Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data :
Instituția :,
Disciplina :Educația tehnologică
Clasa :IV
Învățător : Carcea Mihaela
Unitatea de conținut :Artaculinară
Subiectul :Noțiuni despre o alimentație echilibrată.Conținut variat în consumul de alimente din toate grupele de
alimente.
Tipul lecției : lecție de predare-învățare.
Subcompetențe :
1.1-Identificarea unor mîncăruri pentru dejun,prînz,cină,considerate importante în alimentarea copiilor.Explicarea
unor informații despre alimentația echilibrată.
1.2-Clasificarea alimentelor după proveniența lor.Respectarea normelor de igienă și protecție în timpul consumului
alimentelor.
1.4-Autoevaluarea respectării normelor de igienă și protecție în timpul consumului alimentar.
Obiective operaționale :
O1-Să înțeleagămesajulpoezieipropuse;
O2-Să alcătuiascămeniulzileiconducîndu-se dupăpiramidaalimentară;
O3-Să compare meniul său zilnic cu cel propus de piramida alimentară;
O4-Sămodeleze din plastilină un fructsau o legumăpreferată,argumentîndalegerea;
O5-Să colaboreze cu colegii,dînd dovadă de activism, curiozitate,interes,respectînd opinia celorlalți colegi.
O6-Să înțeleagă și să compare rolul diferitor produse alimentare în consumul zilnic.
Strategiididactice :
 Metode: stimularea prin lectură,conversația,păianjenul,jocul didactic,explicația,demonstrația,activitate
practică,generalizare.
 Mijloace:poezie,coală de hîrtie,imagini cu diferite produse alimentară,piramida alimentară,planșă cu
reguli,coșuleț,plastilină.
Bibliografie :ghid,curriculum,manual,didactic.ro.
Etapelelecției Durata Obiective Activitateaînvățătoruluiși a elevilor Strategiididactice
Metode Mijloace
Evocare 5min
Buna ziua copii !
Va citesco poiezie ca sa intlegem despre ce astazi
vom vorbi.
-Citireapoezieipetrudeducereatemeilecției :
Laptele cu cereale
Multevitamine are,
De aceeaeu le pun
Înlista cu micdejun.
O1
Adaug la mica gustare stimulareaprinle
Fructecoapte, bune tare ctură
Chipsurile-s de prisos poezie
Că nu măfacsănătos.
Morcovelul din ciorbiţă
Este a mea preferinţă
Vitamina A el are
O5 Carotendupaculoare.

Searatrecdoar o budincă
Realizarea Făcută de-a mea bunică.
sensului 30min Asta-ilista cu meniu conversația
Pentru un copilzgobiu!
- Cum credeți despre ce vom vorbi astăzi la lecție?
(despre o alimentație sănătoasă)
-Propun elevilor să completăm păianjenul de la tablă :
păianjenul
sănătate
energie coală de hîrtie
boli,maladii
O5 Alimentația
vitamine
dispoziție bună
putere

-Jocul ,,Vreausăconsum...,,la tablăsuntafișateimagini jocul didactic


cu diferiteprodusealimentare(fructe imagini cu
,legume,carne,produselactate,făinoaseetc),suntinvita explicația diferiteproduseal
ticîțivaelevisăselecteze din multitudinea de imentare
O2 imaginiceeaceconsiderăeicătrebuiesămănîncepeparc demonstrația
ursulzilei.
Prezentareapiramideialimentare,carevacorectameniu
lpe care l-au alcătuitcopiii anterior
.

demonstația piramidaalimenta
ra
O3 explicația

-Este
oaresuficientdoarsăconsumămalimentesănătoase? conversația
Saumaiestenecesarșisărespectămniștereguliatuncicîn
ddorimsămîncăm,caresuntacestereguli?
-Prezentareaplanșei cu reguliîntimpulalimentației.
 Spală-tepemîiniînainteșidupămasă!
 Nu consumafructele,legumelemurdare!
O5  Dupăluareamesei,făordine,spalăvesela din exemplul planșă cu reguli
care aiconsumat!
 Respectăcele 3 mesezilnice!
 Nu privitelevizorulatuncicîndtealimentezi!
 Nu vorbiîntimpulmesei!
 Nu mîncaînpat,cidoar la masă! explicația
 Nu uita de igienadinților!
-Jocul ,,Coșulețul cu
sănătate,,Fiecareelevprimeștecîte un fruct din joc didactic
O6 hîrtiepe care vascriedoar un singur aliment pe care el fructe din hîrtie
îlconsiderăfoarte important explicația
înalimentațiazilnică,argumentîndalegerea.Apoifructul coșuleț cu fructe
va fi afișat la tablă,pecoșuleț
-Prezentareainformațieidesprerolulfructelorși a
legumelorînalimentațiazilnică :
 Conțin o mulțime de vitamine
 Se spunecădacăvomconsumacîte un
mărzilnic,avemșansa de a evitavizitele la medic
 Combat o mulțime de boli explicația
O5  Contribuie la dezvoltareaarmonioasă a copiilor
 Se recomandă 2-3 porții de fructeși 3-4 de
legume
 Celmaifavorabilesteconsumareafructelorșilegu
melorîn stare proaspătă

-Lucrupractic-cu plastilină
Reflecție 8min O4 ajutorulplastilinei,vreaucafiecaredintrevoisămodeleze
fructulsaulegumulpe care activitate coșuleț
îlpreferăcelmaimult.Apoitoatefructelevor fi practică
adunateîncoșulețulclasei.
-Generalizarea.Adresezurmătoareleîntrebări
O5 :Desprece am vorbitnoiastăzi la lecție?Este într- generalizarea
Extensie 2min adevăr important să respectăm un regim corect de
alimentație?Argumentați.
Temapentruacasă-
selectareainformațieidesprelegumulsaufructulmodela
t
Apreciereaelevilorcare au fostactivi.