Sunteți pe pagina 1din 19

SCOALA GIMNAZIALA,,DIMITRIE CANTEMIR’’

AVIZAT,

Responsabil Comisie metodica

Prof.inv.primar

Birle Delia

 Semestrul I: 17 săptămâni
 Semestrul al II-lea: 17 săptămâni -din care o săptămână
„Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
15-19 aprilie 2019

 Limba şi literatura română -5 ore /săptămână -Grupul Editorial Art


(Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Matematică -4 ore/săptămână- Editura Aramis (Mihaela – Ada Radu,
Rodica Chiran)
 Ştiinţe ale naturii - 1 oră / săptămână- Grupul Editorial Art (Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Educaţie civică - 1 oră/ săptămână - Grupul Editorial Art (Cleopatra
Mihăilescu, Tudora Piţilă)
 Arte vizuale şi abilităţi practice -2 ore/săptămâmă - CD PRESS (Mirela Flonta,
Claudia Stupineanu, Simona Dobrescu)
 Joc şi mişcare - 1 oră/săptămână
 Muzică şi mişcare -1 oră/ săptămână - Editura Aramis (Dumitra Radu,
Alina Perţea)
Unitatea tematica/timp Disc. Comp. Conţinuturi Obs.
Semestrul 1
1. Textul. Titlu. Autor. Alineate

Educatie Stiinte ale Matematică Limba si literatura romană


Prezentarea proprie. Formularea unei păreri.

Competenţe spec. clasei a II-a


Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupuri de litere/de sunete. Folosirea
1. De ce ne ghilimelelor. Iniţierea unui jurnal al clasei.
Text suport: Prima zi de şcoală, de Mihaela Deleanu
place la 2. Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire eficientă. Formularea de
scoală? întrebări şi răspunsuri. Propoziţie. Cuvânt. Silabă. Scrierea corectă a cuvintelor
sa/s-a, sau/s-au. Folosirea ghilimelelor. Iniţierea unui jurnal al clasei.
Text suport: La şcoală, dar nu rămânem acolo, după Marin Sorescu
S1 – S2 3. Personajele unei întâmplări. Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea
orală. Scrierea corectă cu î/â. Semne de punctuaţie. Înţelesurile unui cuvânt
10septembrie Text suport: În clasă, după Andrew Clements
4. E timpul pentru LECTURĂ! Scrisoare învăţătorului meu, de Petre Ghelmez
spec. clasei a II-a Competenţe
– 5. Haideţi să RECAPITULĂM! Din nou la şcoală
21 septembrie 6. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
10 ore  Nr. naturale 0-1000
Adunarea şi scăderea numerelor 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 -100
Unităţi de măsură
Aflarea termenului necunoscut
8 ore  Ordinea efectuarii operatiilor
Evaluare iniţială
1.1 Despre vieţuitoare.
1.2 Diversitatea lumii vii: corpuri cu viaţă, corpuri fără viaţă

2 ore 

1.1 Noi şi ceilalţi


1.2 Recapitulare
2 ore 
civică
1.1 Arta din jurul tău

miscare Muzică si Joc si Arte vizuale si


1.2 Amintiri din vacanţă – Recapitulare.
4 ore  1.3 Evaluare initială
Trusa micului artist: identificarea instrumentelor, curiozităţi,
Ce este arta: comunicare prin imagini
Cum percepi lumea din jurul tău: instrumente de observare, iluzii optice
Recapitulare
Evaluare: proiect - Cum te comporţi în muzeu

miscare practice
2 ore  1.3 Stil de viaţă activ
2.2 Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor cardiace şi respiratorii: Acul cu aţă,
Automobilele, Calculatoarele
abilitati

2 ore  1.1 Cântarea vocală - poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal
1.2 de debut, dicţie, sincronizare cu colegii şi /sau cu acompaniamentul
1.3 Cântarea vocală individuală, în grupuri mici – ascultarea şi preluarea tonului
Cântece: Limba românească, În clasă

1.1; 1. Textul literar. Textul narativ. Prezentarea unei cărţi. Formularea unei cereri
romană Limba si literatura

1.4; familiare/unei cereri politicoase. Scrierea corectă a cuvintelor într-una/întruna


2. Ce stim 1.5; Cuvinte cu aceeaşi formă, dar înţeles diferit
despre 2.1; Text suport: Matilda, după Roald Dahl
2.2; 2. Textul în versuri. Părţile componente ale unei cărţi. Tipuri de cărţi. Formularea
cărti? 2.3; unei solicitări. Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai
2.5; Text suport: În bibliotecă (fragment), de Ana Blandiana
3.1; 3. Textul nonliterar. Tipuri de litere. PROIECT: Cum realizez o carte? Prezentarea
S3 – S5 3.2; unui produs propriu. Solicitarea de informaţii. Scrierea corectă a cuvintelor
3.3; 4. odată/o dată
24 3.4; Text suport: Povestea cărţii mele, de Mihaela Iordache
septembrie 3.6; 5. E timpul pentru LECTURĂ! Povestea fără sfârşit, după Michael Ende
- 4.1; 6. Haideţi să RECAPITULĂM! Cartea fermecată
12 4.4 7. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU?(probă de evaluare sumativă)
1.1 Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000

Educatie Stiinte ale Matematică


1.2 Formarea, citirea, scrierea numerelor naturale
2.1 Compararea şi ordonarea numerelor naturale
12 ore  2.2 Rotunjirea numerelor naturale
2.3 Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifre romane
3.1 Recapitulare
5.1 Evaluare
1.1;1.2 Despre vieţuitoare.
2.1;2.2 O mare diversitate de animale: asemănări, deosebiri
3 ore  2.3;2.4 Caracteristicile vieţuitoarelor: medii de viaţă, factori care influenţează viaţa
2.5

2.1 Lucruri, plante, animale, persoane


3 ore  2.2 Ce sunt lucrurile?Ce sunt animalele şi plantele?
Ce înseamnă să fim persoane?

6 ore  2.1 Lumea în creion


Arte

2.3 Ce poţi face cu un creion: punctul – element de limbaj plastic


Ritmul liniilor: linia – perspectivă, drum pierdut
Cum desenezi un personaj: portretul
Joc sivizuale

Recapitulare.
Evaluare: proiect – carte de colorat
3 ore  1.2 Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă
2.1 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mişcare( gesturi, semne, semnale)
2.2 Reguli de interacţiuni într-un grup (respectarea echipei adverse, recunoaşterea
rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor, respectarea regulilor de către parteneri)
miscare

Jocuri: Mingea prin tunel, Vizitiul şi căluţul, Vizitiul şi doi cai


3 ore 
1.1 Cântarea vocală
si

2.1 Legătura dintre text şi melodie


Muzicaă

3.1 Strofa, refrenul


Recapitulare
Evaluare
Cântece: Tot ce e pe lume, Noi acum suntem şcolari, Căsuţa din pădure
3. De unde 1.1 1. Delimitarea textului în fragmente logice. Oferirea de informaţii. Scrierea corectă

Limba si literatura
1.4 a cuvintelor fii/nu fi. Aşezarea unui text narativ în pagina caietului
vine 1.5 Text suport: Un gest nobil, după Alan Alexander Milne
toamna? 2.1 2. Descrierea unei fiinţe. Aşezarea unui text în versuri în pagina caietului. Intonarea

romană
2.2 propoziţiilor. Punctele de suspensie
S6 – S10 2.3 Text suport: Balada unui greier mic, de George Topîrceanu
2.5 3. E timpul pentru LECTURĂ! Puişorii, după Emil Gârleanu
15 octombrie 3.1 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Despărţirea
16 3.3 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU?
noiembrie 4.1 (probă de evaluare sumativă)
4.4
20 ore  1.2 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10000
Matematică 2.4
5.1
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000, fără trecere
5.3 peste ordin
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000, cu trecere peste
ordin
16 ore 
Legătura dintre adunare şi scădere
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Recapitulare
Evaluare
2.1 Despre vieţuitoare.
Educatie Stiinte ale

2.2 Influenţa mediului asupra plantelor


2.3 Influenţa mediului asupra animalelor şi omului
4 ore  2.4 Recapitulare
2.5 Evaluare
3.2 Lucruri, plante, animale, persoane
Nevoia de lucruri. Nevoia de plante şi
animale. Nevoia de ceilalţi.
4 ore  Recapitulare, evaluare
1.2 Magia culorilor

Joc sivizuale Arte


2.1 Povestea culorilor: culori primare, culori binare
2.3 Forme şi nuanţe: formă spontană, formă elaborată, tehnici de colorare
8 ore  Tonuri şi nonculori: tonuri de culori, volum
Recapitulare
Evaluare: proiect – Sunt român!
1.1 Capacitate psiho-motrică
1.2 Jocuri de mişcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte
1.3 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-zag, cu ocolire
4 ore  de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport şi punere de obiecte)

miscare Muzicămiscare
Jocuri: Şarpele îşi prinde coada, Transportul rănitului, Semănatul şi culesul
cartofilor, Salut, prietene!
1.1 Cântarea instrumentală
si

4 ore  2.1 Percuţia corporală diversă


3.1 Orchestra de jucării muzicale
Cântarea cu acompaniament
Cântece: Barza, Do e-o doamnă prea frumoasă, Dacă vesel se trăieşte, Mişcă
vântul frunzele
1.1;1.2 1. Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment. Cuvântul – parte de
4. Când
Limba si literatura

1.4;2.1 vorbire. Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a. Modalităţi de îmbogăţire a


mergem la 2.2;2.3 vocabularului.Text suport: Când Moş Crăciun a căzut din cer, după Cornelia Funke
colindat 2.4;2.5 2. Planul simplu de idei. Comunicarea prin gesturi şi mimică. Părţile unei
3.1; compuneri. Redactarea unei compuneri. Scrierea corectă a cuvinteloria/i-a şi iau/i-
3.3; au. Text suport: În Ajunul Anului Nou,după Fănuş Neagu
S11 – S15 3.4; 3. E timpul pentru LECTURĂ!
3.6; Colinde, colinde, de Mihai Eminescu
19 noiembrie 4.1; PROIECT „E vremea colindelor“
4.2;
romană

Invitaţia
- 4.4; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! O seară minunată
21 decembrie 4.5; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
25 ore 
1.2 Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10000

Matematică
2.5 Înmulţirea în concentrul 0 – 100. Tabla înmulţirii
5.1 Proprietăţile înmulţirii
5.3 Înmulţirea cu 10, 100
20 ore  Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră
Înmulţirea unui număr de două sau trei cifre cu un număr de două cifre
Probleme
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Recapitulare
Evaluare
1.1;1.2 Omul
Educatie Stiinte ale 2.1;2.2 Activitatea corpului uman
2.3;2.4 Oboseală şi odihnă
5 ore  2.5;3.2 Mod de viaţă sănătos
Recapitulare
Evaluare
1.3 Relaţii, atitudini, comportamente
2.3 Lucruri care ne exprimă
5 ore  Relaţii şi atitudini faţă de lucruri
Prieteni necuvântători
Recapitulare
civică

2.2 La gura sobei


vizuale Arte

10 ore  2.4 În casa bunicii


2.5 Atelierul lui Moş Crăciun
Vine Anul Nou!
Recapitulare
Evaluare: proiect – păpuşi vesele
1.1 Capacitate psiho- motrică
5 ore 
miscare Joc si

1.2 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de alergare ( în zig-zag, cu ocolire


1.3 de obstacole, cu trecere peste obstacole, cu transport şi punere de obiecte)
Jocuri: Cercurile zburătoare, Îndemânaticii, Naveta spaţială, Batistuţa
1.1 Cântarea instrumentală. Recapitulare. Evaluare

miscare Muzică si
2.1 Mişcarea pe muzică
3.1 Mişcări sugerate de text şi ritm
5 ore  Mişcări libere
Colindul şi dansul
Cântece: Hora Unirii, Iarna veselă, Cât ai spune un doi trei, Steaua sus răsare,
Seară luminată
5. Cum arată 1.1;1.2 1. Dialogul. Iniţierea unui schimb verbal. Transformarea unui dialog în povestire.

iarna Limba si literatura 1.4;2.1 Intuirea claselor morfologice (substantivul). Scrierea corectă a cuvintelor nea/ne-a
2.2;2.3 Text suport: Săniuţa, după Claudia Groza
S16– S118 română 2.4;2.5 2. Povestirea orală a unui fragment. Intuirea numărului şi genului substantivului
3.1;3.3 Scrierea corectă a cuvintelor neam/ne-am. Despărţirea în silabe a cuvintelor care
14 ianuarie 3.4;3.6 conţin ee, oo, ii, cc. Text suport: Omul de zăpadă,după Hans Christian Andersen
4.1; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Iarna (fragment), de Nicolae Labiş
- 4.2; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Sticletele
1 februarie 4.4; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
4.5;
15 ore 
1.2 Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100
Matematică

2.5 Tabla împărţirii


5.1 Proba împărţirii. Proba înmulţirii
5.3 Probleme
Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă
Probleme cu suma şi diferenţa numerelor
12 ore  Probleme cu suma şi câtul numerelor
Probleme cu diferenţa şi câtul numerelor
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Recapitulare
Evaluare
1.1;1.2 Pământul (I)
Stiinte ale

2.1;2.2 Sol, aer, apă


2.3;2.4 Apa: surse şi utilizări
3 ore  2.5;3.2 Apa în natură
Recapitulare
Evaluare
2.1 Relaţii, atitudini, comportamente

Educatie
2.2 Atitudini faţă de plante şi animale
Recapitulare
Evaluare
3 ore 

civică
1.1 Lumini şi umbre

Joc si miscarevizuale Arte


1.3 Culori calde, culori reci
2.5 Arta realizării fotografiei
6 ore  Mari artişti
Recapitulare
Evaluare: proiect – ramă pentru fotografii
1.1 Capacitate psiho- motrică
1.2 Jocuri de mişcare cuprinzând variante demers, cu purtări de obiecte
1.3 Jocuri: Măsurătorii
2.1 Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă
3 ore  2.2 Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiţionat (acţiuni în
perechi, grupuri mici cu schimbarea rolurilor)
Ascultarea şi acceptarea opiniilor celorlalţi
Evaluare semestrială
Jocuri: jocuri cunoscute
1.1 Mişcarea pe muzică
miscare Muzică si

2.1 Folclorul
3.1 Dansuri populare
3 ore  Valsul
Recapitulare
Evaluare
Cântece: Valurile Dunării, Trageţi hora, Drag mi-e jocul românesc, Ciuleandra
Unitatea tematica/timp Comp. Conţinuturi Obs.
Semestrul 2
Disc
1. Spre ce . 1.1; 1. Povestirea scrisă a unui fragment. Comunicarea prin imagini. Despărţirea în

Limba si literatura
1.2; silabe la capăt de rând. Redactarea unui dialog. Text suport: Jim Năsturel şi Lukas,
tărâmuri ne 1.3; mecanicul de locomotivă, după Michael Ende
aventurăm? 1.4; 2. Factori care îngreunează comunicarea orală. Utilizarea e-mailului în comunicare
1.5; Scrierea corectă a cuvintelor săi/să-i. Sunetul şi litera. Text suport: George şi cheia
2.2; secretă a Universului, după Lucy şi Stephen Hawking
S1 – S3 2.5; 3. Cuvinte care înlocuiesc o fiinţă, un lucru, un fenomen (pronumele personal).
3.1; Intuirea claselor morfologice (număr, gen). Adresarea politicoasă. Pronunţia şi
11februarie 3.4; scrierea corectă a pronumelor care încep cu e şi a unor forme ale verbului a lua.
3.5; Text suport: Emil şi trenul spre Berlin,după Erich Kästner
- 4.1; 4. E timpul pentru LECTURĂ! Cartea cu Apolodor (fragment), de Gellu Naum
1 martie
română
4.4; 5. Haideţi să RECAPITULĂM! O călătorie fascinantă
4.5;
15 ore  Recapitulare. Evaluare
Educatie Stiinte ale Matematică

Matematica prin joc

12 ore 

1.1;1.2 Pamântul(II)
2.1;2.2 Fenomene ale naturii
2.3;2.4 Proprietăţi ale corpurilor
2.5;3.2 Solid, lichid, gazos
3 ore 
naturii

1.1 Relaţii,
2.3 atitudini,comportamente faţă
3.1 de oameni
3 ore  3.2 Încrederea şi lipsa de încredere
Respectul şi lipsa de respect
Curajul şi lipsa de curaj
civică
2.2 Viaţa pe Pământ

vizuale Arte
6 ore  2.3 Arta plierii hârtiei
Arta rulării hârtiei
Felicitări cu drag
1.1;1.3 Capacitate psiho- motrică

miscare Muzică si Joc si miscare


2.1;2.2 Jocuri de mişcare şi ştafete cuprinzând variante de aruncare şi prindere (aruncarea
3 ore  lansată cu două mâini înainte, în sus şi pe deasupra capului, prinderea cu o mână
prin apucare, aruncare azvârlită la distanţă şi la ţintă)
Jocuri: Ancorăm corabia la mal, Ţintaşii iscusiţi
Jocuri de mişcare, trasee aplicative şi ştafete cuprinzând deprinderi motrice
complexe ( utilitar- aplicative: tracţiune- împingere, căţărare- coborăre,tracţiune)
Jocuri: Avionul
1.2 Elemente de limbaj muzical
2.1 Sunete din mediul înconjurător
3 ore  3.1 Sunete muzicale vocale/instrumentale
3.2 Timbrul
Durata sunetelor (lungi/scurte). Ritmul
Dinamica. Nuanţe (tare/încet/mediu)
1.1;1.2; 1. Povestirea scrisă a unui text. Cuvinte care arată însuşiri ale fiinţelor, obiectelor,
2. Care e
literatura română

1.3;1.4; fenomenelor (adjectivul). Compunere pe baza unor cuvinte de sprijin


alaiul 1.5;2.1; Text suport: Legenda ghiocelului (după o poveste populară)
Limba si

primăverii 2.2;2.3; 2. Textul nonliterar. Prezentarea unei teme după un plan


2.4;2.5; Redactarea unui fluturaş. Modificarea formei unor cuvinte (acordul adjectivului cu
? 3.1;3.2; substantivul determinat). Descrierea unui obiect/a unei fiinţe. Text suport: De unde
S4 – S6 3.3;3.4; a apărut prima sămânţă?, de dr. Karen James
4 martie 3.5;4.1; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Pentru tine, primăvară!, de Otilia Cazimir
4.2;4.3; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Primăvara
-
4.4; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
22 martie
2.1 Fracţii

Matematică
2.2 Noţiunea de fracţie
12 ore  2.3 Numirea, scrierea şi citirea fracţiilor
2.4 Fracţii subunitare şi echiunitare
5.1 Compararea, ordonarea fracţiilor subunitare
Adunarea şi scăderea fracţiilor care au acelaşi numitor
Probleme
Recapitulare. Evaluare
1.1;1.2 Recapitulare. Evaluare

vizuale Arte Educatie Stiinte ale


2.1;2.2 Pământul (III)
3 ore  2.3;2.4 Resurse naturale
2.5 Folosirea responsabilă a resurselor

1.1 Relaţii, atitudini,


2.3 comportamente faţă de oameni
3 ore  3.1 Bunătate şi răutate
3.2 Despre adevăr şi minciună
Modestia şi lipsa de modestie
1.1 Viaţa pe Pământ
6 ore  2.3 Arta sculpturii
2.4 Forme din plastilină
Sărbătorim Paştele!
1.1;1.3; Capacitate psiho- motrică
miscare Joc si

2.1;2.2 Jocuri de mişcare şi ştafete vizând dezvoltarea calităţilor motrice (viteze de


3 ore 
deplasare în relaţie cu un partener, rezistenţa generală, forţa dinamică a trunchiului
şi abdomenului). Jocuri: Ajută-te singur!, Nu te lăsa, frate!
Jocuri pentru orientarea spaţio-temporală (repere stabile, dinamice; ritm)
Jocuri: Crabii şi creveţii
1.3 Recapitulare. Evaluare
Muzică si

3 ore  2.1 Elemente de limbaj muzical


2.2 Înălţimea sunetelor muzicale
3.1 Portativul – cheia sol
3.2
Limba si
1.1;1.2; 1. Redactarea unei întâmplări trăite. Cuvinte care exprimă acţiunea, starea sau
3. De ce as vrea 1.3;1.4; existenţa unui obiect (verbul). Descrierea unui obiect
să rămân 2.1;2.2; Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai. Text suport: Hoţul, după Tudor Arghezi

română literatura
copil? 2.5;3.1; 2. Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului). Pronunţia şi scrierea corectă
3.2;3.3; a unor forme ale verbelor a fi şi a lua. Descrierea unei fiinţe. Compunerea după un
S7 – S9 3.4;3.5; şir de întrebări. Text suport: La Medeleni, după Ionel Teodoreanu
25 martie 3.6;4.1; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Zânele nu bat la uşă, după Silvia Kerim
- 4.3;4.4; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Prichindeii
12 aprilie 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU?(probă de evaluare sumativă)
15 ore  3.2 Elemente intuitive de geometrie

Matematică
5.1 Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment
5.2 Unghiuri
5.3 Poligoane
Triunghiul
Dreptunghiul
Pătratul
12 ore  Cercul
Axa de simetrie
Cubul. Paralelipipedul
Cilindrul. Conul. Sfera
Jocuri cu elemente de geometrie
Recapitulare
Evaluare
1.1;1.2 Poluarea şi protejarea mediului
Educatie Stiinte ale

2.1;2.2 Recapitulare. Evaluare


2.3;2.4 Corpuri
2.5;3.2 Proprietăţi şi utilizări ale metalelor
3 ore 

1.1 Recapitulare. Evaluare - portofoliu


2.3 Oameni împreună
3.1 Acasă
3 ore  3.2
1.1 Viaţa pe Pământ

Arte
1.3 Din folclorul copiilor
6 ore  Mari artişti
Recapitulare.

Joc vizuale
Evaluare: proiect – vază din ipsos
1.1;1.2 Stil de viaţă activ
3 ore 

si
1.3;2.1 Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea funcţiilor cardiace şi respiratorii
2.2 Jocuri:Figurile geometrice
Jocuri de mişcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând întrecerea între

miscare
grupuri. Jocuri: Păsărelele intră-n cuib, Vânătorii şi raţele
si 1.3 Elemente de limbaj muzical
3 ore  2.1 Sunetul şi nota SOL
Muzică
2.2 Sunetul şi nota MI
3.1 Sunetul şi nota LA
3.2
1.1;1.2; 1. Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri. Compunere după un plan dat
4. Cum
literatura română

1.3;1.4; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete cs/gz. Cuvinte cu
gândesc? Ce 1.5;2.1; înţeles opus formate prin derivare cu silabele ne şi in. Text suport: Dărnicie, după
Limba si

simt? Cum 2.2;2.3; Mircea Sântimbreanu


2.4;2.5; 2. Argumentarea unei păreri, a unei idei. Realizarea unui afiş
mă 3.1;3.2; Scrierea corectă a cuvintelor nu-l, nu-i . Text suport: Fetiţa care l-a luat pe NU în
comport? 3.3;3.4;
4.1;4.2;
braţe, după Octav Pancu-Iaşi
3. E timpul pentru LECTURĂ! Un mic ajutor, după Cleopatra Lorinţiu
S11– S13 4.4;4.5; 4. Haideţi să RECAPITULĂM! Un băiat politicos
6 mai 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
- 4.1 Unităţi şi instrumente de măsură (I)
Matematică

24 mai 4.2 Metrul. Submultiplii metrului. Multiplii metrului


15 ore  5.3 Litrul. Submultiplii litrului. Multiplii litrului
Kilogramul. Submultiplii kilogramului. Multiplii kilogramului
Recapitulare
Evaluare
12 ore 
1.1;1.2 Corpuri

Arte vizuale Educatie Stiinte ale


2.1;2.2 Interacţiunea corpurilor
2.3;2.4 Utilizări ale magneţilor. Busola
2.5;3.2 Mişcare şi repaus
3 ore 

1.1 Oameni împreună


2.3 La şcoală
3.1 Prieteni
3 ore  3.2 Drepturi şi îndatoriri

1.1 Şi tu poţi fi
1.3 arhitect! Casa de
2.5 vis
6 ore  Sate şi oraşe
Castele de poveste
Mari artişti
Recapitulare
1.1;1.3; Stil de viaţă activ
Joc si

3 ore  2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Şoarecele şi pisica, Suveica simplă
Concursuri şcolare
Activităţi turistice
miscare

3 ore  1.3 Elemente de limbaj muzical


si

2.1 Sunetul si nota DO1


miscare Muzică

2.2 Sunetul si nota DO2


3.1 Sunetul si nota RE
3.2
Limba si
1.1;1.2; 1. Relatarea unei întâmplări vizionate sau audiate. Realizarea unui proiect de grup
5. Ce prieteni 1.3;1.4; Scrierea corectă a cuvintelor niciun/nicio . Text suport: Tomi, după Adrian Oprescu
necuvântători 1.5;2.1; 2. Mesajul textului. Redactarea unei cărţi poştale. Scrierea corectă a cuvintelor n-

română literatura
am? 2.2;2.3; am, n-ai, n-au . Text suport: Povestea melcului fără casă,după Adina Popescu
2.4;2.5; 3. E timpul pentru LECTURĂ! Într-o zi pe când lucram, de Ana Blandiana
S14 – S15 3.1;3.2; 4. Haideţi să RECAPITULĂM!. Prietenie
27 mai 3.3;3.4; 5. CE ŞTIU? CÂT ŞTIU? CUM ŞTIU? (probă de evaluare sumativă)
- 4.1;4.2;
7 iunie 4.4;4.5;
10 ore  4.1 Unităţi şi instrumente de măsură
vizuale Arte Educatie Stiinte ale Matematică
4.2 (II) Ora. Citirea ceasului
5.3 Ziua. Săptămâna. Anul
Unităţi de măsură monetare
Recapitulare
8 ore  Evaluare

Recapitulare. Evaluare

2 ore 

Recapitulare. Evaluare - portofoliu

2 ore 

2.2 Lumea copiilor


2.3 Micul croitor
4 ore  2.4 Atelierul fanteziei
2.5 Arta păpuşerească
Magazinul de jucării
1.1;1.3; Stil de viaţă activ

si Joc si
2 ore  2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Leapşa pe ghemuite

miscare
1.3 Elemente de limbaj muzical
2.1 Sunetul şi nota FA

Muzică
2 ore  2.2 Sunetul şi nota SI

Limba si
3.1
3.2
1.1;1.2; (sistematizare/recapitulare finală)
6. Cine vine 1.3;1.4; 1. Textul literar – titlu, autor, personaje. Explorarea unui text literar – delimitare în
odată cu 1.5;2.1; fragmente, planul simplu de idei, povestire orală/scrisă. Semne de punctuaţie
română literatura

vara? 2.2;3.1; Text suport: Pădurea fermecată, după Enid Blyton


3.3;3.4; 2. Textul nonliterar. Redactarea unei compuneri. Ce exprimă cuvintele?
S15 – S16 3.5;4.1; Noţiuni de fonetică şi vocabular . Text suport: Cum creează scriitorii personajele
7iunie 4.4; din cărţi, după Jacqueline Wilson
- RECAPITULARE FINALĂ
14 iunie EVALUARE FINALĂ
10 ore  RECAPITULARE FINALĂ
Stiinte ale Matematică

EVALUARE FINALĂ

8 ore 

RECAPITULARE FINALĂ
EVALUARE FINALĂ

2 ore 
naturii
RECAPITULARE FINALĂ

Educatie
EVALUARE FINALĂ
2 ore 

civică
Zmeul – o jucărie veche de milenii

Arte
4 ore  Recapitulare
Evaluare: proiect - decor
RECAPITULARE FINALĂ

si Joc vizuale
EVALUARE FINALĂ
2 ore  si 1.1;1.3; Stil de viaţă activ
2.1;2.2 Jocuri de mişcare pentru timpul liber: Broscuţele sar în lac
miscare

2 ore  1.3 Gama DO


2.1 RECAPITULARE FINALĂ
Muzică

2.2 EVALUARE FINALĂ


3.1
3.2