Sunteți pe pagina 1din 14

ŞCOALA: Grup Şcolar Ostrov

ÎNVĂŢĂTOR: Fricosu Ionelia


ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
CLASA: a II-a
DATA: 16.04.2010
SUBIECTUL LECŢIEI: Vocale şi consoane
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Sunetul şi litera. Vocale şi consoane
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
2.1. să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu;
2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri;
4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

-pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie:


domeniul cognitiv:
Oc1 – să numească literele alfabetului;
Oc2 – să identifice sunetul, litera, consoanele şi vocalele;
Oc3 – să deosebească oral şi în scris consoanele de vocale;
Oc4 – să alcătuiască cuvinte/propoziţii respectând reguli date;
Oc5 – să recunoască scrierea corectă a unor cuvinte;
domeniul afectiv:
Oa1 – să colaboreze cu colegii în realizarea sarcinilor de grup;
domeniul psihomotor:
Op1 – să scrie corect şi lizibil litere, silabe, cuvinte şi enunţuri;
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, diagrama Venn,


jocul didactic
Materiale şi mijloace didactice: planşe suport, fişe de lucru, manual,
caiete, flip-chart, markere, imagini, casetofon, c.d.
Moduri de organizare: frontal, individual, pe echipe

RESURSE:
Bibliografice:
*** Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,
2003, pag. 50 - 57
Crăciun C., Metodica predării limbii române în învăţământul primar-ediţia a IV-a, Editura
Emia, Deva, 2007
Dănilă, I. , Ţarălungă, E. - Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare didactică, Editura
Egal, Bacău, 2002
Nicolescu, E., Didactica limbii şi literaturii române pentru invăţământul primar, Ed.
Egal, Bacău, 2003
Piţilă, T., Mihăilescu, C., Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II-a,
Ed. Aramis, 2004, pag. 82-83
Şeredean I., Didactica limbii române în şcoala primară, Editura Teora, Bucureşti, 1998
**** www.didactic.ro

Temporale: 45 min

Umane: 18 elevi
Nr Evenimen Obiecti Tim Unităţi de conţinut Meto
. tele ve p şi
cr lecţiei operaţi proced
t. onale

1. Moment 1-2 Asigurarea condiţiilor necesare unei bune


organizatoric min desfăşurări a activităţii.
2. Verificarea 3-4 Se verifică tema scrisă calitativ şi cantitativ. *conversa
temei Oc1 min Este numit un elev să citească soluţiile găsite *explicaţi
pentru tema propusă.
Se prezintă un decor de primăvară. Elevii au
2-3
3. Captarea min
ca sarcină să recunoască şi să denumească
atenţiei elementele de decor: fluturi, buburuze, flori, *conversa
Oc2 ciupercuţe, pitici şi să citească mesajul transmis
de piticul morocănos. Acesta le transmite că a *explicaţi
învăţat alfabetul, dar nu înţelege ce sunt acelea
consoane şi vocale şi îi roagă pe elevi să îl ajute.

Acelaşi personaj anunţă titlul şi obiectivele


4. Anunţarea lecţiei sub forma unei poezii pe care elevii o vor
temei şi a 2-3
învăţa la sfârşitul lecţiei:
obiectivelor min Dragi şcolari, acum cu toţii ştim
Să vorbim corect, să scriem şi să citim. *conversa
Unii citesc foarte bine, pentru că citesc mereu,
Alţii, citesc, ştiţi şi voi ca mine, …greu.
Oc2 Sunt şi eu în clasa a II-a, şcolar ca şi voi,
Şi mă preocupă să aflu lucruri noi.
De curând eu am aflat *explicaţi
Că şi sunetele se împart:
În VOCALE – căci se rostesc uşor
Şi CONSOANE – căci se rostesc cu ajutor.
SUNETELE se aud şi se rostesc
Iar semnele lor, LITERELE, se scriu şi se citesc.

Nr Evenimen Obiecti Tim Unităţi de conţinut Meto


. tele ve p şi
cr lecţiei operaţi proced
t. onale

5. Reactualizarea Se repetă poezia în cor şi se scrie titlul lecţiei *conversa


10-20
şi min.
pe tablă şi în caiete: Vocale şi consoane.
sistematizarea Oc2 Se cere elevilor să denumească sunetul şi
cunoştinţelor litera, consoanele şi vocalele completând frontal *diagrama
o diagramă. (Anexa 1) Venn
Op1 Se repetă regulile enunţate şi se fac exerciţii
de recunoaştere şi pronunţie:
Se prezintă „Jocul vocalelor şi consoanelor”.
Oc3 Elevii trebuie să aleagă câte un cuib de
rândunele din copacul primăverii şi să rezolve
cerinţa scrisă pe spatele acestuia.
Oc4
 Citeşte doar vocalele: m, a, R, t, i, u, P, O
 Citeşte doar consoanele din cuvântul:
*explicaţi
buburuză
 Spune un cuvânt alcătuit numai din vocale
 Spune un cuvânt alcătuit dintr-o vocală şi *jocul did
o consoană
 Completează cu o vocală sau o consoană:
ra ac ază ată rme
 Ce vocală apare de cinci ori în propoziţia:
A fost odată un pitic mic şi cuminte.
 Scrie pe tablă propoziţia: Primăvara a
adus veselie în clasa noastră. Colorează diferit
vocalele şi consoanele.

Nr Evenimen Obiecti Tim Unităţi de conţinut


. tele ve p Meto
cr lecţiei operaţi şi
t. onale proced

Atelier:
Scrieţi cuvinte care să conţină: *exerciţiu
Oc4  numai vocale;
 consoană şi o vocală;
mai multe consoane şi o vocală.

6. Asigurarea Oc3 Joc pe echipe: Elevii împărţiţi în 4 echipe în *explicaţi


conexiunii Oc4 8-10 funcţie de culori rezolvă sarcinile de lucru
min
inverse Oc5 extrăgând câte o buburuză colorată . (Anexa 2) *jocul did
Op1 Se analizeaza frontal sarcinile rezolvate, se fac
Oa1 corecturi asupra modului de rezolvare. *conversa

7. Asigurarea 4-5 Elevii ascultă şi intonează „Cântecul *conversa


retenţeiei şi a Oc1 min. alfabetului”, deosebind vocalele de consoane.
transferului Se pun întrebări asupra conţinutului.
8. Tema pentru 1-2 Se explică sarcinile temei pentru acasă . *explicaţi
acasă min. Transcrie ultimul fragment din lecţia „Cuibul
de păsărele”. Notează cu V vocalele şi cu C
consoanele.

9. Încheierea 2-3 Se fac aprecieri verbale asupra activităţii, se *conversa


activităţii min. notează elevii care au răspuns corect în timpul
activităţii.
ANEXA 1
ALFABETUL

DIAGRAMA VENN

SUNETELE: CONSOANE
VOCALE
___________
___________
___________

LITERELE:
___________
___________
___________
ANEXA 2

Grupa 1

Colorează cu roşu vocalele şi cu galben consoanele!


Grupa 2

Completează ciorchinele cu cuvinte care să respecte


cerinţele!

Grupa 3
Colorează cu galben casetele în care cuvintele sunt scrise corect:

fică Andrea orhidee scriitor sucesc

fiică Andreea orhide scritor succes

Reţine!
În limba română sunt cuvinte care se scriu:

 cu vocale duble: alee, idee, licee, fiinţă, ştiinţă, zoologie, …

 cu consoane duble: accident, accelerat, succes, vaccin, înnoire,


înnorare, înnoptare, …

Grupa 4
Alcătuieşte o propoziţie după imaginea dată.
Colorează cu roşu vocalele şi cu galben consoanele!

Grupa 4
Completează în scris cuvintele cu litera
corespunzătoare pentru a forma cuvinte:

co asă c r

co asă c r

ată c pac s re

ată c pac s re

Ecusoane pentru activitatea pe grupe.

Gâză mică, buburuză,


Tare eşti

cutezătoare!
Te avânţi în zbor spre soare
Fără nici-o călăuză,
Gâză mică, buburuză!

ALFABETUL
Alfabetul e o floare
Cu petele de consoane si vocale...

E un spic cu multe ace


Ce-n silabe se desface.