Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

An școlar: 2021-2022
Data: 22.02.2022
Durata: O zi
Instituția: Grădinița cu program prelungit nr. 14
Educatoare:
Locul lecției: sala de grupă
Nivel/Grupă: combinată
Tema anuală de studiu: Săptămână independentă
Tema săptămânii: „Basmele și poeziile copilăriei”
Tema zilei: „În lumea poveștilor”
Forma de realizare: activitate integrată

Scopul: -Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei şi să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
-Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Întâlnirea de dimineață: -„Ion Creangă și poveștile lui”


-salutul de dimineață, prezența albinuțelor, calendarul naturii
Rutine: -primirea copiilor-deprinderi specifice
-micul dejun-deprinderi specifice
-„Am grujă de cărțile din bibliotecă
Tranziții: - „Ursul doarme”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):

Domeniul: DLC
Tema: „Fata babei și fata moșneagului” – povestirea
educatoarei
Domeniul: DEC – educație plastică
Tema: „Personaje îndrăgite din poveștile lui Ion Creangă”

JOCURI ȘI ACȚIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):


ALA 1: Bibliotecă- „Ce ştim despre personajele din poveşti?”
Joc de masă- „Fata babei şi fata moşneagului”- puzzle
ALA 2: Joc distractiv: „Călătorie în lumea poveştilor”- dramatizare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să precizeze personajele principale ale poveştii, pe baza audierii acesteia
O2- să se exprime corect în propoziții clare și corecte din punct de vedere gramatical
O3- să desprindă mesajul educativ al poveștii, bazându-se pe cele discutate anterior

O4- să denumească materialele şi instrumentele de lucru utilizate;


O5- să aplice tehnicile de lucru învăţate specifice picturii pentru realizarea unei compoziţiioriginale
O6: să descrie imaginile din fişă folosind propoziţii dezvoltate corecte din punct de vederegramatical;
O7-să asambleze piesele de puzzle într-o imagine relevantă reprezentând o scenă din povesteurmărind planşa model;
O8- să recite expresiv rolurile versificate, respectând intonaţia, pauzele şi ritmul acestora

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode și procedee didactice: conversația, demonstrația, exercițiul, explicația, observația,


Mijloace didactice: planşe cu imagini reprezentând conţinutul poveştii, siluete cu personajele din poveste, carioci, acuarele, pensule de
diferite grosimi, foi desen, stimulente, măşti, costumaţii personaje din poveste.
Forme de organizare a activității: frontale, în semi-cerc, individuală
STRATEGII DE EVALUARE: orale
BIBLIOGRAFIE: ***CURRICULUM PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2019**

Etapele Durata Obiective Conținutul metodico-științific al Strategia didactică Evaluarea


demersulu operaționale activității Metode Mijloac Forma de
i didactic și e organizare
procedee didactic
didactice e
1.Moment -se creează condiţii optime pentru Scaune Frontală Observarea
organizatoric 2 min desfăşurarea activităţilor: Măsuțe comportamentului
 aerisirea sălii de grupa; inițial al copiilor
 se aranjează mobilierul;
 se aranjează materialul
didactic în ordinea
folosirii lui;
-se organizează colectivul de copii
pentru „Întâlnirea de dimineaţă”
2.Captarea 3 min O1 -se realizează prin descoperirea sub Conversația Frontală
atenției formă de surpriză a păpuşii ce o
reprezintă pe fata moşului din povestea
„Fata babei şi fata moşneagului”.
„Dragi copii, cu încântare,/ Vă spun că
la voi/ Pare a fi o zi/ De mare sărbătoare.
/ Vreţi să aflaţi povestea mea/ A fetei
moşului ce izgonită am fost/ Şi pedepsită
fără rost?/ Propun povestea să ascultaţi/
Cu toţii să vă bucuraţi/ Şi- acum eu vă
invit/ Cu toţi atenţi la povestit să fiţi! ”
3.Anunțare 3 min -preșcolarii sunt anunțați că astăzi vor Conversația Frontală
a temelor descoperi povestea„Fata babei și fata
și a moșneagului”
obiectivelo -se vor picta măști cu diferite personaje
r din poveștile preferate ale copiilor
-vor descoperi noi imagini din povești,
iar pe baza acestora trebuie să
formuleze propoziții
-vor descoperi un puzzle pe care trebuie
să-l asambleze din mai multe povești și
trebuie să identifice povestea din care
face parte imaginea obținută

4.Desfășurarea 50 -la activitatea DLC vom începe cu Conversația Frontală


activității min expunerea de către educatoare a Explicația
poveștii, concomitent cu prezentarea
imaginilor, familiarizarea copiilor cu
conţinutul acesteia, cu mesajul transmis.
În prezentarea conţinutului pornesc de la
explicarea unor cuvinte şi expresii
artistice. Pentru fixarea cunoştinţelor
folosesc metoda „explozia stelară” care
presupune: reţinerea numelor
personajelor, ordinea în care apar în
poveste, o exprimare corectă, coerentă
pentru a se face înţeleşi; adresez astfel,
întrebări de tipul: „Ce?”, „Cine?”,
„Unde?”, „Când?”, „De ce?”

-apoi va urma un moment de tranziție


spre măsuțe acolo unde copiii
vor realiza cea de-a doua sarcină
pentru activitățile pe domeniile
experiențiale, și anume DEC unde
aceștia vor picta masca personajului
îndrăgit din poveştile cunoscute
scrise deIon Creangă.

5.Obținerea 20 -îndrum copiii spre centrele deschise. Conversația Individuală


performanțelor min -copiii observă materialele puse la Explicația
dispoziţie, li se explică ceea ce au de
făcut.
O4
-la centrul Bibliotecă : copiii
vor rezolva sarcinile unei fişe de lucru
ce conţine elemente de limbaj oral şi
O5
elemente de limbaj verbal cu aspecte
O6
lexicale, respectiv: recunoaşterea unor
personajedin poveştile scrise de Ion
Creangă, redarea unor dialoguri
dintre acestea, trasarea de linii oblice
spre stânga şi spre dreapta pentru a
uni personajul cu povestea din care
face parte şi reprezentare grafică a
silabelor.

-la centrul Joc de masă: se pun


la dispoziţia copiilor planşe suport pe
care ei
vor realiza din piese de puzzle tablouri
reprezentând scene din poveşti
6.Asigurarea 20 - Copiii interpretează rolurile unor Conversația Frontală
retenției și a min
personaje îndrăgite din basme şi
transferului

poveşti, redând versurile şi utilizând


mimica şi gestica corespunzătoare.
Magicianul, cu ajutorul „baghetei
fermecate” şi a formulei magice:
„hocus- pocus”, va invita personajele
să-şi expună rolul potrivit.

7.Închieierea 2 - se vor face aprecieri verbale globale și Conversația Analizarea


activității individuale asupra implicării copiilor la comportamentului
activitățile desfășurate astăzi final al copiilor
-la final, copiii vor primi diplome pentru
interpretare şi implicare în activitate

S-ar putea să vă placă și