Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea de Stat din Tiraspol

REFERAT

Tema: Diversitatea stilurilor de predare și învățare

A efectuat: studenta gr. 13B Lorina Garștea

A verificat: dr. Conf. Univ. Nadejda Ovcerenco


PREDAREA

Definitie : PREDAREA reprezinta actiunea constienta si


deliberata a cadrului didactic de transmitere a cunostintelor la
nivelul de comunicare unidirectional, dar aflat in concordanta
cu anumite cerinte metodologice care conditioneaza
invatarea, in general, invatarea scolara in mod special.

Predarea – conceptul central al Teoriei instruirii, ca parte a


Pedagogiei.

Predarea este strict conditionata de probitatea profesionala a


cadrului didactic si de teoria generala a instruirii.
SEMNIFICATII ALE PREDARII
1. – Activitate de colaborare intre profesor si scolari;
2. – Proces centrat pe finalitati educationale ; profesorul isi focalizeaza
atentia pe atingerea obiectivelor pedagogice stabilite prin programa
scolara;
3. – Activitate de comunicare didactica, initiata si intretinuta de catre
partenerii educationali implicati in activitatea instructiv-educativa ( scolari si
cadre didactice);
4. – Activitate decizionala, prin care este dirijata si intretinuta invatarea;
5. – Activitate de evaluare si control al rezultatelor invatarii in clasa .
SARCINI ALE PREDARII :

1. – Crearea unui mediu si a unei atmosfere de comunicare


adecvate invatarii (managementul clasei de elevi);

2. – Conceperea si repartizarea echilibrata a activitatilor de


invatare (managementul invatarii scolare);

3. – Implicarea scolarilor in activitatea de invatare, intr-un mod cat


mai activ, in functie de trebuintele educative de invatare si de
finalitatile educationale vizate (dirijarea invatarii).
CARACTERISTICILE PREDARII :

1. – Initiata si condusa de catre profesor (continutul, durata,


normele, asigurarea progresivitatii, coroborarea cu programa
scolara, strategia didactica s.a.);
2. – Forma si continutul predarii sunt influentate de specificul
relatiei profesor-scolari;
3. – Faciliteaza accesul scolarilor la cunoastere;
4. – Eficienta predarii este influentata de factori psihologici si factori
sociali.
5. – Promoveaza si intretine comunicarea didactica eficienta in
mediul educational.
STRUCTURA ACTIONALA A PREDARII

PREDAREA = sistem de actiuni psihopedagogice si metodice


care au drept scop inducerea invatarii scolare.
Rezulta ca predarea cuprinde in structura sa actionala trei categorii
de elemente, respectiv:
a). elemente de strategie didactica;
b). elemente de tactica didactica;
c). elemente legate de stilul de predare.
STRATEGII DE PREDARE
STRATEGIE : set structurat de activitati de predare, special
conceput pentru atingerea finalitatilor educationale proiectate.

- Calea prin care profesorul determina si controleaza modul cum se


desfasoara si se finalizeaza invatarea scolara , cum se manifesta
scolarul in efortul sau de a obtine rezultatele anterior selectate (in
termeni de randament/performanta scolara).
CARACTERISTICI ALE STRATEGIEI
DIDACTICE :
- este o structura actionala complexa , care se utilizeaza in
diferite situatii si contexte didactice cu grad mare de diversitate si
complexitate; confera certitudine in realizarea obiectivelor propuse;

- asigura flexibilitatea interna a relatiei predare-invatare, in


sensul ca se pot opera modificari de conceptie sau de organizare
si conducere a invatarii, in functie de situatiile didactice care apar;

- faciliteaza luarea deciziilor de natura didactica, cu privire la


tipul de strategie , tacticile aplicate, ordinea in care se vor parcurge
etapele de predare-invatare, conditiile in care se va aplica decizia
de reconsiderare sau redimensionare a activitatilor didactice;
CLASIFICAREA STRATEGIILOR DE
PREDARE :
In functie de scopurile educative urmarite, premisele teoretice care
stau la baza, structura operationala (fazele de parcurs), rolurile
profesorului si ale elevilor in timpul predarii, conditiile materiale si
umane necesare pentru implementarea strategiei respective – in
Didactica contemporana se opereaza cu 4 categorii de strategii de
predare (numite si “modele ale instruirii”) :
1. – Strategii comportamentiste
2. – Strategii rational-cognitive
3. – Strategii personaliste
4.- Strategii bazate pe interactiunea sociala.
STRATEGII COMPORTAMENTISTE

Sunt strategii de predare centrate pe comportamentele implicate in


realizarea unei sarcini de invatare, prin raportare la cerintele
principiului didactic al respectarii particularitatilor de varsta si
individuale.
Concret, profesorul se preocupa sa asigure cele mai potrivite
conditii de invatare, astfel incat sa fie satisfacute nevoile de
invatare ale fiecarui elev in parte. Pentru aceasta, profesorul
intreprinde urmatoarele actiuni:
- identifica nevoile de invatare reale ale elevilor (prin test/intrebari
punctuale);
- stabileste obiectivele operationale de atins de catre elevi in timpul
lectiei (sub forma de conduite observabile si masurabile, necesare
asigurarii performantelor scolare vizate );
-Organizeaza clasa de elevi intr-un mod cat mai potrivit atingerii
obiectivelor operationale (frontal/in echipe/individualizat/mixt);

- Dirijeaza invatarea prin metode didactice si mijloace de


invatamant specifice si adecvate sustinerii invatarii eficiente;

- Asigura un feed-back continuu, pentru a sesiza daca si cum se


dobandeste noul comportament (urmareste exersarea noului
comportament de catre elevi, la nivelul fiecarui obiectiv
operational);
- La finalul lectiei, profesorul evalueaza obiectiv masura in care
fiecare obiectiv a fost atins si, in functie de rezultat, regleaza
activitatea de predare viitoare.
Prin aceasta strategie, elevii isi insusesc noi algoritmi de lucru, noi
cunostinte,modalitati specifice de actiune eficienta in situatii
concrete etc.
Tactici specifice: instruire frontala, invatare deplina, instruire
centrata pe obiective s.a. .
STRATEGII RATIONAL – COGNITIVE

Sunt numite si strategii ale procesarii informatiei.


Se bazeaza pe descoperirile stiintifice in domeniul psihologiei
genetice/cognitive a lui J.Piaget, care abordeaza predarea-
invatarea intr-o maniera constructivista : in procesul invatarii, elevii
trebuie sa se manifeste activ, cunostintele dobandite fiind rezultatul
unor constructii mintale personalizate, bazate pe experientele si
interactiunile personale, dobandind abilitati de gandire specifice
varstei (organizarea informatiei – inductiv/deductiv -; observarea
realitatii vizate; cercetarea, pas cu pas, a acesteia; organizarea
informatiilor dobandite; analiza si interpretarea datelor factuale;
aplicarea achizitiilor in contexte cat mai variate; etc.).

- Strategiile rational-cognitive se bazeaza pe nivelul de dezvoltare


a gandirii elevului, pe tipul de gandire format
(convergent/divergent), pe capacitatile intelectuale ale elevului etc.
Specificul strategiilor rational-cognitive:

- impun elevului sa invete bazandu-se pe descoperirea personala a


sensului celor predate de catre profesor;
- elevul trebuie sa exploreze singur realitatea desemnata de
cunostintele predate, formandu-si un mod personalizat de abordare
si intelegere a celor invatate;
- Profesorul care aplica strategia rational-cognitiva instruieste
elevii care vor cerceta realitatea vizata de subiectul invatarii, ii ajuta
sa utilizeze aparatul conceptual necesar descoperirilor personale
(teorii, formule, notiuni teoretice, algoritmi de calcul, metode
adecvate de investigare/de ordonare si prelucrare a datelor etc.).
Tactici recomandate : invatarea prin descoperire,
problematizarea, dezbaterea problematizata, sinectica.
STRATEGII PERSONALISTE

- Sunt destinate ajutarii elevilor de a se cunoaste cat mai bine pe


ei insisi (descoperirea propriei identitati, cunoasterea de sine);
- Vizeaza si formarea unor comportamente colaborative si/sau
cooperante, prin intermediul lucrului in echipa (definirea
problemelor personale privind invatarea, exprimarea propriilor
sentimente, autoresponsabilizarea in executarea sarcinilor de
invatare si solutionarea problemelor date spre rezolvare);
- Profesorul are si rol de consilier si facilitator al invatarii scolare. In
planul relatiilor interpersonale si de grup (intre elevi, intre elevi si
profesori) care se stabilesc in procesul de predare-invatare,
profesorul are rolul de a-I consilia cu privire la conduita scolara
(atitudini, convingeri, mod de relationare in timpul invatarii,
identificare de competente si interese de cunoastere si actiune
etc.)
STRATEGII BAZATE PE INTERACTIUNEA SOCIALA

-Se fundamenteaza pe teoriile invatarii sociale, care pornesc de la


ideea ca oamenii au inclinatia de a invata unii de la altii.

- Profesorul are sarcina de a-i sustine pe elevi in efortul lor de a


invata sa lucreze impreuna cat mai eficient posibil, pentru a obtine
rezultatele scolare proiectate.

- Profesorul are rol de facilitator si indrumator al elevilor, in


demersul didactic al acestora de a –si exprima ideile, opiniile,
consideratiile personale cu privire la obiectul si subiectul invatarii
scolare si/sau sociale.

Tactici utilizate: invatarea prin cooperare, invatarea prin proiecte,


predarea reciproca (ca in sistemul tutorial de la sfarsitul secolului
XIX), sistemul meditatiilor colective etc.
CONCLUZII
1. – Fiecare tip de strategie de predare propune un sistem de
actiuni pedagogice destinate atingerii diferitelor scopuri educative
(insusirea anumitor algoritmi de lucru, a cunostintelor noi, formarea
unor capacitati intelectuale destinate conceptualizarii, cercetarii,
rezolvarii de probleme, dezvoltarea capacitatilor de
colaborare/cooperare etc.);
2. – Fiecare strategie didactica impune modalitati specifice de lucru
cu elevii, selectarea metodelor didactice adecvate scopurilor
activitatilor,un mod de o0rganizare a activitatii, cat mai eficace, o
evaluare pe pasrcurs cat mai relevanta s.a. .
3. – In cadrul unei activitati didactice de predare, cum este lectia,
pot fi utilizate una sau mai multe strategii , dupa cum considera si
decide cadrul didactic raportandu-se la finalitatile proiectate ale
invatarii.

S-ar putea să vă placă și