Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU - 04.05.

2020

Subiectul I (50 de puncte)


Citește textul următor:
Pe Aleea Alexandru 1-3 colț cu Bd. Aviatorilor se află una dintre cele mai luxoase clădiri
bucureștene, care atrage atenția nu numai prin armonia liniilor și volumelor, ci și prin strălucirea țipătoare
a reliefurilor aurite care-i împodobesc fațada.
Clădirea monumentală, de stil Ludovic al XIV-lea, este copia conformă a Palatului Biron din Paris.
Cunoscutul edificiu, care adăpostește astăzi Muzeul Rodin, a fost construit între 1728 și 1731 de arhitectul
Jean Aubert (1680-1741), membru al Academiei Regale de Arhitectură, în acea variantă târzie a stilului
baroc francez care poartă numele ,,rocailleˮ. Lăsând exteriorului sobrietatea arhitecturii clasice,
exuberanța acestui stil se manifestă cu precădere în decorul interior al clădirilor. Aceeași particularitate de
stil caracterizează și copia din București a Palatului Biron, Casa Manu, al cărei exterior se menține în
baremurile clasicului, cu adaosul reliefurilor de deasupra deschiderilor și de pe fronton, dar al cărei
interior poartă pecetea apartenenței la unul dintre cele mai complicate și mai stufoase stiluri ale decorului
arhitectural.
Clădirea din București, cu fațada principală desfășurându-se pe Bulevardul Aviatorilor, în
retragere față de aliniament, a fost construită în 1915 de arhitectul Grigore Cerkez, pentru magistratul Ioan
(Iancu) Manu (1872-1959), căsătorit cu Elisabeta (Zetta) Cantacuzino, nepoată de frate a omului politic
Grigore Gh. Cantacuzino ,,Nababulˮ, prim-ministru, primar al Bucureștilor, membru al uneia dintre cele
mai de vază familii boierești ale țării. Iancu Manu făcea, de asemenea, parte dintr-o mare familie
boierească, unul dintre cei mai notabili membri ai ei fiind tatăl său, generalul Gheorghe Manu (1833-
1911), erou al Războiului de Independență și prim-ministru sub domnia regelui Carol I, primar al
Bucureștilor, senator. Iancu și Zetta Manu sunt părinții marelui fizician George Manu, om de știință genial,
al cărui destin frământat oglindește contorsiunile istoriei secolului XX.
Silvia Colfescu, Casa Manu – Un secol de piscuri și prăbușiri, Literomania.ro

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.
1. Indică două cuvinte/ structuri din câmpul lexical al arhitecturii. 6p
2. Menționează numele primului proprietar al Casei Manu, utilizând informațiile din text. 6p
3. Precizează o particularitate o particularitate a fizicianului George Manu, așa cum reiese din text. 6 p
4. Explică cele două stiluri arhitectonice care se regăsesc în construcție. 6p
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația titlului articolului. 6p

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, ȋn care să argumentezi dacă monumentele


istorice de arhitectură sunt importante sau nu pentru istoria unui oraș, raportându-te atât la
informaţiile extrase din textul dat, cât şi la experienţa personală sau culturală.
Ȋn redactarea eseului, vei avea ȋn vedere următoarele repere:
- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei şi formularea unei concluzii pertinente;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie şi de punctuaţie), aşezarea în pagină, lizibilitatea;

Notă! În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul II (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind relația acestuia cu mesajul
poetic:
Înalt și-ngândurat ca visătorul,
Stând între cer și-ntre pământ stingher,
Crescui și eu din veșnicul mister
Din care toate își pornesc izvorul.
Când seva urcă-n trunchiul meu de fier,
Adâncul îmi trimite-n foi fiorul
Și simt că-n mine năvălește dorul
Pământului de-a fi mai lângă cer.
Iar cerul peste vârful meu se-ndoaie
Și svonuri tainice din infinit
O gură fac din fiecare foaie.
Și-n freamătul de foi nelămurit,
Cu șoaptele veciei se-ntretaie
Suspinele pământului trudit.
Nichifor Crainic, Copacul

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să
dezvolte subiectul propus.

Subiectul al III-lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile de construcție a
unui roman psihologic studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-un curent cultural/
literar;
- prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau
idei poetice;
- analiza, la alegere, a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat,
din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.