Sunteți pe pagina 1din 11

DATA: 27-01-2021

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădiniţa cu Progra m Prelungit Nr.6 Botoșani


EDUCATOARE: Prof.înv.preșc. Pînzariu Anca-Maria căs. Grigoraş
GRUPA: Mare ,,Chip&Dale”
TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?’’
TEMA PROIECT TEMATIC: ,,Au fost și sunt în jurul nostru”
SUBTEMA: ,,Din lumea celor care nu cuvântă’’
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Minunata lume a animalelor”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ALA1+ADE+ALA2)
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:

● ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Întâlnirea de dimineaţă:,, Mi-aş dori să fiu....pentru că.....’’
Rutine: Salutul. Prezența. Calendarul naturii.
Mesajul zilei: “Să iubim animalele!”
Activitate de grup: De ce iubim animalele?
Tranziții: ,,Glasul animalelor’’- joc cu text şi cânt

● ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA1)


1.Artă- ,,Animalul domestic preferat” - desen
2.Joc de masă- ,,Animale domestice/sălbatice’’ - puzzle
3.Construcţii-,,Ţarc pentru oi’’

● ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


Domeniul Științe (Cunoaşterea mediului) + Domeniul Limbă și Comunicare (Educarea
limbajului): ,,Ce ştii despre mine? ‘’– joc didactic
Domeniul Om și Societate (Activitate practică): ,,Măşti de animale’’ – aplicație (rupere,
mototolire, lipire)

● ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA2):


,, Ce animal s-a auzit?’’ – joc de atenţie

1
SCOPUL: Sistematizarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor referitoare la animalele
domestice şi sălbatice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
● O1: să îmbine piesele de puzzle pentru a obţine imaginea completă;
● O2: să deseneze animalul domestic preferat;
● O3: să construiască din bețișoare și poliester un țarc pentru oi;
● O4: să descrie animalele intuite din ghicitori: mediul de viaţă, hrană, adăpost;
● O5: să precizeze sunetul inițial al unui cuvânt;
● O6: să menționeze diminutivul și pluralul unor cuvinte;
● O7: să formuleze propoziții simple și dezvoltate;
● O8: să aplice tehnici de lucru, corespunzătoare vârstei: rupere, mototolire şi lipire;

METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, exercițiul, expunerea, jocul, munca


independentă, demonstraţia, problematizarea.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: puzzle, imagini cu animale domestice şi sălbatice, carioci, creioane


colorate, bețișoare din lemn, poliester, peisaj ce reprezintă casa omului și pădurea, jetoane
reprezentând animale domestice/sălbatice, medalioane, măşti cu animale domestice şi sălbatice,
hârtie creponată de diferite culori pentru decorarea măştilor, lipici, foarfece.

DURATA ACTIVITĂȚII: o zi

Bibliografie

1. Gavra, R. (2008). Totul...pentru copil - Ghid pentru educatoare şi directori. Pitești:


Editura Diana
2. Ghid orientativ –Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă ;
3. MEN- „Curriculum pentru educaţie timpurie de la naştere la 6 ani”, 2018;
4. Preda V. (2005). Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Bucureşti: Editura Miniped.
5. Tomşa Gh. (2005). Pedagogie preşcolară şi şcolară. Bucureşti: Editura V&I Integral..
6. Revista Învăţământului Preşcolar nr.3-4/2009
7. Revista Învăţământului Preşcolar nr.1-2/2010
8. Revista Învăţământului Preşcolar nr.1-2/2019

2
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă care cuprinde:
Salutul,,Bună dimineaţa!”.
Bună-i regăsirea, bună-i dimineaţa,
Să ne dăm cu zâmbet toată faţa!
Ochii râd a joacă, la doamna privesc
Şi cu luare-aminte o urmăresc!
Bună dimineaţa, urechiuşe,
Deschideţi portiţele ghiduşe!
Bună dimineaţa, gură de căpşună,
Vorbăria multă, ştii că nu e bună!
Bună dimineaţa, mâini ascultătoare,
Să fiţi harnice şi iubitoare!
Bună dimineaţa, piciorele mele,
Care staţi pitite sub scăunele!
Bună dimineaţa, se ne salutăm
Şi o-mbrăţişare să ne dăm!
Să ne fie ziua plina de-ncântare
Şi de joacă dulce pentru fiecare!
Bună dimineaţa!

Copiii se salută reciproc.


Prezența o va realiza educatoarea, care va identifica câți băieței și câte fetițe sunt prezenți.
Se completează Calendarul naturii, verbalizând acţiunea: “Suntem in anotimpul...........,luna...”,”
Ieri a fost/ astăzi este... / mâine va fi...”, data de..., Astăzi este miercuri, a treia zi din săptămâna. Se
stabilește vremea și se așează la panou simbolurile corespunzătoare.
Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin intermediul jocului:
„Mi-ar plăcea să fiu . .… pentru că ….”
Fiecare copil, pe rând, spune ce animal şi-ar dori să fie motivând alegerea făcută, până când îşi
împărtăşesc toţi părerile şi motivaţiile.
Exemplu: „Mi-ar plăcea să fiu o pisică pentru că e foarte drăgălaşă”
„Mi-ar plăcea să fiu un lup pentru că e foarte puternic” etc.
Activitatea de grup: Copiii vor răspunde la întrebarea: De ce iubim animalele?
Noutăţi / Evenimente /Ştirea zilei: Prezentarea oaspeţilor. `
Activitatea de grup: ,, Îmi aştept rândul’’
3
Se prezintă copiilor tema zilei “În minunata lume a animalelor” , obiectivele şi modul de
desfăşurare a activităţii, în termeni accesibili preşcolarilor.

Tranziţie - Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor liber alese se va interpreta cântecul


„Glasul animalelor”, copiii cântând şi executând mişcările sugerate de textul cântecului.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Artă: ,,Animalul domestic preferat” – desen. Copiii vor desena, cu ajutorul cariocilor și creioanelor
colorate puse la dispoziție, animalul domestic preferat.
Joc de masă: ,,Animale domestice/sălbatice” – puzzle. Copiii vor îmbina piesele de puzzle pentru a
obţine imaginea completă a animalelor domestice/sălbatice...
Construcții: ,,Țarc pentru oi”. Cu ajutorul bețișoarelor și a poliesterului primit, copiii vor realiza
un țarc unde vor așeza oițele puse la dispozitie.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


DOMENIUL ȘTIINȚE (Cunoașterea mediului) + DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
( Educarea limbajului ) : ,,Ce știi despre mine?” – joc didactic
Se prezintă copiilor căţelul Rex. Acesta nu-şi găseşte prietenii, fiind trist din cauza aceasta
şi doreşte să-şi facă noi prieteni, propunându-le un joc numit:”Ce ştii despre mine?”.,
Educatoarea le spune copiilor o ghicitoare. După răspunsul acestora, ea va întoarce jetonul
de pe peisajul ce reprezintă o casa cu curte, pentru a descoperi imaginea (câinele). Apoi sunt
adresate întrebări despre câine (ce fel de animal este, ce mănâncă, unde trăiește, ce foloase aduce
omului, cum se numește puiul), după care se cere copiilor să precizeze sunetul inițial, să despartă
în silabe, să menționeze diminutivul și forma de plural... Se va așeza la locul corespunzător câinele
(la casa omului, lângă cușcă).
Se precizează că vor juca un joc ce se numește Ce știi despre mine?
Educatoarea le explică ca animăluțele s-au amestecat și că vor trebui să le separe după criteriul
domestic-salbatic. Aceasta va spune copiilor o ghicitoare despre animale, după ce aceștia dau
răspunsul, ea va ridica jetonul cu imaginea animalului respectiv, va adresa întrebările de mai sus,
apoi va așeza animalul în mediul din care face parte....Se va continua așa până ce se vor epuiza
toate jetoanele...
Rex intervine si le spune copiilor ca este foarte multumit de câte ştiu ei despre animale. Drept
răsplată le oferă nişte măşti pe care le pot decora cu bucăţele de hârtie colorată

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (Activitate practică) – aplicație (rupere, mototoliere, lipire)


Măştile pe care le-a adus Rex ne vor permite să continuăm activitatea practică din cadrul DOS.
Se fac câteva exerciţii de încălzire a mâinilor, apoi fiecare copil primeşte câte o mască ce
reprezintă un animal domestic sau sălbatic, pe care va trebui să o decoreze cu hârtie mototolită
de diferite culori...
După finalizarea lucrărilor, copiii îşi vor prezenta măştile.

4
În încheierea activității, educatoarea le propune copiilor să desfășoare jocuri distractive.
1. ,,Șoarecele și pisica” - joc de mișcare
2. ,,Ce animal s-a auzit?” - joc de atenție
3. ,,Vulpe, tu mi-ai furat gâsca” - cântec cu mișcări
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a întregii activități și li se oferă copiilor
recompense.

5
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC CONȚINUT ȘTIINȚIFIC (forme,
Metode și Mijloace Forme de
metode,
procedee didactice organizare
indicatori)
1.Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii:
organizatoric Pregătirea materialului necesar pentru desfăşurarea activităţii Conversația Frontal Globală-
Crearea atmosferei optime de lucru; Observaţia
Așezarea copiilor pe scăunele. Individual
ADP – Activităţi de dezvoltare personală Planșa cu
Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineaţă: Explicația calendarul
Salutul
naturii
Prezenţă
Calendarul naturii
Noutatea zilei
2.Captarea Se prezintă copiilor căţelul Rex. Acesta nu-şi găseşte prietenii, care s-au Cățelul
atenției amestecat cu animalele sălbatice, fiind trist din cauza aceasta. Dar este sigur Grivei Frontal Globală-
căci cu ajutorul copiilor, va reuși să-i aducă înapoi în curtea omului. De Expunerea Peisaje ce Observaţia
aceea le propune un joc care se numește:”Ce ştii despre mine?”., reprezintă
Conversaţia curtea
- Educatoarea le spune copiilor o ghicitoare. După răspunsul acestora, va
întoarce jetonul de pe peisajul ce reprezintă o casă cu curte, pentru a omului și
Explicaţia pădurea
descoperi imaginea (câinele).
Jeton cu
-Cine s-a ascuns?
câine
-Ce fel de animal este?
-Unde trăieşte? Ce mănâncă?
- Voi aveţi căţei acasă? Cum se numesc?
Se va aşeza la locul corespunzător căţelul Rex (la casa omului, lângă cușcă).
3.Anunțarea Se anunță tema ,,Ce știi despre mine?” și obiectivele zilei: Explicația Frontal
6
temei și a - Să lucreze pe centre de activităţi;
obiectivelor - Să descrie animalele domestice și sălbatice;
- Să realizeze o mască de animal domestic sau sălbatic;
- Să participe la jocurile de mişcare.
Tranziția către activitățile liber alese se realizează prin jocul muzical „Câte
unul pe cărare”
4.Dirijarea Sunt prezentate copiilor centrele de activitate, sarcinile specifice acestora, Obsevatia Carioci Analiza
învățării materialele folosite. Copiii vor lucra independent Creioane Individual produselor
La centrul ARTĂ, copiii vor desena animalul domestic preferat. Exercițiul colorate activităţii
La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor ansambla piesele unui puzzle, Puzzle Aprecierea
obținând o imagine cu un animal domestic/sălbatic. Explicatia Bețișoare rezolvării
La centrul CONSTRUCȚII, copiii vor realiza un țarc pentru oi. Poliester corecte a
sarcinilor date
După finalizarea activităților fiecare copil va prezenta rezultatul
obținut.
Vor fi apreciaţi copiii pentru modul cum şi-au desfăşurat activitatea, iar
după ce fac ordine la centre sunt invitaţi să părăsească sala de grupă.
Se realizează tranziţia:

Bat din palme clap-clap-clap


Din picioare trap-trap-trap
Ne-nvârtim ,ne răsucim
Și la baie noi pornim.

Introducerea în activitatea pe domenii experiențiale se realizează cu


ajutorul cățelului Rex, personaj care se regăsește și în jetonul ce urmează a
fi identificat. Explicația Peisaj ce
Explicarea regulilor jocului:-Educatoarea spune copiilor o ghicitoare despre reprezintă
animale, iar aceştia trebuie să intuiască răspunsul. casa Individual
7
După ce preșcolarii dau răspunsul, ea va ridica jetonul cu imaginea omului și
animalului respectiv, va adresa câteva întrebări (ce fel de animal este, ce pădurea,
mănâncă, unde trăiește, ce foloase aduce omului, cum se numește puiul), Jetoane ce
apoi va cere să precizeze sunetul inițial, să despartă în silabe, să reprezentâ Aprecierea
menționeze diminutivul și forma de plural, după care va așeza animalul în Demonstrați nd animale orală a
mediul din care face parte....Se va continua așa până ce se vor epuiza toate a domestice/ răspunsurilor
Exercițiul sălbatice
jetoanele.......Se efectuează jocul de probă.
Problematiz Aprecieri
Se trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului.
area individuale și
Complicarea jocului - Se va desfășura jocul online pe
colective
https://wordwall.net/ro/resource/9430693/copie-ruleta-animalelor
,,Numește animalul și spune ceva despre el” - formulare de propoziții
5.Obținerea Rex intervine și le spune copiilor că este foarte mulțumit de câte ştiu ei Explicația Frontal Apreciere
performanței despre animale, iar drept răsplată le oferă nişte măşti pe care le pot decora Exercițiul orală
cu hârtie colorată mototolită.

Domeniul Om și Societate-Activitate practică


Explicația
Copiii vor realiza o mască de animal domestic/sălbatic prin ruperea hârtiei
creponate de diferite culori, mototolirea și lipirea acesteia pe măscuța avută
la dispoziție.
mască,
Se realizează intuirea materialelor primite: mască, hârtie creponată de
hârtie
diferite culori, lipici, foarfece.
creponată
Se vor executa exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
Demonstraț de diferite
„ Degetele îmi sunt petale, ia culori,
Le desfac ca la o floare:
Boboc-floare,boboc-floare lipici,
Exercițiul
Mai apoi le răsfiram foarfece.
Uşor la pian cântam
Mâinile mi le rotesc
8
Morișca o învârtesc
Şi la lucru eu pornesc” Individual
Apreciere
Se explică modul de lucru: fiecare copil va rupe fâșii din hârtie creponată individuală
de diferite culori pe care o va mototoli, apoi lipi pe masca avută la
dispoziție.
Explicația Evaluarea
Se trece la realizarea propriu zisă a lucrării de către copii, se oferă indicații globală
și ajutor unde este cazul. reciprocă

Educatoarea va face aprecieri asupra participării la activitate.

6.Evaluarea și Activitatea zilei se încheie cu un joc, unde copiii îşi vor putea purta măştile.
încheierea Jocul se numeşte:„Ce animal s-a auzit ?” Este un joc de atenţie în cadrul Conversația Aprecieri
activității căruia vom folosi onomatopee. asupra tuturor
răspunsurilor
Anunțarea titlului jocului și a obiectivelor: ,,Ce animal s-a auzit?” şi
comportament
Materiale: - măști de animale
elor copiilor
Regulile jocului: un copil se întoarce cu faţa la perete, iar unul dintre copiii
Măștile Frontal
Explicația
din semicerc, care poartă mască reproduce un sunet ce reprezintă animalul realizate
de pe masca lui (ex. onomatopee-oaia (Bee-bee)). Copilul aflat cu faţa la de copii

perete se întoarce, trebuie să recunoască ce animal s-a auzit şi să atingă


copilul care a reprodus sunetul.
Demonstraț
Vom desfăşura împreună un joc de probă.
ia
Desfășurarea jocului distractiv propriu-zis Jocul se va desfășura până ce
fiecare dintre ei va participa.

9
Se intervine numai dacă copiii încalcă regulile stabilite.
Complicarea jocului, copiii vor reproduce diverse onomatopee, fără a purta
masca, iar cel aflat cu fața la perete va trebui să-l ghicească după voce…..
Incheierea jocului. Recompen
se
Se fac aprecieri individuale și colective asupra modului de participare a Acordare de
recompense
copiilor la activitate, recompensându-i cu diplome personalizate ,,Cel mai
bun prieten al lui REX”
ANEXA 1: GHICITORI Doar cu pușca îl ajungi.ʹ (Porcul)
(Iepurele de câmp)
Un prieten credincios, Blană roșcată, frumoasă,
Fără frică, bătăios, Are mustăți și gheare, Coada-i lungă și stufoasă.
Hoţul frică de el are Iar pentru ea, șoricelu-i de mâncare! Vine noaptea prin grădini,
Când îi iese în cărare. (Pisica) Fură rațe și găini
Poţi să spui cum se numeşte (Vulpea)
Cel ce curtea ţi-o păzeşte? Noaptea ochii îi stecleşte,
(Câinele) Și când urlă te-ngrozeşte. Roșcat, negru sau bălan
(Lupul) Cu potcoava la picior,
Face-ntruna tropa-trop
Ea este bună la toate, Vara buruieni îi dai Și aleargă la galop.
Ne dă carne, ne dă lapte, Toamna, boabe și mălai, (Calul)
Iar viței mititei Cartofi, sfeclă furajeră.
Se numesc copiii ei. Grăsanul nostru de-aici Bucălaia de la stână
(Vaca) Iarna dă la schimb, șorici, Ne dă miel, lapte și lână!
Cârnați, caltaboși, cărniță, (Oaia)
Lungi urechi, picioare lungi. Și-o gustoasă șunculiță. Are coarne și bărbiță,
10
Părul aspru și-o codiță. Mormăind morocănos,
Ea pe pomi se cațără, Umblă pustnic prin pădure
Iedul drag își apără. După miere, după mure.
(Capra) (Ursul)

Grohăie nemulţumit,
E sălbatic, n-ai ce-i face.
De te afli în pădure
Grijă ai să nu te-atace!
Chiar sub mărul pădureţ
Roade mere un…
(Mistreţ)

Urechi lungi și coadă scurtă


Parc-aleargă tot pe burtă
Are-o hrană preferată:
Morcovi, varză și salată.
(Iepurele de casă)

Este mică şi roşcată,


Şi se caţără îndată
În copac ca să adune,
Multe nuci şi ghinde bune.
( Veveriţa )

În cojoc întors pe dos

11

S-ar putea să vă placă și