Sunteți pe pagina 1din 42

BIOFIZICA

Curs 12-13
Transportul membranar
• Microtransport
• Macrotransport
Microtransport

• Transport pasiv
- Difuziunea simplă – cazul particular al osmozei
- Difuziunea facilitată
- proteinele transportoare
- canalele ionice
- Echilibrul Donnan
- Canale ionice : metoda ptch-clamp
• Transport activ
• Primar - pompele : Na, K, H, Ca
• Secundar
Clasificarea transpotului in functie de directie

Proteină de tip UNIPORT A


Proteină de tip COTRANSPORT: B+C
Proteină de tip SYMPORT B
Proteină de tip ANTIPORT C
Microtransport

• Transport pasiv
- Difuziunea simplă – cazul particular al osmozei
- Difuziunea facilitată
- proteinele transportoare
- canalele ionice
- Echilibrul Donnan
- Canale ionice: metoda patch-clamp
• Transport activ
• Primar - pompele: Na, K, H, Ca
• Secundar
Difuziune simpla
Moleculele se deplasează în sensul gradientului
de concentraţie
Fără consum de energie
Substanţe nepolare şi liposolubile
Difuziunea simplă
C1 > C2 Legea lui FICK

S
C1 C2 m: cantitatea de solvent
t: timpul de difuziune
x: distanţa (grosimea
membranei)
x C: diferenţa de concentraţie
D: coeficient de difuzie

Cantitatea de solvent m care migrează într-un timp t


pe o distanţă x este invers proporţională cu această distanţă dar
este proportională cu suprafaţa prin care are loc migrarea S şi cu diferenţa
de concentraţie C care există între cele două puncte între care are loc migrarea:

m C
= - D.S x
t
Considerăm F fluxul de solvent printr-o membrană de grosime x.
Acest flux reprezintă cantitatea de substanţă m
care migrează într-un interval de timp t
printr-o suprafaţă de membrană S :

m
F=
t.S

Definim un coeficient de permeabilitate K:


raportul dintre coeficientul de difuzie D şi grosimea membranei :

D m C
K= = - D.S
x t x
Din legea Fick rezultă:
Factorii de dependenţă ai difuziei unei
m c particule prin membrană:
 D  1. Gradientul de concentraţie
t  S x
2. Gradientul de potenţial
3. Dimensiunile particulei
Extracelular Intracelular
4. Coeficientul de difuzie (de partiţie)
cA cB
A B
(xA) (xB) Dm = masa de substanţă transportată
S = suprafaţa de schimb
Dt= perioada de timp (durata schimbului)
membrană
Dc= cB-cA=diferenţa de concentraţie
Dx= xB-xA=distanţa străbătută de particulă
D = coeficientul de difuzie
Cazul moleculelor solvite încărcate electric:
conceptul de gradient electric

Deplasarea unui solvit încărcat electric (anorganic)


între două compartimente C1 şi C2 generează un potenţial electric

Equaţia lui Nernst:


C1
=e EZF/RT
C2

E: diferenţa de potenţial
Z: sarcina ionului (nr. atomic Z)
F: constanta Faraday (96520 Coulomb)
T: temperatura absolută (273+C)

Asocierea gradient de concentraţie + gradient electric


GRADIENT ELECTROCHIMIC:
determină fluxul particulelor cu sarcină electrică prin membrană
Simple diffusion
Medical implications of simple diffusion
Respiratory cycle

In external respiration, oxygen diffuses across


the respiratory membrane from the alveolus to
the capillary, whereas carbon dioxide diffuses Oxygen diffuses out of the capillary and into cells,
out of the capillary into the alveolus. whereas carbon dioxide diffuses out of cells and into
the capillary.

http://philschatz.com/anatomy-book/contents/m46521.html
• Henry’s law describes the behavior of gases
when they come into contact with a liquid,
such as blood.
• the concentration of gas in a liquid is directly
proportional to the solubility and partial
pressure of that gas.
• For example, nitrogen is present in the
atmosphere, very little nitrogen dissolves into
the blood, because the solubility of nitrogen in
blood is very low.
• The exception to this occurs in scuba divers; the
composition of the compressed air that divers
breathe causes nitrogen to have a higher partial
pressure than normal, causing it to dissolve in the
blood in greater amounts than normal. Too much
nitrogen in the bloodstream results in a serious
condition that can be fatal if not corrected.
Hyperbaric chamber treatment is based
on the behavior of gases.
In a hyperbaric chamber, the atmospheric
pressure is increased, causing a greater
amount of oxygen than normal to diffuse
into the bloodstream of the patient.
Hyperbaric chamber therapy is used to
treat
- wound and graft healing,
- anaerobic bacterial infections,
- carbon monoxide poisoning.
Microtransport

• Transport pasiv
- Difuziunea simplă – cazul particular al osmozei
- Difuziunea facilitată
- proteinele transportoare
- canalele ionice
- Echilibrul Donnan
- Canale ionice: metoda patch-clamp
• Transport activ
• Primar - pompele: Na, K, H, Ca
• Secundar
4

1 2

Caracteristici
Viteză accelerată, dar număr limitat de transportatori, rezultând viteza
maximală
Specificitate pentru substanţele transportate
Reversibilitate.
Mecanism
1. Ataşarea substanţei care urmează să fie transportată la site-ul de
recunoaştere 2. Schimbarea conformatiei transportorului
3. Eliberarea substanţei transportate în interiorul celulei
4. Revenire a transportatorului la conformaţia iniţială.
Microtransport

• Transport pasiv
- Difuziunea simplă – cazul particular al osmozei
- Difuziunea facilitată
- proteinele transportoare
- canalele ionice
- Echilibrul Donnan
- Canale ionice: metoda patch-clamp
• Transport activ
• Primar - pompele: Na, K, H, Ca
• Secundar
1. c.i. care răspund la stimuli
mecanici
2. c.i. voltaj-dependente
3. c.i. care răspund la o
stimulare chimică
4. c.i. controlate prin
mecanisme de fosforilare –
defosforilare
5. c.i. sub dependenţa
proteinelor G
• Caracteristicile canalelor ionice :
• Selectivitate ionică (deci specificitate): sarcină, diametru şi formă
• Existenţa a 2 conformaţii : închis şi deschis
• Posibilitate de blocare specifcă (ex.: TTX- tetrodotoxina - pentru
canalul de Na, TEA pentru canalul de K)

Caracteristici ale transportului prin canale ionice:


* Rapid : milisecunde
* Viteză : ≥ 106 ions/sec
* Pasiv : sens du gradient électrochimique
* Pasaj de sarcini electrice modification du potentiel de membrane
* Nesaturabil
Canalul de Na şi potenţialul de acţiune
Voltage Gated Ion Channel
Deschiderea CANALELOR Tipuri de canale ionice în
IONICE: relaţie cu mecanismul de
1. Potential membranar
2. Ligand extracelular deschidere
3. Ligand intracelular
4. Stimul mecanic

1 2 3 4
DISFUNCŢIILE Boala ereditară Tip de Gena Consecinţe clinice
canal
CANALELOR
Migrenă hemiplegică Ca2+ CACNL1 Migrene
IONICE ereditară Ca2+ A4 Ataxie (pierderea
DETERMINĂ - Ataxie episodică de tip 2 Ca2+ CACNL1 echilibrului şi a
(EA-2) K+ A4 coordonării)
CANALOPATII Paralizie periodică K+ CACNL1 Miotonie periodică
hipokalemică K+ A3 (redoare musculară şi
Ataxie episodică de tip 1 K+ KCNA1 paralizie)
Convulsii neonatale Na+ KCNQ2 Ataxie
familiale benigne Na+ KCNQ4 Convulsii epileptice
Surditate dominantă Na+ HERG Surditate
fără sindrom Cl- sau Vertij, moarte subită
Sindrom QT lung Cl- KVLQT1 prin fibrilaţie
Paralizie periodică Cl- SCN5A ventriculară
hiperkalemică Na+, β-ENaC Miotonie şi paralizie
Sindrom Liddle K +, nAChR periodică
Miastenia gravis Ca2+ CLCN5 Hipertensiune
Boala Dent CLC-1 Oboseală musculară
Miotonie congenitală CFTR Calculi renali
Mucoviscidoză Numeroa Miotonie periodică
Aritmie cardiacă se gene Congestie pulmonară
diferite şi infecţii
Ritm cardiac
neregulat sau
accelerat
Principiul metodei patch-clamp

A = intensitatea curentului electric,


microampermetru
V V = diferenta de potentiea, voltmetru;
A a, b = compartimente cu solutie fiziologica
Bistrat
lipidic
(canale
a ionice)
b

Tipuri de metode:
- Pe celula întreagă
- pe o porţiune de
membrană (patch)
Parametul măsurat este conductanţa.

Raportul A/V este numit conductanţă; unitatea


de măsură este Siemens (S),
cu ecuaţia de conversie:

1pS = 6.28 x 106 ioni/sec

Conductanţa este inversul rezistenţei, deci o


altă unitate de măsură este mho.
Patch clamp
Methods types :
-on whole cell
-on a membrane patch
Diferenţe canal ionic-transportor

• Canal ionic: • Transportor:


- 2 conformaţii – - foncţionează permanent
închis/deschis - Dar: viteză mai mică, din
- Viteză mare de cauza mecanismului de
transport când este transport
deschis
1. Consumă energie
2. 2 subunităţi alfa şi 2 subunităţi
beta
3. Electrogenă
4. Asimetrică
5. Există un flux net de sarcină el.
6. Inhibată de oubaină
7. Participă la menţinerea
potenţialului membranar (10%)

ATP-aza
Na+-K+
Ciclul de funcţionare al pompei Na+-K+
Transportul activ Na-K – inhibarea cu OUABAINĂ

Eflux de
sodiu
radioactiv
(imp/min)

ouabaină
Pompa de protoni: inhibată de omeprazol
• Microtransport
• Macrotransport

S-ar putea să vă placă și