Sunteți pe pagina 1din 12

Notiuni introductive de

epidemiologie
DEFINITII
Epidemiologia - stiinta care se ocupa de distributia sanatatii si a
bolii, a factorilor de risc si a celor de protectie în populatii umane,
de dovedirea asociatiilor dintre aceste doua categorii de
evenimente, pentru fundamentarea unor strategii de prevenire si
combatere.
Sanatate (O.M.S): bunastare completa, fizica, mentala si sociala,

care nu consta numai în absenta bolii sau a infirmitatii


Risc – probabilitatea apariţiei bolilor sau decesului în prezenţa sau

absenţa factorilor de risc


Factor de risc – poate fi descris si dovedit ca se asociaza unei

frecvente crescute a bolii.


Factor de protecţie – orice factor care, prin prezenta sa, determina

o stare de sanatate mai buna a populatiei.


Factor indiferent – condiţie despre care până în prezent nu se

cunoaşte că s-ar asocia cu starea de sănătate sau starea de boală


a unei populaţii
DEFINITII
 Populatia la risc - populatia expusa actiunii
factorilor de risc, populatia susceptibila de a face
boala
 Populatie tinta – populatia pe care se aplica

rezultatele cercetarii / populatia vizata pentru o


anumita interventie
 Preventia (profilaxia) - ansamblul de măsuri luate de

individ, familie, societate, stat, care au ca scop


promovarea sănătăţii, ocrotirea sănătăţii, prevenirea
bolilor, reducerea consecinţelor bolilor (incapacitate,
invaliditate, handicap) şi reducerea deceselor
premature
TREPTELE PREVENTIEI
Profilaxia primară se adresează oamenilor sănătoşi pentru a
nu dezvolta boala. Scop individual: evitarea apariţiei bolii,
scop populaţional: reducerea incidenţei bolilor prin acţiune
asupra factorilor de risc. Mijloace: imunoprofilaxia,
chimioprofilaxia TBC, fluorizarea apei, igiena, identificarea
cazurilor aflate la risc înalt.
Profilaxia secundară – scop: depistarea precoce a bolilor

pentru evitarea consecinţelor acestora, controlul evoluţiei


bolilor pentru prevenirea consecinţelor lor. Mijloace de
realizare: screening-ul, dispensarizarea, controlul periodic.
Profilaxia terţiară – scop: evitarea handicapului, prevenirea

complicaţiilor, recuperarea medicală, profesională, socială şi


evitarea incapacităţii şi invalidităţii.
STRATEGII PREVENTIVE
POPULAȚIONALE
1. Strategii populationale (ecologice) –
acţioneză prin controlul determinanţilor
incidenţei bolii în populaţie, încercând să
reducă nivelul factorilor de risc.
2. Strategii de prevenţie la risc înalt – foloseşte
screening-ul pentru identificarea indivizilor
aflaţi la risc înalt în scopul de a le oferi
protecţie individuală.
STRATEGII POPULATIONALE STRATEGII LA RISC INALT
Radicala Caracter paleativ si temporar
Potential crescut asupra Potential populational limitat
populatiei
Determină un comportament Riscul inducerii unui
adecvat comportament inadecvat
Cost scazut Cost crescut si dificultati
screening
Beneficiu mic la nivel individual Interventii oportune la nivel
individual
Motivaţia subiecţilor scăzută Motiveaza subiectii
Motivaţia medicilor scazută Motiveaza medicii
Raport beneficiu –risc Raport cost-beneficiu favorabil
nefavorabil
PREMIZE FUNDAMENTALE ALE
EPIDEMIOLOGIEI
 boala nu apare la întâmplare
 boala are factori cauzali şi de prevenţie ce pot

fi identificaţi prin investigaţia sistematică a


populaţiilor diferite sau a subgrupurilor
dintr-o populaţie
OBIECTIVELE EPIDEMIOLOGIEI
 descrierea distributiei bolilor/ factorilor de
risc in populatiile umane
 explicarea etiologiei bolilor/modului de

transmitere a acestora
 predictia in legătură cu numărul probabil al

bolilor
 fundamentarea programelor de prevenire si

combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor


de sănătate.
DOMENII DE APLICARE
 Sanatatea publica (O.M.S.: stiinta si arta
prevenirii bolilor, prelungirii vietii si
promovarii sanatatii prin eforturile organizate
ale societatii, avand ca obiect de studiu starea
de sanatate a populatiei, corelat cu factorii
care o influenteaza)
 Medicina clinica
ECOSISTEMUL UMAN SI
EPIDEMIOLOGIA
 Ecologia umana studiaza reactiile sanogene si
nesanogene pe care le inregistreaza omul, in raport cu
anumite conditii de viata si munca in mediul sau natural
si social
 Ecologia medicala studiaza raporturile interumane si ale

omului cu mediul natural si social, ca si riscurile pentru


sanatatea colectivitatilor umane aparute ca urmare a
tendintei omului de a modifica, dezechilibra ecosistemul
sau
 Mediul ambiental – totalitatea factorilor fizici, chimici,

biologici si sociali care exercita efecte speciale asupra


sanatatii si a bunastarii fiintei umane , luate individual, si
a colectivitatilor
ASOCIAŢIA EPIDEMIOLOGICĂ
Relaţia ce se poate dovedi că există între două categorii distincte:
 Factori de risc sau factori de protecţie pe de o parte
 Boala si urmările bolii (incapacitate, invaliditate, infirmitatea,

handicap, deces) pe de altă parte.


În studiile populaţionale umane se emit ipoteze, apoi se încearcă
demonstrarea sau dovedirea acestor ipoteze şi se specifică
existenţa unei asociaţii care va fi bază de pornire pentru acţiunile
sau pentru programele de sănătate.
Asociaţia epidemiologică poate fi:
 Directă: când factorul determinant produce apariţia efectului
 Falsă: când se emite o ipoteză de existenţă a unei asociaţii

epidemiologice, care ulterior se dovedeşte a fi incorectă


 Indirectă: când asociaţia epidemiologică pare a fi directă, dar este

de fapt determinată de alţi factori, numiţi factori de confuzie


METODE OPERATIONALE IN
EPIDEMIOLOGIE
 Anchete epidemiologice (descriptive, analitice, prospective,
retrospective, orizontale, longitudinale, experimentale etc)
 Interviul (anamneza, interogatoriul)
 Observatia (accidentala, spontan-asociativa, organizata)
 Descrierea diverselor particularitati a procesului epidemiologic
 Comparatia (istorica, geografica, populationala)
 Experimentul (natural, artificial)
 Screeningul populational (partial, global, multimodal)
 Supravegherea populationala (preventionala, de combatere, speciala)
 Statistica, matematica, ordinatoarele (computer)
 Biotehnologiile (vaccinuri prin recombinarea ADN, Ac monoclonali de
inalta specificitate)
 Deductia si prognoza
 Educatia pentru sanatate
 Evaluarea cost/beneficiu a actiunilor preventionale