Sunteți pe pagina 1din 8

MARKETING SOCIAL – POLITIC

ORGANIZAȚIA SPEAK OUT

PLANUL A

Violență de tip fizic

Public țintă

Campania se adresează femeilor abuzate sub formă fizică, manifestată prin bătăi, lovituri sau
alte acte de violență și are rolul de a conștientiza și informa femeile abuzate asupra drepturilor
lor. De asemenea, se dorește obținerea de ajutor din partea instituțiilor abilitate și a
comunității.

Sloganul campaniei de conștientizare

”OPREŞTE VIOLENŢA DOMESTICĂ!”

- RECUNOAŞTE – RAPORTEAZĂ – PREVINE -

Factori care duc la violența în familie: statut educațional scăzut, status ocupațional
scăzut(lipsa unui loc de munca), dificultăți materiale, financiare, venituri reduse, existenta
unor abuzuri în copilăria agresorului, martor la violenta in familia de origine, stima de sine
scăzută, unele norme religioase, consumul cronic de alcool sau substanțe nocive (droguri),
prezenta copiilor in familie, dependenta materiala a soției de soț, gelozia si existenta unor
relații extraconjugale, toleranta femeii fata de violenta, tradiția care favorizează poziția
bărbatului, insuficienta informare a femeii-victima cu privire la existenta alternativelor si a
posibilităților de sprijin;, existenta unor afecțiuni psihice ale partenerului.

1
MARKETING SOCIAL – POLITIC

Violența fizică constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică a
victimei. Abuzul fizic se manifestă prin comportamente precum cele ce urmează, dar nu se
limitează la acestea: lovire cu palma, cu piciorul, cu pumnul, îmbrâncire, tras de haine, de păr,
zgâriere, plesnire, desfigurare, provocarea de hematoame, contuzii, fracturi, arsuri, bătăi,
izbirea victimei de pereți sau de mobilă, aruncarea de obiecte și folosirea armelor albe sau de
foc, imobilizarea, legarea, reținerea victimei, lăsarea victimei într-un loc periculos. Violența
fizică include și distrugerea bunurilor care aparțin victimei sau pe care cei doi parteneri le
stăpânesc și le utilizează împreună. În general, victimele violenței fizice în context familial
sunt supuse mai multor acte de agresiune în decursul timpului. Efectele imediate ale violenței
fizice sunt următoarele: vătămări corporale, provocarea de handicapuri sau chiar a morții
victimei.

Conform statisticilor

- violența împotriva femeii omoară mai multe femei decât accidentele rutiere și malaria
împreună, conform estimărilor Băncii Mondiale
- aproape 70% dintre victime au fost ucise chiar de către partenerii lor de viață, arată
Organizația Mondială a Sănătății

Considerăm că este necesar să ne concentrăm pe victime pentru că majoritatea sunt


reprezentate de femei, iar ele constituie obiectul direct al violenței fizice. Soțiile răspund la
violență pentru a se apăra pe ele și pe copii, în timp ce soții agresează pentru a domina și
menține controlul. Deseori, femeile decid să păstreze relația cu agresorul, sub justificarea că
”nu are ce să facă” sau nu are ”unde să se ducă„.

Violența fizică reprezintă o rezolvare pentru violența psiho-emoțională prin faptul că


rezolvă tulburările de somn, datorită coșmarurilor sau a gândurilor recurente, care împiedică
persoana să se odihnească. De asemenea, problemele de concentrare, desfășurarea activităților
de zi cu zi, gândul de suicid, problemele de memorie, amintiri obsesive, declanșate de senzații
vizuale, auditive sau olfactive care fac ca victima să retrăiască evenimentul traumatic al
abuzului.

Prin urmare, violenţa împotriva femeilor cuprinde următoarele, fără a fi limitată la acestea: 
Violenţa fizică, sexuală şi psihologică ce are loc în familie, inclusiv bătăile, abuzul sexual al copiilor de
sex feminin în cadrul casnic, violenţa legată de zestre, violul marital, mutilarea genitală a femeilor,
violenţa extra-maritală şi violenţa care decurge din exploatare;  Violenţa fizică, sexuală şi
psihologică ce apare în comunitate, inclusiv violul, abuzul sexual, hărţuirea sexuală şi intimidarea la

2
MARKETING SOCIAL – POLITIC

locul de muncă, în instituţiile de educaţie şi în altă parte, traficul cu femei şi prostituţia forţată; 
Violenţa fizică, sexuală şi psihologică comisă sau trecută cu vederea de către stat, oriunde apare
aceasta. (sursă: *Naţiunile Unite (Departamentul de Informare Publică), a patra Conferinţă Mondială
asupra problemelor femeilor, Beijing, China, 4-15 septembrie 1995; Platforma de acţiune şi
Declaraţia de la Beijing publicată în 1996.) e

Adam Marilena
Alexoiu Raluca
Arsene Carmen
Grupa 301
Lupta împotriva violenței domestice

În anul 2016 a fost înregistrat un număr de 191 infracţiuni de violenţă intrafamilială săvârşite care au
avut ca urmare decesul victimei;
În ceea ce privește ordinul de protecție, începând cu anul 2012, de la momentul
reglementării acestei instituții, datele statistice rezultate din centralizarea dosarelor
aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect cereri de emitere a ordinelor de
protecție, se prezintă astfel:
- Anul 2012: 472 dosare înregistrate, 297 soluționate;
- Anul 2013: 2213 dosare înregistrate, 1781 dosare soluționate;
- Anul 2014: 2963 dosare înregistrate, 3022 dosare soluționate;
- Anul 2015: 3947 dosare înregistrate, 4024 dosare soluționate;
- Anul 2016 (ianuarie – septembrie): 3989 dosare înregistrate, 4226 dosare soluționate.
În concluzie, numărul de cereri de emitere a ordinelor de protecție, în creștere de la an
an, relevă faptul că victimelor violenței în familie le este asigurat accesul la informații,
consiliere juridică și asistență juridică, această măsură de protecție fiind din ce în ce mai
cunoscută și utilizată de către acestea
În anul 2017 au fost raportate Poliției un număr de 20.531 de fapte de loviri și alte violențe comise
între membrii familiei, conform statisticilor Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR),
furnizate la solicitarea Centrului Filia. Majoritatea agresorilor sunt adulți de sex masculin (92%) iar
majoritatea victimelor sunt adulți de sex feminin (76%), dar și minori.

Agresori: 18.835 bărbați (92%), 1.588 femei (7,7%), 85 băieți și 23 fete.

Victime: 15.584 femei (76%), 4.029 bărbați (20,5%), 538 fete și 466 băieți.

3
MARKETING SOCIAL – POLITIC

Etapa 1: Informații de background, scop și focus

Numele organizației: SPEAK OUT

1.1 Care sunt informațiile care au dus la necesitatea inițierii acestei campanii (care este problema)?
Informații care au determinat realizarea campaniei de conştientizare cu privire la actele de
vioelnţă domestică.
La nivel naţional, conform Reţelei pentru Prevenirea şi Combaterea violenţei impotriva
femeilor,

Distribuția infracțiunilor după mediul de proveniență este relativ echilibrată, respectiv 47% dintre
infracțiuni au avut loc în mediul urban și 53% în mediul rural.

Din punctul de vedere al locului de desfășurare spațiul publlic / spațiu privat constatăm că 81%
dintre infracțiuni se petrec în domiciliu. Doar 2.647 de victime din totalul de 23.001 sunt rude mai
îndepărtate, cu alte cuvinte 88% dintre victime sunt soții / soți, concubine / concubini, fiice / fii sau
părinți. Dar creșterea numărului de cazuri, conform cu studiile de specialitate internaționale,
reflectă deocamdată doar o creștere a vizibilizării fenomenului ca urmare a conștientizării
situațiilor, a accesului la informațiile despre soluțiile existente și a încrederii în instituții

4
MARKETING SOCIAL – POLITIC

Totalul infracțiunilor a crescut în 2018 față de 2017 cu 2.200 de cazuri. Cea


mai mare frecvență o au faptele încadrate la art. 193 CP Loviri sau alte violențe, respectiv 56%
din total în 2017 și 58% din total în 2018 iar creșterea numărului acestor infracțiuni între ultimii doi
ani este de 2.336 de cazuri. Observăm faptul că numărul de victime adulte femei
crește în anul 2018 cu 2.038 în timp ce numărul de agresori adulți bărbați
cu 1.981.

5
MARKETING SOCIAL – POLITIC

6
MARKETING SOCIAL – POLITIC

1.2 Care este scopul campaniei, impactul prognozat/așteptat în cazul în care campania își atinge
obiectivele?
Done

1.3 Care este efortul central al campaniei, “focusul” acesteia exprimat din perspectiva populației vizate
sau al soluțiilor oferite (cine ce va face la sfârșitul campaniei)?

Done

Etapa a 3-a: Selectarea audienței țintă


3.1 Descrieți audiența primară a campaniei. Luați în considerare variabilele: dimensiunea
segmentului, factori demografici, valori și stil de viață, factori geografici,
comportamente relative la obiectul campaniei, disponibilitatea de a acționa (pentru
modificarea comportamentului – cât de dispuși sunt să-și schimbe, modifice,
abandoneze comportamentul actual în favoarea celui pe care îl propunem prin campania
noastră?).

done
3.2 Audiențe secundare care influențează audiențele primare – folosiți aceleași criterii ca
mai sus.

Done
Etapa a 4-a: Stabilirea obiectivelor și a țintelor concrete
Obiective
4.1 Obiectiv comportamental:
Ce anume, foarte specific definit, vă doriți ca audiența dumneavoastră să facă la finalul
acestei campanii/program?
4.2 Obiectiv cognitiv:
Ce anume trebuie să cunoască audiența vizată pentru a putea acționa?
4.3 Obiectiv atitudinal:
Ce anume trebuie să creadă, cum anume trebuie să se raporteze la realitatea socială pe
care o vizați prin campanie pentru a putea acționa?

7
MARKETING SOCIAL – POLITIC

Ținte
4.4 Care sunt țintele cuantificabile, măsurabile pe care doriți să le atingeți? În mod normal
acestea trebuie exprimate în termeni de modificare comportamentală (de exemplu
procentul celor ce vor face…).