Sunteți pe pagina 1din 6

Capacitatea de trecere a unui autovehicul reprezint capacitatea acestuia de a se deplasa pe drumuri rele i desfundate i n teren natural far drum

, precum i de a putea trece peste anumite obstacole verticale sau an uri. Caracteristicile geometrice ale capacit ii de trecere sunt : a) garda la sol c reprezint distan a vertical dintre partea cea mai de jos a asiului complet nc rcat i planul de sus inere

a) raza longitudinal de trecere l - reprezint raza suprafe ei cilindrice tangent la ro ile din fa , ro ile din spate i punctul cel mai de jos al autovehiculului situat ntre pun i . b) raza transversal de trecere t - reprezint raza suprafe ei cilindrice tangent la suprafe ele interioare ale pneurilor aceleia i pun i i punctul cel mai de jos al autovehiculului .

Razele de viraj ale autovehicului determin posibilitatea acestuia de a vira pe o suprafa ct mai mic cu ro ile de direc ie bracate la maxim i cu vitez redus .

Caracteristicile geometrice ale virajului autovehiculului sunt a) Ri - raza de viraj interioar b) Re - raza de viraj exterioar c) R1 - raza minim de viraj a autovehiculului d) Av - l imea spa iului ocupat de autovehicul n viraj e) U - l imea urmei virajului sau a f iei de gabarit f ) a - decalajul virajului (al aripii fa exterioare virajului in raport cu roata aferent ) Construind o schi similar cu cea de mai sus, pe baza dimensiunilor autovehiculului i a unghiului de bracaj maxim al ro ilor de direc ie , se calculeaz : raza de viraj interioar , raza de viraj exterioar , raza minim de viraj a autovehiculului , l imea spa iului ocupat de autovehicul n viraj , imea urmei virajului sau a f iei de gabarit i decalajul virajului Av = R1 - Ri ; U = Re - Ri ; a = R1 - Re

S-ar putea să vă placă și