Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de invăţamant : Grădiniţa Nr.56 Galaţi


Nivelul II–Grupa mare „Steluţe”
Tema anuală de studiu : „Cu ce si cum exprimăm ceea ce simţim ?”
Tema de proiect : „Zvon de primăvară „
Tema săptămânii : „ Inima mamei „
Tema activităţii : Inimioare ,inimioare ,noi va dăruim !”
Tipul de activitate : Mixtă (transmitere de noi cunoştinţe , consolidare de priceperi si deprinderi )
Mijloc de realizare : Activitate integrată ADP +ADE (DLC+ DEC ) +ALA II
Forma de evaluare : continuă
Forma de organizare : frontal , individual pe grupe.
Locul desfaşurarii : Sala de grupă
Durata activitaţii : 2,5 h

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :


 Mesaje orale în diverse situații de comunicare
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Aotocontrol și expresivitate emoțională.
INDICATORI COMPORTAMENTALI
3.1. Manifestarea creativităţii in activităţi diverse
3.2.Dezoltarea creativitaţii prin activitaţi artistico –plastice
1.1. Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înţelegerea se receptarea lui
1.2. Demonstrarea inţelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor ,emoţtiilor ,semnificaţiilor.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE

ALA I. JOCURI SI ACTIVITĂŢI ALESE


CONSTRUCŢII : “Casuţa mea “- construcţii cu piese lego
NISIP SI APA : “ Inimioare ,inimioare “ desen in nisip, conturul inimioarei .
ŞTIINŢA : “Sorteaza inimioarele dupa culoare si mărime “.

II. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


 ID : “Imi place primăvara , pentru că ….”
 Salutul : “ Bună dimineaţa inimioară …..!”
 Prezenţa ;
 Calendarul naturii ;
 Activitatea de grup ;
 Tranziţii : “Bună dimineaţa tuturor”! versuri ritmate

Rutine :
 Sosirea copiilor
 Deprinderi de igienă personală
 Deprinderi de autonomie si autoservire
III.ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DLC : Educarea limbajului “ Inimioare ,inimioare “ , de Sarina Cassvan –povestirea educatoarei


DEC : Educaţia plastică : “Inimioare ,inimioare noi va daruim “-pictură

IV . CENTRE DE INTERES:

 BIBLIOTECA: Cărticica -“Povestea inimioare , inimioare pentru mama mea “!-citire de imagini
-Antrenament grafic –decoreaza carticica cu semnele grafice
 ARTA: “Inimioare , inimioare noi va dăruim “!-pictura realizata prin diferite tehnici : pictură , ştamplilare .
 JOC DE ROL : “ Hărnicuţ si hărnicuţa pregatesc prăjituri pentru mame “! –modelare prin realizarea diferitelor forme.

V. ALA II- JOCURI ŞI ACTIVITAŢI LIBER ALESE

“Zvon de primăvară – program artistic !”

STRATEGIA DIDACTICĂ :
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei.
 MATERIAL DIDACTIC: planşe cu imagini din poveste, carioci, carte cu imagini din poveste, inimioare, rame din ipsos , inimioare de
turtă dulce, aluat colorat , plicuri surpriza ,acuarele,pensule ,stampile din bureţei, serveţele, pahare cu apa.
 DURATA: O zi

ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :


II. D.L.C –EDUCAREA LIMBAJULUI

Tema : „Inimioare,inimioare , de Sarina Cassvan


Mijloc de realizare : Povestirea educatoarei
I. Dimensiuni ale dezvoltării :
1.Mesaje orale în diverse situații de comunicare
2.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
II. Comportamente vizate :
I.1. Exersează cu sprijin ascultarea activă , a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui.
I.2. Demonstrarea îmțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor , emoțiilor , semnificațiilor .
Comportamente observabile :
Cognitive :
O.C.1.Să urmărească linia poveştii concomitent cu imaginile prezentate ;
O.C.2.Să răspundă la intrebările adresate de către educatoare , utilizand propoziţii clare din punct de vedere gramatical;
O.C 3. Sa –și manifeste preferința pentru un personaj din poveste motivând alegerea facută;
O C.4. Sa redea sub forma de idei aspecte din poveste .
Afective :
O .A.1..Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de intâmplările povestirii.
Psiho –motorii :
O P.1..Să răspundă motric la comenzile educatoarei.

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE SI PROCEDEE:
 Povestirea, explicaţia, conversaţia, observaţia , problematizarea.
MIJLOACE DIDACTICE :
 Imagini din povestea Inimioare , inimioare ,coşuleţ cu plicuri colorate , surprize .
Forma de organizare : frontal, individual

2.D.E.C.-Domeniul estetic si creativ – Educaţie plastică


I. Dimensiuni ale dezvoltării :
1. Activarea și manifestarea potențialului creativ
II. Comportamente vizate :
3.1. Manifestarea creativității în activități diverse
3.2. Dezvoltarea creativității prin activități artistico- plastice
Tema : „Inimioare , inimioare noi vă dăruim !”-pictura realizată prin diferite tehnici : pictura , ştampilare.
Mijloc de realizare -pictură realizată prin diferite tehnici de lucru : pictura , ştampilare

Comportamente observabile :
Cognitive :
O.C.1.Să selecteze ustensilele si materialele de lucru , necesare realizării lucrării;
O.C.2.Să folosescă adecvat tehnicile de lucru insuşite anterior ;
O.C.3.Să picteze pe suportul primit folosind culorile preferate ;
O.C.4. Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate .
Psiho-motorii:
O.P.1.Să respecte pozitia corectă a corpului fată de suportul de lucru;
O.P.2.Să mânuiască corespunzător materialele puse la dispoziţie .
Afective :
O.A.1.Să –şi exprime opinia fată de propria lucrare si faţă de lucrările celorlalţi copii;
O.A.2.Să manifeste interes pentru activitate prin participarea activă la activităţi.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE SI PROCEDEE :
Explicaţia, conversaţia , demonstraţia , instructajul verbal, observaţia , analiza produselor activităţii .
MIJLOACE DIDACTICE : tablou din ipsos ştampile din bureţei, inimioare polistiren ,acuarele, pensule , pahar pentru apă.
FORMA DE ORGANIZARE : individual , frontal .
III.ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES

 CENTRUL BIBLIOTECĂ :
Tema : Carte – „Povestea Inimioare , inimioare pentru mama mea”! - citire de imagini
- Antrenament grafic : decoreaza carticica cu semnele grafice.
Obiective operaţionale :
O1. Să redea conţinutul poveştii prin „ citirea” imaginilor ;
O2.Să recunoască povestea ilustrată in carte ;
O3. Să traseze diverse semne grafice pentru a decora cartea pentru mamă .

 CENTRUL ARTĂ
Tema : „Inimioare, inimioare noi va dăruim !” –pictura realizată prin diferite tehnici de lucru : pictura , ştampilare .
Obiective operationale :
O1.Să denumească materialele, ustensilele puse la dispoziţie ,mânuindu-le cu atenţie si combinându-le cu pricepere in vederea realizării temei propuse ;
O2.Să folosească adecvat tehnicile de lucru insuşite anterior ;
O3. Să picteze pe suportul primit , in culorile preferate ;
O4.Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate .
05. Sa formuleze idei /opinii / trairi despre ceea ce lucreaza .

 CENTRUL JOC DE ROL :


Tema :”Hărnicuţ si Hărnicuţa pregatesc prăjituri pentru mame !”-modelare prin realizarea diferitelor forme.
Obiective operationale :
O1.Să recunoască obiectele folosite in cadrul jocului de rol ;
O2. Să exerseze deprinderile , tehnicile specifice modelajului pentru realizarea temei ;
O3.Să relaţioneze cu partenerii de joc .
O4. Sa-si exprime trairile ,sentimentele fata de lucrarea realizata.
Resurse:
Procedurale : observaţia, demonstraţia, conversaţia, instructajul verbal, exerciţiul , lucrul individual, aprecierea verbală.
Materiale :
 Biblioteca: Carte cu imagini din poveste , fişe de lucru, carioci.
 Arta : Inimioare din polistiren, rame din ipsos ,acuarele , pensule, ştampile din bureţei , pahare pentru apă, şerveţele.
 Joc de rol :Obiecte de bucătarie, aluat ,instrumente specifice modelajului .
Metode activ –participative : Turul galeriei .
Metode de evaluare : observarea sistematică a comportamentelor , aprecierea răspunsurilor copiilor , analiza produselor activitaţii, stimulente (turtă dulce).
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupuri mici.
JOCURI SI ACTIVITAŢI LIBER ALESE

Tema : „Zvon de primavară ”!


Mijloc de realizare : program artistic
Obiective operaţionale:
O1. Să intoneze cântece , respectand ritmul melodiei ;
O2.Să participe activ si afectiv la programul propus ,dând dovadă de cooperare şi interes .
O3. Să execute mişcarile sugerate de textul cântecelor .
FINALITATEA ZILEI
Expoziţie realizată cu inimioare , rame pentru tabloul mamei , prăjituri modelate din aluat pentru mame!

Bibliografie :
1.Curriculum pentru educaţie timpurie -2018-
2.Revista Învăţământ preşcolar şi primar , 3-4 /203,Editura Arlequin, 2013
3.Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House , 2008
4.Curriculum pentru educaţie timpurie 3-6/7 ani , Editura Diana , Bucureşti ,2008
5.Revista Învăţământ Preşcolar , Nr. 3-4 ani /2009, Editura Arlequin ,Bucureşti , 2009

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Intâlnirea de dimineaţă , “ Îmi place primăvara pentru că... “


Copiii se aşează pe scaunele in formă de semicerc , astfel incât să poată comunica atât verbal cât si vizual cu toţi membrii grupei.
Apoi se rostesc următoarele versuri :
“Bună dimineaţa cer frumos ,
Bună dimineaţa soare luminos ,
Bună dimineaţa micuţule vânt
Care umbli pe pământ !
Bună dimineaţa pietricele tari ,
Bună dimineaţa copii mari “!
Salutul de dimineaţă , fiecare copil il va saluta pe cel din stânga lui , printr-o strângere de mână , privindu-l in ochi si spunându-i numele.
- “Bună dimineaţa inimioara Ana , imi place de tine pentru că.... “!
Salutul incepe de la educatoare şi se va termina tot la ea.
Prezenţa
Educatoarea :
-“După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am intâlnit
Cine oare n-a venit ?”
Un copil va numi toţi copiii absenţi.
Calendarul naturii , se completează de către un copil prin intermediul jocului de rol “Meteo “.
Impărtăşirea cu ceilalţi , copiii sunt intrebaţi ce au făcut cu o zi inainte acasă cu mama lor si cum s-au jucat .
Activitatea de grup :”Daca ai fi o culoare – ce culoare ţi- ar plăcea să fii ? ! “
Cântec : “Culorile”!
Noutatea zilei :

In sala de grupă va intra , o fetiţa de la Grupa mare care va aduce într-un coşuleţ de la Zâna Primăvară mai multe plicuri colorate si surprize copiilor .
 In primul plic copiii află printr-o scrisoare de la “Zâna Primavara “, ca astăzi vor asculta povestea : “Inimioare, inimioare “.
 In al doilea plic copiii vor descoperi impreună cu educatoarea imaginile din povestea “Inimioare ,inimioare”!

TRANZITIE : “Fluturaşul”- joc de mişcare


“Hai fluturaşi zburaşi zburaţi,
Aripile scuturaţi
La centre va aşezaţi
Si frumos lucraţi “!
 Dupa ce copiii au ascultat povestea “Inimioare ,inimioare ,educatoarea va deschide un alt plic , in interiorul caruia vor afla sarcinile pe care le au de
rezolvat la centrele de activitate , respectiv : Biblioteca , Arta , Joc de rol.
După finalizarea lucrărilor la Centrele de activitate ,se va face evaluarea lucrărilor prin aprecieri generale si individule , evidenţiind modul de participare la
activitate .
In cadrul activitaţii ALA 2 , copiii vor prezenta un program artistic : “ Zvon de primavară ” !

Desfășurarea activității

Etapele Indicatori Conţinutul ştiinţific al activității Strategia didactică Evaluare/ metode


activității comporta Activitatea Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de Forme de şi indicatori
mentali educatoarei procedee învățământ organizare
1.Moment Asigurarea Copiii sosesc pe rănd în Conversația Calendarul Frontal Apreceirea
organizatoric condiţiilor sala de grupă . naturii Individual verbală
necesare unei Realizarea salutului de Panoul de Observarea
bune desfăşurări către copii împreună cu prezență comportamentului
a activitaţii: educatoarea , completarea Pozele copiilor copiilor
- pregătirea calendarului naturii.
materialului;
- aranjarea
mobilierului;
- organizarea
colectivului de
preşcolari.
2.Captarea O.A.1. - Se va realiza Copiii sunt solicitați să Conversația Coțuleț cu Frontal Observarea
atenției și prin apariția la coopereze în vederea Surpriza surprize de la comportamentului
introducerea grupă a unei realizării sarcinilor Zâna copiilor
în activitate fetițe de la propuse . Explicația Primăvară.
Grupa mare care
ne va aduce un
coșuleț cu
surprize de la
Zâna Primăvară.
Copiii trbuie să
descopere
împreună cu
educatoarea care
sunt surprizele
din coș.

3.Anunțarea Se va anunța Copiii vor asculta cu


temei și a tema activității atenție indicațiile primite Conversația Scrisoare de la
obiectivelor și obiectivele pe de educatoare . Explicația Zâna Frontal
înțelesul copiilor Primăvară
. Conținutul
Astăzi vom poveștii
desfășura o
activitate
plăcută în care
voi veți realiza
împreuna cu
mine multe
lucruri frumoase
.
Educatoarea va
deschide prima
scrisoare de la
Zâna
Primăvară , apoi
le va propune
copiilor să
asculte o
poveste care se
numește –
„Inimioare ,
inimioare ” .
Cu ajutorul
invitatului zilei
Educatoarea va
deschide și
celelalte plicuri,
cu ajutorul
copiilor
descoperind
astfel sarcinile
de lucru de la
centrele de
activitate.
4. Dirijarea O.C.1. Așezați pe
învățării pernuțe în formă
de semicerc
copiii vor
asculta cu
atenție
conținutul
poveștii –
“Inimioare ,
inimioare ”!
Voi expune
conínutul
poveștii ,
folosindu-mă de Ghidați și susținuți de Povestirea Imagini din Individual Observarea
mimică , de educatoare copiii ascultă Conversația povestea – Frontal comportamentului
inflexiunile cu atenție povestea , apoi Explicația „Inimioare , copiilor
vocii, de gestica cu ajutorul imaginilor Expunerea inimioare „!
corespunzătoare redau conținutul poveștii . Observația
pentru a le trezi
emoții copiilor
și pentru a le
asigura
motivația
învățării.
Povestea va fi
expusă dupa
următorul plan
de idei :
-Un băiețel al
cărei mamă este
bolnavă de
inimă rea , vrea
O.C.1. sa-i cumpere
acesteia o Conversația
inimioară de Individual Individual Evaluarea
turtă de dulce . răspunsurilor
Vroia să îi
înlocuiască
inima bolnavă
cu una de turtă
dulce.
-Vânzătorul
aflând pentru
cine vrea să Observația
cumpere inima Repovestirea Individual
de turtă dulce
dorețte să-l ajute
fară să
primească nici
un ban .
-Copilul este
fericit și aleargă
la mama lui cu
turta dulce ,
spunându-i să
arunce inima cea
din piept pentru Cu ajutorul tranziției copiii Explicația Frontal Observarea
că este bolnavă. se vor îndrepta spre comportamentului
-Mămica lui cu centrele de activitate copiilor
lacrimi în ochi i- ascultând indicațiile
a explicat că primite de la educatoare .
inimile
oamenilor nu se
pot schimba ,
dar i-a promis că
dacă vor mânca
împreună din
turta dulce , ea
se va însănătoși .
5.Obținerea -De atunci
performanței O.C.3. mama
O.C.1. băiețelului
începu să se Copiii ascultă cu atenție
simtă mai bine . indicațiile primite , Cărți cu Intuirea
-După denumind materialele de Observația imagini din Frontal materialului
vindecarea pe măsuțe . Explicația povestea –
mamei , Conversația “Inimioare , Individual Aprecierea
baiețelul s-a inimioare ” verbală
întors la Rame din ipsos Observarea
vânzător cu Acuarele comportamentului
mama lui pentru Demonstrația Pahare cu apă Copiilor
a-i mulțumi Șervețele
acestuia . Bureți pentru
Fixarea ștampilare
conținutului se Carioci
va face prin Aluat
prezentarea Forme de
O.C.4. imaginilor din modelat
poveste prin
intermediul
întrebărilor
-Ce vindea
vânzătorul de
dulciuri?
-Căt l-a costat
pe băiețel inima
de turtă dulce?
De ce era
bolnavă mama
băiețelului ?
Ce s-a întâmplat
după ce ai
mâncat
împreună din
inima de turtă
dulce?
După ce au
ascultat
povestea”Inimio
are , inimioare ”,
copiii vor
descoperi
centrele de
activitate
împreună cu
educatoarea și
sarcinile pe care
le au de rezolvat
.
Tranzitie :
Hai fluturași
zburați ,
Aripile scuturați
O.P.1. ,
La centre vă
așezați ,
Și frumos lucrați
!

La centrul de
activitate
ARTĂ , copiii
au de realizat ca
temă :Inimioare
O.C.3. , inimioare –
mijloc de
realizare pictură.
La centru de
activitate
BIBLIOTECĂ ,
copiii au de
realizat ca temă
o cărticică :
Povestea
“Inimioare ,
inimioare”
pentru mama
mea – citire de
imagini.
-Antrenament
grafic :Decoreaz
ă cărticica cu
ajutorul
semnelor

grafice.
La centrul de
activitate JOC
DE ROL , copiii
au ca temă să
modeleze
prăjituri pentru
mame - din aluat
cu ajutorul
diferitelor
forme .
6. Evaluarea După finalizarea Preșcolarii participă la Turul galeriei Analiza
rezultatelor activităților de la aprecierea lucrărilor Analiza produselor
centre proprii dar și ale colegilor lucrărilor activității
educatoarea de la fiecare centru de Conversația Aprecierea
împreună cu activitate . verbală
copiii , vor
realiza turul
galeriei , unde se
vor evalua
lucrările .
Se fac aprecieri
asupra modului
în care au lucrat
copiii.
Lucrările vor fi
expuse la centrul
tematic pentru a
fi admirate de
părinți .
7. Încheierea O.P.1. Activitatea se va Copiii interpretează Euritmie Calculator Frontal Aprecieri verbale
activității O.3. încheia printr-un cântecele și execută Individuale si de
program artistic mișcările sugerate de grup
– „Zvon de textul cântecului Recompense
primăvară”
( cântece de
primăvară și de
ziua mamei )

S-ar putea să vă placă și