Sunteți pe pagina 1din 26

Tema: Detartrajul

Tema:

Detartrajul Tema: si surfasajul radicular .Instrumentarul radicular .Instrumentarul utilizare. utilizare. detartraj.Tehnica pentru de de dede

Detartrajul si

si surfasajul

surfasajul

radicular.Instrumentarul

radicular

.Instrumentarul

Detartrajul Tema: si surfasajul radicular .Instrumentarul radicular .Instrumentarul utilizare. utilizare. detartraj.Tehnica pentru de de dede
Detartrajul Tema: si surfasajul radicular .Instrumentarul radicular .Instrumentarul utilizare. utilizare. detartraj.Tehnica pentru de de dede
utilizare. utilizare.
utilizare.
utilizare.

pentru detartraj.Tehnica

pentru

detartraj.Tehnica dede

Indeplinit dede studenta

Indeplinit

studenta an.2

an.2

Facultatea-Stomatologie.

Facultatea-Stomatologie.

grupa 3208.

grupa

3208.

Popova Elena

Popova

Elena

Profesor:Ivasiuc Irina

Profesor:Ivasiuc

Irina

Planul:

Planul:

Planul: Planul: 1. Notiune dede detartraj. detartraj. sprijin etc.). etc.). si sonica). sonica). 2.Principii generale 2.Principii
  • 1. 1.Notiune

Notiune dede detartraj.

detartraj.

Planul: Planul: 1. Notiune dede detartraj. detartraj. sprijin etc.). etc.). si sonica). sonica). 2.Principii generale 2.Principii
sprijin etc.). etc.). si sonica). sonica).
sprijin etc.).
etc.).
si sonica).
sonica).

2.Principii generale

2.Principii

generale dede detartraj(vizibilitate,iluminare,pozitia

detartraj(vizibilitate,iluminare,pozitia

medicului,punctul dede sprijin

pacientului si si aa medicului,punctul

pacientului

3.Metodele dede detartraj(manuala,ultrasonica

3.Metodele

4.Detartrajul

detartraj(manuala,ultrasonica si

4.Detartrajul manual.

manual.

utilizare). pt. detartrajul detartrate.
utilizare).
pt. detartrajul
detartrate.

5.Instrumentarul dede detartraj

5.Instrumentarul

detartraj manual(specificarea

manual(specificarea

instrumentarului,tehnica dede utilizare).

instrumentarului,tehnica

6.Chiurete parodontale(clasificare).

6.Chiurete

parodontale(clasificare).

7.Chiurete parodontale

7.Chiurete

8.Metode

parodontale universale

universale si

si speciale(chiurete

speciale(chiurete GRACEY).

GRACEY).

8.Metode dede ascutire

9.Tehnica

9.T

ehnica dede detartraj

ascutire aa chiuretelor

chiuretelor parodontale

parodontale..

detartraj manual.

manual.

10.Detartrajul ultrasonic(aparate).

10.Detartrajul

ultrasonic(aparate).

11.Mecanismul

11.Mecanismul dede actiune

12.Indicatii si

12.Indicatii

actiune aultrasunetului

aultrasunetului asupra

asupra limitrofe.

limitrofe.

si contraindicatii

contraindicatii pt.

detartrajul cucu ultarsunete.

ultarsunete.

13.Avantaje si si dezavantaje.

13.Avantaje

dezavantaje.

14.Complicatii. 14.Complicatii.

15.Finisarea

15.Finisarea suprafetelor

suprafetelor detartrate.

16.Instrumentarul lala surfasaj.

16.Instrumentarul

surfasaj.

17.T 17.Tehnici ehnici dede lucru lucru si si accesorii. accesorii.

Detartrajul Detartrajul din cele proceduri ale una din • Detartrajul îndepartare manopera dentar dede aa tartrului

Detartrajul

Detartrajul

Detartrajul Detartrajul din cele proceduri ale una din • Detartrajul îndepartare manopera dentar dede aa tartrului
Detartrajul Detartrajul din cele proceduri ale una din • Detartrajul îndepartare manopera dentar dede aa tartrului
din cele proceduri ale
din cele
proceduri ale

una din

Detartrajul

Detartrajul-reprezintă

îndepartare

-reprezintă manopera

tartrului dentar

dentar

manopera dede

îndepartare aa tartrului

(“pietrei”)

(“pietrei”) supra

supra şi şi subgingival.

subgingival.

Reprezinta

Reprezinta una

cele mai

mai

importante proceduri

importante

ale tratamentului

tratamentului

bolii paradontale,care,se

bolii

paradontale,care,se practica

obisnuite fara

fara pregatiri

pregatiri

practica inin

conditii obisnuite

conditii

speciale.

speciale.

lucrari fixe lala sase • SeSe recomanda detartraj efectuarea unui oo data luni, iar lala cucu
lucrari fixe lala sase • SeSe recomanda detartraj efectuarea unui oo data luni, iar lala cucu
lucrari fixe
lucrari fixe

data lala sase

SeSe recomanda

detartraj

recomanda efectuarea

efectuarea unui

unui

detartraj oo data

sase luni,

luni, iar

iar lala

pacientii cucu lucrari

pacientii

odata

fixe si si implante

implante

odata lala patru

patru luni.Este

luni.Este foarte

foarte

important caca rezultatul

important

rezultatul detartrajului

perfect neteda,

detartrajului sasa

neteda, chiar

chiar

fiefie oo suprafata

suprafata perfect

lustruita,

lustruita, pepe care

care depunerea

depunerea placii

placii

bacteriene si si aa tartrului

bacteriene

favorizata. favorizata.

tartrului sasa nunu fiefie

Principiile generale:

Principiile

generale:

cel mai

Principiile generale: Principiile generale: mai realizeaza cel supragingival-se -Detartrajul seceri,chiurete,ultrasunete. seceri,chiurete,ultrasunete. -Cel subgingival-cu -Cel subgingival-cu chiurete

supragingival-se realizeaza

realizeaza cel

-Detartrajul supragingival-se

-Detartrajul

Principiile generale: Principiile generale: mai realizeaza cel supragingival-se -Detartrajul seceri,chiurete,ultrasunete. seceri,chiurete,ultrasunete. -Cel subgingival-cu -Cel subgingival-cu chiurete

seceri,chiurete,ultrasunete.

seceri,chiurete,ultrasunete.

-Cel subgingival-cu

-Cel

subgingival-cu chiurete

Principiile generale: Principiile generale: mai realizeaza cel supragingival-se -Detartrajul seceri,chiurete,ultrasunete. seceri,chiurete,ultrasunete. -Cel subgingival-cu -Cel subgingival-cu chiurete

mai bine

bine cucu

chiurete universale

universale sau

sau speciale,cu

speciale,cu pile

pile sau

sau

razușe subgingivale,cu

razușe

subgingivale,cu ultarsunete.

ultarsunete. ajustate manual: manual: plan orizontal si inin fata fata sau mai mult mult vizibilitate unui
ultarsunete.
ajustate manual:
manual:
plan orizontal
si inin fata
fata sau
mai mult
mult vizibilitate
unui ceas-intre
ceas-intre 88 si

-Pozitia pacientului

-Pozitia

pacientului si si aa medicului:depind

medicului:depind dede tipul

tipul fotoliului:

fotoliului:

LaLa fotoliile

fotoliile clasice

clasice ajustate

(a).Pacientul-marginea superioara

(a).Pacientul-marginea

superioara aa spatarului

spatarului este

este lala

niv.spinei omoplatului.trebuie

niv.spinei

bucala sasa sese afle

bucala

omoplatului.trebuie sasa fiefie ridicat

ridicat astfel

astfel caca cavitatea

cavitatea

afle inin plan

orizontal cucu articulatia

articulatia cotului.

cotului.

dreapta si

(b).medicul-in dreapta

(b).medicul-in

dreapta si

sau inin dreapta

si inin spate

spate

cand sese foloseste

cand

LaLa fotolii

foloseste mai

vizibilitate prin

prin oglinda.

oglinda.

fotolii moderne:

moderne:

(a).pacientul-culcat

(a).pacientul-culcat pepe spate,cu

spate,cu barbia

barbia usor

usor ridicata.

ridicata.

(b).medicul-asezat

(b).medicul-asezat pepe scaun,se

orar al

scaun,se plaseaza

plaseaza asemanator

asemanator cucu

indicatorul

indicatorul orar

16-stingaci.

16-stingaci.

face controlul

al unui

si 13-pentru

13-pentru dreptaci;11

dreptaci;11 si

si

-Se face

-Se

controlul instrumentarului;se

instrumentarului;se fixeaza

fixeaza intre

intre degete

degete si

si sese

alege unun bun

alege

bun punct

punct dede sprijin

sprijin pepe arcada

arcada dentara.

dentara.

Detartrajul subgingival Detartrajul subgingival

Detartrajul subgingival

Detartrajul

Detartrajul subgingival Detartrajul subgingival

subgingival

Detartrajul subgingival Detartrajul subgingival
Detartrajul subgingival Detartrajul subgingival
Detartrajul subgingival Detartrajul subgingival

Metode dede detartraj:

Metode

detartraj:

de de detartraj: Metode - Instrumentar Instrumentar actionat actionat manual; manual; (sonic). cel - CuCu
  • - Instrumentar Instrumentar actionat

actionat manual; manual; (sonic).
actionat manual;
manual;
(sonic).

si cel

de de detartraj: Metode - Instrumentar Instrumentar actionat actionat manual; manual; (sonic). cel - CuCu
  • - CuCu ultrasunete;

ultrasunete;

  • - aer comprimat

CuCu aer

comprimat (sonic).

manual si

Detartrajul manual

Detartrajul

cel cucu

tartrul cel subgingival subgingival si doar doar inin detartrajul cucu actiune si gingii, gingii, ee dinti
tartrul
cel subgingival
subgingival
si doar
doar inin
detartrajul cucu
actiune
si gingii,
gingii, ee
dinti sensibili
sensibili
iar apa
apa
detartraj
locala realizand
realizand
indepartarea

ultrasunete indeparteaza

ultrasunete

supragingival, pepe cand

supragingival,

indeparteaza tartrul

cand cel

este indepartat

este

indepartat cucu instrumente

detartraj speciale

speciale si

instrumente si si

chiurete dede detartraj

chiurete

parte, cucu ultrasunete.

parte,

ultrasunete.

Cel mai

Cel

mai des

des intalnit

ultrasunete

intalnit este

este detartrajul

ultrasunete care

care are

are oo actiune

netraumatizanta pepe dinti

netraumatizanta

bine suportat

persoanele

bine

suportat si

dinti si

si nedureros

nedureros lala

persoanele adulte,

neuropshihic si

neuropshihic

adulte, echilibrate

echilibrate

si care

care nunu auau dinti

(hipersensibilitate dentinara)

(hipersensibilitate

pulverizata dede aparatul

pulverizata

elibereaza

dentinara) iar

aparatul dede detartraj

elibereaza oo presiune

curatarea zonei

curatarea

zonei dar

presiune locala

dar si si indepartarea

tartrului dislocat.

tartrului

dislocat.

..

Detartrajul ultrasonic

Detartrajul

ultrasonic foloseste

foloseste ultrasunetele,

ultrasunetele, vibratii

vibratii

mecanice cucu oo frecventa

mecanice

caca ultrasunetele

locale si

locale

zonelor

frecventa intre

intre 25000

Detartrajul ultrasonic Detartrajul ultrasonic foloseste foloseste ultrasunetele, ultrasunetele, vibratii vibratii cucu oo frecventa mecanice caca ultrasunetele

25000 si

si 46000

46000 Hz.

Hz. SeSe considera

considera

ultrasunetele auau unun efect

carora sunt
carora sunt

si dede accelerare

efect dede imbunatatire

imbunatatire aa circulatiei

circulatiei

Detartrajul ultrasonic Detartrajul ultrasonic foloseste foloseste ultrasunetele, ultrasunetele, vibratii vibratii cucu oo frecventa mecanice caca ultrasunetele

accelerare aa metabolismului,

metabolismului, exercitand

exercitand si

si masaj

masaj

zonelor asupra

asupra carora

sunt aplicate.

aplicate.

Detartrajul sonic

Detartrajul

producand

sonic utilizeaza

este dede 0, 0, 08- 08- 0,
este dede 0,
0, 08-
08- 0,

unitul dentar

utilizeaza propulsia

domeniul sonic

propulsia cucu aer,

aer,

producand vibratii

cicli/sec.

vibratii inin domeniul

sonic dede 2300-

2300- 6300

6300

cicli/sec. Miscarea

instrumentarului

Miscarea vibratorie

vibratorie dede lala nivelul

0, 2mm.

dentar inin locul

nivelul varfului

varfului

instrumentarului este

sese monteaza

monteaza lala unitul

2mm. Dispozitivele

Dispozitivele

locul turbinei.

turbinei.

Detartrajul

Detartrajul

manual

manual sese realizeaza

• Detartrajul Detartrajul manual sese realizeaza -- instrument cucu urmatoarele instrumente: urmatoarele instrumente: (foia dede mirt)
• Detartrajul Detartrajul manual sese realizeaza -- instrument cucu urmatoarele instrumente: urmatoarele instrumente: (foia dede mirt)

mirt) -- instrument

realizeaza cucu

urmatoarele instrumente:

urmatoarele

instrumente:

(foia dede mirt)
(foia dede mirt)

-- ghera

indicata

ghera (foia

instrument nepereche:

nepereche:

supragingival si si

indicata pentru

pentru detartrajul

detartrajul supragingival

dintre dinti;

dinti;

subgingival, aa spatiului

subgingival,

-- instrumente

indicate

spatiului dintre

supragingival; rar; axul dintelui. disloca tartrul ceea cece previne
supragingival;
rar;
axul dintelui.
disloca tartrul
ceea cece previne

instrumente trapezoidale-

pentru detartrajul

trapezoidale- instrumente

instrumente perechi:

perechi:

indicate pentru

-- secera

secera simpla

detartrajul supragingival;

supragingival;

(instrumentarul universal)

simpla (instrumentarul

universal) ::

actioaneaza

actioaneaza pepe toate

toate suprafetele

suprafetele dintelui

dintelui

subgingival si si supragingival;

subgingival

-- secera

secera cucu dubla

dubla cudura:

dede lala nivelul

cudura: indepartarea

molari (masele),

indepartarea tartrului

tartrului

(masele), greu

greu

nivelul ultimilor

ultimilor molari

accesibili celorlalte

accesibili

-- daltile:

celorlalte instrumente;

instrumente;

daltile: folosite

folosite rar;

-T-Tartrul

artrul trebuie

trebuie indepartat

indepartat prin

prin dislocare,

dislocare, pepe cat

cat posibil

posibil inin

bloc, instrumentelor

bloc,

dede presiune

instrumentelor exercitandu-le

exercitandu-le miscari

miscari dede tractiuni

tractiuni si si

presiune paralel

paralel cucu axul

dintelui. Forta

Forta exercitata

exercitata trebuie

trebuie

deplasare mica

mica

bine dozata

bine

dozata pentru

pentru aa disloca tartrul printr-o

printr-o deplasare

aa instrumentarului,

instrumentarului, ceea

previne impingerea

impingerea tartrului

tartrului

gingie si

si

subgingival

subgingival sau

sau deraparea

deraparea instrumentului

instrumentului inin gingie

traumatizarea acesteia.

traumatizarea

acesteia.

Detartraj manual Detartraj manual

Detartraj manual

Detartraj

Detartraj manual Detartraj manual

manual

Detartraj manual Detartraj manual
Detartraj manual Detartraj manual
Detartraj manual Detartraj manual

• • • • • Chiurete parodontale Chiurete parodontale Chiurete Chiurete parodontale parodontale inin seturi seturi

Chiurete parodontale

Chiurete

parodontale

• • • • • Chiurete parodontale Chiurete parodontale Chiurete Chiurete parodontale parodontale inin seturi seturi
• • • • • Chiurete parodontale Chiurete parodontale Chiurete Chiurete parodontale parodontale inin seturi seturi
Chiurete Chiurete parodontale parodontale inin seturi seturi dede 88 piese piese dede dimensiuni dimensiuni si si
Chiurete
Chiurete parodontale
parodontale inin seturi
seturi dede 88 piese
piese dede dimensiuni
dimensiuni si
si
forme
forme variate
variate adaptate
adaptate zonelor
zonelor unde
unde sese actioneaza
actioneaza cucu ele;
ele;
Pot
Pot fi:
fi: cucu maner
maner aluminiu,
aluminiu, Inox,
Inox, Universale,
Universale, Short
Short Type
Type si
si Long
Long
Type;
Type;
InIn varianta
varianta Short
Short Type
Type varful
varful activ
activ este
este mic
mic si
si permite
permite
interventia
interventia inin pungile
pungile parodontale
parodontale adanci
adanci si si inguste;
inguste;
Varianta
Varianta Long
Long TType
ype are
are varful
varful activ
activ mai
mai lung
lung cucu 3mm
3mm -- iiii
permite
permite patrunderea
patrunderea pana
pana lala fundul
fundul pungilor
pungilor parodontale
parodontale
adanci;
adanci;
Manerele
Manerele din
din aluminiu
aluminiu sunt
sunt codate
codate pepe culori.
culori.
SSunt unt doua doua tipuri tipuri principale principale dede chiurete: chiurete: -- universale universale-sunt -sunt folosite
SSunt
unt doua
doua tipuri
tipuri principale
principale dede chiurete:
chiurete:
-- universale
universale-sunt
-sunt folosite
folosite pentru
pentru detartrajul
detartrajul
supragingival(Barnhart
supragingival(Barnhart ½½ si
si 5/6;
5/6; columbia
columbia McCall;Langer;Golden-
McCall;Langer;Golden-
Fox) Fox)
--speciale
speciale-pentru
-pentru anumite
anumite suprafete,sunt
suprafete,sunt reprezentate
reprezentate dede
chiuretele
chiuretele GRACEY
GRACEY
Chiuretele
Chiuretele Gracey
Gracey ““ profilactice
profilactice”” :: sunt
sunt inin numar
numar dede 44 (1(1 /2/2 ,, 33 //
4,
4, 55 // 6,
6, 77 /8)
/8) care
care auau partea
partea pasiva
pasiva mai
mai scurta
scurta si
si rigida
rigida fiind
fiind
folosite
folosite pentru
pentru indepartarea
indepartarea tartrului
tartrului supragingival/
supragingival/
““peste
peste 55 sau
sau dupa
dupa 55”-au
”-au dimensiuni
dimensiuni cucu
scopul
scopul dede aa patrunde
patrunde inin pungile
pungile mai
mai adinci/
adinci/
““mini
mini 5”-au
5”-au acces
acces mai facil in zonele de
incongruenta dento-alveolara/

• Detartrajul manual Detartrajul lucru: manual dede lucru: TTehnica SeSe face anestezie locala; sonde fine; fine;

Detartrajul manual

Detartrajul

lucru:
lucru:
manual
manual

ehnica dede lucru:

TTehnica

SeSe face

face anestezie

anestezie locala;

unei sonde

sonde fine;

fine; sese insera insera usor inclinare al al lamei dar mai mai mic vertical, diagonal subgingival
fine; sese insera
insera usor
inclinare al
al lamei
dar mai
mai mic
vertical, diagonal
subgingival este
din nou
face irigarea
irigarea zonei
periajul poate

locala; sese detecteaza

detecteaza tartrul

tartrul subgingival

subgingival cucu

ajutorul unei

ajutorul

axul dintelui;

axul

usor chiureta,

chiureta, paralel

paralel cucu

dintelui; unghiul

unghiul dede inclinare

lamei trebuie

trebuie sasa fiefie mai

mai

fac miscari

miscari

mare dede 4545 grade,

mare

grade, dar

mic dede 9090 grade;

grade; sese fac

scurte, ferme,

scurte,

ferme, dede tiptip vertical,

diagonal sau

sau orizontal;

orizontal; dupa

dupa

indepartarea tartrului

indepartarea

tartrului subgingival

examineaza din

fine; sese face

este necesara

necesara si

si netezirea

netezirea

radiculara; sese examineaza

radiculara;

sonde dentare

sonde

dentare fine;

solutii dede apa

solutii

nou suprafata

suprafata radiculara

zonei instrumentate

radiculara cucu

instrumentate cucu

apa oxigenata,

oxigenata, clorhexidina,

tartru; periajul

clorhexidina, inin vederea

poate fifi intrerupt

vederea eliminarii

eliminarii

intrerupt 24h.

24h.

fragmentelor dede tartru;

fragmentelor

22 tipuri Sunt principale dede aparate piezoelectric; componente: apa; terminala pentru detartraj cucu ultrasunete: ultrasunete:
22 tipuri Sunt principale dede aparate piezoelectric; componente: apa; terminala pentru detartraj cucu ultrasunete: ultrasunete:

Sunt 22 tipuri

Sunt

tipuri principale

principale dede aparate

piezoelectric; componente: apa;
piezoelectric;
componente:
apa;

partea terminala

aparate pentru

pentru detartraj

detartraj cucu

ultrasunete:

ultrasunete:

-bazate pepe efectul

-bazate

-magnetostrictive. -magnetostrictive.

efectul piezoelectric;

Ele

Ele sunt

sunt formate

formate din

din 44 componente:

1.Generator electric,care

1.Generator

frecventa;

frecventa;

2.Piesa

electric,care produce

produce energie

energie dede inalta

inalta

2.Piesa dede mana

mana si

si partea

terminala activa;

activa;

3.Sistemul dede racire

3.Sistemul

racire cucu apa;

4.Dispozitivul dede pornire-oprire

4.Dispozitivul

pornire-oprire

cu cu ultrasunete Detartrajul ultrasunete • Indicatii: Indicatii: • • • supragingival, suprafata smaltului, smaltului,

Detartrajul cucu ultrasunete

Detartrajul

cu cu ultrasunete Detartrajul ultrasunete • Indicatii: Indicatii: • • • supragingival, suprafata smaltului, smaltului,
ultrasunete
ultrasunete

Indicatii:

Indicatii:

supragingival, suprafata smaltului, smaltului, santul gingival gingival sau chirurgicale pentru tartru subgingival. subgingival. si inin formele
supragingival,
suprafata smaltului,
smaltului,
santul gingival
gingival sau
chirurgicale pentru
tartru subgingival.
subgingival.
si inin formele

-- prezenta

prezenta dede tartru

tartru supragingival,

-petele colorate

-petele

-tartru

-tartru care

care sese afla

colorate pepe suprafata

afla inin santul

sau inin pungile

pungile

parodontale superficiale,

parodontale

superficiale,

-in-in gingivostomatitaulceronecrotica,

gingivostomatitaulceronecrotica,

-in-in cursul

cursul interventiilor

interventiilor chirurgicale

pentru aa sese indeparta

indeparta

depozitele aderente

depozitele

aderente dede tartru

DeDe asemenea,

asemenea, detartrajul

detartrajul cucu ultrasunete

ultrasunete este

este indicat

indicat lala

pacientii cucu hemofilie

pacientii

hemofilie si

formele dede parodontite

parodontite acute

acute

hiperplazice, ulcerate,

hiperplazice,

redus decat

redus

ulcerate, datorita

datorita traumatismului

traumatismului gingival

gingival mai

mai

decat inin cazul

cazul detartrajului

detartrajului cucu instrumentele

instrumentele clasice.

clasice.

• Contraindicatii: Contraindicatii: • -- lala pacientii • • • • • prezinta reflex contagioase, prezinta
• Contraindicatii: Contraindicatii: • -- lala pacientii • • • • • prezinta reflex contagioase, prezinta

Contraindicatii:

Contraindicatii:

-- lala pacientii

prezinta reflex contagioase, prezinta forme poate colabora
prezinta reflex
contagioase,
prezinta forme
poate colabora

pacientii care

care prezinta

reflex dede voma

voma exagerat,

exagerat,

-la-la bolnavii

-la-la copii

-la-la bolnavi

bolnavii cucu afectiuni

copii mici,

mici,

afectiuni contagioase,

bolnavi cardiaci

cardiaci purtatorii

purtatorii dede stimulator

stimulator cardiac,

cardiac,

inin cazul

cazul hiperesteziei

hiperesteziei dentinare

dentinare accentuate

accentuate

-la-la pacientii

pacientii care

care prezinta

forme dede imbolnavire

imbolnavire psihica

psihica

majora, cand

majora,

cand nunu sese poate

colabora cucu pacientul.

pacientul.

cu cu ultrasunete Detartrajul catre pacient. pacient. timp indelungat fragmente dede smalt smalt sau jonctional

Detartrajul cucu ultrasunete

Detartrajul

cu cu ultrasunete Detartrajul catre pacient. pacient. timp indelungat fragmente dede smalt smalt sau jonctional

ultrasunete

cu cu ultrasunete Detartrajul catre pacient. pacient. timp indelungat fragmente dede smalt smalt sau jonctional
catre pacient. pacient. timp indelungat fragmente dede smalt smalt sau jonctional si metalice sau apa care
catre pacient.
pacient.
timp indelungat
fragmente dede smalt
smalt sau
jonctional si
metalice sau
apa care
care este
este proiectat
contine particule
particule mici

asupra structurilor

Avantajele:

Avantajele:

-- este

este eficient,

eficient,

-economic,

-economic,

-este mai

-este

mai putin

gingivale,

gingivale,

putin traumatizant

traumatizant asupra

structurilor dentare

dentare si

si

-poate indeparta

-poate

dentare,

dentare,

-- este

este bine

indeparta depozitele

depozitele pigmentate

pigmentate dede pepe suprafatele

suprafatele

bine suportat

suportat dede catre

Dezavantajele:

Dezavantajele:

-poate

-poate cauza

cauza dureri

-vibratiile

dureri dentinare,

dentinare,

-vibratiile puternice

desprinderea

desprinderea unor

puternice aplicate

unor mici

aplicate timp

mici fragmente

indelungat poate

poate determina

determina

sau dede cement,

cement,

-desprinderea epiteliului

-desprinderea

-se pot

-se

pot disloca

disloca obturatiile

-In-In acelasi

acelasi timp

aparitia

epiteliului jonctional

obturatiile metalice

jetul dede apa

care contine

si aa ligamentelor

sau nemetalice.

nemetalice.

ligamentelor supraalveolare,

supraalveolare,

timp jetul

proiectat dede pepe dinte

mici cucu agenti

dinte determina

determina

aparitia unui

unui nor

nor finfin care

agenti patogeni.

patogeni.

Complicaţiile detartrajului:

Complicaţiile

Complicaţiile detartrajului: Complicaţiile detartrajului: • LLuxaţia/expulzia dintelui crescute înîn cazul dinţilor cucu mobilitate crescută mobilitate crescută

detartrajului:

Complicaţiile detartrajului: Complicaţiile detartrajului: • LLuxaţia/expulzia dintelui crescute înîn cazul dinţilor cucu mobilitate crescută mobilitate crescută

LLuxaţia/expulzia

uxaţia/expulzia dintelui

crescute
crescute

dintelui înîn cazul

cazul dinţilor

dinţilor cucu

mobilitate crescută

mobilitate

crescută

RRănirea

ănirea parţilor

parţilor moi

moi înîn momentul

momentul derapării

derapării

instrumentelor

instrumentelor

AAparitia

paritia sensibilitatii

sensibilitatii crescute

DDislocarea

islocarea sau

sau fracturarea

fracturarea obturaţiilor

obturaţiilor dede lala

nivelul coletului

nivelul

coletului

Complicaţiile detartrajului: Complicaţiile detartrajului: • LLuxaţia/expulzia dintelui crescute înîn cazul dinţilor cucu mobilitate crescută mobilitate crescută
• LaLa sfârşitul şedinţei dede detartraj fără fluor. fluor. trebuie toate îndepărta controlate suprafeţele dentare pentru
• LaLa sfârşitul şedinţei dede detartraj fără fluor. fluor. trebuie toate îndepărta controlate suprafeţele dentare pentru

LaLa sfârşitul

sfârşitul şedinţei

şedinţei dede detartraj

fără fluor. fluor.
fără fluor.
fluor.

detartraj trebuie

trebuie

controlate toate

îndepărta

controlate

toate suprafeţele

suprafeţele dentare

dentare pentru

pentru aa

îndepărta tartrul

tartrul rezidual

rezidual şi şi pentru

pentru aa finisa

finisa

suprafeţele detartrate

suprafeţele

sau rotativ:

sau

detartrate cucu instrumentar

instrumentar manual

manual

rotativ: perii,

perii, cupe

cupe dede cauciuc,

cauciuc, paste

paste

abrazive

abrazive cucu sau

sau fără

• LaLa sfârşitul şedinţei dede detartraj fără fluor. fluor. trebuie toate îndepărta controlate suprafeţele dentare pentru

• Dupa detartraj, Dupa detartraj, daca daca pungile foarte rar, rar, daca bacteriana aceste pungile parodontale
• Dupa detartraj, Dupa detartraj, daca daca pungile foarte rar, rar, daca bacteriana aceste pungile parodontale

Dupa detartraj,

Dupa

detartraj, daca

daca pungile

foarte rar, rar, daca bacteriana aceste
foarte rar,
rar, daca
bacteriana aceste

pungile parodontale

parodontale persista,

persista, este

este

dificil sasa consideram

dificil

Pacientii

consideram caca amam controlat

controlat boala

boala parodontala.

parodontala.

Pacientii reusesc

curate si

curate

si fara

reusesc foarte

daca reusesc,

reusesc, sasa mentina

mentina

pungi adanci.

fara placa

placa bacteriana

aceste pungi

adanci. DeDe

aceea, este

aceea,

este posibil

posibil sasa fiefie necesara

necesara repetarea

repetarea

detartrajului si

detartrajului

si surfasajului.

surfasajului.
surfasajului.
Concluzii: Concluzii: cariilor si regulile dede igiena dentist si si astfel NuNu uita! • TTartrul ajuta

Concluzii:

Concluzii:

Concluzii: Concluzii: cariilor si regulile dede igiena dentist si si astfel NuNu uita! • TTartrul ajuta
Concluzii: Concluzii: cariilor si regulile dede igiena dentist si si astfel NuNu uita! • TTartrul ajuta
cariilor si regulile dede igiena dentist si si astfel
cariilor si
regulile dede igiena
dentist si si astfel

NuNu uita!

uita!

TTartrul

artrul ajuta

ajuta lala formarea

formarea cariilor

si aa gingivitei.

gingivitei. Prin

Prin

urmare, respecta

urmare,

respecta regulile

igiena orala,

orala, elimina

elimina tartrul

tartrul

inin cabinetul

cabinetul medicului

medicului dentist

astfel vei

vei preveni

preveni multe

multe

probleme.

probleme.

Detartrajul

Detartrajul mentine

dintii curati,albi
dintii curati,albi

mentine dintii

curati,albi si si sanatosi…

sanatosi…

Bibliografie: Bibliografie: • http://www.romedic.ro/detartrajul- http://www.romedic.ro/detartrajul- 0P12502 0P12502 • http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- detartrajul-7457954 detartrajul-7457954 • http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-

Bibliografie:

Bibliografie:

Bibliografie: Bibliografie: • http://www.romedic.ro/detartrajul- http://www.romedic.ro/detartrajul- 0P12502 0P12502 • http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- detartrajul-7457954 detartrajul-7457954 • http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-
Bibliografie: Bibliografie: • http://www.romedic.ro/detartrajul- http://www.romedic.ro/detartrajul- 0P12502 0P12502 • http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- detartrajul-7457954 detartrajul-7457954 • http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-
Bibliografie: Bibliografie: • http://www.romedic.ro/detartrajul- http://www.romedic.ro/detartrajul- 0P12502 0P12502 • http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important- detartrajul-7457954 detartrajul-7457954 • http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-

http://www.romedic.ro/detartrajul-

http://www.romedic.ro/detartrajul-

0P12502

0P12502

http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina-

http://www.intrefete.ro/sanatate/medicina-

pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important-

pentru-trup-si-suflet/de-ce-este-important-

detartrajul-7457954

detartrajul-7457954

http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-

http://www.edwards.ro/uploads/Cap.11_-

_INSTRUMENTAR.pdf

_INSTRUMENTAR.pdf

http://www.scribd.com/

http://www.scribd.com/

Paradontologie

Paradontologie dede Conf.dr.Horia

Dumitriu

Dumitriu

Conf.dr.Horia Traian

Traian

VaVa multumesc pentru atentie!!!!! atentie!!!!!
VaVa multumesc pentru atentie!!!!! atentie!!!!!
VaVa multumesc pentru atentie!!!!! atentie!!!!!
VaVa multumesc pentru atentie!!!!! atentie!!!!!

VaVa multumesc

multumesc pentru

pentru

atentie!!!!!

atentie!!!!!

VaVa multumesc pentru atentie!!!!! atentie!!!!!