este imaginea disponibilităților monetare și a
plasamentelor pe termen scurt apărute din evoluția curentă a încasărilor și plăților, respectiv
din plasarea excedentului monetar.
TN=FR-NFR

18
Indicator/An 2015 2016 2017
FR 1.064.815 1.096.732 5.514.888
NFR -18.891.447 -17.347.505 -4.348.826
TN -17.826.632 -16.250.773 1.166.062
Tabel nr. 6: Trezoreria netă
Trezoreria netă a înregistrat valori negative în toți cei trei ani, cu excepția ultimului an.
Valorile negative relevă faptul că există un dezechilibru financiar, cănd nevoia de fond de
rulment nu poate fi finanțată în întregime din resurse permanente.

6.4. Analiza fluxurilor de trezorerie


Toate operațiile pe care întreprinderea le desfățoară se regăsesc imediat sau la termen
sub forma fluxurilor de trezorerie. Astfel, o firmă își asigură persistența doar dacă prin
activitatea sa degajă în mod permanent trezorerie. Tabloul fluxurilor de trezorerie furnizează
informații privind modul în care întreprinderea generează și utilizează numerarul sau
echivalentul de numerar. În cadrul tabloului fluxurilor de trezorerie, fluxurie sunt grupate în
trei categorii, și anume, fluxuri generate de activitățile de exploatare,fluxuri generate de
activitățile de investiții și fluxuri generate de activitățile financiare.

CF total= CF exploatare + CF finantare + CF investiții

Indicator/An 2015 2016 2017


Numerar la inceputul perioadei 12.950.066 13.811.407 16.320.130
Total flux de numerar din exploatare 4.928.236 3.051.992 -9.391.219
Total flux de numerar din investitii -393.093 -108.872 1.274.284
Total flux de numerar din finantare -3.674.402 -434.397 -655.932
Flux de numerar total 860.741 2.508.723 -8.772.867
Numerar la sfarsitul perioadei 13.811.407 16.320.130 7.547.263
Tabel nr. 7: Fluxuri de trezorerie

19
C. APLICAREA ABORDĂRILOR

Valoarea întreprinderii= Capitaluri proprii + Datorii totale purtătoare de


dobânzi – Numerar și echivalent de numerar

Indicatori 2015 2016 2017


Capitaluri proprii 39.354.622 40.832.658 44.052.768
Datorii pe termen scurt purtătoare de dobânzi 60.002 64.432 19.336

Datorii pe termen lung purtătoare de dobânzi 258.033 175.389 91.209

Datorii totale purtătoare de dobândă 318.035 239.821 110.545


Numerar și echivalent de numerar 20.048.844 18.815.551 10.042.684

Valoarea întreprinderii 19.623.813 22.256.928 34.120.629


Tabel nr. 8: Valoarea întreprinderii

Această valoare reprezintă o valoare a întreprinderii agreată de mediul bancar


deoarece permite o comparabilitate mai bună a multiplilor valorilor de piață ai
întreprinderii care dețin numerar și echivalent de numerar cu ponderi diferite în
valoarea activelor totale.

1.Abordarea prin piață

Conform C15 SEV 200, abordarea prin piața compară întreprinderea subiect cu alte
întreprinderi similare, cu participații la întreprinderi similare tranzacționate pe piața, precum
și cu orice tranzacții relevante cu participații ale întreprinderii subiect. Cele trei surse uzuale
de informații (folosite în abordarea prin piața sunt piețele de capital pe care se tranzacționează
participații la întreprinderi similare, piața furnizorilor și achizițiilor de întreprinderi și
tranzacțiile anterioare cu participații ale întreprinderii subiect al evaluării ( Conform C16,
SEV 200).

Conform C17, SEV 200, in abordarea prin piața este necesar ca evaluatorul să aibă
acces la o baza de date credibila care sa cuprindă informații privind caracteristicile calitative
și cantitative ale întreprinderilor similar selectate pentru analiza comparativă.

Când în evaluare sunt utilizate informații despre tranzacțiile anterioare ale


întreprinderii, pot fi necesare ajustări ale acestora pentru a lua în considerare modificările
survenite în economie, în domeniul de activitate și în întreprinderea respectivă. Tranzacțiile

20
anterioare pot fi considerate ca fiind comparabile, numai daca ajustările pot fi argumentate și
în urma ajustărilor rezultă valori care pot fi considerate a fi rezonabile în context general si
specific, valabil la data evaluării.

În abordarea prin piața, evaluatorul poate considera ca fiind adecvata aplicarea unor

prime sau disconturi pentru a reflecta diferitele niveluri de control, lichiditate/vandabilitate


etc. Utilizarea cat si nivelul oricăror astfel de prime sau disconturi, vor trebui argumentate în
raportul de evaluare.

Pentru a stabili valoarea bazată pe comparație vom parcurge următoarele etape:

1.Alegerea multiplilor

Întrucât întreprinderea se află în zona comerțului și a distribuției de produse


farmaceutice și nu are abaterii semnificative se vor utiliza multiplii profitului.

PER=Prețul acțiunii/Profit net pe acțiune

2.Detectarea întreprinderilor similare și relevante

Printre firmele ce se aseamănă companiei Farmaceutica Remedia SA, cu cel mai mare
grad de similitudine și relevanță sunt alte doua companii listate pe Bursa de Valori București:
BIOFARM SA și Ropharma SA.

3.Calculul valorii pentru fiecare multiplu

Toate informațiile sunt aferente anului 2017.

INFORMAȚII BIOFARM SA ROPHARMA SA


Profitul net 36.483.695 8.844.822
Prețul pe acțiune 0,3250 0,3240
Numărul de acțiuni 985.375.350 511.267.413
PER 8,77 18,73
Tabel nr. 9: Multiplii

4.Obținerea intervalului de valorii

21
Valoarea= PER * Parametrul economic relevant(Farmaceutica Remedia SA)

 BIOFARM SA: 33.051.724,7

 Ropharma SA: 70.519.936,8

Conform Bursei de Valori București, prețul pe acțiune a avut următoarele fluctuații:

Sursă: http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=RMAH

2.Abordarea bazată pe venit-Metoda cash-flow-ului net actualizat(DCF)

Analiza Cash-Flow-ului constă în tehnica modelării financiare bazae pe ipoteze explicite


referitoare la previziunea venitului unei întreprinderi. Analiza Cash-Flow-ului se bazează pe
ipoteze asupra condițiilor viitore ale pieței care vor afecta oferta, cererea, cheltuielile, precum
și riscul potențial. Pe baza acestor ipoteze se previzionează capacitatea întreprinderii de a
genera venit, pe baza evoluției posibile a veniturilor și cheltuielilor.
Etapele necesare pentru aplicarea metodei DCF sunt:
 Stabilirea tipului de cash-flow care va fi utilizat;
 Stabilirea duratei de previziune explicită;

22
 Previziunea cash-flow-ului;
 Stabilirea ratei de actualizare;
 Estimarea valorii reziduale.
Estimarea valorii întreprinderii în cadrul acestei metode se bazează pe următoarea formulă de
calcul:

𝑪𝑭𝑵𝑨 𝑽𝒓
V=∑(𝟏+𝒂)𝒊 + (𝟏+𝒂)𝒏

CFNI-cash-flow la dispoziția capitalului investit


a-rata de actualizare
Vr-valoarea reziduală
i-anul de previziune
n-interval de previziune

Ipoteze

1. Societatea a furnizat previziunile bilanțului și ale contului de profit și pierdere


pentru perioada 2015-2017. Din acest motiv, previziunea realizata pe perioada
2018-2020 se face pe baza informațiilor anterioare și nu conține elemente
referitoare la investiții strategice.

2. In previziunea cifrei de afaceri s-au avut in vedere contul de profit și pierderi


pus la dispoziție de societate pentru perioada 2015-2017. Pentru perioada
2018-2020 evaluatorul va lua in calcul creșterea cifrei de afaceri cu: 15% în
anul 2018, 10% în anul 2019 și 5% în anul 2020 față de anul 2017.

3. Marja de rezultat din exploatare se menține la nivelul de 1,31%.

4. Cota impozitului pe profitul întreprinderii avută în vedere a fost de 16%.


Ipoteza evaluării este ca aceasta cota de 16% va rămâne constanta pe toata
perioada de previziune.

5. În proiectia efectuată am considerat că necesarul de fond de rulment trebuie sa


fie de 10% din cifra de afaceri.

23
6. Conform planului de investiții din anul 2017, valoarea investițiilor fost de
1885000 și considerăm constantă acesată valoare în anul 2018, iar începând cu
anul 2019 investițiile vor scădea cu 1% pană în anul 2020.

7. Amortizarea scade în anul 2018 cu 1% ca urmare a diminuării activelor


imobilizate și se menține constantă pe parcursul celorlalți doi ani de
previziune.

8. Cheltuielile financiare au crescut cu 5% în anul 2018 față de anul 2017, cu 4%


în anul 2019 față de 2018 și cu 3% în anul 2020 față de anul 2019.

9. Veniturile financiare au crescut cu 3% în anul 2018 față de anul 2017, cu 2%


în anul 2019 față de 2018 și cu 1% în anul 2020 față de anul 2019.

10. Alte venituri din exploatare rămân constante la nivelul anului 2017, respectiv
1878116 lei.

Fluxul de numerar utilizat

În metodologia evaluării întreprinderii se utilizează două tipuri de cash-flow net,


respectiv cash flow net la dispoziția acționrilor și cash-flow net la dispoziția firmei.

În evaluarea întreprinderii subiect s-a utilizat fluxul de numerar net la dispoziția


firmei.

Fluxurile de numerar net la dispoziția firmei (CFNI) sunt fluxurile de numerar

disponibile pentru plata acționarilor si a creditorilor după finanțarea activităților de

exploatare a întreprinderii și după ce au fost făcute investițiile de capital necesare.

Formula de calcul a CFNI este următoarea:

CFNI = Profit curent net + Amortizare + Cheltuieli cu dobânzi x (1-T) - Cheltuieli de capital -
Creșterea FRN.

In care; FRN= fondul de rulment net;

T= cota impozitului pe profitul întreprinderii;

Profit curent net=EBIT x (1-T) – Cheltuieli cu dobânzile x (1-T)

24
Durata previziunii

Perioada de previziune explicita este de 3 ani, respectiv perioada cuprinsa intre 2018 și
2020.

Previziunea veniturilor și a cheltuielilor

Această etapă reprezintă cea mai delicată problemă a evaluării întreprinderii prin
metoda DCF deoarece constă în anticiparea evoluției viitoare a activității de exploatare, în
corelație directă cu factorii interni și externi de întreprindere, care pot să influențeze cash-
flow-ul net viitor. Previziunea cash-flow-ului net reprezintă anticiparea evoluției indicatorilor
conținuți de CFN. Previziunea detaliat a acestor indicatori se face pe baza fundamentării unor
ipoteze credibile a evolutiei lor viitoare. În funcție de credibilitatea ipotezelor de
fundamentare rezultă și credibilitatea valorii întreprinderii calculate prin această metodă.

CPP 2018 2019 2020


Cifra de afaceri 403.909.085 444.299.993 466.514.993
Alte venituri din exploatare 1.878.116 1.878.116 1.878.116
Total venituri din exploatare 405.787.201 446.178.109 468.393.109
Total cheltuieli din exploatare 400.494.174 440.355.780 462.279.663
Rezultat din exploatare 5.293.027 5.822.329 6.113.446
Marja de rezultat 0,0131 0,0131 0,0131
Venituri financiare 375.789 383.305 387.138
Cheltuieli financiare 256.791 267.063 275.075
Rezultat financiare 118.998 116.242 112.063
Rezultat brut 5.412.025 5.938.572 6.225.509
Rezultat net 4.546.101 4.988.400 5.229.428
Tabel nr. 10: Contul de profit și pierdere previzionat

Stabilirea ratei de actualizare

Rata de actualizare reflectă costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. Atunci când
firma nu utilizează credite, rata de actualizare va fi egală cu costul capitalului propriu.
Formula de calcul este:
CKpr=Rf+(Rm-Rf)xβ
CKpr-costul capitalului propriu
Rf-rata rentabilității făr risc

25
Rm-rentabilitatea medie a pieței
β-coeficientul de evaluare a riscului sistematic

Rf=4,66% (sursa www.bnr.ro)


β=0,675 (sursa www.bvb.ro)
Rm=14% (sursa ziare.ro)
CKpr=4,66+(14-4,66)*0,675=10,96%

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊


CMPC=𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖+𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 *CKpr + 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖+𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 * Rata dobânzii la credite*(1-T)

𝑪𝑷𝑹 𝑫𝑨𝑻 𝟒𝟒𝟎𝟓𝟐𝟕𝟔𝟖 𝟏𝟓𝟗𝟎𝟎𝟎𝟓𝟖𝟒


CMPC= CKpr x + Rdob x x (1 –T)= 0,1096x𝟐𝟎𝟑𝟎𝟓𝟑𝟑𝟓𝟐 + 0,13 x (1-
𝑨𝑬 𝑨𝑬 𝟐𝟎𝟑𝟎𝟓𝟑𝟑𝟓𝟐

0,16)=10,92%

Pentru rata dobânzii am luat ca referință DAE la Banca Transilvania de 13%.

Previzionarea necesarului de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment fluctueaza in functie de valoarea cifrei de afaceri . Se


considera ca ponderea optima a NFR in cifra de afaceri nu trebuie sa depaseasca o rata de 10-
15%. În proiectia efectuată am considerat că necesarul de fond de rulment trebuie sa fie de
10% din cifra de afaceri, astfel că evoluţia variaţiei necesarului de fond de rulment este
următoarea:

Indicator/An 2018 2019 2020


Rezultat net 4.546.101 4.988.400 5.229.428
Variația NFR -7.773.167 -16.197.563 -13.078.265
Investiții 1.885.000 1.866.150 1.866.150
Amortizare 3.916.666 3.916.666 3.916.666
Tabel nr. 11: Necesarul de fond de rulment previzionat

Estimarea valorii reziduale

Valoarea reziduală este cash-flow-ul actualizat din ultimul an de previziune.

26
𝑪𝑭𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒖𝒍 𝒂𝒏
Vr=(𝟏+𝒌)𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏ă𝒓𝒊𝒊

CF-fluxul de numerar din ultimul an al previziunii


k-rata de actualizare

Estimarea valorii companiei

Indicator/An 2018 2019 2020 Valoare reziduală


Profit net exploatare 4.446.143 4.890.757 5.135.295
-
Variația NFR -7.773.167 -13.078.265
16.197.563
CF exploatare 12.219.309 21.088.320 18.213.560
Amortizare 3.916.666 3.916.666 3.916.666 20.264.076
Investiții 1.885.000 1.866.150 1.866.150
CF Investitii 2.031.666 2.050.516 2.050.516
CF finanțare 0 0 0
CF total 14.250.975 23.138.836 20.264.076
Factor de actualizare 0,9016 0,8128 0,7328 0,7328
Cash-flow actualizat 12.847.976 18.807.098 14.849.000 14.849.000
Valoare totală 61.353.075
Tabel nr. 12: Valoare companie

Conform metodei DCF valoarea companiei este de 61.353.075 lei.

27