Sunteți pe pagina 1din 11

Tratamentul hipolipemiant

PASUL 1
Obţinerea unui profil lipidic a jeun:
LDL Colesterol = ţinta primară a terapiei
Colesterolul total
<100 Optim
<200 De dorit
100-129 Deasupra optimului
200-239 Crescut la limită
130-159 Crescut la limită 240 Crescut

160-189 Crescut
HDL Colesterol
>190 Foarte crescut
<40 Scăzut
60 Crescut
PASUL 2: Identificarea prezenţei bolii
aterosclerotice manifestă clinic
 Boală coronariană manifestă clinic
 Boală aterosclerotică carotidiană
 Boală arterială periferică
 Anevrism de aortă abdominală

* Diabetul zaharat este considerat ca echivalent de


boală coronariană manifestă
PASUL 3: Identificarea factorilor de risc
majori (care pot modifica ţinta LDL colesterolului)

 Fumatul
 Hipertensiunea arterială (TA >140/90 mmHg)
 HDL colesterol scăzut
 AHC de boală coronariană prematură
 Vârsta
Pasul 4 : Determinarea riscului
cardiovascular pe 10 ani
 Scorul SCORE – European
 Scorul Framingham - SUA
PASUL 5: Determinarea categoriei de risc
 Stabilirea ţintei terapeutice a LDL colesterol
 Modificarea stilului de viaţă
Nivelul LDL la care se Nivelul LDL la care
Ţinta încep măsurile de trebuie considerată
Categoria de risc
LDL schimbare a stilului de terapia
viaţă medicamentoasă

Boală coronariană <100 130 mg/dL (100-129


100 mg/dL
sau echivalent de risc mg/dL mg/dL: optional)*

<130
+ 2 factori de risc 130 mg/dL 160 mg/dL
mg/dL
190 mg/dL
<160
0-1 factori de risc 160 mg/dL (160-189 mg/dL:
mg/dL
optional)

*tratamentul medicamentos se adaugă concomitent cu schimbarea stilului de viaţă


Pasul 6: Terapia medicamentoasă
Clasa de Preparate şi doze Efecte (scădere)
medicamente
Inhibitori HMG CoA Lovastatin (20-80 mg) LDL-C -18-55%
reductază (statine) Pravastatin (20-40 mg), HDL-C -5-15%
Simvastatin (20-80 mg), TG -7-30%
Fluvastatin (20-80 mg),
Atorvastatin (10-80 mg)
Răşini Colestiramină (4-16 g) LDL-C - 15-30%
Colestipol (5-20 g) HDL-C -3-5%
Colesevelam (2.6-3.8 g) TG 0 sau creştere
Acid nicotinic acid nicotinic cu eliberare LDL-C -5-25%
prelungită(Niaspan) (1-2 g) HDL-C -15-35%
TG - 20-50%
Ezetimib (inhibitor al Numai în combinaţie cu statine LDL – 25%
absorbţiei colesterolului) 10 mg

Fibraţi Fenofibrat (200 mg, 160 mg SR) LDL-C -5-20%


Gemfibrozil (600 mg ) HDL-C - 10-20%
Clofibrate (1000 mg ) TG - 20-50%
Dacă nu se ating valorile ţintă:
1. Se dublează doza de statină
2. Se foloseşte terapia combinată:
 Statină şi ezetemib
 Statină şi fibrat
 Statină şi acid nicotinic

*Studiul EUROASPIRE II a arătat o obţinere a valorilor ţintă a LDL colesterol la


numai 51 % din pacienţii trataţi cu tratament hipolipemiant
Pasul 7: Identificarea sindromului metabolic
şi tratarea acestuia
Tratament:
• tratamentul obezităţii şi a
sedentarismului
•Obezitate abdominală •Creşterea activităţii fizice
•Trigliceride >150 mg/dl •Tratamentul HTA
•HDL scăzut • antiagregant plachetar la
•TA > 135/85 mm Hg pacienţii cu boală coronariană
•Glicemie >110 mg • tratamentul trigliceridelor
crescute ± HDL scăzut
Pasul 8: Tratamentul trigliceridelor crescute
>150 mg/dL
 Ţinta primară a tratamentului este scăderea LDL
(ţinta LDL)
 Intensificarea controlului greutăţii
 Intensificarea activităţii fizice
 Dacă trigliceridele >200 mg/dL după ce s-a atins
ţinta LDL se urmăreşte non-HDL colesterolul
Ţinta LDL Ţinta Non-HDL
Categoria de risc
(mg/dL) (mg/dL)

Boala coronariană sau echivalent <100 <130

+2 factori de risc <130 <160


0-1 factori de risc <160 <190
Pasul 8: Tratamentul trigliceridelor
crescute >150 mg/dL
Dacă TG >500 mg/dL,
Dacă TG > 200-499 prima oară se reduc
mg/dL după trigliceridele pentru a reduce
atingerea ţintei LDL: riscul de pancreatită