Sunteți pe pagina 1din 97

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T.

POPA”, IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
DISCIPLINA CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIAL INTINSE

PREZENTARE DE CAZ

Grupa 6, an IV, seria A, an universitar 2020-2021


ȘEF DISCIPLINĂ: PROF. UNIV. DR. Norina Forna
ÎNDRUMĂTOR: ASIST. UNIV. DR. Pavăl Daniel
I. DATE GENERALE

Nume: Bejenaru
Prenume: Isabela
Sex: F
Vârstă: 46 ani
Domiciliu : Iasi
Profesie: Bucatar
II. MOTIVELE PREZENTĂRII
•Pacientul s-a prezentat în “Clinica de Stomatologie” cu:
- tulburări funcţionale ( masticatorii, fizionomice, fonetice şi de
deglutiţie ).

III. ANAMNEZA
ISTORICUL AFECȚIUNII
Edentație parțial întinsă ce a debutat în urmă cu aproximativ de ani, de etiologie
plurifactorială, cu evoluție lentă în timp, care nu a fost tratată, ultimul dinte pierdut
fiind cu 1 an în urmă.

•Etiologia și cronologia pierderii dinților- caria dentară cu debut în adolescență,


primele extracții efectuate în urmă cu 15 de ani
•Data pierderii ultimului dinte – 2020
•Tratamente protetice anterioare: coroana de invelis cu IOS la dintele 2.3
•Reacții de intoleranță : nu se cunosc
•Gradul de colaborare cu medicul – bună
•Data ultimei vizite la stomatolog, 2020, extracție.
III. ANAMNEZA

2. ANTECEDENTE PERSONALE

 antecedente personale generale:


 nesemnificativ

 antecedente personale stomatologice:


 afecțiuni odontale la nivelul dintilor 1.3, 1.2, 1.1, 2.1
 Abrazie dentară localizata mandibular grup frontal 3.3, 3.2,3.1,4.1,4.2, 4.3 pe marginile incizale , cat si la
nivelul dintilor maxilari, 1.2,1.1, 2.1 pe marginile incizale , gradul I, de etiologie traumatism mecanic, cu
tulburarea funcției masticatorii, cu evoluție lent progresivă, cu prognostic favorabil prin tratament ,netratată.

 afecțiuni parodontale:Parodontită marginală cronică localizata,la nivelul dintilor 3.4, 3.3,3.2 , superficiala,
de etiologie traumo-ocluzală, cu tulburări masticatorii și estetice, cu complicații locale (resorbția suportului
osos), cu evoluție lentă, cu prognostic favorabil, netratată.

 afecțiuni pulpare: tratamente endodontice la nivelul dintilor 1.3 si 2.3

3. ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE

 antecedente heredo-colaterale generale: nesemnificative

 antecedente heredo-colaterale stomatologice:


 mama - leziuni carioase multiple
 tata - leziuni carioase multiple
III. ANAMNEZA

4. CONDIȚII DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

- Condiții de viață
- nivel mediu de stres

- Alimentația:
1. Alimente ce alcătuiesc dieta zilnică: alimente variate
2. Orarul meselor: neregulat
3. Consistența alimentelor: scăzută
4. Ritm masticator: lent
5. Stereotip masticator: mixt
6. Cicluri masticatorii: incomplete
7. Mișcări masticatorii: verticale
8. Masticație: predominant frontal
9. Fumător: nu

Factori de risc: -consum de cafea: crescut


-consum de alcool: ocazional
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL GENERAL

• Tipul constituțional: masticator

• Comportament psihic: extrovertit

• Starea psihică: echilibrată

• Postura capului și a trunchiului:


nemodificată

• Mersul: nemodificat

• Starea generală:
TA: 140/90 mm-Hg
Puls: 70 bpm
IV. EXAMEN CLINIC

2. EXAMENUL FACIAL

A. Inspecția din față;


Se urmăresc:

- aspectul morfologic static și dinamic de ansamblu =


normal

- conturul fetei = ovalar relativ simetric

- tipul constituțional = masticator

- expresia feței = mimica și fizionomia sunt normale

- simetria facială și tipul facial = leptoprosop

- proporția etajelor = predominanța etajului inferior

- colorația tegumentelor = normal colorate

- integritatea tegumentelor = normale

- elementele constituente ale feței = normal reprezentate

- relieful natural al feței = normal reprezentat


IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL

A. Inspecția din față

Verificarea colorației
tegumentelor, a integrității
tegumentelor, a elementelor
constituente ale feței, a
reliefului natural al feței.
DETERMINAREA TIPULUI FACIAL

Indicele facial- (I.F.): = 100 x Gn-Oph (12 cm) -> 120 (leprosop)
Zy-Zy (10 cm)
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL

A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal

Verificarea simetriei faciale în


Distanța Gn-Zy dreapta= 10,5 Distanța Gn-Zy stânga = 9,5 cm
sens transversal în raport cu
axul vertical al feței. cm
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL

A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal


Distanța Zy-Kdl dr.= 7 cm Distanța Zy-Kdl stg.= 7 cm
IV. EXAMEN CLINIC
1. EXAMENUL FACIAL

A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens transversal


Distanța Gn-Go dreapta =9,5 cm Distanța Gn-Go stânga =9,5 cm
A. Inspecția din față – verificarea simetriei faciale în sens vertical în relația de postură
- proporționalitatea etajelor feței: etajul inferior este ușor subdimensionat față de
etajul mijlociu măsurat după Metoda Leonardo DaVinci modificată. (acest lucru
fiind susținut de abrazia dinților restanți ai pacientei - grup frontal
inferior/superior și de migrarea în sens vestibular a grupurilor frontale datorită
pierderii stopurilor ocluzale pe grupurile laterale) ;
- contur ovalar;
- Gn – ușoară latero-deviație stanga;
- Treapta labiala: fanta labiala superioara este in continuarea celei inferioare;
- Postura buzelor în protuzie.

- Enumerarea metodelor:

- Metoda Leonardo DaVinci


- Metoda Leonardo DaVinci modificata
- Metoda Boianov
- Metoda Boianov modificata
- Metoda Willis
Metoda Leonardo DaVinci- măsoară distanțele Sn-N cu Sn-Gn

Distanța N-Sn= 7 cm Distanța Sn-Gn= 6 cm


Metoda Leonardo DaVinci modificată – compară distanțele Sn-Oph cu Sn-Gn

Distanța Oph- Sn = 6 cm Distanța Sn- Gn = 6 cm


Metoda Boianov – compară distanțele Ch-Ch cu St-Gn

Distanța Ch- Ch = 6 cm Distanța St- Gn = 4 cm


Metoda Boianov modificată – compară distanțele interpupilară cu St-Gn

Distanța interpupilară = 7 cm Distanța St-Gn = 4 cm


Metoda Willis- măsoară egalitatea distanțelor fantă labiala- fantă palpebrală cu Sn-Gn

fanta labială- fanta palpebrală


dreapta= 7 cm stânga= 7 cm Sn-Gn= 6 cm
IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL

B. Inspecția din profil

Se urmăresc:

- profilul facial: convex

- unghiul nazo-labial: ~ 90º

- postura buzelor: normotruzie

- treaptă labială: fanta labiala superiora in


continuarea celei inferioare

- șanțul labio-mentonier: normal

- poziția mentonului: normogenie

- unghiul goniac: > 120º

- ramul bazilar: normal


IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL

C. Palparea superficiala:

Temperatura: normală

Sensibilitate: tactilă păstrată

Umiditate: normală

Verificarea temperaturii și a umidității


IV. EXAMEN CLINIC

1. EXAMENUL FACIAL
C. Palparea profundă:

• Grupele musculare: la palparea mușchilor, aceștia au fost găsiți cu masă


musculară normală, inserții nedureroase (pentru un diagnostic de certitudine sunt
necesare examene paraclinice).
• Contururi și suprafețe osoase: integre, continue, nedureroase.
• Grupele ganglionare: nepalpabile.
• Punctele de emergență ale trigemenului: nedureroase.
Palparea punctelor de emergență
Supraorbitar Suborbitar Mentonier
Palparea mușchilor manducatori
Mușchiul temporal

Mușchiul maseter

Masa musculară Inserția superioară Inserția inferioară


Palparea mușchilor sternocleidomastoidian,
m. limbii si genioglosi

Masa musculară Inserția superioară Inserția inferioară

Mușchiul limbii Mușchii geniogloși


Palparea mușchilor oro-faciali

Orbicularul buzelor Buccinator

Mușchiul milohiodian
Palparea contururilor osoase

Concluzie:

Reborduri Reborduri Arcada zigomatica


Suporturi și
supraorbitale infraorbitale contururi
osoase
integre și
continue,
nedureroase.

Marginea posterioara a
Marginea bazilara Simfiza mentoniera
ramului ascendent
Palparea grupelor ganglionare

Palparea ggl. Palparea gg. Palparea ggl. Palparea ggl.


suboccipitali retroauriculari preauriculari genieni

Palparea ggl. Jugulo-carotidieni Palpare ggl.supraclaviculari


Examenul articulației temporo-mandibulare
Inspecție statică
De față De profil

Tegumente integre, nemodificate de culoare, fără deformări.


Examenul articulației temporo-mandibulare
Inspecția dinamică
Prin închiderea și deschiderea gurii se
urmăresc excursiile condiliene, excursiile
mentonului din față și din profil și amplitudinea
deschiderii gurii.

Amplitudinea deschiderii gurii este


normală (4 cm)
Mișcarea mentonului din față este
relativ normală
Amplitudinea dechiderii gurii este
asimetrică si asinergica
Examenul articulației temporo-mandibulare
Palparea dinamică
Se realizează prin două metode:
- bidigital, cu indexul în conductul auditiv extern și policele pretragian: surprinde mișcarea de
rotație pură a condililor
-cu 4 degete pretragian: surprinde mișcarea de translație și amplitudinea excursiilor condiliene

Palparea cu 4 în zona pretragiană Palparea cu policele pretragian și indexul în CAE

Excursii condiliene
asimetrice, asinergice, de
amplitudine relativ egală.
Condilii nu sunt centrați în
cavitatea glenoidă,
deschidere relativ normală.
Examenul articulației temporo-mandibulare

Inspecție Regiuni pretragiene cu


aspect normal, simetrice

Palpare Compresiune pe menton –


nedureroasă;

Regiuni pretragiene
nedureroase la palpare;

Ascultație Absența zgomotelor


articulare
Examenul oral
Orificiul bucal – examinarea statică

-Culoarea= aspect și colorație normală


-Textura labială= normală, textură fină,
integre
-Fanta labială= comisura bucală simetrică
-Treapta labială= normală
-Arcul lui Cupidon= ușor aplatizat
-Filtrul buzei superioare=sters
Examenul oral

Orificiul bucal – examinarea dinamică

-Amplitudinea deschiderii gurii= 4 cm


-Simetria deschiderii gurii= asimetrică
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale și
a vestibulului bucal maxilar

- Mucoasa labio-jugală
 culoare= normală
 integritate= păstrată
 textură= normală

- Interliniu articular= absent

- Orificiul canalului lui Stenon


 aspect= normal
 integritate= integru
 permeabilitate= permeabil
 salivă= saliva normală ca aspect,
hipersalivație
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale
și a vestibulului bucal maxilar

- Plici alveolo-jugale maxilare


 număr= 2
 aspect= normal
 integritate= integre
 baza de implantare= fiecare plică
are bază unică de implantare
 inserția:
- dreapta si stanga la distanta de
creasta edentata
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale și a vestibulului bucal maxilar

-Frenul labial superior


 aspect= normal
 integritate= integru
 baza de implantare= unică
 inserția= înaltă, la distanță de coletul
dinților frontali

−Examinarea vestibului bucal:


 liber, suplu, fără formațiuni patologice
Examenul intraoral
Examinarea arcadei dento-alveolare maxilare

- Arcada dento-alveolară
 forma de U
 simetrie= asimetrică
 continuitate= discontinuă
Examenul intraoral
Examinarea arcadelor dento-alveolare
Arcada maxilară – examinarea unităților odonto-parodontale:

 1.8- absent
 1.7- absent
1.6- absent
1.5- absent
1.4 – prezent
 1.3- prezent
1.2- prezent, abrazie de gradul 1, margine incizala
 1.1- prezent, abrazie de gradul 1, margine incizala, restaurare
Fizionomica la nivelul unghiului incizal

 2.1- prezent,abrazie de gradul 1, margine incizala


2.2- prezent, abrazie de gradul 1, margine incizala
 2.3- prezent
2.4 – absent
2.5 – absent

 2.6 –absent
2.7- absent

 2.8 - absent
Examenul intraoral
Examinarea bolții palatine

Forma= U
Simetrie= simetrică
Adâncimea= medie
Torusul palatin= absent
Integritatea suportului
fibromucos= normală
Reziliența suportului
fibromucos= normala
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale și a
vestibulului bucal mandibular

-Mucoasa labio-jugală

 culoare= normală
 integritate= păstrată
 textura= normală
- Vestibul bucal mandibular liber,
suplu, fără formațiuni patologice
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale și a vestibulului bucal mandibular

-plici alveolo-jugale mandibulare


 număr= 1 dreapta și 1 stânga
 aspect= suple
 integritate= integre
 bază de implantare= fiecare plică
are bază unica de implantare
 insertia= medie față de marginea
gingivală
Examenul intraoral
Examinarea mucoasei labio-jugale și a vestibulului bucal
mandibular

Frenul labial inferior nu este prezent.


Examenul intraoral
Examinarea parodonțiului
mandibular
- Aspect și colorație = normale
-La nivelul grupului frontal
inferior =
Normal
- La palpare cu sonda= normal

Examinarea planșeului bucal


- Planșeul bucal suplu,
nedureros la palpare
- Tonicitate medie
Examenul intraoral
Examinarea arcadei dento-alveolare mandibulare

- Arcada dento-alveolară
 formă de parabolă
 simetrie= simetrică
 continuitate= discontinuă
Examenul intraoral
Examinarea arcadelor dento-alveolare
Arcada mandibulară – examinarea unităților
odonto-parodontale:

3.8- absent

 3.7- absent

 3.6- absent

3.5-prezent

 3.4- prezent

 3.3- prezent, abrazie de gradul 1, incizal

3.2- prezent, abrazie de gradul 1, incizal

3.1- prezent,abrazie de gradul 1, incizal

 4.1- prezent,abrazie de gradul 1, incizal

4.2- prezent, abrazie de gradul 1, incizal

4.3- prezent, abrazie de gradul 1, incizal

4.4 –prezent

4.5 – prezent

 4.6 – absent

 4.7- absent

 4.8 - absent
Examenul intraoral
Examinarea ocluziei

Arii ocluzale prezente, naturale, discontinue, scurtate


a. Analiza parametrilor ocluzali
Cuspizii de sprijin – absenți în număr mare
 maxilar= absenți cu excepția 1.4, 2.3
 mandibula= absenti cu exceptia 3.5,3.4,3.3,4.3,4.4,4.5
Cuspizii de ghidaj – absenți în număr mare
 maxilar= absenti cu exceptia 1.4,2.3
 mandibula= absent cu exceptia 3.5,3.4,3.3,4.3,4.4,4.5
Curba de ocluzie sagitală (Spee):
maxilar= absentă;
mandibulă= absentă;
Curba de ocluzie transversală (Wilson):
maxilar= absentă;
mandibulă= absentă;
Curbura frontală: mixta, continuă
Examenul intraoral
Examinarea ocluziei
b. Rapoartele ocluzale interarcadice (Cheia Angle)
Plan molari premolari canini incisivi

Dr. Stg. Dr. Stg. Dr. Stg. -

Sagital - - - - - - 0.5 mm
Overjet
pozitiv
Transversal - - - - - -
Laterod
dreaptaeviati
e

Vertical - - - - - -
2/3 ocluzie
adanca
overbite
Examenul relațiilor fundamentale mandibulo-craniene

A. RELAȚIA DE CENTRICA
Repere:
- reperul articular: condili nu sunt centrați în
cavitatea glenoida;
- reperul muscular: masă musculară hipertonica la
muschii ridicatori si hipotonica la muschii coboratori,
- reper labial: fanta labiala superioara in continuarea
fantei labiale inferioare;
- reper lingual: existența spațiului Donders.
V. EXAMENE PARACLINICE
1. Ortopantomografia
2. Studiul de model

Spatiile protetice potentiale maxilar
• Spp 1 : limite: dintele 1.4- tuberozitate
• Amplitudine: 3 cm, crescuta

• Inaltime :1 cm, redusa

• Latime: 0.5 cm

• Creasta alveolara : Amplitudine: 3 cm


• Inaltime:1 cm

• Latime:0.5 cm

• Profil neregulat, orientare descendenta, forma pe sectiune triunghiulara, versant


retentiv, muchie rotunjita
• Spp 2: limite: 2.3-tuberozitate
• Amplitudine: 4cm, crescuta

• Inaltime:1 cm, redusa

• Latime: 0.5 cm

• Creasta alveolara Amplitudine: 4cm

• Inaltime:1 cm

• Latime: 0.5 cm

Profil regulat, orientare descendenta, forma pe sectiune triunghiulara, versant


retentiv,muchie rotunjita
Spatiile protetice potentiale
mandibula
• Spp 1: limite: dintele 3.5-tubercul piriform
• Amplitudine:3.5 cm
• Inaltime:1 cm
• Latime:0.5 cm
• Creasta alveolara:Amplitudine:3.5 cm
• Inaltime:1 cm
• Latime:0.5 cm
• Profil regulat, orientare ascendenta, forma pe sectiune
triunghiulara, versant neutru, muchie ascutita
• SPP 2: limite: dintele 4.5- tubercul piriform
• A:3.5 cm
• H: 0.5 cm
• L:0.5 cm
• Creasta alveolara:
• A:3.5 cm
• H: 0.5 cm
• L:0.5 cm
• Profil regulat, orientare ascendent, forma pe sectiune triunghiulara,
versant neutru, muchie ascutita
ZONE FUNCTIONALE PERIFERICE
MAXILAR
A H L Limite
Zona Eisering Dreapta 30 mm 9 mm 5 mm Sant retrotuberozitar-
creasta zigomato-
alveolara

Sant retrotuberozitar-
Stanga 20 mm 8 mm 6 mm creasta zigomato-
alveolara

A H L Limite
Zona Vestibulara
laterala Dreapta 25 mm 8 mm 6 mm -
Stanga 30 mm 8 mm 15 mm -
Zona Vestibulara A H L Limite
frontala
Dreapta - - - -
Stanga - - - -

Zona Ah A L Limite Aspect Pozitia valului palatin


2 mm 45 mm Santurile banda intermediar
retrotuberozitat
a
ZONE FUNCTIONALE PERIFERICE
MANDIBULA

A H L Limite

Zona Fish Dreapta - - - -


Stanga - - - -

A H L Limite
Zona vestibulara Dreapta - - - -
frontala
Stanga - - - -
ZONE FUNCTIONALE PERIFERICE
MANDIBULA

Zona retro-milohioidiana A H L Limite


(Ney si Bowen)
Dreapta - - - -
Stanga - - - -

A H L Limite
Zona linguala
laterala Dreapta 20 mm 15 mm 15 mm scurtata
Stanga 30 mm 10 mm 15 mm scurtata

A H L Limite
Zona linguala
centrala (Slack) Dreapta - - - -
Stanga - - - -
VI. DIAGNOSTIC

1. DIAGNOSTIC DE STARE GENERALA

Stare generală: Pacienta nu prezinta patologie generala


VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

A. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A UNITĂȚILOR ODONTALE

Abrazie dentară localizata mandibular grup frontal canin-canin pe fetele incizale , cat
si la nivelul dintilor maxilari, 1.2,1.1, 2.1 pe fetele incizale , gradul I, de etiologie
traumatism mecanic, cu tulburarea funcției masticatorii, cu evoluție lent progresivă, cu
prognostic favorabil prin tratament ,netratată.
B. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE PULPARA

Tratament endodontic la nivelul dintelui 13 si 22 pentru realizarea coroanelor IOS


VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

C. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE PARODONTALĂ

Parodontită marginală cronică localizata,la nivelul dintilor 3.4,


3.3,3.2 , superficiala, de etiologie traumo-ocluzală, cu tulburări
masticatorii și estetice, cu complicații locale (resorbția suportului
osos), cu evoluție lentă, cu prognostic favorabil, netratată.
VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

D. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A ARCADEI

-Edentație parțială întinsă, maxilară, clasa I Kennedy, subclasa A Lejoyeux, de etiologie


mixtă, cu tulburări funcționale masticatorii, fizionomice, fonetice, cu evoluție lentă,
complicații locale și loco-regionale cu modificarea planului de ocluzie, cu prognostic
favorabil sub tratament, netratată. malocluzie cu modificarea planului de ocluzie și a
DVO datorită pierderilor stopurilor ocluzale și apoi a instalării malpozițiilor
grupurilor frontale în vestibulo-poziție, afectarea parodontală a dinților restanți și, în
consecință, a ATM cu prognostic favorabil în caz de tratament corect, tratată complet,
dar incorect.

-Edentație parțială întinsă, mandibulară, clasa I Kennedy, subclasa C Lejoyeux, de


etiologie mixtă, cu tulburări funcționale masticatorii, fizionomice, de deglutiție, cu
evoluție lentă, cu complicații locale și loco-regionale cu modificarea planului de
ocluzie, cu prognostic favorabil sub tratament, netratată.
2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

E.Diagnosticul de integritate ocluzală

Modificări ocluzale prin:

 modificarea reperelor ocluziei statice și dinamice, modificarea parametrilor


ocluziei statice:
• arii ocluzale abrazate, scurtate;
•cuspizi de sprijin și ghidaj absenți în număr mare;
•curbe sagitale absente cadranele 1 si 2, scurtate in cadranele 3 si 4
•curbura frontală întreruptă;
•plan de ocluzie denivelat.

De etiologie edentație netratată ce determină modificarea funcțiilor sistemului


stomatognat: masticatorie, fizionomică, deglutiție, fonetică; evoluție lentă,
complicații la nivel local și loco-regional , prognostic favorabil prin tratament
protetic corect, netratate .
2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

F. Diagnosticul de integritate a relațiilor mandibulo-craniene

Malrelație mandibulo-craniană clasa a III-a extraposturala excentrica, de


etiologie: edentație netratată, cu afectarea funcțiilor sistemului stomatognat,
evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale , prognostic favorabil,
netratată.
2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

G. Diagnosticul de integritate la nivel articular

Pe baza examenului radiologic se poate observa pensarea spatiilor articulare


2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

H. Diagnosticul de resorbție osoasă

• Resorbție osoasă la nivelul crestelor edentate marcantă clasa a I-a Atwood maxilar
și clasa a IV-a Atwood mandibular;
• Crestele sunt regulate în cadranele 1 și neregulat in 2, regulate în cadranele 3 și 4.
• Etiologie: edentație netratată la timp, cu afectarea funcțiilor sistemului
stomatognat, evoluție lentă, complicații locale și loco-regionale, prognostic
favorabil, netratată.
2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

I. Diagnosticul chirurgical

Nu a necesitat tratament chirurgical


VI. DIAGNOSTIC

2. DIAGNOSTICUL DE STARE LOCALĂ

J. DIAGNOSTICUL DE INTEGRITATE A HOMEOSTAZIEI

Dishomeostazie clinică manifestă, de etiologie edentație netratată, cu


afectarea funcțiilor fizionomică, masticatorie, cu evoluție lent progresivă, cu
complicații locale și loco-regionale, prognostic favorabil numai cu tratament
corect condus protetic, netratată.

K. Diagnosticul de igienă

Nivelul stării de igienă: buna


Indici clinico-bliologici
Suport Pozitivi Negativi
General Vârsta, sex -

Odonto-parodontal -Puncte de contact prezente (frontal Morfologie coronară afectată


mandibular si maxilar) (abrazii gr. 1 la mandibula grupul
-Implantare favorabilă canin-canin si maxilar 12,11,21,22 și
-Număr crescut de dinți prezenți (maxlar si leziuni odontale 13,12,11,21)
mandibular)

Mucos -Mucoasa labio-jugală de colorație normală

Osos -Absența torusului palatin Creasta edentata, tuberculi piriformi


absenti
Indicii de creasta Artwood IV mandibular

Bolta palatină -Lipsa torusului palatin


-Bolta palatină adâncime medie

Loco-regional ATM: lipsa durerii Laterodeviatie stanga 0,5 mm


INTOCMIREA PLANULUI DE TRATAMENT

Elaborarea planului de tratament a avut în vedere:


1. Obiectivul profilactic:
      profilaxia generală: psihoterapie
      profilaxia locală nespecifică: educaţia sanitară
                                                         detartraj
                                                         tratament antiinflamator
                                                         duşuri bucale
                                                         masaje gingivale
      profilaxia locală specifică: conservarea unui metabolism optim şi a unei stări
de sănătate optime a ţesuturilor cu care vin în contact viitoarele restaurări

2. Obiectivul curativ
morfologic: realizarea la nivel maxilar și mandibular a unor proteze parțiale 
acrilice moblizabile
funcţional: refacerea funcţiilor sistemului stomatognat afectate (masticația,
fizionomia şi deglutiţia)
INTOCMIREA PLANULUI DE TRATAMENT

În întocmirea planului de tratament s-a ţinut cont de următoarele criterii :


CRITERIUL SOCIO-ECONOMIC: favorabil
CRITERIUL DOTĂRII TEHNICE: favorabil
CRITERIUL COMPETENȚEI PROFESIONALE A ECHIPEI
STOMATOLOGICE: favorabil
CRITERIUL BIOLOGIC: evaluarea tuturor indicilor clinico-biologici stabiliţi prin
examenul clinic şi paraclinic
CRITERIUL BIOMECANIC: evaluarea capacităţii câmpului protetic de a suporta
presiuni
ETAPIZAREA PLANULUI DE
TRATAMENT

1. Pregatirea generală a organismului și a cavității orale


     Educație sanitară
     Pregătire generală a organismului
     Pregătire locală  - Preprotetică
                                   - Proprotetică
2. Tratamentul protetic propriu-zis
3. Tratamentul post-protetic (dispensarizarea)
VII. PLANUL DE TRATAMENT
I. PREGĂTIREA ORGANISMULUI ȘI A CAVITĂȚII ORALE

1. Educația sanitară:

- S-a explicat pacientului modul corect și în timp util de igienizare a cavității orale (tehnica corectă
de periaj) și utilizarea mijloacelor adjuvante de igienizare: clătiri cu solutie de clorhexidina 0,12 %,
ața dentară, duș bucal;

- Conștientizarea pacientului asupra nivelului de afectare a morfologiei și funcției sistemului


stomatognat în urma edentației;

- Aducerea la cunoștință a măsurilor de tratament gnatoprotetic ce se pot întreprinde pentru


refacerea morfologică și funcțională; prezentarea limitelor posibilităților terapeutice, propunerea și
argumentarea soluției terapeutice optime;

- Etapizarea tratamentului gnatoprotetic propus și acceptat împreună cu pacientul.


2. Pregătirea generală a organismului:
* Fizică: alimentație și vitaminizare corespunzătoare;
* Psihică: crearea unui tonus psihic corespunzător, printr-o atitudine plină
de seriozitate și înțelegere din partea echipei medicale.
3.Pregatirea locala nespecifica:
a)preprotetica

-Detartraj ultrasonic;
-Periaj profesional.
-Tratarea leziunilor odontale de la 13,12,11,21
DIAGRAMA STATICĂ MAXILARĂ
DIAGRAMA DINAMICĂ MAXILARĂ

Vectorul RP este indreptat antero-posterior, cadranul


II
DIAGRAMA STATICĂ MANDIBULARĂ
DIAGRAMA DINAMICĂ MANDIBULARĂ

Vectorul RP indreptat antero-posterior pe linia


mediana.
Varianta terapeutică
MAXILAR
Proteză parțial amovibilă, total acrilică, formată din: 
-conector principal: plăcuță ACRILICĂ palatină cu contact dento-mucozal;
- 2 șei acrilice, purtătoare a 3, respectiv 4 dinți acrilici, anatomorfi, mediocuspidați; 
- elemente de menținere, sprijin și stabilizare: croșet cervico-alveolar deschis edental la nivelul
DINTELUI 1.4 și 2.3

MANDIBULĂ
Proteză parțial amovibilă, total acrilică, formată din: 
- conector principal: plăcuță ACRILICĂ linguala cu contact dento-mucozal; 
- 2 șei acrilice, purtătoare a 4 dinți acrilici, anatomorfi, mediocuspidați; 
- elemente de menținere, sprijin și stabilizare: croșete cervico-alveolare
deschise edental la nivelul DINȚILOR 3.5 și, RESPECTIV 4.5
Varianta terapeutică maxilar

Varianta terapeutică mandibular


Variante terapeutice MAXILAR
• Proteză parțial amovibilă, total
acrilică, formată din: 
- conector principal: plăcuță
ACRILICĂ palatină cu
contact dento-mucozal;
• - 2 șei acrilice, purtătoare a 3,
respectiv 4 dinți acrilici,
anatomorfi, mediocuspidați; 
• - elemente de menținere, sprijin
și stabilizare: croșet cervico-
alveolar deschis edental la
nivelul DINTILOR 1.4 și 2.3
Variante terapeutice MANDIBULAR
Proteză parțial amovibilă, total acrilică,
formată din: 
- conector principal: plăcuță ACRILICĂ
linguala cu contact dento-mucozal; 
- 2 șei acrilice, purtătoare a 4 dinți acrilici,
anatomorfi, mediocuspidați; 
- elemente de menținere, sprijin și
stabilizare: croșete cervico-alveolare
deschise edental la nivelul DINȚILOR
3.5 și, RESPECTIV 4.5
ALTE VARIANTE TERAPEUTICE
MAXILAR
Varianta protetica mixta alcuita din:
Proteze fixe acrilice provizorii, total
fizionomice - mascute scutan – la
nivelul dintilor 14-23
Proteza partial amovibila, total acrilica,
formata din:
-conector principal placuta acrilica
palatina cu contact mucosal
-2 sei acrilice purtatoare a 3, respectiv
4 dinti, acrilici, anatomorfi,
mediocuspidati
-EMSS: crosete cervico-alveolare
deschise edental la nivelul dintilor 14,
23
MANDIBULA
Varianta protetica mixta alcatuita din:
Proteze fixe acrilice provizorii, total
fizionomice- mascute scutan- la nivelul
dintilor: 35-45
Proteza partial amovibila total acrilica,
formata din:
-conector principal:placuta acrilica linguala
cu contact dento-mucosal
-2 sei acrilice purtatoare a 2 dinti, respective
2 dinti acrilici, anatomorfi, mediocuspidatu
-elemente de mentinere, sprijin si stabilizare:
2 crosete cervico-alveolare deschise edental
la nivelul dintilor 35, respective 45
Etapizarea planului de tratament

II. TRATAMENTUL PROTETIC PROPRIU-ZIS


1. Amprentarea preliminară a câmpului protetic cu
portamprente standard, corect adaptate, cu material tip
hidrocoloid ireversibil (alginat), în vederea realizării modelelor
preliminare și a portamprentei individuale
2. Înregistrarea amprentei funcționale periferice și centrale cu
portamprentele individuale 
3. Verificarea amprentei funcționale
4. Înregistrarea relațiilor mandibulo-craniene cu machete de
ocluzie
5. Verificarea pe model și în cavitatea orală a machetelor cu dinți
6. Verificarea pe model și în cavitatea orală a protezei parțiale
acrilice
Tratament protetic propriu-zis

1.Amprentarea preliminară a câmpului protetic 


cu material alginic în vederea realizării modelului preliminar și a portamprentei individuale
2. Pregatirea portamprentelor individuale în
vederea amprentarii periferice
3. Verificarea amprentelor funcționale realizate în doi timpi,
periferică și centrală, cu ceară bucoplastică și material siliconic
fluid
4. Înregistrarea relațiilor mandibulo-craniene cu ajutorul
machetelor de ocluzie
a)Verificarea  extraorală a machetelor de ocluzie
b) Verificarea intraorală a machetelor de ocluzie și înregistrarea relației
centrice
 c) Solidarizarea machetelor de
ocluzie
5. a)Verificarea extraorală a machetei din ceară cu dinți
in articulator
6.b) Verificarea intraorala a machetei din
ceară cu dinți
Aspectul protezei finite si verificarea extraorala
7. Verificarea clinică intraorală a protezei finite
8.Adaptările realizate:
•Primare
•Secundare
•Dispensarizarea pacientei

S-ar putea să vă placă și