Sunteți pe pagina 1din 7

Leziuni traumatice ale rectului. Etiologie.

Clasificare (conform AAST).


Particularită ţile clinico-diagnostice.
Managementul chirurgical în funcţie de
severitatea leziunii: sutură primară ,
excludere din pasaj, decompresie prin
derivaţie externă
Leziuni traumatice ale rectului
 Managementul traumatismului rectal (TR) a fost adesea asociat cu
trauma de colon, pe când, de fapt, este o entitate unică. Natura anatomică
a rectului (cu segmentele sale intra- și extraperitoneale) se pretează la
circumstanțe unice atunci când vine vorba de management și tratament.
 Tratamentul TR a suferit o evoluție semnificativă pe parcursul ultimilor 80
ani. Pe parcursul celui de al II Razboi Mondial, toate TR erau tratate prin
prisma celor 4D, debridare, derivație, drenaj si lavajul rectal distal
 În 1979 Stone și Fabian au publicat un studiu randomizat prospectiv
comparând anastomozele primare și stomiile, marcând posibilitatea
managementului TR prin anastomoze primare. Ulterior ca tratament
standart, pentru majoritatea TR să fie implementată anastomoza primară
sau rezecția cu anastomoză, iar pentru leziunile rectale extraperitoneale
derivațiile intestinale
 Studiile ulterioare (1994, Stewart) a studiat rata dehiscențelor
anaromozelor primare (cu sau fără rezecție) și a stabilit o rată de 14%
dintre care 42% cu comorbidități, pacienți cu necesitatea de
Mahan hemotransfuzie
ME, Toy FK. Rectal Trauma. [Updated(>4
2020 Juldoze).
10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: 2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551636/
Etiologie
 Majoritatea leziunilor rectale sunt secundare
traumei penetrante. Plăgile prin armă de foc au o
rată de lezare a rectului de 85 - 90%, iar plăgile prin
armă albă circa 5%. Aproximativ 5-10% sunt
secundare unui traumatism închis, dintre care 1-2%
sunt asociate cu fracturi pelvine, în special
compresie anterioară-posterioară.

3
Steele SR, Maykel JA, Johnson EK. Traumatic injury of the colon and rectum: the evidence vs dogma. Dis Colon Rectum. 2011 Sep;54(9):1184-201.
Clasificare (conform AAST)

Rectum injury scale


Grade* Type of injury Description of injury

     

I Hematoma Contusion or hematoma without devascularization


 
Laceration Partial-thickness laceration

II Laceration Laceration < 50% of circumference

III Laceration Laceration > 50% of circumference

IV Laceration Full-thickness laceration with extension into the perineum

V Vascular Devascularized segment

4
Particularită ţile clinico-
diagnostice
În cazul stabilită ții hemodinamice, în cazul în care
este posibil, obținerea anamnesticlui amă nunțit este
esențial.
În timpul examinarii primare, inspectia totală a
suprafeței corpului este esențială , aceasta previne
scă parea leziunilor leziunilor penetrante ce pot trezi
suspiciune pentru TR (aceasta include etalul inferior
abdominal, perineul, regiunea pelvină , anală ,
inghinală , fesieră și coapsele).

Mahan ME, Toy FK. Rectal Trauma. [Updated 2020 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: 5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551636/
Particularită ţile clinico-diagnostice
La un pacient traumatizat FAST-ul este esențial, vizualizarea
lichidului liber in regiunea bazinului mic poate sugera o leziune
rectală (mai ales în cazul în care este prezentă leziune vizibila
topografic ală turată ).
CT permite o examinare mai amă nunțită a componentelor lezate.
Examinarea digitală a rectului în suspectarea leziunilor rectului
este controversală , aceasta are o sensibilitate scazută (51%), nu
permite excluderea leziunii și este prezent riscul de lă rgire a
orificiului perforativ.
O altă metodă ar fi proctosigmoidoscopia intraoperatorie, aceasta
permite vizualizarea leziunii și localiză rii acesteia. Dacă localizarea
leziunii nu este indentificabilă , rezenta sâ ngelui la
proctosigmoidoscopie are o sensibilitate de 90% pentru diagnosticul
leziunii rectale.

Mahan ME, Toy FK. Rectal Trauma. [Updated 2020 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: 6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551636/
Clemens MS, Peace KM, Yi F. Rectal Trauma: Evidence-Based Practices. Clin Colon Rectal Surg. 2018;31(1):17-23. doi:10.1055/s-0037-1602182
Leziuni traumatice ale rectului

7
Clemens MS, Peace KM, Yi F. Rectal Trauma: Evidence-Based Practices. Clin Colon Rectal Surg.
2018;31(1):17-23. doi:10.1055/s-0037-1602182