Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI DE INTEGRARE ÎN

ACTIVITATEA ACADEMICĂ

Subiectul observat:
Vârsta:
Sex:
Specializare:
Comportamentul observat: integrarea în activitatea academică;
Perioada:
Formele observaţiei:
Directă, deoarece observaţia se desfăşoară în prezenţa observatorului;
Participativă, observatorul implicându-se în activităţile pe care le desfăşoară subiectul;
Selectivă, urmărindu-se comportamentul studentului privind integrarea în activitatea academică;
Sistematică, aspectele de conduită fiind notate în grila de observaţie şi interpretate;

GRILĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI


Intârzier Atit.
Capa-
Impulsivit e (în Lipsa de demon- Impli Incre Anga-
Agresi- citate Atitudi
ASPECTE DE ate, dezvol- încredere strativă care, Auto- -dere jare,
Emotivitate vitate, de ne
CONDUITĂ instabilita tarea în alte tendinţa intere afirmare în acti-
dominare organi critică
te emoţi- persoane de a s sine vism
zare
onală) cuceri
Îşi impune punctul
de vedere

Preferă să-şi exprime


părerea oral

Caută grupul

Vorbeşte tare şi mult

Dă dispoziţii, nu
sugestii

Se manifestă
extrovertit

Are iniţiativă în
activităţile de
învăţare

Refuză observaţiile

Se revoltă când
pierde un argument
Comentează
aspectele impuse,
care contravin
intereselor sale

Se opune manevrării
(de către alţii) prin
argumentare

Ignoră membrii
grupului care nu
participă efectiv la
activităţile comune

Caută compania
colegilor activi

Face totul pentru a


câştiga

Manifestă
agresivitate verbală
faţă de
colegii care nu sunt
de acord cu el

Organizează eficient
activitatea grupului
din care face parte

Concluzii și recomandări