Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 15.11.2021
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,,Zalău 
Clasa: a I- F( a Fluturașilor )
Profesor înv. Primar : Horvat Rodica   -
Profesor coordonator: Mihaela Opre
Propunătoare: Rada ( Chechedi ) Diana Iuliana Olimpia
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul: Sunetul și litera ,,O” mare de mână și de tipar
Discipline integrate: MEM,AVAP ,MM
Tipul lectiei: Transmitere și dobândire de noi cunoștințe
  Scopul:  Familiarizarea cu litera și sunetul ,,O’’ mare de tipar și de mână prin
analiza elementelor grafice din care sunt formate și prin realizarea
corespondenței sunet - literă.
Obiective operaționale :
O1 – să identifice și să coloreze cuvintele formate dintr-o singură silaba care conțin
sunetul ,,o’’
O2 – să realizeze corespondența între imagine și cuvintele potrivite care conțin litera și
sunetul ,,o“ , ,,O’’;

O3 – să descopere cuvinte noi folosind literele învățate până acum;


O4 – să completeze propoziții cu cuvintele date ;
O5– să marcheze poziția sunetului ,,o ’’, ,,O ‘’ în silaba dată , prin bătăi din palme.

Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: : metoda fonetico-analitică-sintetică, exerciţiul,
conversaţia, explicaţia, observația , jocul didactic;

Mijloace de învăţământ: video proiector , laptop , tablă magnetică, caietul de


creație ,,1 ’’ , manualul tipărit, , markere, fisa de lectura ,fluturaș
Forme de organizare a colectivului de elevi:frontal, individual, pe grupe.
Bibliografie:
- Manual de CLR- Editura Intuitext, clasa I.
- Caiet de Creație clasa I, -Editura EDU,2019.
Durata: 45 minute.

DESFĂȘURAREA ACTIVITATII

Etapele   Activitatea   Activitatea elevilor Strategie


lecției propunătoare didactică(me
tode,mijloace
si formă de
organizare)
Moment  Mă asigur de   
organizatori desfășurarea în condiții Copiii se pregătesc
c optime a de oră.
lecției,pregătind
climatul psiho-afectiv
necesar:
- pregătesc materialele
didactice necesare lecției
Mă prezint copiilor.  Conversația
Ei îmi raspund la
 ,, Bună dimineața dragi salut .
copii! Numele meu este
Diana ,iar azi vom ,,Bună dimineața ‘’’       Frontal
desfășura împreună ora
de comunicare în limba
română.’’
Vă rog sa vă pregătiți pe
banca manualul de
comunicare în limba Își scot din ghiozdan
română,caietul de manualul de
creație și instrumentele comunicare în limba
de scris. română , caietul de
Individual
creație și
instrumentele de
scris.

Reactualiza Se realizeaza cu ajutorul Conversația


rea unui joc didactic ¨- Copii raspund în lanț
cunoștințe_ ,,Alege imaginea a cărei Frontal
lor denumire începe cu
sunetul < O >l Individual
www.twinkl.ro

Captarea Cu ajutorul video- Videoproiec


atenției proiectorului pe tablă voi tor
proiecta 4 cuvinte Tablă
însoțite de imaginile Fisa
corespunzatoare<Origam
i>, <oaie> ,<roi> Elevii citesc in grup
,<Oana>.
Rog elevi să citească în Copiii ridica măna In grup
grup cuvintele ; iar prin sondaj
raspund :
,,- Ce ați observat la -Sunt scrise cu
cuvintele <Oana și litera ,,O”mare de
Origami > ,cum sunt tipar Conversatia
scrise ? și de ce sunt
scrise așa ? -denumesc nume Explicatia
Anexa nr 1 proprii,a unei Individual
persoane și,a unui
de joc

Anunțarea    Anunț tema ,,sunetul și Conversația


temei litera ,,O,, Frontal
  Rog elevii să își Elevii își deschid Individual
deschida caietele de caietele de creație
creație la pagina 51 și sa
îsi noteze data de azi.
Pe tabla voi proiecta
lecția - ,,Studierea
sunetului și literei ,,O,, 
Dirijarea Ex 4 ,pag 51
învățări Coloreaza cuvintele
formate dintr-o singura Conversatia
silaba
<corn,tort,stropi,plop Explicatia
,cort,sport>
Facem împreună un
prim exemplu. Elevii ies la tabla în
lant Exercitiul
Ex.5 –Coloreaza literele
care pot completa Caietul de
cuvintele- creatie

Ex.r-s s-c
a,i,o,u,ă Munca
a,i,o,u,ă individuala
sp-rt c-pac
a,i,o,u,ă
a,i,o,u,ă Frontal
r-i
a,i,o,u,ă
Ex 6 –Completează
cuvintele cu <o sau O>
om ,orar ,Oana , Olanda , Explicația
oraș ,omidă ,Ovidiu. Exercitiul
Individual
Ex.7 –Realizeaza Frontal
corespondenta între
imagine și cuvintele
potrivite:
Ou,Mioara ,oaie
,marar ,orar ,mioare.

Ex 8 –Completeaza
fiecare propozitie cu unul
dintre cuvintele date :
Pogo este un ….. faimos
….are o roata mare.
Moara se deschide la…
nouă.
Mulți …..vin la moara
lui Pogo.
Din făină facem
cornuri….

Moara,moi,morar,o-
ra,oameni

Anexa nr 2.

Obținerea Se realizează cu ajutorul Conversatia


performan- jocului didactic de Elevii ies prin rotatie
ței mimă,,În oglindă “ in fata clasei Explicatia
Le expun regulile jocului
–se formează perechi de Jocul didactic
câte doi copii care ies
prin rotatie in fata clasei Frontal
si in timp ce unul
mimează,celălalt trebuie Pe grupe
să ghicească!
Încheierea  Voi face câteva aprecieri Elevi salută . Conversatia
activități generale cu privire la Frontal
implicarea elevilor în 
activitatea lecției ,apoi
voi anunța că ora a luat
sfârșit și îi voi saluta.

1. Anexa 1
Citeşte cuvintele şi uneşte-le cu imaginile prin care sunt reprezentate:

Origami oaie roi Oana


2. Anexa nr 2 –Caietul de creatie ,Ed. EDU,2019