Sunteți pe pagina 1din 3

!!!!

Din punct de vedere al evoluţiei pesticidelor, de la începutul folosirii


lor în agricultură, din anii 1920, acestea au cunoscut câteva etape de dezvoltare,
astfel:
 o pesticide de generaţia întâi (pesticidele utilizate în prima etapă, între anii
1920-1945, între care diverse săruri anorganice şi substanţe de origine
vegetală);
 o pesticide de generaţia a doua sau a DDT-ului (cele folosite după cel de-
al doilea război mondial; substanţe organice de sinteză, insecticide
organoclorurate şi organofosforice şi unele erbicide);
 o pesticide de generaţia a treia (diferiţi hormoni produşi de insecte care se
pot folosi drept capcane specifice pentru fiecare dăunător).

!!! Conțin cel puțin o substanță activă și au una dintre următoarele funcții:
 proteja plantele sau produsele vegetale împotriva dăunătorilor/bolilor,
înainte sau după recoltare;
 influențează procesele de viață ale plantelor (cum ar fi substanțele care
influențează creșterea plantelor, excluzând nutrienții);
 conserva produsele vegetale;
 distruge sau împiedică creșterea plantelor sau a părților de plante nedorite.
Ele pot conține, de asemenea, alte componente, inclusiv agenți de protecție
și agenți sinergiști.
Țările UE autorizează produsele de protecție a plantelor pe teritoriul lor și
asigură conformitatea cu normele UE.

!!! Produsele de protecție a plantelor se clasifică după cum urmează,


în funcție de riscul pe care îl reprezintă pentru animalele terestre și
acvatice:
 Categoria A: Utilizarea lor nu reprezintă niciun risc atâta timp cât sunt
utilizate corect.
 Categoria B: Risc moderat. Acestea includ produse care pot dăuna
animalelor terestre sau acvatice dacă sunt utilizate incorect sau într-o
manieră necontrolată.
 Categoria C: Risc ridicat sau foarte mare. Aceste insecticide pot provoca
daune semnificative dacă nu sunt utilizate corect și în zonele în care există
o prezență importantă a faunei. Produsele care prezintă un risc pentru
animalele terestre nu pot fi utilizate în pajiști, pășuni, zone forestiere, zone
umede și rețele fluviale. Produsele care presupun un risc pentru animalele
acvatice sunt complet interzise în zonele umede și în apropierea râurilor.

 Clorpirifos & Clorpirifos-metil


Clorpirifosul (denumit uneori clorpirifos-etil) și clorpirifos-metil sunt insecticide
utilizate pentru a controla dăunătorii insectelor pe o serie de culturi. Clorpirifos-
metil este, de asemenea, utilizat pentru a trata cerealele depozitate și depozitele
goale.

 Glifosat

Glifosatul este o substanță activă utilizată în plantele de control al PPP (produse


de protecție a plantelor), ceea ce înseamnă că este un erbicid

 Neonicotinoide
Neonicotinoidele sunt substanțe active utilizate în produsele de protecție a
plantelor pentru a controla insectele dăunătoare, ceea ce înseamnă că sunt
insecticide

Conform legislației, se face o distincție între produsele de protecție a plantelor,


pesticide și biocide.
Pesticidele sunt folosite pentru combaterea organismelor nedorite. Termenulde
pesticid cuprinde produse fitosanitare și biocide.
Diferența dintre produsele de protecție a plantelor și biocide este următoarea:
 Produsele de protecție aplantelor protejează culturile împotriva
organismelor dăunătoare sau combat buruienile. Ele sunt folosite mai ales
în agricultură, dar și în grădină. Exemple sunt fungicidele erbicide și
insecticidele. Un exemplu de erbicid bine-cunoscut este produsele de
protecție a plantelor care conțin glifosat. Glifosatul este ingredientul activ
- substanța activă - al produsului.
 Biocidecombaterea organismelor dăunătoare, de asemenea, dar acestea nu
sunt strict legate de agricultură. Exemple sunt dezinfectanți, otravă de
șobolan, conservanți pentru lemn și repellente.
Site-ul nostru conține informații despre produsele de protecție a plantelor.Puteți
găsi mai multe informații despre biocide aici.

Efectele nocive[modificare | modificare sursă]


Pesticidele pe lîngă efectele benefice, prezintă și un șir de riscuri. Primul dintre
ele fiind dezvoltarea rezistenței la pesticide după un timp mai îndelungat de
utilizare. Al doilea risc este impactul și dezechilibrul asupra agriculturii și
sănătății umane cauzat de proprietățile unor pesticide de a se acumula și a
contamina diferite compartimente ale mediului.

S-ar putea să vă placă și