Sunteți pe pagina 1din 4

Grădiniţa P.P.

”Dumbrava Minunată” Zalău


Grupa Piticilor ( mijlocie B)

Tema anuală de studiu :


” Când, cum și de ce se întâmplă?”

Proiect tematic
” Zvon de primăvară”
24.02-27.03.2020

Prof.înv.preșc. : Stîna Paula Lucia


Prof. înv.preșc. Zoikaș Andrada
Tema anuală de studiu: ” Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema: Zvon de primăvară
Subtemele proiectului tematic:
 Vestitorii primăverii
 Mama e doar una
 Tablou de primăvară
 Norișor și Bobiță
 Gâze și insecte
Grupa: mijlocie
Durata proiectului: 5 săptămâni ( 24.02.2020 - 27.03.2020 )
Dimensiuni ale dezvoltării:
 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare cunoscute
 Mesaje orale în contexte de comunicarecunoscute
 Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Comportamente vizate:
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
 Participă la activitățifizice variate, adecvatenivelului de dezvoltare
 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
 Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
 Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii sănătoase
 Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor,etc.
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
 Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții
 Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere
 Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
 Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice
 Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
 Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
 Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum

Resurse:
 Materiale: enciclopedii, atlase, reviste, albume, imagini, atlase, cărți de povești, jocuri de masă,
accesorii pentru jocurile de rol, jucării, materiale audio video, coşuri cu flori, legume
timpurii,semințe, crenguțe înmugurite, recipiente diverse, unelte de grădinărit, cărţi de colorat,
reviste, CD cu cântece de primăvară, jetoane, ornamente, materiale din natură,foarfeci,
acuarele,felicitări, pliante, planşete,etc
 Umane: preşcolarii grupei, educatoarele, părinţii
 De timp: 5 săptămâni
 Bibliografice:
1) Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
2) Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
3) Grama F., Pletea V., Preda V. ,,Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră
integrată a activităţilor din grădiniţă”, Ed.Humanitas,Bucureşti, 2005

Metode și procedee: observația, conversația, povestirea, demonstrația, exercițiul, problematizarea,


brainstromingul,experimentul, Turul galerie, etc.
Descrierea proiectului: Primăvara este anotimpul revenirii la viaţă a naturii, anotimpul în care totul e plin
de viață și frumusețe. Primăvara îşi dezvăluie în faţa noastră, încet, încet, toate minunăţiile şi toate
frumuseţile naturii. Copiii sunt mai zburdalnici, plini de viață și dornici să observe, să cerceteze și să
descopere transformările care au loc în natură. Pornind de la aceste idei, am hotărât ca în următoarele cinci
săptămâni să derulăm proiectul tematic „Zvon de primăvară”:
 Vestitorii primăverii ( 24.02-28.02.2020 )
 Mama e doar una ( 02.03-06.03.2020 )
 Tablou de primăvară ( 09.03-13.03.2020 )
 Norișor și Bobiță ( 16.03-20.03.2020 )
 Gâze și insecte ( 23.03-27.03.2020 )

Inventar de probleme:

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle copiii despre
tema investigată
 A trecut iarna şi a venit anotimpul  Ce ne vesteşte venirea primăverii?
primăvara.  Ce se întâmplă cu pomii din livadă?
 Ghioceii înfloresc primăvara.  Care sunt florile de primăvară?
 Nu ne mai îmbrăcăm aşa de gros.  Unde cresc ele?
 Ne jucăm mai mult pe afară.  De unde vin rândunelele?
 Soarele e mai puternic.  Primăvara sunt legume în grădini?

Eveniment de închidere:
- târg de mărțișoare
- expoziţie cu lucrările copiilor
Harta proiectului/direcții de dezvoltare:

Tablou de
primăvară

Norișor și
Bobiță

Mama e doar
una

Vestitorii
primăverii
Gâze și insecte