Sunteți pe pagina 1din 2

Prezentare

Titlu activitate:Tabără fără prejudecăți


Propunator: Student-Senteș Alina Andra, master II
Facultate-Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice
Specializare-Interpretare muzicală-canto
Scopul/ Obiectivele activitatii:
 Identificarea și reducerea prejudecăților și stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități;
 Cunoașterea mai multor tipuri de dizabilități și găsirea soluțiilor practice pentru integrarea
persoanelor cu dizabilități în diferite activități.
Descrierea Activitatii:
A. Pregatire:
Alcătuiți o fișă de lucru (anexă) care sa cuprindă aspectele generale și specifice, ce țin de
organizarea unei tabere (denumirea taberei, locul de cazare, programul mesei, activități zilnice, activități
speciale, responsabilități).
Fotocopiați fișa de lucru într-un număr egal cu grupele de elevi formate.
B. Desfasurare:
Discutați cu elevii despre diferite tipuri de dizabilități și nevoile pe care le au persoanele cu
dizabilități. Tipurile de dizabilități pot fi de natură fizică/motorie(paralizii, lipsa unui
membru), senzorială (lipsa vederii, surzitatea), cognitivă și de limbaj(probleme de memorie,
dislexii, dislalii). Nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități (susținere, consiliere,
acomodare, stimulare, acceptare, transport, supreveghere, echipamente speciale).

Organizați elevii în grupuri de câte 3-5 și cereti-le să își imagineze că sunt organizatorii unei
tabere de vară pentru elevi. Precizați că este vorba despre o tabără la care vor participa atât
adolescenți sănătoși, cât și persoane cu diferite tipuri de dizabiltăți.

Rugați-i să elaboreze un program al taberei după modelul oferit în fișa de lucru în care să
descrie cât mai specific fiecare componentă.

C. Discutii (Reflectie): Discutați cu toată clasa câteva propuneri de programe întocmite în grup.
Cereți elevilor să evalueze în ce măsură au ținut cont de nevoile speciale ale personelor cu
dizabilități.

D. Concluzii/ Discutii finale:


-Cum percep elevii persoanele cu dizabilități?
- În ce măsură contribuiți la reducerea prejudecăților legate de persoanele cu dizabilități?
Materiale didactice necesare: fișă de lucru
Bibliografie:Gabriela Lemeni, Mihaela Porumb, ”Ghid de educație pentru carieră” Editura ASCR,
Cluj-Napoca,2004
ANEXĂ
Fișă de lucru

Denumirea taberei

Locul de cazare

Programul meselor

Activitățile zilnice

Activitățile speciale

Responsabilități