Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„POENIȚA CU EMOȚII”

EDUCATOARE: MÂRZAC DANIELA


Grădinița cu program prelungit nr. 56
NIVEL: I

DATA: 22.03.2021

EDUCATOARE: Mârzac Daniela

TEMA ANUALĂ: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI: ”Verde crud de primăvară!”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Miresme și culori!” (flori de primăvară)

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Poenița cu emoții”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare și sistematizare de cunoștințe,priceperi și deprinderi

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ALA+ADP+ADE (DLC+DEC)

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei, pictură

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

 Autocontrol și expresivitate emoțională.


 Activare și manifestare a potențialului creativ.
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență în activități).

COMPORTAMENTE VIZATE:

 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de textul audiat;


 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice,
în conversații și povestiri;
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 Să identifice propriile emoții produse de textul audiat;


 Să indentifice două dintre emoțiile personajelor din poveste;
 Să realizeze sarcinile lucru prin utilizarea tehnicilor specifice activității practice și
plastice;
 Să combine culorile pe suportul dat folosind tehnica amprentării.
STRATEGIA DIDCTICĂ:

METODE ȘI PROCEDEE: povestirea educatoarei, conversația, explicația, demonstrația,


munca independentă, munca în echipă, ”panoul povestitor”-adaptare, exercițiul, problematizarea,
”Mâna oarbă” , ”Diamantul”, ”Explozia stelară”

RESURSE MATERIALE: decor, ”panoul povestitor”, Siluete personaje, cutiuțe, orez,


paste, panou prezență, pozele copiilor, jetoane cu imagini, emoticoane cu emoții, boluri,
acuarele, pensule, flori, șnur.

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal , individual, pe grupe.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE INTEGRATE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALE:

Rutine: Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale.

Momentul de mișcare: Gimnastica de înviorare

Tranziții: ”Bat din palme!, ”Daca vesel se trăiește!” , ”Jocul degețelelor!”

Întâlnirea de dimineață: ”Cum te simți?”; Salutul, prezența, calendarul naturii

”Cum te simți astăzi? –joc socio-emoțional, împărtășirea cu ceilalți, activitatea de grup, noutatea
zilei.

ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE 1:

ȘTIINȚĂ:

Tema: ”Maracas colorate”

Mijloc de realizare: confecționare

Sarcini de lucru: Să confecționeze instrumente muzicale de percuție, ”Maracas colorate”

Material didactic: cutiuță etichetată cu numele copiilor, orez, paste, floricele pentru ornat
cutiuțele;
ARTĂ: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

Tema: ”Floricele fericite!”

Mijloc de realizare: pictură prin tehnica amprentării cu burețel.

Sarcini de lucru: Să picteze prin tehnica amprentării floricele pe suportul dat.

Material didactic: acuarele, flori din scârțâitoare, pahare , apă;

JOC DE ROL:

Tema: ”Buchețele, buchețele!”

Mijloc de realizare: activitate practic-gospodărească;

Sarcini de lucru: Să realizeze buchețele de flori din materialul pus la dispoziție;

Material didactic: flori, șnur.

ACTIVITĂȚII PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (activitate desfășurată frontal)

Tema activității: ”Poenița cu emoții!”

Mijloc de realizare: povestirea educatoarei cu ajutorul siluetelor și a panoului povestitor;

Material didactic: panou din polistiren personalizat de educatoare, siluete personaje.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (activitate desfășurată în centru ARTĂ)

Tema activității: „Floricele fericire!”

Mijloc de realizare: pictură prin tehnica amprentării cu burețel;

Material didactic: acuarele, flori din scârțâitoare, pahare , apă;

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (RECREATIVE):

Tema și mijlocul de realizare:

1.Joc muzical: ”Clap, clap song” (vom folosi instrumentele muzicale confecționate la activitatea
de astazi). Copiii vor dansa și vor executa mișcări sugerate de versurile cântecului respectând
ritmul melodic.
2.Joc liniștitor: ”În oglindă!”. Copiii se vor grupa câte doi , față în față. Unul dintre ei va mima o
emoție, după care, colegul o va numi.

FINALITATEA ZILEI: Folosind metoda ”Explozia stelară”, copiii trebuie să aleagă o culoare
asociată cu o întrebare și să răspundă la câteva întrebări legate de activitățile desfășurate pe tot
parcursul zilei.

BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru educația timpurie (3-6/7 ani) 2019


SCENARIUL ZILEI
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
SALUTUL: Copiii vor recita versurile: ”Dimineața a sosit./Toți copiii au venit,/În semicerc
ne așezăm,/Cu toții ne salută!”. În cadrul jocului socio-emoțional prin care se face și prezența ,
fiecare copil îți va așeza fotografia la ”Inimioara cu emoții!” , împărtășind cu ceilalți cum se
simt. Se stabilesc coordonatele zilei: ziua săptămânii, data, luna, anul, anotimpul, condițiile
meteorologice și se va completa calendarul naturii.

Activitatea de grup: ”Ghici, ghicitoarea mea!”, copiii vor răspunde la o ghicitoare, iar
răspunsul corect va reprezenta surpriza pe care o vom descoperi în clasă.

Noutatea zilei: Pentru a capta atenția copiilor, îl voi prezenta pe musafirul nostru de astăzi,
o floare pe nume Narcisa, care a venit la noi la grădiniță cu o cutiuță magică , în care se află mai
multe surprize. Aceasta ne va povesti o întâmplare din viața ei. Astfel vom afla prin ce emoții a
trecut împreună cu celelalte flori.

Împărtășirea cu ceilalți : Educatoarea propune copiilor jocul ”Detectivii de emoțiilor!” în


cadrul căruia vor avea sarcina de a identifica emoțiile exprimate de personajele din imagine.
Copiii vor extrage câte o imagine din cutiuța magică adusă de Narcisa, vor denumii emoția ce o
vor mima și vor da exemple de situații în care au simțit această emoție. În continuare vor
descoperi în cutie imagini reprezentând diferite situații care pot genera emoții diverse și le vor
asocia cu emoția pe care o resimt în acel moment.

Momentul de mișcare : gimnastica de înviorare ”Daca vreau să cresc voinic/ Fac gimastică
de mic/Merg în pas alergător/ Sar apoi într-un picior /Mă opresc, respir usor/ Întind brețele să
zbor/Toată lumea e a mea/ Când m-așez jos pe podea./ Aceste e un început/ Ia, priviți cât am
crescut!”.

După Momentul de mișcare se va continua cu Activitatea pe domenii experiențiale:


Domeniul limbă și comunicare: ”Poenița cu emoții”-povestea educatoarei cu ajutorul siluetelor.
Povestirea se va desfășura cu întreaga grupă. Voi anunța titlul poveștii: ”Poenița cu emoții”.
După anunțarea titlului voi povesti clar și expresiv, folosind un ton și o mimică adecvată,
modelându-mi vocea pentru a imita personajele, nuanțând astfel expunerea în funcție de stările
afective pe care le implică povestea. Fixarea poveștii se realizează prin metoda ”Diamantul”.
Educatoarea adresează copiilor câteva întrebări din poveste. După momentul de fixare al poveștii
se face tranziția către centre, conform primirii ecusoanelor. La centrul Știință vor primii ecuson
cu o lalea, la centrul Artă vor primi ecuson cu o narcisă, la centrul Joc de rol vor primi un ecuson
cu un ghiocel.
Tranziție: ”Bat din palme clap,clap,clap!”
La centrul Artă se va regăsi activitatea din cadrul Domeniul estetic și creativ: unde copiii vor
picta ”Floricele fericite” , pe suportul dat, prin tehnica amprentării cu burețel.
Tranziție: ”Dacă vesel se trăiește!”

Copiii vor lucra la centre, la alegere, se vor roti, până la realizarea tuturor sarcinilor
propuse. La centrul Artă , activitate propusă la Domeniul Estetic și Creativ. La centrul Știință,
vor confecționa ”maracas colorat”-instrumente muzicale de percuție. La centrul Joc de rol ,
copiii vor realiza buchețe de flori.
Evaluarea activității zilei se va realiza cu ajutorul metodei ”Explozia stelară”,în care ne
reamintim activitățile petrecute pe tot parcursul zilei.
Tranziție : ”Jocul degețelelor!”

ALA (RECREATIVE) : Joc muzical: ”Clap, clap song” –În cadrul acestui joc copiii vor
fii așezați în cerc, după care vor executa mișcări ritmice cu ajutorul intrumentelor muzicale
”maracas” . Joc liniștitor: ”În oglindă!”- În cadrul acestui joc , copiii se vor grupa câte doi, față
în față. Unul dintre ei ca mima o emoție, după care, colegul lui o va imita. Jocul se repetă de
doua, trei ori pentru fiecare copil.
Strategia didacticӑ
Secvența Conținutul activității Evaluarea
didactică Metode și Resurse Forme de (metode de
procedee materiale organizare evaluare)
Moment Se crează condiţii optime Fontală
organizatoric pentru desfăşurarea
activităţiilor:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului și
a materialului didactic;
- asigurarea unui climat
educațional favorabil, în
concordanță cu tema
săptămânii.
Reactualizarea Împărtășirea cu ceilalți: Problematiza Jetoane cu Frontal Observarea
cunoştințelor Educatoarea propune rea emoții comportame
însuşite copiilor jocul ”Detectivii ntului
anterior de emoțiilor!”, în care ei Cutie copiilor
trebuie să identifice magică Evaluare
emoțiile descoperite în oralӑ- prin
cutia magică. Preșcolarii conversaţie
vor extrage o imagine din euristică
Conversația
cutie, vor recunoaște
emoția exprimată de
persoana din imagine, o
vor imita și vaâor da
exemple de situații în care
au trăit aceste emoții și
cum s-au manifestat.
Captarea Preșcolarii sunt rugați să Conversația Narcisa Frontal Evaluare
atenției găsească răspunsul la Emoțica- orală
următoarea ghicitoare: suluetă
”E o floare-nmiresmată
Cu-o legend-ndelungată
De Narcis ne amintește
Și de Paști ea înflorește”
Stimularea curiozitatii
preșcolarilor se va realiza
prin vizita musafirului
surpriză „Narcisa”.
Anunțarea Voi anunța în termen Explicația Fontal Evaluare
temei și a accesibili tema activității formativă
obiectivelor integrate ”Poenița cu
emoții!”. Se vor numi 2-3
copii să repete tema
activității.
Dirijarea Educatoarea va prezenta Converația Siluiete Frontal
învӑțӑrii povestea la panou, Panou Observarea
realizând o dramatizare cu Explicația poveste sistematică
ajutorul siluetelor. a copiilor
(Anexa1) Dramatizare
Aceasta va reda cât mai a
expresiv conținutul Panou Participarea
poveștii, mânuind Metoda Metoda activă
permanent siluitelele. Pe Diamantul Diamantul Observarea
parcursul poveştii se comporta -
identifică împreună cu mentului în
copiii reacţiile emoţionale timpul
ale personajelor. (“Cum s- activităţii
a simţit... atunci când...?”)
Se cere copiilor să spună
care este personajul care a
reacţionat în mod adecvat.
Dupa ce vor asculta
povestea, se va realiza
fixarea povestirii prin
intermediul ”metoda
diamantului”. Preșcolarii
vor răspunde la câteva
întrebări :
Ce anotimp era în
poveste? (primăvara)
Cine rupea florile?
(copiii); Cui le dăruiau?
(mamei)
Ce flori erau afectate?
(laleau, narcisa, toporașul)
Ce floare era veselă?
(ghiocelul). Pentru fiecare
raspuns, copilul va așeza
jetonul la locul potrivit, cu
imaginea reprezentând
raspundul fiecărei
întrebări în chenarul
diamantului.
Obținerea Pentru fiecare centru, Conversația Sticle
performanței educatoarea va purta Paste Organizare Analiza
(Desfășurarea discuţii referitoare la ceea Orez individuală produselor
activității pe ce vor realiza cu ajutorul Explicația Mazăre și pe activitӑții
centre) materialelor puse la Flori grupuri mic
dispoziţie şi modul de Metoda Șnur
utilizare al ustensilelor. ”Mâna Acuarele
oarbă”
Cu ajutorul metodei Apă
”Mâna oarbă!”, copii vor Pahare
primi ecusoane cu flori și Pensule
astfel se vor împarți pe Flori din
centre : scârtâitoare
”Laleaua” va fi la centrul
Știință unde vor
confecționa ”Maracas
colorate”-instrumente
muzicale de percuție.
”Ghiocelul” va fi la
centrul Joc de rol unde
copiii vor realiza
buchețele de flori pentru
”Narcisa”.
”Narcisa” va fi la centrul
Artă (Activitatea de la
Domeniul Estetic și
Creativ) unde copiii vor
picta ”Floricele vesele”,
prin tehnica amprentării
cu burețele. Se aminteşte
copiilor, ca se va lucra
frumos, îngrijit, utilizând
cu grijă materialele,
aprecierea şi protejarea
lucrările făcute de colegi
şi cooperarea pentru
realizarea acestora.
Tranzitie: ”Jocul
degețelelor”
Evaluarea Evaluarea activității se Metoda Panou Frontal
activității realizează prin metoda ”Explozia Participarea
(Realizarea ”Exploziei stelare” (Ce?, Stelară” activă
feedback-ului) Cum?, De ce?, Când?). Conversația Observarea
Copiii trebuie să răspundă comporta -
la câteva întrebări mentului în
referitoare la activitatea timpul
desfășurată pe parcursul activităţii
zilei. Preșcolarii trebuie să
extragă o culoare asociată
cu o întrebare și să
răspundă corect.
Ce am pictat astăzi?
Ce poveste am audiat
astăzi? (întrebarea
reprezentând culoarea
galben) (florile vesele)
Cine a venit la noi în
vizită? (întrebarea
reprezentând culoarea
roșie) (Narcisa)
Cum am realizat maracas?
(întrebarea reprezentând
culoarea verde) (am pus
în cutiuțe paste, orez, am
ornate cutiuțele cu
floricele)
Cum am pictat florile? (în
culori vii cu ajutorul
burețelelor)
De ce erau supărate florile
din poveste? (întrebarea
reprezentând culoarea
albastru) ( să nu fie rupte
de către copii)
Când suntem suparați?
(întrebarea reprezentând
culoarea roz) (când facem
greșeli/când nu primim
ceea ce dorim)
Când suntem fericiți?
(când venim la
grădiniță…)
Încheierea Se stabilește cu preșcolarii Conversația Participarea
activității tot ceea ce au învățat pe Dans activă
parcursul activității, apoi Euritmie
se deplasează către locul
de desfășurare a jocurilor,
unde se va prezenta
copiilor regulile și modul
în care ne vom juca.
Joc liniștitor: ”În
oglindă!” –copiii se vor
grupa doi câte doi, față în
față, unul dintre ei va
imita o emoție , după care
colegul lui o va imita.
Joc muzical ”Clap, clap
song”-copiii vor folosi
intrumentele musicale
confecționate la activitatea
de astăzi. De asemenea se
vor face aprecieri asupra
întregii zile atât de către
educatoare cât şi de către
copii .
Anexa 1

POENIȚA CU EMOȚII

Prelucrare după povestea terapeutică ”Livada emoțiilor”, de Maria Dorina Pașca

E primăvară. Soarele strălucește, printre frunzele verzi și proaspete ale copacilor din
poenița plină de flori colorate și minunat parfumate! Peste tot vezi narcise ghiocei,
toporași și lalele.

Copacii și florile stăteau la sfat de dimineață. Care e vestea? Păi cântecelele, glasurile
vesele, coșulețele și vorbele copiilor auzite aseară, care spuneau doar atât:
”-Mâine mergem în poeniță să culegem flori! Vom face surprize parfumate pentru mame
adorate!”

-N-am să-mi las floricelele mele mov, surorile mele iubite, să se desprindă din covorul
moale de iarbă! Strigă furios Toporașul.
-Mi-e frică! Îmi tremură tulpina de teamă! Nu știu ce va urma... adăugă Narcisa Galbenă.
-Aoleu...!!! Ce mă fac?! Începu să plângă Laleaua. Sunt tristă... dacă mă vor rupe copiii,
sigur voi muri...! Of! Of! Of! Ce rău e să fii floare!
-Ce vă speriați suratelor?! Ce bucurie că vor veni copiii să ne culeagă! Le voi spune
poveastea mea, ”Legenda ghiocelului!”, le voi explica de ce am petalele albe și de ce ies
primul din zăpadă! Da, mă bucur că voi sta într-un buchet frumos mirositor, spune vesel
Ghiocelul .

Soarele se sperie și, îngrozit, se ascunse repede după un nor.


-Ce ți-e și cu florile astea! Vorbesc de parcă ar fi oameni! Se miră soarele. Ia udă-le, norule,
și potolește-le! Mai adăugă Soarele, privind sus în poeniță.
Și ploaia ușoară, prietenoasă, spală copacii, iarba și florile, umplând aerul de miresme
minunate de primăvară.
După ploaie, pe cer a apărut un minunat curcubeu vesel: uraaa!!! Ce bucurieee!!!