Sunteți pe pagina 1din 13

L/O/G/O

Indicaţii şi contraindicaţii la tratamentul protetic a


pacienţilor cu leziuni odontale coronare cu
coroane de înveliş metalice turnate
1.Indicaţii şi contraindicaţii la confecţionarea
coroanelor de înveliş metalice turnate.

Indicaţii:
• Din consideratii fizionomice coroanelor metalice turnate sunt
indicate pe dintii laterali.
• Coroana naturala a dintelui trebuie sa aiba o inaltime suficienta
pentru efectuarea prepararii stratului necesar din tesuturile dure
țesuturile.
• Pe dinti cu carii insotite pierderi mari de substansa dentara cand
numai sunt posibile reconstituiri prin obturatii sau inlayari.
• Pentru refacerea punctelor de contact ,cand spatiul interdentar
este sub 2mm el poate fi inchis printr-o singura coroana.

Contraindicaţii:
• La tineri sub 16 .
• La pacienti cu dereglari psihice.
• Pacienti cu probleme sistemice ,
cardiovascular , hemofilii , diabetic ….. .
• In procesele patologice apicale ( osteite ,
chisturi) care n-au fost tratate in prealabil
chirurgical sau conservative.
2. Fazele clinico-tehnice la confecţionarea
coroanelor de înveliş metalice turnate.

Fazele clinico-tehnice la confectionarea coroanelor de invelis


metalice turnate.

Clinic: prepararea dintelui stâlp ,amprentarea si protecția dintilor


preparati cu pulpa vie.

Laborator: confectionarea modelelor si pozitionarea lor in


simulatoare ,modelarea machetei coroanei ,realizarea tiparului si
turnarea aliajului utilizat ,dezamblarea ,prelucrarea componentei
metalice si proba pe model.
Clinic: proba coroanei in cavitatea bucala
Laborator: finisarea si lustruirea coroanei.
Clinic: fixarea coroanei in cavitatea bucala.
3. Particularităţile preparării dintelui sub coroana
metalică turnată. Varietăţi de preparare a dintelui la
colet.
Are ca obiectiv obţinerea unei figuri geometrice neretentive în sens cervico -
ocluzal. Coroana proprie a dintelui preparată cu forma caracteristică fiecărui
dinte, este numită „bont dentar”. Configuraţia secţiunii transversale la orice nivel
se înscrie în cea a zonei de colet. Trunchiul de con (apropiat de cilindru) cu baza
mare orientată cervical reprezintă forma neretentivă. Faţa ocluzală a coroanei
dintelui este redusă aproximativ 1,5mm, cu respectarea morfologiei. Feţele
laterale sunt orientate prin şlefuire uşor convergente ocluzal, cu aspect plan.
Diametrul maxim al preparaţiei este situat gingival.

Reprezintă momentul critic al preparării bontului. Configuraţia „limitei de preparaţie”


va fi aleasă în funcţie de tipul de microproteză care urmează să fie aplicată.
Posibilităţi de preparare la nivelul limitei cervicale
După Johnston, preparaţia cervicală se poate prezenta sub următoarele aspecte:
poate fi cu o terminaţie nedefinită subgingival, sub formă de „pană” ca în cazul
preparaţiei tangenţiale după Körber;
poate avea o forma de „daltă în unghi ascuţit” care se realizează adeseori lingual şi
proximal, cu rezultate satisfăcătoare;
se poate prezenta ca o „daltă în bizou”, folosită acolo unde se impune o şlefuire mai
profundă ( de exemplu, în cazul prezenţei unei carii);
4. Instrumentele abrazive utilizate la prepararea
dinţilor sub coroana metalică turnată.

• discuri speciale, abrazive, concave active pe faţa lor


mezială sau abrazive, convexe, active pe faţa distală.
Cu discurile concave se şlefuieşte pe feţele distale ale
dinţilor laterali, iar cu cele convexe pe feţele lor
meziale.

• discuri abrazive, fixate la piesa dreaptă, care pot fi


plane, active pe o singură parte atunci când există
dinţi vecini ce trebuie menajaţi sau active pe ambele
părţi, utilizate când se desfiinţează punctele de
contact prin taiere în felie (fig.2). Discurile pot fi
impregnate cu praf de carborund, diamantate sau tip
Horico;
5. Tehnica clasică de preparare a dinţilor sub
coroana metalică turnată.
Prepararea suprafețelor proximale –are drept scop desființarea punctelor de
contact și deretentivizarea lor.Se va utiliza un disc activ pe o față,care se introduce
la nivelul punctului de contact,din partea ocluzală spre spașiul interdentar ,prin
mișcări de rotație se înaintează spre colet.Discul se va utiliza la turații medii pentru
a evita accidente.Mîna specialistului se sprijină puternic pe arcada dentară.După
desființarea punctului de contact se realizează prepararea definitivă,mișcînd discul
spre vestibular și oral conform structurii coronare.Metoda clasică de preparare prin
secțiuni în felie se realizează cu discuri diamantate active pe muchie sau active pe
ambele fețe.Tehnica dată se aplică cînd coletul dintelui este îngust și cu
convexitate mare meziodistală.Secționarea unei felii de 1-1,5 mm se efectuează de
la creasta marginală proximală a dintelui notînd în prealabil un punct
corespunzător coletului dentar,însă plasat supragingival.Notarea punctului
supragingival prevede peîntîmpinarea preparării în perimetrul coletului dintelui
,deoarece pragul în așa caz este imposibil de corectat.
Prepararea suprafețelor vestibulare și orale –Prin acest proces se va reduce
ecuatorul anatomic al dintelui.Se prepară dintele întotdeauna pe suprafața
vestibulară.Pietrele roată se aleg conform diametrului corespunzător
dimensiunii dintelui.Viteza se stabilește conform sensibilității pacientului.
Sensul de rotație va fi dinspre coletul dintelui înspre ocluzal pentru a
micșora vibrația ,sau se va lua o poziție transversală a instrumentului.Dupa
folosirea pietrelor roată ,se mai
utilizează abrazivele cilindrice sau cilindro-conice.Se plasează tangent axului
corono-radicular și se mișcă mezio-distal,apropiindu-ne treptat de parodontul
marginal
Prepararea suprafeței ocluzale șlefuind un strat corespunzător grosimii
viitoarei coroane.Șlefuirea se va efectua cu pietre roată de diferite
dimensiuni,din carborund sau diamantate,fixate la piesa dreaptă sau în
unghi.Se utilizează abrazive lenticulare,sferice,cilindrice,con invers,etc
pentru a da formă reliefului ocluzal.
Prepararea muchiilor se realizează prin formarea muchiilor dreptunghiulare
care se lichidează la acest nivel,iar viitoarea coroană va depăși perimetrul
coletului și va trauma parodontul marginal.Pentru șlefuire se utilizează
discuri concave ,freze cilindrice Se va finaliza prin șlefuirea cu abrazive
fine.Nu se va face o finisare perfectă pentru a stabili o retenție
maibună.Prepararea dintelui la colet nu prevede crearea pragului și are ca
scop șlefuirea țesutului dur în această zonă tangențial festonului gingival
lichidînd doar neregularitățile.Se efectuează controlul calității bontului
preparat
6. Tehnica modernă de preparare a dinţilor sub
coroana metalică turnată.

Prepararea suprafeței proximale prevede utilizarea frezelor cu turbină


conice,cilindrice,flacără și alte forme cu o răcire cu apă si aer.E
recomandată o preparare intermitentă a suprafețelor proximale cu mici
întreruperi.Calitatea lucrului efectuat se va controla cu sonda,de la colet
către ocluzal,cu latul sondei se determină absența punctelor retentive .Cu
oglinda dentară și profilul bontului se va examina lucrul.
Prepararea suprafețelor vestibulo-orale inițial se utilizează metoda
clasică.Se va crea un șanț pe partea mediană a suprafeței
vestibulare,marcînd grosimea stratului de smalț și dentină ce urmează a fi
șlefuită.Șlefuirea se va face de la nivelul semnului ,orientîndu-ne de la
mezial spre distal.Mai există și metoda a mai multor șanțuri paralele
.plasate din 2-2 mm pe suprafața vestibulară.Se va atrage atenție ca
suprafața preparată să nu fie plană,dar rotunjită și să se înscrie pe
curbura axială și meziodistală a coroanei dintelui.
Prepararea suprafeței ocluzale prevede o șlefuire consecutivă cu
același instrument abraziv.Pentru a păstra relieful suprafeței
ocluzale,la prima etapă în fisurile intercuspidiene mezio-distale și
vestibuloorale cu piatra roată de dimensiuni mici sau cu freza
cilindrică se șlefuiesc șanțuri de ghidaj de 1 mm.Se vor prepara
versantele cuspidiene interne apoi cele externe.Cantitatea de
substanță șlefuită va determina grosimea viitoarei coroane.
Prepararea muchiilor este identică la ambele metode.
7. Complicaţiile posibile în timpul şi după prepararea
dinţilor sub coroană metalică turnată.

1) Dacă nu vom fi atenți sau nu vom avea un punct bun de sprijin al


mîinii din cauza derapajului instrumentelor abrazive va fi posibilă
traumarea țesuturilor moi ale cavității bucale.
2) Prepararea excesivă a țesuturilor dure poate duce la deschiderea
accidentală a camerei pulpare.
3) În caz de neatenție poate fi traumatizat dintele adiacent sau
antagonist,iar manevrarea greșită a instrumentului ,cînd coroana
dintelui este slăbită printr-un proces patologic,poate provoca fractura
coroanei.
4) Nerespectarea regulilor de preparare poate provoca hiperemia
vaselor sanguine pulpare,hemoragii sau chiar și combustii,leziuni care
în timpul apropiat după această intervenție chirurgicală se vor
manifesta prin apariția pulpitei,iar mai tardiv-necroză,gangrenă pulpară
însoțite de complicații.
8. Metode de determinare şi fixare a ocluziei centrice
(cheia de ocluzie). Indicaţii.

La etapa de determinare și înregistrare a ocluziei centrice sau a


rapoartelor intermaxilare conform caracteristicilor funcționale, pot fi
deosebite trei situații clinice.
Prima situație include arcadele dentare cu ocluzie stabilă, datorită
unui număr de dinți pe ambele arcade, între care se stabilesc contacte
dentodentare multiple, stabile, în ocluzia centrică cu dimensiunea
verticală de ocluzie fiziologică.
A doua situație include arcadele dentare cu ocluzie instabilă din cauza
contactelor premature și a interferențelor, cît și a reducerii contactelor
dentodentare. Dimensiunea verticală de ocluzie poate fi păstrată sau
modificată.
Pentru situația a treia este caracteristică lipsa ocluziei a arcadelor
dentare datorită numărului redus de dinți restanți sau a repartezări lor
pe arcadele dentare în așa mod că practic nu există contacte
dentodentare, dimensiunea verticală de ocluzie, cît și planul de
ocluzie.
În cazul prezenței relației mandibulocraniene cu ocluzie stabilă,
ocluzia centrică nu se va determina. Pentru relația intermaxilară cu
ocluzia instabilă, determinarea ocluziei centrice se poate efectua cu
ajutorul: materialelor termoplastice sau amprentare, folosind
șabloanele de ocluzie. Determinarea ocluziei centrice cu ajutorul
materialelor termoplastice sau amprentare se efectuiază cînd pe
arcadele dentare sunt păstrate două sau trei perechi de dinți
antagoniști cu contacte dento dentare și dimensiune verticală de
ocluzie fără dereglări.
Determinarea și înregistrarea relațiilor intermaxilare centrice în
cazul absenței ocluziei impune consecutivitatea următoarelor
etape:
adaptarea șabloanelor cu borduri de ocluzie;
determinarea dimensiunei verticale de ocluzie;
determinarea poziției neutre a mandibulei sau a relației centrice și
fixarea ei.
9. Metode de protecţie a plăgii dentinare.

Se acopera cu coronite provizorii dupa tehnica scutan se


ampreneaza mainte de a se prepara dintele pe urma, se prepara
si se toarna in amprinta care s-a scos masura se torna in ea
acrilat autopolimerizabil si se aseaza in cavitatea bucala inapoi,
pe urma dupa ce s-a intarit se inlatura si se prelucreaza si se
cimenteaza dar in tehnica indirecta se face amprenta numai
dupa ce s-a preparat si pe urma tehnicul se modeleaza si le
schimba in acrilat si medicul numai le fixeaza cu ciment.