Sunteți pe pagina 1din 22

Mixul de marketing

Moldova
Agroindbank

Studentă: Pîntea Liviu


Profesor coordonator:
Drăgan Bogdan
Specializare: Marketing
An: 3
Cuprins
 Ι. Scurt istoric
 ΙΙ. Mixul de marketing- cei 4+3 P
 Podusele şi serviciiile oferite de bancă
 Preţul produselor şi serviciilor
 Distribuţia produselor şi serviciilor
 Promovarea produselor şi serviciilor
 Personalul
 Analiza SWOT
 Responsabilitate socială
 ΙΙΙ. Concluzii
 ΙV. Webografie
 V. Bibliografie
Ι. Scurt istoric
Ι. Scurt istoric
 Moldova Agroindbank SA(MAIB) este cea mai
mare bancă comercială din Republica Moldova.
Banca a fost înființată la Chișinău, în anul 1991.
Banca deține cele mai puternice poziții la
principalii indicatori financiari, făcînd parte din
Topul 10 cele mai bune branduri din Moldova
 Moldova Agroindbank este omniprezentă în
toată țara. MAIB este o bancă inovativă,
orientată spre prestarea serviciilor financiare
înalt tehnologizate
2012-2016 Demarează proiectul
”Sucursală virtuală” - MAIB - Online, care a
îmbinat toate serviciile oferite de bancă la
distanţă. Moldova Agroindbank obţine
statutul de membru al Asociaţiei Europene
de Business
Acțiunile firmei
ΙΙ. Mixul de marketing
Cei 4+3 P
 A. Produsele şi serviciiile
 cardurile American Express
 tehnologia de plată contactless
 cardurile premium
 proiectul Bancassurance
 serviciul Internet banking
 serviciul 3D Secure cu parolă dinamică şi
standardul ISO
 Servicii asociate cardurilor;
 Serviciul Standing Order;
 Serviciul de mobil banking
 Serviciul de internet banking
 Serviciul de transferuri internaţionale
 Servicii de schimb valutar prin tranzacţii SPOT,
FORWARD şi SWAP.

 Credite de consum 6% şi credite imobiliare4.5%

 Economii şi plasamente prin conturi.


B. PreŢul produselor
Şi serviciilor

 Utilizat ca instrument al politicii de marketing


preţul intră în relaţii speciale atât cu produsul şi
distribuţia cât şi cu promovarea pe baza cărora
îşi delimitează o poziţie specifică în raport cu
fiecare în parte.
C. DistribuŢia produselor
Şi serviciilor
 Rolul canalelor de distribuţie din cadrul băncii
Moldova Agroindbank SA(MAIB) este de a facilita
gestionarea relaţiei bancă- client.
 Reţeaua sucursalelor constituie cel mai eficient canal
de distribuţie.
 Este urmată de reţeaua ATM-urilor, care în ultima
perioadă a început să se extindă, banca diversificându-
şi serviciile – existând acum posibilitatea achitării
facturilor prin intermediul ATM-urilor.
Acoperă toate zonele cu potenţial de creştere

41 52

35
37
48 25
59
33 45
58
45 112
36
42
 Ca mijloace complementare canalul de
distribuţie clasic folosit de către banca
Moldova Agroindbank SA(MAIB) au
fost identificate următoarele soluţii:

 Internet- pentru Internet banking;

 reţea de telefonie fixă;

 reţea de telefonie mobilă.


D. Promovarea produselor
Şi serviciilor
 Site-ulweb al Băncii este foarte bine structurat și bine
conceput,ca clientul să poată obține informațiile
exacte. Este, de asemenea, o bună sursă de conținut
care oferă o imagine de ansamblu asupra acestei
bănci.

 Promovarea se realizează prin spoturi publicitare la


televiziune, advertising, banere stradale, oferte
special de sărbători. Direcția de bază a promovării
băncii este axată pe internet și anume social media.
Anual organizează evenimente și concerte în
calitate de sponsor.
E. Personalul
Personalul este cel mai important element al oricărei bănci
sau organizații de servicii,deoarece clientii cumpăra de la
cei care le plac, astfel încât atitudinea, abilitățile și aspectul
întregului personal trebuie să fie de primă clasă
Analiza SWOT
Puncte forte Puncte slabe
 Dispune de resurse financiare suficiente. Profitul  Nu există o strategie clară cee ace privește
net al băncii în 2008 a constituit 286,6 milioane activitatea de mai departe. Nu derulează
lei. Dezvoltarea dinamică a rezultatelor proiecte noi, formînd o imagine a unei
financiare ale băncii au fost apreciate de întreprinderi ce se află în perioada de stagnare.
numeroase ori de ediții internaționale Pierzînd imaginea sa și încrederea clienților săi.
competente de profil.
 În structura acționarilor băncii sunt patru  Inovările care s-au înfăptuit au fost avansate de
investitori străini, fapt ce confirmă încrederea concurenți. Aceasta o dezvantajează
acestora în perspectivele de dezvoltare a pierzînduși cota de piață.
băncii.
 În comun cu diverse organizații financiare  Activitatea de management este efectuată
internaționale ,precum ESFE, BIRD, etc., banca ,uneori, la un nivel jos din cauza unui personal
derulează o serie de proiecte pentru susținerea necalificat.
clienților din diverse segmente.
 O competență sporită și o îndreptare a băncii se  Personal cu medie de vîrstă mare. Ce nu
efectuează în cee ace privește: permite ca întreprinderea să accepte inovațiile
a) Organizarea și să se adapteze la schimbările de piață.
b) Cercetare și dezvoltare
c) Calității produselor și/sau serviciilor

 MAIB este o bancă universală și dispune de  Orientarea pentru un segment restrîns de


licență pentru efectuarea tuturor tipurilor de consumatori.
operațiuni în valută națională și străină pe tot
teritoriul Republicii Moldova și pe piețele
internaționale.
G. Premisele
fizice
 Procesul este modalitatea prin care serviciul oferit de
cătreMoldova Agroindbank SA(MAIB) este livrat
clientului. În cadrul Moldova Agroindbank SA(MAIB)
acesta poate lua diferite forme în funcţie de
serviciul/produsul în cauză.
 Dacă este vorba de un credit, procesul va presupune o
serie de etape standardizate prin care consilierul de
credit colectează datele, calculează şi analizează credit-
scoring-ul şi decide asupra oportunităţii acordării
împrumutului respectiv luând în calcul normele şi
regulamentele băncii.
 În cazul altor servicii bancare, cum ar fi plata unei
facturi sau a unei rate de credit la ghişeul băncii,
procesul este mult mai simplificat tinzând chiar spre
automatizare.
Responsabilitate socială
Moldova Agroindbank se implică anual în zeci de proiecte
sociale, educaţionale, sportive, ştiinţifice, culturale şi agricole.

Banca susţine cele mai longevive proiecte educţionale destinate


celor mai buni studenţi şi tineri: „Burse de merit” şi „Burse
pentru viitorul tău”, Concursul de Business-Planuri pentru tineri
organizat de ANTIM. De asemenea, banca acordă suport
financiar, în cadrul mai multor proiecte caritabile organizate de
către fundaţiile: „Hospice Angelus, „Clipa Siderală”, Societatea
Invalizilor din mun. Cahul, Azilul pentru bătrâni din oarşul
Străşeni, precum şi alte asociaţii prin intermediul cărora MAIB
îşi aduce contribuţie la dezvoltarea culturii naţionale.
 Recent, unul dintre partenerii strategici ai băncii în
domeniul proiectelor sociale, Fundaţia Filantropică
“Angelus Moldova”, a distins MAIB cu diplomă
de onoare pentru suportul important acordat
Fundaţiei, timp de mai mulţi ani. De asemenea,
Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) a
acordat BC „Moldova Agroindbank” SA diplomă
de înaltă recunoştinţă pentru susţinerea echipei
naţionale la Jocurile Olimpice de la RIO 2016
ΙΙΙ. Concluzii
 In contextul dinamicii economice actuale, caracterizata de
interdependeta diferitelor piete, de tendintele de globalizare si de
cresterea accentuata a concurentei, fiecare institutie bancara trebuie
sa-si orienteze resursele astfel incat sa beneficieze de oportunitatile
din piata si sa creeze valoare pentru actionari.
 MoldovaAgroindbankSA(MAIB) rămâne o bancă prezentă în toat
e zonele cu potenţial,bazându-se pe o reacţie rapidă la schimbările
mediului bancar. Moldova Agroindbank SA(MAIB) rămâne o
bancă de referinţă pentru clienţii persoane juridice, promovând o
gamă variată de produse şi servicii atât pe segmentul IMM-
urilor şi a profesiunilor liberale cât şi pe cel corporatist.
Banca îşi păstrează vocaţia de bancă universală,
menţinând un echilibru între produsele acordate persoanelor fizice
şi juridice, dar şi un raport echilibrat între resursele atrase şi
plasamente.
ΙV. Webografie
 http://www.maib.md/
 http://www.financiarul.md
 http://ru.scribd.com/doc/5454896/Produse-si-Servicii-Bancare
 http://www.topcursuri.ro/files/cursuri/Comunicarea%20.pdf

V. Bibliografie
 Dr. Brătulescu Florin- “Marketing-ul bancar naţional şi internaţional”, ediţia a II-a,
Chișinău 1999