Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Iasi Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Modulul: . MODUL 4. Procese de bază în alimentaţie
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: din care: T: 68/2 LT: IP:34/1
Clasa: a IX-a OS
Profesor: Malus Elena Luminita Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.4 Şef catedră
OMENCS:nr.4457/05.07.2016
Programa aprobata prin OMENCS Anexa nr. 6 la OMENCS
nr.4457/5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
2016-2017

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 6.1.1. 6.1.1. 6.3.1.  Notiuni introductive 2 S1
6.1.2. 6.1.2.  Dotări specifice spaţiilor de producţie 4 S2-3
culinară şi de patiserie – cofetărie.


 Clasificarea dotărilor din spaţiile de
producţie: utilaje, aparate, vase şi ustensile. 4 S4-5

 Caracteristicile constructive şi funcţionale


ale dotărilor din spaţiile de producţie 4 S6-7

1
 Recapitulare
 Evaluare 1 S8
6.1.3. 6.2.3. 6.3.2.  Dotări specifice spaţiilor de servire. 4 S9-10
2 6.1.4. 6.2.4.  Clasificarea dotărilor din spaţiile de servire:
mobilier, echipamente şi obiecte de inventar 4 S11-
necesare servirii consumatorilor. 12
 Caracteristicile constructive şi funcţionale
ale dotărilor din spaţiile de servire. 2 S13
 Recapitulare 1 S16

 Evaluare 1 S16
3 6.1.5. 6.2.5. 6.3.3. Operaţii de ambiantare a spaţiilor de servire:
6.2.6 - Operaţii de curăţenie curente; 2 S17
- Operaţii de aranjare a mobilierului din
dotare şi de completare a consolei cu obiecte 2 S18
de inventar necesare procesului de servire a
consumatorilor
 Recapitulare 1 S19

Evaluare 1 S19
6.1.6. 6.2.7. 6.3.4. Materii prime şi auxiliare folosite în 4 S20-
6.1.7. 6.2.8. alimentaţie: 21

- Clasificarea materiilor prime şi auxiliare 2 S22


folosite în alimentaţie;

- Materii prime vegetale; 2 S23

- Materii prime animale; 2 S24


- Materii auxiliare. 2 S25
 Recapitulare 1 S27
Evaluare 1 S27

2
6.1.8. 6.2.9. 6.3.5. Prelucrarea primară a materiilor prime şi 2 S28
6.1.9. auxiliare în alimentaţie:
6.1.10
- Operaţii de prelucrare primară (sortarea, 4 S29-
spălarea, dozarea, curăţirea, tranşarea, 30
porţionarea, tăierea etc)

– caracterizare, mod de realizare, condiţii de


lucru cu ustensilele şi echipamentele 2 S31
specifice prelucrării primare a materiilor
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie.
6.1.11 6.2.10 6.3.6. Prelucrarea termică a materiilor prime şi
6.1.12 6.2.11 auxiliare în alimentaţie:
6.1.13 - Operaţii de prelucrare termică (opărire, fiebere, 4 S32-
6.1.14 sotare,prăjire, înăbuşire, frigere, coacere) 36
– caracterizare, mod de realizare, condiţii de 4 S37-
lucru cu ustensilele şi echipamentele specifice
38
prelucrării termice a materiilor
prime şi auxiliare folosite în alimentaţie
Recapitulare
1 S39
Evaluare 1 S39

Practica comasata S14;S15;S33;S34;S35


Scoala alfel -S26 Intocmit Prof. Elena Luminita Malus

3
Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și